Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2008

ΟΥΤΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΦΗΔΕΣ.....

......ΑΠΛΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ!

Στην εφημερίδα "ΤΟ ΠΑΡΟΝ" της παρελθούσης Κυριακῆς δημοσιεύθηκε ἐνα αξιοπρόσεκτο σημείωμα του ἐκδότη κ. Κουρή. Η εφημερίδα αυτή συνήθως θίγει πολλά καυτά προβλήματα της καθημερινότητος ὄχι απλώς με δημιουργικό, αλλά καί με θαρραλέο τρόπο. Στό σημείωμα της Κυριακής 12ης Οκτωβρίου διατυπώνει την άποψη, ὅτι "οι Δεσποτάδες και οι Ηγούμενοι δεν μπορεί να είναι επιχειρηματίες και σαράφηδες".___Εμείς συμφωνούμε με την ἀποψη αυτή. Αλλά πρέπει να την υιοθετήσει και η Ελληνική Πολιτεία. Διότι από ἐκεί πηγάζει το πρόβλημα. Σύμφωνα μέ τίς διατάξεις του άρθρου 30 του Νόμου 570/1977 περί "Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος¨ ο Μητροπολίτης ορίζεται ως διαχειριστής και άρα υπεύθυνος της οικονομικής διαχειρίσεως του ν.π. της Ιεράς Μητροπόλεως. "Η διαχείρισις των κατά νόμον εισφορών των Ιερών Ναών ......ή άλλων προσόδων της Μητροπόλεως διεξάγεται ευθύνη του οικείου Μητροπολίτου..." λέγει η σχετική διάταξις.___Άρα ο Μητροπολίτης είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί την οικονομικήν ζωή της κοινωνίας, να διαχειρίζεται καταθέσεις, να διαπραγματεύεται έπιτόκια, να υπογράφει επιταγές, να συνομολογεί δἀνεια, να συντάσσει Προϋπολογισμούς και Απολογισμούς, να υπογράφει Εντάλματα Πληρωμών, μισθωτήρια ακινήτων κλπ., δηλ. να ενεργή σε γνωστικό πεδίο, το οποιο είναι άσχετο με την αποστολή του και με το οποίο είναι εξ ορισμού άσχετος ο ίδιος. Όλα αυτά, για τα οποία είμεθα οι κατά τον νόμον υπεύθυνοι, μας εκτρέπουν από την πνευματική μας διακονία. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟ ΜΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΓΓΑΡΕΙΑ! Μας την έχουν φορτώσει, χωρίς να μας ερωτήσουν!
___Από τήν άλλη πλευρά ο Μητροπολίτης οφείλει να ασκεί την φιλανθρωπία και να αναπτύσσει ένα κοινωνικό έργο πολύπλευρο και πολυδιάστατο. Αυτό ακριβώς το έργο έχει ανάγκην από οικονομικούς πόρους. Κάθε μῆνα πρέπει να πληρωθούν άνθρωποι, να καταβληθούν μισθοί. Μόνο κατά τό μήνα Ιούλιο από το εκκλησιαστικό ταμείο μας εκταμιεύθηκαν ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (140.000€) περίπου, δηλ. κάπου ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ (47.000.000) ΔΡΑΧΜΕΣ, για να θυμηθούμε και τη δραχμούλα μας. Αυτά ήσαν μόνο για τη μισθοδοσία των εργαζομένων (περἰπου 95 πρόσωπα, δηλ 95 οικογένειες) στις διάφορες δραστηριότητες της Μητροπόλεώς μας. Όλοι αυτοί εργάζονται στο Γηροκομείο Καλαβρύτων (ΚΕΔΙΚ), στη Μονάδα Περιθάλψεως Κατακοίτων Καλαβρύτων (πρώην Εκκλησιαστικό Ορφανοτροφείο) στο Γηροκομείο μας "Ο Άγιος Χαράλαμπος" Αιγίου, στην δεύτερη Μονάδα Περιθάλψεως Κατακοίτων, που λειτουργεί στο Αίγιο, στο Βρεφονηπιακό Σταθμό "ΤΑ ΑΓΓΕ-ΛΟΥΔΑΚΙΑ", στό Εστιατόριο "Το Στέκι της Αγάπης", στό Κέντρο Νεότητος "Νέοι Ὁρίζοντες" Αιγίου, στο Διεθνές Κέντρο Φιλοξενίας Νέων "ΤΟ ΟΡΑΜΑ" Καλαβρύτων, στίς Κατασκη- νώσεις μας, στό Κέντρο Επαγγελματικού Καταρτισμού (ΚΕΚ), στήν Τράπεζα δωρεάν διανομής τροφίμων καί ἀλλων ἀναλωσίμων αγαθών "Το Κελάρι της Αγάπης¨, στην Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, στη Σχολή Αγιογραφίας, στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως....
Να μη είναι λοιπόν "επιχειρηματίες οι Δεσποτάδες"! Ποιός δεν το θέλει! Και εγώ τό θέλω πολύ. Διότι έτσι θα φύγει ένας μεγάλος βραχνάς άπό επάνω μου. Αλλά και μια μεγάλη ευθύνη. Πολλοί είναι αυτοί που δουλεύουν κοντά μας, ικανοί στα λογιστικά καί έντιμοι στη διαχείριση. Αλλά πρέπει να τούς παρακολουθείς συνεχώς! Προσωπικά ελέγχω και μονογράφω κάθε Τιμολόγιο ή Απόδειξη πληρωμής. Και αυτή η εργασία, μόνον αυτή, είναι ένα μαρτύριο. Πρέπει να ξενυχτήσεις, για να προλάβεις το όγκο των πληρωμών. Και δεν είναι μόνον η μισθοδοσία. Στίς παραπάνω δαπάνες πρέπει να προστεθούν και οι πληρωμές για την προμήθεια των τροφίμων και άλλων αγαθών, για τη συντήρηση και τις επισκευές των κτιριακών υποδομών, γενικώς για τις λειτουργικές δαπάνες, όπως επίσης για την ανέγερση νέων κτιρίων κλπ.
___Πολλοί είναι αυτοί που εργάζονται κοντά μας, αλλά τα λάθη τους και τις παραλείψεις τους, τα χρεώνεται ο Μητροπολίτης! Εάν συμβή κάποιο λάθος, η κοινωνία θα το φορτώσει στον Μητροπολίτη, έστω κι άν φταίει, επί παραδείγματι, ό λογιστής της Ιεράς Μητροπόλεως ή ο Αρχιερατικός Επίτροπος. Κατ επέκτασιν στο Μητροπολίτη φορτώνεται επίσης η ευθύνη μιάς οικοδομής, επειδή ο Αρχιτέκτων ή ο Μηχανικός Μελετητής έλαβε την άδεια ανοικοδομήσεως από την Ναοδομία καί όχι από την Πολεοδομία! Ο Μητροπολίτης καταγγέλλεται ως υπεύθυνος για παράνομο ή αυθαίρετο οικοδόμημα. Και να σκεφθή κανείς ότι η όποια δραστη-ριότητα, λογιστική ή οικοδομική, δεν είναι για τον Μητροπολίτη, αλλά από τον Μητροπολίτη και προορίζεται για την ωφέλεια του κοινωνικού συνόλου!
___Πρέπει δέ νά τονισθή, ότι όλα αυτά γίνονται χωρίς να παραλείπουμε το κήρυγμα, την θεία λειτουργία, την επίσκεψη στα χωριά μας, την ακρόαση των πιστών και το σκύψιμο πάνω στα προβλήματα τους, την άσκηση της ποιμαντικής διακονίας μας και το διδακτικό έργο, δηλ. τό κύριο έργο της Εκκλησίας σε καθημερινή βάση.
___Ας το επαναλάβω: Εάν λοιπόν γίνει κάποιο λογιστικό λάθος η ευθύνη βαρύνει τον Μητροπολίτη και όχι εκείνους οι οποίοι εκτελούν όλο αυτόν τόν όγκο της λογιστικής εργασίας. Ευτυχώς όμως σήμερα υπάρχουν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, που χρόνια τώρα εμείς εφαρμόζουμε, και έτσι έχουμε ανακουφισθή. Διότι τα παλαιότερα χρόνια όλα τα παραστατικά, δηλ. αποδείξεις εισπράξεως, εντάλματα πληρωμής, βιβλίοΤαμείου κλπ εγράφοντο με το χέρι. Όλα ήσαν χειρόγραφα!
___Αν, παρά τα όσα ήδη εξετέθησαν, υπάρχουν κάποιοι που δεν επείσθηκαν ακόμη, γιά χάρη τους θα παραθέσω εδώ οικονομικά στοιχεία από τη διαχείριση των Γηροκομείων και των λοιπών Ιδρυμάτων μας από 1ης Ιανουαρίου μέχρι σήμερα για νά πάρετε μια ιδέα του όγκουτης εργασίας, δηλ. της διαχειριστικής εργασίας και της οικονομικής δραστηριότητος.
'Εχουμε και λέμε:
α) Καλλιμανοπούλειον Εκκλ. Διακονικόν Κέντρον: 749.683.06 €
β) Οίκος Ευγηρίας "Ο Άγιος Χαράλαμπος":______ 700.367,27 €
γ) Βρεφονηπιακός Σταθμός, Έξοδα λειτουργίας 2008
και ανεγέρσεως νέου κτιρίου του Σταθμού:______ 208.718,20 €
δ) Ταμείον Φιλανθρωπίας της Ι.Μ. ____________110.224,99 €
ε)Ταμείον Υποτροφιών:_____________________44.850,38 €
στ) Ταμείον Αρωγής Κληρικών:_______________ 27.452,28 €
η) Ταμείον Ιεραποστολικής Δράσεως:__________ 166.893,92 €
ζ) Μητροπολιτικόν Γραφείον:________________ 631.131,87 €
η) Για την ψηφιακή καταγραφή κειμηλίων:_ ______ 23.891,05 €
_____________________________--------------------------
_____________________ΣΥΝΟΛΟΝ_______ 2.663.213,02 €
_______________________________907.489.836 δραχμές!

___Αυτό σημαίνει μια τεράστα οικονομική υπηρεσία,η οποία εισπράττει και δαπανά ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΡΑΧΜΕΣ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ για τον ανθρώπινο πόνο. Και κοντά στους περιθαλπομένους ζούν τότοι καί τόσοι εργαζόμενοι, με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, ενενήντα πέντε (95) νοικοκυριά, δηλ. κάπου 380 άτομα!
___Με την εν Κυρίω καύχηση, αλλά και με ταπείνωση, παρουσιάσαμε σε αριθμούς το έργο της Μητροπόλεώς μας, δηλ. τα χρήματα που βγήκαν από τα Ταμεία των διαφόρων τομέων και δραστηριοτήτων μας από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα. Ευχαριστούμε τον κ. Κουρή, που μάς έδωσε την ευκαιρία. Αναγκασθήκαμε να το πράξουμε επίσης επειδή αυτή την περίοδο είμεθα καί πάλι στο στόχαστρο κάποιων, οι οποίοι ψάχνουν....., ερωτούν....., ερευνούν...., καταγράφουν......, καί μόνον ψόγο ανακάλυψαν! Δεν βρήκαν ένα, έστω ένα, καλό λόγο νά πούν για τον Μητροπολίτη αυτού του πονεμένου τόπου! Μιας μαρτυρικής επαρχίας, η οποία επιτελεί και παρουσιάζει κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο δυσανάλογο με τίς δυνατότητές της. Διότι τά βουνά και τά εγκαταλελειμμένα χωριά μας δεν έχουν έσοδα. Το Αίγιο έχει πληθυσμό 25.000-30.000 κατοίκων, όσο δηλ. μια μικρή ενορία των Αθηνών! Η Μητρόπολις Καλαβρύτων και Αιγιαλείας ιστορία έχει καί έκταση. Όχι όμως και έσοδα! Μοχθούμε καθημερινά για τον πάσχοντα αδελφό μας.
___Το ερώτημα, που εύλογα τώρα ανακύπτει, είναι: Από τόν Κρατικό Προϋπολογισμό δεν έχουμε καμμιά επιχορήγηση! Πού λοιπόν και πώς βρέθηκαν αυτά τα χρηματικά ποσά, τα οποία δαπανήθηκαν για τον άνθρωπο και για τον ανθρώπινο πόνο;
___Βρέθηκαν από τόν οβολό των πιστών στο Ναό, από το Προσκύνημα της Τρυπητής, από τις εισφορές των Μονών, από τις δωρεές των χριστιανών, από συμβάσεις, από τις δωρεές των ανωνύμων και επωνύμων πιστών, οι οποίοι με τό σύστημα των επιταγών της ΤΑΧΥΠΛΗ-ΡΩΜΗΣ κάθε μήνα ενισχύουν σταθερά την προσπάθειά μας, από μισθώματα ακινήτων, από την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας και προσωπικά από το υστέρημα μας. Κινητήρια δύναμη είναι η εμπιστοσύνη στή χρηστή διαχείρηση καί πρό πάντων στο πρόσωπό του Μητροπολίτου. Αυτή είναι τό άϋλο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΑΣ, οι άϋλοι Τίτλοι μας, το πνευματικό Χρηματιστήριο, από το οποίο αντλούμε πόρους! Είναι οι πιστοί μας, ανώνυμοι και επώνυμοι, απλοί κυρίως άνθρωποι, αλλά και με οικονομική επιφάνεια! Άλλοι μας προσφέρουν από το υστέρημα τους και άλλοι από τό περίσσευμά τους. Προσφέρουν, επειδή μας εμπιστεύονται. Ας είναι καλά, λοιπόν, όσοι μας εμπιστεύονται Είμαστε λοιπόν όχι Σαράφηδες, αλλά κοινωνικοί εργάτες! Μοχθούμε καθημερινά για τη δόξα του Θεού και για την ανακούφιση των αδελφών μας.
___Μακάρι, λοιπόν, η Πολιτεία νά θεσπίσει ένα πρόσωπο ή όργανο που θα αναλάβει την διαχείριση της Μητροπόλεως. Μακάρι να αναθέσει την διαχείρηση των Ιερών Μητροπόλεων σε κάποιο άλλο πρόσωπο, όργανο ή θεσμό, ώστε να απαλλαγούμε από αυτή την ευθύνη. Διότι σήμερα, όπως και να γίνει, εισπράττουμε την κατακραυγή: Όταν η εκκλησιαστική περοιυσία παραμένει αναξιοποίητη και εγκαταλελειμμένη, τότε κάποιοι λέγουν: Τα εγκατέλειψε ο Δεσπότης! Όταν αντιθέτως μοχθούμε για να αξιοποιήσουμε την εκκλησιαστική περιουσία, μόνο καί μόνο για νά αυξήσουμε το κοινωνικό έργο της Εκκλησίας, τότε κάποιοι λέγουν: ο Δεσπότης έγινε επιχειρηματίας! Αγνούν όμως, ότι ο Μητροπολίτης δεν έχει προσωπικό όφελος! Δεν έχει ποσοστά επί των έργων, όπως νομίμως έχουν κάποιοι Κρατικοί Λειτουργοί! Δεν έχει επιδόματα, bonus κλπ. όπως έχουν πολλοί υψηλόβαθμοι, εργαζόμενοι είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα! Ο Μητροπολίτης είναι ένας κοινωνικός εργάτης. Ότι κάνει, το ενεργεί για το καλό της Επισκοπής του, για το καλό των άλλωνκαι τελικά για τη δόξα του Ονόματος του Θεού! Αυτό είναι τό κέρδος του.
Εμπρός, λοιπόν, ας θεσπίση Πολιτεία διά Νόμου ένα όργανο, που θα αναλάβει να διαχειρίζεται και να διοικεί τα οικονομικά της Μητροπόλεως, οπότε εμείς κυριολεκτικά θα λυτρωθούμε. Ας το σκεφθή καί ας το τολμίση ο νέος Αρχιεπίσκοπος. Θα τον ευγνωμονούν οι νεώτεροι Μητροπολίται.
+ Ο Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος
18 Οκτωβρίου 2008

Σημ. Στον κ. Κουρή έκαμα μια απάντηση. Την παραθέτω στη συτνέχεια για εημέρωση περισσοτέρων.

************************************************

+ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
_______________________________Αίγιο, 20 Οκτωβρίου 2008
Αξιότιμον Κύριον
Μάκην Κουρήν
Εκδότην της Εφημερίδος «ΤΟ ΠΑΡΟΝ»
Εθνικῆς Αντιστάσεως 253
ΠΑΛΛΗΝΗΝ ΑΤΤ.

Αγαπητέ κ. Κουρή,
Μέ ἀρκετή καθυστέρησιν θά ήθελα νά απαντήσω εις τό σημείωμα της εγκρίτου εφημερίδος σας της Κυριακής 12ης Οκτωβρίου ε.έ., τό οποίον έχει ως τίτλον του τά εξῆς: «Οι Δεσποτάδες και οι Ηγούμενοι δεν μπορεί να είναι επιχειρηματίες και σαράφηδες».
Συμφωνώ κατ’ἀρχήν με τήν ιδέαν σας. Αλλά θά ἤθελα νά σκεφθήτε καί τήν ἄλλην διάστασιν του ζητήματος.
1. Ο Μητροπολίτης (ἀλλά καί τό Ηγουμενοσυμβούλιον εκάστης Μονής) ειναι ο κατά Νόμον υπεύθυνος της διοικήσεως καί της διαχειρίσεως της εκκλησιαστικῆς (ή της μοναστηριακής) περιουσίας. Εκ των πραγμάτων συνεπῶς πρέπει νά είναι κατ’ ἀνάγκην καί επιχειρηματίας καί επενδυτής κλπ. εφ’ όσον οὐδείς έτερος έχει τήν αρμοδιότητα νά επιτελέση αυτό τό έργον, αρκεῖ νά μή παραθεωρή τήν πνευματικήν του διακονίαν καί αποστολήν. Είναι διαχειριστής καί όχι νομεύς της ἐκκλησιαστικής περιουσίας.
2. Έκαστος Μητροπολίτης εις τήν Επαρχίαν του προσφέρει έργον κοινωνικόν καί φιλαν- θρωπικόν. Πώς θά ασκήση τήν κοινωνικήν του προσφοράν, εάν δέν δημιουργήση οικονομικούς πόρους. Εις τήν Επαρχίαν μας τά ἔσοδα τῆς εκκλησιαστικῆς περιουσίας μεταφέρονται ως παροχές εις τό κοινωνικόν σύνολον. Συντηροῦνται ευάριθμα εκκλησιαστικά φιλανθρωπικά Ιδρύματα, περί των οποίων δύνασθε νά λάβετε μίαν ιδέαν εκ του εσωκλείστως συναποστελλομένου εντύπου.
Θά ήμην ευτυχής, εάν η Πολιτεία διά Νόμου μας απήλλασσεν εκ τῆς ευθύνης καί παρέδιδε τήν διαχείρισιν των οικονομικών υποθέσεων της Επισκοπής μου εις έτερον θεσμικόν πρόσωπον, κληρικόν ἤ λαϊκόν.
Μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

__________________________________________________________
ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ......ΜΜΕ

Πέμπτη, 16 Οκτώβριος 2008
ΑΠΟ ΤΟ BLOG: troktiko
Αναφέρεται στο MEGA
Αυτή είναι η σοβαρή δημοσιογραφία με τις δύο απόψεις.
___Πήρε ένας άνθρωπος τηλέφωνο για να βγει στον αέρα και γιαυτό βάζουμε το όνομα του και τον εβρισαν επειδή υποστήριζε το Βατοπαίδι. Δεν είπε κάτι άλλο από το αυτονόητο ότι λένε ψέματα για σουίτες κ.α και η τηλεφωνήτρια του είπε ότι θέλει να συγκαλύψη το θέμα! Λες και ο αναγνώστης μας έχει κάποιο οικόπεδο-φιλέτο.
___"Μου απάντησε μια κοπέλα που στην αρχή ήταν ευγενική. Μόλις της είπα το λόγο της παρέμβασης μου, για τα ανήκουστα πράγματα... που έλεγε ο μοναχός, για τα ψεύδη, άλλαξε ύφος. Δεν με άφηνε να μιλήσω. Μου έλεγε ότι εγώ θέλω να συγκαλύψω τα γεγονότα. Στο τέλος μου έκλεισε και το τηλέφωνο χωρίς να προλάβω να πω κάτι άλλο.
___"Μπράβο στο mega-λο κανάλι για την αντιμετώπιση που έχει στα θέματα που βγάζει. Μας έχει συνηθίσει να βγάζει ανθρώπους που βρίσκονται με ένα μπουκάλι κρασί στο χέρι (δεν το έχετε ακούσει;) και να απαξιώνει την άλλη άποψη. Γιατί έτσι στήνεται η προπαγάνδα. Εξαφανίζεις την άλλη άποψη.
(Νέαρχος Παναγή,
Οδοντίατρος-Ορθοδοντικός
Λεμεσός