Παρασκευή 31 Μαΐου 2013

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ο Άγιος Ιουστίνος ο Μάρτυρας ο Φιλόσοφος

Ο «θαυμασιώτατος» Ιουστίνος, κατά τον μαθητή του Τατιανό, εγεννήθηκε στη Φλαβία Νεάπολη της Παλαιστίνης, στις αρχές του 2ουαιωνος μ.Χ., από γονείς Έλληνες ειδωλολάτρες, τον Πρίσκο Βάκχιο, και μητέρα, της οποίας το όνομα αγνοούμε. Ο Μεθόδιος Ολύμπου τον μνημονεύει ως άνδρα μη απέχοντα πολύ των Αποστόλων ούτε κατά το χρόνο ούτε κατά την αρετή. Πράγματι δε ο χρόνος γεννήσεώς του δύναται να τοποθετηθεί περί το 110 μ.Χ., εφ’ όσον το 135 μ.Χ., κατά τη συζήτηση προς τον Τρύφωνα, παρουσιάζεται να έχει περατώσει ήδη τις φιλοσοφικές του σπουδές και προς το τέλος τους να έχει προσελκυσθεί στη Χριστιανική πίστη.
Προικισμένος με εξαιρετική πνευματική ανησυχία και φιλομάθεια, ο νεαρός Ιουστίνος ασχολήθηκε και εμβάθυνε στις δοξασίες των Στωικών, των Επικουρείων, των Περιπατητικών, των Πυθαγορείων και των Πλατωνικών φιλοσόφων. Με ακόρεστη επιθυμία, ήθελε να γνωρίσει ολόκληρη την αλήθεια και να εύρει την πραγματική ικανοποίηση. Τότε ο Θεός, με θαυμαστή επέμβαση, τον οδήγησε στις πηγές της αλήθειας, στη Χριστιανική πίστη και ζωή, το 135 μ.Χ.
Καθώς διηγείται ο ίδιος, ο Θεός τον εφώτισε με κάποιο Χριστιανό πρεσβύτη, «πράον και σεμνόν το ήθος». Ο θαυμάσιος εκείνος γέροντας του αποκάλυψε πόσο πτωχές ήταν οι θεωρίες των ανθρώπων μπροστά στην πραγματική αλήθεια, την οποία διδάσκει ο Θεός.
Ο Ιουστίνος αποφασίζει να μελετήσει την Αγία Γραφή και να εμβαθύνει στο θείο λόγο. Χωρίς να πάψει να φιλοσοφεί και να φορεί φθαρμένο χιτώνα, τον τρίβωνα, που εφορούσαν οι φιλόσοφοι, καταλάμπεται από τη Χριστιανική πίστη, «την μόνην φιλοσοφίαν την αληθή και ασύμφορον», στην οποία αποφασίζει να διαθέσει πλέον την υπόλοιπη ζωή του.
Ο Ιουστίνος αρματωμένος με τα όπλα τα πνευματικά, αποφασίζει να στήσει στη Ρώμη το πνευματικό του στρατηγείο. Από εκεί εξαπλώνει σφοδρές επιθέσεις κατά των εχθρών της πίστεως. Στα δύσκολα εκείνα χρόνια των διωγμών, οι κατατρεγμένοι Χριστιανοί της Ρώμης ευρίσκουν στο πρόσωπό του τον ένθερμο απολογητή και ακούραστο υποστηρικτή. Ο Ιουστίνος από την ανεξάντλητη φαρέτρα του αντλεί ακαταμάχητα επιχειρήματα, με τα οποία αποστομώνει τους φιλοσόφους, που διέβαλαν τον Χριστιανισμό. Τους ελέγχει, γιατί κατηγορούν τον Χριστιανισμό χωρίς να τον γνωρίζουν.
Σημαντικότατο είναι και το έργο του «Διάλογος προς Τρύφωνα», το οποίο περιέχει τη διήμερη θεολογική συζήτηση που είχε με τον Ιουδαίο Τρύφωνα, ο οποίος είχε φύγει από την Παλαιστίνη λόγω του πολέμου (132 – 135 μ.Χ.) και ήταν επισκέπτης στην πόλη όπου εσπούδαζε ο Ιουστίνος. Όταν αντιλήφθηκε ότι κάτω από το φιλοσοφικό ένδυμα του νεαρού Ιουστίνου κρυβόταν ένας Χριστιανός, τον ειρωνεύθηκε. Επακολούθησε διήμερη συζήτηση, της οποίας το υποτιθέμενο περιεχόμενο περιελήφθηκε στο έργο «Διάλογος προς Τρύφωνα». Δεδομένου ότι ο Τρύφων είχε αποφύγει «το νυν γενόμενον πόλεμον», η συζήτηση πρέπει να έγινε το 136 μ.Χ.
Δεν άργησαν όμως να φανούν οι εναντίον του Αγίου αντιδράσεις. Οι φιλόσοφοι, που έχαναν συνεχώς έδαφος και οι άλλοι εχθροί του, τον διέβαλαν στον αυτοκράτορα Μάρκο Αυρήλιο (161 – 180 μ.Χ.). Ο Μάρτυς Ιουστίνος εκφράζει την υποψία ότι επρόκειτο να καταδοθεί στις πολιτικές αρχές από τον κυνικό φιλόσοφο και μεγαλορρήμονα Κρήσκεντα, ο οποίος εφθονούσε την αύξηση των μαθητών του Χριστιανού διδασκάλου και διέβλεπε κίνδυνο απορροφήσεως των μαθητών του υπό του Χριστιανισμού.
Φαίνεται ότι, μετά το μαρτύριο του Πτολεμαίου, μαθητού του πιθανώς, περί το 160 μ.Χ., ανεχώρησε από τη Ρώμη από φόβο για τη σύλληψή του και ότι επέστρεψε εκεί αργότερα, αφού ήδη είχε κοπάσει ο θόρυβος, διότι κατά την ανάκρισή του προ του μαρτυρίου εδήλωσε ότι διέμεινε κατά δύο περιόδους στη Ρώμη. Αλλ’ ο Ιουστίνος αποφασίζει να απολογηθεί για τη διωκόμενη πίστη στον αυτοκράτορα και τη Ρωμαϊκή σύγκλητο. Οι δύο του Απολογίες αποτελούν πραγματικά διαμάντια της Χριστιανικής Απολογητικής.
Στην πρώτη Απολογία του, την οποία απευθύνει στον αυτοκράτορα Αντωνίνο, τα παιδιά του και τη Ρωμαϊκή σύγκλητο, κάνει γνωστό το τι πιστεύουν οι Χριστιανοί, ανασκευάζει τις εναντίον του κατηγορίες των Εθνικών, περιγράφει τον τρόπο της Χριστιανικής λατρείας και προσπαθεί με νηφαλιότητα, ευγένεια και χωρίς ρητορικά σχήματα να τους πείσει να σταματήσουν τους διωγμούς. Ο ιερός απολογητής, αποδεικνύοντας ότι εβίωνε πλήρως την εκκλησιαστική λειτουργική και μυστηριακή ζωή, ιδίως στα τελευταία κεφάλαια της πρώτης Απολογίας του, εξέρχεται από τα καθαρώς απολογητικά πλαίσια και όρια και μεταβάλλεται σε άριστο μυσταγωγό και σε έναν από τους πρωτοπόρους σκαπανείς της ιστορίας της θεολογίας της Χριστιανικής λατρείας. Ο ιερός Ιουστίνος τόσο στη μνημονευθείσα Απολογία του, όσο και περιστατικά σε μερικά σημεία του λοιπού συγγραφικού του έργου παρέχει ανεκτίμητες πληροφορίες περί της Χριστιανικής λατρείας της εποχής του, προβάλλοντας τον εορτασμό της Κυριακής, ως και την τελεσιουργία και συνοπτική θεολογία των ιερών μυστηρίων του Βαπτίσματος και της Θείας Ευχαριστίας.
Η ημέρα της Κυριακής θεωρείται ως πρώτη ημέρα της καινής εν Χριστώ κτίσεως. Η Θεία Λειτουργία γίνεται η εμψυχούσα την διακονία εντελέχεια, εφ’ όσον κατά τη διάρκεια της ευχαριστιακής συνάξεως«οι ευπορούντες... και βουλόμενοι κατά προαίρεσιν έκαστος την εαυτού ο βούλεται δίδωσι, και το συλλεγόμενον παρά τω προεστώτι αποτίθεται, και αυτός επικουρεί ορφανοίς τε και χήραις, και τοις δια νόσον η δι’ άλλην αιτίαν λειπομένοις, και τοις εν δεσμοίς ούσι, και τοις παρεπιδήμοις ούσι ξένοις, και απλώς πάσι τοις εν χρεία ούσι κηδεμών γίνεται».
Όσον αφορά στο Βάπτισμα, ο Άγιος Ιουστίνος πληροφορεί ότι «του υπέρ αφέσεως αμαρτιών και εις αναγέννησιν λουτρού» προηγείται κατήχηση. Ωσαύτως του Βαπτίσματος προηγούντο προσευχή και νηστεία τόσο των βαπτιζομένων, όσο και των λοιπών πιστών.
Στη δεύτερη Απολογία του, την οποία απευθύνει στη Ρωμαϊκή σύγκλητο, αποδεικνύει ότι οι Χριστιανοί διώκονται, επειδή πιστεύουν στην αλήθεια και ζουν ενάρετη ζωή και όχι για κάτι αξιόποινο.
Όμως οι Απολογίες του Μάρτυρος Ιουστίνου δεν μετέτρεψαν τους ειδωλολάτρες, καθ’ όσον επί επάρχου Ρώμης του Ιουνίου Ρουστικού (162 – 167 μ.Χ.), άλλοτε παιδαγωγού του αυτοκράτορος Μάρκου Αυρηλίου, πιθανώς το 165 μ.Χ., αποκεφαλίσθηκε μαζί με ομάδα μαθητών του.
Στο κοιμητήριο της Πρισκίλλης ευρέθηκε λίθος ενεπίγραφος που έφερε τα γράμματα ΜΧΟΥΣΤΙΝΟΣ, δηλαδή Μάρτυς Ιουστίνος, ο οποίος ίσως εκάλυπτε τον τάφο του Αγίου.
Όχι μικρός αριθμός άλλων έργων του Αγίου Μάρτυρος Ιουστίνου, μαρτυρουμένων από αυτόν τον ίδιο η από μεταγενέστερους συγγραφείς, έχουν χαθεί. Τα έργα αυτά είναι: «Σύνταγμα κατά πασών των αιρέσεων», «Κατά Μαρκίωνος», «Περί ψυχής», «Προς Έλληνας»,«Έλεγχος προς Έλληνας», «Περί μοναρχίας Θεού», «Περί Αναστάσεως»,«Ερμηνεία εις την Αποκάλυψιν», «Ψάλτης», «Προς Σοφιστήν Ευφράσιον περί προνοίας και πίστεως», «Διάλογος προς Κρήσκεντα», «Προς Ιουδαίους».

Απολυτίκιον. Ήχος δ’. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.
Φιλοσοφίας ταις ακτίσιν εκλάμπων, θεογνωσίας υποφήτης εδείχθης, σοφώς παραταξάμενος κατά των δυσμενών· συ γαρ ωμολόγησας, αληθείας την γνώσιν, και Μαρτύρων σύσκηνος, δι’ αθλήσεως ώφθης· μεθ’ ων δυσώπει πάντοτε Χριστόν, ω Ιουστίνε, υπέρ των ψυχών ημών.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ" ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

Πρωτ.  Βασίλειος Γιαννακόπουλος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Πρεσβυτέρα Νικολίτσα Γκοτσοπούλου


ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
+ ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Πέμπτη 30 Μαΐου 2013

ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ

«Η ζωή δώρο Θεόσδοτον – ικανό για μεταμόσχευση; » 
                                                                          
           Η ζωή του ανθρώπου είναι ένα μυστήριο. 
Για να το καταλάβει ο άνθρωπος και για να αξιολογήσει το νόημα της ζωής πρέπει να επιστρέψει στις ρίζες της υπάρξεώς του, δηλαδή στον Θεό.
          Μας λέγει ο Απόστολος Παύλος στις πράξεις (Ιζ’ 28) « εν αυτώ γαρ ζώμεν και κινούμεθα και εσμέν» γιατί είμαστε γένος του Θεού.
          Η αληθινή ζωή του ανθρώπου βρίσκεται στον Ιησού Χριστό που λέγει: «Εγώ ειμί η οδός, η αλήθεια και η ζωή» (Ιωαν. Ιδ. 6).  Εκείνο που χαρακτηρίζει τον Ιησού Χριστό είναι η συνεχής προσφορά του Εαυτού Του προς τον άνθρωπον, δίνοντας ζωή σ΄ αυτόν, τον άνθρωπον.
          Ο άνθρωπος ο οποίος παραδειγματίζεται από τον τρόπο ύπαρξης του Χριστού και το εφαρμόζει στη ζωή του, αυτός τελικά είναι που γνωρίζει το μυστήριο της ζωής και την αξία του Θεόσδοτου δώρου της ζωής από τον Δημιουργό Θεό.
          Το δώρο της ζωής προσεγγίζεται με την παρουσία του Θεανθρώπου στη ζωή μας. 
          Ο Θεός από αγάπη δημιουργεί τα πάντα και χαρίζει στα όντα την δυνατότητα να μετέχουν στη ζωή Του.
          Ο Άγιος  Ιουστίνος ο φιλόσοφος λέγει ότι ο άνθρωπος ζει, όχι γιατί στηρίζετε στις δικές του δυνάμεις, αλλά γιατί, μετέχει στην ζωή του Θεού.
          Βέβαια ο άνθρωπος οδήγησε τη ζωή του σε βιολογικό επίπεδο, γιατί με την αμαρτία στην οποία υπέπεσε στερήθηκε την εν Χριστώ ζωή.
          Και έτσι η ζωή του έγινε μια μηχανική λειτουργία χωρίς να εκφράζεται το ουσιαστικό νόημα της ζωής.  Η ζωή του ανθρώπου, έτσι, δεν διαφέρει με τα άλογα ζώα.
          Όμως η ζωή του ανθρώπου είναι ζωή βασισμένη με τον Χριστό και κρυμμένη εν Αυτώ « Η ζωή υμών κέκρυπται συν τω Χριστώ εν τω Θεώ» (Κολ. Γ’ 3).
          Αποδεικνύοντας ότι ο άνθρωπος δεν είναι πια μόνος του.  Είναι ενωμένος με τον Θεό και με τους άλλους ανθρώπους.  Αυτή η κοινωνία δείχνει την ανυπολόγιστη αξία της ανθρώπινης ζωής.
          Στις μέρες μας προβάλλεται η ανάγκη δωρεάς οργάνων σώματος μέσω των μεταμοσχεύσεων. Οι μεταμοσχεύσεις είναι το μοναδικό επίτευγμα της σύγχρονης ιατρικής τεχνολογίας που χάρις σε αυτές σήμερα χιλιάδες συνάνθρωποί μας, καταδικασμένοι σε θάνατο ζουν μια κανονική ζωή διαρκείας, δανειζόμενοι όργανα από άλλους συνανθρώπους μας.
          Μεταμόσχευση λοιπόν στην χειρουργική είναι ο αποχωρισμός τμήματος ιστών ή οργάνων του σώματος και η τοποθέτησή του σε άλλο σημείο του σώματος του ιδίου ή άλλων ατόμων.
          Γι’ αυτόν τον λόγο οι περισσότερες θρησκείες δείχνουν ευαισθησία στο θέμα των μεταμοσχεύσεων, που ξεκινά από μια έντονη έκφραση ανθρώπινης αγάπης και αλληλεγγύης και αποδέχονται την ιδέα και την πρακτική των μεταμοσχεύσεων που πολλές φορές μπορεί να μην ταυτίζεται με τον σωματικό μόνο θάνατο, αλλά και με τον εγκεφαλικό. Όπως για παράδειγμα ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο 2ος που υιοθέτησε τον εγκεφαλικό θάνατο, όπως φαίνεται από επίσημη ομιλία του στο 18ο διεθνές συνέδριο της Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων που έλαβε χώρα στις 29 Αυγούστου του 2000 στην Ρώμη.
          Στη χώρα μας για πρώτη φορά από την 1η Ιουνίου 2013 ενεργοποιείται η περίφημη εικαζόμενη συναίνεση του δότη αλλά και η συναίνεση των οικείων του, για την δωρεά οργάνων, με την εφαρμογή σε αυτό των σχετικών νόμων ήτοι του Ν. 3984/2011 και Ν.4075/2012.
          Η νομοθεσία αυτή, έφερε διάφορες σοβαρές αντιδράσεις α) από διάφορους φορείς και από Ιερές Μητροπόλεις όπως Πειραιώς και Γλυφάδας, οι οποίες με εγκυκλίους, τον κατά τόπους Μητροπολιτών, χαρακτήρισαν την δωρεά οργάνων ως «δολοφονία» και προτρέπουν το πλήρωμα της τοπικής Εκκλησίας στην μη συναίνεση για την εφαρμογή σε αυτών των σχετικών νόμων.
          Ο λόγος της μη συναίνεσης στηρίζεται στο εάν και πότε είναι νεκρός ο άνθρωπος, και γεννάται το ερώτημα, είναι σωματικός θάνατος ο εγκεφαλικός θάνατος;
          Και η απάντηση δίδεται ότι δεν μπορεί να ταυτιστεί ο σωματικός θάνατος με τον εγκεφαλικό θάνατο και το δικαιολογούν με το ερώτημα: Γιατί όταν κάποιος είναι εγκεφαλικά νεκρός όταν επιχειρείται αφαίρεση οργάνων χρειάζεται αναισθησιολόγος στο χειρουργείο;
          Επίσης δεν υπάρχει απόλυτη ομοφωνία των ιατρών, διεθνώς, για τον «εγκεφαλικό θάνατο».
          Πολλοί ιατροί, έχουν αναπτύξει έγκυρη και συγκροτημένη επιχειρηματολογία περί του ότι «ο εγκεφαλικός θάνατος» δεν συνιστά τον βιολογικό θάνατο.
          Και β) η συναίνεση είναι κάτι που εκφράζεται με το «μου το παίρνουν, αυτό που μου ανήκει» και όχι με το «δίνω κάτι δικό μου, κάτι που μου ανήκει».  Έτσι ηθικά δεν στέκεται η νομοθεσία αυτή.
          Αναφορικά λοιπόν με την ηθική των μεταμοσχεύσεων γεννάται ένα βασικό ερώτημα. Πότε ακριβώς επισυμβαίνει ο θάνατος και πότε πρέπει να αφαιρέσουν τα όργανα προς δωρεά; 
          Εφ’ όσον διίστανται οι γνώμες επ’ αυτού, γι’ αυτό και ο Μητροπολίτης Πειραιώς με εγκύκλιό του αναπτύσσει  το θέμα και προτρέπει τους χριστιανούς της Μητροπόλεώς του να μην συναινέσουν στην εφαρμογή του νόμου και να το δηλώσουν στα αρμόδια Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
          Την πρόταση αυτή του Μητροπολίτη Πειραιώς αποδεχόμαστε και συμβουλεύουμε το ποίμνιο της τοπικής μας Εκκλησίας όπως κινηθεί αναλόγως, έως ότου αποφανθεί και η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος.
          Η άρνηση αποδοχής της νομοθεσίας αυτής στηρίζεται και σε ένα από τα πολλά περιστατικά επαναφοράς του ασθενούς.
          Παίρνοντας ως παράδειγμα το γεγονός της δεκαεννιάχρονης από την Δανία που νοσηλευόταν σε κατάσταση κώματος στο νοσοκομείο Aarbus και οι γιατροί θεωρούσαν τόσο απίθανο το έφηβο κορίτσι να συνέλθει, με αποτέλεσμα να πείσουν την οικογένειά της να σταματήσει η θεραπεία και να δωρίσουν τα όργανά της.
          Την ώρα που οι γιατροί προετοιμάζονταν για να της αφαιρέσουν τα όργανα, έκπληκτοι οι υπάλληλοι του νοσοκομείου τους ενημέρωσαν πως το κορίτσι άνοιξε τα μάτια του και κούνησε τα πόδια του. 
          Η Καρίνα λοιπόν ζωντανή απόδειξη ότι συμβαίνουν θαύματα και στις μέρες μας.
          Εμείς πάντως με την άρνησή μας αυτή ευχόμαστε συγχρόνως όπως επιτύχει η προσπάθεια της Ελληνίδας επιστήμονος στη NASA Ελένης Αντωνιάδου για την εναλλακτική μέθοδο μεταμόσχευσης οργάνων μέσω τεχνικής ανάπτυξης, χωρίς την ύπαρξη δωρητών, βοηθώντας έτσι στην καταπολέμηση του σύγχρονου φαινομένου εμπορίας οργάνων σώματος.   (Mega ειδήσεις των 20:00 μ.μ. Κυριακή 31/3/2013).
Αρχιμανδρίτης Καλλίνικος Πουλής
Ιεροκήρυξ 
  Ηγούμενος Ιεράς Μονής Ταξιαρχών 

*****************

Η 19χρονη Καρίνα ξύπνησε από κώμα την ώρα που θα της αφαιρούσαν τα όργανα!
ΠΗΓΗ: anavaseis.blogspot.grΗ ΚΑΡΙΝΑ ΣΕ ΚΩΜΑ

Η ΚΑΡΙΝΑ ΑΦΟΥ ΣΥΝΗΛΘΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΩΜΑ

Σας παραθέτουμε και άλλο ένα περιστατικό που συγκλόνισε την ιατρική επιστημονική κοινότητα 
Συνήλθε λίγο πριν κλείσουν το μηχάνημα που τον κρατούσε στη ζωή

Οι γονείς του ζήτησαν μια δεύτερη ιατρική γνώμη. 
Ο 17χρονος Steven Thorpe που είχε διαγνωστεί εγκεφαλικά νεκρός από τέσσερις γιατρούς, επανήλθε σαν από θαύμα προτού...απενεργοποιηθεί το μηχάνημα που τον κρατούσε στη ζωή, καθώς οι απελπισμένοι γονείς του ζήτησαν μια ακόμη ιατρική γνώμη για τελευταία φορά!
Οι γιατροί περιγράφουν την περίπτωσή του ως «πραγματικά μοναδική». Βρισκόταν σε κώμα για δύο εβδομάδες, ύστερα από ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα που στοίχησε τη ζωή σε έναν συμμαθητή του.
Μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο, όπου οι γιατροί τον έβαλαν σε τεχνητό κώμα, ενημερώνοντας τους γονείς του ότι δεν επρόκειτο να αναρρώσει ποτέ. Λίγη ώρα μετά τους έθεσαν το ερώτημα αν ενδιαφέρονταν να δωρίσουν τα όργανά του.
Ο πατέρας του τους παρακάλεσε να του κάνουν κι άλλες εξετάσεις και προσέλαβε ιδιώτη γιατρό για να τον εξετάσει και εκείνη. Ένας νευρολόγος από το πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Coventry εντόπισε αμυδρά κύματα στο εγκεφαλογράφημα, κάτι που έδειχνε ότι ο Steven είχε μια μικρή πιθανότητα να επανέλθει.
Τότε ο διοικητής του νοσοκομείου επέτρεψε να βγει από το τεχνητό κώμα, για να διαπιστωθεί αν ο οργανισμός του μπορεί να επιβιώσει από μόνος του και τελικά… τα κατάφερε, εκπλήσσοντας τους γιατρούς!
Πέντε εβδομάδες μετά ο Steven πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.
«Ο πατέρας μου πίστευε βαθιά ότι ήμουν ακόμη “εκεί”. Πιστεύω ότι οι γιατροί ήθελαν να μου δώσουν τρεις ημέρες ζωής στο μηχάνημα και την επόμενη μέρα θα το έκλειναν. Τα ακριβή τους λόγια στους γονείς μου ήταν “πρέπει να αρχίσετε να σκέφτεστε το ενδεχόμενο της δωρεάς οργάνων”. Ο πατέρας μου αυθόρμητα σκέφτηκε “όχι, σε καμία περίπτωση” και ζήτησε δεύτερη γνώμη. Αν είχε συμφωνήσει, τα επόμενα δευτερόλεπτα θα με έβγαζαν από το μηχάνημα» είπε ο ίδιος.
ΠΗΓΗ: www.e-magazino.gr Δευτέρα 27 Μαΐου 2013

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ


Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑΤΣΙΣΤΩΝ ΠΟΛΛΟΙ ΟΜΙΛΟΥΝ!

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΘΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΘΗ;

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΣΤΟΝ ΘΕΜΕΛΕΙΩΤΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ,

τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη

Σισανίου και Σιατίστης  κ. Παύλο.


____________Πολύς λόγος γίνεται τις ημέρες αυτές για τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και εχθροπάθεια!  Συνήθως κάθε φορά που μιλάμε για τον ρατσισμό, το μυαλό μας πηγαίνει στην κακία και την βιαιότητα, την οποία δείχνουν μερικοί «ζηλωτές» Ἐλληνες εναντίον οικονομικών μεταναστών, στάση την οποίαν άλλωστε κάθε λογικός άνθρωπος καταδικάζει! Δεν πρέπει να λησμονεῖται, ότι ο Ἐλληνας από αμνημονεύτων χρόνων ουδέποτε  υπήρξε ρατσιστής! Ὀταν, λοιπόν, σήμερα μερικοί, ακόμη και εκ του ιεραστείου, προσπαθούν να διδάξουν τον σύγχρονο Έλληνα, ότι πρέπει να αγαπάει και να αποδέχεται τόν μετανάστη, φαίνεται σαν να παραβιάζουν ανοικτές πύλες. Σε κάθε εποχή και σε κάθε κοινωνία ανθρώπων δεν θα λείψουν ποτέ τα ακραία στοιχεία! Από αυτά όμως τα ακραία παραδείγματα δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να χαρακτηρίζεται μια ολόκληρη κοινωνία ή και μια εποχή! Δεν πρέπει να γενικεύονται! Εμεἰς εδώ στην μικρή αυτή Χώρα εμάθαμε να έχουμε μεγάλη καρδιά! Εξ ορισμού είμεθα φιλόξενοι! Ήδη οι αρχαίοι πρόγονοί μας είχαν θεότητα προστατευτική "των ξένων",  τον "Ξένιο Δία"!  Επομένως κάποιοι, κυρίως εκ του ιερατείου, οι οποίοι με πάθος εμφανίζονται στα ΜΜΕ ως  υπερασπιστές των αλλοδαπών άδελφών μας από τον ρατσισμό, μπορεί να κατηγορηθούν, ότι απλώς ακολουθούν το ρεύμα της εποχής με κέρδος την προσωπική τους προβολή.  
_____________Στον αντίποδα της κινήσεως κατά του ρατσισμού βρίσκεται η βάναυση συμπεριφορά μερικών οικονομικών μεταναστών εναντίον Ελλήνων αδελφών μας, δηλ. των νομίμων και μονίμων κατοίκων αυτής της Χώρας! Αλλά περί των θυμάτων αυτής της κατηγορίας κανείς δεν αρθρώνει λόγο! Οι ξένοι κακοποιοί προέρχονται συνήθως είτε από την Αλβανία, όπου έζησαν κάτω από τήν στυγνή μπότα του Χότζα καί όπου έμαθαν, κακώς βέβαια, ότι η ανθρώπινη ζωή δεν έχει  καμμιά αξία! Προέρχονται επίσης από χώρες του τρίτου κόσμου, δηλ. από περιοχές πολιτιστικά και πολιτισμικά υποβαθμισμένες, όπου κυρίως κυριαρχεί ο Μουσουλμανισμός, δηλ. μια θρησκεία του μίσους και του "σκοτώστε τους απίστους"! 'Αλλοι, τέλος προέρχονται από χώρες του έως χθές Σοβιετικού Παραπετάσματος, όπου και εξοικειώθησαν με το μοχθηρό πρόσωπο του Κομμουνισμού και οι άνθρωποι έγιναν άκαρδοι! Όλοι αυτοί οι περίφημοι "ξένοι" μας κατά κανόνα δεν έχουν αναστολές! Μπορούν να σε φονεύσουν έτσι "για το τίποτα"! Πολλοί απ΄αυτούς είναι και οπλισμένοι! Κάποιοα εκατομμύρια όπλων τύπου "καλάσνισκωφ" εισήχθησαν στην Ελλάδα, ὀταν κατέρρευσε το καθεστώς Χότζα στην Αλβανία και έκτοτε έμειναν κρυμμένα εδώ! 
__________Έτσι λοιπόν εμείς οι αυτόχθονες κάτοικοι νοιώθουμε ανασφαλείς στον τόπο μας! Οι θεοποιημένοι "ξένοι" μας, οι χαρακτηρισμένοι ως "αδελφοί του Χριστοῦ", συχνά πυκνά γίνονται όργανα του Διαβόλου! Και τότε καταστρέφουν τη ζωή μας! Επιτίθενται άνευ λόγου σε ανυποψίαστους περαστικούς ανθρώπους και προκαλούν δράματα. Χθές βράδυ η τηλεόραση μετέδωσε τήν εἴδηση, ὀτι στην Κέρκυρα κάποιος Αφγανός αλλοδαπός κακοποιός έρριψε σε μια χαράδρα 7 περίπου μέτρων μιά νεαρή κοπέλλα, μια φοιτήτρια! Μπαίνουν σε καταστήματα ή πολυκαταστήματα Ελλήνων και κλέβουν ασύστολα! Πραγματοποιούν διαρρήξεις σε σπίτια αγροτικά, εξοχικά και αστικά ακόμη. Εισέρχονται καί κάνουν καταληψη σε ξένες ιδιοκτησιες, που δεν κατοικούνται. ΙΚαταλαμβάνουν δηλ. κλειστές κατοικίες και όσάκις ειδοποιείται η Αστυνομία δηλώνει αδυναμίαν επεμβάσεως, ένεκα ελλείψεως δυναμεως! Καταφεύγουν στον Εισαγγελέα, αλλά οι Αρχές τηρούν σιγήν ιχθύος! Θα το επαναλάβουμε: επιτίθενται με βάναυσο τρόπο σε ανύποπτα πρόσωπα είτε σε ηλικιωμένους, είτε σε νέους, είτε και σε παιδάκια ακόμη, όπως συνέβη τώρα τελευταία σε ξενοδοχείο της Κρήτης. Εκεί ένας «ανιματέρ» κατακρεούργησε με 22 μαχαιριές ένα δωδεκάχρονο αγόρι, μόνο και μόνο για να του πάρει ένα φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή.
___________Ένα ακόμη κορυφαίο γεγονός είναι τα «γκέτο», τα οποία διαμορφώνονται σε μεγάλες πόλεις, όπως π.χ. στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα κλπ., όπου οι οικονομικοί μετανάστες καταλαμβάνουν ολόκληρες περιοχές και οικιστικά τις καθιστούν άχρηστες! Εκεί οι νόμιμοι κάτοικοι παρενοχλούνται τόσο πολύ, ώστε αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα διαμερίσματά τους και να φύγουν άρον-άρον για κάποια άλλη γειτονιά, ώστε να εξασφαλίσουν την ασφάλειά τους και την ησυχία τους. Αυτοί οι τελευταίοι μεταβάλλονται αυτομάτως σε «μετανάστες» και «πρόσφυγες» μέσα στην ίδια τους την Πατρίδα! Γενικώς, όπου εγκαθίστανται αλλοδαποί  μετανάστες από χώρες κυρίως του τρίτου κόσμου, πχ. το Πακιστάν, αυτομάτως αναφύονται προβλήματα ασφαλούς διελεύσεως και διαβιώσεως ημών των γηγενών!      
___________Αυτήν λοιπόν την αυξανομένην εγκληματικότητα των αλλοδαπών στη Χώρα μας ουδείς τολμά να την στιγματίσει!  Καταντήσαμε ξένοι στην πόλη μας και ουδείς μας υπερασπίζεται! Όλοι, ή σχεδόν όλοι, τώρα πια ζούμε με την αγωνία, μήπως κάποιοι ανάλγητοι μας επιτεθούν και μας κακοποιήσουν! Νοιώθουμε ανασφάλεια μέσα στο σπίτι μας! Η Ελληνική Αστυνομία, δυστυχώς θα το επαναλάβουμε, πολλές φορές, οσάκις καλείται, είναι ανίσχυρη να επέμβει! Δεν έχει καύσιμα για τα οχήματά της ή δεν έχει αρκετή δύναμη σε ανθρώπινο δυναμικό, επειδή πολλοί αστυνομικοί έχουν διατεθεί για την ασφάλεια "Υψηλών Προσώπων", μεταξύ των οποίων μπορείτε να συναντήσετε και πολλά άσχετα με την Διοίκηση του Κράτους πρόσωπα, όπως π.χ. δημοσιογράφους, που έχουν  αστυνομικά ὄργανα ως «προσωπική τους ασφάλεια»!
_____________Μέσα, λοιπόν, σ’ αυτή την παραζάλη, που έχει δημιουργηθεί πλέον ολόγυρά μας, οι πολιτικοί προωθούν το λεγόμενο Νομοσχέδιο κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, μόνο και μόνο για να επιλύσουν δικά τους εσωτερικά, κομματικά ή και άλλα μη ευκόλως διαφαινόμενα προβλήματά τους. Το Νομοσχέδιο δεν έρχεται για να προστατεύσει τους οικονομικούς μετανάστες! «Υπό το πρόσχημα του αντιρατσισμού, επιχειρείται μια επίθεση στην ελευθερία του λόγου», έγραψε πρόσφατα ο δημοσιογράφος κ. Πάσχος Μανδραβέλης (Καθημερινή 14.05.2013) Και αυτή δυστυχώς είναι η αλήθεια!
__________Εμείς, εκ προοιμίου σας δηλώνουμε, ότι ως άτομο, ως κληρικός καί ως Έλλην πολίτης καταδικάζουμε απεριφράστως τον ρατσισμό σε οποιαδήποτε μορφή και έκτασή του, όπου και αν απαντάται! Όπως κάθε λογικός και μάλιστα πολιτισμένος άνθρωπος, κι εμείς προσωπικά θεωρούμε τον "ξένο" ως αδελφό μας, πρός τον οποίον οφείλουμε στοργή και αγαπητική προστασία. Διαφορετικά κατα την ημέρα της κρίσεως ο Δικαιοκρίτης Χριστός θα μας επισημάνει: "ξένος ἤμην και ου συνηγάγετέ με"!  Ταύτα πάντα εν τούτοις δεν μας εμποδίζουν  να στηλιτεύουμε την οποιαδήποτε εγκληματική συμπεριφορά κάποιων αλλοδαπών, οι οποίοι μπορεί και να ειναι εν δυνάμει "προγραμματισμένες έμψυχες βόμβες" απεσταλμένες στην Ελλάδα από ξένα Κέντρα Αποφάσεων, τα οποία θέλουν την εξαφάνιση της Ελλάδος! Με το σημείωμά μας αυτό, λοιπόν, θέλουμε να αναδείξουμε την άλλη πλευρά του μεταναστευτικού προβλήματος, ήτοι την κακή, την βάναυση, την απάνθρωπη συμπεριφορά των οικονομικών μεταναστών εις β΄λαρος ημών των γηγενών, συμπεριφορά για την οποία το Νομοσχέδιο ουδόλως προνοεί! Τελικά αποφασίσαμε να το πράξουμε, ώστε να συμπληρώσουμε τις ορθές κατά βάσιν απόψεις του Σεβ. Μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης κ. Παύλου, εκλεκτού μέλους της Ιεραρχίας μας,  υπέρ των μεταναστών. Αυτές τις μονομερείς, καθ΄ημάς θέσεις και τοποθετήσεις του, ο Σεβ. κ. Παύλος, με την έντονη παρουσία του σε ΜΜΕ και σε Συνέδρια, ανέπτυξε μεθ' υπερβάλλοντος ζήλου και ούτω πως  αναδείχθηκε ο θεωρητικός Διδάσκαλος της υπέρ των μεταναστών θεωρίας του περί ρατσισμού, κυριολεκτικά ο θεμελιωτής της θεωρίας αυτής. Πλήν όμως η θεωρία του πάσχει από μιά εξώφθαλμη, και γι αυτό και εξοργιστική μονομέρεια! Θα σας παρουσιάσουμε δύο-τρία μόνον περιστατικά από την τρέχουσα επικαιρότητα, τα οποία καταδεικνύουν τήν εγκληματικότητα αλλοδαπών, φρικτά σ’ όλη τους την έκταση.
  1. Στο Θεραπευτήριο Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ εδώ και μήνες νοσηλεύεται ένα 15χρονο πανεύμορφο κορίτσι, η Μυρτώ από την Πάρο. Μήνες τωρα ευρίσκεται σε αφασία! Σε βλέπει απαθώς. Δεν μπορεί να εκφρασθεί! Γυρίζει απ’ εδώ και απ’ εκεί στο κρεββάτι της, αλλά δεν μπορεί να αρθρώσει λόγο! Πως άραγε  βρέθηκε στην κατάσταση αυτή; (Σημ. προχθές τα ΜΜΕ ανακοίνωσαν, ότι η Μυρτώ άρχισε να επανέρχεται και να αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει ολόγυρά της. Ας προσευχώμεθα, λοιπόν, όλοι μας γρήγορα να αποκατασταθεί πλήρως ηυγεία της).
Ήταν καλοκαίρι του 2012. Πρωΐ-πρωΐ πήγε στη θάλασσα, κάπου στη γειτονιά της, για το θαλάσσιο μπάνιο της. Δεν αγαπούσε την πολυκοσμία και γι' αυτό πήγαινε για μπάνιο το πρωΐ. Εκεί, λοιπόν, σε ερημική περιοχή, την βρήκε ένας Πακιστανός. Της πρότεινε μια σαρκική επαφή. Εκείνη αρνήθηκε! Τότε στην καρδιά του Πακιστανού "ἁδελφού" μας ξύπνησε το κτήνος, που εκ της φύσεως όλοι φέρουμε μέσα μας! Τυφλος πια από τό πάθος του αυτός ο Πακιστανός-κτήνος επιτέθηκε στην κοπέλλα με διαβολική μανία, και αφού την εβίασε και την εκακοποίησε ποικιλοτρόπως, στη συνέχεια την κτύπησε αλύπητα πάνω στα βράχια! Ετσι, εντελώς αναίσθητη, εκεί τελικά την εγκατέλειψε! Ο Πακιστανός-κτήνος, επικαλούμενος την ηλικία του, ανήλικος γαρ,  παραμένει ακόμη ατιμώρητος!  Βλέπετε, κατά την άποψη του Σεβ. Μητροπολίτου Σισανίου  κ. Παύλου,  είναι φιλοξενούμενος στη Χώρα μας! Είναι ο «ελάχιστος αδελφός του Χριστού», κατά τον θεωρητικόν της μεταναστεύσεως!  Είναι η εικόνα του Χριστού στην καθημερινότητά μας! «Ο μετανάστης είναι πρόκληση για την γνησιότητα της ιερατικής χριστιανικής και ανθρώπινης αυτοσυνειδησίας  μου» μας είπε ο Σεβ. Σισανί-ου! (Από την ομιλία του στο Συνέδριο «Εκκλησία και Αριστερά») Και επειδή τα δημοσίως λεγόμενα ή πραττόμενα, δημοσίως και ελέγχονται, θα ερωτήσουμε τον Σεβασμιώτατο Αδελφό μας: Καλά όλα αυτά, Σεβασμιώτατε, αλλά το θύμα του μετανάστη, η Μυρτώ, μήνες τώρα χαροπαλεύει εκεί στον Ευαγγελισμό! Για το θύμα αυτό και τά τόσα άλλα παρόμοια θύματα των αλλοδαπών δεν επερίσσεψε ένας λόγος συμπαθείας; Δεν Σας ακούσαμε να λέγετε ένα λόγο συμπόνοιας! Μη μας παρεξηγήσετε. Σας υπενθυμίζουμε τα λόγια Σας: στο ερώτημα: «Για ποιόν μετανάστη μιλάμε;» μας είπατε την απάντηση: «Για τον κάθε μετανάστη, και τον καλό και τον κακό»!!!!  Όπερ έδει δείξαι!

Γι' αυτόν ακριβώς τό λόγο μας προκαλεί αγανάκτηση αυτή η μονομέρεια και  μονολιθικότητα ενός Αρχιερέως της Ελλαδικής Ορθοδοξίας! Καταδικάζουμε, λοιπόν, απερίφραστα αυτήν την μονομερή αντιμετώπιση του προβλήματος των μεταναστών, διότι «αδελφοί» του Χριστού δεν είναι μόνον οι οικονομικοί μετανάστες, αλλόθρησκοι κατά το πλείστον, μισάνθρωποι και απολίτι- στοι! Αδελφοί του Χριστού είναι και τα θύματα 'ολλων αυτών των κακοποιών, που εισέβαλαν στη Χώρα μας και μας βασανίζουν! Διατυπώνοντας τη θεωρία του ο Σεβασμιώτατος κ. Παύλος θα μπορούσε να αρθρώσει ένα έστω λόγο συμπαθείας για τα θύματά τους! Θα μπορούσε να τονίσει στους μετανάστες, ότι δεν πρέπει να βιαιοπραγούν!  "Σας δεχόμεθα, σας αποδεχόμεθα, σας αγαπάμε, σας φιλοξενούμε, σας δίνουμε εργασία, φαγητό κλπ. ἀλλά μή μας κακοποιείτε"! Απλά λόγια, επίσης χριστιανικά! Δυστυχώς, λοιπόν, δεν είδαμε τον Σεβ. Μητροπολίτη Σισανίου κ. Παύλο, αυτόν τον θεωρητικό της μεταναστεύσεως και θεμελιωτή της θεωρίας υπέρ της προστασίας των Μεταναστών, να προβαίνει είτε σε επικριτές δηλώσεις, καταγγέλλοντας την συμπεριφορά του Πακιστανού-κτήνους, είτε σε δηλώσεις συμπαθείας για το αθώο θύμα του, την Μυρτώ!  Πολύ πέρα τούτων, δυστυχώς, δεν είδαμε τον κατά τά άλλα εκλεκτό αυτό, και συγχρόνως λαλίστατο,  εν Χριστώ Αδελφό μας δεν Τον είδαμε, επαναλαμβάνω, να μεταβαίνει στον Ευαγγελισμό, για να ενισχύσει ηθικά τόσο το  τραυματισμένο εκείνο κορίτσι, που χαροπαλεύει εκεί, όσο και την πονεμένη Μητέρα του! Αντιθέτως, καλύπτοντας όλο το φάσμα του ρατσισμού, δεν παρέλειψε να εξομοιώσει ως "ακύρωση της πίστεως" κάθε είδους εναγκαλισμό με τους ρατσιστές!!! Αυτή η μονομερής προστατευτική αγάπη, οποθενδήποτε και άν προέρχεται, μας ενοχλεί και την καταγγέλλουμε. «Φίλος μεν Πλάτων, φιλτάτη δ΄ὀμως η αλήθεια».ι
  1. Το δεύτερο περιστατικό κάνει τώρα το γύρο του κόσμου και είναι ιδιαίτερα φρικιαστικό! Εκεί στην Συρία, όπου γίνεται ένας αδελφοκτόνος πόλεμος, ένας αντάρτης  στρατιώτης εμφανίζεται να σκύβει πάνω στο πτώμα του νεκρού αντιπάλου του. Κατ΄αρχήν επιχειρεί να επιβάλει την Εβραϊκή "περιτομή" στο νεκρό πια θύμα του. Περιτομή είναι μια θρησκευτική ιεροτελεστάι η οποία αναφέρεται στα γεννητικά όργανα του ανδρός. Εν συνεχεία στρέφεται πρός το στήθος του νεκρού, στο μέρος της καρδιάς. Εκεί με ένα κοφτερό στιλέτο με ολοφάνερη μανία καταξεσχίζει την σάρκα του νεκρού και στό τέλος βγάζει με περισσή αυταρέσκεια την καρδιά του νεκρού στρατιώτη χωρίς αναστολές το τέρας αυτό εμφανίζεται να την καταβροχθίζει με περισσή μανία και ικανοποίηση! Το video, που σας παραδίδουμε είναι ιδιαίτερα σοκαριστικό. Εφιστούμε, λοιπόν, την ΠΡΟΣΟΧΗ σας.
 
     3. Ας έλθουμε τώρα και σε ένα τρίτο περιστατικό. Το δανεισθήκαμε από τό μπλόκ: "greeknation.blogspot.gr". "50χρονος Χιλιανός αποπλάνησε και βίασε 8χρονο αγόρι". Πρόκειται  για τον Ρίτσαρντ ....., που κατοικεί στην Αργυρούπολη Αττικής. ...Συνελήφθη με την κατηγορία, ότι ...είχε ασελγήσει σε βάρος 8χρονου αγοριού, το οποίο η μητέρα του του είχε εμπιστευθεί για φύλαξη στον κοινό χώρο εργασίας τους. Στην κατοχή του Χιλιανού βρέθηκε και υλικό παιδικής πορνογραφίας. Σε βάρος του 50χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για βιασμό κατ' εξακολούθηση, αποπλάνηση παιδιού.....κατ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου ...σε ασέλγεια..."
Ας ξαναγυρίσουμε τώρα στον Σεβ. Μητροπολίτη Σισανίου κ. Παύλο, τόν προστάτη, όπως είπαμε,  και υπερασπιστή των μεταναστών και αλλοδαπών. Μας είπε πολλά για τους οικονομικούς μετανάστες, αλλά δεν μας είπε ούτε μια λέξη για την καταλυτική δράση τους κατά της Ορθοδοξίας και την απειλή, την οποίαν εκφράζουν για το μέλλον αυτής της Χώρας των άλλοτε ελληνοχριστιανικών Παραδόσεων. Με την υπερ-γεννητικότητα, την οποίαν όλοι οι Μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα τηρούν και εφαρμόζουν καί παραλλήλως με την υπογεννητικότητα, η οποία παρατηρε΄πιται στην εποχή μας η Ελλάδα μας έπειτα από λίγα χρόνια θα είναι μια ακόμη Μουσουλμανική Χώρα! Το είχε εξαγγείλει κάποια χρόνια πρίν ο γνωστός Ηγέτης της Τουρκίας Τοργκούτ Οζάλ. "Με τις γεννήσεις μας θα κατακτήσουμε την Ευρώπη!  Μία σύγχρονη στατιστική μας πληροφορεί, ότι κατά τό έτος 2100 στην Ελλάδα θα έχουν απομείνει μόλις 2.300.000 Έλληνες! 
Αυτά και παρόμοια προβλήματα απαντάμε και σήμερα ιδιαίτερα στην περιοχή της Θράκης. Εκεί από τους μονίμους και τους μεταφερομένους Μουσουλμάνους «στα Τζαμιά εκκολάπτεται το αυγό του φιδιού» έγραψαν οι εφημερίδες (βλ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ, 12.05.2012, σελ. 25). Με την χωρίς αναστολές, χωρίς υποσημειώσεις και χωρίς επιφυλάξεις υπεράσπιση των αλλοδαπών οπλίσθηκε η φαρέτρα κάποιων πολιτικών παραγόντων, με αποτέλεσμα να προωθούν τώρα το Νομοσχέδιο κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Με το Νομοσχέδιο αυτό σιωπηλώς παρέχεται ασυλία στους ξένους, ενω συγχρόνως  επιβάλλεται φίμωτρο σε κάθε νομοταγή Έλληνα!
__________Θα κλείσουμε το σημείωμα αυτό με ένα διάβημα από μέρους του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος, δια του οποίου ρητώς καταδικάζεται το Νομοσχέδιο, επομένως και όσοι το υποστηρίζουν.....

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΕΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ

Με περίεργο τρόπο οι ιθύνοντες που βρέθηκαν στο τιμόνι της χώρας, γι άλλη μία φορά στρέφονται εναντίον της Εκκλησίας.
Νομίζουν ότι η χώρα μας είναι ξέφραγο αμπέλι . Έχουν γνώση οι φύλακες όμως, και ας γνωρίζουν οι πάντες ο,τι ο Ορθόδοξος Κλήρος της Ελλάδος είναι στις επάλξεις, κόντρα σε κάθε σκοταδιστή που με το κάλυμμα του μοντέρνου και του εκσυγχρονιστή έρχεται να αλώσει ο,τι έχει απομείνει όρθιο στην έρημη τούτη χώρα.
Ο Ελληνικός Ορθόδοξος Εφημεριακός Κλήρος έχει αποδείξει όχι μόνο ότι δεν έχει ρατσιστικές τάσεις, αλλά τουναντίον περιθάλπει «ον τρόπον επισυνάγει όρνις τα νοσσία εαυτής υπό τας πτέρυγας,...», όλους τους ανθρώπους χωρίς κανέναν απολύτως προσδιορισμό.
Το πρόβλημα εστιάζεται στο ότι με πρόφαση τον αντιρατσιστικό νόμο, προσπαθούν να περιορίσουν το δικαίωμα της ελεύθερης  έκφρασης και να φιμώσουν την φωνή της Εκκλησίας.
Πλανώνται πλάνην οικτράν. Στο διάβα της ιστορίας η Εκκλησία έχει πέρασει από φωτιά και τσεκούρι και δεν ηττήθη. Το ίδιο θα συμβεί και τώρα.
Μόνο που τώρα ο πόλεμος είναι ύπουλος. Να είστε βέβαιοι όμως ότι ο Ορθόδοξος Κλήρος δεν θα αφήσει κανέναν να αλώσει την λογική ποίμνη του Χριστού.
Σεβόμαστε όλους τους ανθρώπους, τιμούμε αυτούς που σέβονται την Ορθοδοξία και αντιμαχόμεθα τους εχθρούς της.
Μαθήματα περί σεβασμού της ¨ετερότητας¨ μπορεί να διδαχθεί ο καθένας από την Εκκλησίας μας, διότι σύμφωνα με τον Χριστό δεν υπάρχει Έλληνας και ξένος ελεύθερος η δούλος. Εμπρός του είμεθα όλοι ίσοι.
Αυτοί που θέλουν να περιορίσουν το ανθρώπινο δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης και να φιμώσουν την Εκκλησία στο όνομα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,  θεωρώντας όλους εμάς ως στρατιωτάκια, θα πρέπει να αναθεωρήσουν και να μην οικοδομούν μία κλειστή και ανελεύθερη κοινωνία όπως αυτές που η ιστορία κατεδίκασε μέσα στον εικοστό αιώνα.
Για το Δ.Σ του Ι.Σ.Κ.Ε
Ο Πρόεδρος
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Σελλής
_____________________________________________________________________________
_________Και τώρα σαν επιστέγασμα σας παραθέτουμε μια είδηση από τον χθεσινό ημερήσιο τύπο. Το ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ μας πληροφορεί, ότι η Στοκχόλμη καίγεται και από τις φλόγες των εκεί μεταναστών αλλά καί ότι "το Σουηδικό όνειρο έσβυσε για τους μετανάστες!" 


"Σκληρές συγκρούσεις ξέσπασαν την νύχτα που πέρασε για έκτη συνεχή βραδιά, στην Στοκχόλμη, μεταξύ μουσουλμάνων μεταναστών και των σουηδικών δυνάμεων ασφαλείας με αποτέλεσμα να καούν δεκάδες σπίτια, κρατικά κτίρια και αυτοκίνητα στα περίχωρα της Στοκχόλμης...
Η σουηδική αστυνομία μετέφερε νέες δυνάμεις από το Γκέτεμποργκ και το Μάλμε, αλλά στάθηκε και πάλι αδύνατον..."  
Αλλά και η τοπική μας εφημερίδα  "ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ" μας πληροφορεί, ότι ο φονηάς του Λονδίνου με τον μπαλτά "είχε αποστηθίσει το Κοράνι"! 
___________Αυτές τις εικόνες τις αφιερώνουμε σε όσους μονομερώς ομιλούν περί της ιερότητος των μεταναστών, αγνοούντες όμως ότι και οι αυτόχθονες αυτού του τόπου έχουν και δικαιώματα και προνόμια!  Αγαπάμε τους έντιμους καί νομοταγείς αδιακρίτως χρώματος, φυλής, γλώσσας κλπ. και αντιστοίχως καταδικάζουμε τους κακοποιούς, τους εγκληματίες και τους ρατσιστές, Έλληνες και ξένους, αλλοδαπούς και ημεδαπούς!
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Αίγιον, τη 27 Μαΐου 2013  
ΕΙΚΟΝΕΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ" 26/5/2013ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ" 24/5/2013


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ!  
                                     ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΜΙΑ ΔΙΑΨΕΥΣΗ
ΜΕ ΤΙΣ "ΕΥΛΟΓΙΕΣ" ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ 

ΤΟ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ...

1
Η...πρεμούρα του Ευάγγελου Βενιζέλου προκειμένου να προωθηθεί άμεσα το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο στη Βουλή προκειμένου να φρενάρει τη δράση της Χρυσής Αυγής οδήγησε σύμφωνα με πληροφορίες του "Εξομολόγου" τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στο να θίξει το θέμα στη χθεσινή συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο. 
Υπενθυμίζεται πως ο κ. Βενιζέλος έχει ξεκινήσει τον...ανένδοτο κατά της Χρυσής Αυγής ζητώντας μάλιστα να τεθεί αυτή εκτός νόμου.  


Σύμφωνα με πληροφορίες του "Εξομολόγου" λοιπόν ο κ. Ιερώνυμος εξέφρασε τη στήριξή του για το εν λόγω νομοθέτημα μην εκφράζοντας ουδεμία αντίρρηση για όσα αυτό περιλαμβάνει.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως εσχάτως δικρίνεται μια τρόπον τινά συμπόρευση της Εκκλησίας με τη στάση πολιτικών κομμάτων ενάντια στη Χρυσή Αυγή και κατά συνέπεια οι "αφορισμοί" από πλευράς Εκκλησίας προς τη Χρυσή Αυγή "αυξάνονται και πληθύνονται όπως η άμμος της θαλάσσης..." με τελευταία τη σφοδρή κριτική από τον Μητροπολίτη Πειραιώς. 

Οσον αφορά πάντως το...ζουμί του αντιρατσιστικού νομοσχεδίου στην Εκκλησία γνωρίζουν πως δεν πρόκειται κανείς νοήμων να τους κατηγορήσει για...ρατσισμό μετά την υποστήριξη του ν/σ,  αφού στα συσσίτια που διοργανώνονται από τις Μητροπόλεις συτίζονται και πολλοί αλλοδαποί. 

Κυριακή 26 Μαΐου 2013

Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΑΡΓΟΠΕΘΑΙΝΟΥΝ....

ΑΠΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΕ ΚΥΡΙΑΚΗ

Η ΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ

Γράφει ο Αρχιμ. Πορφύριος, Ηγούμενος Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου Βέροιας

Όταν είμασταν παιδιά, στην δεκαετία 1960-1970, όταν περνούσε κάποιος ρασσοφόρος, μας άρεσε ιδιαίτερα να τρέχουμε, και να του φιλήσουμε το χέρι.
Δεν ήταν μόνον οι συμβουλές από την οικογένεια και το κατηχητικό, ήταν και εκείνες οι ευχές που μας έδιναν οι παπούληδες, όταν φιλούσαμε το χέρι τους. Ήταν και το ήθος των τότε ιερέων μας. 
Ύστερα, φοιτητές στην Θεσσαλονίκη, στην αρχή, αντιδρούσαμε στην ωραία παλαιά μας συνήθεια. Όμως βλέπαμε και κάτι άλλο. Πήγαινες να φιλήσεις το χέρι κάποιου κληρικού, και αυτός το τραβούσε. Δήθεν από ταπείνωση, δήθεν φιλικά, δήθεν … Δήθεν ιερείς …
Αργότερα, στο Άγιον Όρος Άθω, βλέπαμε να φιλούν το χέρι του παπά οι πάντες. Φράσεις: Είσαι παπάς, δόσε μας την ευχή σου΄ παπά μου, να σου φιλήσω το χέρι, και άλλες παρόμοιες, τις άκουγες πολύ συχνά.
Άλλες φορές πάλι, τύχαινε να πας στον παπαΕφραίμ, στα Κατουνάκια, και σου φιλούσε το χέρι, και όσοι έβλεπαν ή το μάθαιναν, έλεγαν: ά, αυτός θα γίνει παπάς.
Σε κάποιον διάκο, είχε πει, εκείνος ο αρχάγγελος της αγιορειτικής ερήμου: άμα γίνεις και παπάς, θα σου φιλήσω και το χέρι. Ρώτησα, χρόνια αργότερα τον παπαΙωσήφ, τί να σήμαινε αυτό το ρήμα του οσίου ανθρώπου του Θεού, και μας είπε: Στις περιπτώσεις αυτές, ο λόγος είναι διφορούμενος. Ή υπάρχει κώλυμμα, ή δεν θα γίνει ο διάκος παπάς. Πράγματι. Παπάς δεν έγινε ο περί ου ο λόγος. Αγνοείται η τύχη του.
Σήμερα όμως, τα πράγματα άλλαξαν, και από ότι φαίνεται, άλλαξαν πολύ.
Στις δημόσιες υπηρεσίες, ο παπάς προσφωνείται πλέον όπως και κάθε άλλος: --Τί θα θέλατε, κύριε; Μάλιστα, κύριέ μου, και άλλες παρόμοιες φράσεις. Το «πάτερ» σχεδόν εγκαταλείφτηκε.
Γιά χειροφίλημα, ούτε λόγος. Τί κάνετε; Πώς είστε; Και κάνουμε χειραψία.
Ο Γέροντας μάς έλεγε: Και απλός μοναχός να είσαι, θα δίνεις το χέρι σου, να το φιλήσουν οι άνθρωποι. Προσκυνούν το σχήμα σου. Μην τους αδικείς και μην του στερείς την ευλογία του Θεού.
Αλλά, γιατί, απόψε, θυμήθηκα τα χειροφιλήματα και τις προσφωνήσεις;
Γιατί βλέπω πως, και εδώ, στην Ελλάδα, πλέον, οι άνθρωποι δεν συνεχίζουν τις παραδόσεις, όσον αφορά τον ρασσοφόρο. Δεν τολμώ να πω ότι δεν μας σέβονται, γιατί με ενδιαφέρει περισσότερο το κατά πόσο σέβομαι εγώ τον εαυτό μου και τον συνάνθρωπο.
Και ακόμα, έτσι που έχουμε πλέον αγωγή από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, είναι πάρα πολύ εύκολο να περάσεις το μήνυμα που θέλεις, να φέρεις τα απάνω κάτω.
Δέστε και δύο ιστορίες, γιά να καταλάβετε καλύτερα τι θέλω να πω, αγαπητοί.
1.Ο Γιώργος, σχεδόν τεσσάρων ετών, βλέπει τον πατέρα του να φοράει ράσσο, γιά να βοηθήσει στο ψαλτήρι. Είναι αρχή της Σαρακοστής. Τραβάει το μανίκι της μάννας του και την λέει: Τέτοια στολή θέλω να με πάρεις γιά να την φορέσω. – Τί στολή, παιδί μου; Λέει η μάννα, αφού δεν βλέπει κάτι παράξενο μέσα στον ναό. - Σαν του μπαμπά. Θέλω να γίνω μπάτμαν.
Το ράσσο ο μικρός το συνδύασε με την μπέρτα του μπάτμαν.

2.Άλλος μικρός ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας στο χωριό τους, και ακούει ήχο από κουδουνάκια. Όλος περιέργεια, μπαίνει μέσα στον ναό, την στιγμή που ο αρχιερέας, κάτω από τον πολυέλεο, λόγω μεγάλης πανηγύρεως, φορούσε τον σάκκο που του πρόσφεραν οι διάκονοι. Και εκεί που τον τακτοποιούσαν, τα κουδουνάκια έβγαζαν τον ήχο τους. Ο αρχιερέας ήταν πλέον ντυμένος με όλη την μεγαλοπρέπεια των αυτοκρατορικών αμφίων του.
Βλέποντας τα δρώμενα ο μικρός, κάνει στροφή και βγαίνει τρέχοντας, γιά να συναντήσει την μητέρα που δεν είχε ανεβεί ακόμα τα σκαλιά. – Μαμά, μαμά, τρέξτε. Μέσα εδώ είναι ο Σουλεϊμάν ο μεγαλοπρεπής.
Γελάτε; Μήπως, μετά από όσα γράφουμε απόψε οφείλουμε να δούμε κάπως πιο σοβαρά τέτοιες και ανάλογες καταστάσεις; Μήπως, οφείλουμε και να κλάψουμε λίγο; 
Πάντως το αντικληρικό πνεύμα συνεχώς βρίσκει όλο και περισσότερους οπαδούς.
Άντε, μετά από τόση τηλεόραση, να πείσεις τα παιδιά ότι το ράσσο και τα άμφια τα φορούν οι κληρικοί και όχι οι τηλεοπτικοί αστέρες, ηθοποιοί, καρναβάλια, μάγοι κλπ.
Ο Θεός να μας λυπηθεί και να μας ελεήσει, αδερφοί μου.
ΠΗΓΗ: www.romfea.gr 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ" ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

Πρωτ.  Βασίλειος Γιαννακόπουλος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Πρεσβυτέρα Νικολίτσα Γκοτσοπούλου


ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
+ ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Παρασκευή 24 Μαΐου 2013

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


Ο Νεομάρτυς Ευγένιος Ροντιόνωφ (23/5/1996)
του Κωνσταντίνου Αθ. Οικονόμου, δασκάλου


ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ: Ο Νεομάρτυρας Ευγένιος Ροντιόνωφ γεννήθηκε στις 23 Μαΐου 1977 στο χωριό Κουρίλοβο του Παντόλσκ κοντά στη Μόσχα. Ήταν το μοναδικό παιδί της οικογένειας και βαπτίστηκε Ορθόδοξος Χριστιανός κατά την παιδική του ηλικία. Η μητέρα του ονομάζεται Λιουμπόβ Βασίλιεβνα. Το 1989 η γιαγιά του πήρε τον μικρό Ευγένιο και τον πήγε στην Εκκλησία, για να εξομολογηθεί για πρώτη φορά και να μεταλάβει των αχράντων μυστηρίων. Ο ιερέας πρόσεξε ότι το παιδί δε φορούσε Σταυρό και στη διάρκεια της εξομολόγησης του φόρεσε ένα Σταυρό, τον οποίο ο Ευγένιος δεν έβγαλε ποτέ από πάνω του. Η μητέρα του, όταν είδε ότι φορούσε Σταυρό, τον προέτρεψε να τον βγάλει, διότι, όπως είπε, θα τον περιγελούσαν οι συμμαθητές του. Ο Ευγένιος δεν απάντησε και συνέχισε να τονφορά. Όταν τελείωσε τις σπουδές του το 1994, εργάστηκε ως επιπλοποιός.

ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ: Στις 25/6/1995 παρουσιάστηκε στο Στρατό και στις 13/1/1996, τοποθετήθηκε στα συνοριακά φυλάκια Τσετσενίας-Ιγκουερίνας. Ένα μήνα μετά, στις 13/2/1996, αιχμαλωτίστηκε. Η στρατιωτική υπηρεσία έστειλε τέσσερις στρατιώτες, μεταξύ των οποίων και τον Ευγένιο, να κάνουν ελέγχους στα αυτοκίνητα που διέρχονταν από έναν δρόμο. Δυστυχώς, οι αρμόδιοι έστειλαν τους στρατιώτες χωρίς να υπάρχει σχετική οργάνωση (δεν υπήρχε καν φωτισμός) και καμιά ασφάλεια. Από το δρόμο περνούσαν συχνά Τσετσένοι μεταφέροντας όπλα, αιχμαλώτους και ναρκωτικά. Τη νύχτα (3.00) εκείνη πέρασε από εκείνο το δρόμο ένα ασθενοφόρο.
Όταν οι στρατιώτες το σταμάτησαν για έλεγχο, ξαφνικά μέσα από αυτό πετάχτηκαν δέκα πάνοπλοι Τσετσένοι. Ακολούθησε συμπλοκή και οι Τσετσένοι συνέλαβαν και τους τέσσερις στρατιώτες. Στις 4π.μ. όταν ήρθαν άλλοι στρατιώτες για αλλαγή φρουράς κατάλαβαν αμέσως τι είχε συμβεί. Μετά από λίγες μέρες η υπηρεσία του στρατού ενημέρωσε τους γονείς των στρατιωτών για την εξαφάνισή τους. Η μητέρα του Ευγένιου κατάλαβε ότι πρόκειται για αιχμαλωσία, και πήγε με κίνδυνο της ζωής της στην πόλη Χαγκάλα της Τσετσενίας, για να βρει το παιδί της. Εκεί ήρθε σε επαφή με αρχηγούς διαφόρων αντάρτικων ομάδων της Τσετσενίας προσπαθώντας να μάθειγια την τύχη του Ευγένιου. Οι ίδιοι οι Τσετσένοι της είπαν ότι ο γιος της ζούσε, αλλά ήταν αιχμάλωτος και σιώπησαν με νόημα προσπαθώντας να υπολογίσουν πόσα χρήματα μπορούσαν να αποσπάσουν από αυτήν. Εκείνον τον καιρό ένας ζωντανός στρατιώτης αιχμάλωτος στοίχιζε 10.000 δολάρια, ενώ ένας αξιωματικός 50.000 (!). Όταν κατάλαβαν ότι δεν θα κέρδιζαν αρκετά χρήματα, αποφάσισαν να τον σκοτώσουν. Η μητέρα του πήγε παντού ψάχνοντάς τον, διέσχισε χωριά, ναρκοθετημένους δρόμους, μέτωπα συγκρούσεων, και, όπως η ίδια λέει, «πέρασα από όλους τους κύκλους του άδη».

ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ – ΜΑΡΤΥΡΙΟ: Από την πρώτη μέρα της αιχμαλωσίας του Ευγένιου, που διήρκησε 100 ημέρες, οι αντάρτες, επειδή είδαν ότι φοράει Σταυρό, προσπάθησαν να τον κάμψουν, ώστε να καταφέρουν, ει δυνατόν, να τον αναγκάσουν να αρνηθεί την πίστη του και να γίνει μουσουλμάνος και δήμιος άλλων Ρώσων αιχμαλώτων. Ο Ευγένιος, βέβαια, αρνήθηκε όλες τις προτάσεις και, παρά τους συνεχείς ξυλοδαρμούς, τα βασανιστήρια και τις υποσχέσεις ότι θα ζήσει αν βγάλει, έστω, το σταυρό του, δεν μπόρεσαν να τον κάμψουν. Αργότερα, οι ίδιοι κάποιοι πολέμαρχοι των ισλαμιστών ανταρτών είπαν στη μητέρα του: «εάν ο γιος σου γινόταν σαν ένας από εμάς, δε θα τον αδικούσαμε». Στις 23 Μαΐου του 1996, την ημέρα των γενεθλίων του, πήραν και τους τέσσερις αιχμαλώτους στρατιώτες, για να τους σκοτώσουν. Πρώτα σκότωσαν τους τρεις συναιχμαλώτους του.
Έπειτα, πρότειναν για τελευταία φορά στον Ευγένιο να βγάλει το Σταυρό λέγοντας ότι «ορκιζόμαστε στον αλλάχ ότι θα ζήσεις». Ο Ευγένιος και πάλι αρνήθηκε και τότε υπέστη το φρικτό του μαρτύριο. Τον έσφαξαν με μαχαίρι κόβοντας εντελώς το κεφάλι του, αλλά δεν τόλμησαν να βγάλουν το Σταυρό από το λαιμό του. Τον έθαψαν μεν με το σταυρό, αλλά χωρίς το κεφάλι (σχετ. βίντεο στο youtube).

ΤΟ ΑΓΙΟ ΛΕΙΨΑΝΟ: Τελικά, η μητέρα του βρήκε τον Ευγένιο μετά από εννέα μήνες. Οι Τσετσένοι ζήτησαν 4000 δολάρια για να της δώσουν το λείψανο. Της έδωσαν και βιντεοκασέτα με το μαρτύριο του γιου της και της διηγήθηκαν οι ίδιοι την πορεία της αιχμαλωσίας του και τα βασανιστήρια. Η μητέρα του Ευγένιου πούλησε το διαμέρισμά της και ό,τι άλλο μπορούσε, για να μπορέσει, αφενός μεν να δώσει τα λίτρα, αφετέρου δε να ανταπεξέλθει στα έξοδα εκταφής, ειδικού φέρετρου, μεταφοράς κ.ά. Στις 20/11/1996 μετέφερε το λείψανο στο χωριό τους και το έθαψε στο κοιμητήριο. Σε λίγες μέρες ο πατέρας του Ευγένιου πέθανε δίπλα στο μνήμα από τη λύπη του. Αμέσως, σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας ο άγιος μάρτυρας Ευγένιος άρχισε να εμφανίζεται και να κάνει θαύματα. Παρακάτω παραθέτουμε ορισμένες μαρτυρίες και θαυμαστές επεμβάσεις:

ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΑΥΤΟΥ: Ένα κορίτσι Ορθόδοξου ορφανοτροφείου διηγήθηκε ότι της εμφανίστηκε ένας ψηλός στρατιώτης με κόκκινο μανδύα, ο οποίος της είπε ότι λέγεται Ευγένιος και την οδήγησε από το χέρι στην Εκκλησία. Το κοριτσάκι λέει: «παραξενεύθηκα που φορούσε κόκκινο μανδύα, διότι οι στρατιώτες δε φορούν τέτοιο μανδύα». Πολλοί έχουν δει ένα στρατιώτη με πύρινο μανδύα να βοηθάει αιχμαλώτους στην Τσετσενία να δραπετεύσουν από την αιχμαλωσία τους και να διαφύγουν από κάθε κίνδυνο, όπως νάρκες. Σε νοσοκομείο τραυματιών πολέμου, νοσηλευόμενοι πιστοποιούν ότι ένας άγιος μάρτυρας Ευγένιος τους βοηθάει, ειδικά όταν πονάνε πολύ. Όταν κάποιοι από αυτούς πήγαν στο Ναό του Σωτήρος στη Μόσχα, είδαν την εικόνα του μάρτυρα αναγνωρίζοντας αυτόν που τους βοήθησε. Το στρατιώτη με τον κόκκινο μανδύα τον γνωρίζουν και πολλοί φυλακισμένοι. Βοηθάει τους ψυχικά συντετριμμένους λόγω της φυλακίσεως τους. Καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, αλλά περισσότερο την ημέρα του Μαρτυρίου του, στις 23 Μαΐου, έρχονται για προσκύνημα στο τάφο του πολλοί πιστοί και αναφέρονται πολλά θαύματα

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΙΩΝ: Μετά από τρία χρόνια και τρεις μήνες ο συγκεκριμένος αρχηγός των Τσετσένων και η ομάδα του, οι σφαγείς του Ευγένιου, σκοτώθηκαν από ομοφύλους του σε εμφύλιες αντιπαραθέσεις.


Μεγαλυνάριο: “Τον ανδρείον μάρτυρα του Χριστού και βασανισθέντα υπό νέων ισλαμιστών, Άγιον στρατιώτην Ευγένιον τον Ρώσσον στερρώς αγωνισθέντα ύμνοις τιμήσωμεν.”


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ" ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

Πρωτ.  Βασίλειος Γιαννακόπουλος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Πρεσβυτέρα Νικολίτσα Γκοτσοπούλου


ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
+ ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~