Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΣΤΟΝ κ. ΣΗΜΑΤΗ ........., 21.01.2008

Παρακαλώ ανατρέξατε στο Σημείωμα, που έχει ημερομηνία αναρτήσεως 18.01.2008. Εκεί δημοσιεύεται το κείμενο της επιστολής μας μας προς τον Καθηγητή κ.Σημάτη.
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ, 21.01.2008, ΩΡΑ 00.30΄