Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016

ΚΑΥΣΙΣ Ή ΤΑΦΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ;


Καύσις ή ταφή των Νεκρών
  
                                                                                                   18.02.2016
Συμμετέχοντες ταπεινώς στον αγώνα καταδείξεως από πλευράς αγιογραφικής, εκκλησιολογικής και θεολογικής, ως ξένης και έξω από την ορθόδοξη χριστιανική παράδοση και διδασκαλία, της τακτικής καύσεως των νεκρών. Κοντά στα πολλά και σημαντικά που κατά καιρούς έχουν λεχθεί και γραφεί, προσθέτουμε την ταπεινή μας φωνή.
Βεβαίως το εν λόγω θέμα έχει πολλές πλευρές πέραν της εκκλησιαστικής – θεολογικής, όπως νομική, συνταγματική, κοινωνική, ψυχολογική – συναισθηματική, ανθρωπολιγική και ηθική.
Πιστεύω, ότι οι ειδήμονες έχουν καλύψει αρκούντως το θέμα και έχουν αρθεί στο συμπέρασμα ότι από καμία πλευρά δεν προτείνεται η καύση των νεκρών.
Εμείς θα προσεγγίσουμε το πολύ σημαντικό αυτό θέμα από την θεολογική άποψη καταδεικνύοντας την αξία του ανθρωπίνου σώματος, ως δημιουργήματος του Θεού, στη σχέση του με την ψυχή.
Στο δημιούργημα άνθρωπος, έχουμε ενότητα σώματος και ψυχής. Ο άνθρωπος είναι σώμα, είναι και ψυχή.
Η αντίληψη δια την ψυχοσωματική ενότητα είναι διάχυτη σε ολόκληρη τη βίβλο και την πατερική σκέψη και απορρίπτεται εν συνόλω κάθε διαρχική αντίληψη.
Την αξία που έχει η ψυχή έχει και το σώμα. Η δυνατή αυτή σχέση ψυχής προς το σώμα υποστηρίζεται τόσο αγιογραφικά, όσο και πατερικά. Ο Απόστολος Παύλος με την φράση του, «… το σώμα υμών ναός του εν υμίν Αγίου Πνεύματος εστιν…» (Α  Κορ. 6, 16), το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που σας το χάρισε ο Θεός, διακηρύττει την μεγάλη αξία του ανθρωπίνου σώματος σε αντίθεση με τις απόψεις του Ελληνικού κόσμου της εποχής εκείνης. «… Ηγοράσθηκε γαρ τιμής· δοξάσατε δη τον Θεόν εν τω σώματι υμών και εν τω πνεύματι υμών, άτινά εστι του Θεού» (Α  Κορ. 6, 20). Σας αγόρασε ο Θεός πληρώνοντας το τίμημα. Τον Θεό λοιπόν να δοξάζετε με το σώμα σας και με το πνεύμα σας, που ανήκουν σ’ Εκείνον.
Ο δε άγιος Ιουστίνος ο Μάρτυρας και Φιλόσοφος, δίδοντας τον ορισμό του ανθρώπου, λέγει: «τι γαρ εστιν ο άνθρωπος, αλλ’ η το εκ ψυχής και σώματος συνεστός ζώον λογικόν; Μη ουν καθ’ εαυτήν ψυχή άνθρωπος; Ου, αλλ’ άνθρωπον σώμα καλείται … το εκ της αμφοτέρων συμπλοκής καλείται άνθρωπος» - Άνθρωπος είναι σώμα και ψυχή. Αυτή η ισχυρή ενότητα θεμελιώνεται και στο γεγονός της εν Χριστώ σωτηρίας. Ο Χριστός ήλθε να σώσει, να λυτρώσει τον όλον άνθρωπο, ως σώμα και ψυχή, αφού ο ίδιος με την ενανθρώπισή Του προσέλαβε τον όλον άνθρωπο ως σώμα και ψυχή.
Η δυνατή αυτή σχέση και ενότητα σώματος και ψυχής φαίνεται και στο γεγονός του χωρισμού της ψυχής και του σώματος, κατά την ώρα του θανάτου, όπου η ψυχή δεν θέλει αυτό τον αποχωρισμό και ακούμε να μας το επιβεβαιώνει ο ιερός Δαμασκηνός ποιητικά με τον νεκρώσιμο ύμνο περί του βιαίου αυτού χωρισμού: «όντως φοβερώτατον το του θανάτου μυστήριον, πως ψυχή εκ του σώματος βιαίως χωρίζεται εκ της αρμονίας…», που τελικά γίνεται «θείω βουλήματι», με την θέληση του Θεού. Αυτό το βιαίως μαρτυρεί την δυνατή σχέση σώματος και ψυχής.
Επίσης και μετά το χωρισμό που επιφέρει ο θάνατος, η ψυχή γνωρίζει το σώμα της, ώστε κατά την κοινήν ανάστασιν να εισέλθει και πάλι στο σώμα της, σύμφωνα με την προφητεία του προφήτου Ιεζεκιήλ, περί των ξηρών οστέων. Βεβαίως, το σώμα τότε θα είναι άφθαρτο, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, που λέει: «ούτω και η ανάστασις των νεκρών σπείρεται εν φθορά, εγείρεται εν αφθαρσία· σπείρεται εν ατιμία, εγείρεται εν δόξη· σπείρεται εν ασθενεία, εγείρεται εν δυνάμει· σπείρεται σώμα ψυχικόν, εγείρεται σώμα πνευματικόν» (Α  Κορ. ΙΕ , 42-44). Δηλαδή, θα υπάρχουν στο σώμα κατά την Δευτέρα παρουσία του Χριστού, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, αλλά θα είναι ανακαινισμένα και αφθαρτοποιημένα, όπως και το σώμα του Χριστού μετά την Ανάστασή Του.
Μια ακόμη επιβεβαίωση αυτής της αληθείας της αφθαρσίας του σώματος, είναι και τα ιερά Λείψανα των Αγίων μας, τα οποία δεν υπέκυψαν στην φθορά του χρόνου και παραμένουν ακέραια, άφθαρτα, μυροβλύζοντα και ευωδιάζοντα, κηρύττοντας την από του νυν νίκη της φθοράς μετά την Ανάστασιν του Χριστού και τον επέκεινα δοξασμό του. Το υλικό ανθρώπινο σώμα, που ξεπέρασε την φθορά και τον χρόνο μας παραπέμπει στην αφθαρτοποίηση και τον δοξασμό του και στην εκπλήρωγση του προορισμού του, που είναι η θέωσις, το καθ’ ομοίωσιν.
Η αξία, επομένως του ανθρωπίνου σώματος, αξιοί και επιβάλλει τον ανάλογο σεβασμό. Η Εκκλησία στην λατρευτική, λειτουργική και αγιοπνευματική της ζωή, παραλαμβάνει τον άνθρωπο ως σώμα και ψυχή, από την σύλληψή του μέχρι και τον θάνατό του, τον παραδίδει πάλι στον Δημιουργό του. Παραδίδει το σώμα του στην γην, «εξ ης ελήφθη», που σημαίνει απόλυτο σεβασμό στο ανθρώπινο σώμα και πέραν του θανάτου, με την ταφή του εις την γην.
Οποιαδήποτε άλλη μεταχείρηση αντιβαίνει την παράδοση και την επιβαλλομένη τιμή και αποτελεί ανήκειο βιασμό και περιφρόνηση του ανθρωπίνου σώματος. Συμφωνούμε απόλυτα με την απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπου στο Δελτίο Τύπου της 14ης Ιανουαρίου 2016, αναφέρει:
«Η Εκκλησία θεωρεί το ανθρώπινο σώμα ως ναό του Αγίου Πνεύματος (Α  Κορ. 6, 19) στοιχείο της υποστάσεως του ανθρώπου, που έχει πλασθεί κατ’ εικόνα και ομοίωση του Θεού (Γεν. 1, 24) και για τον λόγο αυτό η ορθόδοξη χριστιανική παράδοση αντιμετωπίζει το νεκρό σώμα όχι ως «στερεό απόβλητο», όπως οι απολογητές της αποτέφρωσης, αλλά το περιβάλλει με σεβασμό και τιμή ως έκφραση αγάπης προς το κεκοιμημένο μέλος Της».

Πρωτοπρεσβύτερος π. Χρήστος Τσάκαλος 


  ***********************

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Τρίτη Συνεδρία της Δ.Ι.Σ. για τον μήνα Ιανουάριο,
(14/1/2016).


Συνήλθε σήμερα, Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2016, στην τρίτη Συνεδρία Της για τον μήνα Ιανουάριο, η Διαρκής Ιερά Συνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

Κατά την σημερινή Συνεδρία:
Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος επικύρωσε τα Πρακτικά της προηγουμένης Συνεδρίας.
Ακολούθως ασχολήθηκε με το εκκρεμές νομοσχέδιο με τίτλο «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», κατά το άρθρο 21 του οποίου καθένας μπορεί να επιλέξει, μεταξύ άλλων, τον «τύπο τελετής της κηδείας» του και η δήλωση αυτή είναι υποχρεωτική για όλα τα όργανα ή υπηρεσίες «που επιμελούνται της ταφής του νεκρού», αρκεί να μην προσκρούει σε «κανόνες δημόσιας τάξης, υγιεινής ή στα χρηστά ήθη». Με την παραπάνω γενική διατύπωση παραβιάζεται η θρησκευτική ελευθερία της ορθόδοξης Εκκλησίας, οι ιερείς της οποίας δεν μπορούν διά νόμου να υποχρεωθούν να τελέσουν εξόδιο ακολουθία, εάν κάποιος ζήτησε θρησκευτική κηδεία, αλλά με την ίδια ή άλλη δήλωση είχε επιλέξει την αποτέφρωση της σoρού του.
Υπενθυμίζεται ότι κατά την σύγχρονη διαδικασία της κατ’ ευφημισμόν «αποτεφρώσεως» μετά την καύση της σoρού σε κλίβανο, ο ανθρώπινος σκελετός ρίχνεται σε ηλεκτρικό σπαστήρα (μίξερ, cremulator), θρυμματίζεται και μετατρέπεται σε σκόνη. Η Ιερά Σύνοδος αρνείται ότι είναι αξιοπρεπές για τον νεκρό να καεί σε κλίβανο και να θρυμματισθεί σε μίξερ και δεν διακρίνει ιδιαίτερες διαφορές της σύγχρονης «αποτέφρωσης νεκρών» και της «διαδικασίας ανακύκλωσης απορριμμάτων». Η Εκκλησία θεωρεί το ανθρώπινο σώμα ως ναό του Αγίου Πνεύματος (Α’ Κορ. 6,19) στοιχείο της υποστάσεως του ανθρώπου, που έχει πλασθεί κατ’ εικόνα και ομοίωση του Θεού (Γεν. 1,24) και για τον λόγο αυτό η ορθόδοξη χριστιανική παράδοση αντιμετωπίζει το νεκρό σώμα όχι ως «στερεό απόβλητο», όπως οι απολογητές της αποτέφρωσης, αλλά το περιβάλλει με σεβασμό και τιμή ως έκφραση αγάπης προς το κεκοιμημένο μέλος Της.
Δυστυχώς ορισμένοι Δήμοι αντί να αντιμετωπίσουν την λειτουργική κατάσταση των κορεσμένων ή προβληματικών κοιμητηρίων τους, σπεύδουν να δηλώσουν έτοιμοι για δαπάνες αγοράς οικοπέδων και εξοπλισμού για την εγκατάσταση κέντρων αποτέφρωσης, ουσιαστικά υπονοώντας, ότι όποιος επιμένει στην παράδοση της ταφής, θα συνεχίσει να υφίσταται απαξιωτική μεταχείριση. Μεθοδολογία ακρωτηριασμού δηλαδή, αντί θεραπείας του προβλήματος, που διαιωνίζεται εκβιαστικά υπέρ της αποτέφρωσης, ώστε η τελευταία να διαφημίζεται ως δήθεν αξιοπρεπής για τον νεκρό και λιγότερο δαπανηρή ή μακάβρια για τους οικείους. Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνοντας μέριμνα για τον ορθόδοξο Λαό, η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε την σύσταση Επιτροπής, η οποία θα υποβάλλει σχετική εισήγηση, ώστε να υπάρξει διαβούλευση της Εκκλησίας με τους αρμόδιους κρατικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς.
Επίσης η Δ.Ι.Σ. ασχολήθηκε με τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα.
Μετά το πέρας της Συνεδρίας, οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος, Καστορίας κ. Σεραφείμ και Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγος, καθώς και ο Ειδικός Νομικός Σύμβουλος της Ιεράς Συνόδου κ. Θεόδωρος Παπαγεωργίου θα επισκεφθούν τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νικόλαο Φίλη, για να του επιδώσουν επιστολή περιέχουσα την απόφαση της Ιεράς Συνόδου σχετικά με την διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών, η οποία υιοθέτησε την εισήγηση και την πρόταση του Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου.

Εκ της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου

Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016

Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

ΑΠΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΕ ΚΥΡΙΑΚΗΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ


Ήταν ένας γέροντας ασκητής και αναχωρητής, ο οποίος ασκήτευσε σ’ ένα έρημο τόπο 70 χρόνια, με νηστεία, παρθενία και αγρυπνία...

Ήταν ένας γέροντας ασκητής και αναχωρητής, ο οποίος ασκήτευσε σ’ ένα έρημο τόπο 70 χρόνια, με νηστεία, παρθενία και αγρυπνία. Στα τόσα δε χρόνια που δούλευε στο Θεό, δεν αξιώθηκε να δει καμία οπτασία και αποκάλυψη εκ Θεού. Και σκέφθηκε, λέγοντας τούτο:

«Μήπως για καμίαν αφορμή που δεν ξέρω εγώ, δεν αρέσει του Θεού η άσκησή μου, και η εργασία μου είναι απαράδεκτη; Μήπως γιά τούτο δεν μπορώ να έχω αποκάλυψη και να δω κανένα μυστήριο:».
Αυτά λογιζόμενος ο γέροντας, άρχισε να δέεται και να παρακαλεί το Θεό περισσότερο, προσευχόμενος και λέγοντας: «Κύριε, εάν σου αρέσει η άσκησή μου και δέχεσαι τα έργα μου, δέομαί σου ο αμαρτωλός και ανάξιος, να χαρίσεις και σε μένα κάποιο από τα χαρίσματά σου, για να πληροφορηθώ με μία φανέρωση ενός μυστηρίου ότι άκουσες τη δέησή μου, για να περνώ θαρρετά και πληροφορημένα την ασκητική μου ζωή».
Ενώ τα έλεγε αυτά ο άγιος γέροντας και παρακαλούσε, άκουσε τη φωνή του Θεού να του λέει: «Αν με αγαπάς και θέλεις να δεις τη δόξα μου, πήγαινε μέσα στη βαθύτατη έρημο, και θα σου αποκαλυφθούν μυστήρια».
Όταν άκουσε αυτή τη φωνή ο γέροντας, βγήκε από το κελλί του. Αφού απομακρύνθηκε, τον συνάντησε ένας ληστής, ο οποίος όταν είδε τον αββά, όρμησε με βία εναντίον του, θέλοντας να τον σκοτώσει.
Όταν τον έπιασε, του είπε:
«Σε καλή ώρα σε συνάντησα, Γέροντα, για να τελειώσω την εργασία μου και να σωθώ. Διότι εμείς οι ληστές έχουμε τέτοια συνήθεια και τέτοιο νόμο και πίστη. Ότι δηλαδή όποιος μπορέσει να κάνει εκατό φόνους, πηγαίνει στον παράδεισο. Εγώ, μετά από πολλούς κόπους έως τώρα, έκανα ενενήντα εννιά φόνους. Μου λείπει ακόμα ένας για να τελειώσω την εκατοντάδα μου και να σωθώ. Λοιπόν, σου χρωστάω μεγάλη χάρη και σε ευχαριστώ, γιατί σήμερα για σένα θ’ απολαύσω τον παράδεισο».
Όταν άκουσε τα λόγια του ληστή ο γέροντας, ξαφνιάστηκε και τρόμαξε με το ξαφνικό και ανέλπιστο πειρασμό. Και αφού με το νου του κοίταξε προς το Θεό, σκέφτηκε και είπε:
«Αυτή είναι η δόξα σου, Δέσποτα Κύριε, που θέλησες να δείξεις σε μένα το δούλο σου; Τέτοια συμβουλή έδωσες σε μένα τον αμαρτωλό, να βγω από το κελλί μου, για να με πληροφορήσεις τέτοιο φοβερό μυστήριο; Με τέτοιες δωρεές αμείβεις τους κόπους της ασκήσεως που έκανα για σένα; Τώρα αληθινά γνώρισα, Κύριε, ότι όλος ο κόπος της ασκήσεώς μου ήταν μάταιος· και όλες οι προσευχές μου θεωρήθηκαν από σένα σίχαμα και βδέλυγμα. Όμως ευχαριστώ τη φιλανθρωπία σου. Κύριε, ότι, καθώς γνωρίζεις, παιδεύεις την αναξιότητα μου, όπως μου πρέπει, για τις αμέτρητες αμαρτίες μου και με παρέδωσες στα χέρια του ληστή και φονιά».Αυτά λέγοντας ο γέροντας, λυπημένος, δίψασε πολύ και είπε στο ληστή:
«Παιδί μου, επειδή με το να είμαι αμαρτωλός, με παρέδωσε ο Θεός στα χέρια σου να με θανατώσεις και να γίνει έτσι η επιθυμία σου, όπως το θέλησες, και εγώ στερούμαι τη ζωή, σαν κακός άνθρωπος που είμαι, γι’ αυτό σε παρακαλώ κάνε μου μία χάρη και ένα πολύ μικρό θέλημα και δος μου λίγο νερό να πιω, και μετά αποκεφάλισέ με».Όταν άκουσε ο ληστής το λόγο του γέροντα, θέλοντας με προθυμία να εκπληρώσει την επιθυμία του, έβαλε στη θήκη το σπαθί, που κρατούσε, και έβγαλε από τον κόρφο του ένα δοχείο και πήγε στο ποτάμι που ήταν εκεί κοντά και έσκυψε να το γεμίσει, για να φέρει στο γέροντα να πιεί. Και εκεί που προσπαθούσε να γεμίσει το αγγείο, πέθανε.
Όταν πέρασε λίγη ώρα και δεν ερχόταν ο ληστής, σκεπτόταν ο γέροντας και έλεγε: «Μήπως και ήταν νυσταγμένος και έπεσε και αποκοιμήθηκε και για αυτό αργεί και έτσι μπορώ νά φύγω και να πάω στο κελλί μου; Επειδή όμως είμαι γέρος, φοβάμαι, γιατί δεν έχω δύναμη να τρέξω, θα κουραστώ και θα με προφθάσει, και στο θυμό του θα με τυραννήσει χωρίς λύπη, κόβοντάς με ζωντανό σε πολλά κομμάτια. Λοιπόν ας μη φύγω, αλλά ας πάω στο ποτάμι, να δω τί κάνει».
Πήγε λοιπόν ο γέροντας με­ τέτοιες σκέψεις και τον βρήκε πεθαμένο. Όταν τον είδε γέμισε θαυμασμό και έκπληξη. Και σηκώνοντας τα χέρια του στον ουρανό έλεγε:
«Κύριε φιλάνθρωπε, εάν δεν μου αποκαλύψεις το μυστήριο αυτό, δεν κατεβάζω τα χέρια μου. Λυπήσου λοιπόν τον κόπο μου και φανέρωσέ μου αυτό το πράγμα».Ενώ προσευχόταν ο γέροντας, ήλθε Άγγελος Κυρίου και του είπε:
«Βλέπεις, αββά, αυτόν που βρίσκεται μπροστά σου πεθαμένος; Εξαιτίας σου πέθανε με αιφνίδιο θάνατο, για να γλυτώσεις εσύ και να μη σε θανατώσει. Λοιπόν θάψε τον ως ένα σωσμένο. Διότι η υπακοή που έκανε σε σένα και έκρυψε το φονικό σπαθί στη θήκη του, γιά να πάει να σου φέρει νερό, να σβήσει τη φλόγα της δίψας σου, με αυτό το έργο καταπράυνε την οργή του Θεού και τον δέχθηκε ως εργάτη της υπακοής. Και η ομολογία των ενενήντα εννέα φόνων θεωρήθηκε ως εξομολόγηση.
Λοιπόν θάψε τον και έχε τον με τους σωσμένους. Και γνώρισε απ’ αυτό, το πέλαγος της φιλανθρωπίας και ευσπλαχνίας του Θεού. Καί πήγαινε χαίροντας στο κελλί σου και να είσαι πρόθυμος στις προσευχές σου και να μη λυπάσαι και να λες, ότι πως είσαι αμαρτωλός και στερημένος από αποκάλυψη.
Γιατί όπως είδες σου απεκάλυψε ο Θεός ένα μυστήριον. Να ξέρεις δε και τούτο, ότι όλοι οι κόποι της ασκήσεως σου είναι δεκτοί ενώπιον του Θεού, διότι δεν υπάρχει κανένας κόπος που γίνεται για το Θεό και να απορρίπτεται απ’ αυτόν».
Αφού άκουσε αυτά ο γέροντας έθαψε τον νεκρό.

Από χειρόγραφο «Γεροντικό»,
της Ι. Μονής Φιλοθέου

πηγή: http://www.pentapostagma.gr~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ" ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
Πρωτ.  Βασίλειος Γιαννακόπουλος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Πρεσβυτέρα Νικολίτσα Γκοτσοπούλου

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
+ ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


Αγία Φωτεινή η Μεγαλομάρτυς η Σαμαρείτιδα

Η Αγία Μεγαλομάρτυς Φωτεινή καταγόταν από την Σαμαρειτική πόλη Σιχάρ . Τις πρώτες πληροφορίες για την Αγία τις βρίσκουμε στο Δ΄ κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου (Δ' 1 - 38).

Κάθε μεσημέρι πήγαινε έξω από την πόλη, στο πηγάδι το λεγόμενο του Ιακώβ, και εγέμιζε την στάμνα της. Εκεί, μια ημέρα, συνάντησε τον Ιησού Χριστό, ο Οποίος εφανέρωσε σ' αυτήν όλη τη ζωή της.  Ο Κύριος είπε στην Αγία, ότι Αυτός είναι « τό ὕδωρ τό ζῶν», δηλαδή η αστείρευτη πηγή του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το «πνευματικό ὕδωρ» έδωσε ο Κύριος στη Σαμαρείτιδα, η οποία εβαπτίσθηκε Χριστιανή μεταξύ των πρώτων γυναικών της Σαμάρειας και ονομάσθηκε Φωτεινή.

Από τότε αφιέρωσε τον εαυτό της στη διάδοση του Ευαγγελίου στην Αφρική και στη Ρώμη. Εκεί έλαβε και μαρτυρικό θάνατο από τον αυτοκράτορα Νέρωνα (54 - 68), όταν αυτός έμαθε ότι η Αγία Φωτεινή έκανε Χριστιανές τη θυγατέρα του Δομνίνα και μερικές δούλες της.

Μαζί με την Αγία Φωτεινή εμαρτύρησαν οι υιοί της και οι πέντε αδελφές της.

Η Κάρα της Αγίας βρίσκεται στην Ιερά Μονή Γρηγορίου Αγίου Όρους.
Ένας εκ των ποδών και μία ωμοπλάτη της Αγίας βρίσκονται στην Ιερά Μονή Ιβήρων Αγίου Όρους.
Μία ωλένη με σάρκα της Αγίας βρίσκεται στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος Αγίου Όρους.
Αποτμήματα του Ιερού Λειψάνου της Αγίας βρίσκονται στίς Μονές Αγίας Λαύρας Καλαβρύτων, Γηρομερίου Φιλιατών, Νταού Πεντέλης και Κύκκου Κύπρου.


Εορτάζει στις 26 Φεβρουαρίου εκάστου έτους.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ" ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
Πρωτ.  Βασίλειος Γιαννακόπουλος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Πρεσβυτέρα Νικολίτσα Γκοτσοπούλου

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
+ ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016

ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΑΙΩΝΙΟΝ+ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΝΗ
(25-2-2006)Στη μνήμη της μάνας
 Μάνα πολυσέβαστη, μάνα αρχόντισσα κυρά
με τη βαθιά την πίστη σου, με την πλατιά καρδιά,
με το γλυκό χαμόγελο και το καθάριο βλέμμα˙
δέκα χρόνια απουσιάζεις και μου φαίνεται σαν ψέμα.

Μάνα γλυκιά, μάνα χρυσή, μάνα καλωσυνάτη
για την αμέτρητη στοργή, για τη θερμή σου αγάπη,
για τις καυτές σου προσευχές, την περισσή φροντίδα,
για όλη σου την προσφορά που έζησα και είδα˙
πώς να σε ευχαριστήσω εκεί που είσαι τώρα
κι αναπαύεσαι γλυκά στην Παραδεισένια χώρα;

Λείπεις απ’ το Επισκοπείο, όλοι σε αναζητούν,
Όσοι έρχονταν κοντά σου, να σε δουν, να σε χαρούν,
Να μοιραστούν τον πόνο τους, να νοιώσουν ζεστασιά,
ν’ ακούσουν τα σοφά σου λόγια, να βρουν παρηγοριά.

Είχες τον τρόπο σου εσύ τον καθένα να βοηθάς,
να γίνεσαι για όλους μάνα˙ να ελεείς, να συμπονάς.
Άπλωνες τα δυο σου χέρια κι έδινες απ’ την καρδιά
ότι θα ‘δινε η μάνα στα δικά της τα παιδιά.

Μας έλεγες κάτι απλά, δίχως να επιμένεις˙
Όλο να ταπεινώνεσαι, όλο να κατεβαίνεις.
Είχες το χρυσό κλειδί της σιωπής, της προσευχής
Και χανόσουν μεσ’ τον πλούτο της βαθιάς υπομονής.

Το χιλιάρι κομποσχοίνι γύριζες πολλές φορές
ηια όλων τα προβλήματα, για περιπτώσεις ειδικές.
για πονεμένο ή άρρωστο άναβες το καντήλι
στην Παναγία τη Γιάτρισσα ψιθύριζαν τα χείλη
Εκείνη να προφτάσει, Εκείνη να βοηθήσει
υγεία, χαρά και φώτιση σε όλους να χαρίσει.

Να κάνετε το σταυρό σας γιατί ειν’ όπλο δυνατό
έλεγες γεμάτη πίστη στο Σωτήρα μας Χριστό.
Τίποτα δε φοβήθηκα σ’ όλη μου τη ζωή
Βγαίνοντας απ’ τη πόρτα μου σταυρό και προσευχή.
Και δεν με άφησε ο Θεός καις τα δύσκολα σημεία
μέρα-νύχτα ένοιωθα τη δική Του προστασία.

Μάνα πιστή, μάνα σεμνή, μάνα σωφρονεστάτη
μάνα με κάθε αρετή θείο φόβο γεμάτη˙
σήμερα στη μνήμη σου σε θέλουμε κοντά μας
και στων Αγγέλων τα φτερά να βρίσκεσαι ανάμεσά μας.

Τα δάκρυα απ’ τα μάτια μας με τρόπο να σκουπίσεις
και στις καρδιές μας βάλσαμο και χάδι να σκορπίσεις.
Ν’ αφουγκρασθείς τον πόνο μας για τη φτωχή πατρίδα
 και να προσευχηθείς πολύ για να ‘χουμε ελπίδα
πώς θα βοηθήσει ο Θεός να μη δοκιμαστούμε
πάνω απ’ όσο αντέχουμε, απ’ όσο ημπορούμε.

Τώρα καιρός για προσευχή, τώρα καιρός για νήψη
μην μας αφήσει ο Θεός, μη μας εγκαταλείψει
για τις πολλές μας αμαρτίες το πολύ μας χάλι
τη σύγχυση, την πώρωση, την τόση παραζάλη.

Εσύ με τον ουράνιο κόσμο κι εμείς από τη γή
στη θεία λειτουργία, στο Άγιο Ποτήριο μαζί,
στρατευομένη και θριαμβεύουσα Εκκλησία
με το Χριστό συνάντηση στη θεία Κοινωνία.

Μάνα με το Χριστό μαζί χάνονται αποστάσεις
κι όλα μεσ’ το δικό Του φως παίρνουν άλλες διαστάσεις.
Να εύχεσαι με το Χριστό να ξεπερνάμε τους χειμώνες
 και πάντα όλοι μαζί να Τον υμνούμε στους αιώνες.
Μοναχή Χριστονύμφη
Της Ιεράς Μονής
Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, ΒερίνονΤρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΥΣΤΙΚΑ!

ΠΟΙΟΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΕΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ;  

___________Στό λογικό αυτό ερώτημα δίδει απάντηση το παρακάτω δημοσίευμα. Μας το έστειλαν και σας το προσφέρουμε. Αν θέλετε, το πιστεύετε! Υπάρχουν πράγματα, που γίνονται, αλλά δεν μπορούμε να τα αποδείξουμε! Οπωσδήποτε όμως μας δίδουν κάποια αφορμή, για να αρχίσουμε να βλέπουμε τόν κόσμο καί τα εν τω κόσμω συμβαίνοντα με άλλο μάτι, στοχαστικά. Αν θα ερωτούσε κάποιος τον υποσημειούμενο: ποιός κυβερνάει σήμερα τόν κόσμο; Θα απαντούσα: Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ!   Ο Διάβολος όμως δεν είναι ορατός! Ορατά, άντιθέτως, είναι τα όργανά του, εδώ, εκεί καί παραπέρα. 
_________Η Εκκλησία του Χριστού υπάρχει για να διαλύει τα έργα του Διαβόλου. Αλλά η Εκκλησία του Χριστού σήμερα είναι ζωντανή; Είναι μαχητική, όπως θάπρεπε; Είναι στις επάλξεις;  Δίνει την μαρτυρία της; Παίζει ρόλο Καθοδηγητού;  
_______Να ένα παράδειγμα συμπεριφοράς σύγχρονου εκκλησια-στικού παράγοντος: Ιεράρχης, υπερασπιζόμενος τους ομοφυ-λοφίλους, προ ολίγων ημερών  είπε και τα εξής: «Οι Ομοφυλόφιλοι, όπως όλοι οι άνθρωποι, είναι δημιουργήματα του Θεού και ισχύει και γι΄ αυτούς ο αντίστοιχος σεβασμός και η τιμή και όχι η βία και η απόρριψη»!     
________Με άλλα λόγια: Ο Θεός φταίει, που τους δημιουργεί! Εμείς στον ομοφυλόφιλο οφείλουμε όχι μόνο σεβασμό, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΙΜΗ!  Σας ερωτώ: είναι λόγια του Χριστού αυτά; Ακούσατε μήπως κάποια διόρθωση, κάποια αντίρρηση από την Διοίκηση της Εκκλησίας; 
________Ο Διάβολος, λοιπόν, κυβερνάει τον κόσμο σήμερα, κάποιος δε θαρραλέος ερευνητής είχε το θάρρος να τον ονοματίσει. Λέγεται Λόρδος Ρότσιλντ. Είναι Εβραίος! Κρατάει στά χέρια του τον Μαμμωνά, δηλ. το χρήμα, και με αυτό διευθύνει την ανθρωπότητα. «Η περιουσία του υπολογίζεται στα 500 τρις. ευρώ, όλα σε τούβλα χρυσού».
 __________Κιβωτός της σωτηρίας μας, λοιπόν, παραμένει η Εκκλησία του Χριστού. Θησαυρός μας ο Ιησούς Χριστός! Όσοι είναι μέσα στην Κιβωτό, σώζονται! Καί όσοι, εν μετανοία διατελούντες, ξαναγυρίζουν στην Κιβωτό, είναι καλοδεχούμενοι! Η Εκκλησία μας είναι η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική του Χριστού Εκκλησία! Εμείς οι Κληρικοί είμεθα αμαρτωλοί, όπως κάθε άνθρωπος, αλλά αγωνιστές της αρετής. Αγωνιζόμεθα και την εμπειρία μας προσπαθούμε να την μεταδώσουμε στούς χριστιανούς μας.  Τον προσωπικό μας γιατρό τον επιλέγουμε. Τούτ' αυτό κάνουμε, πρέπει να κάνουμε,  και για τον πνευματικό μας Πατέρα, τον διαλέγουμε, τον εμπιστευόμεθα και τόν ακολουθούμε! Και με τόντρόπο αυτό σωζόμεθα! Ενούμεθα με τον Χριστό μας, γινόμαστε αληθινά καί αληθινοί ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ! 
Αίγιον, 22 Φεβρουαρίου 2016
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
 *********************
 ΕΙΝΑΙ  ΟΙ  ΡΟΤΣΙΛΝΤ  ΗΛΙΘΙΟΙ !!!

   -------------------------------------------------
Όταν λέμε  ΡΟΤΣΙΛΝΤ, εννοούμε τη παγκόσμια Σιωνιστική Δικτατορία, καί  Σιωνιστική Ν.Τ.Π.

Οι Κυβερνήσεις των ΗΠΑ/Ε.Ε. τελούν υπό πλήρη κατοχή της Παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας, της οποίας πρόεδρος είναι ο γνωστός και μη εξαιρετέος Λόρδος ΡΟΤΣΙΛΝΤ.

Η περιουσία του υπολογίζεται στα 500 τρις. ευρώ, όλα σε τούβλα χρυσού.

Είναι ο σύγχρονος Βασιλιάς Μίδας.

Τρομοκρατεί επί ποινή θανάτου όλες τις Κυβερνήσεις των ΗΠΑ/Ε.Ε.

Ελέγχει την οικονομία όλων των Κρατών της Γης.

Καθορίζει τις τιμές του χρυσού και πετρελαίου.

Ελέγχει όλα τα χρηματιστήρια των Κρατών της Γής.

Αποφασίζει τοπικούς ή Παγκόσμιους Πολέμους.

Όλοι οι πολιτικοί μεγάλων καί μικρών κρατών είναι δούλοι & ορντινάντσες του.

Οι Έλληνες πολιτικοί είναι δούλοι των δούλων πολιτικών ΗΠΑ/Ε.Ε.

Ο ΡΟΤΣΙΛΝΤ φροντίζει έκαστος Βασιλεύς/Πρόεδρος/Πρωθυπουργός κράτους να είναι υποτακτικός και μαριονέτα του.

Οι Βουλευτές των κοινοβουλίων να είναι πιόνια του.

Φροντίζει ΗΠΑ/Ε.Ε. να είναι καταχρεωμένες.

Αυτός φρόντισε οι ΗΠΑ να χρωστούν  $17 τρις.

Αυτός φρόντισε η μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας (DEUTSCHE BANK), να χρωστά 50 τρις. ευρώ, ώστε να ελέγχει τη Γερμανία, με τρόμο τη χρεοκοπία!!!

ΗΠΑ/Ε.Ε. τελούν υπό την σκλαβιά της Σιωνιστικής Ν.Τ.Π. & της παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας.

Ο ΡΟΤΣΙΛΝΤ είναι ο Πλανητάρχης, ο Κοσμοκράτορας, και ο Επικυρίαρχος του πλανήτη, με τρομοκρατία.

Το ΝΑΤΟ είναι ο στρατός σωτηρίας του ΡΟΤΣΙΛΝΤ.

Τα διάφορα ΜΜΕ στηρίζουν τους δούλους πολιτικούς του επικυρίαρχου ΡΟΤΣΙΛΝΤ, σε κάθε κράτος.

Φθάσαμε στο σημείο τους τσιφούτηδες δανειστές του ΡΟΤΣΙΛΝΤ, να τους αποκαλούμε «Θεσμούς».

Για να γίνει κάποιος δανειστής κράτους, πρέπει να ανήκει στη κλίκα- μαφία ΡΟΤΣΙΛΝΤ.

Ο ΡΟΤΣΙΛΝΤ επιμένει για μείωση των συντάξεων των Ελλήνων γερόντων, ώστε να μπορεί να εισπράττει τα τοκοχρεωλύσια κάθε μήνα από τη χρεωμένη Ελλάδα.

Ο ΡΟΤΣΙΛΝΤ αποφάσισε να καταργήσει τα 500ευρά, για να χάσουν τα χρήματά τους όσοι τα έχουν, και να μείνουν τα χρήματα στις τράπεζές του. Αυτός θα τα εισπράξει σε πλάκες χρυσού. Όλες οι τράπεζες είναι δικές του.

Το μεταναστευτικό και η προσφυγιά είναι έργα δικά του. Το χαλιφάτο των ISIS είναι δημιούργημά του.

Η καταστροφή των κρατών Ιράκ-Λιβύης-Συρίας είναι έργο δικό του.

Η χρεοκοπία της Ελλάδος είναι έργο δικό του.

Οι Γιαγιές της Λέσβου, θα πάρουν το βραβείο NOBEL και η Ελλάδα θα μείνει με τους Τζιχαντιστές λαθρομετανάστες στο χέρι.

Όλες οι πληγές του Φαραώ, των κρατών της Γης, προέρχονται από τον ΡΟΤΣΙΛΝΤ, για να εδραιώσει τη Παγκόσμια Σιωνιστική Αυτοκρατορία του.

Οι «Έλληνες» πολιτικοί , Τραπεζίτες, ηγεσία της Ορθοδοξίας-Εκκλησίας, ηγεσία του Στρατεύματος, είναι πιόνια του.

Εάν κάποιος αντιδράσει δολοφονείται.

Ο ΡΟΤΣΙΛΝΤ δολοφονεί διεθνώς όποιον πολιτικό , αντιστέκεται στα σχέδιά του.

(Βλέπε περίπτωση προέδρου Κένεντυ ΗΠΑ, μέχρι Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο).

Η Κυβέρνηση Τσίπρα καλώντας το ΝΑΤΟ & Τούρκους στο Αιγαίο, παίζει με τη φωτιά, θα μεταβάλλει το Αιγαίο σε Συρία-Λιβύη. Η Ρωσία θα αντιδράσει!!!

Επί Κυβερνήσεως Τσίπρα, οι Τούρκοι ξανάρχονται μετά από 200 χρόνια. Η Κυβέρνηση Τσίπρα κάνει λυκοσυμμαχίες με το ΝΑΤΟ ιδιοκτησίας ΡΟΤΣΙΛΝΤ.

Η Κυβέρνηση Τσίπρα, (όπως οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ-Ν.Δ.), είναι πολιτικά ανδρείκελα του ΡΟΤΣΙΛΝΤ, γιαυτό δεν υπάρχει πρόοδος στη χώρα!!!

Ο Τσίπρας δηλώνει διεθνιστής, οπαδός της κοσμοθεωρίας του Εβραίου ΜΑΡΞ. Αυτό σημαίνει οπαδός της παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας. Αυτό σημαίνει παιδί για τα θελήματα του ΡΟΤΣΙΛΝΤ.

Ο Τσίπρας είναι εθνομηδενιστής, μην περιμένετε τίποτα από αυτόν στα Εθνικά μας θέματα. Τα έδωσε όλα στον Επικυρίαρχο ΡΟΤΣΙΛΝΤ, λόγω ΜΑΡΞ!!!

Ο Τσίπρας τα δίνει όλα στους Τούρκους, αρκεί να περάσουν τα σχέδια ΡΟΤΣΙΛΝΤ & ΣΟΡΟΣ, για ΝΤΠ & Παγκοσμιοποίηση.

Ο πονηροί Ερντογάν-Νταβούτογλου δεν θα μπορούσαν να βρούν καλλίτερο συνεργάτη. Ο Τσίπρας είναι συνεργάτης του εχθρού.

Οι Ευρωπαίοι πολιτικοί, υπάλληλοι του ΡΟΤΣΙΛΝΤ, μας χρεοκόπησαν με δόλιο χρέος, με αντάλλαγμα το μισό Αιγαίο, με τα νησιά μας, που θα τα δώσουν στους Τούρκους. (Σχέδιο της Ν.Τ.Π.)

Μπήκαμε στο ΝΑΤΟ & Ε.Ε. να προστατευθούμε από τους Τούρκους. Τελικά το ίδιο το ΝΑΤΟ & Ε.Ε. μας οδηγούν στο στόμα των γκρίζων λύκων των Τούρκων. Οι «σύμμαχοι» & «εταίροι» μας οδηγούν σε εδαφικό διαμελισμό της Ελλάδος.

Η δόλια χρεοκοπία, τα Μνημόνια, το προσφυγικό, είναι ένα εκκρηκτικό μείγμα για την κοινωνική συνοχή και ύπαρξη της Ελλάδος.

Ο Τσίπρας έδωσε το Αιγαίο στους Τούρκους, για να μας δώσουν οι «εταίροι» την αξιολόγηση για τα μέτρα του Μνημονίου. Τόσο αγαθός είναι............

Οι Τούρκοι «σουλατσάρουν» ανενόχλητοι στο Αιγαίο, με την ανοχή του ΝΑΤΟ.

Τέτοια Βουλή από υπαλλήλους του ΡΟΤΣΙΛΝΤ δεν την θέλουμε. Ήδη έχουμε ΧΟΥΝΤΑ τη παρούσα Βουλή..... 

Εάν θέλει ο ΡΟΤΣΙΛΝΤ να γίνει Πλανητάρχης, να γίνει με δημοκρατικές διαδικασίες. Συνιστούμε στον ΡΟΤΣΙΛΝΤ να είναι αγαπητός στο Λαό του πλανήτη, λαοπρόβλητος, δημοφιλής, και ΟΧΙ ΤΥΡΑΝΝΟΣ.

Εν όψει αυτής της διεθνούς καταστάσεως ευρισκόμενοι, εισηγούμεθα τα εξής.


                        ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
                   -----------------

1.-Άσκηση δυναμικής, ανεξάρτητης, εθνικής Εξωτερικής πολιτικής, και ας μας δολοφονήσει ο ΡΟΤΣΙΛΝΤ. ΟΧΙ εξωτερική πολιτική αποικίας & προτεκτοράτου.

2.-Εκμετάλλευση της Γεωπολιτικής-Γεωστρατηγικής θέσης της χώρας. Αφού οι Δυτικοί μας φέρθηκαν εχθρικά και πρόστυχα, να αναζητήσουμε νέες συμμαχίες.

3.-Τώρα οι υπηρέτες του ΡΟΤΣΙΛΝΤ, Μέρκελ, Ερντογάν, & Νταβούτογλου, επέτυχαν επέμβαση του Σιωνιστικού ΝΑΤΟ στο Αιγαίο. Ευκαιρία βρήκαν οι Τούρκοι να διεισδύσουν μέσω ΝΑΤΟ, στα χωρικά μας ύδατα. Μετά άντε να τους βγάλεις.......

4.-Σκοπός τους είναι όχι να εμποδίσουν τους λαθρομετανάστες & πρόσφυγες, αλλά να εγκλωβίσουν τη ΡΩΣΙΑ στο βορρά. Στόχος της Παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας του προέδρου τσιφούτη ΡΟΤΣΙΛΝΤ, είναι η ΡΩΣΙΑ!! Γιαυτό έστειλε το δουλικό του ΚΙΣΙΝΓΚΕΡ στη Μόσχα για συνομιλίες!

5.-Προδότες πολιτικοί, γιαυτό πουλήσατε τα αεροδρόμια των νησιών του Αιγαίου στους Γερμανούς. Οι Γερμανοί διαχρονικά και ιστορικά είναι σύμμαχοι των Τούρκων!!!

6.-Η Μέρκελ με τον Ερντογάν, είναι εκτελεστικά όργανα του ΡΟΤΣΙΛΝΤ, ενέπλεξαν το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, κατόπιν διαταγών των Σατανικών Κοσμοκρατόρων. Η αντίδραση της Ρωσίας θα είναι άμεση. Έτσι ο Γ! Π.Π. είναι προ των πυλών στη γειτονιά μας.

7.-Αυτά που κάνουν σήμερα το δίδυμο Ερντογάν-Νταβούτογλου στη Συρία, είναι κατόπιν εντολών της παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας των Επικυρίαρχων.

8.-Αφού το ΝΑΤΟ είναι εχθρικό προς την Ελλάδα, τότε παραχώρηση στη ΡΩΣΙΑ ναυτικών και αεροπορικών βάσεων, έναντι ενοικίου, ώστε η ΡΩΣΙΑ να γίνει ανάχωμα και ασπίδα προστασίας έναντι της Νατοϊκής και Τουρκικής βουλιμίας στο Αιγαίο & Νησιά.

9.-Αν δεν σταματήσουμε εδώ και τώρα, τους λαθρό στα Τουρκικά χωρικά ύδατα, οδηγούμαστε σε βέβαιο εθνικό θάνατο. Στη Πατρίδα μας, θα κατοικήσουν και κληρονομήσουν οι Μουσουλμάνοι λαθρομετανάστες.

10.-Το πάθημα της Ελλάδος μέσα στην Ε.Ε. & ΝΑΤΟ, βλέπουν τα άλλα μικρά κράτη, και τρέμουν από φόβο.

11.-Το ΝΑΤΟ τώρα διχοτομεί το Αιγαίο, και δίδει το μισό στους Τούρκους, μαζί με νησιά, και Α.Ο.Ζ.

12.-Μετά το «μπλοκάρισμα», και διχοτόμηση του Αιγαίου, το επόμενο βήμα από ΝΑΤΟ-Τούρκους, θα είναι το κλείσιμο των Στενών. (Δαρδανέλια-Βόσπορο).

13.-Ο Μεντβέντεφ δήλωσε. Το μπλοκάρισμα του Αιγαίου από το ΝΑΤΟ, και το κλείσιμο των Στενών από Τούρκους, σημαίνει Γ. Παγκόσμιο Πόλεμο.

14.-Κύριοι πολιτικοί της Ε.Ε. θα κάνετε τις

Ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις (Λονδίνο-Παρίσι-Βερολίνο, Φρανκφούρτη, Μόναχο, Ρώμη, κλπ), συντρίμια και στάχτη, σαν τις πόλεις της Συρίας, διότι είσθε ορντινάντσες και μαριονέτες της παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας του τσιφούτη ΡΟΤΣΙΛΝΤ!!!

15.-Όσο παραμένουμε στη Σιωνιστική Δύση των πολιτικών απατεώνων ΡΟΤΣΙΛΝΤ, Κίσινγκερ, Μπρεζίνσκι, κ.λ.π. ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΑΜΕΝΟΙ                             ΑΝΤΩΝΗΣ  ΓΡΥΠΑΙΟΣ

Διεθνολόγος/Αναλυτής Γεωπολιτικής/Αρθρογράφος


  (βλ. Πηγή: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ", 19.02.2016       

    

Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016

ΩΣΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΑ ΕΧΟΥΝ ΣΑΠΙΣΕΙ;

ΜΟΛΥΝΘΗΚΕ, ΛΟΙΠΟΝ,  ΚΑΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ; 

__________Με πολλή μεγάλη έκπληξη πληροφορηθήκαμε από το Διαδίκτυο, ότι ο Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου – δηλ. ο αρμόδιος να ελέγχει τους Δικαστές όλης της Χώρας για πειθαρχικά παραπτώματα- παραπέμπεται για να δικασθή από το αρμόδιο όργανο, κατηγορού-μενος, ότι «παρανόμως και δίχως να είναι ενήμερος ο Άρειος Πάγος προήδρευε για 9 χρόνια του δευτεροβάθμιου αθλητικού δικαστηρίου.  Ο κανονισμός προβλέπει ότι η θητεία του δικαστή της ελληνικής ομοσπονδίας διαρκεί δύο έτη και μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις και εν γνώσει του Αρείου Πάγου μπορεί να ανανεωθεί».
__________Με άλλα λόγια ο αρμόδιος να ελέγχει την νομιμότητα στο Δικαστικό Σώμα συνελήφθη να παρανομεί καταφόρως! Με την συνεργασία των παραγόντων της ΕΠΟ ο κ. Αντιπρόεδρος κατά τρόπον αυθαίρετον ανανέωνε την θητεία του!!!
__________Συγχαίρουμε τον Αξιότιμο Υπουργό της Δικαιοσύνης, διότι ανεκάλυψε το σκάνδαλο και παρέπεμψε τον υπεύθυνο. Παρά ταύτα η σκέψη που κυριαρχεί μέσα μας είναι μία και μόνη.
__________Ό,τι η ηθική σαπίλα κυριαρχεί πλέον στην Ελληνική Κοινωνία!
__________Η πρώτη είδηση ήταν, ότι τα Μέλη της Κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ διορίζουν ασταμάτητα τη γυναίκα τους, τους αδελφούς τους , τους συγγενείς τους και τους «μπράβους» των σε Κυβερνητικές θέσεις με παχυλούς μισθούς.
__________Ύστερα ήλθε η είδηση για τον άλλοτε Υπουργό των Οικονομικών κ. Παπακωνσταντίνου, ότι αλλοίωσε την Λίστα Lagard, προκειμένου να απαλείψει ονόματα στενών προσώπων του οικογενειακού του περιβάλλοντος.
__________Με αρκετή καθυστέρηση πληροφορηθήκαμε για τις «μαγκιές» του άλλοτε Υπουργού Οικονομικών κ. Γιάνη (προσοχή, όχι Γιάννη) Βαρουφάκη.
__________Τώρα τελευταία μας ήλθε η είδηση, ότι ο νυν Υπουργός των Οικονομικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος έχει στο Επιτελείο του ως Σύμβουλο κάποιο Κινέζο κύριο, ο οποίος εισπράττει ως μισθό το αστρονομικό ποσόν των 800.000 € ετησίως, δηλαδή 70.000 € περίπου το μήνα!
__________Μια ακόμη πηγή βαθύτατης λύπης μας υπήρξε και η είδηση, ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης άσκησε δίωξη κατά του Προϊσταμένου της εισαγγελίας Εφετών κ. Ισίδωρα Ντογιάκου! Ο κ. Ντογιάκος φέρεται σαν να εξεστόμισε ύβριστικούς χαρακτηρισμούς κατά της Κυρίας Προέδρου του Αρείου Πάγου! (Βλ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ, 21.02.2016, σελ.1 καί 2) 
___________Ας έλθουμε τώρα σέ ένα άλλο σοβαρό σκάνδαλο. Η είδηση έλαβε μεγάλη δημοσιότητα. Και Εφημερίδες και η Τηλεόραση αασχολήθησαν και την εσχολίασαν. Εμείς προσωπικά δεν την πιστεύουμε, Αλλά και κάποια διάψευση, που μας απεστάλη, δεν μας ικανοποίησε. Με κάθε επιφύλαξη, λοιπόν, γράφουμε τά παρακάτω.
_________Πως να σχολιάσουμε την συγκλονιστική -επαναλαμ- βάνουμε,  εάν βέβαια αληθεύει, είδηση, ότι κάποιος κ. Βόλτερ Μόργκιαν, Υπουργός Οικονομικών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, δηλ. στη Γερμανία, με επιστολή του «εκλιπαρούσε τον τότε Πρωθυπουργό της Ελλάδος κ. Αντώνη Σαμαρά για να του «παραδώσει» ένα Κατάλογο με ονόματα Ελλήνων φοροφυγάδων, πού είχαν καταθέσεις στο Εξωτερικό, αλλ' ο κ. Σαμαράς   αρνείτο να παραλάβει το πολύτιμο αυτό στοιχείο;  Γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, ότι  ο κ. Σαμαράς είναι ένας ακέραιος άνθρωπος!  Αλλά στην εποχή μας όλα απαιτούν απόδειξη. Ο Πρόξενος της Ελλάδος στό Ντύσσελντορφ κ. Νικόλαος Πλεξίδας, σε επιστολή του, με ημερομηνία 19.11.2012 αναφέρει: 
«Στη συνέχεια τηλεφωνικών οδηγιών, που έλαβα από το γραφείο του Αντώνη Σαμαρά  απέρριψα ευγενικά πρός τον Υπουργό Οίκονομικών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλάις κ. Dr. Walter-Borjans τήν πρότασή του για ενδεχόμενη συνεργασία στο γνωστό θέμα» (Βλ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 20.02.2016, σελ. 11). Έτσι η λίστα Borjans ποτέ δεν έφθασε στα χέρια του τότε Πρωθυπουργού!
________Το ερώτημα που ανακύπτει είναι: Μήπως ο κ. Borjans έχει δίκαιο;  Δυστυχώς από τήν ώρα που έχει πλέον αποδειχθή, ότι στενός Συνεργάτης του Πρωθυπουργού κ. Σαμαρά  είχε ένα χρηματικό ποσόν της τάξεως των 5.000.000 € περίπου σε τραπεζικό λογαριασμό του Εξωτερικού, χωρίς τα χρήματα του να είναι νόμιμα, τα πράγματα πλέον πολύ σκοτεινιάζουν! Ο εν λόγω Συνεργάτης αποδέχθηκε την κατηγορία καί, για να νομιμοποιηθή, έσπευσε να καταθέσει τό υπέρογκο ποσόν των 3.100.000 € ώς φορολογία. Έτσι, λοιπόν, θα το επαναλάβουμε:  Μα τίποτε δεν έμεινε όρθιο σ' αυτό τόν τόπο. Όλοι και όλα έχουν μολυνθή; 
________Τα συμπεράσματα δικά σας! 

****************
__________Αδέλφια μου,
__________Αφού η ηθική σαπίλα έφθασε μέχρι τα έδρανα του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, τότε χωρίς δισταγμό μπορούμε να πούμε, ότι η Ελλάδα έχει σαπίσει πλέον!  Η Ελληνική Κοινωνία, καθώς φαίνεται, βαδίζει ολοταχώς πλέον προς την αποσύνθεση! Για την ηθική κατρακύλα της Χώρας μας ευθύνονται όλα τα πολιτικά σχήματα και κόμματα!  Και βέβαια το κερασάκι στην τούρτα της σαπίλας ήλθε με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
__________Είναι καιρός οι Έλληνες, οι νεώτερες γενιές, να ξαναγυρί- σουν στην Μητέρα Εκκλησία, όπου διδάσκεται ο ηθικός Νόμος του Ευαγγελίου. Εάν δεν γίνη αυτό, τότε η Χώρα θα αυτοκαταστραφεί από την ανηθικότητα, από την ψυχική και κοινωνική σαπίλα! 
          «Κύριε, σώσον τους ευσεβείς»!

Αίγιον,  22 φΕΒΡΡΟΥΑΡΊΟΥ 2016

+ Ο Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος

ΚΑΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΙΔΗΣΗ


ΠΗΓΗ: stivpol04@gmail.com

**** Και ο Αλαφούζος δεν πήρε χαμπάρι ; ή …. Μήπως είχε πάρει ; (DJJS)
Πειθαρχικός έλεγχος διατάχθηκε από τον υπουργό Δικαιοσύνης, Νίκο Παρασκευόπουλο, κατά του αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, Νίκου Λεοντή, καθώς κατηγορείται ότι παρανόμως και δίχως να είναι ενήμερος ο Άρειος Πάγος προήδρευε για 9 χρόνια του δευτεροβάθμιου αθλητικού δικαστηρίου. Ο κανονισμός προβλέπει ότι η θητεία του δικαστή της ελληνικής ομοσπονδίας διαρκεί δύο έτη και μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις και εν γνώσει του Αρείου Πάγου μπορεί να ανανεωθεί.
Συγκεκριμένα, ο Νίκος Λεοντής -που επί των ημερών του το ποδοσφαιρικό στερέωμα κλυδωνιζόταν από το σκάνδαλο «Koriopolis» με τους στημένους αγώνες- φερόταν να ανανεώνει μονομερώς και παρανόμως τη σύμβασή του με την ΕΠΟ, κάτι που αποτελούσε κοινό τους μυστικό.
Ως εκ τούτου, εντύπωση προκαλεί η εμμονή της ΕΠΟ στη διατήρηση του κ. Λεοντή στη συγκεκριμένη θέση. Ποιος ο λόγος της παράνομης διατήρησής του στο συγκεκριμένο αξίωμα;
Η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στο Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Συμβουλίου της Επικρατείας, αφού λόγω της ιδιότητάς του δεν γίνεται να εξεταστεί από τον Άρειο Πάγο.
Το ερώτημα που προκύπτει είναι πως γίνεται ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου που είναι επικεφαλής των Επιθεωρητών του Αρείου Πάγου -δηλαδή υπεύθυνος για τους πειθαρχικούς ελέγχους- να ασκεί τα καθήκοντά του, ελέγχοντας δικαστές για πειθαρχικά παραπτώματα, τη στιγμή που και ο ίδιος είναι ελεγχόμενος για κάτι τόσο σοβαρό.