Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

«Η ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ»
     Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ήταν ο τελευταίος και μεγαλύτερος προφήτης του Ιησού Χριστού όπου προερχόταν από τη φυλή του αρχιερέα Ααρών και από την γενιά του Δαυίδ. Ήταν συγγενής του Ιησού Χριστού. Η συγγένεια αυτή ήταν εξ’ αίματος, ήταν δεύτερα ξαδέρφια.
Ο πατέρας του Ιωάννη ήταν ο Άγιος και Προφήτης Ζαχαρίας και η μητέρα του η Αγία Ελισάβετ και η γέννηση του Ιωάννη ήταν ένα θαυματουργικό γεγονός.
     Η Ελισάβετ με τον Ζαχαρία δεν μπορούσαν να κάνουν παιδί διότι η Ελισάβετ ήταν στείρα. Θαυμαστά γεγονότα, όμως, οδήγησαν στην σύλληψη και τη γέννηση του Ιωάννη.
     Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν στην Καινή Διαθήκη (Λουκά 1, 5-25 και 57-80) κατά την ημέρα της εορτής του Εξιλασμού ο προφήτης Ζαχαρίας, που ήταν αρχιερέας, εισήλθε στο Ναό με σκοπό να προσφέρει θυμίαμα και τότε εμφανίστηκε στα δεξιά του θυσιαστηρίου ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Ο Αρχάγγελος ανακοίνωσε στον Ζαχαρία ότι ο Θεός άκουσε τις προσευχές του και η γυναίκα του θα γεννήσει υιό και μάλιστα θα ονομαστεί Ιωάννης. Στο άκουσμα αυτό ο Ζαχαρίας δεν πείστηκε, λόγω του περασμένου της ηλικίας τους αλλά και γιατί η Ελισάβετ ήταν στείρα, τότε ο Αρχάγγελος του είπε ότι για να τιμωρηθεί η δυσπιστία του, μέχρι να πραγματοποιηθούν οι υποσχέσεις του Κυρίου, θα έμενε άλαλος.
     Πράγματι, η Ελισάβετ συνέλαβε, και μετά εννιά μήνες έκανε γιο. Μετά από οκτώ ημέρες από τη γέννηση του Ιωάννη, όταν επρόκειτο να γίνει η περιτομή του, ρώτησαν οι συγγενείς πως θα ονομαστεί το παιδί και ο Ζαχαρίας έγραψε επάνω σε μία πλάκα: «Ιωάννης εστί το όνομα αυτού». Τότε ακριβώς ξαναβρήκε τη φωνή του δοξολόγησε το Θεό και απευθυνόμενος στο βρέφος είπε: «Και συ, παιδίον, προφήτης Υψίστου κληθήση προπορεύση γάρ προ προσώπου Κυρίου ετοιμάσαι οδούς Αυτού, του δούναι γνώσιν σωτηρίας τω λαώ Αυτού, εν άφεσει αμαρτιών αυτών διά σπλάγχνα ελέους Θεού ημών, εν οις επεσκέψατο ημάς ανατολά εξ ύψους, επιφάναι τοις εν σκότει και σκιά θανάτου καθημένοις, του κατευθύναι τους πόδας ημών εις οδόν ειρήνης» (Λουκά 1, 76-79).
     Ο Προφήτης Ησαΐας προφήτευσε για τον Πρόδρομο του Κυρίου, Ιωάννη: "Φωνή βοώντος εν τη ερήμω, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τας τρίβους αυτού". Δηλαδή, φωνή ανθρώπου, που φωνάζει στην έρημο και λέει: "Ετοιμάστε το δρόμο, απ’ όπου θα έλθει ο Κύριος σε σας. Κάνετε ίσιους και ομαλούς τους δρόμους, από τους οποίους θα περάσει". Ξεριζώστε, δηλαδή, από τις ψυχές σας τα αγκάθια των αμαρτωλών παθών και ρίξτε μακριά τα λιθάρια του εγωϊσμού και καθαρίστε με μετάνοια τις καρδιές σας, για να δεχθείτε τον Κύριο. Η φωνή αυτή, ήταν ο Ιωάννης. Μην παραλείψω να αναφέρω ότι ο Ιωάννης αξιώθηκε να βαπτίσει τον Κύριο μας Ιησού Χριστό.
Η εορτή της Συλλήψεως τιμάται από την Αγία μας Εκκλησία στις 23 Σεπτεμβρίου.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ" ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
Αρχιμ. Χρυσόστομος Μυλωνάς
Πρεσβύτερος Βασίλειος Γιαννακόπουλος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Πρεσβύτερος Βασίλειος Νικολόπουλος
Πρεσβυτέρα Νικολίτσα Γκοτσοπούλου

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
Πρωτ. Βασίλειος Πετρόπουλος