Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΣΕΜΝΗ

Οι Όσιοι Θεοφάνης και Πανσέμνη κατάγονταν από την Αντιόχεια, από γονείς ειδωλολάτρες, και είναι άγνωστο πότε έζησαν. Ο Θεοφάνης, αφού ενυμφεύθηκε σε ηλικία δέκα πέντε ετών, μετά τρία έτη εχήρευσε, συνάψας δε σχέσεις με τους Χριστιανούς, ασπάσθηκε την Χριστιανική πίστη και εβαπτίσθηκε. Μετά την βάπτισή του αποσύρθηκε σε μικρό κελί, το οποίο ευρισκόταν έξω από την πόλη, όπου επιδόθηκε στην άσκηση και την προσευχή. Πληροφορηθείς ότι μία πόρνη, που ονομαζόταν Πανσέμνη, παρέσυρε πολλούς στήν ακολασία και την απώλεια, απεφάσισε να μεταστρέψει αυτήν από την οδό της απώλειας προς την οδό της σωτηρίας. Αφού επί πολύ χρόνο εσκέφθηκε πως να ενεργήσει, μία ημέρα έβγαλε τα πτωχικά ενδύματά του και αφού εφόρεσε λαμπρά φορεσιά μετέβη σε συνάντησή της. Ελθών στην οικία της και πληροφορηθείς παρ’ αυτής, ότι επί δώδεκα ολόκληρα έτη αξασκούσε το αισχρό τούτο επάγγελμα, αφού της εξέθεσε τα αγαθά του έντιμου και ενάρετου βίου, της εζήτησε να γίνει σύζυγός του. Οι λόγοι και η πρόταση του Θεοφάνους άρχισαν να δημιουργούν σοβαρές σκέψεις στην Πανσέμνη, μία δε αλλαγή διεφάνηκε στην στάση της. Το γεγονός τούτο αντιληφθείς ο Θεοφάνης, εξέθεσε προς αυτήν τα θεία διδάγματα του Χριστού περί γάμου και παρθενίας και απεχώρησε, για να δώσει σε αυτήν καιρό να σκεφθεί. Μετά τις τρεις ημέρες, αφού επανήλθε και ευρήκε αυτήν μεταμορφωμένη, της εξέθεσε την Χριστιανική πίστη και της εζήτησε να γίνει Χριστιανή και να βαπτισθεί. Τόση ήταν η θέρμη και η πειστικότητα των λόγων του, ώστε η Πανσέμνη διεμοίρασε τα υπάρχοντά της στους πτωχούς και αποσυρθείσα σε κελί, το οποίο της είχε ετοιμάσει ο Θεοφάνης, επιδόθηκε σε έργα θεοφιλή και σκληρότατη άσκηση και προσευχή προς εξιλέωση των αμαρτιών της. Τόσο ειλικρινής ήταν η μετάνοιά της και τόσο προόδευσε σε αρετή και οσιότητα, ώστε αξιώθηκε από τον Θεό και δια της θεραπευτικής χάριτος. Έτσι, θεοφιλώς και με οσιότητα αφού έζησε, εκοιμήθηκε με ειρήνη. Μετά από λίγες εβδομάδες ακολούθησε αυτήν και ο Θεοφάνης.

 Η μνήμη τους τιμάται στις 10 Ιουνίου.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ" ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
Πρωτ.  Βασίλειος Γιαννακόπουλος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Πρεσβυτέρα Νικολίτσα Γκοτσοπούλου

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
+ ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~