Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015

Gay Pride = ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΗΘΙΚΗΣ ΣΗΨΕΩΣ

ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

Η ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ 

"ΜΕ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ"

   __________Τήν ώρα που η Χώρα μας συγκλονίζεται από τά θεμέλιά της ένεκα της οικονομικής κρίσεως μερικοί ηθικά ξεφτιλισμένοι τύποι, που έχασαν αυτό πού  άλλοτε ελέγαμε, τήν «λίγη τσίπα, μωρέ», δηλ. την ντροπή, ηθέλησαν να παρουσιάσουν τήν ηθική τους ξεφτίλα μέ τό ωραίο όνομα "υπερηφάνεια"! Πρόκειται γι' αυτούς, που τις τελευταίες αυτές ημέρες έκαμαν μιά εμφάνιση στήν Αθήνα, ετοιμάζουν δέ και παρέλαση στην Θεσσαλονίκη τις αμέσως προσεχείς ημέρες, για να μας πούν, πως νοιώθουν υπερηφάνεια, για το γεγονός, ότι αποτελούν έκτρωμα της ανθρώπινης φύσεως! Είναι αυτοί, που στις ημέρες μας μιμούνται τα σαρκικά ελαττώματα, που κάποτε είχαν οι κάτοικοι της περιοχής Σόδομα καί Γόμορρα, για τούς οποίους ομιλεί η Παλαιά Διαθήκη. 'Ο Θεός τους συχάθηκε καί γι αυτό έρριψε φωτιά από τόν ουρανό καί τους κατέστρεψεν ολοσχερώς!  «Καί  ....έβρεξεν επί Σόδομα καί Γόμορρα θείον καί πυρ παρά Κυρίου εξ ουρανού και κατέστρεψε  τας πόλεις ταύτας  και πάσαν την περίχωρον καί πάντας τους κατοικούντας εν ταις πόλεσι και τα ανατέλλοντα εκ της γης...»  (βλ. Γένεσις, κεφ. 19, στ.24-25)_________Δέν έχουμε τίποτε με τους ανθρώπους, οι οποίοι συνεφιλιώθησαν με την διαστροφή της σαρκικής μίξεως.  Ο Θεός ας τους οδηγήσει στην μετάνοια! Αλλά δεν μπορούμε να δεχθούμε αδιαμαρτυρήτως και την άποψή τους, ότι αισθάνονται ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ, μόνο καί μόνο επειδή υπέκυψαν σε μια ηδονική σαρκική διαστροφή! Δέν θά τούς επαινέσουμε, όταν ισχυρίζονται, ότι νοιώθουν ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ, δούλοι όντες σε ένα ανώμαλο και γι αυτό καί συχαμερό σαρκικό πάθος, που δεν έχει καμμιά, απολύτως καμμιά, δικαιολογία!  Ας βγάζουν τα μάτια τους με όποιο τρόπο θέλουν, αρκεί να μή μας προκαλούν και να μη ερεθίζουν την χριστιανική μας συνείδηση! Δεν θα τους πούμε καί μπράβο, όταν ακυρώνουν τον θείο Νόμο και όταν ανατρέπουν τους Νόμους της φύσεως! Άς βγάζουν τά μάτια τους τουλάχιστον στα κρυφά! 'Οπως ο κλέφτης δεν μπορεί να αισθάνεται υπερηφάνειαν, επειδή υπέκυψε στο πάθος της κλοπής, έτσι, καί  ακόμη πολύ περισσότερο, και ο ομοφυλόφιλος, ό ανώμαλος, ο αφύσικος, ο συχαμερός σαρκολάτρης, δεν μπορεί να νοιώθει υπερηφάνειαν! Ας είναι Δήμαρχος, ας είναι Υπουργός, ας είναι Πρέσβυς, ας είναι πλούσιος, ας είναι πτωχός! Ό,τι κι αν είναι από όλα αυτά. όσες παρελάσεις κι ας κάνουν με τον τίτλο "Pride Gay" τελικά αποτελούν ένα άπόβρασμα της φύσεως! Τους συχαίνονται και ο Θεός και οι  άνθρωπο!  Στο Δήμαρχο που διατύπωσε την ευχή «να υπογραφεί το πρώτο σύμφωνο συμβίωσης μεταξύ ομοφυλοφίλων στυ Δημαρχείο" του εκφράζουμε τη βαθειά μας θλίψη.
__________'Οπως επίσης και σε μερικούς «σοφούς» της αριστερής κουλτούρας, οι οποίοι από τον Ιανουάριο 2015 ανέλαβαν την διακυβέρνηση της Χώρας και πανηγυρίζοντες με τα πλήθη των ανωμάλων και ανεγκέφαλων αυτών ατόμων, εθεάθησαν προχθές στην πλατεία Κλαυθμώνος καί εδήλωσαν, ότι θα υπερψηφίσουν τον σχετικό Νόμο, όταν θα έλθει στη Βουλή! Πρώτη μεταξύ αυτών ήταν και μία Κυρία (ή κυρία;) που, αφού έλυσε όλα τα άλλα προβλήματα του Κοινοβουλίου, καταπιάστηκε και με το ζήτημα, που «θα κάνουν τά τσίσα τους» οι την Βουλήν φυλάσσοντες Αστυνομικοί!!!!!!! 
___________Στην Εκκλησία του Χριστού δεχόμεθα με συμπάθεια καί με περισσή αγάπη τον αμαρτωλό άνθρωπο, όταν αυτός αισθάνεται τήν ενοχήν του, ομολογεί το πάθος του, εκφράζει την σταθερή θέλησή του να πολεμήσει  τά πάθη της ψυχής του και εν μετανοία ζητεί τό έλεος του Θεού! Σε καμμιά όμως περίπτωση δεν γίνεται δεκτός ο αμαρτωλός, ο οποίος αισθάνεται ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ για τη αμαρτωλότητά του! 
___________Στους αρρωστημένους και πεπλανημμένους αυτούς Αδελφούς μας, τους Ομοφυλοφίλους, αφιερώνουμε το σημερινό σημείωμά μας. Παραθέτουμε τούς λόγους
  1.  του Αποστόλου Παύλου 
  2. ενός κοσμικού παράγοντος από τον δημοσιογραφικό χώρο καί
  3. ενός ιατρού Καθηγητού Πανεπιστημίου, ο οποίος σε συνέντευξή του ομιλεί για το Gay Pride με λόγια καθαρά! 
_________Στόν Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. 'Ανθιμο, ο Οποίος σθεναρώς ανθίσταται στην παρακμή των ηθών καί αγνωνίζεται για την μη πραγματοποίηση της παρελάσεως αυτών των ηθικά εκφυλισμένων προσώπων στη Θεσσαλονίκη, συμπαριστάμεθα ολοψύχως! Στούς Φοιτητές της Θεολογίας της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι με υπερηφάνεια υπογράφουν ένα Υπόμνημα διαμαρτυρίας με τον τίτλον  «Τέκνα του Αγίου Δημητρίου» έκφράζουμε τα συγχαρητηριά μας. Τέλος,   
_________Προς όλους αυτούς τους αρρωστημένους Αδελφούς μας ευχόμεθα ΚΑΛΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ ΚΑΙ ΤΑΧΕΙΑΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ! 
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Αίγιον, 16 Ιουνίου 2015  
 **********************
1. Ο λόγος του Θεού
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ κεφ. 19 στ. 4
Περί της φυσιολογικής σχέσεως


«Ουκ ανέγνωτε ότι ο ποιήσας απ’ αρχής άρσεν καί θήλυ εποίησεν αυτούς και είπεν:  ένεκεν τούτου καταλείψει άνθρωπος τόν πατέρα και τήν μητέρα και κολληθήσεται τη γυναικί αυτού, και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν; Ώστε ουκέτι εισί δύο, αλλά σάρξ μία».


ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ κεφ.  1 στ. 24

 Περί της ανωμάλου σαρκικής μίξεως          «Διά τούτο, τούς παρέδωσε ο Θεός με τάς επιθυμίας των καρδιών τους εις ακαθαρσίαν, ώστε να ατιμάζουν τα σώματά τους μεταξύ τους. Αντήλλαξαν την αλήθειαν  του Θεού με το ψεύδος και εσεβάσθησαν και ελάτρευσαν την κτίσιν αντί του Δημιουργού, ο Οποίος είναι ευλογητός αιωνίως. Αμήν.

        Διά τούτο τούς παρέδωσε ο Θεός εις πάθη ατιμωτικά, διότι και αι γυναίκες τους αντήλλαξαν την φυσικήν χρήσιν με την αφύσικην, ομοίως και οι άνδρες, αφού άφησαν την φυσικήν χρήσιν της γυναικός, άναψαν από τας ορέξεις τους μεταξύ τους, ώστε ασελγούν άνδρες με άνδρες, απολαμβάνοντες έτσι ο ένας από τον άλλον την ανταμοιβήν της πλάνης των που τους άξιζε.

          Και επειδή δεν έκριναν άξιον λόγου το να έχουν ορθήν γνώσιν δια τον Θεόν, τους παρέδωσε ο Θεός εις ανάξιον νούν, ώστε να κάνουν εκείνα που δεν αρμόζει, γεμάτοι από κάθε αδικίαν, πορνείαν, πονηρίαν, πλεονεξίαν, κακίαν, γεμάτοι φθόνον, φόνον, έριδα, δόλον, κακοήθειαν, ψιθυρισταί, συκοφάνται,  εχθροί του Θεού, υβρισταί, υπερήφανοι, αλαζόνες, εφευρέται κακών, απειθείς εις τους γονείς, ανόητοι, άστατοι, άστοργοι, σκληροί, ανελεήμονες, οι οποίοι, αν και εγνώρισαν τον νόμον του Θεού, ότι εκείνοι που κάνουν τέτοια πράγματα είναι άξιοι θανάτου, όχι μόνον τα κάνουν, αλλά και επιδοκιμάζουν εκείνους που τα κάνουν». (Από τήν μετάφρασιν Έκδόσεως της Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι, 2000, σελ. 299-300)
Σημ. Οι εκπρόσωποι του Νόμου ας οδηγήσουν τόν Απ. Παύλον στα Δικαστήρια με την κατηγορίαν του «ρατσιστή»!!!!
 
2. Η άποψη ενός Εκδότου-Δημοσιογράφου 

Την ώρα που η χώρα χρειάζεται να είναι μια γροθιά


Μη διχάζετε τον λαό με νομοσχέδια που προκαλούν
Έχεις αυτήν την ώρα την πολυτέλεια, κύριε Πρωθυπουργέ, να κάνεις εχθρούς;

ΤΟΥ κ. ΜΑΚΗ ΚΟΥΡΗ

            Είναι στιγμές που προσπαθείς να καταλάβεις το σκεπτικό κάποιων υπουργών που καταθέτουν ξαφνικά νομοσχέδια στη Βουλή για θέματα που δεν είναι επείγονται και προκαλούν μεγάλο ξεσηκωμό ούτε είναι και από εκείνα που θα αντιμετώπιζαν τις αιτίες για τις οποίες η χώρα βρίσκεται επί ξύλου κρεμάμενη, με συμπολίτες μας να αυτοκτονούν, μαγαζιά να βάζουν λουκέτο και ουρές ανθρώπων να σχηματίζονται κάθε μέρα στα συσσίτια για ένα πιάτο φαγητό.
            Και όχι μόνο δεν λύνουν προβλήματα, αλλά προκαλούν και καινούργια και διχάζουν την κοινωνία αντί να έχουν στόχο την ενότητά της.  Ακόμη κι εκείνοι που δεν έχουν λόγο να διαφωνούν με νομοθετικές πρωτοβουλίες υπουργών και αποφάσεις θεσμικών παραγόντων λένε: Καλά, βρήκαν την ώρα.  Όλα τα άλλα δουλεύουν ρολόι στον χώρο της αρμοδιότητάς τους;  Εκτός κι αν θέλουν να πουλήσουν τσαμπουκά.
            Την ώρα που ψάχνεις παντού φίλους και στηρίγματα, φέρνεις νόμο για να αποφυλακισθεί ο καταδικασμένος για πέντε δολοφονίες τρομοκράτης;   Και έρχεσαι σε κόντρα με τους συγγενείς των θυμάτων.  Στο δικαιολογημένο «γιατί;» αυτών των ανθρώπων τι μπορείς να απαντήσεις; Στο τέλος, όμως, μαζεύεις τον νόμο μετά την άγρια αμερικανική ντιρεκτίβα.  Αλλά τι ζημιά την έχεις ήδη υποστεί.
            Ο ηγέτης της Εκκλησίας μας κ. Ιερώνυμος έχει στηρίξει με τον τρόπο του των πρωθυπουργό, που τον έχει επιστρεφθεί επανειλημμένα, ακόμη και περασμένα μεσάνυχτα όταν ήταν να πάει στη Μόσχα.  Και καταθέτεις χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση νομοσχέδιο για την κατασκευή τζαμιού στον Βοτανικό, προκαλώντας παπάδες, ιερωμένους και χιλιάδες πιστούς;  Και τώρα πας να επεκτείνεις το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης και στα ομόφυλα ζευγάρια;  Έχεις την πολυτέλεια να έχεις απέναντί σου την Εκκλησία; …………….. 
          Δεν είναι οι μοναδικές περιπτώσεις οι παραπάνω πρωτοβουλίες υπουργών, κύριε πρωθυπουργέ.  Είναι, όμως, οι πιο προκλητικές και μάλλον προς τα πίσω οδηγούν.  Πόσοι νομίζεις ότι θα χειροκροτήσουν;  Μόνο εκείνοι που έχουν προσωπικό συμφέρον. Εκατοντάδες χιλιάδες θα χειροκροτούσαν, όμως, κ. Τσίπρα, αν οι υπουργοί κατέθεταν ………..ένα επαναστατικό νομοσχέδιο που θα έφερνε τη μεγάλη ανατροπή στη Δημόσια Διοίκηση, ώστε να μη χρειάζεται ο πολίτης να γυρίζει από υπουργείο σε υπουργεί και να τυραννιέται από γραφείο σε γραφείο για να βγάλει ένα πιστοποιητικό ή να προωθηθεί ο φάκελός του, αλλά όλα να γίνονται χωρίς τη προσωπική παρουσία του, κάτι που θα έβαζε τέλος και στη μεσολάβηση του βουλευτή του.
            Για  το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης και τον Ξηρό οι υπουργοί ήταν έτοιμοι....
            Δεν κλείνουμε τα μάτια σε κανένα θέμα και σε κανένα  πρόβλημα στο οποίο αναζητείται λύση, αν έχει επιδιωχθεί προηγούμενη ενημέρωση και προσπάθεια απόκτησης της μεγαλύτερης δυνατής συναίνεσης.
            Σήμερα όμως, Αλέξη Τσίπρα, αυτό που προέχει, το όπλο που πρέπει να έχεις στις τρομακτικά δύσκολες διαπραγματεύσεις με τα αρπακτικά -τα οποία δεν επιτρέπουν να γεννηθεί κανένα … ζιζάνιο με τον φόβο ότι μπορεί να βρει μιμητές και να γκρεμιστεί το σαράι- , είναι η ενότητα του λαού της χώρας σου.  Η οποία υπονομεύεται από ιδεοληψία και πιθανόν από προσωπικά και επαγγελματικά απωθημένα, που ενδύονται το κουστούμι του νόμου και διχάζουν τον λαό. 
            Και αυτές τις στιγμές είναι ό,τι χειρότερο. Δώρο στον εχθρό…

Πηγή:  Εφημερίδα «ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» 14-6-2015

*********************
3. Η άποψη ενός Πανεπιστημιακού Διδασκάλου και ιατρού


Ένας Ιατρός Καθηγητής μιλάει για το «Gay Pride»Συνέντευξη Ιατρού Καθηγητού κ. Απόστολου Ι. Χατζητόλιου  για τις ομοφυλοφιλικές «παρελάσεις υπερηφανείας»
Ερώτηση:
-Κύριε Καθηγητά, τι έχετε να πείτε για τις παρελάσεις «ομοφυλοφιλικής υπερηφανείας» που θα διεξαχθούν και φέτος σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη;
Απάντηση:
-Νομίζω ότι και οι διοργανωτές και ο λαός θα πρέπει, όχι να υπερηφανεύονται, αλλά να ντρέπονται για την κατάντια αυτή, όπου άτομα τα οποία έχουν παρεκκλίσεις της σεξουαλικής συμπεριφοράς τους, παρά φύσιν συμπεριφορές, εμφανίζονται στους δρόμους της πόλης… -σε μια ιστορική πόλη, σε μια πόλη με βαθειές ρίζες, τόσο όσον αφορά την εθνική, όσο κι όσον αφορά την θρησκευτική μας ιστορία- να παρελαύνουν και να υπερηφανεύονται.
Γιατί να υπερηφανεύονται; Να υπερηφανεύονται γιατί θέλουν να μας επιβάλλουν έναν δικό τους παρά φύσιν τρόπο ζωής; Αυτό είναι. Διότι ουδείς έχει σε προσωπικό επίπεδο αντίρρηση ο οποιοσδήποτε να επιλέγει τον τρόπο της σεξουαλικής του συμπεριφοράς, αρκεί αυτό όμως, να μη θέλει να το επιβάλλει ως πρότυπο στους άλλους. Εδώ, πρόκειται περί αυτού. Έχουμε γεμίσει σε όλα τα κανάλια, σ’ όλες τις τηλεοράσεις ανθρώπους με gay-συμπεριφορά, με θηλυπρέπεια, λες κι αυτοί είναι οι κυρίαρχοι, η φυσική- η φυσιολογική συμπεριφορά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, και αυτό το gay-pride το δείχνει, με τις ευλογίες δυστυχώς του Δήμου και χωρίς να υπάρχουν αντιστάσεις κι αντιρρήσεις από τον Θεσσαλονικιώτικο λαό και τους εκπροσώπους του, χωρίς επαναλαμβάνω να υπάρχουν αυτές, διότι δεν είναι αντίρρηση η αντίσταση το να γίνει μία Αγρυπνία η να υπάρξει μία προσευχή του Ιεράρχου μας να μας συγχωρήσει ο Θεός γι’ αυτές τις συμπεριφορές. Αυτό είναι το ένα κομμάτι.
Το άλλο κομμάτι είναι όμως, ότι ζούμε σε μία Συντεταγμένη Πολιτεία, με θεσμούς πολιτικούς, με Νομικές Διατάξεις… Που είναι αυτές οι Νομικές Διατάξεις; Εγώ μεγάλωσα γνωρίζοντας ότι υπάρχει προστασία της δημοσίας αιδούς, προσβολή της δημοσίας αιδούς. Όταν διάφοροι, ας πούμε, τραβεστί, ημίγυμνοι και γυμνοί κυκλοφορούν στην πόλη παρευλαύνοντας, αυτό δεν είναι προσβολή της δημοσίας αιδούς; Τι είναι δηλαδή προσβολή της δημοσίας αιδούς, αν δεν είναι αυτό;
Λοιπόν, δεύτερον: που είναι η αντιπολίτευση στόνΔήμο; Ο ανθ-υποψήφιος του κυρίου Μπουτάρη, λέγεται Καλαφάτης. Που είναι ο κύριος Καλαφάτης; Βέβαια, και οι μικρότερες παρατάξεις στον Δήμο, αλλά ο κύριος Καλαφάτης, ως τρόπον τινά αξιωματική αντιπολίτευση, που είναι, να οργανώσει, ας πούμε, μία διαμαρτυρία γι’ αυτό το θέμα; Και οι βουλευτές της Θεσσαλονίκης, ιδιαίτερα αυτοί που ψηφίστηκαν από όσους δεν συμφωνούν με το χάλι αυτό, που είναι; Που βρίσκονται όλοι τους; Να σας πω κάτι; Εγώ αν ήμουν, θα έκανα -για να μην υπάρξουν εντάσεις-, τουλάχιστον μία καθιστική διαμαρτυρία! Καθιστική διαμαρτυρία στην περιοχή! Και ας πάνε από τον Λευκό Πύργο να κάνουν την παρέλασή τους παρακάτω, στις ωραίες ακτές που έχουμε, έξω από την πόλη, αν θέλουν να μπορούν να βουτήξουν και στην θάλασσα. Δηλαδή θέλουν και στο Κέντρο της πόλης! Θέλουν και με ιστορικό συμβολισμό παρέλαση!
Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι ανεπίτρεπτα! Και επαναλαμβάνω, που είναι η αντιπολίτευση στον Δήμο, να καλέσει τον κόσμο, να κάνει ένα συλλαλητήριο αντίδρασης γι’ αυτό το θέμα που προσβάλλει και την πόλη και τους ανθρώπους της; Εάν είχαν γίνει δέκα παρελάσεις «pride» των κατά φύσιν συμπεριφερομένων σεξουαλικώς πολιτών της Θεσσαλονίκης, ας γινόταν και μία παρέλαση των παρά φύσιν. Εδώ τώρα, προσπαθούν να μας το επιβάλλουν, λες και είναι μοναδικό αυτό, η μοναδική συμπεριφορά. Τα παιδιά τι μηνύματα παίρνουν ας πούμε; Τι μηνύματα παίρνουν οι νέοι, τα παιδιά, τι; Τι ακριβώς θέλει να κάνει ο κύριος Μπουτάρης; Τι ακριβώς θέλει να κάνει; Λοιπόν, έπρεπε σε πολιτικό επίπεδο, να καταγγελθεί ο κύριος Μπουτάρης και να υπάρξει αντίδραση από τις υπόλοιπες παρατάξεις στον Δήμο! Εκτός αν συμφωνούν! Ας βγουν να μας το πούνε! Μην βγαίνουν προεκλογικά μόνο και λένε: «εμείς διαφωνούμε με τον κύριο Μπουτάρη». Ας βγουν τώρα να μας το πούνε. Που είναι, που βρίσκονται; Δεν ξέρω, που βρίσκονται. Εκείνο που ξέρω είναι ότι οι πολίτες της Θεσσαλονίκης που διαφωνούν, έχουν αφεθεί ανυπεράσπιστοι από τους εκπροσώπους τους, δημοτικούς συμβούλους, περιφερειακούς συμβούλους και βουλευτές.
Ερώτηση:
-Κύριε Καθηγητά, οι διάφοροι παράγοντες, όπως π.χ. ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης και άλλοι της Αθήνας, πιστεύετε ότι προσπαθούν να παρουσιάσουν αυτό το φριχτό αμάρτημα -γιατί έτσι είναι για την Πίστη μας- σαν κάτι το φυσιολογικό;
Απάντηση:
-Κοιτάξτε, αυτά τα διάφορα άτομα που τυχαίνει να είναι σήμερα Δήμαρχοι, η τυχαίνει να είναι σε πολιτικές θέσεις, κατά τη γνώμη μου, εξυπηρετούν στόχους μιας Παγκοσμιοποίησης, μιας ομογενοποίησης προς τα κάτω, του πληθυσμού, έτσι ώστε τα άτομα, οι πολίτες να είναι ευάλωτοι σε οποιαδήποτε εξάρτηση και δικτατορία. Διότι όταν κάποιος είναι ευάλωτος στα πάθη του, είναι ευάλωτος και σε ο,τιδήποτε του επιβληθεί! Δεν έχει αντιστάσεις, δεν έχει αντιρρήσεις. Λοιπόν, εδώ είναι προφανές, το βλέπουμε ότι πρόκειται για ένα παγκόσμιο κίνημα.
Βλέπουμε, τις προάλλες, ότι γίνεται δημοψήφισμα στην Ιρλανδία για τον «γάμο» των ομοφυλοφίλων. Τι ακολουθεί τα διάφορα gay-pride; Η νομιμοποίηση του «γάμου» των ομοφυλοφίλων, και στην συνέχεια η νομιμοποίηση της υιοθεσίας από τα ζευγάρια ομοφυλοφίλων! Δηλαδή, ανατρέπεται όλη η βάση της Ψυχιατρικής, της εξέλιξης της προσωπικότητος του ανθρώπου, που είναι η ταύτιση με το ίδιο φύλο. Δηλαδή τα παιδιά, μεγαλώνουν μέσα σε μία οικογένεια και ταυτίζονται, ανάλογα με το φύλο τους, με τον πατέρα τους η με την μητέρα τους. Όταν δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δυναμιτίζεται η εξέλιξη, η διαμόρφωση, η ολοκλήρωση της προσωπικότητος. Αυτό πάνε να κάνουνε. Δεν θέλουν προσωπικότητες. Θέλουν μαζάνθρωπους, οι οποίοι θα ασχολούνται με το υπογάστριό τους και δεν θα έχουν απόψεις, ιδέες. Δεν θα είναι πολιτικά όντα τελικά, κατά τον Αριστοτέλη.
Αυτή είναι η όλη ιστορία. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι τώρα που μου λέτε, που είναι Δήμαρχοι, η ξέρω γω τι άλλο είναι, αυτοί είναι ταγμένοι σε μία τέτοια «λογική». Μπορεί είτε ηθελημένα, είτε άθελά τους. Μπορεί και κάποιοι να θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ «δημοκράτες και προοδευτικοί» όταν αποδέχονται οποιαδήποτε παρέκκλιση ισότιμα με την φυσιολογική συμπεριφορά. Και πάλι δεν μιλάω για το κάθε άτομο, το οποίο εν πάση περιπτώσει στον προσωπικό του χώρο, στην προσωπική του σφαίρα, θα μπορούσε να συμπεριφερθεί -εφόσον δεν βλάπτει κανέναν άλλον- με μία «ελευθερία», που ο ίδιος η η ίδια νομίζει. Μιλάω για κοινωνικά πρότυπα. Εδώ, αυτά τα πράγματα αποτελούν, όπως μάθαμε στην Ιατρική, σεξουαλικές διαταραχές, σεξουαλικές παρεκκλίσεις. Να σας πω, σεξουαλική παρέκκλιση είναι και ο μαζοχισμός, είναι και ο σαδισμός, είναι και η παιδεραστία.
Ήδη, δε, στην Ευρώπη, εμφανίστηκαν σε διάφορες χώρες αιτήματα να νομιμοποιηθεί η παιδεραστία. Θα αντιλέξει κανείς εκεί, ότι: «ξέρετε, επειδή δεν είναι ενήλιξ αυτός που συμμετέχει στην πράξη, άρα εκεί διαφοροποιείται ως παρέκκλιση». Αλλά αυτό είναι το θέμα; Στο επόμενο στάδιο θα πούνε ότι: «ενήλιξ γίνεσαι στα δεκαπέντε σου». Δηλαδή αυτές όλες οι αθλιότητες που συμβαίνουν, γιατί μόνο ως αθλιότητες μπορώ να τις χαρακτηρίσω, όπου μπορεί τώρα να βγει κανείς και να πει ότι: «ξέρετε, ότι κατά την Ψυχιατρική πλέον, θεωρείται επιλογή». Έχουν αλλάξει και την Ιατρική. Δηλαδή όλες αυτές οι θεωρίες, τα ψυχαναλυτικά πρότυπα, όλα αυτά πλέον, προκειμένου να τα προσαρμόσουμε στην επιθυμία της Παγκοσμιοποίησης για τον μαζάνθρωπο, για το ότι δεν υπάρχει ούτε φυσιολογικό, ούτε παθολογικό, όλα είναι ένας αχταρμάς, ότι ούτε σκοπός, ούτε προορισμός του ανθρώπου υπάρχει… στην προοπτική αυτή αλλάξανε και τα ψυχιατρικά, και τώρα λέει: «επιλογή», «μία επιλογή»… Τι επιλογή; Που στηρίζονται; Παλαιότερα λέγανε: «είναι νόσημα, υπάρχει γενετική προδιάθεση η ψυχολογικά τραύματα κατά την ανάπτυξη». Τώρα λένε: «είναι επιλογή! Δεν είναι νόσημα!».
Θα ήθελα πραγματικά να δω τεκμηριωμένη ιατρική άποψη περί του θέματος από τους Ψυχιάτρους -που δεν υπάρχει- αλλά το κυριώτερο που θα ήθελα να δω είναι την αντιμετώπιση του θέματος από την κοινωνία και την πολιτεία. Το θέμα είναι ιατρικό και επιστημονικό αναφορικά με τα επιμέρους άτομα. Είναι όμως, εξόχως κοινωνικό και πολιτικό όταν μετατρέπεται σε συλλογικό με διάφορες εκδηλώσεις «υπερηφανείας» και νομοθετικές ρυθμίσεις που επιχειρούν να επιβάλλουν αλλαγές στα κοινωνικά και αξιακά πρότυπα. Η κάθε κοινωνία πρέπει να έχει κανόνες με τους οποίους πορεύεται. Και οι κανόνες αυτοί πρέπει να στηρίζονται σε μία προοπτική φυσιολογική.
Φυσιολογική, λοιπόν, προοπτική είναι οι σχέσεις των δύο φύλων και όχι η σχέση του ενός φύλου με τον εαυτό του. Ως εκ τούτου, περιμένω, όπως πάλι είπα, τις αντιδράσεις της κοινωνίας. Δεν έχει σημασία να αντιδρώ εγώ και να με κατηγορούν ως «συντηρητικό» και «ομοφοβικό». Προσέξτε· άμα πεις ότι: «δεν είναι σωστό αυτό», σου λένε: «είσαι ομοφοβικός». Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι αν είσαι κατά, ας πούμε, των σφαγέων, η ξέρω γω, των βασανιστών, θα σου πουν: «είσαι βασανιστοφοβικός η σαδιστοφοβικός»! Θα χρησιμοποιούσα εν προκειμένω μία έκφραση, νομίζω ότι η όλη ιστορία αγγίζει τα όρια του λεκτικού αυνανισμού.
Λοιπόν, δεν υπάρχει καμμία απολύτως, καμμία απολύτως λογική σ’ αυτά που συμβαίνουν, αλλά και στην αδράνεια που υπάρχει! Που είναι τα κόμματα; Ομιλούμε για οικονομική κρίση. Η οικονομική κρίση είναι απόρροια και της κοινωνικής-πνευματικής κρίσης που υπάρχει. Δεν είναι ξεκομμένη. Όταν εμείς έχουμε τώρα διάφορα κόμματα στην Βουλή και διάφορες παρατάξεις στον Δήμο οι οποίες κοκορομαχούν και διαφωνούν και αδιαφορούν σε τέτοια σημαντικά θέματα, δεν εμφανίζονται και κρύβονται σε τέτοια σημαντικά θέματα, που διαφοροποιούνται ουσιαστικά; Πουθενά δεν διαφοροποιούνται! Η διαφοροποίηση δεν είναι αν ένα Φ.Π.Α. θα είναι 11 η 23%, πράγμα το οποίο μεταφράζεται σε 10% διαφορά, δηλαδή στο ευρώ στο 1,10. Δεν είναι εκεί η διαφοροποίηση. Μπορεί να είναι και εκεί, αλλά αυτό είναι το έλασσον. Το μείζον είναι η κοσμοθεωριακή σου τοποθέτηση. Ποιά είναι, κύριε εκπρόσωπε, η κοσμοθεωριακή σου τοποθέτηση; Ποιά είναι η εθνική σου τοποθέτηση; Ποιά είναι η θρησκευτική σου τοποθέτηση; Ποιά είναι η κοινωνική σου τοποθέτηση; Που είσαι; Που βρίσκεσαι, κύριε εκπρόσωπε; Δεν είσαι πουθενά!
Συμπεραίνοντας, ο λαός έχει αφεθεί απροστάτευτος και δυστυχώς, ο καθένας, όσο μπορεί, πρέπει να περιφρουρήσει στον στενό του περίγυρο, τις αρχές, τις αξίες, το ήθος και την φύση του! Φτάσαμε στο σημείο να περιφρουρούμε και την φύση μας! Τίθεται υπό αμφισβήτησιν και η φύση μας! Αυτό κι αν είναι!…

πηγή: http://www.pentapostagma.gr