Τρίτη, 1 Ιουλίου 2008

Η ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟΝ ΗΤΟ....

....."Μή φοβού, αλλά λάλει και μη σιωπήσης".

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 18, 5-12
Ὡς δὲ κατῆλθον ἀπὸ τῆς Μακεδονίας ὅ τε Σίλας καὶ ὁ Τιμόθεος, συνείχετο τῷ πνεύματι ὁ Παῦλος διαμαρτυρόμενος τοῖς Ἰουδαίοις τὸν Χριστόν Ἰησοῦν. 6 ἀντιτασσομένων δὲ αὐτῶν καὶ βλασφημούντων ἐκτιναξάμενος τὰ ἱμάτια εἶπε πρὸς αὐτούς· Τὸ αἷμα ὑμῶν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ὑμῶν· καθαρὸς ἐγώ· ἀπὸ τοῦ νῦν εἰς τὰ ἔθνη πορεύσομαι. 7 καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν ἦλθεν εἰς οἰκίαν τινὸς ὀνόματι Ἰούστου, σεβομένου τὸν Θεόν, οὗ ἡ οἰκία ἦν συνομοροῦσα τῇ συναγωγῇ. 8 Κρίσπος δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος ἐπίστευσε τῷ Κυρίῳ σὺν ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, καὶ πολλοὶ τῶν Κορινθίων ἀκούοντες ἐπίστευον καὶ ἐβαπτίζοντο. 9 Εἶπε δὲ ὁ Κύριος δι' ὁράματος ἐν νυκτὶ τῷ Παύλῳ· Μὴ φοβοῦ, ἀλλὰ λάλει καὶ μὴ σιωπήσῃς, 10 διότι ἐγώ εἰμι μετὰ σοῦ, καὶ οὐδεὶς ἐπιθήσεταί σοι τοῦ κακῶσαί σε, διότι λαός ἐστί μοι πολὺς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ. 11 ἐκάθισέ τε ἐνιαυτὸν καὶ μῆνας ἓξ διδάσκων ἐν αὐτοῖς τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ.

Συζητάμε μέρες τώρα γύρω από τό ζήτημα, εάν πρέπει ο Επίσκοπος να ομιλεί ή όχι, έπειτα από την εισαγωγική ομιλία του Αρχιεπισκόπου μας ενώπιον της Ιεραρχίας.

*Οι απόψεις διΐστανται. Η αλήθεια μπορεί να βρίσκεται κάπου εις το μέσον. Άλλωστε η μέση οδός ονομάεται και βασιλική. Είναι η οδός του μέτρου.

*Ο Σεβασμιώτατος Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος έδωσε δημοσίως την δική του απάντηση.

* Αλλά και ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος, ομιλώντας στις χειροτονίας των νέων Ιεραρχών, προέβη σε μερική διόρθωση των λόγων του, υπό την μορφήν εξηγήσεων.

*Σήμερα θα ήθελα να προσθέσω στη συζήτησή μας μια ακόμη πτυχή. Να μελετήσουμε τί είπε ο Κύριος στο μαθητή Του Παύλο. Είναι το κείμενο από τις Πράξεις των Αποστόλων, που παρατίθεται παραπάνω.

Ο Απ. Παύλος μετά την Αθήνα κατέβηκε στην Κόρινθο. Ήλθε δε καί έμεινε κοντά στον Ακύλα και την Πρίσκιλλα, που ήσαν Ιουδαίο το γένος και σκηνοποιοί στο επάγγελμα. Συγχρόνως κάθε Σάββατο επισκεπτόταν την Συναγωγή των Εβραίων και εδίδασκε τον λόγο του Θεού.

Αργότερα, προερχόμενοι από την Μακεδονία, ήλθαν στην Κόρινθο οι μαθητές του Σίλας και Τιμόθεος. Τότε ο Παύλος δυνάμωσε την προσπάθειά του να πείσει τους Ιουδαίους ότι ο Μεσσίας ήταν ο Χριστός. Το γεγονός αυτό ερέθισε τους Ιουδαίους, οι οποίο τον έβριζαν και τον απειλούσαν. Ο Παύλος τότε ετίναξε τη σκόνη από τα υποδήματά του και τους είπε: "δική σας θα είναι η ευθύνη για το χαμό σας. Εγώ είμαι αθώος!" Καί τότε έφυγε από το σπίτι του Ακύλα και της Πρίσκιλλας, που ήσαν Ιουδαίοι, και μετακόμισε στο σπίτι κάποιου που λεγόταν Ιούστος. Αυτός είχε ασπασθή το Χριστό, ήταν προσήλυτος.

Τότε λοιπόν, μια νύκτα, είπε ο Κύριος στον Παύλο μ΄ένα όραμα: " Μη φοβάσαι, αλλά κήρυττε το Ευαγέλιο και μη σωπαίνεις, γιατί εγώ είμαι μαζί σου....."

Αυτή λοιπόν είναι μια άλλη διάσταση στο ζήτημα. Τι ο Θεός ζητεί από εμάς σήμερα; Τη σιωπή ή την παρρησία; Ζητείται ένας αληθινά θεοφώτιστος να μας δώσει την απάντηση.

ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ και ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΟΙ, ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΟΥ.

ΣΗΜ. ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΑ ΔΙΑΚΟΨΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΜΕ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ.
+ ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
1η Ιουλίου 2008, Ώρα 11.00 π.μ.