Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ COCA COLA

ΟΣΟΙ ΠΙΝΕΤΕ COCA COLA

ΒΑΔΙΖΕΤΕ ΓΡΗΓΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ!

**************

ΕΑΝ ΘΕΛΕΤΕ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ

 ________________Στούς φίλους της CocaCola αφιερώνουμε τις παρακάτω γραμμές. Γνωρίζουμε, ότι οι φίλοι της είναι πάρα πολλοί καί μάλιστα με φανατισμό. Όσοι όμως θέλουν να μάθουν και την " άλλη άποψη", ας μελετήσουν προσεκτικά τις παρακάτω γραμμές. Κάποιοι ονομάζουν την CocaCola "θανατηφόρο υγρό" καί ίσως να μη έχουν άδικο. Ένα είναι γεγονός: ουδείς γνωρίζει τήν σύνθεση της CocaCola! Η πρώτη ύλη, δηλ. αυτό καθ' εαυτό το "θανατηφόρο" ποτό -σέ συμπυκνωμένη μορφή- μάς έρχεται κατ' ευθείαν από τήν Ατλάντα των ΗΠΑ. Τι περιέχει; Ποιά είναι η σύνθεσή του; Ουδείς γνωρίζει! Η Εταιρεία κρατάει σαν επτασφράγιστο μυστικό την συνταγή! 
__________Κάποιοι λέγουν: βάλτε από τό βράδυ ένα κουμπί σέ ένα ποτήρι με CocaCola και αφήστε το εκεί όλη τη νύκτα. Το πρωΐ το κουμπί θά έχει λυώσει! Θα είναι αγνώριστο! 
_________Κάποιοι άλλοι μάς προτείνουν: Πάρτε ένα μεγάλο μπουκάλι CocaCola. Ανοίξτε το πόμα καί βάλτε μέσα ένα-δυό κουφετάκια από μέντα (πωλείται στα περίπτερα). Τότε θα δείτε ένα παράξενο θέαμα. Θα γίνει έκρηξη! ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη κάμετε το πείραμα μέσα στο σπίτι σας! Θα σας λερώσει το χώρο. Κάμετε το πείραμα κάπου στη βεράντα, στην αυλή, σε εξωτερικο χώρο. Και έπειτα διαβάστε τα παρακάτω.    
 ______________ Έπειτα από αυτά, συναγάγετε τα δικά σας συμπεράσματα.

Αίγιον, 31 Μαρτίου 2014
+ ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 

****************
Σύνδεσμος: http://epanastasi-gr.blogspot.com/2014/03/coca-cola.html
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ...
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΕΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΥ ΥΓΡΟΥ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΟΤΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΣΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ... ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ... ΚΆΝΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ... ΜΙΑ ΔΟΚΙΜΗ ΘΑ ΣΑΣ ΠΕΙΣΕΙ! ΚΙ ΑΝ ΞΑΝΑΒΑΛΕΤΕ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ ΣΑΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΡΩΜΕΡΟ ΥΓΡΟ...
 ΤΟΤΕ ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΑΞΙΟΙ ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΑΣ!

 

ΠΗΓΗ: Από το Blogger http://www.blogger.com/

Κυριακή 30 Μαρτίου 2014

ΕΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΟ ΟΡΑΜΑ

ΑΠΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΕ ΚΥΡΙΑΚΗ


«Είπε κάποιος από τους αγίους Γέροντας ότι μίαν φοράν όπου

ήμουν εις το κελλίον μου, μου ήλθε λύπη, ακηδία και κακή καρδία. και επήγα προς κάποιον Γέροντα, όπου ήτον άγιος άνθρωπος, και τον εχαιρέτησα παρακαλώντας τον να μου ειπή κανένα λόγον ωφελείας, δια να στραφή η ταλαίπωρος ψυχή μου από την αμέλειαν και την ακηδίαν εκείνην όπου είχα, προς τα καλά και σωτήρια της αρετής και της αγιότητος έργα. 
Ο δε Γέρων εκείνος ο άγιος και θαυμαστός, επειδή ήτον θεοφόρος και ωδηγείτο υπό της θείας χάριτος εις το να πράττη το θέλημα του Θεού εις την ζωήν του, μου εδιηγήθηκε πολλά γλυκύτατα και σωτήρια λόγια όπου ήσαν ικανά και άξια να στηρίζουν και να οικοδομούν κάθε ψυχήν και να την προτρέπουν με φιλοτιμίαν να πορεύεται την οδόν της μετανοίας. Εστερεώθη η καρδία μου και ευχαρίστησα τον Θεόν. Κατόπιν ηρώτησα τον Γέροντα να μου ειπή περί καθαράς και ειρηνικής και αγίας προσευχής.

Και αποκριθείς ο άγιος Γέρων είπεν:

Μίαν φοράν εις τον καιρόν της αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής έτυχε και εσηκώθηκα από τον ύπνον πριν από το μεσονύκτιον. Και πρώτον μεν επροσκύνησα έως εδάφους μετά φόβου και σεβασμού και αγάπης τον υπό πάντων των ευσεβών και ορθοδόξου Χριστιανών προσκυνούμενον Θεόν. Έπειτα υψώσας τας χείρας μου και τους οφθαλμούς μου εις τον ουρανόν προσηυχόμην επί πολλάς ώρας. Και όσον μου ήτο δυνατόν προσηυχόμην με πολλήν κατάνυξιν και με δάκρυα εις τους οφθαλμούς. Και μοι εφαίνετο -καθώς είναι και η αλήθεια- ότι συνωμίλουν νοητώς και χωρίς λάλημα της φωνής μετά του αγαπητού και πολυποθουμένου μου Θεού.

Συνέβη λοιπόν τότε, εις τον καιρόν της προσευχής μου εκείνης -καθώς με
εφάνη- ότι ηρπάγη ο νους μου, και ανέβη, και απέρασεν αυτόν τον φαινόμενον ουρανόν και ευρέθη μέσα εις κάποιαν πόλιν μεγάλην και πολυάνθρωπον. Το δε κάλλος της πόλεως εκείνης καθώς είναι, λογιάζω ότι δεν δύναται νους ανθρώπου να το ειπή και να το παραστήση καθώς πρέπει, πλην όσον δύναται ο νους μου και η γλώσσα μου να διηγηθώ: δια την ευμορφίαν και ευπρέπειαν όπου είχον τα τείχη της πόλεως εκείνης της ουρανίου. δια τον πολύτιμον και μεγαλοπρεπή στολισμόν όπου είχον αι θύρες της, δια την λαμπροτάτην και χρυσοειδή θεωρίαν όπου είχεν το έδαφός της, και δια όλην την άλλην θαυμαστήν σύνθεσιν και τεχνουργίαν, της οποίας τεχνίτην και δημιουργόν ελογίαζα τον Θεόν.


Ο δε πολύς και περισσός λαός και κόσμος, το πλήθος των ανθρώπων όπου ήσαν εκεί δεν είχαν μετρημόν ουδέ λογαριασμόν. Και ήσαν όλοι εστεφανωμένοι τας κεφαλάς, και εστολισμένοι με κάλλος, και με λαμπράς ενδυμασίας. Το δε είδος και η στολή ενός εκάστου δεν ήτον ομοία εις όλους, αλλ' ήτο πολλών λογιών.

Άλλων δηλαδή οι στέφανοι ήσαν ωσάν από γυαλί καθαρώτατον και λαμπροί ως κρύσταλλον. Άλλων ήσαν αργυροειδείς. άλλων χρυσοειδείς και εκ λίθων πολυτίμων. και άλλων μαργαροειδείς.

Και εις την ενδυμασίαν επίσης συνέβαινεν το όμοιον με τους στεφάνους. έβλεπον ενδυμασίας πολλών λογιών με διάφορα και πολύτροπα χρώματα. Εφορούσαν δηλ. οι μακάριοι κάτοικοι της πόλεως εκείνης της ουρανίου, στολάς και στεφάνους όχι μόνον από τες τιμημένες ύλες του χρυσίου και του αργυρίου και των πολυτίμων λίθων, αλλά και ωσάν από σιδήρου και χαλκού και μολύβδουεφαίνετο ότι είχον υφασμένες και πλεγμένες μερικοί τες στολές αυτών και τους στεφάνους, αναλόγως της πνευματικής αυτών καταστάσεως.

Ταύτα βλέποντας εγώ εθαύμαζον και με εφάνη καλόν να ερωτήσω κάποιους από εκείνους τους φορούντας τους στεφάνους να με ειπούν τι λογής αρετήν είχον κατορθώσει εις τον κόσμον με το πολυπαθές σώμα των, και ποία ήτο η θαυμαστή και θεάρεστος εργασία των και κατηξιώθησαν να έλθουν εις εκείνην την αξιοθαύμαστον και πολυαγαπημένην πόλιν, δια να έχουν τόσην τιμήν και δόξαν.

Αυτά συλλογιζόμενος επλησίασα εις έναν από εκείνους τους λαμπροφορεμένους όπου έβλεπα, του οποίου η στολή και ο στέφανος ήσαν ωσάν από τας χρυσοειδείς ακτίνας του ηλίου, και τον ηρώτησα. άρχοντά μου τιμημένε και υπέρλαμπρε, ειπέ μοι. εις την δόξαν σου αυτήν και την λαμπρότητα πώς εισήλθες; Ποίον ήτο το ύψος της κατά Θεόν αρετής σου εις την πρόσκαιρον ζωήν δια το οποίον τόσον υπέρλαμπρα εδώ ετιμήθης; Και αποκριθείς εκείνος μοι είπεν:

Εγώ, αδελφέ μου ήμουν πτωχός και ταλαίπωρος και ασθενής και αδύνατος και χωλός από μικράς ηλικίας. Και επειδή υπέμεινα μετά ευχαριστίας την σιδηράν κάμινον της πτωχείας και την πολυχρόνιον της ασθενείας ταλαιπωρίαν χωρίς γογγυσμού, δι' αυτό μου εδόθη παρά του φιλανθρώπου Θεού να έχω μετά θάνατον αυτήν την δόξαν και την λαμπρότητα, όπου βλέπεις.

Τότε αφήκα αυτόν και ήλθον προς άλλον, του οποίου η μεν όψις ήτο ωσάν τον λαμπρόν αυγερινόν, η δε ενδυμασία και ο στέφανός του ήτον από μαργαρίτας και άλλους πολυτίμους λίθους εστολισμένα. Ηρώτησα λοιπόν και αυτόν ωσάν και τον πρώτον, και απεκρίθη και μου είπε:

Εγώ, αδελφέ, ήμουν καλόγερος εις την πρόσκαιρον ζωήν, και αφού άρχισα την μοναχικήν πολιτείαν έως τέλους καλά εκοπίασα με τους κόπους της ασκήσεως και με ανδρείαν και υπομονήν εκαρτέρησα τους πειρασμούς και τις θλίψεις της ασκητικής ζωής. Αλλ' εις το τέλος εδελεάσθηκα από τους εκ δεξιών λογισμούς και εχειροτονήθην επίσκοπος. Όμως πάλιν φοβηθείς τον Θεόν οικονόμησα και εκυβέρνησα καλά με ευσέβειαν και ευλάβειαν τα της αρχιερωσύνης, και δι' αυτό ωσάν εχωρίσθην από το σώμα μου ήλθον εδώ και έλαβον παρά του φιλανθρώπου Θεού την δόξαν αυτήν όπου βλέπεις εις τον τόπον αυτόν της χαράς και ευφροσύνης. Εάν όμως δεν είχον στέρξει το αξίωμα της Αρχιερωσύνης, και εάν είχα αποστραφή την πρόσκαιρον εκείνην δόξαν του κόσμου, θα ήμουν τώρα και εγώ όλος φως, και όλος ενδεδυμένος τον ήλιον, καθώς εκείνος ο αδελφός με τον οποίον ομίλησες προτύτερα.

Τότε αφήνοντας και αυτόν τον σεβάσμιον Γέροντα επήγα προς κάποιον άλλον όπου εφόρει στέφανον αργυρούν, και το πρόσωπόν του ήτο λαμπρόν και χαριέστατον και η ενδυμασία του ήτο λευκή ωσάν το χιόνι καθώς δέχεται τας ακτίνας του ηλίου. Ηρώτησα και αυτόν να μου ειπή ποίαν αρετήν είχε κατορθώσει εις τον κόσμον. Και αποκριθείς μου είπεν:

Εγώ αδελφέ ήμουν άνθρωπος λαϊκός εις την ζωήν εκείνην, εξοικονομών τον άρτον μου και τα απαραίτητα προς το ζην με τον ιδρώτα του προσώπου μου, καθώς επρόσταξεν ο Θεός. Και ελθών εις ηλικίαν έλαβον γυναίκα νόμιμον κατά τας ευλογίας της Εκκλησίας, και απέκτησα τέκνα όσα έδωκεν ο Θεός, και εις όλην μου την ζωήν άλλην γυναίκα δεν εγνώρισα. Και με την χάριν του Χριστού πορευόμενος κανένα δεν επείραξα, κανένα δεν ηδίκησα, κανένα δεν επίκρανα, κανένα δεν εσυκοφάντησα. ελεημοσύνην έκαμνα όσον ημπορούσα. από την Εκκλησίαν και από τα άγια Μυστήρια δεν έλειπα και με φόβον Θεού και αγάπην των συνανθρώπων μου απέρασα την ζωήν μου. Δι' αυτό και όταν δια του θανάτου εχωρίσθηκα από το σώμα μου ήλθον, Θεού βουλήσει, εις τον τόπον αυτόν και εις την ανάπαυσιν αυτήν όπου με βλέπεις μετά των Δικαίων.

Τότε, αφήνοντας και αυτόν επήγα προς δύο άλλους όπου έστεκαν μαζί και είχον ο μεν ένας ωσάν από σίδηρον πλεγμένον τον στέφανόν του, ο δε άλλος ωσάν από χαλκόν, και η όψις των ήτον εις το κατά φύσιν, καθώς φαίνονται εις τον κόσμον αυτόν όλοι οι άνθρωποι. Τα δε ενδύματά των ήσαν εις την μέσην τάξιν. ούτε εντελώς λερωμένα, ούτε πάλιν, ακάθαρτα, αλλά ωσάν να ήτον πλυμμένα. Και όταν τους ερώτησα τι έκαμαν εις την ζωήν, απεκρίθησαν και με είπαν:

Ημείς, αδελφέ, ήμεθα κακότροποι άνθρωποι εις την ζωήν και κατά πολύ

αμαρτωλοί καμμίαν αμαρτίαν δεν αφήκαμεν όπου να μην την πράξωμεν. Και επειδή δεν αφήναμεν με το καλόν τες αμαρτίες μας, ήλθεν ο θάνατος με την προσταγήν του Θεού να μας κόψη ωσάν άκαρπα δένδρα και να μας παραπέμψη εις το πυρ το αιώνιον. Όμως, τότε την ώραν του θανάτου, εβάλαμεν εις τον νουν μας την πολλήν ευσπλαγχνίαν του Θεού και το αμέτρητον έλεος του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όπου λέγει δια του προφήτου: «Και μετά ταύτα πάντα επίστρεψον».

Και πάλιν αλλού όπου λέγει: «Ου θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού ως το επιστρέψαι και ζην αυτόν». Δια ταύτα και ημείς, επέσαμεν εις μετάνοιαν αληθινήν με ταπείνωσιν και συντετριμμένην καρδίαν και με το φάρμακον της εξομολογήσεως ευρήκαμεν την ιατρείαν της ψυχής μας. Εδώσαμεν δε λόγον εις τον Θεόν με όλην την δύναμιν της ψυχής μας να παύσωμεν τελείως τες αμαρτίες μας, όχι μόνον να μην τες ξαναπράξωμεν αλλά μήτε να τες ξαναεπιθυμήσωμεν.

Και με τοιαύτας σταθεράς υποσχέσεις εστερεώσαμεν την μετάνοιάν μας προς τον Πανάγαθον Θεόν, παρακαλούντες την Παναγίαν Θεοτόκον και πάντας τους Αγίους να βοηθήσουν εις την απόφασίν μας να μη στρέψωμεν εις τα οπίσω. Αλλά, πώς να σου διηγηθώμεν, αδελφέ, την άπειρον ευσπλαχνίαν του Ουρανίου Πατρός την οποίαν έδειξεν εις ημάς και ανά πάσαν στιγμήν δεικνύει εις όλους τους αμωρτωλούς, αναμένων την μετάνοιάν τους και δίδων εις τον καθένα χωριστά και εις όλους μαζί αφορμήν και τρόπους και ευκαιρίες επιστροφής και διορθώσεως! Καθώς δεν έχουν μετρημόν τα φύλλα των δένδρων και η άμμος της θαλάσσης, ομοίως δεν έχει μετρημόν και το έλεος του Θεού όπου απλώνει εις τον αμαρτωλόν παρακαλώντας τον με την χάριν του να συνέλθη και να μετανοήση έστω και την ενδεκάτην ώραν της ζωής του, έστω ολίγον προ του θανάτου του, καθώς ο ληστής επάνω εις τον Σταυρόν.

Αυτά τα παρηγορητικά λόγια μου είπον οι αδελφοί εκείνοι, οι οποίοι αν και υπήρξαν κατά πολύ αμαρτωλοί εις την ζωήν αυτών, όμως εις το τέλος φοβηθέντες την κόλασιν και ελπίσαντες εις το θείον έλεος έπλυναν την στολήν της ψυχής των με τα δάκρυα της μετανοίας και λυτρωθέντες της κολάσεως εισήλθον εις τον τόπον της αιωνίου αναπαύσεως.

Αυτά μου είπεν ο άγιος εκείνος Γέρων της ερήμου και έπειτα έσκυψε την κεφαλήν κάτω και εστέναξεν από καρδίας. Εγώ ακούοντας εκείνον τον στεναγμόν εσυλλογίστηκα με πολλήν ταπείνωσιν και είπα εις εαυτόν:Αλλοίμονον εις εμέ και εις τους κατ' εμέ αμαρτωλούς! Αν αυτός ο άγιος Γέρων αναστενάζει τόσον βαθέως, παρ' ότι ο Θεός τον ηξίωσε να ιδή και να θαυμάση τόσα θαυμαστά του άλλου κόσμου, πόσον πρέπει να αναστενάζω και να δακρύω και να μετανοώ καθ' ημέραν και ώραν εγώ δια τες αμαρτίες μου; Τότε τον ηρώτησα δια τελευταίαν φοράν να μου ειπή δι' εκείνον τον βαθύν στεναγμόν. Και ο τίμιος Γέρων καθώς εσήκωνεν την ολόλευκον κεφαλήν του με τους δακρυσμένους οφθαλμούς επρόσθεσεν έναν ακόμη στεναγμόν και με κατανυκτικήν φωνήν μου είπεν:


Δεν ημπορώ, αδελφέ, να λησμονήσω τα όσα είδα και άκουσα εις την άνω εκείνην Ιερουσαλήμ, από τα οποία δεν σου εδιηγήθηκα ουδέ ένα χιλιοστόν. Στενάζω και θρηνώ δια την αμέλειάν μου και δια την σκληροκαρδίαν και αμετανοησίαν των συνανθρώπων μου, όπου ο Πανάγαθος, μας έχει ετοιμάσει τα κάλλη του Παραδείσου και ημείς οι ταλαίπωροι και εσκοτισμένοι δεν θέλομεν να αφήσωμεν τες αμαρτίες μας και τες κακές επιθυμίες μας, τες πλεονεξίες και αδικίες και τους φθόνους και τες μνησικακίες μας να μετανοήσωμεν από καρδίας και να συμφιλιωθώμεν με τον Θεόν και τους συνανθρώπους μας δια να αξιωθώμεν και ημείς της χαράς εκείνης των σωζομένων». 
Πηγή: agioritikovima.gr

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ" ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

Πρωτ.  Βασίλειος Γιαννακόπουλος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Πρεσβυτέρα Νικολίτσα Γκοτσοπούλου


ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
+ ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014

ΦΤΥΣΤΕ ΤΟΥΣ ΨΕΥΣΤΕΣ, ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΑΡΑΣΣΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ!

ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΙΣΧΥΝΤΟΙ!

______________Αναφερόμεθα στις προχθεσινές (25 Μαρτίου 2014 -βλ. http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.ellada&id=32728) προκλητικές Δηλώσεις τoυ συγγραφέα - διαστρεβλωτού της Ελληνικής ιστορίας κ. Νικ. Δήμου, με τίτλο:   "Πότε θα διδαχθούν τα παιδιά την αλήθεια για το 21;" Ο περίεργος αυτός και συγχρόνως αδιάντρoπος άνθρωπος, που αποτελεί ένα κομμάτι της κοινωνικής ζωής, με τις "Δηλώσεις" του υπερέβη καθε όριο ευπρεπείας! 
_________Εμείς από τη θέση αυτή θα σχολιάσουμε μόνο ένα μικρό μέρος των Δηλώσεων του, αυτό που αναφέρεται στήν ιστορική Μονή της Αγίας Λαύρας, στον Παλαιών Πατρών Γερμανό καί στο Λάβαρο της Επαναστάσεως. Προκαταβολικά λέμε, ότι στούς "κατ' επίγνωσιν" ψεύστες και τους παραχαράκτες της ιστορίας δεν χρειάζεται καμμιά ευγένεια! Γι' αυτό και, κυριευμένοι από ιερή αγανάκτηση, αφήνουμε πίσω την ευγένεια και την ευπρέπεια, και χρησιμοποιούμε μια γλώσσα αυστηρή, όπως πρέπει στους ψευδολόγους!  
_________Ο υπηρέτης του ψεύδους, λοιπόν, μεταξύ άλλων, ισχυρίσθηκε και τα εξής:Η Εκκλησία όχι μόνο δεν πρωτοστάτησε στον Αγώνα αλλά τον πολέμησε με κάθε τρόπο. Αφόρισε τον Ρήγα Φεραίο, εναντιώθηκε στις «σατανικές» απόψεις για ελευθερία, ισότητα και δημοκρατία που έρχονταν από την Δύση και τελικά αφόρισε και την ίδια την επανάσταση. Φυσικά κανείς δεν ήταν στην Αγία Λαύρα στις 25 Μαρτίου και ο Παλαιών Πατρών Γερμανός όχι μόνο δεν σήκωσε το λάβαρο (που φτιάχτηκε μετά από 50 χρόνια) αλλά έβριζε τον επαναστάτη Παπαφλέσσα ως «εξωλέστατον».
 __________Εμείς του απαντάμε με ιστορικά ντοκουμέντα: Στο Παρίσι, στις 6 Ιουνίου 1821, στην εφημερίδα "Le Constitutionnel" δημοσιεύθηκε η Διακήρυξις του Παλαιών Πατρών Γερμανού, η οποία εξεφωνήθη, όπως αναφέρει η ίδια η ανταπόκριση, εντός της Μονής των Αδελφών της Λαύρας του όρους Βελιά, την 8ην (20ήν) Μαρτίου 1821.
____________Από τη θέση αυτή προκαλούμε τον κ. Δήμου χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση:
  • είτε να αποδείξει, ότι το δημοσίευμα αυτό είναι πλαστό,
  • είτε να ζητήσει δημοσίως συγγνώμην για το μεγάλο ψέμμα, το οποίον ετόλμησε να εκστομίσει!  
  • Εάν δεν πράξει ένα από τα δύο, τότε θα παραμείνει στη συνείδηση των Ελλήνων ως ένας μεγάλος διατρεβλωτής της ιστορίας και εν τοιαύτη περιπτώσει άξιος όχι μόνον να τον φτύσουμε κατά πρόσωπο, αλλά και για να τον πετάξουμε στο καλάθι των αχρήστων, εκει πού πετάμε τα άχρηστα χαρτιά και τα σκουπίδια! Μάλιστα, να τον πετάξουμε μαζί με την κα Ρεπούση, που μας ωμίλησε "για τον συνωστισμό της Σμύρνης"!!!!!! Σ' αυτούς να προσθέσουμε και τους παράγοντες του τηλεοπτικού Σταθμού ΣΚΑΪ, που και αυτοί υπηρετούν το σχέδιο στρεβλώσεως της ιστορίας μας.
  • Έλληνες, ξυπνήστε! Σηκωθείτε από τον καναπέ της αδιαφορίας!Υπερασπισθήτε την εθνική μας αξιοπρέπεια!
Αίγιον, 27 Μαρτίου 2014
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ  

ΣΗΜ.  Είπε και άλλες βλακείες ο κ. Δήμου, όπως π.χ. ότι:
" Η επανάσταση του 21 απέτυχε ολοκληρωτικά. Μετά την εισβολή του Ιμπραήμ δεν είχε μείνει ούτε μία επαναστατική εστία. Ελευθερωθήκαμε μόνο χάρη στην απόφαση των Μεγάλων Δυνάμεων – και την δράση τους στην ναυμαχία του Ναβαρίνου. (Ήταν η πρώτη – και η καλύτερη –«ανθρωπιστική επέμβαση» της ιστορίας)" .
Αλλά δεν θα απαντήσουμε σε όσα ανιστόρητα είπε ο αδιάντροπος αυτός υπηρέτης του ψεύδους, καθ' όσον μπροστά στο παραπάνω ψέμμα περί Αγίας Λαύρας κλπ. όλα τα άλλα είναι ασήμαντα. Εν πάση περιπτώσει ο αγράμματος κ. Δήμου ας πληροφορηθή, ότι η τελευταία μεγάλη Μάχη κατά του Ιμπραήμ Πασά έγινε στην ιστορική Ιερά Μονή Μεγάλου Σπηλαίου στις 24 Ιουνίου 1827. Εκεί οι Μοναχοί κατετρόπωσαν τα στρατεύματα του Ιμβραήμ Πασά και έγραψαν λαμπρές σελίδες της ιστορίας μας. Ήταν η τελευταία αναμέτρηση με τον Ιμβραήμ, ο οποίος έπειτα από αυτή  τη μάχη, τα μάζεψε και ξεκουμπίσθηκε! Και έτσι καταπαγιώθηκε η Ελληνική Επανάσταση! 
 Κύριε Δήμου σας ερωτώ:
 Έγινε αυτή η Μάχη του Μεγάλου Σπηλαίου; Ναί ή Όχι;
 + Ο Κ & Αι Α.


ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ

ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ
ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ LE CONSTITUTIONNEL
JOURNAL DU COMMERCE, POLITIQUE ET LITTERAIRE
ΠΑΡΙΣΙ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 1821

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»
Διακήρυξις του Γερμανού, Εξάρχου της πρώτης κατά την τάξιν Αχαΐας,
         Αρχιεπισκόπου Πατρών, προς τον Κλήρον και τους πιστούς της Πελοποννήσου, η οποία                          εξεφωνήθη εντός της Μονής των Αδελφών της Λαύρας του όρους Βελιά                    την 8ην (20ην) Μαρτίου 1821

      «Πολυαγαπημένοι μας αδελφοί, ο Κύριος, ο οποίος ετιμώρησε (ενν. διά της υποδουλώσεως εις τον κατακτητήν) τους πατέρας μας και τα τέκνα των, σας αναγγέλλει διά του στόματός μου το τέλος των ημερών των δακρύων και των δοκιμασιών.  Η φωνή Του είπε ότι θα είσθε ο στέφανος του κάλλους Του και το διάδημα της Βασιλείας Του. Η αγία Σιών δεν θα παραδοθή πλέον εις την ερήμωσιν (Ησαΐα, 62,3).  Ο ναός του Κυρίου, ο οποίος εβεβηλώθη, ωσάν ένας άθλιος χώρος, τα σκεύη της δόξης, τα οποία εσύρθηκαν εις τον βούρκον (Α Μακαβ. 2, 8-9), θα γίνουν καταιγίς!  Η άβυσσος την άβυσσον επικαλείται (Ψαλμ. 41,8) η παλαιόθεν (δηλ. η εγνωσμένη) ευσπλαγχνία του Κυρίου (Θρήνοι Ιερεμίου 5,1) θα επισκιάση τον Λαόν Του.
      Η φυλή των Τούρκων υπερέβη το μέτρον των ανομιών, η ώρα του καθαρμού έφθασε, συμφώνως προς τον λόγον του Αιωνίου: «να πετάξης έξω, να διώξης, τον σκλάβον και τον υιόν του» (Γενεσ. 21,10).  Να είσθε, λοιπόν, αγαπημένοι, ω γένος των Ελλήνων, φυλή Ελληνική, (ενν, καθώς είσθε) δύο φορές δοξασμένοι από του Πατέρες σας, οπλισθήτε με τον ζήλον του Θεού, έκαστος εξ υμών ας ζωσθή την ρομφαίαν του, διότι είναι προτιμώτερον να αποθάνη τις με τα όπλα ανά χείρας, παρά να καταισχύνη τα ιερά της Πίστεώς του και την Πατρίδα του (Ψαλμ. 44,4).  Εμπρός λοιπόν «ας συντρίψωμεν τα δεσμά, τον ζυγόν ο οποίος επικάθηται επί την κεφαλήν μας» (Ψαλμ. 2,3), διότι είμεθα οι κληρονόμοι του Θεού και οι συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού (Ψαλμ. 8,17). 
      Οι άλλοι, και όχι εμείς οι Ιερωμένοι (κατά λέξιν: εκτός του Ιερατείου σας), θα σας ομιλήσουν διά την δόξαν των προγόνων σας.  Εγώ όμως θα σας επαναλάβω το όνομα του Θεού, προς τον Οποίον οφείλομεν αγάπην ισχυροτέραν και από τον θάνατον (Άσμα Ασμάτων 8,6).
      Αύριον, ακολουθούντες τον Σταυρόν, θα βαδίσωμεν προς αυτήν την πόλιν των Πατρών, της οποίας η γη είναι ηγιασμένη από το αίμα του ενδόξου Μάρτυρος Αποστόλου Αγίου Ανδρέου.  Ο Κύριος θα εκατονταπλασιάση το θάρρος σας.  Ίνα δε προστεθούν εις υμάς αι αναγκαίαι δια να αναζωογονηθήτε δυνάμεις, σας απαλλάσσω από την νηστείαν της Τεσσαρακοστής, την οποίαν τηρούμεν.      Στρατιώται του Σταυρού, ότι καλείσθε να υπερασπισθήτε, είναι αυτό τούτο το θέλημα του Ουρανού!  Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος να είσθε ευλογημένοι και συγκεχωρημένοι από πάσας τας αμαρτίας σας».


 *************************

ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΞΙΕΠΑΙΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Date: Tue, 25 Mar 2014 17:20:08 +0000
From: ekarabatsis@yahoo.gr
Subject: ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΗ ΕΥΑΓ. ΣΤΑ ΨΕΥΔΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΘΛΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΑΪ "1821"

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821: ΤΡΙΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΗ ΕΥΑΓΓ. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΗ ΠΟΡΤΟΣΑΛΤΕ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΤΙΚΡΟΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΘΛΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΨΕΥΔΗ ΤΩΝ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΑΪ "1821".
Αγαπητέ κ. Πορτοσάλτε,
Στην συνημμένη δεύτερη επιστολή μου (8/2/2011) σας είχα γράψει μεταξύ άλλων:

"ΑΥΤΟΣ Ο ΤΟΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΜΟΡΦΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΥΠΟΣ.
ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΒΓΑΖΕΙ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΣ, ΛΕΩΝΙΔΕΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΣ ΔΙΑΚΟΥΣ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΔΕΣ, ΝΙΚΗΤΑΡΑΔΕΣ ΤΟΥΡΚΟΦΑΓΟΥΣ, ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΔΕΣ, ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΔΕΣ, ΚΛΠ,   ΚΑΙ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΒΓΑΖΕΙ  ΕΦΙΑΛΤΕΣ, ΠΗΛΙΟ-ΓΟΥΣΗΔΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΛΟΓΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΕΣ-ΠΡΟΔΟΤΕΣ.".

Εσείς λοιπόν, αντί  να καλέσετε στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ  αναγνωρισμένους και καταξιωμένους ιστορικούς όπως π.χ. τον συγγραφέα κ. Σαράντο Καργάκο ή τον Ακαδημαϊκό Κωνσταντίνο Δεσποτόπουλο , οι οποίοι είναι άριστοι γνώστες των γεγονότων της 400χρονης σκλαβιάς (Τουρκοκρατίας) και της ηρωικής Επαναστάσεως του 1821,  αντιθέτως  (εσείς) καλέσατε  τον κ. Βερέμη και τον κ. Τατσόπουλο (δημοσιογράφο και όχι ιστορικό).
Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω:
Ο κ. Βερέμης δεν ήταν ο πρόεδρος της επιτροπής του παιδαγωγικού ιστιντούτου και άρα ο άμεσος προϊστάμενος και ο εποπτεύων την κ. Ρεπούση, η οποία στο σχολικό βιβλίο της ιστορίας της ΣΤ΄ Δημοτικού  έγραψε ότι (το έτος 1922) στη Σμύρνη δεν έγινε σφαγή των Ελλήνων αλλά "συνωστισμός";;;

Τι άλλο περισσότερο θα μπορούσαν να προσφέρουν όλοι αυτοί οι εθνομηδενιστές και αποδομητές της ελληνικής ιστορίας εκτός από το να παρουσιάσουν στην πιο τουρκική της εκδοχή την παραγωγή ΣΚΑΪ - "1821";
Αν όμως οι κύριοι αυτοί πήγαιναν στην Τουρκία και αποτολμούσαν να κάνουν κάτι τέτοιο στην ιστορία των Τούρκων, δεν ξέρω πόσα  24ωρα θα επιβίωναν εκεί.

Σήμερα όμως, χάρις στην ένδοξη επανάσταση του 1821 που ποτίστηκε με το αίμα των ηρώων και τ
ων μαρτύρων (και η οποία κατασυκοφαντήθηκε ελεεινά στην εκτρωματική παραγωγή ΣΚΑΪ "1821" από τους εθνομηδενιστές-αποδομητές καλεσμένους της τηλεοπτικής σας εκπομπής),  μπορεί ο καθένας να εκφράζεται ελεύθερα ακόμη και οι προδότες.
 

Αντιλαμβάνομαι βεβαίως ότι τα γιγάντια ηθικά και ηρωικά αναστήματα των αγωνιστών του 1821 δημιουργούν  συμπλέγματα κατωτερότητας στους σημερινούς Νενέκους, στα βακτηρίδια της τηλεοράσεως και στα αποβράσματα της δημοσιογραφίας.   Αλλά όμως εσείς κ. Πορτοσάλτε έπρεπε να τα ανεχθείτε όλα αυτά;  Μήπως  (μαζί με το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη) έπρεπε να βροντοφωνάξετε: - Φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους ;;;

Ο διαπρεπής ιστορικός κ. Σαράντος Καργάκος γράφει: 

 " Έχουμε σήμερα ξεπεράσει την Τουρκοκρατία;
Είναι πάρα πολ­λοί που τη νοσταλγούν. Γιατί νομί­ζουν ότι δεν θα γίνουν ραγιάδες, αλ­λά θα γίνουν φαναριώτες. Στην πραγ­ματικότητα θα γίνουν γενίτσαροι. Εμείς αγωνιστήκαμε, θυσιαστήκα­με για να αποτινάξουμε τον τουρ­κικό ζυγό, ή τον οθωμανικό ζυγό. Τώρα γίνεται μόδα ο νεοθωμανισμός. Από τον Ευρωπαϊσμό περνάμε στον Οθωμανισμό. Πρέπει να έχετε υπό­ψη ότι απογόνους δεν άφησε μόνο ο Κολοκοτρώνης αλλά και ο Νενέκος. Και φαίνεται ότι στέρεψαν οι από­γονοι του Κολοκοτρώνη και κυρι­αρχούν οι απόγονοι του Νενέκου. Πάντως το επ' εμοί, για να μεταχειρι­στώ μια φράση του Παπαδιαμάντη, «εφόσον φρονώ και αναπνέω δενθα πάψω να αγωνίζομαι γι αυτά τα οποία εδίδασκα επί ζωής». Ούτε να κάνω τούμπες όπως κάνουν μερι­κοί για να γίνονται αρεστοί στους εκάστοτε ισχυρούς της γης."


http://www.sarantoskargakos.gr/content/σαράντος-καργάκος-ένας-σύγχρονος-δάσκαλος-του-γένους?page=0%2c1


Θα έπρεπε λοιπόν κ. Πορτοσάλτε να υποδείξετε στους νεοφανέντες γενιτσάρους, που πλαστογράφησαν και παραχάραξαν την ιστορική αλήθεια στην παραγωγή ΣΚΑΪ-"1821", πως πρέπει «να ψάξουν τις μαρτυρίες των σκλάβων και όχι τις διαβεβαιώσεις του τυράννου»... Σε συνέχεια λοιπόν των δύο συνημμένων προγενέστερων επιστολών μου (με ημερομηνίες 17/1/2011 και 8/2/2011) σας παραθέτω τις ιστορικές μαρτυρίες που κονιορτοποιούν και ξεσκεπάζουν τα άθλια εθνομηδενιστικά ψεύδη των κ.κ. Βερέμη και Τατσόπουλου:

1)   Αγία Λαύρα - 25η Μαρτίου

Μια αδιάσειστη μαρτυρία που αποδεικνύει ότι η επανάσταση άρχισε στην Αγία Λαύρα είναι η μαρτυρία της Γαλλικής εφημερίδας LE CONSTITUTIONNEL  (Ο ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ) που ευρίσκεται στην αρχή της επιστολής αυτής (τέταρτο συνημμένο αρχείο).  Επίσης, ευρίσκεται και στην αμέσως παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση.
Συγκεκριμένα,  η εν λόγω εφημερίδα εκδόθηκε στο Παρίσι (6/7/1821) και δημοσιεύει, μαζί με το γεγονός της επαναστάσεως στην Αγία Λαύρα, ολόκληρη την ομιλία του Παλαιών Πατρών Γερμανού.
Δείτε επίσης και πολλές άλλες συγκλoνιστικές  ιστορικές μαρτυρίες που υπάρχουν στο  pdf  της παρακάτω ηλεκτρονικής διεύθυνσης:

http://library.antibaro.gr/video/1821/antikroush-1-antibaro-25martiou.pdf

Περισσότερες αδιάσειστες ιστορικές μαρτυρίες για την Αγία Λαύρα - 25η Μαρτίου,  υπάρχουν και στις παρακάτω διευθύνσεις: video: Π.Π. Γερμανός και Ελληνική επανάσταση 1821 (Χολέβας Κων/νος)http://www.youtube.com/watch?v=6mXNzN1upSo&feature=related


http://antibaro.gr/node/1366

http://www.youtube.com/watch?v=WGS7FLZsO_Q&playnext=1&list=PL5233899FB1A77704


2)    Οι εξεγέρσεις 1453-1821 αποδεικνύουν ότι στην πραγματικότητα ποτέ δεν υπήρξε «ευημερία κατά την Οθωμανική διοίκηση»  ειδικά όσον αφορά τους σκλαβωμένους ραγιάδες (υπόδουλους).

Περισσότερα στις παρακάτω ιστορικές μαρτυρίες: http://library.antibaro.gr/video/1821/antikrouseis_3_tourkokratia.pdf
3)  Το κρυφό  ΣχολειόΜαρτυρίες και πρωτογενείς πηγές:

http://library.antibaro.gr/video/1821/antikroush-2-antibaro-tourkokratia.pdf

http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/catehism/theologia_zoi/themata.asp?cat=hist&contents=contents_Genos.asp&main=ecclesia_history&file=8/8.10.htm

http://antibaro.gr/node/1364


Στα συνημμένα αρχεία της παρούσας επιστολής, δείτε στο (πέμπτο) προσαρτημένο αρχείο με τίτλο  "ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ, ΚΡΥΦΑ ΣΧΟΛΕΙΑ"  τι αναφέρει ο μεγάλος αυτός ακαδημαϊκός σε ένα απόσπασμα από το έργο του "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ".

Eπίσης, στα παρακάτω video δείτε και ακούστε  τι λέει ο διαπρεπής ιστορικός και συγγραφέας  κ. ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΚΑΡΓΑΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΑΪ 1821:


4)  Ο πατριάρχης ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ο Ε΄


Κατ΄ αρχάς:

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΙΕΡΩΝΥΜΟ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε΄ (ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΣΑΛΩΝΩΝ ΗΣΑΪΑ), ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  Ε΄ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΑΕΙ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΣΠΙΛΩΝΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ! 
Όπως φαίνεται στην επιστολή (20/12/1820), ο Πατριάρχης δίνει οδηγίες στον Επίσκοπο για την οργάνωση των κινήσεων υπό άκρα μυστικότητα, ζητώντας του παράλληλα να εξαπατάει τους Τούρκους με ψέματα για να κρύψει την προετοιμασία για τον Αγώνα! ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΓΡΑΙΚΥΛΟΥΣ ΠΟΥ ΥΒΡΙΖΟΥΝ ΕΛΕΕΙΝΑ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ Ε'! Δείτε το σχετικό βίντεο:

ανάγνωση επιστολής Γρηγορίου Ε΄ από τον Αρχιεπίσκοπο


Αν και ο άγιος Εθνο-ιερομάρτυρας Γρηγόριος Ε΄ δεν έχει ανάγκη από τη δική μας υποστήριξη,  σας προτρέπω να διαβάσετε τις παρακάτω ιστορικές μαρτυρίες:

Κων/νος Δεσποτόπουλος (Ακαδημαϊκός): η ηθική αυτοθυσία του Πατριάρχη το 1821

http://www.egolpion.com/grhgorios_filikh.el.aspx

http://www.egolpion.com/grhgorios_aforismos.el.aspx

http://antibaro.gr/node/876

http://antibaro.gr/fakelos/1821

http://www.oodegr.com/neopaganismos/pateres/grigoriosE2.htm

http://clubs.pathfinder.gr/eikosiena/252048

Έπειτα απ΄ όλα αυτά τα κατάπτυστα ψεύδη των εθνομηδενιστών και πλαστογράφων της Ελληνικής ιστορίας (στην παραγωγή ΣΚΑΪ-"1821")  τους οποίους εσείς υποδεχθήκατε αδιαμαρτύρητα στην σχετική τηλεοπτική εκπομπή σας (προφανώς λόγω άνωθεν υποδείξεων), σας απομένουν δύο επιλογές.Δηλαδή κύριε Πορτοσάλτε:  Δυοίν Θάτερον  (ένα από τα δύο).  Ή  ΘΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΕΤΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ (ΩΣ  ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΈΛΛΗΝΑΣ)  Ή  ΘΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΤΕ.
Διαφορετικά θα μείνετε στην αντίληψη των νεοελλήνων  ως συνεργός και αρωγός των διαστρεβλωτών της Ιστορίας μας
, ήτοι των σύγχρονων Νενέκων. Ίσως να μου απαντήσετε ότι στη σημερινή εποχή δεν ευδοκιμούν οι Θουκυδίδηδες και οι Ηρόδοτοι. Αντιθέτως ευδοκιμούν οι Νενέκοι.
Σ'  αυτή την περίπτωση κρίμα σε σας. Γιατί μέχρι τώρα, σας είχα σε μεγάλη υπόληψη.   Παραιτηθείτε λοιπόν ή διαχωρίστε τη θέση σας από τους σύγχρονους Νενέκους. Έτσι πιστεύω θα έκανε κάθε Έλληνας που είναι γνήσιος και όχι "γιαλαντζί". 

http://www.paron.gr/v3/new.php?id=65543&colid=&catid=26&dt=2011-03-27%200:0:0&page=2&mode=1&page=1&mode=1

Φιλικά,
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Οικονομολόγος,  Μ.Α.
κιν.    6975750111      

==================================================================================================
--- Στις Τρίτ., 08/02/11, ο/η evaggelos karabatsis <ekarabatsis@yahoo.gr> έγραψε:

Από: evaggelos karabatsis <ekarabatsis@yahoo.gr>
Θέμα: Η ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ "1821"
Προς: "ΑΡΗΣ ΠΟΡΤΟΣΑΛΤΕ" <portosalte@skai.gr>
Κοιν.: kathimerini@kathimerini.gr
Ημερομηνία: Τρίτη, 8 Φεβρουάριος 2011, 3:16

Αγαπητέ κ. Πορτοσάλτε,
με την από 17/1/2011 επιστολή μου προς την εφημερίδα "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ", την οποία κοινοποίησα και σε σας,  θέλησα να σας επιστήσω την προσοχή για τα ιστορικά ψεύδη της παραγωγής του ΣΚΑΪ "1821", της οποίας η προβολή θα άρχιζε μετά από οκτώ ημέρες (25/1/2011). Δυστυχώς,  γνώριζα εκ των προτέρων το περιεχόμενο της εν λόγω παραγωγής,  αφού ο επιστημονικός σύμβουλος κ. Βερέμης ήταν  διευθυντής της επιτροπής του παιδαγωγικού ιστιντούτου και άρα ο άμεσος προϊστάμενος και  εποπτεύων την κ. Ρεπούση, η οποία  (όπως είναι γνωστό)  στο σχολικό βιβλίο της ιστορίας της ΣΤ΄ Δημοτικού  έγραψε ότι,  στη Σμύρνη (το έτος 1922)  δεν έγινε σφαγή των Ελλήνων από τους Τούρκους αλλά...   "συνωστισμός".

Σύμφωνα με τον  πολιτικό επιστήμονα και συγγραφέα κ. Κωνσταντίνο Χολέβα: "Εν αρχή ην η κ. Ρεπούση που προσπαθούσε να πείσει τα ελληνόπουλα ότι η Τουρκοκρατία ήταν μία ιδανική περίοδος για τους προγόνους μας. Στη συνέχεια ήλθε η τετράτομη ιστορία των Βαλκανίων που χρηματοδοτήθηκε από τον γνωστό χρηματιστή Τζορτζ Σόρος και κινείται στη ίδια γραμμή υπέρ των Οθωμανών. Μετά ήλθε στην επικαιρότητα η άποψη ότι πριν από το 1821 δεν υπήρχε συγκροτημένη ελληνική εθνική συνείδηση, αλλά οι Ευρωπαίοι Διαφωτιστές μάς έμαθαν να λέμε ότι είμαστε Έλληνες. Όλα αυτά τα ιδεολογήματα συγκεντρώνονται σήμερα στη νέα τηλεοπτική σειρά του ΣΚΑΪ για το 1821".

Αντιλαμβάνεστε λοιπόν γιατί προσπάθησα εγκαίρως να αποτρέψω την εμπλοκή του εγκρίτου δημοσιογραφικού ονόματός σας, σε αυτή την  ανιστόριτη και εθνομηδενιστική παραγωγή "1821", με την οποία επιχειρείται η διαστροφή και η παραχάραξη της ιστορικής αλήθειας.

Στο παρακάτω video o κορυφαίος Έλληνας ιστορικός και συγγραφέας κ. Σαράντος Καργάκος, αποδεικνύει με αδιάσειστα επιχειρήματα την ύπαρξη Κρυφού Σχολειού και απευθυνόμενος στους (ως άνω) "αρνητές" του Κρυφού Σχολειού, λέει: "Πρώτον να καθίσουν να διαβάσουν, γιατί τα πτυχία τους αξίζουν όσο και οι αφίσες των Εξαρχείων. Είναι αδιάβαστοι. Είναι αμελέτητοι....".
http://www.youtube.com/watch?v=m9tSSCU16OY  

Περισσότερα για το Κρυφό Σχολειό μπορείτε να βρείτε στις παρακάτω Διευθύνσεις:
http://palio.antibaro.gr/religion/diakonia_krufosxoleio.php

http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/catehism/theologia_zoi/themata.asp?cat=hist&contents=contents_Genos.asp&main=ecclesia_history&file=8/8.10.htm

Επίσης, ο κ. Φάνης Ι. Κακριδής (ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων), στην εφημερίδα "ΤΟ ΒΗΜΑ", αποδέχεται την ύπαρξη Κρυφού Σχολειού στηριζόμενος στις πολύτιμες μαρτυρίες του Γάλλου συγγραφέα R. Puaux. Όπως μάλιστα ο ίδιος ομολογεί, στην αρχή είχει παρασυρθεί και ήταν έτοιμος να απορρίψει το Κρυφό Σχολειό:

http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=96380&wordsinarticle=%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%82%3b%CE%AE%3b%CE%B8%CF%81%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82


Καταπληκτικά είναι και τα παρακάτω ερωτήματα που θέτει προς τους δημιουργούς της παραγωγής "1821", ο πολιτικός επιστήμονας και συγγραφέας κ. Κωνσταντίνος Χολέβας:
http://antibaro.gr/node/2616
"Ερώτημα πρώτον. Έχει δίκιο η άποψη που προβάλλεται στη σειρά του ΣΚΑΪ ότι η εθνική συνείδηση των Νεοελλήνων διαμορφώθηκε μόλις λίγα χρόνια πριν από το 1821; Φυσικά όχι. Εκατοντάδες μαρτυρίες Ελλήνων και ξένων, κληρικών και λαϊκών, περισσότερο ή λιγότερο μορφωμένων διαψεύδουν τους συντελεστές της σειράς. Ελληνικό έθνος με συνείδηση ενότητος υπάρχει από την Αρχαιότητα. Ήδη τον 5ο αιώνα π.Χ. ο Ηρόδοτος καταγράφει τα συνδετικά στοιχεία που ένωναν τις ελληνικές πόλεις κράτη: Η κοινή καταγωγή, η γλώσσα, η θρησκεία, τα ομότροπα ήθη. Συνεχίζεται αυτή η συνείδηση στην ελληνιστική και βυζαντινή περίοδο, με αποκορύφωμα την απάντηση του Αυτοκράτορα της Νικαίας Ιωάννη Βατάτζη προς τον Πάπα Νικόλαο Θ΄ το 1250: Είμαστε το αρχαίο γένος των Ελλήνων, από το οποίο άνθισε η σοφία για όλον τον κόσμο. Συνεχίζεται με την τελευταία ομιλία του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου όταν ονομάζει την Κωνσταντινούπολη «ελπίδα και χαρά πάντων των Ελλήνων».

Γύρω στο 1700 ο φλογερός ιεροκήρυκας Ηλίας Μηνιάτης παρακαλεί την Παναγία ως εξής: «Έως πότε το τρισάθλιον γένος των Ελλήνων έχει να ευρίσκεται εις τα δεσμά μιας ανυποφέρτου δουλείας;». Οι όροι Ρωμηός, Γραικός και Έλλην χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα και με παρεμφερή σημασία. Χαρακτηριστικό είναι το ποίημα του Ματθαίου Επισκόπου Μυρέων, ο οποίος το 1619 θρηνεί για την Άλωση χρησιμοποιώντας για το έθνος μας και τα τρία αυτά ονόματα. Από το 1529 έως το 1821 το δημοφιλέστερο ανάγνωσμα του λαού μας ήταν η «Φυλλάδα του Μεγαλέξανδρου» που θύμιζε την δόξα των αρχαίων προγόνων. Το 1708 ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος στο έργο του «Φιλοθέου Πάρεργα» γράφει ότι είμαστε το γένος των «άγαν Ελλήνων», δηλαδή καθαρόαιμοι Έλληνες. Και οι καραβοκύρηδες επί Τουρκοκρατίας τοποθετούσαν στα πλοία τους ως ακρόπρωρα τις μορφές των Αρχαίων Ελλήνων. Λαός, λοιπόν, και διανοούμενοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι υπάρχει συνέχεια του Ελληνισμού.
Ερώτημα δεύτερο: Περνούσαν καλά οι Έλληνες επί Τουρκοκρατίας, με δικαιώματα και ελευθερίες, όπως ακούσαμε από τον ΣΚΑΪ στις 25.1.2011; Ας αφήσουμε τις μαρτυρίες της εποχής εκείνης να απαντήσουν:

Στα μέσα του 17ου αιώνος ο Γάλλος Ιησουίτης Ρισάρ καταγράφει τις εντυπώσεις του από την υπόδουλη Ελλάδα: «Να σκεφθεί κανείς ότι ουδέποτε από την εποχή του Νέρωνος, του Δομητιανού και του Διοκλητιανού έχει υποστεί ο Χριστιανισμός διωγμούς σκληρότερους από αυτούς που αντιμετωπίζει σήμερα η ανατολική Εκκλησία...». Τον 17ο αιώνα ο Μουσουλμάνος περιηγητής Εβλιγιά Τσελεμπή περιγράφει βιαίους εξισλαμισμούς και παιδομάζωμα στη Βέροια, στην Έδεσα και σε άλλες πόλεις. Το δημοτικό μας τραγούδι έχει καταγράψει τον θρήνο των μανάδων για τα παιδιά τους ως εξής: «Ανάθεμά σε Βασιλιά (σ.σ. Σουλτάνε) και τρισανάθεμά σε.... να μάσεις παιδομάζωμα , να κάνεις Γενιτσάρους... πέρσυ πήραν τον γιόκα μου φέτος τον αδελφό μου»! Περί το 1760 ο Ιωάννης Πρίγκος από το Πήλιο γράφει: «Τέτοιος βάρβαρος άδικος είναι ο Τούρκος». Στα τέλη του 18ου αιώνος ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης καταγράφει 87 από τα αναρίθμητα μαρτύρια Νεομαρτύρων, δηλαδή Χριστιανών που βασανίσθηκαν και θανατώθηκαν λόγω της Χριστιανικής τους πίστης. Ο Φωτάκος Χρυσανθόπουλος, υπασπιστής του Θ. Κολοκοτρώνη, στα Απομνημονεύματά του μάς δίνει μαρτυρία κρυφού σχολειού που οργάνωναν οι ιερείς φοβούμενοι τους Τούρκους.
Ερώτημα τρίτο: Οι κλέφτες ήσαν εθνικοί αγωνιστές ή φυγόδικοι εγκληματίες, όπως ακούσαμε από τον ΣΚΑΪ; Αν κάποιος Έλληνας έβλεπε τον Τούρκο να βιάζει την αδελφή του και επετέθη στον βιαστή, τότε ναι, ίσως κάποιοι από τους κλέφτες των βουνών να ήσαν φυγόδικοι. Αλλά από το άδικο δικαστήριο του κατακτητή. Σημαντική λεπτομέρεια, η οποία αποσιωπήθηκε. Όσο δε για την συνείδηση των ίδιων των κλεφτών, την εξηγεί ο Θ. Κολοκοτρώνης, ο οποίος ανδρώθηκε μέσα στην κλεφτουριά. Λέγει, λοιπόν, στον Άγγλο Ναύαρχο Χάμιλτον ότι οι κλέφτες και οι αρματολοί στα βουνά είναι η φρουρά του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, η οποία συνεχίζει ακόμη να πολεμά. Ερώτημα τέταρτο: Ήσαν μόνο οικονομικά τα αίτια της Ελληνικής Επαναστάσεως; Αυτή τη μονομερή ερμηνεία την καθιέρωσαν κάποτε οι Έλληνες μαρξιστές, αλλά οι ίδιοι την απέσυραν στο συνέδριο του Κέντρου Μαρξιστικών Ερευνών το 1981. Όμως αξία έχει η άποψη των ίδιων των αγωνιστών: Μάχου υπέρ Πίστεως και Πατρίδος, διεκήρυξε ο Αλ. Υψηλάντης τον Φεβρουάριο του 1821. Αγωνιζόμαστε για τον Χριστό και τον Λεωνίδα, έγραφε η προκήρυξη του Αθανασίου Διάκου που δημοσιεύθηκε σε ιταλική εφημερίδα της Τεργέστης. Αυτά προς το παρόν".

Στα συνημμένα αρχεία,  "ΜΙΛΟΥΝ"  ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ '21 και διακηρύσσουν περίτρανα την Ορθόδοξη Πίστη τους.

Τέλος, ενώ οι εντολοδόχοι παραχαράκτες της Ιστορίας μας  (δηλαδή οι δημιουργοί της εν θέματι παραγωγής "1821") ισχυρίζονται ότι, κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας περνούσαμε "μέλι-γάλα" με τους κατακτητές μας Τούρκους, διαψεύδοντας ακόμα και τον Εθνικό μας ποιητή Διονύσιο Σολωμό ο οποίος λέει πως  "όλα τάσκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά",    ένα Τούρκικο σήριαλ έρχεται (2010)  να αποδείξει τον τρόμο και το φόβο που είχαν και έχουν μέχρι σήμερα οι Κρυπτοχριστιανοί Έλληνες της Τουρκίας:

Τούρκοι ηθοποιοί σε τουρκικό σίριαλ υποδύονται κρυπτοχριστιανούς στην Τουρκία!!!

Συγκεκριμένα βλέπ. εδώ:
http://www.youtube.com/watch?v=6uOJFv-vt9g
(Από το 6':45''  βάλτε το video να παίζει:  οι κρυπτοχριστιανοί (στην Τουρκία) αποφασίζουν να βαπτίσουν το μωρό, ο παππούς  κάνει το σταυρό του και ο ιερέας έρχεται στο σπίτι,  κρυφά από τους Τούρκους)

και κυρίως βλέπ. εδώ (την βάπτιση και  την προσευχή): 
 
http://www.youtube.com/watch?v=iA940TLr5fU

Δυστυχώς (όπως αντιλαμβάνεστε), ΑΥΤΟΣ Ο ΤΟΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΜΟΡΦΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΥΠΟΣ.
ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΒΓΑΖΕΙ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΣ, ΛΕΩΝΙΔΕΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΣ ΔΙΑΚΟΥΣ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΔΕΣ, ΝΙΚΗΤΑΡΑΔΕΣ ΤΟΥΡΚΟΦΑΓΟΥΣ, ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΔΕΣ, ΚΛΠ,   ΚΑΙ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΒΓΑΖΕΙ  ΕΦΙΑΛΤΕΣ, ΠΗΛΙΟ-ΓΟΥΣΗΔΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΛΟΓΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΕΣ-ΠΡΟΔΟΤΕΣ.

Ειλικρινά εύχομαι αυτή η επιστολή μου να σας προβληματίσει και να διαχωρίσετε τη θέση σας από αυτή την παραγωγή - έκτρωμα που σκοπό έχει να απομακρύνει τα παιδιά μας από τις ρίζες τους και να αμβλύνει τα πατριωτικά τους συναισθήματα.

Φιλικά,
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Οικονομολόγος,  Μ.Α.
κιν.     6975750111      

================================================================================================


ΠΡΩΤΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ  (17/1/2011)

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ"

Αξιότιμε κ. Διευθυντά,

Σχετικά με τα οκτώ μοναδικά ντοκιμαντέρ που διηγούνται  "την ιστορία της επανάστασης του 1821 και της δημιουργίας του ελληνικού έθνους‐κράτους" και τα οποία πρόκειται να προβληθούν από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ την προσεχή Τρίτη 25/1/2011, έχει ανακοινωθεί πως επιστημονικός σύμβουλος (των ντοκιμαντέρ)  είναι ο κ. Βερέμης.
Θέλω λοιπόν να  ρωτήσω:  
Ο κ. Βερέμης δεν ήταν ο διευθυντής της επιτροπής του παιδαγωγικού ιστιντούτου και άρα ο άμεσος προϊστάμενος και ο εποπτεύων την κ. Ρεπούση, η οποία στο σχολικό βιβλίο της ιστορίας της ΣΤ΄ Δημοτικού  έγραψε ότι (το έτος 1922) στη Σμύρνη δεν έγινε σφαγή των Ελλήνων αλλά "συνωστισμός";
Τι περιμένουμε λοιπόν να μας πει ο κ. Βερέμης;  Και μόνο η φράση "δημιουργία του ελληνικού έθνους" είναι ψευδέστατη, αφού το 1821 αναγεννήθηκε μεν το ελληνικό έθνος αλλά δεν δημιουργήθηκε (αφού προϋπήρχε) !!!

Μήπως ο κ. Βερέμης και η "παρέα" του θα πρέπει να ξαναδιαβάσουν τα λόγια του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ο οποίος μιλώντας στους μαθητές του πρώτου Γυμνασίου στην Πνύκα (7 Οκτωβρίου 1838)  είπε:  "...Οι παλαιοί Έλληνες, οι πρόγονοί μας, έπεσαν εις την διχόνοια και ετρώγονταν μεταξύ τους, και έτσι έλαβαν καιρό πρώτα οι Ρωμαίοι, έπειτα άλλοι βάρβαροι καί τους υπόταξαν. Ύστερα ήλθαν οι Μουσουλμάνοι και έκαμαν ό,τι ημπορούσαν, δια να αλλάξη ο λαός την πίστιν του. Έκοψαν γλώσσες εις πολλούς ανθρώπους, αλλ'  εστάθη αδύνατο να το κατορθώσουν... Όταν επιάσαμε τα άρματα είπαμε πρώτα υπέρ Πίστεως και έπειτα υπέρ Πατρίδος". 

Τέλος επί 40 και πλέον χρόνια η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ κάθε 15η Αυγούστου είχε πρωτοσέλιδο μία εικόνα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και κάθε Χριστούγεννα είχε (στην πρώτη σελίδα) μία εικόνα της Γεννήσεως του Χριστού. Για πρώτη φορά από το 2010 δεν είχε καμία απολύτως εικόνα είτε της Κοιμήσεως (15Αύγουστο) είτε της Γεννήσεως (Χριστούγεννα).
Σας λέει κάτι αυτό; Πάντως να είναι όλα τυχαία, δεν νομίζω!!!

Μετά τιμής
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ,  Μ.Α.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014

ΚΟΡΟΪΔΟ ΕΛΛΗΝΑ!

 ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΦΑΓΟΠΟΤΙ  ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ!

 _______________Δεν πρόκειται να παραθέσουμε δικά μας σχόλια! Διαβάστε τα παρακάτω καί βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Το κείμενο είναι μεγάλο, είναι όμως σπουδαίο! Παρακαλώ να το διαβάσετε μέχρι τό τέλος. Εάν τα στοιχεία αυτά είναι αληθινά, τότε ας πάμε να πνιγούμε. Στην πλάτη μας χορεύουν τσάμικο εκείνοι που ψηφίζουμε για να μας προστατεύουν! Το κείμενο αυτό δημοσιεύθηκε στίς 19 Μαρτίου και μας το έστειλε ένας καλός μας φίλος, ο κ. Στ. Πολ...ρης (stivpol04@gmail.com), τον οποίο και θερμά ευχαριστούμε. 
Αίγιον, 26 Μαρτίου 2014
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
*********************

Θέμα: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΛΙΘΙΩΝ
Θέμα: Fwd: Fw: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΛΙΘΙΩΝ
Προς:
ΝΑ ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΤΑ ΛΕ​ΦΤΑ ΜΑΣ !

Προς ενημέρωση και ...(ιερή) αγανάκτηση! Διαβάστε το όταν έχετε λίγο χρόνο. Αν δεν έχετε χρόνο δεν πειράζει, πηγαίνετε να ψηφίστε.
*************************************************************************************************
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΛΙΘΙΩΝ - ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΩΝ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ

Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 87 ΕΤΩΝ


 

Τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου (ΕΣ) της Βουλής, όλοι τους εγνωσμένης αξίας καθηγητές σε ανώτατα πανεπιστημιακά ιδρύματα, εκτός από τις θέσεις τους σε αυτά ή τη σύνταξη τους από την ακαδημαϊκή τους θητεία, διατηρούν ισοβίως και τη θέση τους στο κοινοβούλιο, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου μερικής απασχόλησης. Δεν υποχρεούνται να έχουν συγκεκριμένο ωράριο, εκτός από τον πρόεδρο του οργάνου, που είναι πλήρους απασχόλησης, δίνοντας τα φώτα τους όποτε χρειαστεί. Και το «αν χρειαστεί» είναι απολύτως ρεαλιστικό, αφού, σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές, το 9μελές ΕΣ συνεδριάζει μία φορά κάθε μήνα.
Ο μικρότερος εξ αυτών είναι περίπου 60 ετών, τρεις είναι 63 ετών, ο επόμενος είναι 64 ετών, άλλοι δύο είναι 67 ετών, ένας 69 ετών, ενώ ο μεγαλύτερος είναι γεννημένος το 1925, δηλαδή σήμερα είναι 87 ετών.
Στο Συμβούλιο περιλαμβάνονται καθηγητές συνταγματολόγοι, καθηγητές της Νομικής, αλλά και των Πολιτικών Επιστημών, ενώ αίσθηση προκαλεί η συμμετοχή στο συμβούλιο καθηγητή Πληροφορικής ή συνταξιούχου διπλωμάτη.

Η μηνιαία αμοιβή τους φτάνει περίπου τα 2.500 ευρώ μηνιαίως, αφού λόγω της μερικής απασχόλησής τους δεν λαμβάνουν επίδομα θέσης, υπερωρίες ή έξοδα κίνησης, όπως άλλοι συνάδελφοί τους που εργάζονται σε άλλες θέσεις της Βουλής. Εξαίρεση αποτελεί ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου, ο οποίος είναι πλήρους απασχόλησης και λαμβάνει μισθό μαζί με κάποιες υπερωρίες και έξοδα κίνησης περίπου 7.200 ευρώ. Και μπορεί τα χρήματα αυτά να μη θεωρούνται υπέρογκα για την επιστημονική κατάρτιση και την εμπειρία των μελών του Συμβουλίου, ωστόσο οι όροι της πρόσληψής τους και  κυρίως η ισοβιότητα της θέσης τους, αλλά και το γεγονός ότι η … κοινοβουλευτική ενασχόλησή τους αποτελεί ουσιαστικά δεύτερη εργασία τους, αποτελούν πρόκληση.

Σύμφωνα δε με κοινοβουλευτικές πηγές, την τελευταία διετία, το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής κλήθηκε να γνωματεύσει επί τεσσάρων υποθέσεων και τα μέλη του συμβουλίου απάντησαν σε δύο από τις συγκεκριμένες υποθέσεις, οπότε συνάγεται το συμπέρασμα ότι το εν λόγω όργανο δεν έχει και ιδιαίτερο φόρτο εργασίας. Πρόκειται σαφώς για άλλη μια περίπτωση εντός του κοινοβουλευτικού πεδίου που εξέθρεψε με στρεβλό τρόπο και δεδομένα το πολιτικό σύστημα, προκειμένου, πέραν του κομματικού χρωματισμού, οι κατά καιρούς κυβερνώντες να τοποθετήσουν στο Δημόσιο κάποιους ανθρώπους και μάλιστα ισοβίως, χωρίς να προβλέπονται για εκείνους κάποιοι στοιχειώδεις όροι αποχώρησης από την υπηρεσία και συνταξιοδότησής τους.
Αναμφίβολα, το μεγάλο ….. μπόνους των συγκεκριμένων θέσεων του Συμβουλίου είναι η θητεία τους, κάτι το οποίο δεν υπάρχει σε καμία άλλη θέση του δημοσίου τομέα, παρά μόνο στα υψηλά κλιμάκια της ιεραρχίας των κληρικών, δηλαδή στην Ιερά Σύνοδο.Τις ιδιαίτερα ευνοϊκές αυτές συνθήκες επιχείρησε να … διαταράξει ο Δημήτρης Σιούφας, ως πρόεδρος της βουλής, λίγες μέρες πριν τη διάλυση της Βουλής (7/9/2009) και τη διεξαγωγή των εκλογών του Οκτωβρίου.
Με απόφασή του, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ της 21ης Αυγούστου 2009, προβλέπεται πως μεταξύ άλλων «τα μέλη του επιστημονικού συμβουλίου τοποθετούνται με απόφαση του προέδρου της Βουλής για πενταετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται με την ίδια διαδικασία». Ωστόσο, τα μέλη προσέφυγαν στη δικαιοσύνη και κερδίζοντας την προσφυγή τους, διασφάλισαν την ισοβιότητά τους στο κοινοβούλιο (ΕΘΝΟΣ, 16/9/12).

Το 9μελές ΕΣ της Βουλής έχει ουσιαστικά εποπτικό ρόλο, αφού για τον όποιο όγκο της δουλειάς, υπάρχει ένα άλλο όργανο, αυτό των «Επιστημονικών Συνεργατών και Ειδικών Επιστημονικών Συνεργατών του Επιστημονικού Συμβουλίου» που το στελεχώνουν περίπου 30 άνθρωποι, οι οποίοι είναι επίσης υπάλληλοι της Βουλής με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ενώ στην πλειονότητά τους είναι πτυχιούχοι νομικών σχολών. Κάποιοι δε από τους ειδικούς συνεργάτες του επιστημονικού συμβουλίου είναι εν ενεργεία καθηγητές πανεπιστημίου, οπότε και λαμβάνουν δύο μισθούς του Δημοσίου, έναν από την ακαδημαϊκή τους καριέρα και έναν από τη Βουλή.

Οι μισθοί που παίρνουν τα μέλη του συγκεκριμένου οργάνου είναι υψηλότεροι από αυτούς των μελών του ΕΣ, με δεδομένο ότι οι περισσότεροι, εκτός από τον βασικό τους μισθό, λαμβάνουν επίδομα θέσης αφού είναι προϊστάμενοι τμημάτων, υπερωρίες, έξοδα κίνησης, αλλά και επίδομα επιστημονικής στήριξης. Έτσι οι μηνιαίες αποδοχές τους ξεκινούν από τις 3.000 ευρώ και φτάνουν μέχρι και τις 4.100 (ΕΘΝΟΣ, 16/9/12).

ΕΦΑΠΑΞ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΒΟΥΛΗΣ

Η επιτροπή Κανονισμού της Βουλής αποφάσισε 10 μέρες πριν τη διάλυση της λόγω των εκλογών την προαγωγή δύο διευθυντών των υπηρεσιών της Βουλής για την θέση των αναπληρωτών γενικών διευθυντών. Μισθολογικά αυτό σημαίνει την αύξηση στον μισθό των δύο υψηλόβαθμων υπαλλήλων της Βουλής κατά 800 - 900 ευρώ μηνιαίως και εκτίναξη του εφάπαξ τους. Η αποζημίωσή τους με τον βαθμό που κατείχαν κυμαινόταν από 180.000 -200.000 ευρώ για τον καθένα. Από τη θέση του αναπληρωτή γενικού διευθυντή ωστόσο το εφάπαξ αυτό εκτινάσσεται στις 320.000 - 350.000 ευρώ έκαστος. Κι αυτό όταν το «κούρεμα» στους μισθούς των «απλών» υπαλλήλων της Βουλής κυμαίνεται από 35 - 40%, ενώ πρόβλημα αντιμετωπίζει και το ταμείο των υπαλλήλων του Κοινοβουλίου (ΕΘΝΟΣ, 1/4/ 2012).


ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ
Μισθολογικά οι εργαζόμενοι στο Κοινοβούλιο βρίσκονται στα ρετιρέ: παρά το γεγονός ότι από το 2009 μέχρι σήμερα έχουν υποστεί μειώσεις της τάξης του 35% και επί προεδρίας Φίλιππου Πετσάλνικου το μπόνους του 15ου και του 16ου μισθού ενσωματώθηκε στο ετήσιο εισόδημά τους ως «επίδομα επίτευξης στόχου» με τις ανάλογες φορολογικές επιβαρύνσεις και μειώσεις, εξακολουθούν να αμείβονται κατά μέσο όρο με περίπου 3.000 ευρώ τον μήνα.
Πέραν, όμως, της μισθολογικής υπεροχής, στο όνομα του αυτοδιοίκητου και μέσω του «κρυφού» Κανονισμού, οι υπάλληλοι μπορούν και εξασφαλίζουν κάθε λογής παροχές κάτω από το τραπέζι. Το ειδικό επίδομα εκλογών, ύψους 1.000 ευρώ, που επιχειρήθηκε να δοθεί το καλοκαίρι του 2012, σε μια περίοδο όπου η Βουλή δεν λειτουργούσε καν, υπήρξε μόνο ένα εξ αυτών – και δεν το πήραν εν τέλει εξαιτίας της κατακραυγής που προκλήθηκε μόλις έγινε γνωστή η σχετική απόφαση του κ. Β. Πολύδωρα.
Οι υπάλληλοι της Βουλής ενισχύονται και από άλλες πηγές. Όλα τα μισθώματα διαφόρων υπηρεσιών που στεγάζονται στο κτίριο του Κοινοβουλίου, προκειμένου να εξυπηρετούν τις ανάγκες βουλευτών και εργαζομένων, καταλήγουν στο Ταμείο Αρωγής των Υπαλλήλων της Βουλής (ΤΑΥΒ). Πρόκειται για το κυλικείο και το εστιατόριο της Βουλής που καταβάλλουν 24.000 ευρώ τον χρόνο, το υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας που δίνει 312.000 ευρώ τον χρόνο, το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ που πληρώνει 48.000 ευρώ το χρόνο και την Ολυμπιακή που μισθώνει το γραφείο της έναντι 48.000 ευρώ τον χρόνο. Ακόμη, σε κάθε τιμολόγιο που πληρώνει η Βουλή σε προμηθευτές, το Ταμείο επιβάλλει 7% υπέρ των υπαλλήλων της Βουλής, από το οποίο το 50% πηγαίνει στο ΤΑΥΒ.

Μέρος των αμοιβών των υπαλλήλων της Βουλής εξακολουθεί να είναι αφορολόγητο. Με επίκληση του άρθρου 101 του «μυστικού» Κανονισμού της Βουλής,
απαλλάσσεται από τη φορολογία ένα μέρος του ετήσιου εισοδήματος τους. Είναι τόσο πολλοί και διάσπαρτα τα γραφεία όπου είναι «χρεωμένοι» ώστε κανείς δεν μπορεί να ελέγξει ποιοι πάνε και ποιοι όχι στη δουλειά τους.


ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Οι μετακλητοί υπάλληλοι της Βουλής δεν υπολογίζονται στους 1.300 μόνιμους που εργάζονται στο κοινοβούλιο. Πρόκειται για αδιαφανείς προσλήψεις αμέσως μετά από κάθε εκλογική αναμέτρηση με διάρκεια έως τις επόμενες εκλογές. Στις κατηγορίες αυτών που δικαιούνται να προσλάβουν μετακλητούς υπαλλήλους της αρεσκείας τους περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Βουλής, οι αντιπρόεδροι, ο γενικός γραμματέας, ο ειδικός γραμματέας, οι πρώην Πρόεδροι της Βουλής , οι πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Ομάδων, οι πρώην πρωθυπουργοί που διετέλεσαν βουλευτές και αρχηγοί κόμματος, οι πρώην αντιπρόεδροι κυβερνήσεων και οι πρώην πρόεδροι Κοινοβουλευτικών Ομάδων.
Με τον τρόπο αυτό περισσότεροι από 200 «ημέτεροι» βολεύονται στα προσωπικά γραφεία που διατηρούν στη βουλή οι κύριοι Κ. Σημίτης, Ν. Κωνσταντόπουλος, Κ. Μητσοτάκης, Α. Κακλαμάνης, Αν. Ψαρούδα - Μπενάκη, Δ. Σιούφας, Κ. Καραμανλής, Γ. Παπανδρέου, Θ. Πάγκαλος, Φ. Πετσάλνικος, Β. Πολύδωρας κ.ά.
Σύμφωνα με τον σχετικό κώδικα του προϋπολογισμού της Βουλής, το ετήσιο κονδύλι για τις πληρωμές των συγκεκριμένων υπαλλήλων ανέρχεται σε 2,8 εκατ. ευρώ και οι αμοιβές των υπαλλήλων αυτών κυμαίνονται από 1.200 έως και 2.000 ευρώ, ανάλογα με τα πτυχία και την προϋπηρεσία του προσληφθέντα. Πέραν αυτών, είναι γνωστό ότι στο παρελθόν βουλευτές και υπουργοί διόριζαν «από πόρτες και παράθυρα» στη Βουλή συζύγους, αδέλφια, παιδιά και ανίψια και εκμεταλλευόμενοι τον νόμο Σιούφα κατάφεραν να τους μονιμοποιήσουν. Συγκεκριμένα, ο
πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Σιούφας είχε περάσει βράδυ από τη Βουλή ρύθμιση με την οποία μονιμοποιούσε όλους τους μετακλητούς και αποσπασμένους υπαλλήλους που υπηρέτησαν στο κοινοβούλιο από τον Μάρτιο του 2004 έως και τον Σεπτέμβριο του 2009!!
Πόσους μετακλητούς δικαιούνται:
Πρόεδρος της Βουλής 12Ø Οι 6 αντιπρόεδροι από 5 έκαστοςØ Ο γενικός και ο ειδικός γραμματέας του Κοινοβουλίου από 4 έκαστοςØ  Οι πρώην Πρόεδροι της Βουλής από 5 έκαστος!!!Ø Οι Κοινοβουλευτικές Ομάδες: Ν.Δ 24, ΣΥΡΙΖΑ 14, ΠΑΣΟΚ 7, ΑΝ.ΕΛ., Χρυσή Αυγή και ΔΗΜ. ΑΡ. από 4 και ΚΚΕ 3.Ø Οι πρόεδροι των Κ.Ο. Α. Σαμαράς 8, Α. Τσίπρας 7, Ε. Βενιζέλος 5 και Π. Καμμένος, Ν. Μιχαλολιάκος, Φ. Κουβέλης και Αλ. Παπαρήγα από 4 έκαστος. Οι πρώην πρωθυπουργοί που διετέλεσαν βουλευτές και αρχηγοί κόμματος από 4 έκαστοςØ  Οι πρώην αντιπρόεδροι κυβερνήσεων από 1 έκαστοςØ Οι πρώην πρόεδροι Κ.Ο. από 1 έκαστος (ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, 26/8/12).Ø

Η ΕΛΛΑΔΑ ΧΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΒΟΛΕΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ

Μετά τις κόρες, τις συζύγους, τα ανίψια, τους κουμπάρους, τους συνεργάτες και η Μις Πελοπόννησος βρήκε «καταφύγιο» ως μετακλητή στη Βουλή των Ελλήνων.
Η Ρωξάνη Παναγούλια είχε μαγέψει με την ομορφιά της τους θεατές των καλλιστείων το 1994, όταν αναδείχθηκε Μις Πελοπόννησος και στη συνέχεια Miss Personality 1994 στον διεθνή διαγωνισμό Best Model of the World, χωρίς τότε να φαντάζεται ότι σε μερικά χρόνια θα ανέβαινε και τα σκαλοπάτια της Βουλής ως μετακλητή υπάλληλος στο γραφείο του βουλευτή Λακωνίας Λ. Γρηγοράκου και σε θέση του κλάδου επεξεργασίας κειμένου.
Ο διορισμός του πρώην μοντέλου έγινε στην «καρδιά» του καλοκαιριού και συγκεκριμένα στις 30/7/2012. Ο βουλευτής Λακωνίας του ΠΑΣΟΚ Λεωνίδας Γρηγοράκος γνωρίζει πολύ καλά την 36χρονη Ρωξάνη Παναγούλια, αφού τους συνδέει κοινός τόπος καταγωγής, το χωριό Σπαρτιά Ταϋγέτου.
Στο γραφείο του Λ. Γρηγοράκου είναι σχεδόν όλοι γνωστοί και συγγενείς, καθώς ο βουλευτής Λακωνίας έχει φροντίσει να διορίσει δίπλα του και τη σύζυγό του Σοφία Ανδριτσοπούλου. Η ίδια το 2010 πήρε μετάταξη από το νοσοκομείο «Η Σωτηρία» στον κλάδο επεξεργασίας κειμένων της Βουλής, όπως και η Ρωξάνη, ως μόνιμη υπάλληλος. Στο ίδιο γραφείο φαίνεται ότι βρίσκουν «καταφύγιο» και άλλοι στενοί συνεργάτες πολιτικών! Ειδικότερα τον Μάρτιο του 2012 διορίστηκε στο γραφείο του Λ. Γρηγοράκου και ο Κ. Γουβάλας συνεργάτης του Ευ. Βενιζέλου.
Την ίδια περίοδο, ο μόλις 24 ωρών πρόεδρος της Βουλής Βυρ. Πολύδωρας, πρόλαβε και διόρισε την κόρη του Μαργαρίτα στο γραφείο του, ενώ την «σκυτάλη» πήρε στις αρχές Αυγούστου ο α΄ αντιπρόεδρος της Βουλής Γ. Τραγάκης, ο οποίος διόρισε στη Βουλή την αδελφή του γαμπρού του, Καλλιόπη Λεοντή, ως μετακλητή υπάλληλο. Αφού είχε ήδη «τακτοποιήσει» στη Βουλή κόρη, γαμπρό και νύφη.
Ο Νικήτας Σιώης, είχε εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο της Χρυσής Αυγής, όμως παραιτήθηκε επικαλούμενος «φόρτο εργασίας», παρότι ήταν άνεργος!!.
Τότε, πολλοί είχαν κάνει λόγο για πιέσεις που είχε δεχθεί προκειμένου να αντικατασταθεί από τον επιλαχόντα Αρτέμη Ματθαιόπουλο, ο οποίος είναι και προσωπικός φίλος της κόρης του Νίκου Μιχαλολιάκου.
Τελικά φαίνεται πως κανείς δεν βγήκε χαμένος. Ο Αρτ. Ματθαιόπουλος είναι πλέον μέλος του ελληνικού Κοινοβουλίου και ο Ν. Σιώης λαμβάνει πλέον έναν «χρυσό» μισθό από τη Βουλή και δεν θα ζει κάνοντας μεροκάματα
όπου βρει, όπως είχε ο ίδιος δηλώσει παλαιότερα. Ο Ν. Σιώης εργαζόταν στο παρελθόν σε μια κατασκευαστική εταιρεία, ενώ είχε διατελέσει και διαιτητής σε πρωτάθλημα ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Μαζί του στις 14 Αυγούστου διορίστηκε στη Βουλή και o Γιώργος Μισιάκας, ο οποίος ήταν υποψήφιος της Χρυσής Αυγής στα Τρίκαλα. Λίγο νωρίτερα, στις 26/7/2012, στο κατώφλι του Κοινοβουλίου πέρασαν και με τη βούλα ως μετακλητοί ο Απόστολος Γκλέτσος και ο Ανδρόνικος Σίμος. Ο πρώτος εξάδελφος του δημάρχου Στυλίδας και γνωστού ηθοποιού, ο οποίος είχε εκλεγεί την 6η Μαΐου στον νομό Φθιώτιδας αλλά τελικά τον Ιούνιο δεν κατάφερε να μπει στη Βουλή, έχει αναλάβει θέση διευθυντή στο γραφείο του Νίκου Μιχαλολιάκου. Ο Ανδρ. Σίμος, από την άλλη, βιοτέχνης, απέτυχε να εκλεγεί με τη Χρυσή Αυγή στην Α΄ Αθηνών.
Από τη ΔΗΜΑΡ ως μετακλητοί τοποθετήθηκαν μέσα στον Αύγουστο του 2012 κομματικά στελέχη, όπως η Χαρά Ζαράνη, η οποία ήταν υποψήφια βουλευτής στην Πρέβεζα, η Ερση-Βασιλεία Βουδούρη, η οποία το 2010 ήταν υποψήφια στον συνδυασμό του Γρηγόρη Ψαριανού, που ήταν υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής, και ο Σωτήρης Μαυροκεφαλίδης, συγγενής με τον Χρήστο Μαυροκεφαλίδη, υποψήφιο με τη ΔΗΜΑΡ στη Β΄ Αθηνών.
Τους δικούς του ανθρώπους φρόντισε να «τακτοποιήσει» και ο πρώην πρωθυπουργός, Γ. Παπανδρέου, όπως την Αγλαΐα Μπαλαμάτση, η οποία επιμελούνταν τις ιστοσελίδες του ΠΑΣΟΚ. Η Α. Μπαλαμάτση προσλήφθηκε ως μετακλητή και μονιμοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2010.
Μόνιμοι υπάλληλοι της Βουλής είναι από το 2008 και οι παλαιοί συνεργάτες του από το υπουργείο Εξωτερικών, οι οποίοι τον είχαν ακολουθήσει στη Βουλή αρχικά ως μετακλητοί στο γραφείο του, όταν εξελέγη αρχηγός του ΠΑΣΟΚ: η ιδιαιτέρα του Γεωργία-Αναστασία Σαμιώτου, η Καλλιόπη Πετροπούλου, η Μαρία Πουρή και η Αγγελική Κατραμάδου, όπως και ο Χρήστος Τζουτζουράκης, ο οποίος πήρε μετάταξη στη Βουλή από το υπουργείο Παιδείας το 2008. Μαζικά μονιμοποιήθηκαν το 2010 και οι υπόλοιποι, που υπηρετούσαν ως μετακλητοί από το 2008. Μεταξύ αυτών, η Χριστίνα Τσερμεντσέλη, η οποία παλαιότερα εργαζόταν μαζί με τον πατέρα της στο Πολιτικό Γραφείο του πρώην υπουργού Μακεδονίας - Θράκης Χάρη Καστανίδη, η Ντίνα Καπρινιώτη, παλιά συνεργάτις του Κ. Σκανδαλίδη και υπάλληλος της Χαριλάου Τρικούπη στο γραφείο Τύπου, η Βιβή Χαραλαμπογιάννη, που εργαζόταν στο γραφείο Εκδηλώσεων και Κινητοποιήσεων του κόμματος και η Ελευθερία Καπένη, ειδική συνεργάτις της Φώφης Γεννηματά στην υπερνομαρχία Αθηνών - Πειραιώς.
Παλαιότερα ............στη Βουλή διορίστηκε ως μετακλητή υπάλληλος και η κόρη του Δ. Τσοβόλα, Λυδία. Υπάλληλος της Βουλής είναι επίσης η Βασιλική - Γεωργία Σεχιώτη, κόρη του πρώην υπουργού Αναστάσιου Σεχιώτη, ενώ στη Βουλή είχε τοποθετήσει τον γιο του Σωτήρη ως μετακλητό υπάλληλο το 2008 και ο πρώην βουλευτής Αθανάσιος Λεβέντης.
Ο πρώην βουλευτής Αδάμ Ρεγκούζας είχε διορίσει σε θέση ειδικού συμβούλου στο πολιτικό του γραφείο το 2004 την κόρη του Νικολέτα, η οποία στη συνέχεια ανακλήθηκε. Παράλληλα, πήγε με απόσπαση στο πολιτικό του γραφείο η εκπαιδευτικός σύζυγός του, Αγγελική Λεούδη. Μεταξύ άλλων, γνωστά ονόματα, όπως η κόρη του πρώην υπουργού Εξωτερικών Π. Μολυβιάτη, Λώρα, και η κόρη του πρώην προέδρου της Βουλής Δ. Σιούφα, Στεφανία, που μονιμοποιήθηκαν το 2002.
Ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Δ. Σιούφας στο προσωπικό του γραφείο στη Βουλή διόρισε τον κουνιάδο του Ν. Χαλακατεβάκη, ο οποίος παλαιότερα ήταν και ειδικός σύμβουλός του στη θητεία του στο υπουργείο Ανάπτυξης, τον κουμπάρο και την κουμπάρα του, ενώ μόνιμοι «κάτοικοι» Βουλής έγιναν και οι δύο στενοί του συνεργάτες Δ. Παπαγιάννης και Ν. Στεφάνου.
Από το γραφείο του Κώστα Καραμανλή στη Βουλή πέρασε και ο πατέρας του βουλευτή Φθιώτιδας Χρήστου Σταϊκούρα, Κώστας, ενώ το ίδιο ισχύει και με τη σύζυγο του βουλευτή, Άρτεμη Πάνου. Υπάλληλοι Βουλής είναι και ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του πρώην πρωθυπουργού, Γιάννης Αγγέλου, και η γυναίκα του Αλεξάνδρα Μουρτζά, που έχει μονιμοποιηθεί από το 2002 στη Βουλή. Διορισμένη, επίσης, στο γραφείο του τέως προέδρου, και συγκεκριμένα στα γραφεία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, είναι και η πρώην ευρωβουλευτής της ΝΔ Μερόπη Καλδή.

Στη Βουλή διορίστηκε το 2004 και η γραμματέας του πρώην υπουργού Επικρατείας, Θ. Ρουσόπουλου, Αμαλία Κυπαρίσση. Την ίδια χρονιά στη Βουλή μονιμοποιήθηκε και ο Κ. Βυζοβίτης, αδελφός της Ντόρας Βυζοβίτου (στενής συνεργάτιδας του πρώην πρωθυπουργού και στενής φίλης της Νατάσας Καραμανλή) και γιος του Χ. Βυζοβίτη, του εκλιπόντος πρώην βουλευτή της ΝΔ στην Πέλλα. Η Ντ. Βυζοβίτου είναι επίσης υπάλληλος της Βουλής.
Στην «οικογένεια» της βουλής «μέλος» είναι από το 2007 και η σύζυγος του άλλου αδελφού Τάσου Βυζοβίτη, Αλεξάνδρα Κρυστάλλη, η οποία είχε διοριστεί ως μετακλητή στο γραφείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος.
Στη Βουλή ξεκίνησε την πορεία του ως μετακλητός υπάλληλος και ο πρώην βουλευτής της Β΄ Πειραιώς και γόνος μιας εκ των μεγαλύτερων μανιάτικων οικογενειών, Γ. Κουράκος, ο οποίος μονιμοποιήθηκε το 2002. Παραιτήθηκε λόγω εκλογής του το 2004 και επανήλθε στην υπηρεσία του το 2007, όταν δεν επανεξελέγη.
Με πολύ μικρή προϋπηρεσία στο γραφείο του κόμματος στη Βουλή μονιμοποιήθηκε μέσα σε ένα χρόνο και η σύζυγος του υφυπουργού Ανάπτυξης, Α. Σκορδά, Αθανασία Μπούτσικα. Ακριβώς η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε για τον πρώην ειδικό γραμματέα της πολικής επιτροπής της ΝΔ, Στάθη Τριάντη, ο οποίος διορίστηκε στο γραφείο του
κόμματος μετά τις εκλογές του 2007 και μονιμοποιήθηκε έπειτα από έναν χρόνο (Realnews, 2/9/2012).

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟ ΒΟΛΕΜΑ ΤΩΝ ΗΜΕΤΕΡΩΝ ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Όταν παρέλαβε τη Βουλή ο Αθανάσιος Τσαλδάρης το 1989 από τον προκάτοχό του Ιωάννη Αλευρά είχε λιγότερους από 500 υπαλλήλους και το 1991 έφτασαν τους 571.
Το 1994 επί Κακλαμάνη οι κατεχόμενες θέσεις ήταν 710 και σε μία 10ετία ανήλθαν σε 824.
Ο παραπάνω αριθμός των υπαλλήλων αυξήθηκε ως τις εκλογές του 2004, ξεπερνώντας τους 1.000, καθώς είχαν δημιουργηθεί νέες θέσεις λόγω της λειτουργίας του Καναλιού της Βουλής, του Βρεφονηπιακού Σταθμού, του γυμναστηρίου, αλλά και με την πρόσληψη ειδικών φρουρών. Επί Μπενάκη το 2006 οι υπάλληλοι είχαν φτάσει τους 1.305.
Επί Σιούφα το 2009 και δίχως να συμπεριλαμβάνεται το τελευταίο «κύμα» μονιμοποιήσεων μετακλητών, το οποίο κάλυψε τις διακομματικές «ανάγκες», οι κατεχόμενες θέσεις έφτασαν τις 1.514.
Οι υπάλληλοι σήμερα μαζί με τους 72 ειδικούς φρουρούς ανέρχονται συνολικά σε 1.383. Αν προστεθούν και οι 360 αστυνομικοί της φρουράς του κοινοβουλίου (αναμένεται να μειωθούν κατά 130), τότε ο συνολικός αριθμός φτάνει τους 1.743. Πρέπει να επισημάνουμε εδώ ότι η Γερμανία με 100 εκατ. πληθυσμό έχει μόλις 400 υπαλλήλους στην Ομοσπονδιακή Βουλή. Τα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης και ως το 1980 οι υπάλληλοι της Βουλής χωρίζονταν σε Κορίνθιους και Βοιωτούς, καθώς οι μεν είχαν διοριστεί επί προεδρίας του Κ. Παπακωνσταντίνου που καταγόταν από την Κόρινθο και οι δε επί προεδρίας του Βοιωτού Δ. Παπασπύρου (ο οποίος έφερε και το παρατσούκλι «Παλάντζας»).
Το προνόμιο των Προέδρων της Βουλής να προσλαμβάνουν υπαλλήλους συνεχίστηκε, ενώ σταδιακά έλαβε σε ορισμένες περιπτώσεις και…. διακομματικό χαρακτήρα. Επί ΠΑΣΟΚ οι «συσχετισμοί δυνάμεων» μεταξύ των υπαλλήλων άρχισαν σταδιακά να αλλάζουν. Αν και επί της «σφικτής», όπως την αποκαλούν, προεδρίας Ιωάννη Αλευρά έγιναν οι πρώτοι διορισμοί μέσω διαγωνισμού, τότε είναι που εγκαινιάζεται το καθεστώς των μετακλητών και των επιστημονικών συνεργατών, το οποίο σύντομα πυροδότησε το «αλισβερίσι» των συγγενών, των συζύγων και των παιδιών, όπως και των στενών συνεργατών τους, διαφόρων πολιτικών αξιωματούχων.
Το καθεστώς εδραιώθηκε στην πορεία όταν τουλάχιστον τρεις φορές έγινε η μονιμοποίησή τους: επί προεδρίας Αθ Τσαλδάρη, Απ. Κακλαμάνη και Δ. Σιούφα.
Οι θέσεις των μετακλητών υπαλλήλων αποτέλεσαν στην πράξη το πλέον πρόσφορο μέσο για να μονιμοποιηθεί κάποιος στη Βουλή. Υπήρξαν μάλιστα και αναδρομικές μονιμοποιήσεις με δικαίωμα μετάταξης σε άλλους τομείς του Δημοσίου (με αιχμή το «προνομιούχο», άλλοτε, υπουργείο Οικονομικών κ.α.) όσων είχαν υπηρετήσει στο παρελθόν, τουλάχιστον για δύο χρόνια, σε Κοινοβουλευτικές Ομάδες ή βουλευτές. Αυτό έγινε επί προεδρίας Κακλαμάνη, ενώ την περίοδο που ανέλαβε Πρόεδρος της Βουλής η κυρία Άννα Μπενάκη το φαινόμενο των μονιμοποιήσεων παρακάμφθηκε, καθώς προκρίθηκαν οι απευθείας διορισμοί, για να επανέλθει και μάλιστα με μεγάλη δυναμική επί προεδρίας Σιούφα. Με μια νέα, εξαιρετικά ευνοϊκή ρύθμιση (με αναδρομικό χαρακτήρα) προβλεπόταν ότι όσοι υπηρέτησαν ως μετακλητοί υπάλληλοι στα κόμματα ή στον Πρόεδρο και στους αντιπροέδρους της Βουλής αποκτούσαν δικαίωμα μονιμοποίησης ακόμη και αν η υπηρεσία τους διήρκεσε μία ημέρα. Ήταν μια κίνηση με διακομματικά οφέλη, καθώς μέσω του «παραθύρου» αυτού προσελήφθησαν και μονιμοποιήθηκαν (και) υπάλληλοι του ΠΑΣΟΚ, με τον τότε πρόεδρο της Βουλής κ. Φ. Πετσάλνικο
να επιρρίπτει την ευθύνη… στον εμπνευστή της ρύθμισης, την οποία και κατήργησε καθιερώνοντας τους όρους του ΑΣΕΠ για τις προσλήψεις. Υπήρξαν πολλά νομότυπα κόλπα, μεταξύ των οποίων – κυκλοφορεί μάλιστα και ως ανέκδοτο στη Βουλή – τα περίφημα «εννιάρια». Οι ιθύνοντες «έσπαγαν» τις λίστες των «ημετέρων» σε εννιάδες ώστε να προσλαμβάνονται απευθείας χωρίς διαγωνισμό και δίχως λογαριασμό (ΝΕΑ, 9/11/2012).

Η συνδιαλλαγή γινόταν με τη σύμφωνη γνώμη των κομμάτων. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι επί προεδρίας Δ. Σιούφα το 2008 η Ολομέλεια αποφάσισε σχεδόν ομόφωνα την μονιμοποίηση περίπου 200 ατόμων.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στη Βουλή των Ελλήνων διορίστηκαν υπάλληλοι, χωρίς καμία αξιολόγηση, οι περισσότεροι χωρίς προσόντα, χωρίς ειδικότητα ή την κατάλληλη ειδικότητα, απλώς είχαν ένα βασικό προσόν, ήταν τα «δικά μας παιδιά».
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να λείπουν από την Βουλή χρήσιμες ειδικότητες όπως αυτή της στενογραφίας. Έτσι η Βουλή επί προεδρίας Πετσάλνικου υποχρεώθηκε να κάνει νέες προσλήψεις 18 ατόμων που να γνωρίζουν στενογραφία. Και το ερώτημα του απλού πολίτη είναι: Στους χιλιάδες υπαλλήλους που προστέθηκαν τα τελευταία 20 χρόνια στη Βουλή, δεν προσελήφθησαν 18 άτομα που να ξέρουν στενογραφία; Και αν δεν υπάρχουν δεν μπορούν να μετεκπαιδευτούν; Τι στην ευχή κάνουν 1.383 (χωρίς τους 360 αστυνομικούς της φρουράς του Κοινοβουλίου) άτομα εκεί μέσα, όταν το 1991 η δουλειά γινόταν μόνο με 571;

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙ ΠΡΩΗΝ ΕΧΟΥΝ ΙΣΟΒΙΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ
ΟΙ ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Οι δύο διατελέσαντες Πρόεδροι της Δημοκρατίας που βρίσκονται εν ζωή οι κ.κ. Χ. Σαρτζετάκης και Κ. Στεφανόπουλος διαθέτουν για την προσωπική τους ασφάλεια έναν μικρό στρατό, που αποτελείται από 11 αστυνομικούς για τον καθέναν. Οι ένστολοι είναι αποσπασμένοι από την πολυπληθή αστυνομική δύναμη της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Αν όμως ο αριθμός των 11 αστυνομικών για τον καθένα θεωρείται απαραίτητος από τους αρμόδιους, οι 6 διοικητικοί υπάλληλοι που διαθέτει από την Προεδρία ο Κ. Στεφανόπουλος και οι 5 του Χ. Σαρτζετάκη είναι άγνωστο ποιες ανάγκες των δύο προσώπων υπηρετούν.
Ο κ. Σαρτζετάκης, υπενθυμίζεται, είναι 83 ετών και έχει αποχωρήσει από την Προεδρία της Δημοκρατίας από το 1990, ενώ ο κ. Στεφανόπουλος είναι 86 ετών και δεν βρίσκεται στην Ηρώδου του Αττικού από το 2005. Πάντως, στους δύο πρώην Προέδρους δεν έχει παρασχεθεί κάποιο κρατικό γραφείο, ενώ η μηνιαία σύνταξή τους από την Προεδρία, μετά τις τελευταίες μειώσεις που έγιναν με εντολή του κ. Κάρολου Παπούλια, φτάνει περίπου τα 6.500 ευρώ. Άγνωστο είναι αν και πόσα χρήματα εισπράττουν ο μεν κύριος Στεφανόπουλος ως συνταξιούχος βουλευτής και συνταξιούχος δικηγόρος και ο κύριος Σαρτζετάκης ως συνταξιούχος δικαστικός.

ΟΙ ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΙ
Οι πρώην πρωθυπουργοί που η Βουλή τους διαθέτει γραφεία για την εξυπηρέτησή τους είναι τέσσερις.
Ο 94χρονος Κ. Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος που έκανε χρήση αυτού του «προνομίου» πριν από αρκετά χρόνια. Το γραφείο του, στο οποίο πια πηγαίνει σπάνια, βρίσκεται στο ισόγειο της βουλής, δίπλα ακριβώς από την αίθουσα των δημοσιογράφων που καλύπτουν το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Συνολικά διαθέτει 6 υπαλλήλους, ορισμένοι από τους οποίους είναι καθημερινά εκεί, ενώ άλλοι έχουν έδρα το πολιτικό του γραφείο στην οδό Αραβαντινού.
Η προσωπική του ασφάλεια περιλαμβάνει 6 αστυνομικούς, πέραν όσων φρουρούν σε μόνιμη βάση το σπίτι και το γραφείο του. Η πρωθυπουργική σύνταξη έφτανε μέχρι πρόσφατα, καθαρά, περίπου τα 5.900 ευρώ. Ωστόσο, μετά τις τελευταίες περικοπές, καθώς και εκείνες που έρχονται από τις αρχές του επόμενου χρόνου, έχει περιοριστεί πλέον σε περίπου 2.500 ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης παίρνει και σύνταξη δικηγόρου, καθώς κατέβαλλε κανονικά τις ασφαλιστικές του εισφορές στο συγκεκριμένο Ταμείο μέχρι τα …. 86 του χρόνια, αλλά και ως εκδότης, καθώς πλήρωνε εισφορές και στο αντίστοιχο Ταμείο μέχρι τα 80 του χρόνια. Συνολικά πάντως, με τις τελευταίες ρυθμίσεις, το ποσό που εισπράττει από όλες μαζί τις συντάξεις, για τις οποίες κατέβαλλε εισφορές επί πολλές δεκαετίες, είναι κοντά στα 4.000 ευρώ.
Το γραφείο του 76χρονου Κώστα Σημίτη, βρίσκεται στο ισόγειο της Βουλής. Και ο κ. Σημίτης έχει αξιοποιήσει πλήρως τη δυνατότητα που έχει να απασχολεί 6 υπαλλήλους, ενώ η αστυνομική του φρουρά είναι σχεδόν ανάλογη με αυτή του κ. Μητσοτάκη, καθώς το πολιτικό γραφείο του στην Ακαδημίας έχει δεχθεί τρομοκρατικές επιθέσεις, για τις οποίες μάλιστα πρόσφατα αποζημιώθηκε από το κράτος με το ποσό των 25.000 ευρώ.
Η σύνταξή του είναι περίπου ίδια με αυτή του κ. Μητσοτάκη, δηλαδή 2.500 ευρώ, ενώ άγνωστο είναι αν και πόσα λαμβάνει ως συνταξιούχος καθηγητής πανεπιστημίου.
Το γραφείο του Κώστα Καραμανλή, στο οποίο εγκαταστάθηκε τον Νοέμβριο του 2009, όταν αποχώρησε από την ηγεσία της ΝΔ, βρίσκεται στον δεύτερο όροφο της Βουλής, με θέα τον Εθνικό Κήπο, πολύ κοντά στα γραφεία του κόμματός του. Η παρουσία του εκεί δεν είναι πολύ τακτική, καθώς συνήθως επισκέπτεται το γραφείο αυτό όταν έχει σημαντικές συνεδριάσεις και προτιμά να κάνει τις συναντήσεις του πιο… διακριτικά, στο πολιτικό του γραφείο, πίσω από την αμερικανική πρεσβεία. Και αυτός έχει 6 υπαλλήλους ως πρώην πρωθυπουργός, ενώ με την ιδιότητα του βουλευτή διαθέτει επιπλέον 5 συνεργάτες, όπως έχουν τη δυνατότητα και οι «300» (3 ή 4 αποσπασμένους και 2 ή 1 επιστημονικό συνεργάτη). Συνολικά, δηλαδή, εξυπηρετείται από 11 υπαλλήλους με διαφορετικές ιδιότητες. Ιδιαίτερα μεγάλος (πάνω από 10) είναι και ο αριθμός των αστυνομικών που τον φρουρούν, ενώ του έχουν παραχωρηθεί συνοδευτικά αυτοκίνητα και διαθέτει μόνιμη φρούρηση, όπως και όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί, στο σπίτι και στα γραφεία του.
Οι αποδοχές του πάντως είναι ίδιες με εκείνες κάθε βουλευτή και μάλιστα σχετικά μειωμένες, αφού δεν συμμετέχει σε διαρκείς επιτροπές. Υπολογίζεται ότι πρέπει να εισπράττει περίπου 6.500 - 7.000 ευρώ τον μήνα.
Ο Γ. Παπανδρέου είναι ο μοναδικός από τους πρώην πρωθυπουργούς που το γραφείο το οποίο του παραχωρήθηκε δεν βρίσκεται μέσα στο Μέγαρο της Βουλής, αλλά σε κτίριο που διαθέτει το κοινοβούλιο στην οδό Σέκερη. Πρόκειται για το Μέγαρο Αρβανίτη, στον δεύτερο όροφο του οποίου βρίσκεται το γραφείο του κ. Παπανδρέου. Ο 60χρονος πρώην αρχηγός του ΠΑΣΟΚ είναι ο μοναδικός από τους πρώην πρωθυπουργούς που δεν έχει κάνει πλήρη χρήση του προνομίου των 6 υπαλλήλων που δικαιούται με τη συγκεκριμένη ιδιότητα. Μέχρι στιγμής έχει αποσπάσει λιγότερους, ενώ και αυτός διαθέτει επιπλέον 5 συνεργάτες με την ιδιότητα του απλού βουλευτή Αχαΐας.
Ίσως ο λόγος για τον οποίο δεν έχει εξαντλήσει το προνόμιό του αυτό να είναι πως ο ίδιος σπανίως έως … καθόλου βρίσκεται στο συγκεκριμένο γραφείο.
Ο μισθός του κ. Παπανδρέου θεωρητικός είναι περί τα 6.500 – 7.000 ευρώ, ωστόσο λόγω των απουσιών του στο εξωτερικό ενδέχεται να περικόπτεται σε κάποιο ποσοστό. Πάντως, την περικοπή τη συμπληρώνει με τα χρήματα που λαμβάνει από τις διαλέξεις που δίνει ανά τον κόσμο.

ΟΙ ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Στο Μέγαρο Αρβανίτη, απέναντι από το Κοινοβούλιο, στεγάζονται και οι διατελέσαντες πρόεδροι της Βουλής που δεν έχουν πλέον την ιδιότητα του βουλευτή. Δηλαδή οι κύριοι Φίλιππος Πετσάλνικος, Δημήτρης Σιούφας και η κυρία Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη. Άπαντες έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν 7 υπαλλήλους στις υπηρεσίες τους, είτε αποσπασμένους από το Δημόσιο είτε μετακλητούς, ενώ επίσης τους παρέχεται αστυνομική φρούρηση. Ωστόσο, δεν έχουν κάνει πλήρη χρήση αυτού του δικαιώματος. Επιπλέον, η Βουλή έχει φροντίσει να τους παραχωρήσει, με τον ίδιο τρόπο που ισχύει για τους εν ενεργεία βουλευτές, και αυτοκίνητα. Ο Φ. Πετσάλνικός, όπως αποκαλύφθηκε πρόσφατα, έλαβε από τη Βουλή ένα ολοκαίνουργιο Volvo S60, από εκείνα που είχαν αποκτηθεί με τη μέθοδο του leasing.
Η κυρία Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη κυκλοφορεί με ένα υβριδικό Honda, μοντέλο του 2008, ενώ
Ο Δημήτρης Σιούφας με ένα Toyota Prius, επίσης μοντέλο του 2008. Η σύνταξη των πρώην προέδρων της Βουλής είναι η ίδια με εκείνη των πρωθυπουργών, δηλαδή έφτανε τα 5.900 ευρώ, όμως με τις περικοπές που έγιναν το τελευταίο διάστημα περιορίζεται στα 2.500 ευρώ περίπου. Φυσικά έχουν κι εκείνοι τη δυνατότητα να παίρνουν συντάξεις και από άλλα Ταμεία στα οποία ήταν ασφαλισμένοι.
Ακόμα πιο ….. τυχεροί είναι οι δύο πρώην πρόεδροι της Βουλής που εξακολουθούν να διαθέτουν τη βουλευτική
ιδιότητα, δηλαδή ο κ. Απόστολος Κακλαμάνης και ο Βύρων Πολύδωρας. Αμφότεροι έχουν τη δυνατότητα να απασχολούν , αν θέλουν, τους 7 υπαλλήλους ως πρώην πρόεδροι και επιπλέον 5 με την ιδιότητα του βουλευτή.
Ο κ. Κακλαμάνης διαθέτει ένα μεγάλο γραφείο στο ισόγειο της Βουλής, δίπλα από την αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών, ενώ το γραφείο του κ. Πολύδωρα (διετέλεσε πρόεδρος της Βουλής μόλις για έναν μήνα) είναι στον πρώτο όροφο, κοντά στην αίθουσα της Γερουσίας. Ο μισθός και των δύο είναι αυτός του βουλευτή, δηλαδή φτάνει στο καθαρό ποσό των 7.000 ευρώ, και φυσικά απολαμβάνουν και τα αντίστοιχα προνόμια που έχουν οι «τριακόσιοι».

ΟΙ ΠΡΩΗΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Η εθνική μας αντιπροσωπία έχει μεριμνήσει να διαθέσει από έναν υπάλληλο και σε πρόσωπα που διετέλεσαν στο παρελθόν επικεφαλής Κοινοβουλευτικών Ομάδων κομμάτων τα οποία σήμερα είτε δεν βρίσκονται στη Βουλή είτε έχουν άλλο αρχηγό είτε δεν υπάρχουν. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι κκ. Γ. Καρατζαφέρης, Ν. Κωνσταντόπουλος, Δ. Τσοβόλας και η Μ. Δαμανάκη

 Αυτό το email είναι απαλλαγμένο από ιούς και κακόβουλο λογισμικό, επειδή η προστασία avast! Antivirus είναι ενεργή.