Κυριακή, 14 Ιουνίου 2015

ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

ΑΠΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΕ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ -  ΘΑΥΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΘΑΥΜΑ κα Ε.Π. ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ
Μια ημέρα η κα Ε.Π. από Πάτρα επεσκέφθη τον Ιερό Ναό Παναγίας Τρυπητής Αιγίου. Κατά την προσκύνηση της Ιεράς Θαυματουργικής εικόνος της Παναγίας, έκλαιε με λυγμούς.
Την πλησίασε ο εφημέριος του Ιερού Ναού και την κάλεσε στο γραφείο και συνεζήτησαν.  Η κυρία εις εξετάσεις ιατρικές προ τριων ημερών, διεπιστώθη ότι είχε προσβληθεί από καρκίνο εις μαστόν, πνευμόνι και σηκώτι, και γι’αυτό είχε ταραχθή.  Ήτο όμως πιστή και γι’αυτό ήλθεν να ζητήση την βοήθειαν της Παναγίας.  Εκεί ετελέσθη Παράκλησις και Δέησις υπερ ιάσεώς της.
Ο εφημέριος ενημέρωσε δια το περιστατικόν τον Σεβασμιώτατον κ. Αμβρόσιον, ο οποίος συνέστησε εις τον εφημέριον του να κάνουμε κάτι παραπάνω.  Να ζητήσουμε την βοήθειαν εις τον Άγιον Λουκά, Αρχιεπίσκοπον Κριμαίας.  Τον παρακάλεσε λοιπόν να επικοινωνήσει με την κυρία και να πάνε εις την Ιεράν Μονήν Σαγματά –Θηβών όπου υπάρχει Ιερόν λέιψανον του Αγίου Λουκά Ιατρού και έλαιον.
Η κυρία όπου προηγουμένως της αφήρεσαν τον όγκον  εκ του στήθους και ήρχισε χημειοθεραπεία για τα υπόλοιπα, πήγαν εις την Ιεράν Μονήν με τον εφημέριον –προσκύνησε τα Ιερά λείψανα και με το έλαιον εκ του κανδηλίου του Αγίου ήλοιψεν τα σχετικά μέρη.  Μετ’ ολίγον οι εξετάσεις υπήρξαν καθαρές και αν και έχουν περάσει αρκετά χρόνια είναι πολύ καλά και ευχαριστεί τον Θεόν και τον Άγιο Λουκά.           

 
Αριστερά : Ο Άγιος Λουκάς στο καθήκον 
Ιστορία –Θαύμα θεραπείας τραυματία από Κιάτο.
Ένα Ιερέας από Ηγουμενίτσα επεκοινώνησε με τον Σεβασμιώτατον κ. Αμβρόσιον δι’ άλλο θέμα και ο Ιερέας Του ανέφερε ένα λυπηρό περιστατικόν δια τον ανεψιόν του και εζήτησεν τας προσευχάς του Σεβασμιωτάτου.  Ο ανεψιός του εις αυτοκινητιστικόν δυστήχημα ετραυματίσθη βαρέως.  Ούτε εκινείτο, ούτε καν ομιλούσε.  Ευρίσκετο, εις το χωρίον της συζύγου του κοντά εις την Κορινθίαν. Το όνομά του Διονύσιος.
Αμέσως ο Σεβασμιώτατος έστειλε Ιερέα με έλαιον και ελάχιστον λείψανον του Αγίου Λουκά που του έχει δωρηθή ως ευλογίαν από την επίσκεψή Του εις Κριμαίαν τάζον τον Άγιον δια προσκύνημα.
Όταν ο Ιερέας τον εδιάβασε και ήλοιψεν με έλαιον και προσκύνησε το Ιερόν λείψανον αμέσως ωμίλησε, και σε ένα μήνα σηκώθηκε και έφυγαν για το χωριό του στην Ήπειρον και σήμερα είναι καλά και εργάζεται εις τους αγρούς του.


Η μνήμη του τιμάται στις 11 Ιουνίου.


Πηγή: Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ" ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

Πρωτ.  Βασίλειος Γιαννακόπουλος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Πρεσβυτέρα Νικολίτσα Γκοτσοπούλου


ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
+ ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~