Σάββατο, 14 Μαρτίου 2009

ΑΓΙΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ-ΣΥΝΕΧΕΙΑ

"ΛΟΓΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ"
Μέρος 3ον

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μέσα στο πνευματικό κλίμα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής συνεχίζουμε την παρουσίαση του έργου του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού «Λόγος Πνευματικός» και σας προσφέρουμε το τρίτο μέρος του που πιστεύουμε ότι θα μας βοηθήσει στον πνευματικό μας αγώνα αυτής της αγωνιστικής περιόδου για κάθε χριστιανό.
Β΄Κυριακή των Νηστειών, 15 Μαρτίου 2009
*******
Και ο αδελφός είπε:
- Γέροντα, να, τα εγκατέλειψα όλα, συγγενείς, περιουσία, απόλαυση και την δόξα του κόσμου, και τίποτα δεν έχω σε αυτή τη ζωή εκτός του σώματος, και όμως, τον αδελφόν μου που με μισεί και με αποστρέφεται δεν μπορώ ν’ αγαπήσω, μολονότι πιέζω τον εαυτό μου να μην ανταποδώσει κακία στην ενέργεια του κακού. Πες μου, τι οφείλω να κάνω για να μπορέσω να τον αγαπήσω με την καρδιά μου αυτόν ή και όποιον άλλο, που με θλίβει και μ’ επιβουλεύεται με οποιοδήποτε τρόπο.
Και αποκρίθηκε ο γέροντας:
- Αδύνατον ν’ αγαπήσει κάποιος αυτόν που τον θλίβει, ακόμα κι αν φαίνεται ότι αρνήθηκε την ύλη του κόσμου, εάν δεν γνωρίσει αληθινά τον σκοπό του Κυρίου. Εάν μπορέσει να γνωρίσει τον Κύριο, που του χάρισε τον εαυτό Του, και σπεύσει να περιπατήσει σύμφωνα με Αυτόν, τότε θα μπορέσει ν’ αγαπήσει με την καρδιά του αυτόν που τον μισεί και τον θλίβει, όπως και οι απόστολοι, αφού γνώρισαν αγάπησαν.

*
* *
Και είπε ο αδελφός:
- Γνώρισέ μου σε παρακαλώ, γέροντα, ποιος ήταν ο σκοπός του Κυρίου.
Και είπε ο γέροντας:
- Αν θέλεις να γνωρίσει τον σκοπό του Κυρίου, άκουσε με σύνεση. Ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, ενώ από την φύση Του υπάρχει Θεός καταδέχθηκε να γίνει άνθρωπος από φιλανθρωπία. Γεννήθηκε από γυναίκα, και «υπό νόμον εγένετο» κατά το θείο Απόστολο με σκοπό, αφού φυλάξει την εντολή ως άνθρωπος, ν’ ανατρέψει την αρχαία κατάρα του Αδάμ. Γνωρίζοντας, λοιπόν, ο Κύριος, ότι όλος ο νόμος και οι προφήτες στηρίζονται στις δύο εντολές του νόμου, στο «Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου, και τον πλησίον σου ως εαυτόν» (Μαρκ. 12,30), αυτά έσπευσε από την αρχή μέχρι το τέλος να φυλάξει, κατά το ανθρώπινον. Αυτός δε, που απάτησε τον άνθρωπον από την αρχή, και γι’ αυτό κατείχε την δύναμη του Θανάτου, ο διάβολος δηλαδή, βλέποντας Αυτόν κατά το βάπτισμα να μαρτυρείται από τον Πατέρα και να δέχεται ως άνθρωπος, από τους ουρανούς το συγγενές Άγιον Πνεύμα και να έρχεται στην έρημο για να πειρασθεί από αυτόν, ανασυγκροτήθηκε και έστρεψε όλον τον πόλεμο εναντίον Του, αποβλέποντας με ποιο τρόπο θα μπορέσει να κάνει Αυτόν να προτιμήσει την ύλη του κόσμου από την αγάπη προς τον Θεό. Είχε την πείρα ο διάβολος, ότι αυτά τα τρία είναι που κλονίζουν τον άνθρωπο, εννοώ τα φαγητά, τα χρήματα και τη δόξα, και με τα οποία συνεχώς στο βάραθρο της απωλείας γκρεμίζει τον άνθρωπο. Σε αυτά, λοιπόν, τα τρία τον πείραξε στην έρημο, από τα οποία ο Κύριος αναδείχθηκε ανώτερος και διέταξε τον διάβολο, λέγοντας «ύπαγε οπίσω μου» (Ματθ. 4,10).

*
* *
Αυτό είναι το γνώρισμα της αγάπης προς τον Θεό, της οποίας την εντολή δεν μπόρεσε να τον πείσει να την παραβεί, με όσα του πρότεινε. Έτσι, όταν γύρισε στον κόσμο ο Kύριος για να εκπληρώσει την εντολή της προς τον πλησίον αγάπης, αγωνιζόταν με όσα εμηχανεύετο να τον κάμει να την παραβεί, χρησιμοποιώντας τους παράνομους Ιουδαίους. Δίδασκε ο Κύριος τους δρόμους της ζωής και με τα έργα φανέρωνε την ουράνια πολιτεία. Μιλούσε για την ανάσταση των νεκρών. Υπέσχετο σε όσους πιστεύουν, την αιώνια ζωή και την βασιλεία των ουρανών. Απειλούσε τους απίστους με αιώνια κόλαση και για βεβαίωση των όσων έλεγε έκανε και τις παράδοξες θεοσημείες. Χάρη όλων αυτών υποκινούσε, ο διάβολος, τους παρανόμους Γραμματείς και Φαρισαίους να τον επιβουλεύονται με πολλούς τρόπους, για να μη μπορέσει, καθώς νόμιζε, να υποφέρει τους πειρασμούς και να εκτραπεί σε μίσος εναντίον όσων Τον επιβουλεύονταν. Έτσι θα κατόρθωνε τον σκοπό του ο πονηρός, με το να τον έκανε φανερά παραβάτη της εντολής της αγάπης προς τον πλησίον.