Δευτέρα 25 Μαΐου 2020


"ΕΧΩ ΗΣΥΧΗ ΤΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

 ΜΟΥ" 

______Η Υπουργός Παιδείας καί Θρησκευμάτων Κυρία Κεραμέως, αμέσως μετά τόν επιβληθέντα Αφορισμόν για την πολεμική της διάθεση και συμπεριφορά εναντίον ημών των Ορθοδόξων Ελλήνων, εν αντιθέσει πρός το ανενόχλητο τόσον των Μουσουλμάνων, όσον και των Τεκτόνων, προέβη στην ανωτέρω Δήλωση! 

.
«Θα μπορούσα να απαντήσω με πολλούς τρόπους στο συγκεκριμένο θέμα. Ο καθένας μπορεί να λέει και να πράττει όπως κρίνει. ............. Έχω ήσυχη τη συνείδησή μου. Τα υπόλοιπα δεν με αφορούν. Ας μην αφήσουμε, όμως, κάποιες ακραίες θέσεις και πράξεις να αμαυρώσουν το κλίμα και όλα αυτά τα σημαντικά που κερδίσαμε όλοι μαζί ενωμένοι».
https://www.aftodioikisi.gr/politiki/kerameos-apanta-ston-amvrosio-gia-ton-aforismo-echo-isychi-ti-syneidisi-moy/
 ______Αλλά και εμείς επίσης έχουμε ήρεμη τη συνείδησή μας, διότι πρίν ή προβούμε στη λήψη παιδαγωγικών μέτρων κατά της Κυρίας Κεραμέως, την ενημερώσαμε, την εδιδάξαμε, της εδώσαμε την ευκαιρία να σκεφθεί ωριμότερον και,  τέλος, την  προειδοποιήσαμε, ότι, εάν δεν ανακαλέσει την βλάσφημη Δήλωσή της κατά της Θείας Κοινωνίας, θα εχει σοβαρές συνέπειες! "Είπον καί ελάλησα και αμαρτίαν ουκ έχω!"
________Επειδή, λοιπόν, οι πιστοί χριστιανοί μας, γιατί δε όχι και  οι αγαθής προαιρέσεως αμερόληπτοι  αναγνώστες μας, πρέπει να ενημερωθούν για όσα προηγήθησαν της επιβληθείσης ποινής -για παιδαγωγικούς και μόνον λόγους- δίδουμε σήμερα στη δημοσιότητα το περιεχόμενο της προηγηθείσης αλληλογραφίας, την οποίαν η Κυρία Υπουργός  απέρριψε στον κάλαθο των αχρήστων, ίσως για να μη χάσει τα αξιώματά της στη Λέσχη Μπίλντεμπεργκ, της οποίας, καθώς λέγεται, τυγχάνει Μέλος! 
__________Παραδίδουμε, λοιπόν, στη δημοσιότητα την ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ μας επιστολή της 1ης Μαΐου καί παρακαλούμε όλους τους καλής θελήσεως ανθρώπους  να ενημερωθούν. 
________Ως υστερόγραφο θα ηθέλαμε να ενημερώσουμε την Κυρία Υπουργό, ότι 
α) Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ,ότι ο επιβληθείς Αφορισμός είναι "ανίσχυρος καί ανυπόστατος", την οποίαν περιέχει το Ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου της 17ης Μαΐου, ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΣΤΗΡΙΚΤΗ! Το περιεχόμενον αυτού του  Ανακοινωθέντος  είναι ΨΕΥΔΕΣΤΑΤΟ! 
β) Η τοποθέτηση του Σεβ. Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, σε δημοσιογράφο της Καλαμάτας, όταν τον ερώτησε για τον αφορισμό ότι "Έχουμε να συζητήσουμε σοβαρά πράγματα, όχι να γελάμε μεταξύ μας" επαναλαμβάνω, ότι η τοποθέτηση αυτή είναι για  κλάμματα! Εάν η Εκκλησία της Ελλάδος έχει  στους κόλπους Της όχι μόνο τόσο αφιλάδελφους, αλλά και τόσο επιπόλαιους Αρχιερείς, να τους χαίρεται! Εάν δε και η Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών έχει ανάμεσά της τέτοιους  Καθηγητές αθεολόγητους, σαν τον προαναφερθέντα "Αδελφό" Μητροπολίτη, τότε ας δεχθεί τα συλλυπητήρια μας!

γ) Επί τη Αρχιερωσύνη μου (= ο όρκος ενός Επισκόπου) διαβεβαιώ την Κυρία Υπουργό, ότι δεν τρέφω κάποια κακία στην ψυχή μου εναντίον Της! Την αγαπώ και την εκτιμώ! Αλλά ως λειτουργός του Θεού του Υψίστου δεν δύναμαι να αντιπαρέλθω την πολεμικήν εναντίον της Θείας Κοινωνίας. 
         Την ικετεύω, λοιπόν, να αναγνώσει με πολλήν προσοχήν το περιεχόμενον της ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ πρός αυτήν επιστολής μου, την οποίαν και δημοσιεύω σήμερον, και να προβεί σε μια ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ δημοσίως, οπότε αμέσως θα άρω τον επιβληθέντα Αφορισμόν! "Το σφάλλειν ανθρώπινον! Το μετανοείν, αγγελικόν", λέγει η Εκκλησία μας!
+ Ο πρ. Καλαβρύτων και Αιγιαλείας
 Αμβρόσιος 
Αίγιον, Δευτέρα 25η  Μαΐου 2020
ΚΑΙ ΤΩΡΑ Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
********

 ΑΥΣΤΗΡΩΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

Παρασκευή, 1 Μαΐου 2020

Ἐρίτιμον Κυρίαν
Νίκην Κεραμέως
Ὑπουργόν Ἐθνικῆς Παιδείας και Θρησκευμάτων
Άνδρέα Παπανδρέου, 37
 151 80  ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝΚυρία Ὑπουργέ,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Μέ πολλήν θλῖψιν ἀπευθύνομαι πρός Ὑμᾶς σήμερον διά τῆς παρούσης προσωπικῆς ἐπιστολῆς, προκειμένου νά Σᾶς ἐκφράσω τήν ἀγανάκτησιν τῆς ἀρχιερατικῆς μου καρδίας διά τήν ἀσεβεστάτην καί ἐκ θεμελίων πεπλανημμένην δήλωσιν Ὑμῶν περί τῆς Θείας Κοινωνίας, ἥτις χθές μόλις μετεδόθη διά τοῦ τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ ΣΚΑΪ πρός τόν Δημοσιογράφον κ. Οἰκονόμου. Ὁ προαναφερθείς  Σᾶς ἠρώτησε, ἐάν ὑπάρχῃ κίνδυνος μεταδόσεως τοῦ Κορωνοϊοῦ κατά τήν προσέλευσιν τῶν πιστῶν εἰς τήν μετάληψιν τῆς Θείας Κοινωνίας.

Ὑμεῖς, παρά τό γεγονός, ὅτι δέν εἶσθε οὔτε Κληρικός, οὔτε καί Θεολόγος, ὥστε νά  ἀρθρώσητε μίαν ἔγκυρον Θεολογικήν ἀπάντησιν, ἀλλ’ἀντιθέτως ὡς Νομικός εἶσθε ὅλως ἀναρμοδία, παρά ταῦτα ἐσπεύσατε νά δώσετε ἀπάντησιν, δυστυχῶς δέ μίαν ἀπάντησιν ὄχι ἁπλῶς ἐπιπολαίαν, ἀλλ’ἐκ θεμελίων πεπλανημμένην, διά τῆς ὁποίας προσβάλλεται τό περιεχόμενον  τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως! Μίαν ἀπάντησιν, ἥτις συνιστᾷ τό ἔγκλημα τῆς ἀλλοιώσεως καί καταπατήσεως τῶν ἀληθειῶν τῆς Ἁγίας ἡμῶν Πίστεως καί καθύβρισιν τῆς Ὀρθοδοξίας μας! Ἀπεφάνθητε δέ μέ πολλήν ἐπιπολαιότητα, καθ’ὅσον δέν κατεδέχθητε νά προσκομίσητε οὐδέν ἕν τοὐλάχιστον ἐπιχείρημα, δηλ. μίαν Γνωμοδότησιν ἑνός ἔστω ἰατροῦ Λοιμωξιολόγου πρός ὑποστήριξιν τῆς διατυπωθείσης «βλακείας» Σας ( [1] )!  Ἡ ἀσεβεστάτη καί καθ’ὁλοκληρίαν ψευδής, διά τοῦτο δέ ἐγκληματική καί παντελῶς ἀπαράδεκτος, ἀπάντησις Ὑμῶν ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Οἱ εἰδικοί ἔχουν τοποθετηθῆ γιά τούς τρόπους μεταδόσεως τοῦ ἰού καί αὐτοί περιλαμβάνουν καί  τό σάλιο».

Ἐπαναλαμβάνω, ὅτι Ὑμεῖς, ἐξεστομίσασα τά ἀνωτέρω πεπλανημμένα καί καθ’ὁλοκληρίαν «βλακώδη» ταῦτα λόγια, δέν ἐπεκαλέσθητε ἔστω καί μίαν γνώμην ἑνός σοβαροῦ «εἰδικοῦ» ἐπιστήμονος, ὥστε νά στηρίξετε τήν, σκοπίμως ἐκ-φρασθεῖσαν ἐξ ὁλοκλήρου δέ ἀθεϊστικήν,  ἄποψίν Σας. Πλήν ὅμως τοιαῦτα λόγια, ἐξερχόμενα ἐκ τοῦ στόματος ἑνός ἐπισήμου Πολιτικοῦ Προσώπου, μάλιστα δέ κατέχοντος τό ἀξίωμα  τῆς Ὑπουργοῦ Θρησκευμάτων,  συνιστᾷ «τό ἔγκλημα τῆς καθοσιώσεως», δηλ. τῆς ἐξυβρίσεως τῶν θείων, τῆς βεβηλώσεως καί τῆς προδοσίας τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν Πίστεως! Ἀπομακρύνει τόν πιστόν ἄνθρωπον ἀπό τό Μυστήριον τῶν Μυστηρίων, τήν Θείαν Εὐχαριστίαν, ὅπερ συνεστήθη ὑπ’Αὐτοῦ τοῦ Σωτῆρος τοῦ κόσμου, τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰπόντος τό γνωστόν: «Λάβετε, φάγετε∙ τοῦτό εστι τό Σῶμά μου....Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες∙ τοῦτο γάρ εστί τό αἷμά μου τό τῆς Καινῆς Διαθήκης τό περί πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρ-τιῶν» (βλ. Ματθ. 26, 26-29) .

Μέ τήν «βλακώδη» δήλωσιν Σας ἔρχεσθε, λοιπόν, Σεῖς -μία ἕως χθές ἀξιοπρεπής Κυρία-, νά ἀποδομήσετε τά θεμελιώδη Δόγματα τῆς Πίστεώς μας; Παρακαλῶ, νά ἀκούσετε τήν φωνήν τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ὁ Ὁποῖος ἔζησε κατά τόν 4ον αἰ., διεκήρυττε δέ σχετικῶς τά ἑξῆς:

«Ότι ο Κύριος Ιησούς εν τη νυκτί, η παρεδίδοτο, έλαβεν άρτον, και ευχαριστήσας, έκλασε, και είπε· Λάβετε, φάγετε· τούτό μου εστι το σώμα, το υπέρ υμών κλώμενον· τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνησιν. Ωσαύτως και το ποτήριον, μετά το δειπνήσαι, λέγων· Τούτο το ποτήριον η Καινή Διαθήκη εστίν εν τω εμώ αίματι. Τούτο ποιείτε, οσάκις εαν πίνητε, εις την εμήν ανάμνησιν». (Μεγάλου Βασιλείου, Αρχών τών Ηθικών, όρος ΚΑ΄, κεφ.Γ΄,  Patrologia Graeca, τόμ. 31, στ. 740 CD).

Ἔρχεσθε, λοιπόν, νά κλονίσετε τήν πίστιν τῶν Χριστιανῶν εἰς τό Ποτήριον τῆς ζωῆς;   Γνωρίζετε, ὅτι ἔχετε ἐπιφέρει μέγαν σκανδαλισμόν εἰς τάς ψυχάς τῶν πιστῶν; Γνωρίζετε, ὅτι τήν ἀσεβεστάτην ταύτην δήλωσιν Ὑμῶν ἐπαναλαμβάνουν συνεχῶς τά διάφορα μέσα διαδικτυακῆς ἐνημερώσεως, μερικά τῶν ὁποίων καί εὐθέως Σᾶς κατακρίνουν! Ἐπί παραδείγματι εἰς τήν  ἱστοσελίδα «ΕΞΑΨΑΛΜΟΣ» ἀναγράφονται ἐπί λέξει τά ἑξῆς:

«Απαράδεκτη δήλωση της Κεραμέως για τη Θεία Κοινωνία:

”Οι ειδικοί έχουν τοποθετηθεί για την μετάδοση,

η οποία περιλαμβάνει και το σάλιο “, μας είπε!Καί ὁ ΕΞΑΨΑΛΜΟΣ ἐπισφραγίζει τήν ἀνακοίνωσίν του μέ τά ἑξῆς ἐπικριτικά  σχόλια:

«Αλγεινή εντύπωση έχει προκαλέσει στον θρησκευόμενο κόσμο, και όχι μόνο, η κα Κεραμέως με τις αμετροεπείς δηλώσεις της. Περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό να την  επαναφέρει στην τάξη. Δεν μπορεί  να κατέχει  την θέση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων  η κυρία αυτή, που αγνοεί θεμελιώδεις αλήθειες της πίστεώς μας».

Ἐάν, λοιπόν, κοσμικοί παράγοντες ὁμιλοῦν μέ τόσον σκληράν γλῶσσαν, ἐπικρίνοντες καί κατακρίνοντες Ὑμᾶς διά τήν ἐκδηλωθεῖσαν ἀσέβειαν Ὑμῶν, ἀναλογισθεῖτε,παρακαλῶ, τόν πολύ σκληρότερον τρόπον, μέ τόν ὁποῖον ὀφείλει νά ἐκφρασθῇ πρός Ὑμᾶς ἕνας Ἀρχιερεύς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ! Καί μάλιστα ἕνα γέρων Ἀρχιερεύς, ὁ ὁποῖος, κληθείς ἀπό τόν Φιλάνθρωπον Θεόν εἰς τήν ἱερωσύνην ἐκ νεότητος αὐτοῦ,  διάγει σήμερον τό 82ον ἔτος τῆς  ἡλικίας του, ἐκ τούτων δέ τά εξήκοντα καί ἕνα (61) ἔτη ἔχει ἀναλώσει, ὁλοκληρωτικῶς καί καθ’ μέραν ἀναλισκόμενος, εἰς τήν διακονίαν τοῦ φρικτοῦ Θυσιαστηρίου!  Ὥστε, λοιπόν, σήμερον Ὑμεῖς, ἕνα  Πολιτικόν Πρόσωπον, ἔρχεσθε νά ἀποδομήσετε καί νά κατεδαφίσετε τό ἔργον, τό ὁποῖον, διά τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ,  ἐπετέλεσεν οὗτος ἐπί μίαν ὁλόκληρον ζωήν, διακονῶν τόν Νυμφίον Χριστόν καί ἱερουργῶν τό Μυστήριον τῆς Θεία Εὐχαριστίας; Ἔρχεσθε να κλονίσετε τήν Πίστιν τῶν  Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν  εἰς τό Μυστήριον τῆς ζωῆς; Ἔρχεσθε νά ἀντιστρατευθῆτε τά λόγια τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος εἶπε τά ἑξῆς θεμελιώδη καί ἀθάνατα λόγια:

1ον. «Ἐγώ είμί ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς∙ ἐάν τις φάγῃ  ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου, ζήσεται εἰς τόν αἰῶνα» (΄Ιωάν. Κεφ.6, στ. 51).

 Καί πάλιν:

2ον. «Εἶπεν οὖν  αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς∙ ἀμήν, ἀμήν λέγω ὑμῖν, ἐάν μή φάγητε τήν σάρκα τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καί πίητε αὐτοῦ τό αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωήν ἐν ἐαυτοῖς. Ὁ τρώγων μου τήν σάρκα καί πίνων μου τό αἷμα ἔχει ζωήν αἰώνιον» ( Ἰωάν, κεφ. 6, στ. 53-54).  Κυρία Ὑπουργέ,

Μέ τά  «βλακώδη» λόγια Σας χθές κατεδαφίσατε τό οἰκοδόμημα τῆς ἀμω-μήτου ἡμῶν Πίστεως! Κατεκρημνίσατε τήν Διδαχήν τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι-στοῦ! Κατεξεσχίσατε τό Βιβλίον τῆς Καινῆς Διαθήκης!  Ἐπεκαλέσθητε, ἀνωνύ-μως καί ἀσαφῶς, τήν ἄποψιν κάποιων ψευδομένων καί ἀναρμοδίων ἰατρῶν, προκειμένου  νά ὑποστηρίξετε, ὅτι οἱ Χριστιανοί ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ, διότι  μεταξύ τῶν τρόπων διά τῶν ὁποίων μεταδίδεται ὁ Κορωνοϊός περιλαμβάνεται καί τό σάλιο!

«Οἱ εἰδικοί ἔχουν τοποθετηθῆ γιά τούς τρόπους μεταδόσεως τοῦ ἰού καί αὐτοί περιλαμβάνουν καί  τό σάλιο».

Ὅθεν, μετά παρρησίας ἀπευθυνόμενος σήμερον πρός Ὑμᾶς, Σᾶς προσκαλῶ καί Σᾶς ἱκετεύω ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΤΙΝΟΣ ΑΝΑΒΟΛΗΣ, ΜΑΛΙΣΤΑ ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΩΣ, τά βλάσφημα ταῦτα λόγια, ἅτινα ἐξεστομίσατε, ὅτι δηλ. διά τῆς Θείας Μεταλήψεως μεταδίδεται ὁ  Κορωνοϊός καί νά ζητήσετε ΔΗΜΟ-ΣΙΩΣ συγγνώμην διά τό ἀχαρακτήριστον τοῦτο ἔγκλημα, ὅπερ ἀπετολμήσατε! Παρακαλῶ, μή μου ἀντιτάξετε, ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος διά τοῦ ἀπό τῆς 30ῆς λήξ. μηνός Ἀνακοινωθέντος ἐξέφρασε πρός Ὑμᾶς «τήν δημόσια ἀναγνώριση» Αὑτῆς διά τήν  συμβολήν Σας εἰς τήν ἀντιμετώσιν τῆς πανδημίας!  Δυστυχῶς ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἀποδεχθεῖσα καί προσυπογράψασα  τάς Κυβερνητικάς Ἀποφάσεις περί σφρα-γίσεως τῶν θυρῶν τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί περί ἀποκλεισμοῦ τῶν πιστῶν τῆς Ἐκκλη-σίας τέκνων ἀπό τήν τέλεσιν τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τοῦ Ἁγίου Πάσχα, ἐξέπεσε τῆς ἀποστολῆς Της, κατέστη συνένοχος εἰς τήν σημειωθεῖσαν Προδοσίαν τοῦ  Σωτῆρος Χριστοῦ!  

Ὄθεν κατόπιν ὅσων ἐν τοῖς ἀνωτέρω ἐξετέθησαν Σᾶς παρέχω προθεσμίαν ἕως καί τοῦ Σαββάτου 16ης Μαΐου τρ. ἔτους, προκειμένου νά προβῆτε  εἰς τήν αἰτου-ένην ΔΗΛΩΣΙΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ καί Σᾶς προειδοποιῶ, ὅτι, ἐάν μέχρι τῆς ἡμέρας ταύτης  δέν διορθώσετε τό συντελεσθέν ἔγκλημα κατά τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν Πίστεως, τήν ἑπομένην ἡμέραν θά ἀναγκασθῶ νά Σᾶς ἀποκηρύξω καί νά Σᾶς ἀφορίσω, ἀπαγγέλλων δημοσίως ἐπ΄ Ἐκκλησίᾳ τόν Μεγάλον Ἀφορισμόν διά τήν σημειωθεῖσαν προδοσίαν τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως καί τήν εἰσαγω-γήν δαιμονικών θεωριῶν περί τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας, δηλ. τῆς Θείας Κοινωνίας.

Ἐπαναλαμβάνω, ὅτι τόν Μεγάλον Ἀφορισμόν, ἐάν χρειασθῇ, θά ἀνα-γνώσω ἐπ’ Ἐκκλησίᾳ  μετά τήν ἐκπνοήν τῆς δοθείσης προθεσμίας. Μία προσωπική πρός με διορθωτική ἐπιστολή ἀσφαλῶς θά ἦτο τό συμπλήρωμα τῆς αἰτουμένης διορθώσεως. Ἑπομένως «εἶπα καί ἐλάλησα καί ἁμαρτίαν οὐκ ἔχω»!  

Ταῦτα ἐθεώρησα ὡς ἀναγκαῖον νά ἐξαγορεύσω πρός Ὑμᾶς  ἐκ προοιμίου διά  τήν  σοβαρότητα τῆς ὑποθέσεως. Ἄς ἔλθωμεν τώρα εἰς μίαν βαθυτέραν θεώρησιν τῶν πραγμάτων πρός ἀναίρεσιν τῶν ἰσχυρισμῶν Σας.

ΣΗΜΕΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ:

       Διά τά ζητήματα τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν Πίστεως καί μάλιστα διά τό Μυστήριον τῶν Μυστηρίων, τήν Θείαν Κοινωνίαν, Ὑμεῖς ΟΥΔΕΜΙΑΝ ΕΧΕΤΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΑΙΝΕΣΘΕ ex cathedra, καθ’ ὅσον ἔxετε σπουδάσει τήν Νομικήν Ἐπιστήμην καί οὐχί τήν Θεολογίαν!  Θά Σᾶς ὑπομνήσω, λοιπόν, κατ’ ἀρχήν μίαν διαφήμησιν τῶν παλαιοτέρων χρόνων, ἥτις ἔλεγε τά ἑξῆς: «Ἕκαστος στό εἶδος του καί ὁ .....Λουμίδης στούς καφέδες!». Ἕκαστος, λοιπόν, σώφρων καί ταπεινός  ἄνθρωπος, δέν ἀποτολμᾷ  νά ἐκφράζει γνώμην ἐπί παν-τός θέματος, ἀλλά  προσπαθεῖ νά βιώσῃ τήν ταπείνωσιν, ἐπαναλαμβάνων τά λόγια τοῦ σοφοῦ Σωκράτους, τό γνωστόν τοῖς πᾶσιν: «Ἕν οἶδα, ὅτι οὐδέν οἶδα!». Πολύ περισσότερον μία Κυρία καί μάλιστα Ὑπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων δέν σκορπίζει εἰς τήν ἀτμόσφαιραν «λόγια τοῦ ἀέρος» καί μάλιστα, ὅταν πρόκειται διά θέματα ἄκρως σπουδαῖα, θεολογικά δέ καί θεμελιώδους σημασίας, ὅπως εἶναι τό ζήτημα τῆς Θείας Κοινωνίας! Αἶσχος, λοιπόν, Κυρία Κεραμέως!  Ἀναξίως τελεῖτε αὐτό τό Λειτούργημα!  Ὥστε καί ἡμεῖς, ἐάν δέν διορθώσητε τήν βλάσφημον διακήρυξίν Σας, τότε ὁμοῦ μετά τῶν παραγόντων τοῦ ἱστοτόπου ΕΞΑΨΑΛΜΟΣ ἐπαναλαμβάνομεν, ὅτι «Περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό να Σας  επαναφέρει στην τάξη!», δηλ. νά Σᾶς καταργήσῃ  ἀπό τόν Ὑπουργικόν θῶκον!  

Ἐάν παρ’ ἐλπίδα, Κυρία  Ὑπουργέ, δέν κατώρθωσα εἰσέτι νά Σᾶς πείσω, ὅτι ὅλως ἀναρμοδίως ἀναμειγνύεσθε, τόσον Ὑμεῖς προσωπικῶς, ὅσον καί  οἱ κ.κ. Μητσοτάκης καί Χαρδαλιᾶς, καί ἀποφαίνεσθε “ex cathedra”  ἐπί ζητημάτων ἀφορών-των εἰς τήν Ἁγίαν Ὀρθοδοξίαν μας, τότε ἐπιτρέψατε μοι νά Σᾶς  παραπέμψω εἰς τήν γνωστήν φρᾶσιν τοῦ περιφήμου ζωγράφου τῆς ἀρχαιότητος Ἀπελλῆ, τήν ὁποίαν εἶπεν εἴς τινα σανδαλοποιόν-κριτικόν τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, τόν ὁποῖον εἶχε προσκαλέσει, προκειμένου νά ἀποφανθῇ διά τά σανδάλια ἑνός καλλιτεχνικοῦ ἔργου του. Ὅταν, λοιπόν,  ὁ σανδαλοποιός-κριτικός ὡλοκλήρωσε τήν κριτικήν του περί τῶν ὑποδημάτων τοῦ καλλιτεχνικοῦ ἐκείνου ἔργου, ἀφρόνως  ἐνεργῶν, συνέχισε νά ἐκφέρῃ  ἄποψιν καί  ἐπί ἑτέρων σημείων τῆς ζωγραφικῆς ἐκείνης δημιουργίας, τότε ὁ Ἀπελλῆς, τοῦ εἶπε τήν παροιμιώδη ἐκείνην φρᾶσιν: «Μή πέρα τῶν πεδίλων»! Ἤ τό ἀκριβέστερον: «Ἄχρι πεδίλων και μέχρι σφυρῶν, ὦ, βέλτιστε! Οὐ γάρ θέμις σοι πέραν τούτων χωρεῖν»,  δηλαδή «μέχρι τά σανδάλια καί τίς σφύρες, φίλε. Γιατί δέν σοῦ ἐπιτρέπεται νά προχωρεῖς πέρα ἀπό αὐτά»!!!!

Καί Ὑμεῖς, λοιπόν, Κυρία Ὑπουργέ, νά ἀρκεσθῆτε εἰς τά Νομικῆς φύσεως ζητήματα! Μή ἐπεκτείνεσθε καί εἰς τά τῆς Θεολογικῆς Ἐπιστήμης τοιαῦτα! Καί ἄς μή λησμονῆτε, ὅτι ἁρμόδιοι διά νά ἀποφανθοῦν περί  τοῦ ἱεροῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Κοινωνίας ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ,  ΟΙ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΟΙ κλπ.! Ἁρμόδιοι διά νά ἀποφανθοῦν εἶναι ἀποκλειστικῶς καί μόνον οἱ Ἀρχιερεῖς καί οἱ Ἱερεῖς τῆς Ὀρθο-δόξου Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι τελεσιουργοῦν τό ἱερόν τοῦτο Μυστήριον καί οἱ ὁποῖοι ἐν τέλει καταλύουν τό Ἅγιον Ποτήριον! Οἱ Ἀρχιερεῖς καί οἱ Πρεσβύτεροι, ἐπαναλαμβάνω, καί ὁπωσδήποτε μόνον οἱ ἐξ αὐτῶν ἡγιασμένοι καί εὐλαβικοί, οὐχί δέ καί τινες ἐξ αὐτῶν,  εἴτε ἐπιπόλαιοι, εἴτε καί ἀστοιχείωτοι ὄντες, ὅπως π.χ. ἕνας ταλαίπωρος ἀδελφός Ἀρχιερεύς τῆς Βορείου Ἑλλάδος, ἀπετόλμησαν καί ὡμίλησαν περί μή ὑφισταμένου κινδύνου ἕνεκα οἴνου, τοῦ οἰνοπνεύματος κλπ., ἅτινα περιέχονται εἰς τό Ἅγιον Ποτήριον!

Τῆς εὐκαιρίας δοθείσης Σᾶς ἐρωτῶ: Ἔχετε ἄραγε γευθῆ ποτέ, οὖσα εἰς ὥριμον ἡλικίαν (καί οὐχί βεβαίως ὡς  μικρόν θυγάτριον), τό Σῶμα καί τό Αἷμα  τοῦ Σωτῆ-ρος ἡμῶν Χριστοῦ; Δηλαδή ὡς ὥριμος γυνή ἔχετε κοινωνήσει ένσυνειδήτως τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων;

Συλλογίζομαι, ὅτι ἡ ἀπάντησις θά εἶναι ΟΧΙ! Διότι ἡμεῖς οἱ ἀναξίως μετέχον-τες καί μεταλαμβάνοντες τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ὄχι μόνον αἰσθανόμεθα τήν γλυκύτητα, τήν ὁποίαν ἐκπέμπει ἡ Θεία Κοινωνία, ἀλλά καί ἐπαληθεύομεν τά λόγια τῆς Μητρός Ἐκκλησίας «γεύσασθε καί ἴδετε, ὅτι χριστός (δηλ. γλυκύς) ὁ Κύριος» (Ψαλμ. 33ος). Διά τοῦτο καί προσευχόμενοι, προκειμένου νά ἑτοιμάσωμεν  ἑαυτούς διά τήν συμμετοχήν μας εἰς τήν Θείαν Μετάληψιν, λέγομεν τά ἑξῆς λόγια: «Ἔθελξας πόθῳ με Χριστέ καί ἠλλοίωσας τῷ θείῳ Σου ἔρωτι∙ ἀλλά κατάφλεξον πυρί ἀΰλῳ τάς  ἁμαρτίας μου, καί ἐμπλησθῆναι τῆς ἐν Σοί τρυφῆς καταξίωσον»!!!!. Ὡς ἐκ τούτου πέραν τῆς ἕλξεως, τήν ὁποίαν αἰσθανόμεθα ἐσωτερικῶς,  ἐκ τῆς κεκτημένης προσωπικῆς πείρας γνωρίζομεν ἐπί πλέον, ὅτι ἐκ τοῦ Ἁγίου Ποτηρίου οὐδέποτε μετεδόθη οἱαδήποτε ἀσθένεια! Ἐπειδή, λοιπόν, Κυρία Ὑπουργέ μου, συλλαμβάνεσθε ἐντελῶς ἀστοιχείωτος ὡς πρός τά τῆς Πίστεως θαυμαστά, εἰς τό τέλος τῆς παρούσης πραγματείας ὡς Παράρτημα θά Σᾶς παραθέσω τήν ἱστορίαν τοῦ Ἱερομονάχου π. Χρυσάνθου, ὁ ὁποῖος ἐπί δεκαετίαν καί πλέον ὑπηρέτησεν ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν Σπιναλόγκαν, διηκόνησε τούς ἐκεῖ ἀπωθημένους -καί δῆθεν φιλοξενουμένους- λεπρούς τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, μετέδιδεν εἰς αὐτούς ἀνελλειπῶς τήν Θείαν Κοινωνίαν καί ἐν τέλει, κατά τήν ἐκκλησιαστικήν τάξιν, κατέλυεν ὁ ἴδιος καί μέ τήν αὐτήν ἁγίαν Λαβίδα τό ἐντός τοῦ Ἁγίου Ποτηρίου ἐναπομένον Τίμιον Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ! ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΜΟΛΥΝΘΗ ἀπό τό μίασμα τῆς λέπρας! Αὐτά εἶναι τά μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ!

ΣΗΜΕΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ:

         Κυρία Ὑπουργέ, συλλαμβάνεσθε, ώς διαστρεβλώνουσα τήν πραγματικό-τητα:

Πρῶτον,  διότι πρός ἀπόδειξιν τοῦ ἰσχυρισμοῦ περί μεταδόσεως τοῦ ἰού καί ἐκ τοῦ σιέλου, τοῦ «σάλιου», ὅπως εἴπετε, δέν προσάγετε ἔστω καί ἕνα ὄνομα ἰατροῦ τινός λοιμωξιολόγου, οὔτε ἐπίσης  μίαν ὑπεύθυνον ἐπιστημονικήν Γνωμοδότησιν ἐπί τοῦ ἐπιμάχου ζητήματος! Ἀντιθέτως, ὁμιλεῖτε γενικῶς καί ἀφῃρημέ-νως!  Ἄρα ΔΕΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΤΕ τό προσαγόμενον ἐπιχείρημά Σας, ἤτοι τήν πεπλανημένην ἄποψιν, καθ’ἥν «Οἱ εἰδικοί ἔχουν τοποθετηθῆ γιά τούς τρόπους μεταδόσεως τοῦ ἰού καί αὐτοί περιλαμβάνουν καί  τό σάλιο»!  Προσοχή! Δέν ἐπιθυμῶ νά μᾶς προσκομίσετε πλέον καί ἐκ τῶν ὑστέρων ἀνεύθυνα σχόλια καί κουτσομπολιά, ἅτινα κυκλοφοροῦν εἰς τό Διαδίκτυον. Οὔτε πάλιν Σᾶς ἐπιτρέπω νά προκαλέσετε ἐκ τῶν ὑστέρων  μίαν Γνωμοδότησιν, διά τῆς ὁποίας θά τεκμηριώνεται  ὁ ἰσχυρισμός Σας!

Δεύτερον,  διότι καί ἐάν ἀκόμη ὑπῆρχε μία τοιαύτη ἔγκυρος Γνωμοδότησις, διά τῆς ὁποίας θά  ἐτεκμηριοῦτο ὁ ἰσχυρισμός Σας καί πάλιν οἱ ἰατροί εἶναι ἀναρμόδιοι νά ἀποφαίνωνται ἐπί ζητημάτων, ἀναφερομένων εἰς τήν ἁγίαν ἡμῶν  Πίστιν καί τήν Θεολογίαν τῆς Ὀρθοδοξίας μας. Διότι, ναί μέν «τό σάλιο» εἰς τήν καθημερινήν ζωήν ἀσφαλῶς καί συντελεῖ  εἰς  τήν διάδοσιν ἑνός  μικροβίου, μιᾶς νόσου, ἑνός Κορωνοϊοῦ κλπ., ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΟΜΩΣ ΕΧΕΙ ΣΗΜΕΙΩΘΗ ΜΟΛΥΝΣΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΜΕΤΑΛΗΨΙΝ ἤ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΒΙΔΟΣ! 

Θέλετε ἀποδείξεις; Εἰς τά Νοσοκομεῖα πάσης μορφῆς, εἰς τά Σανατόρια, εἰς τά Ἄσυλα Ἀνιάτων κλπ.  ὑπηρετοῦν ὡς Ἐφημέριοι  Όρθόδοξοι ἱερεῖς, οἱ οποῖοι ὄχι μόνον ἀνελλειπῶς, ἀλλά καί σχεδόν ἀποκλειστικῶς, μεταδίδουν τά Ἄχραντα Μυστήρια εἰς τό πλῆθος τῶν ἀσθενούντων καί  νοσηλευομένων ἀδελφῶν μας! Ἐν τέλει διά τῆς ἰδίας ἁγίας Λαβίδος μεταλαμβάνουν καί οἱ ἴδιοι, δηλ. καταλύουν το Ἅγιον Ποτήριον, ὅπως λέγεται εἰς  τήν ἐκκλησιαστικήν ὁρολογίαν! Ἐπί αἰῶνας συμβαίνει τό τοιοῦτον!  Οὐδέποτε μέχρι σήμερον ἀνεφέρθη κάποια μόλυνσις τοῦ διακονοῦντος καί μετά τῶν ἀνιάτως πασχόντων ἀδιακόπως συμφυρομένου  ἱερέως!  Εἰς τό Ἅγιον Ποτήριον ἐμπεριέχεται ὁ ἴδιος Χριστός, ὁ ἰατρός τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων, ἐξ αὐτοῦ δέ μεταδίδεται τό Σῶμα καί τό Αἷμα Του εἰς τούς πιστούς! Ὁ Χριστός θεραπεύει! Δέν μολύνει τόν μετέχοντα πιστόν! Διό καί μετά τήν μετάληψιν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, προσευχόμενοι  πρός τόν Σωτῆρα Χριστόν, ἱκετεύομεν καί λέγομεν: «Γένοιτο δέ μοι ἡ εὐχαριστία αὕτη εἰς χαράν, ὑγείαν καί εὐφροσύνην....» Ὅσοι, λοιπόν, ἰσχυρίζονται τά περί κινδύνου μεταδόσεως τοῦ Κορωνοϊοῦ διά τοῦ σάλιου ἐκ τῆς ἁγίας Λαβίδος κατά τήν Θείαν Κοινωνίαν ὄχι μόνον κατασυκοφαντοῦν καί καθυβρίζουν τό ἱερόν Μυστήριον, ἀλλά καί ΒΛΑΣΦΗΜΟΥΝ ΕΥΘΕΩΣ ΤΟΝ ΣΩΤΗΡΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ!Τρίτον, διότι,  ὄχι μόνον ἐθελοτυφλεῖτε, Κυρία Ὑπουργέ, ἀλλά καί διαστρέφετε τήν πραγματικότητα! Διότι, ἐάν ὑπάρχουν καί κάποιοι Λοιμωξιολόγοι ἰατροί-ἀνθρωπάκια, οἱ ὁποῖοι μισοῦν τήν Ἐκκλησίαν καί οἱ ὁποῖοι ἐκφράζουν τά ἀπωθημένα τους μέ τήν εὐκαιρίαντοῦ Κορωνοϊοῡ, ἐκ παραλλήλου ὑπάρχουν καί εὐσεβεῖς ἰατροί Λοιμωξιολόγοι, οἱ ὁποῖοι διακηρύσσουν τά ἐντελῶς ἀντίθετα! Διατί, λοιπόν, ἀνεφέρθητε εἰς τούς ἀρνητάς τῆς Πίστεως καί οὐχί εἰς τούς θετικῶς ἐκφραζομένους; Δέν ὑπέπεσεν εἰς τήν ἀντίληψίν Σας ἡ  Μαρτυρία-Ὁμολογία Πίστεως τῆς ἐκ τῶν κορυφαίων Λοιμωξιολόγων Καθηγητρίας κας Ἑλένης Γιαμαρέλλου, ἡ ὁποία μετά παρρησίας ἐδήλωσε δημοσίως, ὅτι «ὅταν ανοίξουν οι Εκκλησίες θα πάω να κοινωνήσω» ;;;; Συνεπλήρωσε δέ καί τά ἑξῆς: «Τέλος, στο ζήτημα της θείας Κοινωνίας η κυρία Γιαμαρέλλου ανέφερε πως “το θέμα δεν είναι επιστημονικό! Είναι καθαρά θεολογικό και πως θα πάει να κοινωνήσει“»!!!! (βλ. www.protothema.gr/greece/article/1001287/eleni-...).

Κυρία Ὑπουργέ,                                                                                                                                                 

        Πιστεύω ἀκραδάντωςὅτι οὔτε κωφή εἶσθε, ἀλλοὔτε καί τυφλή! Τά ματάκια Σας συνήθως παίζουν καί  διερευνοῦν τά πάντα ὁλόγυρά Σας! Συνεπῶς δέν ἀγνοεῖτε τήν τοποθέτησιν τῆς Κυρίας Γιαμαρέλλου! Εἰς τό ὑπό τῶν πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας τέκνων αὐθορμήτως προβαλλόμενον ἐρώτημα «Τελικῶς, μέ τήν Κυρίαν Κεραμέως τί συμβαίνει;» Ἡ ἀπάντησις εἶναι μία καί μόνη: Ἡ Κυρία Ὑπουργός ἐπί τῆς Παιδείας μάχεται μανιωδῶς τό ...Θρήσκευμα, μισεῖ τούς χριστιανούς, φθονεῖ τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ κλπ. κλπ. διά τοῦτο δέ καί ἐθελοτυφλεῖ, ἐθελοτυφλοῦσα δέ, ἐνσυνειδήτως ΔΙΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ, ὥστε νά ἐπιτύχῃ τῶν στόχων της!  Βαθύτερον ἐξεταζομένη, φαίνεται, ὅτι ἡ Κυρία Κεραμέως, ἀλλοτριωθεῖσα  ἐπ’ἐσχάτων, ὑπηρετεῖ τά σχέδια τῆς Παγκοσμιοποιήσεως!!!

        Παρακαλῶ, μή μέ κατακρίνετε, ἰσχυριζομένη ὅτι Σᾶς ἀδικῶ! Διότι ἡ Καθηγήτρια Λοιμωξιολόγος Κυρία Γιαμαρέλλου λίαν ἐγκαίρως ἔχει προβῆ εἰς  τήν ἑξῆς Δήλωσιν:

     «Αδίκως έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο θέμα. Η θεία Κοινωνία είναι ένα μυστήριο Όταν πηγαίνεις να λάβεις τη θεία Κοινωνία, δεν την παίρνεις από συνήθεια, την λαμβάνεις γιατί είναι σώμα και αίμα Χριστού. Ή το πιστεύεις και κοινωνείς κανονικά ή δεν το πιστεύεις. Δεν υπάρχουν μεσοβέζικες λύσεις, κουταλάκια κλπ. Είμαι τελείως εναντίον αυτών. Αν το πιστεύουμε, δεν προκαλούμε την τύχη μας. Αν πιστεύω, ότι αυτό μπορεί να με μολύνει, τότε δεν πιστεύω στο μεγαλύτερο μυστήριο. Τα άτομα που θέλουν να κοινωνήσουν δεν πρέπει να φοβούνται, ότι από τη θεία Κοινωνία μπορεί να μεταδοθεί ποτέ μικρόβιο, τόνισε η κ. Γιαμαρέλλου.

       Στην ερώτηση αν θα κοινωνούσε στην περίπτωση που στη θεία κοινωνία ο προηγούμενος πιστός είναι προσβεβλημένος από τον Κορονοϊό, η κ. Γιαμαρέλλου απάντησε ότι «θα κοινωνήσω με πίστη στον Θεό, ότι δεν κολλάω, όταν συμμετέχω σε ένα τέτοιο μεγάλο Μυστήριο. Σας λέω αυτό που θα κάνω για τον εαυτό μου και το πιστεύω για όλους» (βλ. https://orthodoxia.info/news της 6ης Μαρτίου 2020).

          Τέταρτον, διότι μολονότι δέν θά θελα νά Σᾶς πικράνω περισσότερον, ὀφείλω νά Σᾶς πομνήσω, ἕνα εἰσέτι οχί πλς Ὑμῶν τόπημα, λλά κατ’ οσίαν μέγιστον γκλημα: Ἀπευθυνομένη πρός τούς Μουσουλμάνους τῶν Ἀθηνῶν καί τῆς Θράκης, οἵτινες κατά τήν χρονικήν ταύτην περίοδον ἑορτάζουν τό  Ραμαζάνι των, ἀντί  νά διατάξητε και αὐτούς νά τηρήσουν τά  ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ἀντιθέτως

παρακαλεῖτε αὐτούς

νά προσέχουν, ὥστε νά διατηροῦν χαμηλά τήν ἔντασιν  τῶν μεγαφώνων εἰς τούς τόπους λατρείας των τόσον εἰς τάς Ἀθήνας, ὅσον καί εἰς τήν Θράκην!

Άντιθέτως, προκειμένου περἰ τῶν ἱερῶν  Ναῶν τῶν Ὀρθοδόξων,

διετάξατε:

α) καί τά μεγάφωνα τῶν ἱερῶν Ναῶν νά εἶναι κλειστά καθ’ ὅλην τήν διάρκειαν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος,

β) καί  οἱ κώδωνες τῶν Ναῶν νά μή κτυποῦν,

γ) καί αἱ θύραι τῶν Ναῶν νά εἶναι κλεισταί,

δ) καί ἡ λιτανεία τοῦ ἱεροῦ Ἐπιταφείου νά μή πραγματοποιηθῇ,

ε) καί ἡ τελετή τῆς Ἀναστάσεως νά μή πραγματοποιηθῇ,

στ) καί οἱ πιστοί νά παραμείνουν«φυλακισμένοι» ἕκαστος εἰς τήν οἰκίαν του,

ζ΄) καί ἡ καθιερωμένη λιτανεία τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος  τῆς Παναγίας τῆς  Τρυπητῆς νά μή πραγματοποιηθῇ τήν Παρασκευήν 24ην.04.2020, ἡμέραν τῆς ἑορτῆς Αὐτῆς!  

            ἐνῷ ἀντιθέτως μία καλλιτέχνης τοῦ τραγουδιοῦ ἀμέσως τήν ἑπομένην ἡμέραν, ἤτοι τό Σάββατον 25ην.04. 2020, ἐπιβαίνουσα ἐπί ἀνοικτοῦ φορτηγοῦ ὀχήματος καί συνοδευομένη ὑπό τινων χειριστῶν μουσικῶν ὀργάνων, ἐκινεῖτο ἐλευθέρως ἀνά τάς ὁδούς τῶν Ἀθηνῶν, κατεχειροκροτήθη δέ σκανδαλωδῶς ὑπ’ αὐτοῦ τούτου τοῦ Πρωθυπουργοῦ κ. Μητσοτάκη, ὅστις μάλιστα ἐξῆλθεν τοῦ Μεγάρου Μαξίμου, διά νά ὑποδεχθῇ τήν καν Ἄλκηστιν Πρωτοψάλτη!!!!

 Ἰδού, λοιπόν, ἕνα εἰσέτι ἔγκλημα συντελεσθέν κατ΄αὐτάς ἐπί καταφρονήσει τῆς Μητρός Ἐκκλησίας μας:

 «Η Κυβέρνηση «παρακαλεί» τους Μουσουλμάνους (ἀλλά δέν τούς διατάσσει, ὅπως πράττει διά τούς Ἕλληνας Ὀρθοδόξους): Μείνετε σπίτι στο Ραμαζάνι, όπως οι Χριστιανοί και οι Εβραίοι»!!!! (βλ. www.pronews.gr/elliniki-politiki/kyvernisi/ 871213....), Ναί, ἡ Κυβέρνησις Μητσοτάκη, ἡ Κυρία Κεραμέως, ὁ κ. Χαρδαλιᾶς κ.ά. τούς μέν Μουσουλμάνους  παρακαλεί, τούς δέ Ὀρθοδόξους Χριστιανούς καί Ἕλληνας πολίτας διώκει καί καταδιώκει!!!

                Ἐάν τις ἤθελε νά ἀμφισβητήσῃ τά ὕπερθεν καταγγελλόμενα, δυστυχῶς δι’ Ὑμᾶς,  ἀδυνατεῖ νά τό πράξῃ, καθ’ ὅσον οἱ Μουσουλμάνοι ἔσπευσαν νά Σᾶς ἐκφράσουν τάς  εὐχαριστίας των «για τον σεβασμό», τόν ὁποῖον ἐπεδείξατε εἰς τήν θρησκεία των!!!!  Ἰδού καί ἡ ἀπόδειξις:

  «Με έγγραφό τους οι Μουσουλμανικές Κοινότητες της Αθήνας ευχαριστούν την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, τον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων Γιώργο Καλαντζή και τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά για τον σεβασμό που επέδειξαν στην θρησκεία τους»!!!!! (βλ. https:// www. protothema.gr/greece/article/998985/siopiro-to-fetino-ramazani-gia-tous-mousoulmanous-tis-athinas-kai-tis-thrakis).Πέμπτον, διότι δέν ἐσπεύσατε νά ζητήσετε μίαν ἐπίσημον, συγχρόνως δέ καί ἔγκυρον Γνωμοδότησιν ἀπό τόν Ἐλλογιμώτατον Λοιμωξιολόγον Καθηγητήν κ. Σωτήριον Τσιόδραν, τόν καί ἐπίσημον Κυβερνητικόν Ἐκπρόσωπον διά τά θέματα τοῦ Κορωνοϊοῦ, συγχρόνως δέ καί ἱεροψάλτην ὄντα! Σᾶς ἐρωτῶ: Διατί τόν ἠγνοήσατε;

Ἕκτον καί τελευταῖον: Ἄφησα ὡς τελευταῖον σημεῖον ἀναφορᾶς τῆς μεθὙμῶν ἐπικοινωνίας ἕνα προσφάτως συντελεσθέν θαῦμα εἰς τήν  Ἐκκλησίαν τῆς Ρουμανίας. Πρόκειται διά περιστατικόν, σχέσιν ἔχον μέ τήν Θείαν Κοινωνίαν καί τον Κορωνοϊόν! Δοξάζομεν τό ὑπερύμνητον Ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, διότι δέν ἐγκαταλείπει ἀνυπεράσπιστα τά γνήσια τέκνα Του. Τό περιστατικόν, τό ὁποῖον θά Σᾶς παραθέσω, Κυρία Ὑπουργέ, κατακρημνίζει εἰς τά τάρταρα τοῦ Ἅδου ὅλους ἐκείνους, τούς πολεμίους τῆς Πίστεως, ἤτοι ἰατρούς, πολιτικούς, ἐξυπνάκηδες κλπ.,   οἱ ὁποῖοι ἰσχυρίζονται, ὅτι εἴτε διά τῆς ἁγίας Λαβίδος, εἴτε ἐκ τοῦ κοινοῦ Ἁγίου Ποτηρίου, εἴτε ἐκ τοῦ σάλιου κλπ μεταδίδεται ὁ Κορωνοϊός!. 

Μέ ἡμερομηνίαν, λοιπόν, τήν 30ήν Ἀπριλίου 2020, περιῆλθεν εἰς γνῶσιν μας τό ἑξῆς ἀνερμήνευτον καί συγχρόνως ἀξιοθαύμαστον γεγονός, τό ὁποῖον ἔλαβεν χώραν  εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Σουτσεάβας τῆς Ρουμανίας. Ὁ ὑπέργηρος Ἀρχιεπίσκοπος Σουτσεάβας Ποιμήν, ἡλικίας ἐννενήκοντα (90) ἐτῶν, διατηρεῖ τό Ἐπισκοπεῖον του ἐντός τῆς Μονῆς  τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Τραπεζουντίου, ὅπου ἐγκαταβιώνουν τεσσαράκοντα περίπου Ἀδελφοί.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ποιμήν, λοιπόν, ἐτέλεσε  τήν θείαν λειτουργίαν κατά τήν Κυριακήν τοῦ Πάσχα, καθώς ἐπίσης καί κατά τήν ἑπομένην ἡμέραν, τήν καί  «Λαμπροδευτέραν»ἀποκαλουμένην, ὅπου ὅλοι οἱ Ἀδελφοί μετέλαβον τῶν Ἀχράν-των Μυστηρίων ἀπό τό ἕνα καί μοναδικόν Ἅγιον Ποτήριον! Μοναδικήν ἐξαίρεσιν ἀπετέλεσεν ὁ Διάκονος, ὁ ὁποῖος δέν συμμετεῖχει εἰς τήν θείαν Λειτουργίαν, ἀλλά –φοβούμενος μᾶλλον τόν Κορωνοϊόν- προτίμησε νά  ἐκτελῇ χρέη  νεωκόρου.

Ἀπό τήν ἀρχήν τῆς Μεγάλης ἑβδομάδος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ποιμήν δέν ἠσθάνετο καλά, παρά ταῦτα ὅμως δέν ἔλλειψε ἀπό τήν τέλεσιν τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν. Τελικῶς τήν Δευτέραν τοῦ Πάσχα, μετά τήν θείαν λειτουργίαν, ἀπεφάσισε νά ἐπιμεληθῇ τῆς ὑγείας του. Μετεφέρθη, λοιπόν, εἰς τό Νοσοκομεῖον τῆς πόλεως, ὅπου ὑποβληθείς εἰς τό τέστ τοῦ Κορωνοϊοῦ, διεπιστώθη ὅτι ἦτο θετικός! Εἶχε προσβληθῆ ἀπό τον Κορωνοϊόν!!!

Ἀντιλαμβάνεσθε, λοιπόν, τόν πανικόν, ὁ ὁποῖος ἐπεκράτησεν εἰς τήν Μονήν και τήν πολυμελῆ Μοναστικήν Ἀδελφότητα, ἀφοῦ ὅλοι εἶχον μετάσχει τῆς Θείας Κοινωνίας, μεταλαμβάνοντες ἀπό τό αὐτό Ἅγιον Ποτήριον, μέ τήν αὐτήν ἁγίαν Λαβίδα κλπ.

 Ὅλοι ἀνεξαιρέτως ὑπεβλήθησαν εἰς τάς σχερικάς ἐξετάσεις κλπ. Ἰδού, λοιπόν, ἡ συνέχεια κατά τρόπον αὐθεντικόν:

Ἡ ἀνακοίνωση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἀναφέρει: «Θέλουμε νά ἔχετε ὑπόψη σας ὅτι ὁ Ἱεράρχης μας Σεβασμιώτατος Ποιμήν λειτούργησε κατά τήν Πασχαλινή θεία Λειτουργία, ὅπως καί τήν ἄλλη μέρα, μαζί μέ ὅλους τούς πατέρες τῆς μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Νέου. Ὅλοι τους κοινώνησαν ἀπό τό ἴδιο ἅγιο Ποτήριο, ὅπως κάθε φορά συμβαίνει στή θεία Λειτουργία, ἐκτός ἀπό ἕνα, τόν διάκονο πού ἐκτελοῦσε χρέη νεωκόρου καί φρόντιζε γιά τήν τάξη τῆς ἀκολουθίας. Τώρα, μετά ἀπό πολλές συζητήσεις καί ἀρνητικά σχόλια πού ἀκούστηκαν στήν τηλεόραση, ἦρθαν τά ἐργαστηριακά ἀποτελέσματα τῶν πατέρων καί τῶν λαϊκῶν διακονητῶν τῆς ἱερᾶς μας μονῆς. Ἀπό ὅλους αὐτούς πού ὑποβλήθηκαν στό τέστ, ἕνας μόνον βρέθηκε θετικός, καί αὐτός εἶναι ὁ διακόνος, πού ΔΕΝ κοινώνησε ἀπό τό ἅγιο Ποτήριο, πού κρατοῦσε ὁ Ἐπίσκοπος». Αὐτά ὅρισε ὁ Θεός γιά ἐκείνους τούς χλιαρούς πού πλησιάζουν τό ἅγιο Ποτήριο καί τήν “ταπεινή” λαβίδα μέ τόν φόβο τῆς μόλυνσης μέ ἰούς καί γι᾽ αὐτούς, πού δέν θέλουν νά κατανοήσουν ἐπιτέλους, ὅτι εἶναι τό Ἅγιο Σῶμα καί τό Ἅγιο Αἷμα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ἡ πηγή τῆς ζωῆς καί ὅλης τῆς χάριτος σέ αὐτό». Ἄς ἔχουμε πάντα κατά νοῦν αὐτό πού συνέβη!».Μήνυμα ἀπό τούς πατέρες πού λειτούργησαν στόν Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Νέου, Σουτσεάβα». Ἐπίσης ἀνακοινώθηκε ἀπό τήν τοπική Ὑγειονομική Ἐπιτροπή, ὅτι 25 ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, ἐκτός τῆς Ἱ. Μονῆς, πού ἦρθαν σέ ἐπικοινωνία μέ τόν Σεβασμιώτατο κατά τήν περίοδο πού ἀσθενοῦσε, ὑποβλήθηκαν στά διαγνωστικά τέστ καί βρέθηκαν ἀρνητικοί στόν ἰό». (βλ. https://www.exapsalmos.gr/2020/04/30/ %ef%bb% bfochi-vre-anoitoi-den-kolla-o-koronoios-me-ti-theia-metalipsi/).

          Ἐάν ἀκόμη δέν Σᾶς ἔπεισα, ἀγαπητή μοι Κυρία Ὑπουργέ, εἰς τό τέλος τῆς παρούσης μακροσκελοῦς ἐπιστολῆς μου Σᾶς παραθέτω ἐν παραρτήματι καί τήν περί τοῦ Ἱερομονάχου τῆς Σπιναλόγκα π. Χρυσάνθου ὑποσχεθεῖσαν σχετικήν διήγησιν καί παρακαλῶ νά τήν ἀναγνώσετε ἐπισταμένως. Εὔχομαι, ὅπως ὁ Πανάγαθος Θεός Σᾶς ἐπισιάσῃ διά τῆς Χάριτος Αὐτοῦ, νά διαλύσῃ τό σκότος τό ἐν  τῇ ψυχῇ Σας ὑφιστάμενον, νά Σᾶς χειραγωγήσῃ πρός τήν ἀλήθειαν τοῦ Εὐαγγελίου Του καί νά Σᾶς ἐνδυναμώσῃ, ὥστε νἀ προβῆτε  εἰς τήν αἰτουμένην ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΙΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΟΛΙΣΘΗΜΑΤΟΣ πρός ὠφέλειαν τῶν ἀγαθῆς προαιρέσεως συνανθρώπων μας.

Ἀγαπητή μοι Κυρία Ὑπουργέ,

Ὑπερασπιζόμενος τήν Ἁγίαν μας Ὀρθοδοξίαν, τήν πίστιν τῶν ἐνδόξων Προγόνων ἡμῶν, ἐνεργῶν  δέ κατά  συνείδησιν, ἐθεώρησα ποιμαντικόν χρέος μου, ὅπως Σᾶς καλέσω, ἵνα ἐπανορθώσητε «αὐθωρεί καί παραχρῆμα», ἤτοι ΑΜΕΣΩΣ καί ΔΗΜΟΣΙΩΣ τό ὑφ’Ὑμῶν συντελεσθέν ἀνοσιούργημα κατά τοῦ ὑπερτάτου Μυστηρίου τῆς Ἐκκλησίας μας, τ.ἔ.  τῆς Θείας Μεταλήψεως, πρός σωτηρίαν τῆς ἀθανάτου ψυχῆς Σας καί πνευματικήν ὠφέλειαν τῶν πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας τέκνων. Ἐλπίζω ἡ πατρική μου αὕτη ἱκεσία νά μή ἀπορριφθῇ εἰς τόν κάλαθον τῶν ἀχρήστων τοῦ Γραφείου Σας!

Ἐπί δέ τούτοις διατελῶ

 Μετ’εὐχῶν πατρικῶν καί ἐν ΚυρίῳΟ ΣΧΟΛΑΖΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ


  

 
+ ο πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Εἰς ἐκπλήρωσιν τῆς ὕπερθεν δοθείσης πρός Ὑμᾶς ὑποσχέσεως Σᾶς παραθέτομεν εἰς τήν συνέχειαν τήν σχετικήν μέ τήν «ἀμόλυντον δεκαετῆ διακονίαν» τοῦ ἀειμνήστου Ἱερομονάχου π. Χρυσάνθου εἰς τήν νῆσον Σπιναλόγκαν, τήν νῆσον ἐκτοπίσεως τῶν λεπρῶν τῆς ἐποχῆς καί παρακαλῶ, ὅπως ἐνημερωθῆτε!
Για δέκα ολόκληρα χρόνια ο ιερομόναχος Χρύσανθος Κουτσουλογιαννάκης ήταν η παρηγοριά των λεπρών στη Σπιναλόγκα. Ευλογούσε και κοινωνούσε τους αρρώστους, απλώνοντας το χέρι και λαμβάνοντας θεία κοινωνία από το ίδιο κουτάλι χωρίς να φοβηθεί την ασθένεια και τις συνέπειες της. Όσοι τον γνώρισαν μιλούν για μια πληθωρική, καλοσυνάτη μορφή που είχε σκοπό να απαλύνει τα βάσανα των ανθρώπων που νοσούσαν. Τον χαρακτηρίζουν «θεόσταλτο»  και «άγιο». Περισσότερες πληροφορίες για τον ιερομόναχο Χρύσανθο, έρχονται μέσα από την εφημερίδα «Ορθόδοξη Αλήθεια» και την μαρτυρία του Δημήτρη Παπαδάκη, πρώην Λυκειάρχη και πρόεδρο του Λογοτεχνικού Συνδέσμου Ηρακλείου Κρήτης, ο οποίος τον γνώρισε από κοντά. «Πεταμένοι σαν κοπριά σ’ έναν κοπρόλακκο βρωμερό» «Το 1947 ο εφημέριος των λεπρών της Σπιναλόγκας π. Μελέτιος Βουργούρης έλαβε από τον Επίσκοπο Πέτρας Διονύσιο Μαραγκουδάκη διμηνιαία άδεια, από 20 Ιουλίου ως 20 Σεπτεμβρίου, για να μεταβεί στους Αγίους Τόπους. Μετά τη λήξη της άδειάς του δεν επέστρεψε στη θέση του. Ο Επίσκοπος δεν μπορούσε να βρει ιερέα για την αντικατάστασή του» αναφέρει ο κ. Παπαδάκης .........
            Ο κ. Παπαδάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη συγκινητική γνωριμία που είχε με τον παπα-Χρύσανθο, υπογραμμίζοντας: «Είχα την τύχη να γνωρίσω τον ιερομόναχο Χρύσανθο τον Δεκαπενταύγουστο του 1967 στη Μονή Τοπλού. Ήταν βραχύσωμος, μορφή ασκητική, με λευκή γενειάδα. Τα χρόνια βάραιναν τους ώμους του. Το ράσο και ο καλογερικός σκούφος του ήταν ξεθωριασμένα». «Βρισκόμουν ένα πρωί με τον πατέρα Χρύσανθο έξω από το Καθολικό. Τότε εμφανίστηκε ένας άνθρωπος μεγάλης ηλικίας. Μόλις είδε τον πατέρα Χρύσανθο αναφώνησε γεμάτος έκπληξη και χαρά: «Πάτερ Χρύσανθε…» Και την ίδια στιγμή δυο αγκαλιές ανοίχθηκαν. Στο φτωχικό κελί του π. Χρύσανθου μου δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσω τον ξένο αλλά και να τον προκαλέσω να μου μιλήσει για τις εμπειρίες του από την επαφή του με τον παπά στο νησί: «Ημουνα λεπρός» είπε. «Εζησα στη Σπιναλόγκα πολλά χρόνια. Η αρρώστια μας είχε παραμορφώσει. Ο φόβος της μόλυνσης έκανε όλους τους υγιείς ανθρώπους να μην τολμούν να μας πλησιάσουν. Ο γιατρός, οι νοσοκόμες, οι άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι και οι γυναίκες, που έπλεναν τα ρούχα μας, άφηναν το νησί, λίγο πριν από τη δύση του ηλίου και πήγαιναν με βενζινάκατο στο χωριό Πλάκα, που ήταν δυτικά και απέναντι της Σπιναλόγκας. Οι δημοσιογράφοι χαρακτήριζαν την Σπιναλόγκα το «νησί των ζωντανών νεκρών», και οι υπάλληλοι δεν ήθελαν να μένουν το βράδυ με τους λεπρούς. Νοιώθαμε όλοι την ανάγκη ενός ιερέα. Εκείνος μόνο θα μπορούσε να μας παρηγορήσει με τον λόγο του Θεού, να μας συμπαρα-σταθεί πνευματικά. Όμως ιερέας ερχόταν στο νησί μας από την Ελούντα μόνο δύο φορές τον μήνα. Ερχόταν Σαββατόβραδο, έκανε τον εσπερινό και έφευγε. Ερχόταν πάλι την επόμενη μέρα, τελούσε τη θεία λειτουργία και έφευγε. Ερχόταν και άλλες φορές. Από αναπότρεπτη ανάγκη, για να κηδέψει τους νεκρούς μας! Κάποια μέρα καθόμαστε μερικοί άντρες στην αυλή του καφενείου μας, που ήταν κοντά στην πύλη. Τότε πιο πέρα φάνηκε ένας ιερέας. Καταλάβαμε όλοι μας ότι ήρθε στο νησί για να λειτουργήσει. Μόλις μας είδε, ήρθε κοντά μας. Μας καλημέρισε με εγκαρδιότητα. Όλοι μας όρθιοι και με ελαφρά υπόκλιση τον καλωσορίσαμε. Κανένας μας όμως δεν έτεινε το χέρι του για να τον χαιρετήσει. Ο λεπρός δεν πρέπει να χαιρετά με χειραψία. Κι αυτό, για να μη μεταδώσει την καταραμένη του αρρώστεια. Τότε εκείνος μας χαιρέτησε όλους με χειραψία! Μας είπε απλά ότι θα μείνει κοντά μας, για να μας βοηθάει στην εκπλήρωση των χριστιανικών μας καθηκόντων.Η συγκίνησή μας ήταν μεγάλη».
Η διήγηση για τη δεύτερη ημέρα στο νησί του π. Χρύσανθου έχει ως εξής: «Την άλλη μέρα πήγαμε στην Εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Παρακολουθήσαμε όλοι, άντρες, γυναίκες και παιδιά, με κατάνυξη τη θεία λειτουργία, που τελούσε με δωρική απλότητα και απροσμέτρητη ευσέβεια. Την Κυριακή αυτή δεν μεταλάβαμε. Δεν είχαμε ενημερωθεί έγκαιρα για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας και δεν είχαμε νηστέψει. Στο τέλος της λειτουργίας πήραμε από το χέρι του αντίδωρο. Και παίρνοντας το αντίδωρο, του φιλούσαμε όλοι το χέρι! Ήταν κάτι που το επιδίωξε ο ίδιος. Καθώς έδινε το αντίδωρο, πλησίαζε το χέρι του στο στόμα μας. Όλων μας τα μάτια βούρκωσαν από συγκίνηση. Πριν έρθει εκείνος, το αντίδωρο το παίρναμε από ένα καλαμόπλεκτο πανέρι που τοποθετούσε ο νεωκόρος στο παγκάρι. Την επόμενη Κυριακή πήγαμε σχεδόν όλοι στην εκκλησία. Η εκκλησία ήταν κατάμεστη, το ίδιο και το προαύλιό της. Τη μέρα αυτή μεταλάβαμε όλοι. Στο τέλος της θείας λειτουργίας είδαμε τον ιερέα μας να πίνει ό,τι είχε απομείνει στο Άγιο Ποτήριο από τη μετάληψή μας! Ανοίξαμε όλοι τα μάτια μας από έκπληξη. Νομίζαμε ότι ονειρευόμαστε.
 ................ Ο ιερομόναχος Χρύσανθος έμενε κοντά μας νύκτα και μέρα. Και έμεινε κοντά μας δέκα χρόνια! Τα χρόνια αυτά εκδήλωσε σε όλους μας την αγάπη. Μας επισκεπτόταν στα σπίτια μας. Μας καθοδηγούσε όλους. Ενίσχυε με τα λίγα χρήματα που είχε τους φτωχούς. Και έκανε τούτο, τηρώντας το: μη γνώτω η αριστερά σου τι ποιεί η δεξιά σου. Ευγνωμονώ, όπως και όλοι οι άρρωστοι της Σπιναλόγκας, τον πατέρα Χρύσανθο για…», δεν κατάφερε να ολοκληρώσει όμως τη φράση του. Ξέσπασε σέ ένα βουβό κλάμα. «Ο πατήρ Χρύσανθος», συνεχίζει ο κ. Παπαδάκης, «έχοντας το βλέμμα του καρφωμένο στο δάπεδο, ακούγοντας τις περιγραφές του πρώην χανσενικού, είπε με ένα εσωτερικό μεγαλείο: «Πιστεύω ότι δεν είναι τόσο σπουδαίο αυτό που έκαμα. Αυτό θα έκανε κάθε λειτουργός του Υψίστου, κάθε χριστιανός. Βοήθησα, όσο μπορούσα, συνανθρώπους μας να σηκώσουν τον σταυρό στον Γολγοθά τους. Έπειτα, η αρρώστεια δεν μεταδίδεται με τη Θεία Κοινωνία, με το σώμα και το αίμα του Χριστού». Έμεινε για να προσέχει τους τάφους! Με συγκίνηση ο π. Χρύσανθος μίλησε στον κ. Παπαδάκη για την απόφασή του να μείνει στο νησί, όταν πια όλοι είχαν φύγει από αυτό: «Το Λεπροκομείο της Σπιναλόγκας έκλεισε. Ήταν Ιούλιος του 1957. Έφυγαν όλοι από το νησί, έμεινα μόνο εγώ εκεί». Τον ρώτησα γιατί; Και μου απάντησε: «Έπρεπε να περιποιούμαι τους τάφους των χανσενικών. Έπρεπε ακόμα, βρισκόμενος μπροστά στους τάφους τους, να ψέλνω τρισάγιο για την ανάπαυση των ψυχών τους. Εγκατέλειψα το νησί το 1959 .........» (βλ. www.mixanitouxronou.gr/ ...spinalogkas)


[1] Ζητῶ συγγνώμην διά τήν  χρῆσιν τοῦ ὅρου αὐτοῦ, ἀλλά δέν εὑρίσκω καλύτερον ὅρον, διά νά χαρακτηρίσω τά λόγια Σας.