Σάββατο 29 Μαΐου 2010

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ

ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΜΙΑ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΝΕΞΗ
Στην ιστορτική Ιερά Μονή της Αγίας Λαύρας εδώ πάνω στα Καλάβρυτα κάθε χρόνο γιορτάζεται με ιδιαίτερη πάντοτε λαμπρότητα και επισημότητα η επέτειος της εθνικής μας παλιγγενεσίας. Μεταξύ των άλλων πραγματοποιείται η αναπαράσταση της Ορκομωσίας των Αγωνιστών από τον Αρχιεπίσκοπο Παλαιών Πατρών Γερμανό, ακολούθως δε εκφωνείται ο πανηγυρικός Λόγος. Εφέτος την ομιλία εκξεφώνησε ο διακεκριμένος Δικηγόρος των Πατρών κ. Γεώργιος Μάρκου.
Εμείς θεωρήσαμε το λόγο του ως ασύμβατο με την ημέρα και κυρίως με τον ιστορικό τόπο, το Μοναστήρι της Αγίας Λαύρας, γι αυτό και διαμαρτυρηθήκαμε, λέγοντας ότι εφ΄εξης τον Ομιλητή της Ημέρας θα ορίζει το Ηγουμενοσυμβούλιο.
Η αριστερή κουλτούρα, στην οποία όπως φαίνεται, ανήκει και ο Ομιλητής, μας επιτέθηκε! Μας αρνήθηκαν το δικαίωμα να έχουμε λόγο στα δρώμενα μέσα στον εκκλησιαστικό χώρο! Ο αριστερός φασισμός, βλέπετε, είναι επιτρεπτός! Αρνείται στον Μητροπολίη νά διοικεί τά της Εκκλησίας! Αρνείται στο Μητροπολίτη να ορίζει τον Ομιλητή, όταν αυτός εκφωνεί λόγο μέσα στην Εκκλησία ή στον αυλόγυρό της! Κατά τά άλλα έχουμε Δημοκρατία!
Εμείς σήμερα, έστω και τόσο αργά, δημοσιεύουμε την Ομιλία του κ. Μάρκου, συγχρόνως δε δίδουμε στην δημοσιότητα και την προσωπική μας τοποθέτηση, όπως αυτή εκφράσθηκε με την δημοσιευόμενη απαντητική επιστολή μας. Όλα αυτά για την αλήθεια και μόνο για την αλήθεια! Σεις, αγαπητοί μου αναγνώστες, μπορείτε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Με χαρά θα δεχθούμε τις κρίσεις σας στο e-mail: mkka@otenet.gr Το ερώτημα είναι: Ταιριάζει μια τέτοια ομιλία στον αυλόγυορ της Μονής της Αγίας Λαύρας; Το περιεχόμενό της σας ικανοποιεί;
+ O ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Σάββατον, 29.05.2010
***************
ΣΗΜ. Ευχαριστούμε θερμά τους αγαπητούς μας επισκέπτας. Η αποδοχή του προηγουμένου post σημείωσε το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα ρεκόρ! Είχαμε 2610 επισκέψεις μέσα σέ ένα 24ωρο.


Ομιλία από τον κ. Γεώργιο Β. Μάρκου – Δικηγόρο

"Πριν χρόνια 3 Καλαβρυτινοί: Ο Βασίλης Μάρκου, Δικηγόρος Καλαβρύτων και για πολλά χρόνια Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης, ο δημοσιογράφος Θάνος Τσαπάρας, ιδρυτής και εκδότης της «Φωνής των Καλαβρύτων» μιάς εξαιρετικής ποιότητας τοπικής εφημερίδας και ο επί χρόνια Δήμαρχος των Καλαβρύτων Πάνος Πόλκας που άφησε διακριτό σημάδι δημιουργικής προσφοράς ζήτησαν από το φίλο των Καλαβρύτων Κώστα Σμυρνή, που σπούδαζε τότε στο Παρίσι, να τους επιβεβαιώσει την πληροφορία που είχαν: Γαλλική εφημερίδα του έτους 1821 δημοσίευσε ρεπορτάζ – ναι ρεπορτάζ – σχετικό με τον Π.Π.Γερμανό και την Αγία Λαύρα. Και οι 4, αείμνηστοι τώρα, ήσαν λάτρεις της Καλαβρυτινής γης την οποία υπηρέτησαν ο καθένας από το δικό του πόστο.
Αυτή τους η αγάπη προσέφερε στα Καλάβρυτα και στο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας, που μας φιλοξενεί σήμερα ένα αδιαμφισβήτητης αξίας ιστορικό ντοκουμέντο. Ο Σμυρνής χαρακτήρας επίμονος , μεθοδικός και ακούραστος στην προσφορά του στους άλλους ξεψάχνισε για μήνες τα Γαλλικά Αρχεία και τις βιβλιοθήκες ώσπου το βρήκε. Το Ιούλιο του 1988 η «Φωνή των Καλαβρύτων» δημοσίευσε και εγώ έχω τη χαρά και την τιμή να το παρουσιάσω σε εσάς σήμερα, κείμενο από το φύλλο της 4ης Ιουνίου του 1821 της παρισινής εφημερίδας “LE CONSTITUTIONNEL”, που σημαίνει «Ο Συνταγματικός».
Κάτω από τον τίτλο: Ειδήσεις του εξωτερικού – Πελοπόννησος, το κείμενο έχει ως εξής μεταξύ άλλων:
«…Η φυλή των Τούρκων, υπερέβη το μέτρο των ανομιών, η ώρα διά τον καθαρμό έφθασε, σύμφωνα με το λόγο του Αντωνίου «Καταδίωξε όν δούλος και τον υιό του (Γεν.21 .10).
Να είστε αγαπημένοι λοιπόν φυλή Ελληνική, δύο φορές δοξασμένοι από του πατέρες σας. Οπλισθήτε με το ζήλον του Θεού. Είθε ο καθείς σας να ζωσθεί την ρομφαίαν του, διότι είναι προτιμότερον να αποθάνει τις με τα όπλα ανά χείρας, παρά να αισχύνη το ιερά της Πίστεώς του ή την Πατρίδα του (Ψ.44.4). Ας συντρίψωμεν τον ζυγόν που βαρύνει τας κεφαλάς μας (Ψ.2.3) διότι είμεθα οι κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού (Ψ8.17). Άλλοι από του Αρχιερείς σας, θα μας ομιλήσουν δια την δόξαν των προγόνων σας και εγώ σας επαναλαμβάνω, το όνομα του Θεού προς τον οποίον οφείλομεν αγάπην ισχυροτέραν και από τον θάνατον. Αύριον, έχοντες προ ημών ως οδηγόν τον Σταυρόν, θα βαδίσωμεν προς αυτήν την πόλιν των Πατρών, της οποίας η περιοχή είναι αγιασμένη από το είμαι του ενδόξου μάρτυρος Αγίου Ανδρέου. Ο Κύριος θα εκατονταπλασιάσει το θάρρος σας και δια να αποκτήσετε τις δυνάμεις που πρέπει να σας ζωογονούν, σας απαλλάσσω από τη νηστεία της Σαρακοστής που τηρούμε. Στρατιώται του Σταυρού, καλείστε να υπερασπίσετε τις ίδιες τις Ουράνιες αρχές. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, να είσθε ευλογημένοι και συγχωρεμένοι από όλας τας αμαρτίας σας».
Αυτό το ρεπορτάζ της γαλλικής εφημερίδας του 1821 είναι το ιστορικά ακαταμάχητο τεκμήριο για το πότε και τι συνέβη και το τι ελέχθη τον Μάρτιο του ιδίου χρόνου στο σημείο αυτό που βρισκόμαστε και εμείς σήμερα. Πιστεύω, ότι έχει του ιδίου μεγέθους ιστορική αποδεικτική ιδιαιτερότητα και ενάργεια με ένα άλλο έγγραφο. Ματωμένο όμως αυτή τη φορά από το αίμα του πρώτου τη τάξει Χριστιανού του Ελληνικού γένους της εποχής εκείνης. Πάνω στο απαγχονισμένο στην Κων/πολη κορμί του Πατριάρχη Γρηγορίου του Ε’ οι εκτελεστές του έβαλαν τον ταφτά, δηλαδή τη καταδικαστική απόφαση που μεταξύ άλλων έγραφε:
«…..Επείσθημεν και ότι αυτός εγεννήθη εις Πελοπόννησον και ότι συμμετέσχε πασών των βιαίων πράξεων, ας τινές υπήκοοι πεπλανημένοι έπραξαν εκεί και εις την επαρχίαν των Καλαβρύτων».
Ο ταφτάς έχει ημερομηνία 19 του μηνός Ρετσέσι έτους 1230, δηλαδή 10 Απριλίου του 1821.
Βεβαίως τα ιδιαιτέρως σημαντικά ιστορικά ντοκουμέντα που προανέφερα δεν είναι δυνατόν σήμερα στις αρχές του 21ου αιώνα να διαταράξουν τη συνοχή μιάς πανελλήνιας πια αποδοχής, που έχει προ πολλού ξεπεράσει τις μικροτοπιστικές αντιδικίες. Μικρή έως ελάχιστη σημασία έχει το σε ποιο σημείο του Ελληνικού χώρου άναψε η πρώτη σπίθα της εθνικής εξέγερσης μπροστά στην τεράστια σημασία της ίδιας της εξέγερσης. Ας επιτραπεί μόνο σε όλους εμάς, του Καλαβρυτινούς του σήμερα, να νοιώθουμε μία εξαιρετική υπερηφάνεια για το ρόλο που διαδραμάτισαν στο νικηφόρο ξεσηκωμό του γένους, οι Καλαβρυτινοί του τότε.
Πρώτα για ΄τους μαχητές που ρίσκαραν και κάποιοι έχασαν τη ζωή τους με το σπαθί στο χέρι: Για το διάκο από την Βυσοκά, Γρηγόριο Ντόκο, που κρατούσε το ευλογημένο λάβαρο όταν πήραν από τον βοεβόδα Ιμπραήμ Αγά Αρναούτογλου, τα Καλάβρυτα, για το Νικόλαο Πετιμεζά στην Αλωνίσταινα, για τον Παναγιώτη Φωτήλα στο Λάλα του Πύργου, για τον Σκαλτσά στη μάχη της Τρίπολης, για το Λεχουρίτη στο Χαϊδάρι της Αθήνας.
Αλλά και για τους πρόκριτους που ανέβηκαν στο ύψος του εθνικού ηγέτη όταν η στιγμή του αγώνα τους το ζήτησε. Για το Ανδρέα Ζαΐμη, το Σωτήρη Χαραλάμπη, τον Παναγιώτη Πετιμεζά και το μεγάλο Καλαβρυτινό άνδρα, Ασημάκη Φωτήλα, για τον οποίο, επειδή ήταν μικρόσωμος, ο Κολοκοτρώνης είπε το περιλάλητο: «την επανάσταση την έσωσε ένα κοψίδι κρέας».
Η ανθρωπογεωγραφία του ξεσηκωμού του 1821 είναι γεμάτη από εικόνες πραγματικά μεγάλων ανδρών:
Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο έλληνας στρατιωτικός ηγέτης που γυρίζοντας το βλέμμα τους προς τους, μέχρι εκείνη την ώρα, ραγιάδες συμπατριώτες του τους βροντοφώναζε: «Επάτησα τη βούλα μου, όποιο χωριό δεν ήθελε να ακολουθήσει τη φωνή της Πατρίδος, τζεκούρι και φωτιά».
Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο αγωνιστής που η μετάλλαξή του αποτελεί την πιο ενεργή συμπύκνωση των αλλαγών και των μετασχηματισμών που προκάλεσε το ΄21 στους ένοπλους άνδρες της εποχής. Αυτός, σύμφωνα με τον Παπαρηγόπουλο είναι το «…γνησιότερο προϊόν της ελληνικής επαναστάσεως» αφού αυτή τον μετέτρεψε από αλλοτινό κλέφτη, σωματοφύλακα του Αλή Πασά και αρματωλό , δηλαδή έπαρχο κατά κάποιο τρόπο των Αγράφων, σε φλογερό επαναστάτη και πυρωμένο πολεμιστή.
Αυτή η εθνική εξέγερση ήταν που γέννησε και τον στρατηγό Μακρυγιάννη, έναν από τους πιο ισχυρούς μύθους της νεότερης Ελλάδας. Αυτόν που αριστεροί, δεξιοί και νεοορθόδοξοι τον θεωρούν δικό τους, οι λογοτέχνες τον θαυμάζουν, οι πατριώτες τον επικαλούνται και όλοι δέχονται ότι ο Ρουμελιώτης αγωνιστής με το «απελέκητο» γράψιμο ενσαρκώνει όσο κανένας άλλος τα εθνικά μας ορμέμφυτα: ανθρωπιά, ελευθερία, δικαιοσύνη, καλαισθησία και αγάπη για την πατρίδα.
Για αυτόν τον Μεγάλο Έλληνα ήταν που ο Γεώργιος Σεφέρης είχε πει:
«Καταλαβαίνετε. Δεν μιλά ο λόρδος Μπάϋρον, μήτε ο λογιότατος, μήτε ο αρχαιολόγος, μιλά ένας γυιός τσοπάνηδων της Ρούμελης με το σώμα γεμάτο πληγές. ¨για αυτά πολεμήσαμε¨. Δεκαπέντε χρυσοποίκιλτες ακαδημίες δεν αξίζουν την κουβέντα αυτού του ανθρώπου. Γιατί μόνο σε τέτοια αισθήματα μπορεί να ριζώσει η μόρφωση του γένους. Σε αισθήματα πραγματικά και όχι σε αφηρημένες έννοιες περί του κάλλους των αρχαίων ημών προγόνων ή σε καρδιές αποστειρωμένες.»
Ας δούμε ποιες είναι οι αδιαμφισβήτητες παραδοχές για τις συνθήκες μέσα στις οποίες οι μεγάλοι αυτοί αγωνιστές μαζί με τους χιλιάδες άλλους ανώνυμους κατάφεραν μα μετατρέψουν την εξέγερση σε νικηφόρα επανάσταση.
Διαπίστωση 1η.
Όλες οι Δυνάμεις καταπολέμησαν την Επανάσταση και υπερασπίσθηκαν με επιμονή την ακεραιότητα της οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Άλλες ανοιχτά, όπως οι ευρωπαϊκές απολυταρχίες, άλλες μυστικά και έμμεσα. Καμμία κυβέρνηση δεν τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας ανεξάρτητου ελληνικού έθνους. Οι Άγγλοι στάθηκαν στο πλευρό των Τούρκων, από τη μια μεριά για να εξασφαλίσουν τα εμπορικά προνόμιά τους στην Ανατολή και να παρεμποδίσουν την κάθοδο της Ρωσίας στη Μεσόγειο. Οι Γάλλοι από το φόβο του ρωσικού ελέγχου των Στενών και με την ελπίδα για μια αναζωογόνηση της παλιάς επιρροής τους στην Πύλη. Αλλά ούτε η τσαρική Ρωσία υποστήριξε τη δημιουργία ελεύθερου και ανεξάρτητου ελληνικού έθνους και την εκδίωξη των τούρκων από το ευρωπαϊκό τμήμα της αυτοκρατορίας από φόβο μήπως προωθηθούν οι Αγγλογάλλοι στα Στενά. Όταν πιά οι ευρωπαϊκές δυνάμεις διαπίστωσαν ότι η Επανάσταση δεν ξεριζώνεται προσπάθησαν, κάθε μια για λογαριασμό της, να εξασφαλίσουν τον πολιτικό έλεγχο της χώρας με επιδέξιες επεμβάσεις με τους «φιλέλληνες», με τα Κομιτάτα, με τις υπονομεύσεις και τους εμφυλίους πολέμους.
Διαπίστωση 2η:
Η επανάσταση άρχισε χωρίς καμμία στρατιωτική προετοιμασία. Ξέσπασε όμως στην κατάλληλη στιγμή- αυτή ήταν η μεγαλοφυής στρατηγική σύλληψη των πρωτεργατών της. Ποτέ ως τότε δεν είχε αντιμετωπίσει η Πύλη τόσους κρίσιμους εσωτερικούς περισπασμούς και τόσες εξωτερικές περιπέτειες. Στο δεύτερο μήνα του αγώνα οι ευρωπαίοι πίστευαν ότι στην Ελλάδα μαχόταν συγκροτημένη στρατιά με επιτελεία, επιμελητείες, πυροβολικό, ιππικό, οπλοστάσια. Οι εθελοντές βρήκαν χωριάτες οπλισμένους με τσεκούρια και αυτοσχέδια δόρατα, ξυπόλυτους και πειναλέους. Αρματώθηκαν με τα όπλα των τουρκικών φρουρών ύστερα από την άλωση κάστρων.
Διαπίστωση 3η:
Επανάσταση εθνική αλλά και κοινωνική. Απελευθέρωση αλλά και αποκατάσταση. Ο κοινωνικός χαρακτήρας του ξεσηκωμού επιβεβαιώνεται και από τις μαρτυρίες που άφησαν οι ξένοι αυτόπτες. Αποθηριώνονταν οι αγωνιστές με τη σκέψη ότι εγχώριοι δυνάστες θα έπαιρναν τη θέση των πασάδων, των μπέηδων και των αγάδων. Ρίχνονταν στη φωτιά με την ελπίδα πως θα αποχτούσαν κλήρο – σε στρέμματα άλλωστε οριζόταν ο μισθός τους- και πως οι πλούσιες γαίες των Τούρκων θα περνούσαν στα δικά του ς χέρια. Και έβλεπαν με δυσπιστία κάθε ξένο. Ήταν υποψήφιος σφετεριστής των εθνικών κτημάτων. Κοινωνικά ήταν και τα αίτια της διαμάχης ανάμεσα στου Φαναριώτες και του ξενοφερμένους με τους λαϊκούς πολέμιους ηγέτες, ανάμεσα στους κοτζαμπάσηδες και τους καπεταναίους, της διχόνοιας και των εμφυλίων πολέμων που άνοιξαν το δρόμο στις ξένες επιρροές και επεμβάσεις.
Διαπίστωση 4η:
Ο απελευθερωτικός πόλεμος έγινε ως το τέλος από ατάκτους αγωνιστές. Όλες οι προσπάθειες για τη συγκρότηση στρατού ευρωπαϊκού τύπου έπεσαν στο κενό. Οι επαναστάτες του 21, κατακτώντας την ελευθερία, αρνήθηκαν να υποταχθούν στη στρατιωτική πειθαρχία. Όλοι οι ηρωισμοί, όλες οι θυσίες ήταν εθελοντικές. Κίνητρο ο προσωπικός ενθουσιασμός, το φιλελεύθερο πάθος, η πατριωτική έξαρση. Αυτοί οι ασύντακτοι και απειθάρχητοι χωριάτες και θαλασσινοί κατατρόπωσαν τουρκικές στρατιές, αναχαίτισαν εισβολείς, εξόντωσαν οργανωμένα εχθρικά τμήματα, καταναυμάχησαν στόλους. Φαινόμενο μοναδικό στην παγκόσμια ιστορία. Όπου εφαρμόσθηκε η ευρωπαϊκή μέθοδος πολέμου οδήγησε – σχεδόν πάντοτε – σε συμφορές. Από τη μάχη του Πέτα ως την μάχη του Ανάλατου.
Διαπίστωση 5η:
Η απελευθέρωση δεν κρίθηκε στα πεδία των μαχών, ούτε στα ευρωπαϊκά ανακτοβούλια με τα πρωτόκολλά και τις επεμβάσεις. Ήταν αποτέλεσμα της απέραντης καρτερίας του ελληνικού λαού, της ανεξάντλητης αντοχής του. Απερίγραπτο το δράμα των αμάχων. Ο χωριάτης έγινε ολοκαύτωμα. Τον καταδυνάστευαν εχθροί και φίλοι. Πολεμούσε ο ίδιος, πλήρωνε δοσίματα, έτρεφε τα στρατεύματα. Και από πάνω του έπαιρναν το υποζύγιο, τον έγδυναν, του άρπαζαν τη μπουκιά από το στόμα.
Ο λαός έφθασε στα όρια του ολοκληρωτικού αφανισμού, αλλά δεν έστερξε. Κανείς από τους ξένους δεν πίστευε στη νικηφόρα έκβαση του Αγώνα». Δεν έχω ούτε την ελάχιστη ελπίδα για ευνοϊκή λύση» έγραφε στις 22 Ιανουαρίου 1827 ο Hamilton στον αρμοστή των Επτανήσων Adams.
Αυτή η καρτερία, η μέχρι θανάτου αντίσταση του λαού, που είχε από χρόνια γκρεμίσει όλα τα γεφύρια συμβιβασμού με το χθεσινό δυνάστη έφερε, κάτω από την πίεση της φιλελληνικής, δηλαδή φιλελεύθερης επηρεασμένης από το κίνημα του Διαφωτισμού παγκόσμιας Κοινής Γνώμης, τη διεθνή συμφωνία για τη δημιουργία ανεξάρτητου ελληνικού έθνους. Μικρού, όμως σε έκταση και πληθυσμό και ανίσχυρου, ώστε να μην επηρεάσει την πολιτική των δυνάμεων απέναντι στην Τουρκία, και ολότελα ακίνδυνου για το Μεγάλο Ασθενή της Ανατολής, την οθωμανική αυτοκρατορία και τα εμποροναυτικά συμφέροντα των μεγάλων της εποχής. Μικρού έθνους και κυρίως εξαρτημένου και ελεγχόμενου.
Το μικρό αυτό όμως έθνος είχε άλλα σχέδια για το εαυτό του.
Πρώτα απ΄ όλα γιατί ήδη οι αμιγώς ελληνικοί πληθυσμοί που ήταν ήδη συγκροτημένοι σε έναν ενιαίο λαό, σε μια εθνότητα με γερούς υλικούς και πνευματικούς δεσμούς με ανώτερο πνευματικό πολιτισμό χωρίς ουσιαστική διακοπή, ενταγμένοι σε ένα μεγάλο συγκεντρωτικό κράτος και πλαισιωμένοι από μία θαυμαστά οργανωμένοι διοικητική και εκκλησιαστική ιεραρχία, ήταν φυσικό να απορροφήσουν στην μεγάλη τους πλειονότητα τα ετερόδοξα και πολιτικά ανοργάνωτα ξένα στοιχεία (Σλάβοι, Αλβανοί, Βλάχοι κ.λ.π), που κατά διαστήματα εισρέουν στις ελληνικές χώρες. Οποιαδήποτε και αν είναι η ανθρωπολογική σύνθεση των πληθυσμών των ελληνικών περιοχών στα διάφορα στάδια της ιστορίας, οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό της συμβολής των γενετικά καθαρά ελληνικών φυλών στην ανθρωπολογική σύνθεση του ελληνικού λαού και η διάρκειά του ανά τους αιώνες, το βασικό και αναμφισβήτητο γεγονός είναι τούτο: με την ελληνική γλώσσα των ελληνικών φύλων ως κοινό όργανο, τα διάφορα στοιχεία του πληθυσμού των ελληνικών χωρών σχημάτισαν τον κοινό πολιτισμό που ονομάζεται ελληνικός και συγκροτήθηκαν έτσι σε ένα ενιαίο λαό, σε μία εθνότητα, που έδωσε στον εαυτό του το όνομα των Ελλήνων.
Ακόμη: αποφασιστικά στοιχεία του πολισμού αυτού –και ιδιαίτερα η ελληνική γλώσσα – τα οποία εξελίσσονται ανά του αιώνες χωρίς διακοπή και χωρίς να χάσουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους, εξακολουθούν να έχουν την ίδια συνδετική και αφομοιωτική λειτουργία, ενσωματώνοντας στον ενιαίο αυτό λαό μεγάλο μέρος από τα ξένα στοιχεία, με τα οποία οι περιπέτειες της ιστορίας τον έφεραν κατά καιρούς σε επαφή. Οι Σλάβοι και οι Αλβανοί, και σε μικρότερο ποσοστό οι Βλάχοι, στίφη ανοργάνωτα αφομοιοθέντα με τη σειρά τους, μετέβαλαν βέβαια κατά κάποιο ποσοστό την αναλογία των διάφορων εθνολογικών στοιχείων του ελληνικού λαού, αλλά δεν μπόρεσαν να εκτοπίσουν τον Ελληνισμό, που εμφανίζεται από αιώνες πριν περισσότερο ως φορέας και ως έκφραση πολιτισμού, παρά ως αμιγής εθνολογική ομάδα, από τον ηγετικό του ρόλο και που εξακολουθεί να αποτελεί αντικειμενικά το βασικό στοιχείο ενός ενιαίου λαού πάντα με πλήρη συνείδηση της ενότητάς του.
Η συνέχεια αυτή του ελληνισμού ως λαού φαίνεται με την μεγαλύτερη ενάργεια στη ζωντανή ελληνική γλώσσα, που δεν εμφανίζει στη συνεχή της εξέλιξη καμμία εσωτερική επίδραση στην οργανική της δομή. Τα μόνα ξένα ίχνη στην ελληνική γλώσσα είναι μερικά λεξιλογικά δάνεια, που αναφέρονται κυρίως στη ποιμενική ζωή. Σημαντικό εδώ είναι ακόμη, το γεγονός ότι η βάση μερικών νεοελληνικών διαλέκτων δεν είναι η ελληνική κοινή, αλλά κατευθείαν οι αρχαίες διάλεκτοι – η δωρική για τα τσακώνικα, η ιωνική για τα ποντιακά. Σημαντικός άλλωστε αριθμός αρχαϊκών στοιχείων βρίσκεται και στις άλλες νεοελληνικές διαλέκτους. Την ίδια συνέχεια από την αρχαιότητα ως τα σήμερα εμφανίζει και το τοπωνυμικό των ελληνικών χωριών. Ο αριθμός των σλαβικών ή αλβανικών ή βλαχικών τοπωνυμίων, που δεν ανάγονται όλα στην εποχή των μεσαιωνικών εποικισμών – πολλά εμφανίζονται σε νεότερους χρόνους – σε σχέση με το πλήθος των καθαρά ελληνικών τοπωνυμίων, που μεγάλος αριθμός ανάγεται στην αρχαιότητα, είναι ελάχιστος. Οι λαογραφικές έρευνες και γενικότερα η μελέτη του βίου των Βυζαντινών και των Νέο-ελλήνων δείχνουν ολοένα και περισσότερο ότι πολλά στοιχεία λαϊκής λατρείας, τέχνης και γενικά κοινωνικής ζωής έχουν τις ρίζες τους στην ελληνική αρχαιότητα, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι εδώ δεν υπάρχουν και τα ίχνη των επιδράσεων των διαφόρων λαών, με τους οποίους ο Ελληνισμός ήρθε σε επαφή και των οπίων αφομοίωσε ένα μεγαλύτερο ή μικρότερο τμήμα.
Αλλά ας έλθουμε τώρα στις μέρες μας, στο σήμερα, στις προκλήσεις του καιρού μας και στις απαντήσεις που μας οδηγούν να τους δώσουμε τα συμπεράσματά μας από την ιστορική αναδρομή στην ελληνική επανάσταση του 1821.
Πρώτα απ’ όλα είναι μάλλον βαρετή η επανάληψη του συμπεράσματος ότι το «ελευθερία ή θάνατος» είναι δίλημμα με αποδεδειγμένη εγγραφή στο DNA της ψυχής του Έλληνα.
Και αυτό για δύο λόγους:
Πρώτον γιατί η μετά το 1821 στάση του λαού μας το έχει κάνει πια εθνικό κεκτημένο. Θυμίζω τον Οκτώβριο του 1940 και τα διάστικτα από πολέμιους της γερμανικής κατοχής Έλληνες, βουνά της χώρας μας κατά τα χρόνια της Εθνικής Αντίστασης.
Δεύτερον γιατί τίποτα δεν δείχνει ότι σήμερα, Μάρτιο του 2010, η Ελλάδα σαν τμήμα πλέον της ενωμένης Ευρώπης κινδυνεύει να χάσει την εθνική της ανεξαρτησία και θα χρειαστεί να πολεμήσει για να την ανακτήσει.
Μήπως όμως κινδυνεύει από κάτι άλλο;Κάτι που δυστυχώς επώνυμοι διαφόρων ειδών τολμούν να το εκφέρουν μεγαλόστομα και απειλητικά πολλές φορές;
Μιλάω για το «άσπιλο» και «αμόλυντο» της ελληνικότητάς μας, που τάχα θα κινδυνεύσει από τους οικονομικούς μετανάστες που ζουν εδώ και χρόνια μαζί μας.
Όμως για να αισθανθεί κάποιος καλοπροαίρεταος πολιτικά και ιδεολογικά τον κίνδυνο αυτόν, πρέπει να αγνοήσει όλα τα ιστορικά δεδομένα που προανέφερα. Βιώνοντας όμως αυτή την ιστορική πορεία του έθνους μας, πρέπει όλοι μας να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε τα λαϊκά στρώματα από την ανασφάλεια που γενούν οι ιλιγγιώδεις αλλαγές της εποχής μας. Για το λόγο αυτό πιστεύω ότι πρέπει να χαιρετήσουμε με αυθεντική εθνική ειλικρίνεια τη θεσμική προσπάθεια που ξεκίνησε η σημερινή Πολιτεία για την ενσωμάτωση των μεταναστών στον εθνικό κορμό.
Ας θυμηθούμε τον Ελευθέριο Βενιζέλο που στις 15 Δεκεμβρίου 1914 μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους, στη συζήτηση του νομοσχεδίου περί «διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσης εν τοις οθωμανικοίς και ισραηλιτικοίς σχολείοις» είχε πεί:
«Εάν θέλωμεν να εκμάθουν ταχέως οι αλλόγλωσσοι πληθυσμοί των νέων χωρών την ελληνικήν γλώσσαν πρέπει να διδαχθούν την λαλουμένην.».
Σήμερα, λοιπόν που ξαναθυμόμαστε το ξεκίνημα της εθνικής εξέγερσης του 1821 κατά της Οθωμανικής αυτοκρατορίας δεν πρέπει να σταθούμε αυτάρεσκα στη διαπίστωση της τότε ικανότητάς μας, σαν λαού να υπερασπίσει την Ελληνική Εθνική συνοχή. Πρέπει να αναλογισθούμε και πάλι ότι θεμέλιο του έθνους μας, εκτός από τη γλώσσα, τις κοινές παραδόσεις, τη φυλετική καταγωγή και τους δεσμούς αίματος είναι και η ειλικρινής αφομοίωση από το λαό μας των αρχών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας και της αλληλεγγύης που πηγάζουν από το αρχαιοελληνικό ιδεώδες και μπολιάζονται από τις αρχές του Διαφωτισμού και της Ορθοδοξίας.
Πρέπει να πιστέψουμε ότι για την Ελλάδα που εμπιστεύεται τις δυνάμεις της και την ευφυΐα του λαού της, η ένταξη στον εθνικό κορμό όσων ξένων αποφάσισαν να συνδέσουν τις τύχες τους μαζί της είναι ζήτημα εθνικής αξιοπρέπειας.
Σας ευχαριστώ πολύ".
Γεώργιος Μάρκου, Δικηγόρος

*****************
ΚΑΙ ΤΩΡΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Ἀξιότιμον Κύριον
Γεώργιον Β. Μάρκου
Δικηγόρον Πατρῶν
Μιαούλη, 79α
262 22 ΠΑΤΡΑΣ

Ἀγαπητέ μοι κ. Μάρκου,
Ἔλαβον τό κείμενον τῆς ὁμιλίας σας καί εὐχαριστῶ.
Μελετῶ ἐπισταμένως τό κείμενον τοῦτο, διακρατῶ εἰς τήν σκέψιν μου, τήν ἥν ἀπεκόμισα γνώμην κατά τήν ἐκφώνησιν τῆς ὁμιλίας σας ὡς ἀκροατής, ὅτε δηλαδή τό περιεχόμενον αὐτῆς δέν προσιδιάζει εἰς τόν ἱερόν χῶρον τῆς ἱστορικῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Λαύρας, ὅπου ἐξεφωνήθη ὡς «πανηγυρικός τῆς ἡμέρας λόγος» κατά τήν 25ην Μαρτίου.
Θά ἦτο μία πολύ καλή ὁμιλία διά νά ἐκφωνηθῇ εἰς μίαν ἑόρτιον σύναξιν εἴς τινα Αἴθουσαν τῆς Ἐπικρατείας, οὐχί ὅμως καί εἰς τόν αὐλόγυρον τῆς Ἁγίας Λαύρας!
Καί τοῦτο διότι ὁ προσερχόμενος ὡς προσκυνητής εἰς τόν χῶρον αὐτόν, προσέρχεται διά νά ἀποτίσῃ φόρον τιμῆς εἰς τήν Μονήν καί εἰς τούς Πρωτεργάτας τῆς Ἐπαναστάσεως, οἵτινες ἀπεφάσισαν τήν ἔναρξιν τοῦ ἐνόπλου Ἀγῶνος.
Ἑπομένως τά ὀνόματα τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ, τοῦ Κερνίτσης Προκοπίου καί τῶν Ὀπλαρχηγῶν, τό Ἱερόν Λάβαρον, οἱ θυσίες τοῦ Κλήρου, ἡ προσφορά τῶν Ἱερῶν Μονῶν σέ ἔμψυχον ὑλικόν καί εἰς ἐφόδια, ἡ μοναδική προσφορά τοῦ ἱεροῦ Κλήρου διά τήν διατήρησιν τῆς ἐθνικῆς αὐτοσυνειδησίας εἰς τόν ἐπί 400 χρόνια ὑπόδουλον λαόν, δηλαδή ἐπί 33 γενεές κ.ἄ. ἀπετέλεσαν τό «Ἑλληνικόν θαῦμα» ὅπερ ἀπεκαλύπτερο ἐκεῖ εἰς τήν Ἁγίαν Λαύραν.
Αὐτά καί ἄλλα παρόμοια θά ἀνέμενε νά ἀκούσῃ ὁ προσκυνητής κατά τήν ἡμέραν ἐκείνην, διά νά ἀναχωρήσῃ ἐκεῖθεν μέ εὐγνωμοσύνην πρός τόν Θεόν, μέ περισσοτέραν ἀγάπην πρός τήν Ἐκκλησίαν, μέ περισσότερον σεβασμόν πρός τούς Μοναχούς καί τούς Κληρικούς!
Αὐτά θά ἠδύναντο νά ἀποτελέσουν τήν ἀνάπτυξιν τῆς συνοπτικῆς καί νεφελώδους ἀναφορᾶς σας, ὅπως διαλαμβάνεται εἰς τήν πρότασιν «… οἱ ἀμιγῶς ἑλληνικοί πληθυσμοί, πού ἦταν συγκροτημένοι σέ ἕναν ἑνιαῖο λαό … καί πλαισιωμένοι ἀπό μιά θαυμαστά ὠργανωμένη διοικητική καί ἐκκλησιαστική ἱεραρχία…» (σελ. 8).
Αὐτά ἀκριβώς τά στοιχεῖα συνειδητῶς ἀποσιωπᾶ καί παρακάμπτει ἡ ἀριστερόστροφη κουλτούρα τῆς ἐποχῆς μας, τήν ὁποίαν καί ὑμεῖς, ἐνσυνειδήτως ἤ ἀσυνειδήτως, ὑπηρετήσατε, ἐκφωνοῦντος τήν ἐπίμαχην ὁμιλίαν σας.
Αὐτά λοιπόν τά ἱστορικά στοιχεῖα, τά ὁποῖα ἔνιοι τῶν κατά καιρούς ὁμιλητῶν ἐνσυνειδήτως ἀγνοοῦν, ἡμεῖς εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νά ὑπερασπιζώμεθα, ἔστω καί ἄν τό ὄνομά μας κακοποιῆται διά τῶν στηλῶν τοῦ ἡμερησίου τύπου.
Ἐλᾶτε, λοιπόν, νά ἁλώσετε ἐκ τῶν ἔνδον τήν ἐκκλησιαστικήν Ἱεραρχίαν. Ἐλᾶτε νά ἐνταχθῆτε εἰς τάς τάξεις τοῦ ὀρθοδόξου Μοναχισμοῦ καί Ἱεροῦ Κλήρου. Ἐλᾶτε νά ἀναλάβετε τούς οἵακας τῆς ἐκκλησιαστικῆς ταύτης Ἐπαρχίας, ὥστε ἀνεξελέγκτως νά παρουσιάζετε τάς ἀπόψεις σας.
Ἕως τότε ὅμως ἡμεῖς, ταπεινοί καί ἄσημοι ὑπηρέται τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας, θά «φυλάττωμεν Θερμοπύλας»
Μετ’ εὐχῶν πατρικῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ


Η ΕΠΙΜΑΧΗ ΑΠΟΦΑΣΗΠρός
α) Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτήν
π. Φιλάρετον
Κωνσταντακόπουλον
Καθηγούμενον Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Λαύρας

β)
Ἀξιότιμον Κύριον
Γεώργιον Λαζουρᾶν
Δήμαρχον Καλαβρύτων
250 01
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ


ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

Διά τοῦ παρόντος σᾶς γνωρίζομεν ὅτι πολύ ἐθλίβημεν ἀπό τόν ὁμιλητήν τῆς ἑορτῆς 25ης Μαρτίου 1821 εἰς Ἁγίαν Λαύραν. Ἐάν δέν προέβαινεν εἰς ἀναφοράν περί τῆς Διακηρύξεως τοῦ Π. Πατρῶν Γερμανοῦ οὐδόλως θά ἠκούετο τό ὄνομα τοῦ Πρωτεργάτου τῶν γεγονότων εἰς τήν Ἱστορικήν Μονήν τῆς Ἁγίας Λαύρας.
Ἐξ ἄλλου οἱ ἀπόψεις τοῦ ὁμιλητοῦ περί τῶν οἰκονομικῶν μεταναστῶν κρίνονται ὑφ’ ἡμῶν ὅλως ἀπαράδεκτοι! Οὐδεμίαν σχέσιν μέ τά γεγονότα τῆς ἐθνικῆς ἐξεγέρσεως.
Κατόπιν τούτου ἐφ’ ἑξῆς ἡ ἐπιλογή τοῦ ὁμιλητοῦ εἰς τήν ἑορτήν τῆς 25ης Μαρτίου εἰς Ἁγίαν Λαύραν θά γίνεται ὑπό τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.
Ἡ ἐφαρμογή τοῦ μέτρου θά ἀρχίσῃ ἀπό τοῦ ἑπομένου ἔτους (2011).
Ἐπί δέ τούτοις διατελοῦμεν μετά πάσης τιμῆς καί εὐχῶν ἐν Κυρίῳ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ:
Γραφεῖον κ. Νομάρχου Ἀχαΐας
Πανεστημίου 254
264 43 ΠΑΤΡΑΣ

Τρίτη 25 Μαΐου 2010

ΜΟΙΑΖΕΙ ΣΑΝ ΕΦΙΑΛΤΗΣ!

ΑΔΥΝΑΤΩ ΝΑ ΛΑΒΩ ΘΕΣΗ
Σας το παραδίδω με κάθε επιφύλαξη

_____Έλαβα και δημοσιεύω αμέσως το παρακάτω κείμενο. Μου το έστειλε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κάποιος φίλος, ο κ. Αναστάσιος Β. Αυτός τό έχει λάβει από τον Καναδά. Μοιάζει σαν εφιάλτης! Και τα μισά αν είναι αλήθεια, ζήτω που καήκαμε! Αλλά το σενάριο, που παρατίθεται στη συνέχεια, δεν φαίνεται να είναι και τόσο φανταστικό. Αν κάποιος το παρακάτω κείμενο μελετήσει στοχαστικά, θα διαπιστώσει ότι δεν φαίνεται και τόσο φανταστικό. Θεωρώ ως χρέος μου πρός τήν αγαπημένη μας Πατρίδα, δημοσιοποιώ το εφιαλτικό αυτό κείμενο, κάνοντας την δήλωση, ότι ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΩ, όσα αναφέρει. Ο καιρός θα το δείξει. Εύχομαι όλα αυτά να είναι "όνειρα θερινής νυκτός".

______Το όνειρο γίνεται ακόμη πιο εφιαλτικό, όταν διαβάσουμε και τις απόψεις του μεγάλου μουσικού μας Μίκη Θεοδωράκη. Τις παραθέτουμε σαν επιμύθιο. Τα συμπεράσματα είναι δικά σας.

+ Ο Καλαβρύτων & Αιγιαλείας Αμβρόσιος

Τρίτη, 25 Μαΐου 2010

********************************
ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΣΑΤΑΝΙΚΗ ΔΙΑΠΛΟΚΗ!!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ, ΠΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ
Θέμα: Ο Δούρειος Ίππος του Καλλικράτη....
Miα διαφορετική ανάλυση της πολιτικο-οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα...
Ο Γιωργος Παπανδρέου ήρθε στην εξουσία με προφανείς εντολές.
Να αφελληνίσει και να διαμελίσει το Ελληνικό κράτος σύμφωνα με τις επιταγές της παγκοσμιοποίησης.
Οι τρεις τομείς μέσω των οποίων θα γίνει αυτός ο διαμελισμός είναι:
1. ιθαγένεια στους μετανάστες
2. προώθηση της οικονομικής κατάρρευσης της χώρας
3. υλοποίηση του Καλλικράτη
Και τα τρία αυτά έγιναν με τέτοια προτεραιότητα και τόσο άγρια σπουδή που ακόμα και οι αδαείς καταλαβαίνουν πλέον τους απώτερους σκοπούς που υπηρετούν τα ανδρείκελα.
Ο Καλλικράτης θα είναι η ταφόπλακα, που μόλις τεθεί πάνω στο πτώμα της Ελλάδας, οι Παπανδρεϊκοί θα εγκαταλείψουν τη διακυβέρνηση και ίσως και την Ελλάδα και θα πάνε να ζήσουν ήρεμα και πλούσια στο Μαϊάμι !
Πώς θα εξελιχθούν τα γεγονότα:
Από τις δεκατρείς περιφέρειες του Καλλικράτη, τρεις τουλάχιστον θα αυτονομηθούν από το ελληνικό κράτος και στη συνέχεια θα ενωθούν με τη μορφή συνομοσπονδίας ή κάτι παρόμοιο, η Θράκη με την Τουρκία, η Μακεδονία με τα Σκόπια και η Ήπειρος με την Αλβανία.
Αυτό θα γίνει με τις αρμοδιότητες που θα δοθούν στους 13 αιρετούς περιφερειάρχες και τους 7 δοτούς τους ινστρούκτορες από την κυβέρνηση.
Πως θα γίνει πρακτικά; Με δημοψηφίσματα στα οποία θα ψηφίζουν οι μετανάστες που θα συγκεντρώνονται ανάλογα στην κάθε περιφέρεια.
Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι η Ελλάδα θα έχει βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα έχει προσκολληθεί στο άρμα της Αμερικής που για την ώρα έχει βάλει κάτω από την κηδεμονία της το Κόσοβο, τη Βοσνία, τα Σκόπια και τελικά τη Μακεδονία με τη συνένωση που επίκειται σύμφωνα με τα σχέδια που απεργάζονται.
Βεβαίως τα σχέδια αυτά για να υλοποιηθούν χρειάζονται κατάλληλες συνθήκες.
Η κυριότερη από αυτές είναι η αποβολή της Ελλάδας από την ΕΕ.
Για να γίνει αυτό χρειάζεται μια εσωτερική αναστάτωση-επανάσταση του λαού που θα γίνει είτε αυθόρμητα εφόσον συνεχώς θα πιέζεται οικονομικά ή ακόμα και με προβοκάτσια από τις ορδές του Σόρος ή των άλλων πρακτόρων σχετικών συμφερόντων που έχουν οργανωθεί ήδη μέσα στη χώρα.
Πού είναι η ΕΕ; Η Γερμανία μόλις προχθές κατάλαβε το παιχνίδι που παίζεται από τις μυστικές υπηρεσίες της Αμερικής και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των κερδοσκόπων.
Η Αμερική έχει βάλει τα παπαγαλάκια της να φωνάζουν δήθεν υπέρ των Ελλήνων και το τι τραβάνε οι Έλληνες με το ΔΝΤ και τα μέτρα, προτείνοντας όλοι, μα όλοι, με μια φωνή, Έλληνες επαναστατείστε! Εάν η Αμερική καταφέρει να κάνει τον ελληνικό λαό να επαναστατήσει κερδίζει διπλά.
Δίνει ένα γερό χτύπημα στο ευρώ και προετοιμάζει την οριστική κατάρρευση της ΟΝΕ και τελικά της ΕΕ.
Δεύτερον, κερδίζει την έξοδό της στο Αιγαίο με τη συνένωση της μακεδονικής περιφέρειας με τα Σκόπια. Όλα αυτά θα γίνουν με τη συνδρομή της Τουρκίας που θα επιτηρεί και θα διαφεντεύει τις συνομοσπονδίες των Βαλκανίων.
Σε αυτές τις περιοχές θα γίνουν σημαντικές επενδύσεις απο ξένους επιχειρηματίες για να φαίνεται ότι ήταν καλή η συνένωση και σιγά σιγά ο πλούτος της χώρας - υπέδαφος και πετρέλαια που υπάρχουν σε αυτές τις περιοχές- δεν θα ανήκουν πλέον στους Έλληνες.
Αντίθετα μέχρι να γίνει η έκρηξη-εσωτερική επανάσταση δεν θα υπάρξει καμία επένδυση στην Ελλάδα, κανένα πρόγραμμα ανάπτυξης δεν θα κινείται και σε ο,τιδήποτε προτείνεται σαν ανάπτυξη θα μπαίνουν εμπόδια και καθυστερήσεις.
Ο στόχος θα είναι να οδηγηθεί η Ελλάδα στην πλήρη εξαθλίωση και υποταγή.
Η ΕΕ τελευταία αρχίζει να καταλαβαίνει το παιχνίδι της Αμερικής και σίγουρα θα προσπαθήσει να αντιδράσει και να λάβει κάποια μέτρα. Εάν όμως οι κυβερνήσεις μας θέλουν τη λύση της Αμερικής - οικονομική εξαθλίωση και βαλκανοποίηση- δεν θα μπορέσουν να κάνουν απολύτως τίποτα μια και η Ελλάδα θα σπρώχνεται συνεχώς σε όλο και απεχθέστερο δανεισμό έως την τελική στάση πληρωμών και την πτώχευση.
Τι μπορεί να συμβεί τότε με όλους αυτούς τους μετανάστες που κανένας δεν θέλει να μετρήσει και που υπολογίζονται σε τρία τουλάχιστον εκατομμύρια; Δεν θα σκοτώνουν ο ένας -Έλληνας- τον άλλον -μετανάστη- προκειμένου να επιβιώσουν; Και εάν δεν σκοτώνουν αυθόρμητα θα είναι δύσκολο σε ένα διαλυμένο κράτος να γίνει η μεγάλη προβοκάτσια; Όπου ένα τζιπ θα περνάει και θα σκοτώνει αδιακρίτως μετανάστες και Έλληνες και αυτή η ενέργεια θα αποδίδεται σε ακραία στοιχεία;
Το παιχνίδι θα παιχτεί σε μια διελκυστίνδα όπου οι δυνάμεις της ΕΕ θα προσπαθούν να συγκρατήσουν την Ελλάδα μέσα στην ΕΕ ενώ η Αμερική με όλα τα μέσα που διαθέτει θα προσπαθεί να αποσπάσει την Ελλάδα απο αυτήν.
Τι θα κάνει η επόμενη κυβέρνηση που θα έλθει όταν οι Παπανδρεϊκοί θα έχουν ολοκληρώσει το έργο τους; Διότι είναι σίγουρο ότι μόλις ολκληρώσουν το έργο τους με τον Καλλικράτη δεν θα μπορούν πια να μείνουν στην εξουσία.
Τι θα κάνει τότε ο λαός; Θα ακολουθήσει την Παπαρήγα και τον Τσίπρα για να υλοποιήσουν τα σενάρια "made in USA" ή θα αναδειχθεί κάποιος νέος ηγέτης μέσα από τα συντρίμια που άφησαν οι προηγούμενοι ηγέτες;
Οι λεπτομερείς αιτιολογήσεις των παραπάνω συμπερασμάτων
1. Η ιθαγένεια θα αναμείξει τους πληθυσμούς και έτσι θα συρρικνωθεί ο αμιγώς ελληνικός πληθυσμός. Συγχρόνως θα προετοιμάσει τους μελλοντικούς ψηφοφόρους του Καλλικράτη και θα εξηγήσουμε γιατί. Για την απόφαση αυτή προβάλλονται βέβαια διάφορα λογικοφανή επιχειρήματα για να συσκοτισθεί ο πραγματικός στόχος.
2. Στην σκόπιμη και προσχεδιασμένη κατάρρευση της ελληνικής οικονομίας συνηγορούν τα εξής γεγονότα:
Με την προηγούμενη κυβέρνηση μπορούσαμε να δανειστούμε με επιτόκιο κάτω απο 3%. Μόλις έλαβε την εντολή η κυβέρνηση Παπανδρέου διακήρυξε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση εξαπατούσε τους ευρωπαίους συμμάχους μας στην ΟΝΕ δηλώνοντας μικρότερο χρέος από το πραγματικό. Προκλήθηκε τέτοιος παγκόσμιος σάλος που ούτε να τον ονειρευτούν δεν μπορούσαν τα κοράκια που παραμόνευαν για να ανεβάσουν τα spreads και να κατακρημνίσουν την αξιοπιστία της Ελλάδας. Έγιναν τόσο άγαρμπες κινήσεις από μέρους της κυβέρνησης που μόνο μαθητευόμενοι μάγοι μπορούσαν να τους ξεπεράσουν.
Τα επιτόκια άρχισαν να ανεβαίνουν με τρελούς ρυθμούς και παρ' όλο που υπήρχαν εναλλακτικές λύσεις, όπως δανεισμός από την Κίνα με 3%, δανεισμός από Ρωσία με 4,75% ακόμα και από το ΔΝΤ με 3,5%, εμείς προτιμήσαμε να δανειστούμε από τα κοράκια με 6% και πάνω!!! Διαλαλώντας συγχρόνως ότι μας εκμεταλλεύονται !
Πώς έγινε το μεγάλο κόλπο; Δυστυχώς με τη συνενοχή και τη συνεργασία της Τράπεζας της Ελλάδος, της Κυβέρνησης και της GoldmanSachs. Η Τράπεζα της Ελλάδος ξαφνικά και στα μουλωχτά ανέβασε τα Τ2 σε Τ10 - από δύο ημέρες σε δέκα- και οι λεγόμενοι σορτάτακηδες οργίασαν, άρχισαν να πουλάνε και να αγοράζουν αέρα χωρίς να πληρώνουν επί μέρες, έτσι ώστε να έχουν αρκετό χρόνο να κάνουν παιχνίδι στην αγορά και να κερδίσουν δισεκατομμύρια
- με το ανεβοκατέβασμα της τιμής των ομολόγων. Ασύλληπτη κομπίνα που την αποκάλυψε μόνο το blog politis-gr.com. Γιατί ο εισαγγελέας δεν έψαξε να βρει ποιοι ωφελήθηκαν από αυτό το κόλπο;
Η ουσία είναι ότι χώρα θα μπορούσε να μην είχε φορτωθεί με τόσο μεγάλο χρέος σε τόσο μικρό διάστημα, κατά το οποίο σχεδόν όλοι τα είχαν χαμένα με τις τόσο ραγδαίες εξελίξεις. Έπρεπε όμως να κηρύξει πτώχευση η Ελλάδα !
Η κυβέρνηση βιάζεται υπερβολικά, παρ΄ ότι βρίσκεται εν μέσω οικονομικής κρίσης να ξοδέψει 4,5 δις για να περάσει το σχέδιο Καλλικράτης και να εγκαταστήσει ένα σύστημα διακυβέρνησης που όπως διαβεβαιώνουν οι ειδικοί και εμπνευστές του όπως η κ. Τζάκρη - και μάλιστα με περισσή αναίδεια - ότι δεν θα θίξει οικονομικά κανέναν απο αυτούς που εργάζονται στις δημοτικές επιχειρήσεις. Εφόσον δεν θα μειωθεί ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων τι θα κερδίσουμε με την εφαρμογή του και μάλιστα μέσα σε τόσο μεγάλη οικονομική κρίση;
Δηλαδή όχι μόνο δεν θα εξοικονομηθούν χρήματα αλλά θα αυξηθούν οι δαπάνες και μάλιστα για υψηλόβαθμα στελέχη που θα κοστίσουν ο Θεός μόνο ξέρει πόσα.
Η κυβέρνηση βιάστηκε υπερβολικά να δώσει την ιθαγένεια σε μετανάστες την ώρα που φεύγουν με εμβάσματα προς τις χώρες τους δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο.
Επίσης η κυβέρνηση βιάστηκε να εκθέσει τη χώρα διεθνώς δημοσιοποιώντας τις "λαμογιές" όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων μειώνοντας την αξιοπιστία της χώρας και ανεβάζοντας τα επιτόκια δανεισμού από 3.8% που ήταν πριν τις εκλογές σε 7%, επιβαρύνοντας έτσι τις επόμενες γενιές με ενα δυσβάσταχτο οικονομικό χρέος και με συνέπειες που μπορεί να είναι τραγικές για την Ελλάδα.
Γιατί δεν θέλουν να κάνουν ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ;;
Αυτοί οι τρεις άξονες εθνικής σημασίας, που αναφέρθηκαν παραπάνω, σπρώχνονται με απίστευτη ταχύτητα στην τελική τους ευθεία, χωρίς καν συζήτηση για δημοψήφισμα.
Σε αντιπαράθεση με αυτές τις βιαστικες κινήσεις - εξαιρετικά αρνητικές για τους Έλληνες- η κυβέρνηση καθυστερεί να πάρει αποφάσεις για θέματα που θα ανακούφιζαν την οικονομία, καθυστερεί μέτρα ανάπτυξης και επενδύσεων που θα έπρεπε να είναι στην άμεση πρoτεραιότητα της. Και όχι μονο δεν προωθούνται οι επενδύσεις αλλά εξακολουθούν να μπλοκάρονται εξαιτίας ενός αναποτελεσματικού και γραφειοκρατικού κράτους που
φαίνεται να μην ενδιαφέρεται καθόλου για τέτοιου είδους αποφάσεις.
Από την άλλη δεν βάζουν φρένο στην παροχή εκατομμυρίων ευρώ προς τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να βάζουν και αυτές τροχοπέδη - ανάλογα με τις επιδιώξεις τους- σε αποφάσεις που θα ανακούφιζαν την οικονομία.
Καθυστερούν να ανοίξουν το πόθεν έσχες των πολιτικών και όλων αυτών των φορέων που διασπάθισαν το κρατικό χρήμα όπως των εφοριακών, των δημοσίων υπαλλήλων για τους οποίους υπάρχουν καταγγελίες και των υπαλλήλων της πολεοδομίας.
ΕΛΕΟΣ κύριοι Κυβερνώντες!!!

************************

ΚΑΙ ΤΩΡΑ Η ΑΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ


Τρίτη, 27 Απριλίου 2010
Μ. Θεοδωράκης:

"Προμήνυμα μεγάλων συμφορών"

"Με τον κοινό νου που διαθέτω, δεν μπορώ να εξηγήσω και ακόμα περισσότερο να δικαιολογήσω την ταχύτητα με την οποία κατρακύλησε η χώρα μας από τα επίπεδα του 2009 σε τέτοιο σημείο, ώστε με το ΔΝΤ να απολέσουμε ένα μέρος της εθνικής μας κυριαρχίας και να τεθούμε σε καθεστώς κηδεμονίας... Και είναι περίεργο ότι κανείς έως τώρα δεν ασχολήθηκε με το πιο απλό, δηλαδή την οικονομική μας διαδρομή με αριθμούς και στοιχεία από τότε έως τώρα, ώστε να καταλάβουμε κι εμείς οι αδαείς τους πραγματικούς λόγους αυτής της πρωτοφανούς και ιλιγγιώδους εξελίξεως, που έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της εθνικής μας αυτοτέλειας και μαζί της την διεθνή ταπείνωση.Ακούω για το χρέος των 360 δισεκατομμυρίων, όμως συγχρόνως βλέπω ότι τα ίδια και μεγαλύτερα χρέη έχουν πολλές άλλες χώρες. Άρα δεν μπορεί να είναι αυτή η βασική αιτία της κακοδαιμονίας. Επίσης με προβληματίζει το στοιχείο της υπερβολής στα διεθνή χτυπήματα με στόχο την χώρα μας, μαζί με ένα τόσο καλά εναρμονισμένο συντονισμό εναντίον μιας ασήμαντης οικονομικά χώρας, που καταντά ύποπτος. Έτσι οδηγούμαι στο συμπέρασμα ότι κάποιοι μας ντρόπιασαν και μας φόβισαν, για να μας οδηγήσουν στο ΔΝΤ, που αποτελεί βασικό παράγοντα της επεκτατικής πολιτικής των ΗΠΑ και όλα τα άλλα περί ευρωπαϊκής αλληλεγγύης ήταν στάχτη στα μάτια μας, για να μη φανεί ότι πρόκειται για μια καθαρά αμερικανική πρωτοβουλία, για να μας ρίξει σε μια εν πολλοίς τεχνητή οικονομική κρίση, ώστε να φοβηθεί ο λαός μας, να φτωχύνει, να χάσει πολύτιμες κατακτήσεις και τέλος να γονατίσει, έχοντας δεχθεί να τον κυβερνούν ξένοι. Όμως γιατί; Για να εξυπηρετηθούν ποια σχέδια και ποιοι στόχοι;Παρ’ ό,τι υπήρξα και παραμένω οπαδός της ελληνοτουρκικής φιλίας, εν τούτοις πρέπει να πω ότι με φοβίζει αυτή η αιφνίδια σύσφιξη των κυβερνητικών σχέσεων, οι επαφές υπουργών και άλλων παραγόντων, οι επισκέψεις στην Κύπρο και η έλευση του Ερντογκάν. Υποψιάζομαι ότι πίσω απ’ αυτά κρύβεται η αμερικανική πολιτική με τα ύποπτα σχέδιά της, που αφορούν τον γεωγραφικό μας χώρο, την ύπαρξη υποθαλάσσιων κοιτασμάτων, το καθεστώς της Κύπρου, το Αιγαίο, τους βόρειους γείτονές μας και την αλαζονική στάση της Τουρκίας, με μόνο εμπόδιο την καχυποψία και την εναντίωση του ελληνικού λαού. Όλοι γύρω μας, ποιος λίγο ποιος πολύ, είναι δεμένοι στο άρμα των ΗΠΑ. Η μόνη παραφωνία εμείς, που από την επιβολή της Χούντας και την απώλεια του 40% της Κύπρου ως τους εναγκαλισμούς με τα Σκόπια και τους υπερεθνικιστές Αλβανούς, δεχόμαστε συνεχώς χτυπήματα δίχως να βάλουμε μυαλό.Θα έπρεπε λοιπόν να καταργηθούμε ως λαός και αυτό ακριβώς γίνεται σήμερα. Καλώ τους οικονομολόγους, πολιτικούς, αναλυτές να με διαψεύσουν. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει άλλη λογικοφανής εξήγηση παρά το γεγονός ότι υπήρξε μια διεθνής συνωμοσία, στην οποία συμμετείχαν και οι Ευρωπαίοι φιλοαμερικανοί τύπου Μέρκελ, η ευρωπαϊκή Τράπεζα, ο διεθνής αντιδραστικός τύπος, που όλοι μαζί συνωμότησαν για το «μεγάλο κόλπο» της υποβάθμισης ενός ελεύθερου Λαού σε υποτελή. Τουλάχιστον εγώ δεν μπορώ να δώσω καμμία άλλη εξήγηση. Παραδέχομαι όμως ότι δεν διαθέτω ειδικές γνώσεις αλλά μιλώ βασισμένος στον κοινό νου. Ίσως και πολλοί άλλοι να σκέφτονται όπως εγώ κι αυτό ίσως το δούμε στις μέρες που θα ‘ρθουν.Πάντως θα ήθελα να προετοιμάσω την κοινή γνώμη και να τονίσω ότι εάν η ανάλυσή μου είναι ορθή, τότε η οικονομική κρίση (που όπως είπα μας επεβλήθη) δεν είναι παρά μόνο το πρώτο πικρό ποτήρι στο λουκούλειο γεύμα που θα ακολουθήσει και που αυτή τη φορά θα αφορά ζωτικά και κρίσιμα εθνικά μας θέματα, που δεν θα ήθελα ούτε να φανταστώ πού θα μας οδηγήσουν. Μακάρι να έχω άδικο."

Τετάρτη 19 Μαΐου 2010

ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ!

ΟΙ ΠΟΜΑΚΟΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
_____Μας απέστειλαν και ευχαρίστως παρουσιάζουμε ένα μεγίστης εθνικής σημασίας θέμα. Το Ελληνικό Κράτος υποχρεώνει τα παιδιά των Πομάκων της Θράκης να μάθουν την Τουρκική γλώσσα! Οι Πολιτιστικοί τους Σύλλογοι αρνούνται, διαμαρτύρονται, προβαίνουν σε διαβήματα, αλλά όπως φαίνεται το Κράτος δεν δίδει σημασία. Βλέπετε είναι και η κα Δραγώνα στο Υπουργείο Παιδείας! Η κα Θάλεια Δραγώνα, Ειδική Γραμματεύς του "Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Θεμάτων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και Εκπαίδευσης των Ελληνοπαίδων" στο Υουργείο Παιδείας, η οποία στην καρδιά της τρέφει ανθελληνικές ιδέες και απόψεις, όπως ισχυρίζονται πολλοί, μάλιστα δε και οι Αγιορείτες Πατρέρς της Ιεράς Μονής Καρακάλλου, και δεν διστάζει να τις εκθέτει στο βιβλίο της με τίτλο: "Τί είναι η Πατρίδα μας;"
______Διερωτώμεθα, πως άραγε ενεργούν οι αρμόδιοι Κυβερνητικοί ή Κρατικοί Παράγοντες; Μήπως ώς Πράκτορες της τουρκικής πολιτικής και παράγοντες της τουρκικής διπλωματίας; Κύριε ελέησον!
_____Διαβάστε περισσότερα παρακάτω. Προέρχονται από τήν Εφημερίδα της Κομοτινής «Ο Χρόνος» της 17ης .03.2010. http://www.xronos.gr/detail.php?ID=53798
______Χθές βράδυ (Τρίτη 18 Μαΐου) στην εκπομπή "αθέατος κόσμος" του κ. Χαρδαβέλλα, όλα όσα αναφέρονται παρακάτω επιβεβαιώθησαν με το παραπάνω.
______Η ηρωΐδα Διδασκάλισσα κα Νικοπούλου μετατέθηκε από τό χωριό Δέρειο. Μετατέθηκε, επειδή δίδασκε ελληνοπρεπή παιδεία! Αυτήν άλλωστε επιτάσσει τό Σύνταγμα της Ελλάδος! Αμφιβάλλετε; Ιδού λοιπόν η σχετκή διάταξη του άρθρου 16 παράγρ. 2: "Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης ......".
_______ Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Πομάκων της περιοχής, μιλώντας από τηλεφώνου στην εκπομπή, επιβεβαίωσεν ότι τα παιδιά των Πομάκων στα ελληνικά Σχολεία μαθαίνουν τήν τουρκική και όχι την ελληνική γλώσσα!
_____Είναι προφανές λοιπόν, ότι η ανάγκη προωθήσεως της ελληνοτουρκικής φιλίας και η προσπάθεια να προσφέρουμε εκδουλεύσεις στον "ειρηνικό Κατακτητή" μας Τούρκο Πρωθυπουργό κ. Ερντογκάν οδηγεί την Κυβέρνηση στο να παραδίδει, χωρίς μάλιστα τη θέλησή τους, τους Πομάκους της Θράκης στα χέρια των Τούρκων, οι οποίοι αρνούνται να εκτουρκευθούν!
______Στην αρχαία Ελλάδα οι προγονοί μας προσέφεραν συνήθως στον Κατακτητή τους "γήν και ύδωρ" για να υποδηλώσουν την υποταγή τους! Στη Ελλάδα του 21ου αιώνος η Κυβέρνηση προσφέρει στον "ειρηνικό Κατακτητή" μας παιδεία τουρκικής αποκλίσεως -και όχι ελληνοπρεπή και εθνοπρεπή παιδεία-, αλλά και την Κυρία Δραγώνα για να την υπηρετήσει! Για να επιβάλει δηλ. την γλώσσα της Τουρκίας στην Ελληνική Θράκη! Θεέ μου, τι πάθαμε; Ποιός μας βάσκανε; Ζήτω λοιπόν Ερντογκάν ο Μεγαλοπρεπής, ο σύγχρονος Κατακτητής της Ελλάδος!
+ Ο Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος
Τετάρτη, 19 Μαίου 2010
Δεν θέλουμε να μάθουμε τουρκικά κ. πρωθυπουργέ


__________ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΜΑΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ _______
Tην επιστολή έστειλαν (17.03.2010) στον πρωθυπουργό και την Άννα Διαμαντοπούλου
Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου και την υπουργό Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου απέστειλαν τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου Πομάκων νομού Ξάνθης, τονίζοντας πως το επίσημο ελληνικό κράτος τους υποχρεώνει να μάθουν τουρκικά, μία γλώσσα που όπως τονίζουν «δεν θα χρησιμοποιήσουμε ποτέ».
Μεταξύ άλλων στην επιστολή τους τονίζουν:
«Το ελληνικό κράτος, παραβιάζοντας θεμελιώδη δικαιώματα που παρέχει το Σύνταγμά του και οι ευρωπαϊκές συνθήκες, αλλά και τα άρθρα 40 και 45 της συνθήκης της Λοζάνης, τα οποία παρέχουν στις μουσουλμανικές μειονότητες της Ελλάδας το δικαίωμα «να ποιώνται ελευθέρως εν αυτοίς χρήσιν της γλώσσης των», στερεί από μας και τα παιδιά μας όχι μόνο το δικαίωμα της εκπαίδευσης στην μητρική μας γλώσσα, αλλά ακόμη και το πλέον στοιχειώδες δικαίωμα της αποκλειστικής εκπαίδευσης στην επίσημη γλώσσα του, την ελληνική, και μας επιβάλλει την υποχρεωτική εκπαίδευση σε μία ξένη γλώσσα, την οποία δεν μιλούμε και δεν επιθυμούμε να χρησιμοποιούμε, δηλαδή την τουρκική», τονίζουν τα μέλη του συλλόγου και προσθέτουν: «Εδώ και πολλές δεκαετίες συντελείται εις βάρος μας μία μορφωτική, γλωσσική και πολιτισμική γενοκτονία. Μία γενοκτονία εις βάρος αυτών των ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ανήκουν και τα μέλη του συλλόγου μας, που έχουμε το θάρρος να αυτοπροσδιοριζόμαστε ως Πομάκοι της Ελλάδας».
Και συνεχίζουν λέγοντας ότι ζητούν το αυτονόητο, δηλαδή όπως αναφέρουν ζητούν «Tο δικαίωμα ο γιος μας ο Μεχμέτ να μαθαίνει ό,τι μαθαίνει ο γιος σας ο Νίκος. Ζητάμε η κόρη μας η Φατμέ, όταν θα δώσει εξετάσεις για να περάσει στο ελληνικό πανεπιστήμιο, να έχει τις ίδιες γνώσεις, δεξιότητες και προοπτικές που θα έχει η κόρη σας η Άννα. Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό τώρα, όταν στα πιο ευαίσθητα και κρίσιμα μαθησιακά χρόνια τους τα παιδιά μας διδάσκονται μια γλώσσα που δεν μιλούν και δεν θα την χρησιμοποιήσουν ποτέ στο σπίτι και στο πανεπιστήμιό τους;».
Οι αλήθειες για τα δημόσια σχολεία στα Πομακοχώρια με αριθμούς
Στην επιστολή του το Δ.Σ. του συλλόγου θυμίζει το παράδειγμα των δημόσιων (μη μειονοτικών) γυμνασίων και λυκείων στα Πομακοχώρια, για τα οποία όπως αναφέρεται, «ενώ ξεκίνησαν με 15 μαθητές και πόλεμο από πολλές πλευρές, τα σχολεία αυτά κατά το σχολικό έτος 2008-9 είχαν:
Γυμνάσιο Σμίνθης 145 μαθητές,
Γυμνάσιο Γλαύκης 140 μαθητές,
Λύκειο Γλαύκης 150 μαθητές,
Τεχνικό Λύκειο Γλαύκης 60 μαθητές,
Γυμνάσιο Θερμών 25 μαθητές
με αποτέλεσμα να μην επαρκούν οι κτιριακές εγκαταστάσεις τους. Η σιωπηλή ή φανερή, σκόπιμη ή μη σκόπιμη, άρνηση ή αδράνεια του υπουργείου Παιδείας, των αρμοδίων φορέων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης και εν τέλει του ελληνικού κράτους της στοιχειώδους δημοτικής εκπαίδευσης των παιδιών μας αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα ή στην ελληνική και στην πομακική ως μητρική τους, αποτελεί στην πραγματικότητα άρνηση του δικαιώματος αυτοπροσδιορισμού των Πομάκων, του δικαιώματός μας στην παιδεία και στην μόρφωση, της αξιοπρέπειάς μας ως πολιτών αυτής της χώρας. Γι' αυτό πρέπει η ελληνική Πολιτεία να βρει τον τρόπο και τα μέσα να αλλάξει άμεσα αυτήν την κατάσταση και να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματά μας.
Δεν αρνούμαστε σε κανέναν από τους Πομάκους της πατρίδας μας το δικαίωμα να στέλνει τα παιδιά του στα μειονοτικά σχολεία για να μορφώνονται και στην τουρκική γλώσσα, ακόμη και εάν αυτός δεν την μιλά στο σπίτι του,
εφόσον φυσικά επιθυμεί εκπαίδευση και στην τουρκική γλώσσα. Ζητούμε όμως και εμείς από το ελληνικό κράτος, αλλά και από όλους τους συμπατριώτες μας μουσουλμάνους και μη, πομακόφωνους, τουρκόφωνους και ελληνόφωνους, ανεξάρτητα αν οι ίδιοι αισθάνονται φυλετικά Έλληνες, Τούρκοι ή Πομάκοι, να σεβαστούν το δικαίωμά μας να μορφώνονται τα παιδιά μας αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα ή στην ελληνική και στην μητρική μας γλώσσα, την πομακική. Όποια δικαιώματα απολαμβάνουν και ζητούν οι τουρκόφωνοι μουσουλμάνοι της Ελλάδας για την γλώσσα και παιδεία τους, τα ίδια δικαιώματα ζητούμε και εμείς για τους πομακόφωνους μουσουλμάνους της Ελλάδας, μία μεγάλη μερίδα των οποίων εκπροσωπούμε.
Τι ζητούν οι Πομάκοι της Ξάνθης
1. Την ίδρυση δημόσιων, μη μειονοτικών, σχολείων σε όλα τα πομακοχώρια και την παράλληλη λειτουργία τους με τα μειονοτικά. Τελικός στόχος της ελληνικής Πολιτείας θα πρέπει να είναι να προσφέρει σε κάθε Πομάκο, ανεξάρτητα του τι αισθάνεται φυλετικά, το δικαίωμα να επιλέξει την γλώσσα στην οποία θα μορφωθεί το παιδί του. Έτσι, όσοι γονείς επιθυμούν αποκλειστικά ελληνική Παιδεία για τα παιδιά τους, θα μπορούν να τα στέλνουν στο δημόσιο σχολείο και όσοι θέλουν να μορφωθούν τα παιδιά τους και στα τουρκικά, να τα στέλνουν στο υπάρχον μειονοτικό.
2. Την εισαγωγή στα δημόσια δημοτικά σχολεία της Θράκης της διδασκαλίας του Κορανίου για τους μουσουλμάνους μαθητές.
3. Την γενίκευση της προσχολικής αγωγής στην ελληνική γλώσσα, με την ίδρυση παιδικών βρεφονηπιακών σταθμών και δημόσιων νηπιαγωγείων σε όλα τα πομακοχώρια.
4. Την άμεση λειτουργία των τεσσάρων δημόσιων ελληνόφωνων δημοτικών σχολείων, που ορθώς έπραξε και ίδρυσε ο προκάτοχός σας στο υπουργείο Παιδείας στα τέσσερα πομακοχώρια της ορεινής Ξάνθης. Αναμένουμε από εσάς την υλοποίηση της λειτουργίας των τεσσάρων αυτών σχολείων που έχουν συσταθεί.
5. Την άμεση ικανοποίηση του αιτήματος των κατοίκων της Μάνταινας, που εκκρεμεί από το 2006, για ίδρυση δημόσιου (μη μειονοτικού) σχολείου.
6. Την δημιουργία πιλοτικών σχολείων, όπου τα παιδιά θα διδάσκονται την μητρική τους γλώσσα (πομακική) και πολιτισμό, παράλληλα με την ελληνική. Η καταγραφή της έχει ήδη προχωρήσει σε ικανοποιητικό βαθμό, ενώ σήμερα πλέον υπάρχουν και Πομάκοι, αλλά και μη Πομάκοι (χριστιανοί) εκπαιδευτικοί, με γλωσσολογική παιδεία και επαρκή γνώση της πομακικής γλώσσας, οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν το έργο της διδασκαλίας της στα σχολεία, έστω και μέσω πιλοτικών προγραμμάτων. Στα ίδια σχολεία να χρησιμοποιείται η πομακική, παράλληλα με την ελληνική κατά την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σχολικών δραστηριοτήτων.
7. Την επίσημη και συστηματική καταγραφή της πομακικής γλώσσας από το ελληνικό κράτος, από επιτροπή επιστημόνων που διαθέτουν την σχετική παιδεία και γνώση, με την επίσημη καθιέρωση ειδικού αλφαβήτου, με βάση το ελληνικό αλφάβητο, προκειμένου να διδαχθεί στα σχολεία, αλλά και να χρησιμοποιείται δημόσια παράλληλα με την ελληνική, για να καλύψει τις ανάγκες διγλωσσίας. Στην καταγραφή της πομακικής μπορούν και πρέπει να συμμετέχουν και αρμόδια τμήματα πανεπιστημιακών ιδρυμάτων (Α.Π.Θ., Δ.Π.Θ., ΕΠΑΘ).
8. Την συνεργασία της ελληνικής Πολιτείας με τον σύλλογό μας για την επίσημη καταγραφή και είσοδο της πομακικής γλώσσας στα σχολεία και στην δημόσια ζωή του τόπου, στην θέση της τουρκικής γλώσσας. Ο σύλλογός μας έχει υπόψη του κατάλληλα εκπαιδευμένα πρόσωπα και μπορεί να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις στην ελληνική Πολιτεία για την υλοποίηση του σκοπού αυτού και είναι έτοιμος να συνεργαστεί μαζί της, προσφέροντας κάθε δυνατή βοήθεια.
9. Τον σεβασμό της Συνθήκης της Λωζάνης από το ελληνικό κράτος για την θρησκευτική (και όχι εθνική) μουσουλμανική μειονότητα των Πομάκων της Ελλάδας. Συγκεκριμένα το άρθρο 40 της συνθήκης προβλέπει: «Οι Τούρκοι υπήκοοι, οι ανήκοντες εις μη μουσουλμανικάς μειονότητας, ... θα έχωσι ιδίως ίσον δικαίωμα να συνιστώσι, διευθύνωσι και εποπτεύωσι ... σχολεία και λοιπά εκπαιδευτήρια, μετά του δικαιώματος να ποιώνται ελευθέρως εν αυτοίς χρήσιν της γλώσσης των...». Εξάλλου το άρθρο 45 της ίδιας συνθήκης προβλέπει: «τα αναγνωρισθέντα διά των διατάξεων του παρόντος τμήματος δικαιώματα εις τας εν Τουρκία μη μουσουλμανικάς μειονότητας, αναγνωρίζονται υπό της Ελλάδος εις τας εν τω εδάφει αυτής ευρισκομένας μουσουλμανικάς μειονότητας». Μητρική γλώσσα είναι για μας τα πομακικά, και όχι τα τουρκικά, που μας έχουν επιβληθεί. Μέχρι να αρχίσει η διδασκαλία της μητρικής μας γλώσσας δεν επιθυμούμε να την αντικαταστήσει καμία άλλη γλώσσα εκτός από την ελληνική.
Το υπόμνημα που υπογράφουν για το διοικητικό συμβούλιο του πολιτιστικού συλλόγου Πομάκων Νομού Ξάνθης ο πρόεδρος Ταχήρ Κόντε, η γραμματέα Αλιέ Εφέντη και ο ταμίας Χαμδή Εφέντη, κοινοποιήθηκε επίσης στους, αντιπρόεδρο της Κυβερνήσεως
Θεόδωρο Πάγκαλο, γενική γραμματέα Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης Θεοδώρα Κόκλα, πρόεδρο Ν.Δ. Αντώνη Σαμαρά, γεν. γραμματέα ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα, πρόεδρο ΛΑ.Ο.Σ. Γιώργο Καρατζαφέρη, πρόεδρο Συνασπισμού Αλέξη Τσίπρα, πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Φίλιππο Πετσάλνικο, βουλευτή ΠΑΣΟΚ Ξάνθης Σωκράτη Ξυνίδη, βουλευτή ΠΑΣΟΚ Ξάνθης Τσετίν Μάντατζη, βουλευτή Ν.Δ. Ξάνθης Αλέξανδρο Κοντό, Καπνεργατών.


_________________ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΑ ΚΑΚΑ ΜΑΝΤΑΤΑ!Kατάργηση της διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας στο εξΠροσθήκη  εικόναςωτερικό και εκ νέου αναθεώρηση των σχολικών βιβλίων Ιστορίας
(Αναδημοσίευση από το μπλόκ http://strategy-geopolitics4.blogspot.com/2010/05/k_18.html
Σημαντική υποχώρηση της πολιτισμικής ισχύος της Ελλάδας αναμένεται με τη κατάπτυστη απόφαση της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας να μη διεξαχθούν οι φετινές εξετάσεις γλωσσομάθειας που προβλέπονταν από την με αρ. πρωτ. Φ.821/2443Π/144249/Ζ1/20-11-2009 προκήρυξη του ΥΠΔΒΜΘ, καθώς δεν θα πραγματοποιηθούν νέες αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2010-2011. Το έγγραφο φέρει την υπογραφή της ειδικής συμβοούλου Θάλειας Δραγώνα.Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο εξωτερικό είναι κυρίως δάσκαλοι και φιλόλογοι που διδάσκουν κυρίως σε ελληνικά σχολεία, τα ελληνόπουλα στην Αμερική, την Γερμανία, την Αυστραλία και όπου γης υπάρχουν Έλληνες. Επίσης, διδάσκουν την ελληνική γλώσσα και σε πανεπιστημιακά τμήματα του εξωτερικού για ξένους που ενδιαφέρονται να την μάθουν. Για να καταργηθεί λοιπόν η ελληνική γλώσσα και να εισέλθει ως επίσημη η αγγλική, όπως είχε προτείνει η υπουργός προεκλογικά, πρέπει πρώτα να σταματήσει η διδασκαλία της στο εξωτερικό. Με την πρωτοφανή αυτή απόφαση, ολοκληρώνεται ο πόλεμος στην διδασκαλία της ελληνικής στο εξωτερικό, ο οποίος είχε αρχίσει από την στιγμή που επιβλήθηκαν μειώσεις στο επιμίσθιο των εκπαιδευτικών του εξωτερικού παράλληλα με αύξηση της φορολογίας. Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Μαίου αποφασίστηκε η διακοπή πληρωμής των χρημάτων που η ελληνική Πολιτεία καταβάλλει (στο εξωτερικό) για τις πληρωμές των περίπου 2.000 Ελλήνων εκπαιδευτικών που είναι αποσπασμένοι σε ελληνικά στην πλειοψηφία της σχολεία! Η απόφαση αναμένεται να εφαρμοστεί από το Σεπτέμβριο αφήνοντας στους εκπαιδευτικούς και στα σχολεία που υπηρετούν δύο επιλογές: Είτε να επιστρέψουν στην Ελλάδα, είτε την πληρωμή των μισθών τους στο εξωτερικό να καταβάλλουν τα σχολεία τους.
Παράλληλα, η ελληνική πλευρά συναίνεσε στην απάλειψη "εχθρικών" αναφορών από τα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας με την υπογραφή της Κοινής Διακήρυξης για τη συνεργασία της Ελλάδας και της Τουρκίας στον τομέα της εκπαίδευσης ενώ κωφεύει στις εκκλήσεις για αναθεώρηση του νέου Προγράμματος "Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη" του υπουργείου Παιδείας που ανοίγει τους ασκούς του Αιόλου για την τουρκοποίηση της εκπαίδευσης στη Θράκη και τον υποβιβασμό της ελληνικής σε δεύτερη γλώσσα.Σχετικό δημοσίευμα: Με καθοδήγηση και χρηματοδότηση του State Department η αλλαγή των βιβλίων Ιστορίας

Τρίτη 11 Μαΐου 2010

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (+05.05.2010)


ΛΙΓΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ

Ευάρεστος τω Θεω γενομένη, ηγαπήθη·
και ζώσα μεταξύ αμαρτωλών, μετετεθη·
ηρπάγη, μη κακία αλλάξη σύνεσιν αυτής
ή δόλος απατήση ψυχήν αυτής.
(Σοφ. Σολομώντος, 4, 7-14)Αγαπητοί αδελφοί,
Yπάρχουν στιγμές που δεν πρέπει να ομιλεί κάποιος. Υπάρχουν στιγμές που πρέπει να τις βιώνεις μόνο με την σιωπή. Σε μερικές περιπτώσεις είναι αρκετό να πλησιάσεις τον πονεμένο αδελφό σου, να του σφίξεις το χέρι, να του δείξεις την αγάπη σου, να του δώσεις ένα φίλημα αγνής αγάπης και τίποτε περισσότερο. Αυτό είναι αρκετό! Πολλές φορές δεν χρειάζεται ή δέν ταιριάζει τίποτε άλλο, γιατί μπορεί να είναι περισσό.
Παρά ταύτα όταν ευρίσκεται κάποιος σ’ αυτήν την θέση, όπου είναι ο ομιλών, υπάρχουν πρόσθετες υποχρεώσεις. Πώς μπορεί κανείς να αντιπαρέλθει αυτό που εμείς σήμερα βιώνουμε; Τον βίαιο θάνατο μιας νέας υπάρξεως και την μη εμφάνιση στη ζωή αυτή μιας άλλης υπάρξεως, η οποία ερχόταν, αλλά τελικά και αυτή τελικά δεν πρόκειται να ατενίσει την πρόσκαιρη τούτη ζωή; Είναι λοιπόν ανάγκη, παραβιάζοντας την σιωπή, που θα ήταν αναγκαία τούτη την ώρα, να πούμε δυό λόγια και να πλέξουμε με λόγια αγάπης ένα στεφάνι από λουλούδια, για να το καταθέσουμε εις μνήμην της θανούσης και πρός ανακούφισιν εκείνων των γονέων καί του συζύγου της Αγγελικής, οι οποίοι τώρα βιώνουν το μεγάλο πόνο της ζωής τον.
______Αλλά για τον ομιλούντα και πάλι το πρόβλημα είναι πολύ δύσκολο. Πως και τι να ομιλήσει κάποιος σε μια τέτοια στιγμή πόνου και υπερτάτης οδύνης; Να ομιλήσω θεολογικά, να αναφερθώ στην αθανασία της ψυχής, στην αιωνιότητα, να αναπτύξω δηλ. την διδασκαλία της Εκκλησίας μας; Σε μια τέτοια περίπτωση κινδυνεύω να ακούσω επικρίσεις εκ μέρους σας: «Ο Δεσπότης μας είναι εκτός τόπου και χρόνου!», θα ψελλίσουν ίσως μερικοί! Να ομιλήσω ανθρώπινα, κοινωνικά; Κινδυνεύω να κατηγορηθώ, ότι ξύνω πληγές στο κοινωνικό σώμα και γι’ αυτό να θεωρηθώ απαράδεκτος! Έτσι λοιπόν αυτός που ευρίσκεται στη θέση αυτή σήμερα πρέπει νά είναι ακροβάτης! Να παρηγορήσει, χωρίς να πληγώσει! Να διδάξει, χωρίς να κουράσει! Να σπογγίσει δάκρυα, αλλά και να καταγγείλει!
______Ομολογώ πως κατά την διάρκεια της Επισκοπικής μου Διακονίας πολύ λίγες φορές έχω βρεθεί σε τόσο δύσκολη θέση! Αλλά παρά ταύτα πρέπει να το τολμήσω. Να τολμήσω λοιπόν μια ακροβασία, να συνδέσω τα ασύνδετα, να ομιλήσω και θεολογικά και ανθρώπινα, επειδή έτσι το επιβάλλει η ανάγκη.
_______Η αγαπητή μας Αγγελική Παπαθανασοπούλου είναι ένα θύμα! Είναι θύμα του κοινωνικού συστήματος. Χαρακτηριστικό της σύγχρονης κοινωνίας είναι: η διχόνοια, η διχογνωμία, η διχοστασία, η φιλονικία, η βιαιοπραγία και γενικώτερα το μίσος μεταξύ των ανθρώπων. Τα φαινόμενα αυτά κυριαρχούν μέσα στην οικογένεια, στην συγγένεια, στη γειτονιά, στο χώρο της εργασίας, στην κοινωνία μας.
Τα φαινόμενα αυτά, δυστυχώς, κυριαρχούν ακόμα και μέσα σ’ αυτό που ονομάζουν «Ναό της Δημοκρατίας!» Διχογνωμίες και φιλονικίες, διαπληκτισμούς, απειλές και ύβρεις απαντάμε τόσο εντός όσο και εκτός της Βουλής! Ως εφιάλτης, ηχούν στα αυτιά μου αυτά τα λόγια που ακούστηκαν προχθές έξω από τό Κατάστημα της Τράπεζας, όπου η Αγγελική και τά άλλα θύματα εργαζόντουσαν: «Θά καείτε, επειδή δουλεύετε»!
______Ως Μητροπολίτης δεν γνωρίζω τι να πρωτοθρηνήσω: την εντός της Βουλής εικόνα, όπου ο ένας υβρίζει τον άλλον, μεταθέτει τις ευθύνες στον άλλο και ουδείς έχει την δύναμη να αναλάβει της ευθύνες του για το σημερινό κατάντημα αυτού του δοξασμένου τόπου; Ή την εκτός Βουλής εικόνα, την εικόνα της κοινωνίας; Την παρακμή και την ηθική εξαχρείωση, την οποία εμφανίζει σήμερα ο άλλοτε ευγενής ελληνικός λαός; Μια εικόνα φρίκης, που μου θυμίζει καιρούς χαλεπούς, την εποχή δηλ. που εγώ ήμουνα μικρό παιδί, την εποχή του λεγομένου εμφυλίου πολέμου, όπου τραγούδι κάποιων ήταν τό «αδελφός, τον αδελφό να σκοτώνει»! Και σήμερα περίπου το ίδιο σύνθημα ακούγεται, η διατύπωσις έχει αλλάξει! «ΘΑ ΚΑΕΙΤΕ, ΓΙΑΤΙ ΔΟΥΛΕΥΕΤΕ»! «ΔΕΝ ΜΑΣ ΝΟΙΑΖΕΙ, ΝΑ ΚΑΟΥΝ»! Είναι αυτά τά ίδια τά λόγια τα οποία ακούστηκαν στην οδό Σταδίου, έξω από τήν Τράπεζα! Έλληνες στρέφονταν εναντίον Ελλήνων!
________Η Αγγελική μας λοιπόν, υπήρξε θύμα αυτής της αντιλήψεως, αυτού του εκρηκτικού μείγματος. Οδηγήθηκε στο θάνατο μ’ ένα βίαιο και συγχρόνως αποτρόπαιο τρόπο, χωρίς λόγο, χωρίς αιτία, χωρίς ενοχές. Το μόνο αδίκημά της ήταν ότι ήταν τίμια στο καθήκον της. Βρισκόταν εκεί που είχε υποχρέωση, στη δουλειά της. Εξυπηρετούσε το κοινωνικό σύνολο και όταν κάποιοι της έλεγαν «φύγε-φύγε» εκείνη έλεγε «ΟΧΙ»! Θα μείνω επειδή η εργοδοσία μου μέ διέταξε να παραμείνω στη θέση μου, νά επιτελέσω το καθήκον μου.
________Η Αγγελική έφυγε, μας άφησε όμως ένα μήνυμα: ότι η κοινωνία μας, αυτή η σημερινή κοινωνία όπως την καταντήσαμε, αν δεν αλλάξει οδηγείται στην αποσύνθεση, στην αυτοκαταστροφή! Ας το μετρήσουμε σήμερα όλοι μας αυτό. Ας συλλάβουμε το μήνυμα, όσο ακόμη είναι καιρός. Οφείλουμε να αλλάξουμε τρόπο ζωής, αν θέλουμε να επιβιώσουμε! Τώρα όμως μέ ένα τέτοιο μήνυμα, που μας άφησε η Αγγελική με το θάνατό της, μας υποχρεώνει και να τα στοχαστούμε και να μιλήσουμε θεολογικά.

Αγαπητοί μου Αδελφοί,
________Η τραγική λοιπόν εικόνα που εμφανίζει σήμερα η κοινωνία μας είναι αποτέλεσμα της αποστασίας μας από τον Θεό. Η ευσέβεια, η θρησκευτική ζωή, η κοινωνική συνοχή, η αφοσίωση του άντρα προς τη γυναίκα και της γυναίκας προς τον άντρα, η όμορφη ελληνική οικογένεια, η ελληνική παράδοση, κυρίως όμως η προς τον Θεό ευλάβεια, φρονηματίζουν τον άνθρωπο, τον δένουν με την αρετή, τον οδηγούν στην ευτυχία, του γαληνεύουν την ψυχή, τον καθιστούν χρήσιμο όχι μόνο στον εαυτόν του αλλά και στους άλλους.
________Αντιθέτως η απομάκρυνση από τον Θεό αγριεύει τον άνθρωπο και αυτό το βλέπουμε πληθωρικά σε τούτες τις τελευταίες ημέρες. Οι Λατίνοι το είπαν από παληά: «Homο homini lupus», δηλ. «ο άνθρωπος για τον άνθρωπο λύκος»! Ο άνθρωπος αγριεύει όταν δεν διάγει, όπως ορίζει ο Θεός. Ο Πολωνός πολιτικός Lech Valessa είπε: «Άνθρωπος χωρίς Θεό είναι επικίνδυνος!». Αλλά και οι Πατέρες της Εκκλησίας μας, διά του Μεγάλου Βασιλείου, είπαν: «Άνθρωπος, αποστάς του Θεού, θηριώδης η δαιμονιώδης γίνεται!». Δηλ. ο άνθρωπος, που απομακρύνεται από τον Θεό, γίνεται ή θηρίο ή δαίμονας. Έτσι διαχρονικά διάφορα πρόσωπα, πολιτικοί, φιλόσοφοι και πατέρες της Εκκλησίας μας με το δικο τους τρόπο ο καθένας ετόνισαν, ότι ο άνθρωπος, για να είναι επωφελής και άρα χρήσιμος στην Κοινωνία, πρέπει να οδηγήται από τον Θεό! Άνθρωπος είναι το μοναδικό δημιούργημα του Θεού, που στέκεται όρθιο και βλέπει πρός τα πάνω. Η λέξη άνθρωπος παράγεται από το «άνω»και τό «θρώσκω», που σημαίνει ατενίζω, βλέπω ψηλά! Είναι ανάγκη λοιπόν ο άνθρωπος να βλέπει προς τα πάνω, να έχει δηλ. μεταφυσική αναφορά, να αγωνίζεται εναντίον των παθών του, να ευαρεστεί στο Θεόν και στους ανθρώπους. Τέλος ο Κύριός μας το είπε ακόμη πιο καθαρά: « Εγώ ειμί Η ΟΔΟΣ και Η ΑΛΗΘΕΙΑ και Η ΖΩΗ!»
______Αποτέλεσμα λοιπόν αυτής της αποστασίας μας από το δρόμο του Θεού είναι η χαλάρωση των ηθών, η βία και η μοχθηρία, διά των οποίων και η Κοινωνία διαλύεται και αυτοκαταστρέφεται και αθώα θύματα δημιουργούνται. Ό,τι φεύγουν άνθρωποι τόσο πρόωρα από την ζωή! Δεν πρόλαβαν να χαρούν το γάμο τους, την μητρότητα, την ίδια τη ζωή! Διαχρονικά λοιπόν και πανανθρώπινα ομολογείται, ότι η ΑΡΕΤΗ υπηρετεί τη ΖΩΗ ενώ η κακία επάγει το θάνατο.
________Αυτό καθαρά συνέβη και με την Αγγελική μας. Μας το είπε πολύ καθαρά μια τοπική εφημερίδα σήμερα: «ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΑΝ ΕΝΑΝ ΑΓΓΕΛΟ» γράφει στην π΄ρωτη σελίδα της. Ακόμη πιό καθαλά μας το είπε ο Λόγος του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Ήσαν τα λόγια, που ανέφερα στην αρχή αυτής της ταπεινής ομιλίας μου: «ευάρεστος τω Θεώ γενομένη, ηγαπήθη· και ζώσα μεταξύ αμαρτωλών, μετετέθη». Δηλ. επειδή ευαρέστησε στο Θεό με τη ζωή της, την αγάπησε ο Θεός· και ακριβώς επειδή ζούσε μεταξύ αμαρτωλών, την πήρε μαζί Του ο Θεός, την μετέθεσε από αυτή τη ζωή στην αιωνιότητα! Και ο Σοφός Σολομών προσθέτει: «ηρπάγη, μη κακία αλλάξη σύνεσιν αυτής ή δόλος απατήση ψυχήν αυτής». Ἠτοι: την άρπαξε βιαίως (ο Θεος), δηλ. δεν έφυγε φυσιολογικά, την άρπαξε από τη ζωή ο Θεός, ώστε για να μη χαλάσει ο κόσμος την ωραία ψυχή της, να μη ομοιωθή με τους κακούς ανθρώπους, να μην απατηθή απ’ τη ζωή και από τους κακούς ανθρώπους, για να μη ομοιάσει με αυτούς. Κι αν θέλετε, να σας το πω ολόκληρο το σχετικό χωρίο της Παλαιάς Διαθήκης: «Δίκαιος δε εάν φθάση τελευτήσαι, εν αναπαύσει έσται· γήρας γαρ τίμιον ου το πολυχρόνιον, ουδέ αριθμώ ετών μεμέτρηται· πολιά δε έστι φρόνησις ανθρώποις και ηλικία γήρως, βίος ακηλίδωτος».
______Αυτό συνέβη καί με την Αγγελική! Ήταν ένας άγγελος, τόλεγε άλλωστε και το όνομά της. Γεννήθηκε και μεγάλωσε σε μια οικογένεια ανθρώπων χρηστών και τιμίων ανθρώπων, οι οποίοι με την αρετή τους έστησαν ένα πολύ καλό όνομα στην Κοινωνία. Αυτό το όνμα είναι και ο θησαυρός τους. Καρπόςς καλών γονέων και η Αγγελική υπήρξε μια γλυκειά ψυχή, έντιμος στη ζωή της, ακέραιη στον χαρακτήρα της, στοργική σύζυγος, χρήσιμος άνθρωπος στο κοινωνικό σύνολο. Δεν πρόλαβε να χαρῆ την συζυγία της! Βέβηλα αδελφοκτόνα χέρια αφήρεσαν τη ζωή από την ίδια, αφήρεσαν δέ τη ζωή από κυοφορούμενο παιδί της, το οποίο καταδικάσθηκε σε θάνατο πριν ακόμη αντικρύσει την παρούσα ταραχώδη ζωή και Κοινωνία!
________Ο Θεός λοιπόν την εδιάλεξε και την πήρε. Αυτό που εμείς τώρα βλέπουμε, δεν είναι η Αγγελική! Είναι το εργαλείο της Αγγελικής! Αυτό που εμείς δεν βλέπουμε τώρα, αυτό ακριβώς είναι η Αγγελική. Η ψυχή της ζεί και ππερτάει στα ουράνια! Η Αγγελική ζει! Πλήν όμως τώρα πιά ζεί ένα άλλο κόσμο, σε κάποια άλλη κοινωνία! Ζεί στην πέρα του τάφου μακαριότητα! Κοντά στο Θεό!
______Θα δώσω λοιπόν πρός όλους σας, κυρίως όμως στους πονεμένους γονείς και στον βαρυπενθούντα σύζυγο, μια εικόνα από τη φύση, για να σας χρησιμεύσει σαν πηδάλιο γι αυτή την πλοήγησή σας στην πέρα του τάφου πραγματικότητα. Θα δανεισθώένα παράδειγμα από την φύση και την φυσική ζωή.
______Σκεφθῆτε _για λίγο τον μεταξοσκώληκα. Είναι μια κάμπια η οποία μεγαλώνει, μεγαλώνει, μεγαλώνει, ώσπου κάποια στιγμή κλείνεται μέσα σ’ ένα κουκούλι, που έχει χρώμα όπως το χρυσάφι ή το ασήμι, και παραμένοι ἐκεί επί 20 περίπου ημέρες. Να όμως που γρήγορα έρχεται η στιγμή, όπου το κουκούλι ανοίγει και τώρα πια από μέσα ξεπετάγεται και προβάλλει μια πεταλούδα, μια ψυχή όπως λέγεται, μια πεταλούδα ολόχρυση!
_______Αυτός περίπου είναι και ο άνθρωπος! Το φέρετρο, που βλέπουμε μπροστά μας, είναι το κουκούλι και όχι η Αγγελική! Είναι το σώμα της, δηλ. το εργαλείο της αθάνατης ψυχής της! Η Αγγελική έφυγε πιά από τη φυλακή του σώματος! Η αθάνατη ψυχή της πετάει στη χώρα των Αγγέλων και των Αγίων, στην αγκαλιά του Θεού. Άγγελοι την παρέλαβαν και την οδηγούν στον Ουρανό! Πετάει για να ευρεθή εκεί που είναι η Παναγία μας, οι χοροί των Αγίων μας, Μαρτύρων, των Ασκητών, των Μοναχών, τών Οσίων και για να υμνεί και αυτή μαζί τους τη Δόξα του Θεού. Να ψάλλει μαζί με τις αγγελικές φωνές τόν ϋμνον: «Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ο Ουρανός και η γή της Δόξης Σου»!
______Αυτή την εικόνα από τον μεταξοσκώληκα και αυτή τη σκέψη καταθέτω σαν μια ανθοδέσμη με λουλούδια αγάπης στην μνήμη της Αγγελικής, στους πονεμένους γονείς της, στον καλό σύζυγό της. Παρακαλώ τον πανοικτίρμονα Κύριο να παραλάβει στα Χέριας Του την αγνή ψυχή της Αγγελικής μας, να σταλλάξει δε βάλσαμο παρηγορίας στις ψυχές όλων των οικείων της.
Αιωνία η μνήμη της!

+Ο Καλαβρύτων & Αιγιαλείας Αμβρόσιος

Αἴγιον, 7 Μαϊου 2010

Ομιλία εκφωνηθεῖσα κατά την εξόδιον Ακολουθίαν

Πέμπτη 6 Μαΐου 2010

5 ΜΑΪΟΥ 2010-ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ.... ΑΝΑΤΑΡΑΧΗΣ!

ΗΜΕΡΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΕΝΘΟΥΣ

ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΒΑΘΥΤΑΤΗ ΛΥΠΗ ΜΑΣ


________Χθές στην ιστορία της Χώρας μας εγράφη μια ακόμη μελανή, πολύ μελανή, σελίδα. Τέσσερα αθώα θύματα είναι ο απολογισμός! Και πολλές υλικές καταστροφές. Στο γενικό χαλασμό το μικρό μας Αίγιο έλαβε το μερίδιό του. Η έγγυος γυναίκα Αγγελικη Παπαθανασοπούλου, υπάλληλος της Τραπέζης MARFIN, η οποία βρήκε τραγικό θάνατο μέσα στο χώρο της εργασίας της, ανήκει στην οικογένεια του κ. Χάρη (Ζαχαρία) και της κας Παναγιώτας Παπαθανασοπούλου. Ο τραγικός πατέρας της είναι Δικηγόρος, η δε τραγική Μητέρα της είναι Υποθηκοφύλαξ Αιγίου. Συμμεριζόμεθα τον πόνο τους και εκφράζουμε την ειλικρινή μας συμπάθεια. Τα συλλυπητήριά μας εκφράζουμε και στον ατυχή σύζυγο, ο οποίος δεν επρόλαβε να χαρεί τον γάμο τους, που τελέσθηκε πρό έτους. Το πένθος τους είναι διπλό. Θρηνούν και για την κόρη τους και για το αθώο κυοφορούμενο τέκνο, που δεν πρόλαβε να ατενίση το φώς του παρόντος κόσμου.
________ «Η Ελλάδα παρεφρόνησε» βροντοφώναξε ο συμπολίτης μας Καθηγητής Πανεπιστημίου στην έδρα της Εγκληματολογίας κ. Άγγελος Τσιγκρής και το προσυπογράφουμε. Απόδειξις το τραγικό σύνθημα που ακούσθηκε έξω από την Τράπεζα: «Θα καείτε, γιατί δουλεύετε!» ήταν οι φωνές των εμπρηστών!
________Την τραγικότητα της καταστάσεως φανερώνει το γεγονός, ότι κανείς, μά κανείς, δεν φάνηκε για να αναλάβει τις ευθύνες του, να ζητήσει «συγγνώμην»! Όλοι προσπαθούν να επιρρίψουν τις ευθύνες σε όλους τους άλλους. Έτσι λοιπόν όλοι στρέφονται εναντίον όλων!
_________Τήν τραγικότητα της καταστάσεως αποκαλύπτει επί πλέον το γεγονός, ότι και οι πολιτικοί μας , αφού εκφράσουν την λύπη τους για τα αθώα θύματα, επιτίθενται ο ένας στον άλλο. Όπως συνήθως, η εκάστοτε Κυβέρνηση αρνείται τις ευθύνες της, η δε εκάστοτε Αντιπολίτευση επιρρίπτει τις όποιες ευθύνες στην Κυβέρνηση.
________Τη τραγικότητα της καταστάσεως επιτείνει η συμπεριφορά της τηλεοράσεως. Ενώ η συζήτηση για τα γεγονότα στο πάνελ έχει φθάσει στο κορύφωμά της και η ψυχική φόρτισις στο ζενίθ έπειτα από τη παρουσίαση ενός video, που παρουσιάζει μια νέα γυναίκα, ανεβασμένη σε ένα μπαλκόνι και ζωσμένη από τους καπνούς, να φωνάζει «ΒΟΗΘΕΙΑ!», ο υπεύθυνος της εκπομπής διακόπτει τη ροή του Προγράμματος για να πετάξη μια διαφήμηση για τη συναυλία που θα γίνει στο Μέγαρο Μουσικής ή για μια συσκευή κινητής τηλεφωνίας!
_________Το τέλος κάθε τραγωδίας (στο θέατρο) είναι η «κάθαρση». Στην ζωντανή τραγωδία, που είδαμε χθές, δεν υπάρχει κάθαρση! Η παραίτησις π.χ. του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού θα ήταν μια εκτόνωση! Αλλά δεν την είδαμε! Τα Υπουργικά συλλυπητήρια και τά δάκρυα δεν ικανοποιούν!
________Έτσι η Χώρα μας πορεύεται το δρόμο της αυτοκαταστροφής. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας είπε, ότι η Χώρα μας βρίσκεται ένα βήμα πρό του χάους!
________Σήμερα το πρωΐ λυπήθηκα πολύ, βλέποντας το χάλι της Ελλάδος μας. Όλοι μικροί και μεγάλοι, υπεύθυνοι και ανεύθυνοι βιώνουν μια υποκρισία!
________Θεέ μου, λυπήσου τη Χώρα μας. Η Ελλάδα κατοικείται από παράφρονες! Δός μας σύνεση. Δός μας την μεταξύ μας αγάπη! Περίσσευσε το μίσος!

________Χωρίς να διεκδικούμε την ιδιότητα του προφήτου εγράψαμε ήδη, ότι μετά τις Αποφάσεις του Δ.Ν.Τ. θα ακολουθήση κοινωνική αναταραχή! Και δυστυχώς ήλθε τόσο γρήγορα! Όσο οι καταχραστές του ιδρώτος του Ελληνικού Λαού παραμένουν ελεύθεροι και ατιμώρητοι, τόσο οι αναταραχές στούς δρόμους θα εντείνωνται. Όσο συνεχίζεται η φαγωμάρα των Πολιτικών Αρχηγών μέσα συη Βουλή, τόσο περισσότερο η κοινωνική αναταραχή στους δρόμους θα γίνεται πιό σκληρή! Δεν την δικαιολογούμε, απλώς την περιγράφουμε
_______Αδελφοί μου Έλληνες, πληρώνουμε το τίμημα της αποστασίας μας από το δρόμο του Θεού! Η ελληνοχριστιανική αγωγή των παιδιών μας, την οποία επιβάλλει ακόμη το Σύνταγμα ως ιδεώδες της Παιδείας, εγκαταλείφθηκε πιά! Το μάθημα των Θρησκευτικών γίνεται μάθημα Θρησκειολογίας! Τα θρησκευτικά Σύμβολα εξοβελίζονται από τις Αίθουσες Διδασκαλίας! Αντί της καθιερωμένης πρωϊνής προσευχής προς τον αληθινό Θεό στα Σχολεία μας, δειλά - δειλά εισάγεται η απαγγελία αποσπασμάτων από ποιήματα του Ρίτσου και το Υπουργείο Παιδείας κωφεύει! Η χριστιανική μας ιδιότης απαλείφθηκε από τις ταυτότητες! Η χριστιανική Ηθική καταπατείται φανερά. Όσοι διάγουν ηθικά θεωρούνται αρρωστημένες υπάρξεις! Η αγνότης είναι ξεπερασμένη ιδέα! Χλευάζεται πιά! Η ισοβιότης στο Γάμο είναι λάθος πορεία. Η Ομοφυλοφιλία θεωρείται φυσικός τρόπος ζωής! Η Μύκονος έγινε σύμβολο της ακολασίας! Ο Χριστός μας έγινε ο Μεγάλος εξόριστος! Έτσι λοιπόν άρχισε η κοινωνική σήψις. Η Αγάπη είναι Κανόνας Ζωής! Το μίσος είναι Κανόνας Θανάτου!

________Στο δικαίωμα της Απεργίας, λέμε ΝΑΙ!

________Στο δικαίωμα των συλλαλητηρίων, λέμε ΝΑΙ!

_________Στο δικαίωμα της κουκούλας, λέμε ΟΧΙ!
________Κύριε, σώσον τους ευσεβείς! Κύριε σώσον την Ελλάδα μας! Κύριε σώσον τον κόσμον!
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Πέμπτη, 6η Μαΐου 2010

Τρίτη 4 Μαΐου 2010

ΛΑΘΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΕ!

ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ Η ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ πρ. ΑΤΤΙΚΗΣ

_____ Αρκετά πιά ασχοληθήκαμε με την οικονομία! Το μήνυμα το επήραμε. Οι έχοντες και κατέχοντες θα παραμείνουν ανενόχλητοι. Θα συνεχίσουν να είναι «έχοντες και κατέχοντες!» Οι καταχραστές του Δημόσιου Χρήματος θα παραμείνουν και αυτοί ανενόχλητοι! Είναι γνωστό άλλωστε, ότι έάν κλέψης λίγα, μπαίνεις στη φυλακή. Εάν όμως μπορέσεις και κλέψεις πολλά, τότε κανείς δεν θα σε ενοχλήσει! Εξ άλλου και οι Τράπεζες θα εισπράξουν για μια ακόμη φορά το όχι και τόσο ευκαταφρόνητο ποσόν των 10 δισ. €! Οι Βουλευτές μας θα πάρουν κι αυτοί τα προσωπικά τους φορητά ή σταθερά Κομπιούτερς, τα Fax, τα Κινητά τηλέφωνα, τα αυτοκίνητα, το προσωπικό του Γραφείου τους! Άλλωστε και τους διορισμούς των 230 δικών τους ανθρώπων πραγματοποίησαν ήδη. Ενώ όλοι οι διορισμοί παγώνουν, οι Βουλευτές μας κατώρθωσαν να διορίσουν στο προσωπικό της Βουλής τά δικά τους παιδιά! Το βάρος της οικονομικής ανορθώσεως, να λέμε καλύτερα της οικονομικής καταστροφής, καλούνται να βαστάσουν και πάλιν οι οικονομικώς ασθενέστεροι, ο φτωχός λαός, ο οποίος έμαθε να ζεί στην φτώχεια! Ας παραμείνει λοιπόν στη μιζέρια του. Αν μπορούν, ας γίνουν Βουλευτές ή Υπουργοί, για να ζήσουν ανθρώπινα! Πολύ ορθώς σημειώνει ο κ. Βασ. Κόκκινος, επ. Πρόεδρος του Αρείου Πάγου: «οικονομικές θυσίες δεν πρέπει να ζητούνται μόνον από τους μη έχοντες, αλλά και από εκείνους που έχουν την ευχέρεια της σπατάλης για την ψυχαγωγία τους, πολύ δε περισσότερον από αυτούς που ενώ εσήλθαν στην πολιτική στεγαζόμενοι επί διαμερίσματος αγορασθέντος με στεγαστικό δάνειο, σήμερα κατοικούν σε πολυτελέστατα διαμερίσματ αμυθήτου αξίας, ενώ απέκτησαν και βίλες με πισίνες σε πλούσια προάστια» (βλ. εφημερίδα Η Αξία, 30 Απριλίου 2010, σελ. 3/23). Τελικά η Ελλάδα χάνεται,αλλά η Βουλή τν Ελλήνων προσέλαβε ήδη καθηγητή της ιππασίας για τις ανάγκες της!
_______Ας αφήσουμε λοιπόν την οικονομική κατάσταση και ας ασχοληθούμε με την σκληρή καθημερινή πραγματικότητα. Υπάρχουν και άλλα ζωτικής φύσεως ζητήματα, τα οποία διολισθαίνουν ήρεμα και διαφεύγουν της προσοχής μας.
_______Ένα απ΄αυτά είναι η με τόση αγωνία αναμενόμενη απάντηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην ασκηθείσα «έκκλητο» προσφυγή, δηλ. την έφεση, υπό του πονεμένου αδελφού μας Μητροπολίτου πρ. Αττικής κ. Παντελεήμονος.
______Στις 29 Απριλίου ε.έ. εκδόθηκε το ακόλουθο Ανακοινωθεν του Πατριαρχείου.
«Συνήλθε την Τετάρτην, 28ην, και την Πέμπτην, 29ην Απριλίου, η Αγία
και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η οποία, μεταξύ άλλων, επελήφθη και του θέματος της εκκλήτου προσφυγής του τέως Μητροπολίτου Αττικής Παντελεήμονος Μπεζενίτου και αποδεξαμένη την εισήγησιν της Κανονικής Επιτροπής, λαβούσα δε υπ’ όψιν το γεγονός ότι η επιβληθείσα εις αυτόν ποινή της από της αρχιερωσύνης καθαιρέσεως εστηρίχθη αποκλειστικώς επί νόμων της Πολιτείας, απεφάσισεν ομοφώνως όπως αναπέμψη την υπόθεσιν εις την Αγιωτάτην Εκκλησίαν της
Ελλάδος προς εκδίκασιν αυτής επί της ουσίας και επί τη βάσει των ιερών κανόνων και επιστροφήν εν συνεχεία του φακέλλου προς τελικήν κρίσιν υπό του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 29η Απριλίου 2010
Εκ της Αρχιγραμματείας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου»


Τά σχόλια του δημοσιογράφου κ. Νικ. Παπαχρήστου έχουν ως κατωτέρω:
Με μια απόφαση που μάλλον δεν περίμενε η Εκκλησία της Ελλάδος, η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου της επιστρέφει τον φάκελο με την έκκλητο προσφυγή του πρώην μητροπολίτη Αττικής Παντελεήμονα Μπεζενίτη προκειμένου να τον δικάσει κατά τους Ιερούς Κανόνες. Το Φανάρι θα αναμένει την απόφαση της ελλαδικής εκκλησιαστικής Δικαιοσύνης προκειμένου να αποφανθεί οριστικά για την υπόθεση. Ως εκ τούτου, υποστηρίζουν εκκλησιαστικοί κύκλοι, η υπόθεση "παραμένει εκκρεμής έως ότου η Εκκλησία της Ελλάδος εκπληρώσει τις Κανονικές της υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Πατριαρχικό και Συνοδικό Τόμο του 1850 αλλά και από το Σύνταγμα που επιτάσσει την τήρηση εκ μέρους της Εκκλησίας της Ελλάδος των Ιερών Αποστολικών και Συνοδικών Κανόνων".
Το ερώτημα είναι , εαν η Εκκλησία της Ελλάδος μπορεί να παρακάμψει πλέον το Οικουμενικό Πατριαρχείο και να προχωρήσει στην πλήρωση των κενών Μητροπόλεων Κηφισίας και Ιλίου ή θα πρέπει προηγουμένως να ολοκληρώσει τη δικαστική διαδικασία κατά τους Ιερούς Κανόνες και να επιστρέψει την υπόθεση στο Φανάρι.

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΣΧΟΛΙΑ
Ας μη σπεύσουν και πάλι μερικοί «φιλοπατριαρχικοί» να μας χαρακτηρίσουν ως «αντιπατριαρχικό»! Όποιος σέβεται την αλήθεια, και γιατί όχι και την αρχιερωσύνη του, υπηρετεί την αλήθεια χωρίς εκπτώσεις, χωρίς συμβιβασμούς και χωρίς σκοπιμότητες. Λέγει την αλήθεια, ή έστω αυτό που ο ίδιος πιστεύει ως αληθές, προς κάθε κατεύθυνση. Δεν βλέπει πρόσωπα! Όταν αληθινά αγαπάμε ένα πρόσωπο, του λέμε πάντοτε την αλήθεια. Ας θυμηθούμε την παροιμία: «όποιος με αγαπάει, με κάνει και κλαίω∙ όποιος θέλει το κακό μου, με κάνει και γελάω». Και σήμερα θα ομιλήσουμε με σεβασμό και προς τον θεσμό του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αλλά και πρός την αλήθεια.
1. Με την Απόφασή του λοιπόν της 29ης Απριλίου 2010 το Οικουμενικό Πατριαρχείο επεμβαίνει για μια ακόμη φορά στα εσωτερικά της Εκκλησίας μας και αναστατώνει τη ζωή μας! Και όχι μόνον επεμβαίνει, αλλά και παρατείνει αδίκως ένα ζήτημα, από το οποίον έχει πληγωθή πολύ το Σώμα της Εκκλησίας. Οι Ιεράρχες του Πατριαρχείου, όσοι ζούν στην Κωνσταντινούπολη, δεν έχουν ποίμνιο και γι΄ αυτό δεν γνωρίζουν την αγωνία ημών, οι οποίοι εισπράττουμε την καταφρόνηση των μη αγαπώντων την Εκκλησία κάθε φορά που προβάλλει ένα πρόβλημα, από το οποίον προκαλείται σκανδαλισμός. Έχουμε λοιπόν πληρώσει πολύ ακριβά την υπόθεση του αγαπητού μας Αδελφού κ. Παντελεήμονος. Όπως επίσης έχουμε πληγωθή από την υπόθεση Βατοπεδίου, στην οποία το Πατριαρχείο ούτε τους Ιερούς Κανόνες εφάρμοσε, ούτε και τους Νόμους του Κράτους σεβάσθηκε! Απέφυγε να πάρει σαφή θέση! Δεν μας είπε άν είναι αθώος ή ένοχος ο Ηγούμενος π. Εφραίμ! (Για μας είναι περισσότερο αθώος παρά ένοχος). Αλλά το Οικουμενικό Πατριαρχείο, φρουρός της εκκλησιαστικής ευταξίας, απλώς κουκούλωσε την υπόθεση! Έρριψε στάχτη στα μάτια του κόσμου! Η Φαναριώτικη πολιτική έλλαμψε! Ο π. Εφραίμ επαύθη από την θέση του Ηγουμένου, αλλά και ….παραμένει Ηγούμενος! Δεν κρίθηκε από την Μοναστική Αδελφότητα! Κρίθηκε από τον Πατριάρχη μας! Κρίθηκε όμως αναρμοδίως, καθ’ όσον κατά τους Ιερούς Κανόνες ο Επίσκοπος δεν έχει δικαίωμα να υπεισέρχεται στα εσωτερικά μιάς Μοναστικής Αδελφότητος. Γι’ αυτό και ο π. Εφραίμ κρίθηκε και ….. καταδικάσθηκε (;) από αναρμόδιο ‘Οργανο.

2. Τα ίδια περίπου θα μπορούσαμε να πούμε και για την έκπτωση του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιερολύμων κ. Ειρηναίου! Ο Οικουμενικός Πατριάρχης δεν είχε δικαίωμα να αναμειχθή στο ζήτημα αυτό. Πρώτα-πρώτα αναμείχθηκε κατά την προεκλογική περίοδο, υποστηρίζοντας κάποιον άλλο υποψήφιο! ¨Όπως ακριβώς έπραξε και κατά την εκλογή Αρχιεπισκόπου Αθηνών. Αναμείχθηκε επίσης και κατά την περίοδο της κρίσεως στα Ιεροσόλυμα, τότε δηλ. που είχε ανάψει η φωτιά κατά του Πατριάρχου κ. Ειρηναίου! Η ανάμειξη του Οικουμενικού Θρόνου ήταν πέρα και έξω από τα όρια της Κανονικής Δικαιοδοσίας του, δηλ. πέρα και έξω από τά πλαίσια των Ιερών Κανόνων. Τελικά ο Πατριάρχης Ειρηναίος κηρύχθηκε έκπτωτος χωρίς δικαστικές διατυπώσεις! ΔΕΝ απαγγέλθηκε κατηγορία κατ’ Αυτού! ΔΕΝ διενεργήθησαν ανακρίσεις! ΔΕΝ ΤΟΥ ΕΔΟΘΗ η δυνατότης να απολογηθή! ΔΕΝ ΔΙΚΑΣΘΗΚΕ λοιπόν καθως οι Ιεροί Κανόνεςς διακελεύουν! ΔΕΝ ΚΡΙΘΗΚΕ καθώς οι Ιεροί Κανόνες ορίζουν σε πρωτο και δεύτερο βαθμό! ΔΕΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΗΚΕ κατά την εκκλησιαστική Τάξη! Στον 87ο Κανόνα της εν Καρθαγένη Τοπικής Συνόδου διαλαμβάνονται και τα εξής: «κάν υπό κατηγορίαν και αφορισμόν γένη τινας Επίσκοπος, δεν εξωθείται από τήν Επισκοπήν του, ούτε καθαιρείται έως ου λάβη πέρας το περί αυτού δικαστήριον». Ο Μακαριώτατος κ Ειρηναίος απλώς με διοικητικές διαδικασίες καρατομήθηκε! Και όλα αυτά έγιναν στην Κωνσταντινούπολη, όχι στα Ιεροσόλυμα. Συνέβησαν με την σύμπραξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, δηλ. του θεματοφύλακος των Ιερών Κανόνων! Εμείς ταπεινοί και ανάξιοι θεράποντες όντες της Εκκλησίας, αναδιφώντες εις τας ιεράς Δέλτους αναγιγνώσκομεν: «Ότι μεν γαρ ο Κωνσταντινουπόλεως ουκ έχει εξουσίαν ενεργείν εις τάς Διοικήσεις και ενορίας των άλλων Πατριαρχών, ούτε εις αυτόν εδόθη από τον Κανόνα τούτο η έκκλητος εν τη καθόλου Εκκλησία….δήλον εστί» (Πηδάλιον Έκδοσις 1993, σελ. 192) ) Σήμερα ο Μακαριώτατος Πατριάρχης των Ιεροσολύμων κ. Ειρηναίος διάγει την ζωήν του έγκλειστος και καταφρονημένος! Δεν εξέρχεται από το διδιαμέρισμά του! Είναι «οίκοι περιωρισμένος», δηλ. φυλακισμένος «κατ’ οίκον» εκεί στα Ιεροσόλυμα. Η κατάσταση για ένα νόμιμα εκλεγμένο Πατριάρχη είναι απαράδεκτη! Ο Μακαριώτατος κ. Ειρηναίος είναι φυλακισμένος χωρίς δικαστική Απόφαση! Θα ανέμενε λοιπόν κάποιος από το Φανάρι μια ιδιαίτερη ευαισθησία, μια αδελφική υπόδειξη, μια κάποια κίνηση! Αντ αυτών στο Φανάρι κυριαρχεί μια ένοχη σιγή! Η ευαισθησία των παραγόντων του Φαναρίου εξαντλείται άραγε στο πρόσωπο του Μητροπολίτου πρ. Αττικής; Αυτά τα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα μέσα μας.

3. Ερχόμεθα λοιπόν στα δικά μας. Το ζήτημα του τέως Μητροπολίτου Αττικής κ. Παντελεήμονος έχει κλείσει οριστικά και αμετάκλητα για το ανθρώπινο Δίκαιο! Το έλεος του Κυρίου μας είναι τώρα πια η εσχάτη ελπίδα του. Όσο λοιπόν το ζήτημα τούτο συντηρείται και παραμένει ανοικτό, είτε εκ λόγων συμπαθείας προς το πληγωμένο ανθρώπινο πρόσωπο, είτε εκ λόγων συμφέροντος, είτε εκ λόγων σκοπιμότητος και γοήτρου, για να προβάλεται δηλ.το Πατριαρχικό Γόητρο ως Θεματοφύλακος της Ορθοδοξίας, τόσο και περισσότερο πληγώνεται το πλήρωμα της Εκκλησίας, το Σώμα του Χριστού! Υπενθυμίζουμε, με κάθε σεβασμό, την ευαγγελική ρήση «συμφέρει ημίν ίνα είς άνθρωπος αποθάνη υπέρ του λαού και μη όλον το έθνος απόλυται (Ιωάνν. 11, 49). Δεν μπορεί δηλ. να κλυδωνίζεται μια ολόκληρη Εκκλησία, ένας ολόκληρος Λαός για ένα πρόσωπο! Εφ΄ όσον προεκλήθη τόσο μεγάλος σκανδαλισμός, το υπαίτιο πρόσωπο οφείλει να αποσυρθή από το προσκήνιο!

4. Ερωτώ, με πολύ σεβασμό, τόσο τον Παναγιώτατο Οικουμενικό μας Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, όσο και όλα τα Μέλη της Αγίας και Ιεράς Πατριαρχικής Συνόδου: Παναγιώτατε και Σεβασμιώτατοι, νομίζετε ότι ο αδελφός μας κ. Παντελεήμων μπορεί να επανέλθει στην Μητρόπολη Αττικής; Άν ναι, να μας το εκφράσετε ευθέως! Πάρτε θέση φανερά! Αν όχι, γιατί μας βασανίζετε; Γιατί ταλαιπωρείτε τον πιστό Λαό της Ελλάδος; ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΟ τη Φαναριώτικη- δηλ. τηνδιπρόσωπη- πολιτική! Ας μάθουμε όλοι, κι εμείς και σείς, να λέμε το ναι, ναί και το ου, ού! Διότι «το περισσόν εκ του πονηρού εστί».

5. Ταύτα λέγω και χαράσσω με πολύ πόνο και συγχρόνως με βαθύ πόνο. Κυκλοφορεί η φήμη, ότι το προς την Ιερά Σύνοδο συνοδευτικό του Ανακοινωθέντος πατριαρχικό έγγραφο αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο πληρώσεως των Μητροπόλεων Αττικής και Ιλίου, δηλ της προελθούσης δι αποσπάσεως νέας τοιαύτης. Αλλά και αυτό με μισόλογα: Ώστε άλλα μεν λέγει το Ανακοινωθέν και ίσως άλλα, αν οι φήμες έχουν έρεισμα, το πατριαρχικό έγγραφο. Γι αυτό, πάλι σύμφωνα με τις φήμες, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών - και όχι πιά πάσης αλλά της μισής Ελλάδος- κ. Ιερώνυμος αποστέλλει έγγραφο προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο για να του πουν με σαφήνεια, εάν μπορεί η Ιεραρχία μας να προβή σε εκλογές Αρχιερέων προς πλήρωσιν των Μητροπόλεων Αττικής κλπ.

6. Κατά ταύτα, η Μήτηρ Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως δεν υπηρετεί την αλήθεια και την δικαιοσύνη, όταν αποφαίνεται «ομοφώνως όπως αναπέμψη (η Μήτηρ Εκκλησία) την υπόθεσιν εις την Αγιωτάτην Εκκλησίαν της Ελλάδος προς εκδίκασιν αυτής επί της ουσίας και επί τη βάσει των ιερών κανόνων και επιστροφήν εν συνεχεία του φακέλλου προς τελικήν κρίσιν υπό του Οικουμενικού Πατριαρχείου» .

7. Ας μας επιτραπεί να πληροφορήσουμε κάθε ενδιαφερόμενον, ότι -σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνες- το ζήτημα του Μητροπολίτου πρ. Αττικής κ. Παντελεήμονος έχει κλείσει οριστικώς και αμετακλήτως,

a. Πρώτον, διότι η περί κασεττών κλπ. υπόθεσις έχει παραπεμφθή στο Αρχείο,
b. Δεύτερον, διότι και η υπόθεσις περί της υπεξαιρέσεως χρηματικού ποσού έχει πιά εκδικασθή υπό του Συνοδικού Δικαστηρίου, εξεδόθη δε αθωοτική Απόφασις. Δηλ. το Πρωτοβάθμιον δι΄Αρχιερείς Δικαστήριον απεφάνθη, ότι η περί υπεξαιρέσεως κατηγορία τυγχάνει αβάσιμος και μη επαρκώς τεκμηριωμένη, γι αυτό και έθεσε την υπόθεση στο Αρχείο. Άρα υπάρχει «δεδικασμένον» και ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΑΝΟΙΞΗ ΠΑΛΙ Ο ΦΑΚΕΛΛΟΣ με κανένα τρόπο! Τούτο μπορεί να συμβή μόνον εάν υπάρξουν νέες καταγγελίες ή εάν προκύψουν νέα στοιχεία.
c. Ακριβώς λοιπόν η Διαρκής Ιερά Σύνοδος σύμφωνα με το σημερινό Δελτίο Τύπου, απεφάσισε την διενέργεια νέων ανακρίσεων για την διακρίβωση νέων διαχειριστικών ατασθαλειών σύμφωνα με το άρθρο 100 του Νόμου 5383/1932. Αλλά παρά ταύτα ό,τι και αν γίνει ο τέως Μητροπολίτης εφ’ εξής θα κρίνεται ως Μοναχός και όχι ως Μητροπολίτης Αττικής. Τούτο δε διότι η επιβληθείσα ποινή της καθαιρέσεως ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΤΡΑΠΗ!
d. Η ταπεινή μας γνώμη εν προκειμένω είναι, ότι η ΔΙΣ κακώς ανασκαλεύει τα πράγματα! Η επιβληθείσα ποινή της καθειρέσεως είναι ακραία! Δεν μπορεί να καταστή βαρυτέρα! Το μόνον, το οποίον θα μπορούσε τώρα πιά να επιτευχθή, είναι μια νέα καταδίκη του τέως Μητροπολίτου από τά κοσμικά Δικαστήρια για νέα υπεξαίρεση και μια νέα είσοδός του στο Δεσμωτήριο της Πολιτείας! Αυτό όμως μεταφράζεται ως βαρβαρότης! Οι ηττημένοι δικαιούνται τον οίκτο μας και την συμ- πάθειά μας. Την αγάπη μας θα έλεγα χρησιμοποιώντας την ορολογία της χριστιανικής Ηθικής.


8. Πως λοιπόν το Οικουμενικό Πατριαρχείο ζητεί να ανοίξη και πάλιν ο δικαστικός Φάκελλος; Η υπόδειξις (ή η εντολή) αυτή είναι εκτός τόπου και χρόνου! Ας ερωτήσουμε για μια ακόμη φορά: Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον προκειμένου περί εκπτώσεως Αρχιερέων, που ανήκουν στη δικαιοδοσία του, εφαρμόζει την υπό των Ιερών Κανόνων προβλεπομένην διαδικασίαν; Οσάκις κρίνει Αρχιερείς του Θρόνου εφαρμόζει αυτά τά οποία ζητεί από την Εκκλησία της Ελλάδος; Ο αείμνηστος Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας κυρός Νεκτάριος κρίθηκε με κανονικές διαδικασίες;


9. Τέλος, και τον αγαπητό Αδελφό μας κ. Παντελεήμονα συμφέρει να παραμείνει η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθή. Διότι ο ιστορικός του μέλλοντος δεν θα έχει την δυνατότητα να συναγάγη περί αυτού οριστικά συμπεράσματα, αφού για το αυτό αδίκημα η μεν εκκλησιαστική Δικαιοσύνη έχει απορρίψει την κατηγορίαν, η δε κοσμική Δικαιοσύνη τον έχει καταδικάσει! Άρα ο ιστορικός του μέλλοντος θα μετεωρίζεται. Αυτό όμως τελικά θα αποβή επ ωφελεία του κρινομένου.
Ταύτα λοιπόν διά την ΑΛΗΘΕΙΑΝ. « Γνώσεσθε την αλήθειαν και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς» (Ιωάν. 8, 32)
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Αίγιον, Τρίτη 4η Μαΐου 2010

Δευτέρα 3 Μαΐου 2010

ΕΟΡΤΑΖΕΙ Η ΟΣΙΑ ΜΑΤΡΩΝΑ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ.


Η ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ ΤΥΦΛΗ, ΠΟΥ ΑΓΙΑΣΘΗΚΕ
ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ!
______Είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ ως προσκυνητής το Μοναστήρι της Αγίας Σκέπης, στη Μόσχα, όπου από το έτος 1998 έχουν μεταφερθή τα ιερά λείψανα της Οσίας Ματρώνας της αόμματης. Την ωνόμασαν "τον όγδοο στύλο της Ρωσσίας". Το θέαμα ήταν μοναδικό καί ανεπανάληπτο. Και τις τρείς φορές είδα με τα μάτια μου ένα ανθρώπινο ποτάμι από πιστούς προσκυνητές, οι οποίοι -κρατώντας ένα λουλούδι, συνήθως τριαντάφυλο ή μια ολόκληρη ανθοδέσμη- στέκονταν με τις ώρες στην ουρά για να προσκυνήσουν ευλαβικά τήν ιερή Λάρνακα και να αποθέσουν τα προβλήματά τους στη μεσιτεία της Οσίας, η Οποία αναλαμβάνει νά τα λύσει. Η ουρά των προσκυνητών εγγίζει τά 100 έως τα 150 μέτρα καί έχει πλάτος όσο 4-5 πρόσωπα. Η τελευταία φορά που η Χάρη της μέ αξίωσε να μεταβώ εκεί σαν προσκυνητής ήταν η Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2009. Από το βράδυ η Μόσχα ήταν ντυμένη στα λευκά της! Ακόμη και την ώρα που βρέθηκα στο Μοναστήρι της εχιόνιζε! Καί όμως τα πλήθη των πιστών ήσαν εκεί για να προσευχηθούν. Μιά δεύτερη ουρά δημιουργείται σε ένα άλλο σημείο του ναού για τούς βιαστικούς. Αυτοί συνήθως είναι ένας-ένας στη σειρά και προσκυνούν μια εικόνα της Οσίας, που έχει τοποθετηθή στον τοίχο τού Ναού εξωτερικά. Είναι οι βιαστικοί, όσοι δηλ. δεν έχουν τον απαιτούμενο χρόνο για να εισέλθουν στο Ναό. Και αυτή η ουρά έχει μήκος περίπου 100 μέτρα.
______Σήμερα λοιπόν, που είναι η ημέρα της μνήμης της, επιχειρώ να φέρω στη δημοσιότητα ένα θαύμα της Οσίας, που περιήλθεν εις γνώσιν μου, ως οφειλήν ευγνωμοσύνης.
______Οσία Ματρώνα, πρέσβευε υπέρ ημών.
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Κυριακή, 2 Μαΐου 2010
*************


"Θαυμαστός ο Θεός εν τοις αγίοις Αυτού"
Ήταν μια Κυριακή την Άνοιξη του 2008, πού βρεθήκαμε οικογενειακώς στην εκκλησία του Χριστού κάπου στην Αττική.
Μπροστά μου καθόταν η οκτάχρονη κόρη μου. Ο ιερέας εκφωνούσε το ευαγγέλιο και εγώ μετέφραζα τα λόγια του, στην νέα ελληνική, στο αυτί της μικρής, για να μπορεί να κατανοεί και αυτή κάτι και να διδάσκεται.
Μετά από λίγο η κορούλα μου λέει:
- Μαμά, ποια είναι αυτή η Αγία εκεί πάνω;
Μου δείχνει μια αγιογραφία στην δεξιά πλευρά του γυναικωνίτη.
Κοιτάζω προς τα εκεί, που μου έδειχνε, αλλά δεν μπορούσα να διακρίνω τα γράμματα στην αγιογραφία.
- Δεν ξέρω, της απαντώ. Εκείνη όμως επέμενε.
- Περίμενε, της λέω. Όταν τελειώσει η λειτουργία θα δούμε.
Πραγματικά μετά το τέλος πάμε κοντά και διαβάζουμε.
Αγία Ματρώνα!
Δεν γνώριζα την Αγία. Δεν την είχα ξαναδεί.
Παρατήρησα ότι ο αγιογράφος δεν εικόνιζε καθόλου τα μάτια της. Σαν να ήταν τυφλή.
Τότε λοιπόν ερώτησα την κορούλα μου: Παιδάκι μου γιατί δείχνεις τόση επιμονή με την συγκεκριμένη αυτή αγιογραφία; Εκείνη μου απαντά:
- Γιατί μέσα στην λειτουργία μου κούνησε το χέρι της σαν να με χαιρετούσε και μου είπε: «Να έρχεσαι εδώ»!Εγώ αρχικά δεν έδωσα σημασία. Τα παιδιά σ’ αυτήν την ηλικία έχουν μια φαντασία, πού οργιάζει, σκέφτηκα.
Όμως η μικρή κόρη μας τρέχει, βρίσκει τον μπαμπά της, τον φέρνει μπροστά στην συγκεκριμένη αγιογραφία και του εξιστορεί πάλι τα ίδια.
Το βράδυ επιστρέψαμε σπίτι μας. Είναι αλήθεια ότι μας είχαν κάνει εντύπωση τα λεγόμενά της. Γιατί είναι ένα παιδί σοβαρό, πανέξυπνο, ώριμο και αρκετά συνετό.
Ο άνδρας μου μπαίνει στο internet και ψάχνει.
Βρίσκει την Αγία Ματρώνα της Χίου και κάποια άλλη πού ονομαζόταν Αγία Ματρώνα η αόμματος εκ Ρωσσίας! Κοιτάμε πότε γιορτάζει η τελευταία και βλέπουμε 2 Μαΐου.
Συγκλονιστήκαμε, βλέποντας την ημερομηνία.
Αμέσως θυμήθηκα!
Ακριβώς 2 Μαΐου, ένα χρόνο πριν, η κορούλα μας είχε υποβληθεί σε μια σοβαρή εγχείρηση στο θώρακα. Εκείνη την ημέρα και όσο η κόρη μας ήταν στο χειρουργείο, γνωρίζοντας την σοβαρότητα της επέμβασης, -γιατί είμαι και εγώ λόγω επαγγέλματος μέσα στον ιατρικό χώρο- έλεγα προσευχόμενη: «Οι Άγιοι της σημερινής μέρας βοηθείστε το παιδί μου». Ξανά και ξανά. Μέχρι να βγεί το παιδί από το χειρουργείο.
Όλα πραγματικά πήγαν ανέλπιστα καλά! Η επέμβαση ολοκληρώθηκε αναπάντεχα γρήγορα και με πολύ μεγάλη επιτυχία!
Μετά από καιρό εγώ κοίταξα το ημερολόγια και είχα ευγνωμοσύνη στον Άγιο Αθανάσιο. Μόνο αυτόν έγραφε. Είναι η ανακομιδή των λειψάνων του στις 2 Μαΐου.
Όμως, έπειτα από το περιστατικό με την θυγατέρα μας, επείσθηκα πλέον, ήμουνα πιά περισσότερο από σίγουρη, ότι και η Αγία Ματρώνα η αόμματος εκ Ρωσσίας, μας είχε βοηθήσει! Μέχρι τότε δεν την γνώριζα. Τα ελληνικά ημερολόγια δεν την γράφουν. Δεν υπήρχε λοιπόν άλλος τρόπος για να καταλάβουμε ότι η Αγία Ματρώνα είχε δεχθή την ικεσία μου και συνεπώς είχε συμβάλλει στο τόσο αισιόδοξο αποτέλεσμα της χειρουργικής επέμβασης, αλλά και της υγείας του παιδιού μας γενικώτερα. Αυτή η ίδια η Οσία Ματρώνα με ένα τόσο απλό, γλυκό και όμορφο τρόπο μας το έκανε γνωστό και μας υπέδειξε ότι ήταν εκεί μαζί μας, αφού την επικαλέστηκα, έστω και εν αγνοία μου.
Μέχρι σήμερα η κορούλα μας είναι γερή και δυνατή, αντίθετα από κάθε ιατρική πρόγνωση.
Δοξάζουμε οικογενειακώς τον Θεό και τους Αγίους Του, πού μας ελέησαν τόσο απλόχερα και χάρισαν την υγεία στη λατρευτή κόρη μας.
Έτσι έχουν τα γεγονότα. Ας ευχηθούμε να μας αξιώσει ο Κύριός μας να προσκυνήσουμε και από κοντά την Αγία Ματρώνα την αόμματο εκ Ρωσσίας.
Αθήνα, 02. ο4.2010
Α.Β.Δ.
Για την πιστότητα της αντιγραφής
+ Ο Κ & Αι. Α.
*****
ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΘΑΥΜΑ: ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΑΥΓΟ, ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ ΚΑΙ ΤΟ ΓΑΛΑ!
(Από το βιβλίο: Η ΑΓΙΑ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΜΑΤΡΩΝΑ Η ΑΟΜΜΑΤΗ, σελ. 14)
ΜΕΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΟ ΤΗΣ
(Αντιγραφή από τό http://serafeimtousarof.blogspot.com/)
Η Αγία Ματρώνα γεννήθηκε στις 22/11/1881 στο χωριό Σέμπινο της Ρωσίας από γονείς ευλαβείς, χωρικούς, φτωχούς. Ήταν το τέταρτο παιδί τους και από θαυματουργική επέμβαση οι γονείς της την κράτησαν και δεν την έδωσαν σε ορφανοτροφείο όταν αυτή γεννήθηκε.Βαπτίστηκε Ματρώνα προς τιμήν της Οσίας Ματρώνας της εν Κωνσταντινουπόλει και η αγία, η οποία σημειωτέον γεννήθηκε αόμματη (χωρίς δηλαδή οφθαλμούς, με κενές τις κόγχες) έδειξε από νωρίς την θεία της εκλογή.
Αγωνιζόταν από μικρή στην προσευχή και γρήγορα φάνηκε και το διορατικό-προορατικό αλλά και το θεραυπευτικό της χάρισμα. Γνώριζε αμαρτίες, σκέψεις, και πράξεις των ανθρώπων. Ένοιωθε και προγνώριζε συμφορές και καταστροφές, με τις ευχές της δε, θεράπευε πλήθος αρρώστων που συνέρρεαν όχι μόνο από το χωριό της αλλά και από την ευρύτερη περιοχήΣτην εφηβική της ηλικία πήγε σε αρκετά προσκυνήματα συχνά συνοδευόμενη από την κόρη ενός πλούσιου ευγενούς της περιοχής.
Λέγεται ότι σε μία επίσκεψή της στην Κροστάνδη, στον ναό όπου λειτουργούσε ο Άγιος Ιωάννης, εκείνος μετά από την Θ. Λειτουργία παρεκάλεσε τον κόσμο να παραμερίσει για να περάσει η δεκατετράχρονη τότε Ματρώνα λέγοντας:
"Έλα Ματρώνουσκα, έλα σε μένα. Ιδού έρχεται η αντικαταστάτριά μου, ο όγδοος στύλος της Ρωσίας!!" προμηνύοντας την αποστολή της Αγίας για την εκκλησία και τον πολυπαθή Ρωσικό λαό.
Λίγα χρόνια αργότερα η Αγία καθηλώθηκε εξαιτίας μόνιμης παράλυσης στα πόδια.Παρέμεινε έτσι, καθιστή έως το τέλος της οσιακής ζωής της.Με την κομμουνιστική επανάσταση, το 1925, μετακόμισε στη Μόσχα όπου και πέρασε το υπόλοιπο της ζωής της, περιπλανόμενη από σπίτι σε σπίτι, κατατρεγμένη, βοηθώντας πλήθη βασανισμένων ψυχών, με ψυχικές μα και σωματικές ασθένειες, τους οποίους έσωσε με την προσευχή και καθοδήγησε στη σωτηρία. Όπου και αν πήγαινε, σε όποιο σπίτι και αν φιλοξενούνταν, έφερνε την ειρήνη και την ηρεμία στις ψυχές,
Άλλοτε χαριτολογούσε με τους ανθρώπους και άλλοτε τους έλεγχε με δριμύτητα και τους νουθετούσε. Ήταν επιεικής, θερμή και ευσπλαχνική, δεν έκανε κηρύγματα και διδασκαλίες μα ήταν ολιγόλογη, λακωνική.
Δίδασκε τον κόσμο να αποφεύγει την κατάκριση και να εμπιστεύεται το θέλημα του Θεού. Να κάνουν θερμή προσευχή και συχνά τον σταυρό τους θωρακίζοντας έτσι τον εαυτό τους. Συνιστούσε συχνή μετάληψη των Αχράντων Μυστηρίων και αγάπη στους ασθενείς και ηλικιωμένους.
Η Αγία δίδασκε όχι με τα λόγια αλλά με τον βίο της.
Η αρετή της συνίστατο στην μεγάλη της υπομονή και καρτερία και την απόλυτη αγάπη της και εμπιστοσύνη στο Θεό.Αυτή ήταν η Αγία Ματρώνα η αόμματος. Τρεις ημέρες πριν την κοίμησή της ο Κύριος της απεκάλυψε την τελείωσή της, ώστε εκείνη να προετοιμαστεί.
Προείπε και τα εξής :
"όταν πεθάνω, στον τάφο μου θα έρχονται λίγοι, μόνο οι οικείοι μου, και όταν θα πεθάνουν και εκείνοι θα ερημώσει ο τάφος μου, σπάνια θα έρχεται κανείς. Μα μετά από χρόνια ο κόσμος θα με γνωρίσει και θα έρχονται σαν κοπάδια για να βοηθηθούν. Και εγώ θα τους ακούω και όλους θα τους βοηθώ."
Είπε ακόμη :
" όλους που ζητάνε βοήθεια από μένα θα τους συναντώ μετά τον θάνατό τους".
Έτσι και γίνεται. Κοιμήθηκε στις 2 Μαΐου 1952 και έκτοτε χιλιάδες πιστούς ορθοδόξους από όλο τον κόσμο έχει η Αγία βοηθήσει και πολλοί είναι εκείνοι που επικαλούνται την παρρησία της στον Κύριο. Στις 8 Μαρτίου 1998 έγινε η ανακομιδή των ιερών λειψάνων της που μεταφέρθηκαν στην Ι. Μονή της Αγίας Σκέπης στη Μόσχα, όπου χιλιάδες προσκυνητές περιμένουν υπομονετικά καθημερινά για να τα προσκυνήσουν.
Η μνήμη της τιμάται στις 2 Μαΐου.

Απολυτίκιον Αγίας Ματρώνας της Αομμάτου