Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2019

Ο ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΣΤΡΑΦΗ ΕΙΣ ΤΑ ΟΠΙΣΩ!

ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ!

________Στην Ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού, που τελείται κάθε χρόνο κατά τήν ημέρα των Θεοφανείων ο ιερεύς αναγιγνώσκει και μιαν ευχήν, κατά τήν οποίαν πολλές φορές επαναλαμβάνεται η πρόταση «ο Ιορδάνης εστράφη εις τα οπίσω»! 
_______Οι Άγιοι Πατέρες, οι οποίοι συνέθεσαν τις ιερές Ακολουθίες, με τα λόγια αυτά ηθέλησαν να τονίσουν το μεγάλο και ανεξήγητο υπερφυσικό γεγονός,  ότι δηλ. όταν Κύρος ημών Ιησούς Χριστός εισήλθε οτον Ιορδάνη ποταμό, για να δεχθή το βάπτισμα από τον Προφήτη και Πρόδρομο Άγιο Ιωάννη, τότε ξαφνικά τα  νερά του ποταμού άλλαξαν πορεία, δηλ εγύρισαν πρός τα πίσω! Ήταν ένας τρόπος, ώστε η άλογος φύσις να δείξει το σεβασμό της πρός τον Δημιουργόν της! Με τη λογική δεν εξηγείται το «πως και το γιατί» τα νερά ενός ποταμού  γυρίζουν ανάποδα, στρέφονται προς την πηγήν τους, ενώ συγχρόνως ο ποταμός δεν πλημμυρίζει και βέβαια δεν προκαλεί καταστροφές! 
_______Αυτό, λοιπόν, το θαύμα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο κατά τήν ημέραν της παραμονής των Θεοφανείων, καθώς ο Μακαριώτατος Πατριάρχης των Ιεροσολύμων μεταβαίνει εκεί και τελεί τον αγιασμό των υδάτων. Μόλις ο Τίμιος Σταυρός πέφτει στον ποταμό, τότε αυτομάτως τα ύδατα αλλάζουν πορεία, «στρέφονται πρός τα οπίσω»!  Έτσι τό μισό ποτάμι συνεχίζει την κανονική του πορεία πρός τα εμπρός, ενώ τό άλλο μισ, εκεί δηλ. πού έπεσε ο Τίμιος Σταυρός, αλλάζει πλέον πορεία και στρέφεται προς τα οπίσω!   Τό φαινόμενο αυτό δεν έχει εξήγηση! Είναι ένα επαναλαμβανόμενο θαύμα, διά του οποίου ο καλός Θεός θέλει να μας διδάξει ότι «μεγάλα τα της πίστεως κατορθώματα»! 
________Στο Internet κυκλοφορούν Video, τα οποία έχουν καταγράψει τό υπερφυσικό αυτό θαύμα. Σας το παραθέτουμε. Δείτε το καί εν συνεχεία δοξάσατε το Όνομα του Θεού! Με την καρδιά σας φωνάξτε  δυνατά: «Ως εμεγαλύνθη τά έργα Σου, Κύριε!» 
_________Ολόψυχα εύχομαι τον αγιασμό της καρδίας σας! 
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ! 
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 

Αίγιον,  7 Ιανουαρίου 2019

******

Ιορδάνης Ποταμός - Το Θαύμα


   https://youtu.be/s1t5CFClsBk