Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015

" Εάν το άλας μωρανθή..." Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ .....

 ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ......

______Προσυπογράφουμε και παραθέτουμε παρακάτω τήν από 16ης Σεπτεμβρίου ε.έ. Ανακοίνωση του Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ, διά της οποίας μέ λόγια σταράτα αναπτύσσει τον κίνδυνο εκ της ολονέν καί περισσότερον αναπτυσσομένης Οικου μενικής Κινήσεως, διά της οποίας αλλοιώνεται ο χαρακτήρας της αμωμήτου Ορθοδοξίας μας. Έχει γραφή, ότι η υπό την Προεδρείαν του Σεβ. Γέροντος Μητροπολίτου Περγάμου κ.Ιωάννου (Ζηζιούλα) εν Σαμπεζύ της Ελβετίας συνελθούσα Επιτροπή για την ετοιμασία των θεμάτων της Πανορθοδόξου Συνόδου, -με πρωτοβουλία του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου- εις τον κατάλογον των υπό συζήτησιν θεμάτων συμπεριέλαβε και τό θέμα του γάμου των ομοφυλοφίλων!!!!!! Νά είναι άραγε αλήθεια; Νά είναι ψέματα; Το πράγμα αιωρείται! Τό μόνο βέβαιο είναι, ότι Σεβ. κ. Ιωάννης παρεκάλεσε τα Μέλη της Επιτροπής "να μη βγάζουν πρός τά έξω, όσα συζητούνται μέσα στην Αίθουσα" !!!!!!

________Στην σχετική Ανακοίνωση,  που ανέβασε στην ιστοσελίδα του το Πατριαρχείο της Μόσχας, διαβάζουμε, ότι στο Κατάλογο των Θεμάτων, με τα οποία θα ασχοληθή η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος (κατά τό έτος 2016), περιλαμβάνονται και τα εξής: "Η συμβολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας εις επικράτησιν της ειρήνης, της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της αδελφωσύνης και της αγάπης μεταξύ των Λαών, και άρσιν των φυλετικών και λοιπών διακρίσεων". 

________Ξαναγυρίζουμε, λοιπόν, στίς επάλξεις ως ένας μάχιμος ταπεινός στρατιώτης Ιησού Χριστού! Επανερχόμεθα στην γνωστή μάχιμη έπαλξή μας του παρόντος Blog! Υψώνουμε και πάλι το Λάβαρο του αγώνος μας! Επειδή δε υπάρχει σκοτάδι ολόγυρά μας γύρω από την λεγομένη Οικουμενική Κίνηση, γι' αυτό και προσυπογράφουμε την Ανακοίνωση του αγαπητού μας εν Χριστώ Αδελφού Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ.

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Αίγιον, 29 Σεπτεμβρίου 2015

**********


Ἐν Πειραιεῖ τῆ 16/9/2015

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ

Ἡ κυριότερη αἰτία, ἀπό ὀρθοδόξου θεολογικῆς ἐπόψεως, τῆς παγκοσμίου κρίσεως, πού διέρχεται σήμερα ἡ ἀνθρωπότητα, θά πρέπει νά ἑστιαστεῖ στήν ἀπομάκρυνση, τήν ἀποστασία ἀπό τόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό καί τήν ἀμετανοησία, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ στήν ὑποδούλωση καί αἰχμαλωσία στήν παναίρεση τοῦ συγκρητιστικοῦ διαχριστιανικοῦ καί διαθρησκειακοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

Ὁ σατανοκίνητος καί δαιμονικός Οἰκουμενισμός, ὄργανο στά χέρια τῆς Μασονίας καί τοῦ διεθνοῦς φρικώδους Σιωνισμοῦ, πού ἀποσκοπεῖ στήν ἐγκαθίδρυση τοῦ Ἀντιχρίστου, ὡς μοναδικοῦ παγκοσμίου βασιλέως, ἀλλοιώνει τίς συνειδήσεις καί ἔχει διαβρώσει σχεδόν τούς πάντες καί τά πάντα.

Ἀπόδειξη τῶν ἀνωτέρω –γιά νά περιοριστοῦμε μόνο στά τελευταῖα οἰκουμενιστικά γεγονότα– εἶναι ἡ διαθρησκειακή συνάντηση γιά τήν δῆθεν εἰρηνική συνύπαρξη Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων χωρίς τήν ἀποκήρυξη τοῦ ἐγκληματικοῦ Κορανίου τοῦ δῆθεν αἰωνίου λόγου τοῦ Θεοῦ πού διατάσσει τήν «σφαγή τῶν ἀπίστων», πού πραγματοποιήθηκε σέ ξενοδοχεῖο τῆς Ἀθήνας στίς 2 καί 3-9-2015[1], τό Διεθνές Θεολογικό Συμπόσιο γιά τήν 75η ἐπέτειο ἀπό τήν ἵδρυση τῆς παπικῆς οἰκουμενιστικῆς κοινότητας στό Ταιζέ ἀπό τίς 30-8 ἕως τίς 6-9-2015[2], ἡ διαθρησκειακή συνάντηση, ἡ ὁποία διοργανώθηκε ἀπό τήν οἰκουμενιστική κοινότητα τοῦ «ἁγίου Αἰγιδίου» στά Τίρανα τῆς Ἀλβανίας στίς 6-9-2015[3], τό Διεθνές Συνέδριο «ὀρθόδοξης πνευματικότητας», πού ἔλαβε χώρα στήν οἰκουμενιστική μεικτή καί διομολογιακή μοναστική κοινότητα τοῦ Μποζέ τῆς Ἰταλίας ἀπό τίς 9 ἕως τις 12-9-2015[4] καί τό Διεθνές Συνέδριο τῆς Ἐταιρείας τοῦ Δικαίου τῶν Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν, πού πραγματοποιήθηκε στή Θεσσαλονίκη στίς 10-9-2015[5].

Δυστυχῶς ὅμως στή Σύναξη τῶν Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου καί τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν τῶν λεγομένων Νέων Χωρῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πού πραγματοποιήθηκε στό Φανάρι ἀπό τίς 29-8 ἕως τίς 2-9-2015[6] ὁ  Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, ἐνέμεινε στό οἰκουμενιστικό του κοσμοείδωλο. Τοῦτο ἀποδεικνύει καί ἡ ξένη πρός τήν ὀρθόδοξη ἐκκλησιολογία εἰσήγησή του[7], πού ἐξεφώνησε στίς 29-8-2015 πρός τούς Ἱεράρχες τοῦ Θρόνου, μέ τήν ὁποία ἔδωσε τίς κατευθυντήριες γραμμές γιά τίς σχέσεις, πού πρέπει νά ἀναπτύξουν μέ τούς αἱρετικούς, τούς ἑτεροδόξους καί τούς ἀλλοθρήσκους, στηριζόμενος περισσότερο στίς ἀποφάσεις τῆς Β΄ Βατικάνειας ψευδοσυνόδου καί τή νέα ἐκκλησιολογία τοῦ Παπισμοῦ, παρά στήν Ὀρθόδοξη θεολογία καί παράδοση.

Σχολιάζοντας μερικά βασικά σημεῖα τῆς εἰσηγήσεως τοῦ Παναγιωτάτου, ἐπιθυμοῦμε νά τονίσουμε τά ἐξῆς : 

Ἡ δεινή καί τραγική πραγματικότητα, πού εἶναι πλήρως ἀντίθετη μέ τάς σκέψεις τοῦ Παναγιωτάτου, ἀποδεικνύει ὅτι ἡ Οἰκουμενι(στι)κή Κίνηση, μέ ἀποκλειστική εὐθύνη, ὄχι τῶν μαχητικῶν καί ἀντιοικουμενιστικῶν ἱστολογίων, ἐφημερίδων καί ἄλλων Μ.Μ.Ε., ἀλλά τῶν ἰδίων τῶν αἱρετικῶν καί ἑτεροδόξων ἀπό τή μιά, καί τῶν οἰκουμενιστῶν ἀπό τήν ἄλλη, εἶναι ΑΛΥΣΙΤΕΛΗΣ. Οἱ μέν αἱρετικοί καί ἑτερόδοξοι διακρίνονται γιά τήν ἔλλειψη εἰλικρίνειας καί μετανοίας, ἐμμένοντες σατανικῶς στήν κακοδοξία. Οἱ δέ οἰκουμενιστές διακρίνονται γιά τήν ἔλλειψη μαρτυρίας τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, τόν ὑπερτονισμό τῆς ἀγάπης καί τόν ὑποτονισμό τῆς ἀληθείας, τήν πρακτική τοῦ νά μή συζητοῦνται τά χωρίζοντα, ἀλλά τά ἑνοῦντα, τήν ἄμβλυνση τῶν ὀρθοδόξων κριτηρίων, τήν ἀμοιβαία ἀναγνώριση ἐκκλησιαστικότητος χωρίς διακοινωνία, πού εἶναι σχιζοφρενική κατάσταση, τόν διάλογο ἐπί ἴσοις ὄροις, τήν ὑπογραφή καί υἱοθέτηση κοινῶν ἀντορθοδόξων κειμένων, τίς ἀντικανονικές συμπροσευχές καί τόν λαϊκό Οἰκουμενισμό. Τό μόνο, πού ἐπιτυγχάνεται μέ τήν Οἰκουμενι(στι)κή Κίνηση, εἶναι ἡ σύγχυση καί ὁ συγκρητισμός. Ἐνῷ ἐάν ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀκολουθοῦσε τήν Πατερική ὁδό μαχίμου ἐπανευαγγελισμοῦ τῆς Οἰκουμένης καί κονιορτοποιοῦσε τίς αἱρέσεις μέ παγκόσμιο λόγο καί πατερική παρρησία, θἀ ἐδόξαζε τόν Θεό καί θά διεσφάλιζε τό ἀνθρώπινο πρόσωπο. Ὁ καθηγητής ΜΜΕ τοῦ Πανεπιστημίου Χάρβαρντ κ. Καμπουράκης ὡς μοῦ ἐγνώρισε εἶχε προτείνει τήν δημιουργία δορυφορικῆς πλατφόρμας γιά τήν Ὀρθόδοξη μαρτυρία σέ 17 γλῶσσες ἀλλά συνήντησε παντοῦ κλειστές πόρτες. Ἄν αὐτό εἶχε γίνει μέ τήν ἀείζωο χάρη τοῦ Τρισυποστάτου Θεοῦ καί τήν παγκόσμια ἀναγνώριση καί τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο τότε θά εἶχε τήν δυνατότητα καί τήν Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης νά ἀνοίξει καί τό διεθνές status νά τοῦ ἀναγνωριστεῖ ἀπό τήν Τουρκική Πολιτεία καί οἱ περίπυστοι ναοί τῆς Κωνσταντινουπόλεως νά μή μεταβάλλονται σέ τεμένη ἀλλά νά τοῦ ἀποδοθοῦν ὡς λατρευτικοί χῶροι .

Οἱ «χειροτονίες» γυναικῶν στόν ἱερατικό καί ἐπισκοπικό βαθμό καί ἡ θεσμοθέτηση τῆς ὁμοφυλοφιλίας στόν Προτεσταντικό κόσμο ὅπως οἱ εἰσηγηταί στήν Σύναξη Μητροπολίται Σασίμων κ. Γεννάδιος καί Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος παρεδέχθησαν, πού ἀποτελεῖ ἀνατροπή τῆς ἀνθρωπίνης ὀντολογίας καί φυσιολογίας καί καθιερώνει μιά κίβδηλη ἀνθρωπολογία ὡς ἡ  κορωνίδα τῶν ἁμαρτιῶν, καθώς καί ἡ ἀναγνώριση τῶν «γάμων» μεταξύ τῶν ὁμοφυλοφίλων, ἀποδεικνύουν ὅτι καθόλου δέν ἐπηρρεάστηκε οὔτε πλησίασε ἡ αἵρεση καί ἡ ἑτεροδοξία πρός τήν ὀρθόδοξη κατεύθυνση, θεολογία καί ζωή.

Ἡ δήλωση παραίτησης τοῦ Γέροντος Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ἰωάννου Ζηζιούλα ἀπό τήν θέση τοῦ συμπροέδρου τοῦ Ἐπισήμου Θεολογικοῦ Διαλόγου μεταξύ Ὀρθοδόξων καί Παπικῶν, ἄν καί τελικῶς δέν ἔγινε ἀποδεκτή ἀπό τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο, ὡς ἐκείνη τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ. Στυλιανοῦ πού εἶχε συνοδευθεῖ μέ τήν δηλωσή του περί «ἀνοσίου παιγχνίου», ἀποτελοῦν ἀποδείξεις, ἴσως τίς πιό τρανταχτές, τῆς ἀκαρπίας τοῦ ἑκατόχρονου ἐγχειρήματος τῆς Οἰκουμενι(στι)κῆς Κινήσεως καί ἐπιβεβαίωση τοῦ Παυλείου λόγου «αἱρετικόν ἄνθρωπον μετά μίαν καί δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδώς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καί ἁμαρτάνει ὤν αὐτοκατάκριτος»[8].

Ἡ αἵρεση δέν εἶναι ἁπλῶς μία ἰδιοτροπία στήν ἀντίληψη τῶν θεολογικῶν πραγμάτων, ἀλλά μία δαιμονική στρέβλωση τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ, μέ τρομακτικές συνέπειες πέραν τοῦ πνευματικοῦ θανάτου.

Θά ἔπρεπε ὁ Παναγιώτατος νά ἀποφύγει τήν ἀναφορά του στόν μῦθο τῆς «μαρτυρίας τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως» ἐκ μέρους τῶν οἰκουμενιστῶν στά πλαίσια τῆς οἰκουμενι(στι)κῆς κινήσεως καί τῶν θεολογικῶν διαλόγων, διότι οἱ ἐπαίσχυντες συμφωνίες τοῦ Μπάλαμαντ καί τοῦ Σαμπεζύ, ἡ υἱοθέτηση τῶν ἀντορθοδόξων κειμένων τοῦ Πόρτο Ἀλέγκρε, τῆς Ραβέννας καί τοῦ Πουσάν, ἡ ὑπογραφή Κοινῶν Δηλώσεων μέ τόν αἱρεσιάρχη Πάπα τῆς Ρώμης, οἱ ἀντικανονικές συμπροσευχές καί τά ἡμισυλλείτουργα μέ αἱρετικούς καί ἀλλοθρήσκους, καταδεικνύουν ἀκριβῶς τό ἀντίθετο.

Ἀπόδειξη τῶν τραγικῶν συνεπειῶν τῶν αἱρέσεων εἶναι ἡ βλάστηση τοῦ δαιμονιώδους Ἰσλάμ, μέ τό φρικιαστικό ἰδεολόγημά του περί ὑποταγῆς τῶν πάντων, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ ἕνα συμπίλημα τῶν χριστολογικῶν αἱρέσεων τοῦ Ἀρειανισμοῦ, τοῦ Νεστοριανισμοῦ καί τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ, πού ἀρνήθηκαν τήν κατ’οὐσίαν ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ Λόγου καί ἀνεκήρυξαν πανηγυρικά τόν Θεό ἀπρόσιτο καί ἀμέθεκτο ἀπό τό ἀνθρώπινο πρόσωπο καί ἑπομένως ἡ ὑποταγή (Ἰσλάμ) νά εἶναι ἡ μόνη πνευματική σχέση Θεοῦ καί ἀνθρώπου.

Οἱ χριστιανικοί πληθυσμοί τῶν Κοπτῶν τῆς Αἰγύπτου, τῶν Ἀβυσσηνῶν τῆς Αἰθιοπίας, τῶν Νεστοριανῶν Ἀσσυρίων καί τῶν Ἰακωβιτῶν Μονοφυσιτῶν τῆς Συρίας σφαγιάζονται ἀπό τό πνευματικό τους ἔκγονο, τό Ἰσλάμ, πού οἱ πατέρες τους ἀφρόνως δημιούργησαν μέ τήν σατανική στρέβλωση τῆς Ὀρθοδόξου Χριστολογίας.

Ἡ ἰστορία δυστυχῶς ἐπαναλαμβάνεται. Ἄς θυμηθοῦμε τήν γενοκτονία τῶν μονοφυσιτῶν Ἀρμενίων ἀπό τούς νεότουρκους Ἰσλαμιστές.

Κατόπιν ὅσων ἐλέχθησαν προηγουμένως, ἡ δήλωση τοῦ Παναγιωτάτου, κατά τήν ὁποία οἱ συνθήκες ὑποχρεώνουν δῆθεν τούς Ὀρθοδόξους νά μετέχουν σέ συμπροσευχές καί κοινή λατρεία μέ τήν ἑτεροδοξία, ἀποτελεῖ πλήρη ἐκκοσμίκευση τῆς Ἐκκλησίας, συνιστᾶ κατάφωρη παραβίαση τῶν Θείων καί Ἱερῶν Κανόνων καί τῆς Ἁγιοπατερικῆς Παραδόσεως, ἡ ὁποία ρητῶς ἀπαγορεύει, καί μάλιστα μέ τήν ποινή τῆς καθαιρέσεως, τίς συμπροσευχές καί τήν κοινή λατρεία καί εἶναι μία ἄπελπις προσπάθεια νά συντηρηθεῖ τό πτῶμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τό ὁποῖο, ὅπως ἀποδεικνύεται ἐκ τῶν ἀνωτέρω, εἶναι ὀδωδώς καί τυμπανιαῖο, ἐφ’ὅσον ἡ ἑτεροδοξία δέν ἀποπτύσσει τίς πάμπολλες αἱρέσεις της.

Ἡ μέν αἵρεση τοῦ Παπισμοῦ συνεχίζει νά ἐμμένει στό παγκόσμιο πρωτεῖο ἐξουσίας τοῦ Πάπα τῆς Ρώμης, στή διασάλευση τοῦ μυστηρίου τῆς Ἁγίας Τριάδος καί στήν ἄρνηση τῆς θεώσεως τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου μέ τήν κτιστή χάρη. Ἡ δέ αἵρεση τοῦ Προτεσταντισμοῦ ἐμμένει κι αὐτή στήν εἰκονομαχία, στήν ἄρνηση τοῦ μυστηρίου τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ μυστηρίου τῆς Ἀειπαρθένου Θεοτόκου. Ἐπιπλέον, ἡ αἵρεση τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ, παρά τίς ψευδολογίες τῆς ἐπαίσχυντης συμφωνίας τοῦ Σαμπεζύ τῆς Γενεύης τό 1991[9], μνημονεύει τούς αἱρεσιάρχες Σεβήρο καί Διόσκορο καί ἀρνεῖται τήν ἐν δυσί φύσεσι Ὀρθόδοξη Χριστολογία, προσθέτουσα καί τίς κακοδοξίες τοῦ Μονοθελητισμοῦ καί τοῦ Μονοενεργητισμοῦ, καθώς καί τίς αἱρέσεις τοῦ Θεοπασχητισμοῦ καί τῆς ἰκανοποιήσεως τῆς Θείας Δικαιοσύνης.


Σχετικά μέ τό θέμα τῶν μικτῶν γάμων, στούς ὁποίους ἀναφέρεται ὁ Παναγιώτατος, αὐτοί ἔχουν καταστεῖ ἕνα ἀπό τά μέσα, μέ τό ὁποῖο προωθεῖται ὁ λαϊκός Οἰκουμενισμός, μέ ἀπώτερο στόχο νά νοθευθεῖ καί νά ἀλλοιωθεῖ ἡ πίστη τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Σύμφωνα μέ τήν κανονική ἀκρίβεια τῆς Καθολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας[10], οἱ μικτοί γάμοι ἀπαγορεύονται. Κατ'οἰκονομίαν, ὅμως, ἡ Ἐκκλησία δέχεται καί τελεῖ μικτούς γάμους μέ τήν προϋπόθεση ὅτι τό αἱρετικό μέλος θά ἀποκηρύξει τήν αἵρεση καί τήν πλάνη του γραπτῶς, καί θά συμφωνήσει ὅτι τά παιδιά θά βαπτιστοῦν καί θά ἀνατραφοῦν μέ τό ὀρθόδοξο δόγμα. Ἡ χρησιμοποίηση τῆς οἰκονομίας τῆς Ἐκκλησίας ὡς δικαιολογία γιά συμπροσευχές καί κοινή λατρεία εἶναι ἐντελῶς ἄστοχη.

Ὅσον ἀφορᾶ στήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο τοῦ 2016, τήν ὁποία ὁ Παναγιώτατος χαρακτήρισε ὡς μή Οἰκουμενική, διότι δέν συμμετέχουν οἱ ἐκ τῆς Δύσεως «χριστιανοί», διερωτώμεθα : Πῶς εἶναι δυνατόν νά συμμετέχουν οἱ ἑτερόδοξοι «χριστιανοί» τῆς Δύσεως, ὅταν εἶναι καταδικασμένοι ἀπό Οἰκουμενικές Συνόδους ἐπί αἱρέσει; Ὅπως π.χ. ἀπό τήν Γ΄ Οἰκουμενική γιά τήν ἄρνηση τοῦ ἀειπαρθένου τῆς Θεοτόκου, ἀπό τήν Ζ΄ Οἰκουμενική γιά τήν εἰκονομαχία καί τήν ἄρνηση τοῦ μυστηρίου τῆς Ἐκκλησίας καί ἀπό τήν Η΄ Οἰκουμενική γιά τό Filioque; Κατά τήν συλλογιστική τοῦ Παναγιωτάτου, οἱ Ε΄, ΣΤ΄ καί Ζ΄ Οἰκουμενικές Σύνοδοι, κακῶς ὀνομάζονται Οἰκουμενικές, ἐπειδή δέν συμμετεῖχαν οἱ ἀντιχαλκηδόνιοι λαοί τῶν Ἀρμενίων, τῶν Κοπτῶν τῆς Αἰγύπτου,  τῶν Ἀσσυρίων καί Ἰακωβιτῶν τῆς Συρίας καί τῶν Κοπτῶν τοῦ Μαλαμπάρ τῶν Ἰνδιῶν;

Ἡ Σύνοδος αὐτή κατ’ἀρχήν προγραμματίστηκε ὡς Οἰκουμενική, ἔστω κι ἂν ὀνομάστηκε Πανορθόδοξη. Ὅμως, τὰ τελευταῖα χρόνια οἱ οἰκουμενιστὲς τὴν ἀποχαρακτήρισαν καὶ διέγραψαν τὸν Οἰκουμενικὸ της χαρακτῆρα. Διότι, ἂν συγκαλοῦνταν ὡς Οἰκουμενική, θά εἶχε τήν ὑποχρέωση νὰ ἀναγνωρίσει ὡς 8η καὶ 9η Οἰκουμενικὲς Συνόδους τίς Συνόδους ἐπί Μ. Φωτίου καί ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ! Αὐτὸ, ὅμως, θά ἐνοχλοῦσε τὸ Βατικανό, ἐπειδή αὐτὲς οἱ Σύνοδοι καταδικάζουν τὸν Παπισμό ὡς αἵρεση.

Ἡ θέση τοῦ Παναγιωτάτου ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν δύναται πλέον νά συγκαλεῖ Οἰκουμενική Σύνοδο, ἐξ αἰτίας τῆς μή συμμετοχῆς τῶν Δυτικῶν, εἶναι παντελῶς ἑσφαλμένη. Οὐσιαστικά διακηρύσσει μέ τήν θέση του αὐτή ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι ἐλλειματική, ἀσθενής καί ἀτελής Ἐκκλησία, καί μόνο ὅταν «ἑνωθεῖ» μέ τόν Παπισμό καί τόν Προτεσταντισμό, θά εἶναι τέλεια Ἐκκλησία, ὁπότε θά μπορεῖ τότε μαζί μέ τούς Δυτικούς νά συγκαλεῖ Οἰκουμενική Σύνοδο. Ἡ θέση, ὅμως, αὐτή ἀπέχει παρασάγκας ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιολογία.  

Τό θέμα τοῦ κοινοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα μεταξύ Ὀρθοδόξων καί ἑτεροδόξων, πού πρόκειται νά ἐξετάσει ἡ Μεγάλη Σύνοδος, εἶναι κολοσσιαίας σημασίας διότι μία σύνοδος, ὅπως τήν προσδιορίζει ὁ Παναγιώτατος, μέ οἰκουμενιστικές προδιαγραφές καί προϋποθέσεις, δέν μπορεῖ ν’ἀλλάξει ἀπόφαση Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί συγκεκριμένως τῆς Ἁγίας Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῶν ἁγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων. Ἄν αὐτό συμβεῖ, τότε νά προετοιμαζόμεθα γιά νέο παλαιοημερολογητικό σχίσμα πού θά ἔχει δυστυχῶς καί κανονική θεμελίωση.

Τέλος, ἡ πρόσφατη σύναξη τῶν Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου ἀποτελεῖ μία μικρή πρόγευση τῶν ὅσων πρόκειται νά διαδραματιστοῦν στήν μέλλουσα νά συγκληθεῖ Ἁγία καί Μεγάλη Συνόδου τοῦ 2016. Τονίζουμε, ὅμως, μέ ἰδιαίτερη ἔμφαση ὅτι μία Σύνοδος, ἡ ὁποία θά βασίζεται στήν ἀρχή τῆς περιεκτικότητας καί τοῦ οὐμανισμοῦ-ἀνθρωπισμοῦ καί θά νομιμοποιήσει τήν παναίρεση τοῦ συγκρητιστικοῦ διαχριστιανικοῦ οἰκουμενισμοῦ, θά ἀποτελέσει πραγματική τορπίλλη στά θεμέλια τῆς πανορθοδόξου ἑνότητος, διότι θά δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα ἀπ’ὅσα δῆθεν θά λύσει καί θά ὁδηγήσει σέ ἀναταραχές, σύγχυση καί σχίσματα. Πάντως, μία τοιαύτη Σύνοδος δέν πρόκειται νά γίνει ἀποδεκτή ἀπό τόν Ὀρθόδοξο κλῆρο καί τόν λαό τοῦ Θεοῦ, θά καταγραφεῖ στήν ἐκκλησιαστική ἱστορία ὡς ληστρική καί ψευδοσύνοδος, ὅπως καί τόσες ἄλλες, καί οἱ ἀποφάσεις της θά καταστοῦν ἀνίσχυρες, διότι ὁ Οἰκουμενισμός παραποιεῖ τήν εἰκόνα τοῦ Θεανθρώπου, ἀποβαίνει ὀλετήρας τῆς Ἀληθείας καί ὁδηγεῖ ἀναποδράστως στόν πνευματικό καί φυσικό ὄλεθρο.

Ο   Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

+ ὁ Πειραις ΣΕΡΑΦΕΙΜ

[2] http://aktines.blogspot.gr/2015/08/75_25.html, http://aktines.blogspot.gr/2015/08/75.html
[8] Τίτ. 3, 10-11.
[9] http://entoytwnika1.blogspot.gr/2013/11/blog-post_5337.html
[10] ιδ΄ Κανών τῆς Δ΄, οβ΄ Κανών τῆς ΣΤ΄, ι΄, λα΄ Κανόνες τῆς ἐν Λαοδικεία καί κθ΄ Κανών τῆς ἐν Καρθαγένη.
Αναρτήθηκε από

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2015

ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ

ΑΠΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΕ ΚΥΡΙΑΚΗ


Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ ΩΣ ΖΗΤΙΑΝΟΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ


Τον Νοέμβριο του 2008 έπεσα θύμα ατυχήματος. Ένας μεθυσμένος ανεύθυνος οδηγός με χτύπησε με το αυτοκίνητο του. Το αποτέλεσμα της δικής του ανευθυνότητας εμένα μου κόστισε την ζωή μου, τα όνειρα μου την αξιοπρέπεια μου.

Με έστειλε στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας να παλεύω για την ζωή μου διασωληνωμένη και με κρατούσε στην ζωή το μηχάνημα. Η αλήθεια είναι ότι πέθανα αρκετές φορές αλλά ο Θεός είχε άλλα σχέδια για μένα που φυσικά μόνο Αυτός γνωρίζει.

Έχουμε 2015 και εγώ είμαι ανάπηρη καθηλωμένη από τότε. Οι γιατροί μου λένε ότι δεν θα περπατήσω ξανά. Έχω κάκωση του νωτιαίου μυελού στην Αυχενική μοίρα με κομμένα νεύρα αίσθησης και κίνησης. Από τον λαιμό και κάτω δεν κουνάω τίποτα αλλά ούτε νιώθω. Μια ζωντανή-Νεκρή. Έχω Πιστοποιημένη αναπηρία 86 %.
Πάντα πίστευα και πιστεύω στον Θεό, όταν όμως βλέπω σε τι κατάσταση ζω τα έβαζα Μαζί του. Ένα γιατί…
Γιατί με άφησες να ζήσω;
Γιατί δεν με πήρες την ώρα που ήμουν στην εντατική;
Γιατί δεν κάνεις κάτι;
Αυτά τα γιατί τα έλεγα κάθε μέρα για 7 χρόνια.
Στης 1 Μαΐου 2015 πήγα στον Νευροχειρουργό μου και μου είπε να δεχτώ την κατάσταση μου ότι δεν θα περπατήσω ξανά.
Πως είναι δυνατόν να την δεχτώ;
Πως είναι δυνατόν να δεχτώ να είμαι καθηλωμένη σε ένα κρεβάτι και για όλες της καθημερινές μου ανάγκες να θέλω κάποιον να της κάνει για μένα;
Δεν μπορώ να φροντίσω τον εαυτό μου.
Πως είναι δυνατόν να το δεχτώ αυτό;
 Αν κάποιος από αυτούς ήταν στην δική μου την θέση θα το δεχόταν;
Θα άντεχαν την δική μου καθημερινότητα;
Θα άντεχαν να σε κοιτάζουν με λύπη;

Άλλα δυστυχώς όταν το πρόβλημα το έχει άλλος είναι εύκολο να φιλοσοφούμε.
Κάθομαι λοιπόν στον προαύλιο χώρο και τα έβαζα για μια ακόμα φορά με τον Θεό… Πάρε με επιτέλους με ακούς υπάρχεις;
Δώσε μου δείξε μου κάτι να ελπίζω δεν ξέρω τι περίμενα, κάτι… οτιδήποτε να ενισχύσει την πίστη μου γιατί το ένιωθα χανόμουν.
7 χρόνια παλεύω με την αναπηρία κάνε κάτι δεν ξέρω τι κάτι…

Και ενώ τα έλεγα αυτά βλέπω έναν ζητιάνο να έρχεται και είμαι σίγουρη ότι θα έρθει να μου μιλήσει. Αυτό που με έκανε εντύπωση ήταν ότι δεν ζήτησε ελεημοσύνη από κανέναν. Έρχεται και με ένα βλέμμα συμπόνιας και αγάπης με αγγίζει στον ώμο και μου λέει:
Χαρά μου, παιδί μου να πιστεύεις πολύ στον Θεό και να είσαι σίγουρη ότι θα σε βοηθήσει να πατήσεις στα πόδια σου Ξανά. Να πιστεύεις πολύ.
Εγώ πάγωσα δεν μπορούσα να μιλήσω το μόνο που έλεγα ήταν ευχαριστώ. Μονάχα αυτό.
Η Καρδιά μου ήταν έτοιμη να σπάσει και ένιωθα έντονο κάψιμο στα πόδια μου.
Ήταν ένα γεροντάκι, το προσωπάκι του ρυτιδιασμένο, τα ρούχα του βρώμικα δεν μύριζαν όμως άσχημα… λουλούδια μυρίζανε.
Ήταν μελαχρινός άσπρα γένια και μαλλιά.
Τα μάτια του έντονα γαλάζια του ουρανού γεμάτα φως αγάπης…
Είμαι σίγουρη ότι ήταν Άγιος αλλά φυσικά δεν ξέρω ποιος. Το βράδυ πριν κοιμηθώ ζητάω από τον ΠΑΤΕΡΑ όλων μας να μου δείξη ποιος ήτανε. Στον ύπνο μου βλέπω τον Άγιο Παΐσιο να μου λέει να μην Ανησυχώ και ότι όλα θα πάνε καλά.
Ξέρω ότι αρκετή δεν θα με πιστέψουν, δεν με πειράζει ούτως η άλλως με το ζόρι τίποτα δεν γίνεται. Το γράφω αυτό για να ευχαριστήσω τον Θεό Πατέρα μας που παρότι Τον αμφισβήτησα Αυτός με Αγαπάει και μου έστειλε τον Αγαπημένο αυτόν Άγιο που ελπίζω να με λυπηθεί και να μου δώσει την ζωή μου πίσω που μου στέρησε άδικα κάποιος.

Όσοι από εσάς το πιστέψετε όμως σας παρακαλώ προσευχηθείτε για μένα. Για ένα θαύμα.
ΝΑ ΠΕΡΠΑΤΗΣΩ ΠΑΛΙ. ΝΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΩ ΝΑ ΖΗΣΩ..
Σας ευχαριστώ…
Να έχετε όλοι την Αγάπη και την προστασία του Αγίου Παϊσίου
Σταυρούλα Σγουρού

Πηγή : votegreece.gr

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ" ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
Πρωτ.  Βασίλειος Γιαννακόπουλος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Πρεσβυτέρα Νικολίτσα Γκοτσοπούλου

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
+ ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


Η Οσία Ευφροσύνη

Ήταν μοναχοκόρη και πολύ πλούσια. Ο πατέρας της Παφνούτιος ήταν ο πλουσιότερος της Αλεξάνδρειας και μαζί με την σύζυγό του διακρίνονταν για την θερμή πίστη τους στον Θεό.
Δώδεκα χρονών η Ευφροσύνη έμεινε ορφανή από μητέρα, και ο πατέρας της αφοσιώθηκε ακόμα πιο φιλόστοργα στην επιμέλεια της κόρης του. Όταν η Ευφροσύνη έφθασε στο 18ο έτος της ηλικίας της, ο πατέρας της θέλησε να την παντρέψει με έναν νέο υψηλής κοινωνικής τάξης. Όμως την ψυχή της Ευφροσύνης είχε καταλάβει ο θείος έρωτας. Ο γάμος και οι κοσμικότητες θα της ήταν εμπόδιο να αφιερωθεί συστηματικά στην ελεημοσύνη και στην υπηρεσία του πλησίον.
Γι’ αυτό κάποια μέρα, αφού διαμοίρασε τα υπάρχοντά της στους φτωχούς, έφυγε κρυφά από το σπίτι, και μετά από πολλές περιπέτειες, κατέληξε μεταμφιεσμένη ανδρικά σε κοινόβιο ανδρικό μοναστήρι. Εκεί πήρε το όνομα Σμάραγδος και όλοι οι μοναχοί θαύμαζαν τον πνευματικό της αγώνα και τη διακονία που πρόθυμα πρόσφερε σε όλους. Έζησε στο μοναστήρι 38 χρόνια. Στο τέλος της ζωής της συναντήθηκε και με τον πατέρα της, όταν και αυτός έγινε μοναχός στο ίδιο μοναστήρι.
Έτσι, με την ζωή της η Ευφροσύνη μας υπενθυμίζει τα λόγια της Αγίας Γραφής, που λένε: «αρνησάμενοι τας κοσμικάς επιθυμίας σωφρόνως και δικαίως και ευσεβώς ζήσωμεν εν τω νυν αιώνι». Δηλαδή, αφού αρνηθούμε τις επιθυμίες του ματαίου και αμαρτωλού αυτού κόσμου, να ζήσουμε στον παρόντα αιώνα με εγκράτεια στην ζωή μας, με δικαιοσύνη προς τους συνανθρώπους μας και με ευσέβεια προς τον Θεό.


Πηγή : synaxaristis.gr 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ" ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
Πρωτ.  Βασίλειος Γιαννακόπουλος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Πρεσβυτέρα Νικολίτσα Γκοτσοπούλου

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
+ ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015

ΤΟ ΤΕΣΤ

ΑΠΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΕ ΚΥΡΙΑΚΗ


Ένα όμορφο και διδακτικό τεστΚατά το δεύτερο μήνα των σπουδών μου στο πανεπιστήμιο, ο καθηγητής μας έδωσε ένα ξαφνικό τεστ με ερωτήσεις. Ήμουν καλός φοιτητής και δεν είχα δυσκολευτεί ποτέ, μέχρι που διάβασα την τελευταία ερώτηση:

- Ποιο είναι το μικρό όνομα της γυναίκας που καθαρίζει το σχολείο μας;

Σίγουρα αυτό είναι ένα είδους αστείο, σκέφτηκα. Είχα δει την καθαρίστρια πολλές φορές. Ήταν ψηλή, με μαύρα μαλλιά και γύρω στα πενήντα. Μα, πώς να ήξερα το όνομά της;
Παρέδωσα το γραπτό μου, αφήνοντας την τελευταίο ερώτημα αναπάντητο.
Λίγο πριν τελειώσει το μάθημα, ένας φοιτητής ρώτησε εάν το τελευταίο ερώτημα θα μετρήσει στον βαθμό.

- Μα, φυσικά, είπε ο καθηγητής. Στη μελλοντική σταδιοδρομία της ζωής σας, θα συναντήσετε πολλούς ανθρώπους. Να θυμάστε:
Όλοι είναι σημαντικοί και όλοι αξίζουν την προσοχή σας, τον σεβασμό και το ενδιαφέρον σας, ακόμη κι αν το μόνο που μπορείτε να κάνετε γι’ αυτούς είναι να χαμογελάτε και να λέτε ένα «γεια σας».

Ποτέ δεν ξέχασα εκείνο το μάθημα. Επίσης, έμαθα και το όνομα εκείνης της γυναίκας, Δωροθέα...

 Πηγή: http://www.piperies.gr/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ" ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
Πρωτ.  Βασίλειος Γιαννακόπουλος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Πρεσβυτέρα Νικολίτσα Γκοτσοπούλου

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
+ ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 
Ο ΟΣΙΟΣ ΕΥΜΕΝΙΟΣ Ο ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ 
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ

           Από νεαρή ηλικία ο Ευμένιος υπέβαλλε τον εαυτό του σε πολλές σκληραγωγίες και ασκήσεις. Η εγκράτεια ήταν εκείνη που τον διέκρινε περισσότερο. Διότι στο μυαλό του, είχε πάντα την συμβουλή του Αποστόλου Παύλου, «πας ο αγωνιζόμενος πάντα εγκρατεύεται». Καθένας, δηλαδή, που αγωνίζεται, εγκρατεύεται σε όλα, ακόμα και στην τροφή και στο ποτό, προκειμένου να πετύχει τον πνευματικό του σκοπό. Και ο Ευμένιος, ακολουθώντας τα λόγια του θεόπνευστου Αποστόλου, πέτυχε.
         Αξιώθηκε να ιερωθεί και να γίνει Επίσκοπος Γορτύνης στην Κρήτη. Από τη νέα του θέση, η αρετή του έλαμψε ακόμα περισσότερο και ο Θεός του έδωσε την χάρη και την δύναμη να θαυματουργεί. Και όπως αναφέρει η παράδοση, μια φορά με αναμμένες λαμπάδες κατέκαυσε έναν δράκοντα, που όρμησε εναντίον του.
      Έπειτα ο Ευμένιος πήγε στην Ρώμη, όπου με τη θεία του διδασκαλία και με θαύματα στερέωσε τους πιστούς. Ποθώντας, όμως, περισσότερη σκληραγωγία και άσκηση, πήγε στη Θηβαΐδα της Άνω Αιγύπτου, κοντά στους μεγάλους ασκητές.
         Εκεί παρέδωσε και το πνεύμα του στον Θεό. Το δε λείψανό του μεταφέρθηκε και θάφτηκε με τιμές στην έδρα της επισκοπής του, στην Κρήτη.

Πηγή:http://www.synaxarion.gr/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ" ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
Πρωτ.  Βασίλειος Γιαννακόπουλος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Πρεσβυτέρα Νικολίτσα Γκοτσοπούλου

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
+ ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015

ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΑ ΧΑΡΤΙΑ!

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ καί ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

                    ΠΡΩΤ. 633                                                             15ῃ Σεπτεμβρίου 2015 
 2α ΑΝΟΙΚΤΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Πρός
Τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην
Κίτρους, Κατερίνης καί Πλαταμῶνος  Κύριον κ. ΓΕΩΡΓΙΟΝ
Ἱεράν Μητρόπολιν
601 00 ΚΑΤΕΡΙΝΗΝ

                Σεβασμιώτατε,

                      Θα μου επιτρέψετε να συνεχίσουμε την αντιμαχίαν μας με ανοικτά χαρτιά. 
                Τον Οκτώβριον 2014 εις μίαν κατ' ιδίαν συνομιλίαν μας  κατέστησα σαφές εις την αγάπην σας, ότι εγκαταλείπω οριστικά την σκέψιν καί πρότασίν μου περί μεταφοράς του Σεβ. Προκατόχου σας κ. Αγαθονίκου εις τό  Αίγιον. 
                     Παρά ταύτα εις την από 22 Αυγούστου ε.έ. αναφοράν σας πρός τήν Ιεράν Σύνοδον, γράφετε επί λέξει και τα εξής (παρ.3):
 "Δηλώνω καί αὗθις τήν σταθηράν καί ἀμετακίνητον ἀπόφασίν μου νά μήν ἐπιτρέψω τὴν μεταφοράν τοῦ Γέροντος Προκατόχου μου κ. Ἀγαθονίκου εἰς ἕτερον τόπον.  Οὗτος θά παραμείνη μετ’ ἐμοῦ ἐν τῷ Ἐπισκοπείω, ὡς ὤρισεν δι’ εἰδικῆς ἀποφάσεως ἡ Ἱερά Σύνοδος, ὡς ἀπεφάνθη ὁριστικῶς ἡ Δικαιοσύνη, ὡς ὑπαγορεύει ἡ Ἀρχιερατική μου συνείδησις, ὡς ὑποδεικνύει ἡ κοινή λογική, ὡς ἀπαιτεῖ τό σύνολον κληρικῶν τε καί πιστῶν. "   (βλ. Υμέτερον με αριθμ. Πρωτ. 1235/ 22.08.2015)
ΑΛΛΑ, Σεβασμιώτατε και αγαπητέ μοι Αδελφέ,
         ΓΙΑΤΙ, ΜΕΤΑΘΕΤΕΤΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΝΑΚΥΨΑΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ; 
          Διά της από 24ης Αυγούστου 2015 ανοικτής πρός υμάς επιστολής μας άλλα προβλήματα ετέθησαν και όχι αυτό της μετακινήσεως και μετεγκαταστάσεως του ασθενούντος Προκατόχου σας κ. Αγαθονίκου!  
      Μήπως, λοιπόν, η μετάθεσις του κέντρου του βάρους εις το ανακύψαν πρόβλημα πρέπει να οδηγήση την σκέψιν μας εις την παροιμίαν "απορία ψάλτου βήξ"!!!!! Μήπως δηλ. εμμένετε και επιμένετε εις το σημείον αυτό, μόνον καί μόνον, διότι δεν έχετε να μας δώσετε μίαν πειστικήν απάντησιν σε άλλα -πιό "καυτά"- σημεία της υποθέσεως;
           Επιτρέψατέ μοι νά σας υπομνήσω ένα καί μόνον:
Τήν 1ην Αυγούστου περί ώραν 11ην πρωϊνήν ο Σεβ. Αγαθόνικος εξέφυγεν από τά χέρια του νοσηλευτού του, έπεσεν εις τό έδαφος, εκτύπησεν εις την κεφαλήν του, έρρευσεν αίμα από το δημιουργηθέν τραύμα  κλπ. ΠΛΗΝ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΜΕΤΕΦΕΡΘΗ εις το Νοσοκομείον της Κατερίνης αμέσως, ώς έδει νά πράξετε, αλλά παρέμεινεν εις το ενδιαίτημά του, αφου εδέχθη εκεί τας πρώτας περιποιήσεις του νοσηλευτού του.
          Περί την 5ην απογευματινήν ώραν τον επεσκέφθη η νοσηλεύτρια ιατρός του Κοινωνικού Προγράμματος "κατ' οίκον νοσηλεία", η οποία ΕΦΡΙΞΕΝ από την κατάστασιν, την οποίαν είχεν ενώπιόν της! Ο ανίσχυρος νά προστατεύση πλέον τον εαυτόν του Μητροπολίτης κ. Αγαθόνικος πέρα του τραυματισμού του και των εξ αυτού συνεπειών,   επί πλέον υπέφερεν από υψηλόν πυρετόν εξ αιτίας ουρολοιμώξεως, από τήν οποίαν έπασχεν, χωρίς τινα ιατρικήν αντίληψιν! 
        Τότε η ιατρός κα Τσιρογιάννη, ἥτις ἔχει ἐπιφορτισθῆ ἀπό τό Πρόγραμμα τῆς "κατ’ οίκον νοσηλείας" καί ὡς ἐκ τούτου Τόν φροντίζει, διέταξε τήν άμεσον μεταφοράν του εις το Νοσοκομείον Κατερίνης, όπου παρέμεινε νοσηλευόμενος μέχρι της 11ης Αυγούστου.
           Το ερώτημά μας, λοιπόν, είναι: Υμείς προσωπικά επεσκέφθητε αμέσως, ώς έδει να πράξετε, τον νοσηλευόμενον Μητροπολίτην; Επεδείξατε προσωπικόν ενδιαφέρον; Εδαπανήσατε προσωπικώς μερικές ώρες από το κατά τα άλλα βεβαρυμένον πρόγραμμά σας, ώστε να συμπαρασταθήτε και σωματικώς- δηλ. με την προσωπικήν σας παρουσίαν- εις τον νοσηλευόμενον Αδελφόν μας; 
       Οι πληροφορίες λέγουν, ότι υμείς τόν επεσκέφθητε εις το Νοσοκομείον της Κατερίνης μόλις το απόγευμα της 10ης Αυγούστου και δι' ολίγα μόλις λεπτά της ώρας!  (Όχι της 9ης/08. Διόρθωσις της ημερομηνίας).
        Εντάσσεται άραγε και η λεπτομέρεια αυτή εις τα συκοφαντικώς περί υμών διαδιδόμενα, ως διατείνεσθε,"αποτελεί δέ προϊόν ψευδών πληροφοριών....", όπως αναφέρετε εις την Ιεράν Σύνοδον; (βλ. Υμέτερον με αριθμ. Πρωτ. 1235/ 22.08.2015)
       Συνοδικός Μητροπολίτης, υπερασπιζόμενος υμάς, την 26ην παρεελθ. μηνός, κατέθεσεν εις τό Ιερόν Σώμα επί λέξει τα εξής:  "ο Μητροπολίτης Κίτρους κ. Γεώργιος ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ επισκεπτόταν τόν κ. Αγαθόνικον εις τό Νοσοκομείον της Κατερίνης" !!!!! 
       Η αναξιότης μου  όμως, εις κατ' ιδίαν συζήτησιν, ίνα μη εκθέσω τόν Σεβ. υπερασπιστήν σας συνοδικώς, απέδειξα, ότι την 5ην και 6ην (όχι την 2αν και 3ην, όπως εγράφομεν) Αυγούστου ήσασταν εις τήν Σερβίαν διά κοινωνικήν τινα υποχρέωσιν, επομένως πως ήτο δυνατόν ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ νά ήσασταν παρών εις το Νοσοκομείον; Και η πρός με απάντησις ήτο: "μά δέν είπα και ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ"!!
     Η Ιερά Σύνοδος της 158ης Συνοδικής Περιόδου, χρωμένη του φιλαδέλφου κατά τρόπον απαράδεκτον, απέρριψεν εις τόν κάλαθον των αχρήστων τήν αναφοράν-Ανοικτήν πρός υμάς Επιστολήν μας! 
      Ωστόσο το πρόβλημα δεν ελύθη! Το ερώτημα πλανάται καί μετεωρίζεται! Σας ερωτώ, λοιπόν, ευθέως και - φυσικά- δημοσίως: "Υμείς, μεταξύ 1ης και 11ης Αυγούστου ε.έ. επισκεφθήκατε τόν νοσηλευόμενον Μητροπολίτην-Προκάτοχον σας εις το Νοσοκομείον καί άλλην φοράν πλήν της 10ης Αυγούστου 2015;
Το ερώτημα πλανάται! Απάντησις δεν έχετε δώσει μέχρι της σήμερον. Αποδείξεις δέν έχετε προσκομίσει! 
 Έάν η απάντησις είναι ΝΑΙ, τότε είμαι έτοιμος να έλθω εις την Κατερίνην καί να προσπέσω εις τους πόδας σας, ζητών δημοσίως συγγνώμην και συγχώρησιν διά την αδικίαν, τήν οποίαν, άθελά μου βέβαια, σας επροξένησα! 
     Εάν όμως ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΑΤΕ  εις το Νοσοκομείον τον νοσηλευόμενον κ. Αγαθόνικον ΜΙΑΝ ΚΑΙ ΜΟΝΗΝ ΦΟΡΑΝ, ήτοι μόλις την 10ην Αυγούστου, ΤΟΤΕ, Σεβασμιώτατε Αδελφέ, είσθε ΕΝΟΧΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ! Είχετε εγκαταλείψει τόν Προκάτοχόν σας εις τό έλεος του Θεού, υμείς δέ περί άλλα φροντίζατε και ετυρβάζατε!  Ας μας κρίνει ο Κύριος, ο καρδίας τε και νεφρούς των ανθρώπων ετάζων! 
          Κατόπιν τούτου, όσους επαίνους και άν εισεπράξατε από τον Παναγιώτατον Οικουμενικόν Πατριάρχην κ. Βαρθολομαίον, όπως αναγράφετε εις τήν σχετικήν Ανακοίνωσιν (βλ. lefteria.blogspot.gr της 10.09.201) σας, το έγκλημα της εγκαταλείψεως ενός ανήμπορου Αδελφού μας δεν παραγράφεται, αλλ' ούτε και αμνηστεύεται! 

Η ΤΑΠΕΙΝΟΤΗΣ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΘΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΝ! 
         Τα Μέλη της προλαβούσης 158ης Συνοδικής Περιόδου φέρουν βαρείαν ευθύνην ενώπιον Θεού και ανθρώπων, καθ' όσον "εκουκούλωσαν" μίαν  κραυγαλέαν υπόθεσιν εκκλησιαστικής ατα- ξίας!           
     Σας πληροφορώ, όμως ότι η ταπεινότης μου αισθάνεται, ότι έχει δικαιωθή ήδη από τό γεγονός, ότι η ανοικτίρμων συμπεριφορά σας έγινε δεόντως γνωστή διά μέσου του Διαδικτύου. 
       Την προσωπικήν μου ιστοσελίδα "mkka.blogspot.com" την 24ην Αυγούστου επεσκέφθησαν 7.475 επισκέπτες, πρωτοφανές γεγονός! Από της συστάσεως του ιστοτόπου μας ουδέποτε είχε σημειωθή τόσον μεγάλος αριθμός επισκεπτών! Κατεγράφη,  λοιπόν, ρεκόρ επισκέψεων! 
    Άλλην δε ιστοσελίδα εκκλησιαστικού περιεχομένου, όπου αναδη-μοσιεύεται η προς υμάς 1η  Ανοικτή Επιστολή, μέχρι χθές είχον επισκεφθή 66.663 επισκέπτες!!!!! 
     Ευλογητός ο Θεός πάντων ένεκεν!
    Επισφραγίζοντας την παρούσαν  2αν επικοινωνίαν μας, επαναλαμ- βάνω τήν ερώτησιν: από της 1ης έως της 11ης Αυγούστου ε.έ., πλήν της 9ης του μηνός, πότε άλλοτε επισκεφθήκατε τόν Μητροπολίτην κ. Αγαθόνικον εις το Νοσοκομείον της Κατερίνης; 
 Ελάχιστος εν Χριστώ Αδελφός

+ Ο Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος

Αίγιον, 15 Σεπτεμβρίου 2015

ΤΑ ΠEΙΣΤΗΡΙΑ....

1ον) ΑΠΟ ΤΟ BLOG: mkka.blogspot.com
2ον) Η ΑΛΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2015

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015!

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ!

 


__________Ετοιμαζόμεθα πια, αγαπητοί μου φίλοι, να μετακομίσουμε στα μαρτυρικά, ιστορικά και ηρωϊκά Καλάβρυτα! Υπάρχουν κι εδώ ψυχές, οι οποίες με λαχτάρα περιμένουν τον Αρχιερέα τους! Μας περιμένει εκεί έργο κοπιώδες, σκληρό! Πρέπει, λοιπόν,  να διακόψουμε την τακτική μας διαδικτυακή επικοινωνία μέχρι τον προσεχή Οκτώβριο -ελπίζω να είμεθα εν ζωή και το εύχομαι- για πολλούς λόγους, τους οποίους άπό τη θέση αυτή κάθε χρόνο τους επαναλαμ- βάνουμε:
1. Για να αποτοξινωθούμε όλοι μας! Επειδή και το Blog δημιουργεί εθισμό. Είναι κάτι σαν ψυχοναρκωτικό!

2. Για να εργασθούμε ιεραποστολικά στην Επαρχία Καλαβρύτων. Μία Επαρχία ιστορική, ορεινή, εκτεταμένη και πονεμένη, όπου ακρίτες ιερείς-εφημέριοι και ένας αριθμός πιστών χριστιανών περιμένουν τον Επίσκοπό τους. Στα Καλάβρυτα θα αναλώσουμε τις δυνάμεις μας κατά τον μήνα Αύγουστο.

3. Εκεί ψηλά στο Μέγα Σπήλαιο θα εορτάσουμε την μεγάλη εορτή των Ορθοδόξων, την Κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου, το Πάσχα του Καλοκαιριού, όπως επεκράτησε να ονομάζουμε την εορτή της Παναγίας μας. Εδώ φυλάσσεται η περίπυστη κηρόχυτη Εικόνα της Θεοτόκου, έργο του Ευαγγελιστού Λουκά, κατά την ορθόδοξη παράδοση. Είναι η αρχαιότερη Εικόνα της Παναγίας μας, η δέ σεβασμία Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου εμφανίζεται στο προσκήνιο της ιστορίας από τόν 4ον αιώνα, δηλ. γύρω στο έτος 300-350 μ.Χ. 

 4. Σταματάμε, λοιπόν, τις αναρτήσεις μας τώρα, ώστε να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με τον εαυτό μας. Ο καθένας μας ως άτομο, ως ψυχοσωματική οντότης, έχει ανάγκη από ανεφοδιασμό, τροφοδοσία και πνευματική ανασυγκρότηση! Αυτό εμείς ιδιαίτερα θα το προσπαθήσουμε κατα τόν μήνα Σεπτέμβριο.

5. Σταματάμε τις αναρτήσεις μας τώρα και για τον πρόσθετο λόγο:  να σχεδιάσουμε, μαζί με τους συνεργάτες μας, το Πρόγραμμα εργασίας της νέας περιόδου 2015-2016.

6. Και τέλος, για τεχνικούς επίσης λόγους! Στα Καλάβρυτα δεν έχουμε άνετη πρόσβαση στο διαδίκτυο.
 ________Λοιπόν, οι εν Κυρίω Συνεργάτες μου και εγώ σας ευχόμεθα ένα αγιαστικό καλοκαίρι!  Ο Κύριός μας να σας ευλογεί! ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Με αγάπη Χριστού και πατρικές ευχές 

Αίγιον, 30η  Ιουλίου 2015
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ και ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ


****************

ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

**************************

ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΕΝ ΨΥΧΡΩ!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΞΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

ΓΙΑΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ;


___________Στο θέμα του φυλακισμένου, χωρίς κάποια σχετική Απόφαση Δικαστηρίου, Μακαριωτάτου Πατριάρχου κ.κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ πολλάκις μέχρι σήμερα έχουμε αναφερθή. Πρόκειται περί ενός Αγίου Εργάτου της Εκκλησίας, ο Οποίος από τα 13 του χρόνια αφιέρωσε τη ζωή του στα Ιεροσόλυμα καί όπου καταξιώθηκε νά αναδειχθή καί Πατριάρχης! Σήμερα ευρίσκεται εντελώς απομονωμένος στο κελλί του, εκεί κάπου στις εγκαταστάσεις της Αγιοταφικής Αδελφότητος. Κανείς δεν μπορεί να Τον επισκεφθή, ούτε και αυτή η κατά σάρκα Αδελφή του κα Μαρία Χάλαρη! 
__________Δέκα περίπου χρόνια  η σκληροκαρδία  κάποιων εκκλησιαστικών παραγόντων της περιοχής, καθώς επίσης καί κάποιων πολιτικών προηγουμένων Κυβερνήσεων, Τον έχουν καταδικάσει σε ένα αργό θάνατο! Για τους οικονομικούς Μετανάστες στην Πατρίδα μας υπάρχει ενδιαφέρον! Γιά ένα ηλικιωμένο και παρά τη θέλησή Του φυλακισμένο Πατριάρχη, κανείς δεν συγκινείται! Ούτε πολιτικοί, ούτε εκκλησιαστικοί Παράγοντες! "Ο άνθρωπος Αυτός δεν έχει ιατρική συμπαράσταση, δεν έχει κάποιον δίπλα του, παρά το γεγονός ότι στην πλάτη Του έχει το βάρος οκτώ περίπου δεκαετιών! Είναι άραγε καλά; Είναι άρρωστος; Κανείς δεν γνωρίζει! Κάποτε - κάποτε απαντάει σε ένα τηλέφωνο, που διαθέτει! Η φωνή Του όμως είναι αδύναμη, εξασθενισμένη!  Κάποιοι από εμάς, που ζούμε κάποιες χιλιάδες μίλια μακρυά Του ανησυχούμε καί προβληματιζόμεθα! Αυτοί, όμως, που ζούν δίπλα Του, οι πνευματικοί του Αδελφοί καί τά πνευματικά Του Παιδιά, καθώς φαίνεται, "πεντάρα τσακιστή" δεν δίνουν!
____________Άνθρωποι κοσμικοί, που καμμιά σχέση δεν  έχουν μαζί Του, όπως η κυρία Μεϊμάρη, ανησυχούν και δεν διστάζουν νά εξωτερικεύσουν τήν ανησυχία τους! Ομιλούν καί γράφουν για "ΕΓΚΛΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑΣ", το οποίον συντελείται στα Ιεροσόλυμα, διερωτώνται δε οι ίδιοι και στη συνέχεια ερωτούν και όλους εμάς μεγαλοφώνως: "Γιατί κανείς δεν παίρνει θέση στο έγκλημα ανθρωποκτονίας, που συντελείται στα Ιεροσόλυμα;" 
__________Για λόγους συνειδήσεως εμείς σήμερα, εορτήν της Μεταμορφώσεως του Κυρίου μας, δηλ. μια χρονιάρα ημέρα, αποφασίσαμε να διακόψουμε την σιωπή μας και να σας παρουσιάσουμε ένα δημοσίευμα της κυρίας Στέλλας Μεϊμάρη, που έχει δημοσιευθή στο Blog "Pentapostagma". 

___________Σας το παρουσιάζουμε για τους εξής λόγους:
 1. Για να φρεσκάρουμε τη μνήμη σας, ώστε να προσεύχεσθε για τον φυλακισμένο Πατριάρχη κ. Ειρηναίο, Τον Οποίον η ανθρώπινη μοχθηρία εκκλησιαστικών καί πολιτικών παραγόντων κατακρατεί φυλακισμένον.
 2. Για να κινήσουμε την προσοχή, αν το καταφέρουμε, των Παραγόντων του Υπουργείου των Εξωτερικών της Ελλάδος, μήπως και ενδιαφερθούν για ένα δυστυχισμένο αθώο Πατριάρχη, που ευρίσκεται στα κάτεργα της φυλακής-κατοικίας Του και διατελεί ΥΠΟ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, αν καί είναι ηλικιωμένος, ίσως δε και ασθενής! 
 3. Κυρία Αναγνωστοπούλου, Υφυπουργέ των Έξωτερικών καί Κύριε Παρασκευόπουλε, του Υπουργείου των Εξωτερικών μας ακούτε;
 4. Για να κατανοήσουμε το μίσος, που καμμιά φορά υπάρχει ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΈΣΑ ΣΤΟΥΣ ΚΌΛΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΊΑΣ, καί 
 5. Και για να αποδείξουμε, ότι δυστυχώς ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΑΓΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΔΕΝ ΣΥΓΚΙΝΕΙΤΑΙ ΓΙ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΠΟΤΡΟΠΑΙΟ ΕΓΚΛΗΜΑ μιάς εν ψυχρώ ανθρωποκτονίας εκεί κάτω στα ιερά χώματα των ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ. 
Καλάβρυτα, 06 Αυγούστου 2015
+ ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ  [=ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΡΕΕΕΕΕΕΕΕΕ!!! ΞΗΜΕΡΩΣΕΕΕΕΕΕΕΕ!!!]

  [=Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις».=]

   
  ===Στα μέρη που ο Χριστός δίδαξε την αγάπη, ένα έγκλημα ανθρωποκτονίας συντελείται καθημερινά και κανείς δεν φαίνεται να νοιάζεται. 
  Ένας πρώην Πατριάρχης, κλειδωμένος και φιμωμένος, χωρίς καμιά δυνατότητα επαφής και επικοινωνίας με τον έξω κόσμο, χωρίς τη δυνατότητα στοιχειώδους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, δίχως ένα πιάτο φαγητό…
  ==Είχα την τύχη και τη χαρά να τον γνωρίζω προσωπικά από τότε που ήταν έξαρχος του Παναγίου Τάφου εδώ στην Αθήνα. Από 13 χρονών μες την Εκκλησία, όλη του η ζωή ήταν ο Πανάγιος Τάφος, τα Ιεροσόλυμα… 
  Αυθεντικός χριστιανός και ολιγαρκής σαν άνθρωπος.
  Πλέον μιλάω μαζί του και η φωνή του είναι τρεμάμενη.
  Ταλαιπωρημένος ψυχικά και σωματικά, αλλά με τρομερή ακόμα, δυστυχώς για κάποιους, παρά τον εγκλεισμό του, διαύγεια πνεύματος.
  Ελάχιστοι γνωρίζουν ότι βγάζει τα δόντια του μόνος του με τα ίδια του τα χέρια ανάμεσα σε φρικτούς πόνους, καθώς δεν επιτρέπουν σε οδοντίατρο να τον επισκεφτεί, ότι αναγκάζεται να κάνει μπάνιο με παγωμένο νερό, γιατί του κατέστρεψαν το θερμοσίφωνα και δεν μπορεί κανείς να πάει να του τον φτιάξει, ότι το γνωστό καλάθι, που ακόμα τραβάει από το παράθυρο με σκοινί, με το λίγο φαγητό που από «λύπηση» του δίνουν κάποιοι άραβες, είναι το μόνο που τον βοηθάει να επιβιώσει… 
  Ή μάλλον, όχι το μόνο.
  Αυτό που τον κρατάει, κυρίως, στη ζωή, είναι η πεποίθηση του ότι έχει δίκιο και η πίστη του ότι οι ένοχοι κάποια στιγμή θα λογοδοτήσουν και ο Θεός θα αποκαταστήσει την αλήθεια.
  ===Έγκλειστος, μόνος και αβοήθητος, παρατημένος να πεθάνει…
  Τον ρωτάω πως αντέχει και η απάντηση του είναι αφοπλιστική:
  «Μα πρώτα το Χριστό μας δεν προδώσανε, διασύρανε, εξευτελίσανε, σκοτώσανε; Γιατί όχι και εμένα; Όμως, να μην αμφιβάλλεις ποτέ, η δικαιοσύνη πάντα αποκαθίσταται στο τέλος».
  Κανείς δεν έμαθε ποτέ ότι όλες οι αποφάσεις των δικαστηρίων σε Παλαιστίνη και Ισραήλ τον αθώωσαν παμψηφεί.
  Δεν δόθηκε καμία δημοσιότητα στο γεγονός ότι αποδείχθηκε περίτρανα ότι ο Ειρηναίος δεν έκανε τίποτα από όσα τον κατηγόρησαν.
  Ότι δεν πούλησε ποτέ ούτε μια σπιθαμή γης από τα εδάφη του Πατριαρχείου.
  Άλλωστε, λίγη σημασία έχει…
  Αυτό που επιδίωκαν, έχει ήδη επιτευχθεί.
  Όμως, περισσότερο από όλα τρομάζει η «συνένοχη» σιωπή της ελληνικής κυβέρνησης και του Υπουργείου Εσωτερικών…
  Όλες οι προσπάθειες δικηγόρων και οργανισμών ανθρώπινων δικαιωμάτων να «ελευθερώσουν» τον πρώην Πατριάρχη, πέφτουν στο κενό. 
  Κάνουν λόγο για εμπλεκόμενους υπουργούς, διπλωμάτες, άλλοι ακόμα και για μυστικές υπηρεσίες που έχουν παίξει το ρόλο τους σε αυτή την περίεργη υπόθεση.  Όσοι πήραν ανοικτά θέση υπέρ του Ειρηναίου, «διακριτικά» καθαιρέθηκαν ή απομακρύνθηκαν. 
  Κάποιοι, μάλιστα, ισχυρίζονται ότι δεν μιλάνε, γιατί φοβούνται ακόμα και για τη ζωή τους…
  ===Ακόμα και έγκλειστο, κάποιοι φαίνεται ότι τρέμουν τον Ειρηναίο.
  Τρέμουν τις αποδείξεις που μπορεί να έχει, φοβούνται ότι μπορεί να μιλήσει, να αποκαλύψει την αλήθεια που τόσο πολύ πασχίζουν να κρατήσουν στο σκοτάδι…
  Εξάλλου, γνωρίζουν ότι η υγεία του είναι βαθιά κλονισμένη.
  Ελπίζουν ότι θα πεθάνει σύντομα. Και έτσι οι ήδη νεκρές συνειδήσεις τους θα εφησυχαστούν.
  Τον απομάκρυναν, επειδή δήθεν ξεπουλούσε εδάφη του Πατριαρχείου.
  Μόνο που από εκείνη τη μέρα, κανείς δεν λέει ότι έχει πουληθεί η μισή πατριαρχική γη, ότι σχεδόν όλα τα κτήματα που βρίσκονται σε στρατηγικές θέσεις δόθηκαν σε εβραϊκές εταιρίες, ότι ακόμα και η Βηθλεέμ τέθηκε υπό την προστασία της UNESCO!
  ===Που είναι, αλήθεια, το πνεύμα αγάπης και συγχώρεσης που επαγγέλλονται; 
  Το στοιχειώδες αίσθημα ανθρωπιάς προς το συνάνθρωπο; 
  Δεν μπορούμε να μιλάμε πλέον για λάθη ή παραλείψεις, όταν ένας άνθρωπος αργοπεθαίνει. 
  Ας μη φοβόμαστε τις λέξεις. 
  Αυτό που συμβαίνει στα Ιεροσόλυμα είναι ένα καθαρό έγκλημα ανθρωποκτονίας. 
  Το ποιους εξυπηρετεί, ίσως δεν το μάθουμε ποτέ. 
  Το μόνο σίγουρο είναι ότι όταν κοιμηθεί ο Ειρηναίος, η πληγή στην Ορθοδοξία θα είναι πλέον μη αναστρέψιμη. 
  Ας ελπίσουμε ότι έστω και την ύστατη ώρα, κάποιος Εισαγγελέας θα παρέμβει…


  της Στέλλας Μεϊμάρη

  Πηγές: pentapostagma. καί http://enoriakatsifarianon.blogspot.gr/2014/10/blog-post_636.html