Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018

ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 Κύριον «Βασίλη Μαν».

(Δίκτυον Κοινωνικής Δικτύωσης,

Facebook, Profil: Βασίλης Μαν. - 26.01.2018) 

 

Αγαπητέ μοι κ. Βασίλειε Μαν.

_______Δεν διαθέτω σελίδα στο Facebook!  'Αλλοι μου έφεραν το δημοσίευμά σας στη δική σας σελίδα με ημερομηνία 26 Ιανουαρίου, το οποίον και ανέγνωσα μετά προσοχής. 
______Εκεί αναφέρεσθε στο περιεχόμενο της ομιλίας μου κατά το Συλλαλητήριο για την Μακεδονία μας, που έλαβε χώραν την Κυριακή 21 Ιανουαρίου στην πλ. Φανερωμένης. 
 1. Με κατακρίνετε, ότι ενεργώ διχαστικά! 
 2. Εν συνεχεία προβαίνετε σε ηθική διδασκαλία. Με διδάσκετε την αγάπη,  επικαλείσθε δε το χωρίον της Αγίας Γραφής: «Αγαπητοί, αγαπώμεν  αλλήλους, ότι η αγάπη εκ του Θεού εστι και πας ο αγαπών εκ του Θεού γεγέννηται  και γιγνώσκει τον Θεόν» (Α' Ιωάννου 4,7). 
 3. Με κατηγορείτε επίσης, ότι είμαι ανίκανος να διακρίνω  «το τοίχος ανάμεσα στον Πατριωτισμό καί τον Εθνικισμό», (μάλλον θά ηθέλατε να γράψετε τη λέξη «το τείχος» και όχι «το τοίχος»),
 4. Τέλος, ότι απέβλεπα στην προσωπική  μου προβολή διά των Μ.Μ.Ε., αφού η ομιλία μου σκοπόν είχε «κάποια λεπτά τηλεθέασης...».

_______Σας απαντώ, λοιπόν, με αγάπην Χριστού, αλλά και με χριστιανικήν παρρησίαν.
 1. Το γεγονός, ότι στο σημείωμά σας αναφέρεσθε ανωνύμως στο πρόσωπό μου δείχνει μια κάποια ευγένεια ψυχής! Απευθύνεσθε βεβαίως «σε κάποιον, που κατέχει μια θέση σ΄ένα τόπο», γεγονός το οποίο οδηγεί ένα σκεπτόμενο άνθρωπο στο στόχο σας, δηλ. στο πρόσωπό μου. 
 2. Κι' εμείς, λοιπόν, σας απαντάμε με τα στοιχεία, που έχετε στο Facebook, παρά το γεγονός, ότι γνωρίζουμε το όνομά σας και το τηλέφωνό σας.
 3. Ας έλθουμε τώρα στην ουσία του ζητήματος. Μήπως, πρίν γράψετε, θάπρεπε να σκεφθήτε, ότι ωφέλιμο θα ήταν να ζητήσετε μιά συνάντηση μαζί μου και να μου εκθέσετε τετ-α τετ, όπως θά έλεγαν οι Γάλλοι, τις αντιρρήσεις σας και γενικώτερα τις απόψεις σας; 
 4. Ας έλθουμε κατ' αρχήν στα περί της  αυτοπροβολής μου κλπ., τα οποία θεωρώ ως ανόητα κατασκευάσματα! Σαράντα τόσα χρόνια σας υπηρετώ και, με τη Χάρη του Θεού, ουδέποτε προέβαλα το ατομό μου. Μήπως, λοιπόν, κάνετε λάθος, όταν γράφετε, ότι «το συλλαλη- τήριο ήταν μια διαμαρτυρία για την ονομασία των Σκοπίων και όχι μια αφορμή να "διαφημιστεί" αυτός και η ιδεολογία σου»; Δηλ. εμμέσως πλήν σαφώς με κατηγορείτε, ότι αντί να εστιάσω την προσοχήν των ακροατών μου στο ζήτημα των Σκοπίων, εκμεταλλεύ- θηκα την ευκαιρία για να διαφημίσω τον εαυτό μου και την ιδεολογία μου! Σας ερωτώ: Μήπως, ίσως άθελά σας,  με συκοφαντείτε;   
 5. Ας έλθουμε τώρα στα περί αγάπης. Διερωτώμαι: μήπως είναι δείγμα υπερβολικού εγωϊσμού, όταν ένας λαϊκός αποτολμά να κάνει διδασκαλία περί της αγάπης σε ένα Επίσκοπο, ο οποίος επί σαράντα τόσα χρόνια στον ιστορικό αυτό τόπο έχει εκδαπανήσει τόν εαυτό του στη διακονία του Χριστού μας και των ανθρώπων; Στοιχει- ώδης αγάπη επιβάλλει να μην εκθέτουμε ένα τέτοιο πρόσωπο, ένα ογδοηκοντούτη Επίσκοπο, ακόμη και όταν αυτός κάνει κάποιο λάθος; Και ταύτα λέγω πρός υμάς, επειδή ομιλείτε περί αγάπης! Ως ηλικιωμένος πιά άνθρωπος δικαιούμαι να διαπράξω και κάποιο λάθος! «Το γαρ γήρας ουκ έρχεται μόνον», έλεγαν οι αρχαίοι 'Ελληνες! Τον φυσικό σας Πατέρα θα τον διαπομπεύατε, εάν διέπραττε κάποιο λόθος; Σεις, το πνευματικό μου παιδί, επικαλούμενος την αγάπη του Χριστού μας, δικαιούσθε άραγε να με διαπομπεύετε;  Σεις δεν θάπρεπε να εφαρμόζετε πρώτος την εντολή της αγάπης; Το δημοσίευμά σας και όλα τα σχόλια, που το ακολουθούν στο Facebook, είναι προϊόντα αγάπης;
 6. Προφανώς ενεργείτε με μίσος, επικαλείσθε όμως ως καμουφλάζ την εντολή της χριστιανικής αγάπης! Μήπως, τελικά, είσθε ένας υποκριτής; Ψάξτε τον εσωτερικό σας κόσμο.
 7. Λοιπόν, αδελφέ μου Βασίλειε μάθε ότι τήν αγάπη πρός τους συνανθρώπους μας,  και πρός τους εχθρούς μας ακόμη, την οφείλουμε, όταν και οσάκις θιγόμαστε ως πρόσωπα! ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΟΣΑΚΙΣ ΘΙΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ,  ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ή και της ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ!  ¨Οταν μάχεσαι για τον εαυτό σου και για τα συμφέροντα σου οφείλεις να συγχωρείς! Όχι όμως όσάκις μάχεσαι για το Χριστό, για την Πατρίδα, για την επικράτηση της αληθείας και της δικαιοσύνης!
 8. Όταν θίγεται το όνομα του Σωτήρος Χριστού, όταν πολεμούν την Ορθόδοξο Πίστη μας, όταν διώκεται η Εκκλησία του Χριστού μας, τότε τα πράγματα αλλά- ζουν! Τότε δεν ισχύει ο κανόνας της αγάπης! Τότε καθίσταται αναγκαίος ο πόλεμος! Ο πόλεμος για τα δικαιώματα του Χριστού μας! Για την υπεράσπιση της αμωμήτου πίστεώς μας. Αμφιβάλλετε;
 9. Ανοίξτε, λοιπόν, την Καινή Διαθήκη στο 12ο Κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, στ. 49-51, και διαβάστε: «Πυρ ήλθον βαλείν επί την γην, και τι θέλω ει ήδη ανήφθη! Βάπτισμα δε έχω βαπτισθήναι, και πως συνέχομαι έως ου τελεσθή! Δοκείτε ότι ειρήνην παρεγενόμην δούναι εν τη γη; Ουχί, λέγω υμίν, αλλ  η διαμερισμόν. Έσονται γαρ από του νυν πέντε εν οίκω ενί διαμεμερισμένοι, τρεις επί δυσί και δύο επί τρισί· διαμερισθήσονται πατήρ επί υιώ και υιός επί πατρί, μήτηρ επί θυγατρί και θυγάτηρ επί μητρί, πενθερά επί την νύμφην αυτής και νύμφη επί την πενθεράν αυτής».
 10. Τά ίδια περίπου διαλαμβάνει και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος  (Κεφ. 10, στ. 34-39) «Μη νομίσητε ότι ήλθον βαλείν ειρήνην επί την γην΄ ουκ ήλθον βαλείν ειρήνην, αλλά μάχαιραν. Ήλθον γαρ διχάσαι άνθρωπον κατά του πατρός αυτού και θυγατέρα κατά της μητρός αυτής και νύμφην κατά της πενθεράς αυτής' και εχθροί του ανθρώπου οι οικιακοί αυτού». 
 11. Τέλος ο ίδιος ο Κύριός μας, ο θεμελιωτής της αγάπης και της συγχωρητικότητος, όταν εισήρχετο στο Ναό του Σολομώντος ανέτρεψε τα τραπέζια όλων εκείνων, οι οποίοι εμπορεύτονταν, έλαβε δε και το φραγγέλιο και διόρθωσε τους παραβάτες. Ιδού η απόδειξη:  
    « Επλησίαζε δε το Πάσχα των Ιουδαίων και ανέβηκε ο Ιησούς εις τα Ιεροσόλυμα. Και εύρεν εν τω ιερώ τους πωλούντας βόας και πρόβατα και περιστεράς, και τους κερματιστάς καθημένους. Και ποιήσας φραγγέλιον εκ σχοινίων πάντας εξέβαλεν εκ του ιερού, τα τε πρόβατα και τους βόας, και των κολλυβιστών εξέχεε το κέρμα και τας τραπέζας ανέστρεψε, και τοις τας περιστεράς πωλούσιν είπεν· άρατε ταύτα εντεύθεν· μη ποιείτε τον οίκον του πατρός μου οίκον εμπορίου. Εμνήσθησαν δε οι μαθηταί αυτού, ότι γεγραμμένον εστίν, ο ζήλος του οίκου σου καταφάγεταί με. Απεκρίθησαν ουν οι Ιουδαίοι και είπον αυτώ· τι σημείον δεικνύεις ημίν, ότι ταύτα ποιείς; Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτοίς· λύσατε τον ναόν τούτον, και εν τρισίν ημέραις εγερώ αυτόν. Είπον ουν οι Ιουδαίοι· τεσσαράκοντα και εξ έτεσιν ωκοδομήθη ο ναός ούτος, και συ εν τρισίν ημέραις εγερείς αυτόν; εκείνος δε έλεγε περί του ναού του σώματος αυτού» (Ιωάννη 2, 13-21).


Αγαπητέ μοι κ. Βασίλειε Μαν.,
 ______Ελπίζω με τα παραπάνω πατρικά μου λόγια να σας έδωσα την ευκαιρία να συνέλθετε, να ταπεινώσετε αυτόν, να νοιώσετε κάποιο πόνο στην ψυχή σας και να μου ζητήσετε συγγνώμην για την λανθασμένη συμπεριφορά σας.
_______Εγώ πάντως στην περίπτωσή σας θα εφαρμόσω την εντολή του Κυρίου μας:  «αγαπάτε τους εχθρούς υμών» (Ματθ. 5, 44).  

 Με πατρική αγάπη
+ ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Αίγιον, 1η Φεβρουαρίου 2018

Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018

ΑΠΑΝΤΩ ΣΕ ΑΝΑΙΣΧΥΝΤΟΥΣ ΥΒΡΙΣΤΕΣ ΜΟΥ  ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

1.    ΤΗΣ «ΛΑΪΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ»

καί

2.    ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  «ΣΥΡΙΖΑ» ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ


  Αγαπητά μου Παιδιά, 
         Με πολύ μεγάλη έκπληξη ανέγνωσα
1.     την Ανακοίνωσή σας με τίτλο « Η ΛΑΕ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ «ΜΑΡΓΑΡΙΤΆΡΙΑ» Αμβροσίου» (βλ. φ. της 23ης Ιανουαρίου της τοπικής μας Εφημερίδος «ΠΡΩΤΗ της Αιγιάλειας», καθώς επίσης και
2.     την «αιχμηρή» Ανακοίνωση της «Οργάνωσης Μελών ΣΥΡΙΖΑ Αιγιαλείας» (βλ. φ. της 24ης Ιανουαρίου της τοπικής μας Εφημερίδος «ΠΡΩΤΗ της Αιγιάλειας».

Κατ’ αρχήν θα ήθελα να σας τονίσω, ότι δεν είναι ευγενικό εκ μέρους σας να εκδίδετε μια Ανακοίνωση, που αναφέρεται επικριτικά σε κάποιο πρόσωπο, και να μη κοινοποιείτε την Ανακοίνωση αυτή στο θιγόμενο πρόσωπο! 
'Επειτα γιατί αγνοείτε, ότι η Πρόσκλησίς μου για την Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας απευθυνόταν και πρός τους Εκπροσώπους όλων των Πολιτικών Κομμάτων;  Γιατί διχάζετε τον Ελληνικό Λαό; Στην Σύσκεψη πολύ πρόθυμα προσήλθεν ο Βουλευτής κ. Νικ. Νικολόπουλος. Θα μετείχε και στην Συνάντηση της Φανερωμένης, αλλά με Πούλμαν μετέβη στη Θεσσαλονίκη.  Στη Συγκέντρωση της Φανερωμένης οικειοθελώς προσήλθαν δύο Βουλευτές της Χρυσής Αυγής, οι κ. Παναγιώταρος καί Λαγός, επίσης δε καί ο Δικηγόρος, τ. Βουλευτης, κ. Αρβανίτης. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι Μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου; Δεν έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν; Στο Κοινοβούλιο δεν είναι όλοι μέσα και μάλιστα με ίσα δικαιώματα; Είναι έγκλημα, ότι πονάνε για τα Εθνικά Θέματα; Μήπως είναι χειρότερο, όταν εμείς οι εκκλησιαστικοί αποδεχόμεθα στην Εκκλησία τον Πρωθυπουργό κ. Τσίπρα, που είναι άθεος; Όταν του δίνουμε να πετάξει τον Τίμιο Σταυρό ή καί κάποιο περιστέρι στη θάλασσα κατά τήν εορτή των Θεοφανείων; Η στάση σας, δυστυχώς αγαπητά μου Παιδιά, είναι δ-ι-χ-α-σ-τ-ι-κ-ή, γι' αυτό όμως και απαράδεκτη! Στην πράξη σεις αποδεικνύεσθε Φασίστες με κεφαλαία τα γράμματα! 

Ας έλθουμε όμως στην ουσία του θέματος. Οι πρώτοι εξ υμών, οι του κ. ΛΑΦΑΖΑΝΗ, διαμαρτύρεσθε «για το παραλήρημα του Αμβρόσιου, που καμάρωνε και περηφανευόταν για το φασιστικό του πιστεύω.  "Καλύτερα Φασίστας παρά Κατσαπλιάς"  και άλλα μαργαριτάρια,  που εκστόμισε ο εν λόγω Μητροπολίτης».
Οι της δευτέρας Ομάδος, οι του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να κοκκινίζετε, γράφετε: «Το ότι η συγκέντρωση για το “μακεδονικό“ θα μετατρεπόταν σε σύναξη ακροδεξιών οργανώσεων ήταν το αναμενόμενο…, αφού διοργανωτής ήταν ο (κατά την δήλωσή του) ευχαρίστως αποδεχόμενος τον τίτλο του φασίστα-ναζιστή, Μητροπολίτης».
Πρός αμφοτέρους, λοιπόν, απαντώ με πολλήν αγάπην, αλλά και με περισσήν παρρησίαν:
1.     Σείς δεν ανήκετε στην Ελληνική Δημοκρατία; Δεν είσθε Δημοκράτες;  Εξ όσων γνωρίζω, στο Δημοκρατικό Πολίτευμα χωράνε όλοι! Δεξιοί, Αριστεροί, Ακροδεξιοί, Ακροαριστεροί,  Πράσινοι, Κόκκινοι, Γαλάζιοι, Άσπροι, Μαύροι κλπ. αρκεί ο ένας να σέβεται τον άλλο! Αντιθέτως στα απολυταρχικά Καθεστώτα, όπως π.χ. στον Κομμουνισμό, ΔΕΝ ΧΩΡΑΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟΣ! Δεκτοί είναι μόνον οι Κομμουνιστές, οι Αριστεροί, οι Κόκκινοι, οι Συμμορίτες, οι Αντάρτες ή όπως αλλοιώς ονομάζονται!
          Γιατί, άραγε, αναφερόμενοι στην συγκέντρωση της Φανερωμένης, ομιλείτε επικριτικά για τους «ακροδεξιούς;» Προφανώς σας ενόχλησε το πλήθος των διαμαρτυρομένων! Ήσαν ΟΚΤΑΚΟΣΙΟΙ (800) περίπου συγκεντρωμένοι, μάλιστα δε και υπό βροχήν, ΑΛΛΑ ΣΕΙΣ ΟΙ ΨΕΥΤΑΡΑΔΕΣ της ΛΑΕ γράψατε για «το λιγοστό κοινό» της συγκεντρώσεως! Σας προκαλώ, λοιπόν, να ψάξετε τον εαυτό σας: Μήπως σεις είσθε οι αληθινοί Φασίστες; 
2.     Ψεύδεσθε επίσης, όταν αναφέρεσθε στο «φασιστικό μου πιστεύω»! 
       Ουδέποτε ισχυρίσθηκα, ότι είμαι «φασίστας» και ουδέποτε επίσης συμπεριφέρθηκα ως «φασίστας»! Βεβαίως αγαπώ την Πατρίδα μου, αλλά πέρα και πάνω από όλα αγαπώ τον Χριστό μας! Επάνω από τον Χριστό μας και την Ορθοδοξία μας ΔΕΝ ΤΟΠΟΘΕΤΩ ΤΙΠΟΤΕ άλλο! Γι αυτό και υπήρξα ακομμάτιστος. Είμαι με όποιον σέβεται τόν Χριστό καί την Εκκλησία. Πολεμάω κάθε άθεο και αντίχριστο, πράσινο, κόκκινο, γαλάζιο, άσπρο ή μαύρο, όπου και αν ανήκει!  Χριστός και Ελλάδα βεβαίως είναι τα ιδανικά μου! 
Σύμφωνα με την Βικιπαιδεία «Ο φασισμός είναι ριζοσπαστική, αυταρχική και εθνικιστική πολιτική ιδεολογία, που έχει ως στόχο να θέσει το έθνος, το οποίο ορίζει βάσει αποκλειστικών βιολογικών, πολιτισμικών και ιστορικών συνθηκών, υπεράνω κάθε άλλης αξίας και να δημιουργήσει μια κινητοποιημένη εθνική κοινότητα».
Φασίστα, λοιπόν, με αποκάλεσαν άλλοι! Τελευταίως δε και οι υπεύθυνοι της Εφημερίδας των Συντακτών, άλλοι ψευταράδες κι αυτοί, οι οποίοι έγραψαν:
ΟΙ ΜΕΡΙΚΈΣ .......ΔΕΚΑΔΕΣ ΤΗΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ......

Σας ερωτώ:  Δεν είναι και αυτοί ψευταράδες, όταν, αναφερόμενοι  στην μεγαλειώδη  συγκέντρωση της Κυριακής 21ης Ιανουαρίου εδώ στο Αίγιο, γράφουν ότι η ομιλία μου έγινε 
«ενώπιον μερικών δεκά- δων συγκεντρωμένων.....»;  

Σας το επαναλαμβάνω:

ΑΛΛΟΙ, λοιπόν, μας απένειμαν τον τίτλο του «ΦΑΣΙΣΤΑ»! 
Στην ομιλία μου στην πλ. Φανερωμένης είπα επί λέξει τα εξής:
Κάποιοι μάλιστα αποτόλμησαν να μας χαρακτηρίσουν:
        -         Αμβρόσιος ο Ναζιστής,
        -         Αμβρόσιος ο Χουντικός,
        -         Αμβρόσιος ο Εθνικιστής,
        -         Αμβρόσιος ο Χρυσαυγίτης,
        -         Αμβρόσιος ο Ακροδεξιός,
        -         Αμβρόσιος ο Φασίστας,

Οπωσδήποτε τα κορυφαία προσωνύμια, τα οποία κατά καιρούς μου έχουν αποδώσει κάποιοι «φανατικοί» φίλοι μου είναι δύο:
        -Αμβρόσιος, ο συνεργάτης των Γερμανών στην καταστροφή των Καλαβρύτων της 13ης Δεκεμβρίου 1943           Και
     - Αμβρόσιος ο διαφωτιστής στη Γυάρο!

Προς όλους αυτούς από τη θέση αυτή απαντώ:
Αγαπητοί μου Φίλοι,
         Προτιμῶ οποιοδήποτε από όλα αυτά τα παραπάνω επίθετα, αφού όλα έχουν σχέση με την έννοια της Πατρίδος!  Δηλ.

Προτιμώ να με αποκαλείτε
Φασίστα,  όχι όμως .......Κατσαπλιά!
                           ούτε Συμμορίτη!
                                  ούτε άθεο και αριστερό,
                                          ούτε αντάρτη και προδότη!
         Κάλλιο Φασίστα, παρά  Κατσαπλιά! 


Επομένως, αγαπητά μου παιδιά, με όσα γράψατε φανερώνετε, ότι είσθε ή αγράμματοι, ή συκοφάντες.
   Αγράμματοι μεν, αφού δεν γνωρίζετε να διαβάζετε και να κατανοείτε την έννοια των λέξεων.  Διότι άλλο είναι να είπω «Είμαι Φασίστας» και εντελώς διαφορετικό να λέγω «Με λένε Φασίστα»!
  Συκοφάντες δε, εάν κατανοείτε μεν την έννοια των λέξεων, αλλά συγχρόνως την διαστρέφετε!

          Αγαπητοί μου της ΛΑΕ και του ΣΥΡΙΖΑ  Αιγιαλείας,
Και πάλιν σας διαβεβαιώ, ότι ούτε Φασίστας είμαι, ούτε Ναζιστής, ούτε…..ούτε…. ούτε και Συνεργάτης τω Γερμανών κατά την καταστροφή των Καλαβρύτων της 13ης Δεκεμβρίου 1943!!!!!
Αυτά τα κοσμιτικά επίθετα, τα παρατσούκλια, κάποιοι   άλλοι μου τα έβαλαν!  Εγώ δε στην πλατεία της Φανερωμένης είπα:
Προτιμώ να με αποκαλείτε
Φασίστα,   όχι όμως .......Κατσαπλιά!

Δεν θα ήταν το ίδιο, εάν έλεγα;
Προτιμώ να με αποκαλεί Λιποτάκτη, παρά Προδότη;
με την έννοια ότι ούτε Χωριάτης είμαι, ούτε και Προδότης! Προτιμώ όμως να με λέγουν «Λιποτάκτη» και όχι «Προδότη», καθ' όσον τό Προδότης είναι πολύ βαρύτερο από το λιποτάκτης!  Επομένως ούτε και Φασίστας είμαι!
Είσθε, λοιπόν, και αγράμματοι και συκοφάντες!
 
Χαίρομαι όμως πολύ, μα πάρα πολύ, διότι σεις ενοχληθήκατε! Και για να διαπιστώσετυ, ότι ΔΕΝ ΣΑΣ ΦΟΒΑΜΑΙ, σας γράφω σήμερα με πολύ σκληρό τρόπο κατά το γνωστόν «πάσσαλος πασσάλω εκκρούεται», δηλ. το παλούκι με παλούκι αντιμετωπίζετται και όχι βέβαια με το γάντι! Αποδεικνύετε, λοιπόν, «εν τοις πράγμασιν» ότι και σεις είσθε απαράδεκτοι σαν τους ΚΑΤΣΑΠΛΙΑΔΕΣ, οι οποίοι κατά τον Συμμοριτοπόλεμο:  
·        Μίσησαν  την Ελλάδα,
·        Πολέμησαν  την Πατρίδα,
·        Κατάστρεψαν τον τόπο,
·        Τραγουδούσαν το «αδελφός τον αδελφό να σκοτώνει», 
·     Κατάκαψαν χωριά και πόλεις της Πατρίδος μας, 
·  Μεταξύ των πολλών άλλων ανδραγαθημάτων τους δολοφόνησαν ΣΑΡΑΝΤΑ (40) Χωροφύλακες στη Μάχη της Χαλανδρίτσας των Πατρών! Εκεί, μεταξύ των θυμάτων, ήταν και ένα συγγενικό μου πρόσωπο!
·   Έβγαλαν τα μάτια των Αγίων της Ορθοδοξίας μας από τις τοιχογραφίες των Ναών μας (π.χ. από την Ιερά Μονή του Αγ. Στεφάνου στα Μετέωρα).
·        Και τέλος, έκαμαν την μεγάλη επίθεση κατά της Ελλάδος για την κατάκτηση της Εξουσίας στην περίφημη εκείνη Μάχη του  Συντάγματος Χωροφυλακής Μακρυγιάννη(10 Δεκεμβρίου 1944).

Και αυτά μεν ως πρός το χθές!  Σήμερα σεις οι της ΛΑΕ και του ΣΥΡΙΖΑ:

·        Κοροϊδεύσατε τον Ελληνικό Λαό, όταν  προεκλογικά είπατε: «Ψηφίστε μας, και εμείς θα σχίσουμε τα Μνημόνια», ενώ σαν Κυβέρνηση  υπογράψατε νέα, δυστυχώς δε ακόμη  χειρό- τερα, Μνημόνια,
·        Εξαπατήσατε τον Ελληνικό Λαό, όταν στο πραγματοποιηθέν Δημοψήφισμα μετατρέψατε το «ΟΧΙ» σε «ΝΑΙ»!
·   Παρέχετε αφειδώς κοινωνικά επιδόματα και χρηματικά βοηθήματα στους λαθρομετανάστες, ενώ βυθίζετε όλο και περισσότερο στην φτώχεια τον έντιμο Έλληνα πολίτη. Π.χ. η οικογένεια του μετανάστη μικρού Μαθητή Αχμέτ παίρνει -υπό την μορφή κοινωνικού επιδόματος- το ……ασήμαντο χρημα- τικό ποσόν των ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝ- ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ (2.174 €) κάθε μήνα, ενώ οι Έλληνες πολίτες με τους ανελέητους φόρους οδηγούνται στην φτώχεια με την σύνταξη των ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ (300) € μηνιαίως! Με τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς επίσης χάνουν το σπίτι τους για χρέη στις Τράπεζες ακόμη και των ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ και ΕΙΚΟΣΙ (15.000-20.000) χιλιάδων €!

ΤΕΛΙΚΑ,
Κυρίες και Κύριοι της αριστερής κουλτούρας,
·       Δεν είμαι «Φασίστας»!
·    Είμαι ένας Έλληνας Ορθόδοξος Χριστιανός, ο οποίος αγαπάει την Ελλάδα μας και γι’ αυτό δεν θα επιτρέ- ψει, όσο εξαρτάται από αυτόν, οι του ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, να ξεπουλήσουν την Μακεδονία μας!
          Τελειώνοντας, σε ανταπόδοση του συκοφαντικού σας Ανακοινωθέντος σας αντιπροσφέρω δύο δώρα:
          1ον τα λόγια ενός δικού σας Βουλευτού
 και   2ον τα περί της Μάχης του Μακρυγιάννη:
   
 1. Ο   υμέτερος Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Νικ. Παπαδόπου- λος χαρακτήρισε ως «Επαναστάτες φασίστες» τα μέλη του ΠΑΜΕ που εισέβαλαν στο γραφείο της υπουργού Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου και χτύπησαν το χέρι στο γραφείο της.  «Φασίστας ο αριστερός, κομμουνιστής, συνδικαλιστής, που χτυπάει το χέρι στο τραπέζι μπροστά στην υπουργό. Αυτό είναι φασισμός….» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην αγροτοσυνδικαλιστής.
(Βλ.http://www.thessaliatv.gr/news/53247/papadopoulos-epanastatis-fasistas-o-kommounistis-tou-pame-pou-xtupise-to-xeri-sto-grafeio-tis-axtsioglou).

 Επομένως, σεις είσθε οι Φασίστες!
Σεις, λοιπόν, οι νέοι Κατσαπλιάδες ακόμη και σήμερα βγάζετε τα μάτια σας μεταξύ σας! Περαστικά σας!

2. ΚΑΙ ΤΩΡΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΩΤΕΡΟΙ:

Η Μάχη στο Σύνταγμα Μακρυγιάννη.
Δεκέμβριος 1944: Το οχυρό που δεν έπεσε!

 

 «Το ξημέρωμα της 10ης Δεκεμβρίου οι κομμουνιστές εξαπέλυσαν τον πλέον σφοδρό βομβαρδισμό από τα υπάρχοντα αλλά και νέα πυροβολεία που είχαν δημιουργηθεί το τελευταίο τριήμερο. Στα ορειβατικά πυροβόλα και στους όλμους των λόφων Φιλοπάππου και Αρδηττού, προστέθηκαν και αυτά των Φυλακών Βουλιαγμένης οι οποίες είχαν καταληφθεί στις 4 Δεκεμβρίου. Γενικά, κάθε μέσο πυρός των κομμουνιστικών δυνάμεων, πυροβόλα, όλμοι, βαρέα και ελαφρά πολυβόλα, οπλοπολυβόλα και τυφέκια συνδύασαν τα πυρά τους δημιουργώντας μια πραγματική κόλαση για τους υπερασπιστές του Μακρυγιάννη. Στις 07:30 η σφοδρότητα του πυρός κορυφώνεται. Τα κτίρια του Συντάγματος καλύπτονται πλέον από καπνούς και φλόγες. Η ταράτσα του διοικητηρίου καταρρέει ολοσχερώς και καταπλακώνει 4 χωροφύλακες, ενώ οι ευρισκόμενοι στον δεύτερο όροφο σκοτώνονται σχεδόν όλοι από τους όλμους που εισχωρούν πλέον από την ανοικτή οροφή.
    Την στιγμή εκείνη η κόπωση της μάχης τόσων, ημερών, ο φρικτός θόρυβος των εκρήξεων και το θέαμα των διαμελισμένων συντρόφων τους δημιουργεί απελπισία στους υπερασπιστές του Μακρυγιάννη, οι οποίοι ζητούν από τον διοικητή τους να κάνουν έξοδο ώστε ή να πεθάνουν και να γλιτώσουν από την αγωνία αυτή ή να βρουν διέξοδο και να σωθούν όσοι μπορούν. Ευτυχώς η διοίκηση απεφάσισε να παραμείνουν στο στρατόπεδο διότι, ορθώς, είχαν περισσότερες ελπίδες επιβίωσης.......(βλ. Internet, Η μάχη στο Σύνταγμα Μακρυγιάννη)


ΚΑΙ ΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΗΓΗΣΗ

 μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς Η μάχη του Συντάγματος Χωροφυλακής Μακρυγιάννη ήταν μια σκληρή και συνεχής μάχη με πολλούς νεκρούς και τραυματίες και από τους δύο αντιμαχόμενους.
                                                                                        Του κ. Δημήτρη Βαλασίδη

 
«Η απελευθέρωση της Ελλάδος από την τριπλή κατοχή και η άφιξη στην Αθήνα της κυβερνήσεως Εθνικής Ενότητας υπό τον Γεώργιο Παπανδρέου στις 18 Οκτωβρίου του 1944, απετέλεσαν την αρχή μιας τραγικής για την Πατρίδα μας περιόδου, που διήρκησε πέντε ολόκληρα χρόνια. Τα γεγονότα της περιόδου αυτής, εκτός των πολλών δεινών που συσσώρευσαν στην χώρα, της στέρησαν την μοναδική ευκαιρία να διεκδικήσει από τους συμμάχους της ως νικήτρια δύναμη όλα τα δικαιούμενα.
Κατά την διάρκεια της Κατοχής, οι κομμουνιστικές δυνάμεις (ΕΑΜ-ΕΛΑΣ) (σημείωση δική μας, δηλ. οι κατσαπλιάδες) απέφυγαν βάσει σχεδίου την ανοικτή και εκτεταμένη σύγκρουση με τους κατακτητές, μολονότι διέθεταν αξιόλογη στρατιωτική δύναμη, επαρκή οπλισμό και χρήματα που ελάμβαναν από τους Άγγλους για να κάνουν αντίσταση. Με την αποχώρηση των Γερμανών από νότο προς βορρά μέσω των οδικών αρτηριών, παρατηρείται μια αντίστροφη κίνηση των Ελασιτών από βορρά προς νότο μέσω ορεινών διαδρομών. Ο αντικειμενικός τους σκοπός έγινε φανερός από τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου. Η περίοδος του Δεκεμβρίου και των πρώτων ημερών του επομένου έτους, μέχρι την υπογραφή ανακωχής στις 11 Ιανουαρίου, είναι γνωστή ως «Δεκεμβριανά».

ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΜΑ:
Μήπως και ο Διοικητής 
του Συντάγματος Χωροφυλακής Μακρυγιάννη, 
ο αείμνηστος  Συνταγματάρχης  Σαμουήλ, ήταν  Φασίστας;

Ιδού τί έγραψε στους Μαχητές της Ελευθερίας μας:


************
Αγαπητοί μου του ΣΥΡΙΖΑ και της ΛΑΕ,
Αλλάξτε μυαλά!  Αλλάξτε συμπεριφορά!
Δώστε μια σωστική συμβουλή στον Αρχηγό σας,
 τον κ. Αλέξη Τσίπρα: 

·       Ας παύσει να παριστάνει τον άθεο!
·       Ας επιστρέψει στην Ορθόδοξη Πίστη!
·       Ας πάει να στεφανωθεί την Περιστέρα του!
·       Ας πάει να βαπτίσει τα Παιδιά του!
·       Ας ξεχάσει το μάγκικο στυλ της νειότης του!
 ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: 
ΑΣ ΜΗ ΤΟΛΜΗΣΕΙ ΝΑ ΠΡΟΔΩΣΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ! 

Ας μη ξεχνάει την ομολογία του τέως Προέδρου των Σκοπίων Κίρο Γκλιγκόρωφ στις 26 Φεβρουαρίου 1992:

«Είμαστε Σλάβοι, που ήρθαν στην περιοχή στον 6ον αιώνα μ.Χ. Δεν είμαστε απόγονοι των αρχαίων Μακεδόνων» 


+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Αίγιον, 29 Ιανουαρίου 2018
***************
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«Πρωθυπουργός… άλφα-άλφα!»
«ΕΧΟΥΜΕ έναν πρωθυπουργό Α!Α!Α!Α! (με την κακή έννοια).


1ον  άθεος! Είναι ακατανόητο για έναν λαό, που το 95% είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι να διαφεντεύει την τύχη του ένας αντίχριστος.
2ον  άπατρις! Ξεπούλησε και συνεχίζει να ξεπουλά τα πάντα αντί «πινακίου φακής»! Αεροδρόμια, λιμάνια, κρατικούς οργανισμούς κι επιχειρήσεις, ορυκτό πλούτο, έως και τα σπίτια του κοσμάκη, ακόμη και το όνομα της Μακεδονίας μας!!!
3ον  ανθέλληνας! Γονάτισε τους Έλληνες εξαθλιώνοντάς τους. Γι’ αυτό και βραβεύτηκε από τα αφεντικά του τους Rochilds –από τους οποίους κάθε τόσο παίρνει εντολές- με το βραβείο «πολιτικού σθένους»! Μάλλον περί βραβείου «πολιτικού θράσους» πρόκειται. Θρασύτατος και προκλητικός το αφιέρωσε στους Έλληνες. Μας δουλεύει δηλαδή κι από πάνω και σπάει πλάκα μ’ εμάς. Παρέδωσε την Ελληνική Σημαία σ’ ένα Αφγανάκι!
4ον ανάλγητος! Δεν καταδέχτηκε ως Μέγας (!) Αλέξιος να επισκεφθεί το «πόπολο» της Μάνδρας. Ναι, αυτούς τους πονεμένους πλημμυρο-παθείς, που έχασαν 24 ανθρώπους τους κι αυτό  που βρήκε να κάνει ήταν μια μεσίστια σημαία και τριήμερο πένθος, ο υποκριτής!  Αυτός είναι εν ολίγοις ο πρωθυπουργός μας, ο οποίος εξελίσσεται σε επικίνδυνο, με την ανοχή ή την προτροπή του να κάνουν αυτά που κάνουν τα «δικά τους παιδιά».
                                                                   Μάνος Κυδώνης, Γλυφάδα
Πηγές: Εφημερίδες «ΜΑΚΕΛΕΙΟ» 9/1/2018 και «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» 9/1/2018

ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΑ ΑΚΟΜΗ
Για να κατανοήσετε, ότι δεν μας φοβίζουν οι αφορισμοί σας.

ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ ΚΑΙ ΛΑΦΑΖΑΝΑΙΟΙ 
Είσθε αναξιόπιστοι!
Είσθε οι νεο-Κατσαπλιάδες!
Καταστρέφετε την Ελλάδα μας!

Πολεμάτε την Ορθοδοξία μας!
Είσθε ξενόφερτοι!
Είσθε καταραμένοι! 

 ΚΥΡΙΑΚΗ, 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2016

ξελ Χαβαναγκίλα

Γράφει ο Σπύρος Χατζάρας

Πηγή: (βλ.http://deltio11.blogspot.gr/2013/11/blog-post_9.html)

             και (http://www.triklopodia.gr/ο άξελ-χαβαναγκίλα-τζιπρά/) 

 

 

        Επαναλαμβάνω, για περισσότερο από 10 χρόνια τώρα, ότι βασικό στοιχείο της Κοινοβουλευτικής «δημοκρατίας» είναι η Διαφάνεια σε ότι αφορά τα πρόσωπα που υπηρετούν τους «θεσμούς». Κυβέρνηση, Κοινοβούλιο, Δικαιοσύνη. Διαφάνεια σε όλα και παντού. Δεν υπάρχουν «προσωπικά» δεδομένα ούτε για τον πρωθυπουργό και τους υπουργούς, ούτε για τους Δικαστές. 
      Και θα πρέπει να πληροφορούν το κοινό για την οικογένεια τους, τα πιστεύω τους, την επιλογή των ερωτικών τους συντρόφων, και τις κοινωνικές τους δραστηριότητες. (Λέσχες, σύλλογοι, Στοές, ΠΑΕ κλπ). 
       Επέμενα μόνος να αποκαλώ τον «Αβάπτιστο», Αβάπτιστο και να τον ερωτώ να μας πληροφορήσει σε ποιο βιβλίο βαπτίσεων ποιάς ενορίας καταγράφηκε η βάπτισή του ως «Γιώργος», και πότε. Επρόκειτο για μια κλασσική πλαστογραφία. 
       Και ουδείς συγκινήθηκε. Ούτε από την Εκκλησία της Ελλάδος, που είχε και το καθήκον και την υποχρέωση να μου απαντήσει. Η Στοά και η Συναγωγή έδωσαν εντολή και εκδηλώθηκε η προστασία προς τον Αβάπτιστο. 
      Στη συνέχεια άρχισα να ερωτώ τον ανερχόμενο Alexis Χαβαναγκίλα, Πόθεν Είναι. Τα χρόνια πέρασαν ο Alexis Χαβαναγκίλα έγινε πρωθυπουργός με την ψήφο 2246000 ελλήνων τον Ιανουάριο του 2015 και με την ψήφο 1927000 οκτώ μήνες μετά. 
Το Νοέμβριο του 2013 έγραφα στο μπλόγκ, με τίτλο: 

 «Πόθεν είσαι Αξελ ΧαβαΝαγκίλα;» Ότι ο Αξελ Τζιπρά είναι «εξελληνισμένος» Εβραίος!  (βλ.http://deltio11.blogspot.gr/2013/11/blog-post_9.html)
 
Έγραφα τότε: 
«Μετά τις εκλογές του Μαΐου του 2012, όταν ο Αξελ ΧαβαΝαγκίλα έγινε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έβαλα τα πρώτα απλά ερωτηματικά για το ΠΟΘΕΝ ΕΙΣΑΙ του Alexis Tzipras για να μάθουμε το ποιος είναι πραγματικά και από πού κρατάει η σκούφια του! Έκτοτε συνεχίζουν κάνουν την πάπια στον ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ και να ξεφεύγουν δια της σιωπής. Τα απλά ερωτήματα έχουν να κάνουν με τη βασική υποχρέωση κάθε πολιτικού αρχηγού, σε μια Δημοκρατία, να ζει σε «γυάλινο σπίτι» και να υπάρχει «διαφάνεια», σε ότι τον αφορά.
 Ρωτήσαμε τα εξής: 
 -1.Έχει βαπτιστεί ο Alexis; Πότε, Που; και από ποιόν; 
- 2. Η οικογένεια Τζίπρα ή Τσίπρα από πότε κατοικούσε στην Άρτα ; Είχε πάντοτε αυτό το επώνυμο; Και στην απογραφή του 1939 απογράφηκαν με αυτό ή με άλλο επώνυμο ; 
- 3. Ο μπαμπάς Παύλος και ο θειος Ηρακλής Τσίπρας γεννήθηκαν στην Άρτα ή στην Αθήνα; Πότε βαπτίστηκαν, σε ποιά εκκλησία και από ποιόν; 
- 4. Μετά το 1959-60 υπάρχει κάποιος συγγενείς τους Τσίπρας , στην Αρτα; 
-5. Σε ποιο νεκροταφείο της Άρτας είναι θαμμένος ο παππούς Τσίπρας και η γιαγιά του. Υφίσταται είτε οικογενειακός είτε ατομικός τάφος Τσίπρα στην Άρτα, η μήπως οι τάφοι των Τζίπρα, βρισκόντουσαν στο νεκροταφείο που δωρίθηκε στον Δήμο ;
-6.Το οικογενειακό όνομα της Αρίστης της μητέρας του ποιο είναι;»

Δύο χρόνια μετά δύο εκατομμύρια έλληνες τον ψήφισαν για πρωθυπουργό χωρίς να ξέρουν τίποτα για εκείνον και χωρίς να έχει απαντηθεί κανένα από τα απλά αυτά ερωτήματα
.  Ούτε πως λέγεται το σόι της μάνας του δεν ξέρουμε
Μετά μάθαμε ότι έχει συγγενείς από την Εβραϊκή Κοινότητα στις Σαράντα Εκκλησιές και ότι υπάρχουν πολλές οικογένειες τους «Ostjuden», Τζιπρά ή Τσιπρά. και ότι στις σλαβόφωνες χώρες το όνομα των Tzipra γράφεται Čipra . 
 Έγραψα ακόμα ότι στην Άρτα και στο Βουλγαρέλι υπήρχε επί Τουρκοκρατίας ισχυρότατη εβραϊκή κοινότητα και μάλιστα στο Βουλγαρέλι καταδίωξαν τον Αγιο Κοσμά. 
 
Έγραψα ακόμα ότι προπολεμικά ο Ραβίνος της Άρτας λεγόταν Ηρακλής. Έγραψα ακόμα ότι ο πολιτικός σπόνσορας του Αξελ ήταν στην αρχή ο Εβραίος, από τις Κυκλάδες, Αλαμπάν, και μετά ανέλαβε ο θείος Σόρος, ενώ σύσσωμο το ντόπιο και διεθνές ιουδαϊκό λόμπυ, τον λάτρεψε.
Τα επαναλαμβάνω όλα αυτά επειδή η Ελεύθερη Ωρα και άλλοι έμαθαν τώρα τελευταία ότι ο Alexis λέγεται Αξελ, αλλά για να κάνουν τους μάγκες βρήκαν ότι τον λένε Αμποτ. Οι Αμποτ είναι μεγάλη εβραική οικογένεια της Θεσσαλονίκης που ηταν αντιπρόσωποι της Εταιρίας της Ανατολής και μπορεί να έχουν σχέση. Αυτό δεν το ξέρω.
 Αλλά γιατί να μπερδεύουμε τον κόσμο. Το Τσιπρά είναι εβραϊκό όνομα. Σε όλο τον κόσμο. Ο Αξελ Τσιπρά θα πρέπει ως πρωθυπουργός να απαντήσει στα βασικά ερωτήματα που τον αφορούν. 
-1.Έχει βαπτιστεί ο Alexis; Πότε, Που; και από ποιόν; 
- 2. Η οικογένεια Τζίπρα ή Τσίπρα από πότε κατοικούσε στην Άρτα; Είχε πάντοτε αυτό το επώνυμο; Και στην απογραφή του 1939 απογράφηκαν με αυτό ή με άλλο επώνυμο; 
- 3. Ο μπαμπάς Παύλος και ο θειος Ηρακλής Τσίπρας γεννήθηκαν στην Άρτα ή στην Αθήνα; Πότε βαπτίστηκαν, σε ποιά εκκλησία και από ποιόν; 
- 4. Μετά το 1959-60 υπάρχει κάποιος συγγενείς τους Τσίπρας , στην Αρτα;
-5. Σε ποιο νεκροταφείο της Άρτας είναι θαμμένος ο παππούς Τσίπρας και η γιαγιά του. Υφίσταται είτε οικογενειακός είτε ατομικός τάφος Τσίπρα στην Άρτα, η μήπως οι τάφοι των Τζίπρα, βρισκόντουσαν στο νεκροταφείο που δωρίθηκε στον Δήμο; 
 -6.Το οικογενειακό όνομα της Αρίστης της μητέρας του ποιο είναι;»