Πέμπτη, 5 Απριλίου 2018

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ


 Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΤη αγία και μεγάλη Πέμπτη, οι τα πάντα καλώς διαταξάμενοι Θείοι Πατέρες, αλληλοδιαδόχως εκ τε των θείων Αποστόλων και των ιερών Ευαγγελίων, παραδεδώκασιν ημίν τέσσερά τινα εορτάζειν: Τον ιερόν Νιπτήρα, τον Μυστικόν Δείπνον (δηλ. Την παράδοσιν των καθ ἡμᾶς φρικτών Μυστηρίων), την υπερφυά Προσευχήν και την Προδοσίαν αυτήν.

«Ο Χριστός σταυρώνεται εξαιτίας της αγαθότητος Του, της αγάπης Του, του εκτυφλωτικού φωτός που αναβλύζει απ  Αὐτόν και το οποίο αποτελεί κάτι που οι άνθρωποι δεν μπορούν να το αντέξουν. Δεν μπορούν να το βαστάξουν, γιατί ξεσκεπάζει το κακό που ζουν μέσα τους και το οποίο το απέκρυπταν ακόμη και από τον εαυτό τους. Αυτός είναι ο τρόμος του πεπτωκότος κόσμου, πως το κακό δηλαδή όχι μόνο κυριαρχεί, αλλά και προβάλλεται ως κάτι αγαθό που κρύβεται πάντοτε πίσω από την προσωπίδα του αγαθού. Το κακό εγγυάται την επικυριαρχία του στον κόσμο αυτοπροβαλλόμενο ως αγαθό! Τώρα, και στις μέρες μας επίσης, άνθρωποι σκλαβώνονται, δολοφονούνται, εξαπατώνται, εμπαίζονται, συκοφαντώνται και καταστρέφονται πάντοτε εν ονόματι του καλού, της ελευθερίας και της φροντίδας για την ανθρωπότητα. Κάθε κακό διακηρύσσει πάντοτε ένα μόνο μήνυμα: «Είμαι αγαθό!». Και όχι μόνο το διακηρύσσει, αλλά και άπαιτεί να κραυγάζουν οι άνθρωποι ακούραστα σε απάντηση: «Είσαι αγαθό, είσαι ελευθερία, είσαι ευτυχία».

Το κακό δεν θα μπορούσε να επιτύχει καμιά απολύτως νίκη, δεν θα μπορούσε να έχει καμιά απολύτως νίκη, δεν θα μπορούσε να έχει καμιά απολύτως δύναμη σ’αυτό τον κόσμο αν φανερωνόταν ανοιχτά ως κακό. Το κακό θα θριαμβεύσει δια της απάτης, προσποιούμενο το αγαθό. Και αυτή η εξαπάτηση επιτρέπει στον άνθρωπο να δικαιολογήσει το μίσος, το φόνο, τη σκλαβιά, τα ψέματα, τον παραλογισμό. Ακριβώς αύτή την απάτη ξεσκεπάζει και κατανικά ο Χριστός. Την αποκαλύπτει και την ξεσκεπάζει όχι μόνο δια των λόγων Του, αλλά πρώτα απ’όλα δια του εαυτού Του, δια της ιδίας της επιφανείας Του, δια της παρουσίας Του.»

 

π. Αλέξανδρος Σμέμαν

Πηγή: www.imsn.gr


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ" ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
Πρωτ.  Βασίλειος Γιαννακόπουλος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Πρεσβυτέρα Νικολίτσα Γκοτσοπούλου

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
+ ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~