Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2009

ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

ΞΕΣΧΙΣΤΕ, ΒΓΑΛΤΕ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ!

___Ελάβαμε και ευχαρίστως προβαίνουμε στην ανάρτηση μιάς Ανακοινώσεως, την οποία ελάβαμε από τήν Ιερά Μονή του Αγίου Σάββα της Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Αναφέρεται στο Πατρινό Καρναβάλι και ειδικώτερα στον ευτελισμό του Μοναχισμού, τον οποίον επιχει-ρούν δια των σατυρικών αρμάτων.
_____Το Καρναβάλι είναι ένας θεσμός, ο οποίος έλκει την προέλευσή του από τήν ειδωλολα- τρική εποχή. Είναι στην ουσία του μία σάτυρα. Αλλά υπό το πρόσχημα της σάτυρας δεν μπορούμε να γελοιοποιούμε τους θεσμούς, όπως είναι η θρησκεία, τά ιερά θρησκευτικά ή εθνικά σύμβολα, τα πρόσωπα κ.ού. κ.
_____Το Καρναβάλι θα μπορούσε να δεχθή την κατανόησή μας, εάν και εφ΄όσον με τα αρματα κλπ συνέβαλε στην ψυχική ανόρθωση των μελών μιάς Κοινωνίας.
_____Το Καρναβάλι, όσο κι' αν επεκτείνεται συνεχώς, δεν μπορεί να τύχη της ανοχής μας εφ΄όσον οδηγεί τόν άνθρωπο σε μια κατάσταση υποκρισίας και ηθικής αποχαλινώσεως, η οποία καμουφλάρεται και κρύβεται επιμελώς πίσω από μια μάσκα.
_____Το Καρναβάλι λανσάρει τή ΜΑΣΚΑ. Η Εκκλησία βροντοφωνεί καί λέγει: Παιδιά μου, Ξεσχίστε, βγάλτε τις μάσκες! Γίνετε αυθεντικοί, ειλικρινείς και ανυπόκριτοι!

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009

*********

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΛΑΥΡΑ ΤΟY ΑΓΙΟY ΣΑΒΒΑ
ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ ΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΑΣ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΩΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΦΕΤΙΝΟ ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

Αφ' ότου πληροφορηθήκαμε στην ιερά Λαύρα του Αγίου Σάββα το θέμα της ετοιμαζομένης στην Πάτρα εφετινής καρναβαλικής εορτής, η καρδιά μας γέμισε με πολλή Λύπη καί φοβερή ανησυχία.
Διότι δεν είναι μόνο το πρόσωπο του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ της Ιεράς Μονής τού Βατοπαιδίου το όποιο διακωμωδείται καί εξευτελίζεται στον εφετινό καρνάβαλο, αλλά ολόκληρο το Μοναχικόν Τάγμα, του οποίου το μαύρο ράσο αποτελεί την χαρακτηριστική ενδυμασία πνευματικής μάχης, καθώς άλλωστε καί του τιμημένου Ελληνικού Κλήρου. Υβρίζονται λοιπόν καί η Παναγία Θεοτόκος, η πρώτη ασκήτρια στα Άγια των Αγίων των Ιεροσολύμων και Ηγουμένη του Αγίου Όρους · εξυβρίζονται τα άφθονα άγια σκηνώματα καί τα ασκητήρια των Αγίων μας, όπως του Αγίου Σάββα, οι οποίοι αγίασαν το χώμα τής Ελλάδος ή καί άλλου μέ τους ασκητικούς - - αγώνες τους, φορώντας το μαύρο Μοναχικό Σχήμα, το όποιο μισούν μόνον οι εχθροί τής Ορθοδοξίας καί το τρέμουν οι δαιμονικές δυνάμεις- — διακωμωδείται ό Μοναχικός Θεσμός, ο όποιος διέσωσε έκτος τής Πίστεως, καί τήν αυτοσυνειδησία τού Γένους, τη γλώσσα, την Ιστορία καί τη γραμματεία του, σε περιόδους δουλείας ή κινδύνων, με μεγάλες μορφές Αγίων, Εθνομαρτύρων, Διδασκάλων καί Εθναρχών.
Οι ετερόθρησκοι των Αγίων Τόπων τιμούν τους Χριστιανούς Ρασοφόρους καί τους αποκαλούν «Αbbuna» ( «Πάτερ»), εις ένδειξιν τιμής προς το Βασιλικόν καί ενδοξον Γένος των Ρωμηών, των «Βυζαντινών», τούοποίου την Αυτοκρατορία εκληρονόμησαν · αλλά οι Ρωμηοί των Πατρών της νεωτέρας Ελλάδος θα διακηρύξουν "urbi et orbi" , στην πόλη καί τoν κόσμο, ότι στο βωμό της γελωτοποιΐας είναι πρόθυμοι να θυσιάσουν αυτό πού πάντοτε αποτελούσε γνώρισμα των Ελλήνων, την τιμή προς τους θρησκευτικούς θεσμούς, όπως είναι πρόθυμοι καί να ενσταλάξουν με συνειρμούς στις αθώες παιδικές ψυχές καί στη συνείδηση των νέων, εκεί όπου θα φθάσει το Θέαμα τού καρνάβαλου, την γενική εντύπωση ότι η μαύρη Μοναχική Περιβολή των Ορθοδόξων Μοναχών δεν είναι ανθρώπων. πού αγωνίζονται πνευματικώς, μέ ενδεχόμενες ίσως ελλείψεις καί λάθη, . αλλά υποκριτών και διεφθαρμένων. Ο Χριστός μέσω τής Εκκλησίας Του, όπου διαπιστώσει αμαρτία καί πτώση, δρα θεραπευτικά, άλλα μέ αγάπη καί σεβασμό στο ανθρώπινο πρόσωπο. Η τωρινή γελωτοποΐα διαπομπεύει με απάνθρωπο τρόπο το πρόσωπο ενός κληρικού,κατάπαραβίασητου βασικού ανθρωπίνου καί δημοκρατικού δικαιώματος της αξιοπρέπειας, το οποίο απολαμβάνουν ακόμη καί εγκληματίες.
Δεν έφθαναν οι εκτροπές του καρνάβαλου από μόνες τους, τα αμαρτήματα της νύκτας καί της εντροπής καί οι φονικές εκτρώσεις ; Δεν ήταν αρκετή αμαρτία η βεβήλωση της πλέον σημαντικής περιόδου του έτους, δηλ. των Αγίων Νηστειών, όταν ενθυμούμεθα τήν Β' Παρουσία του Κυρίου την Κυριακή της Απόκρεω ; Αλλά τώρα, η σύγχρονη Πάτρα καί η νεοειδωλολατρική καί νεοεποχική λατρεία των εΙδώλων του καρναβαλικού σατυρισμού ανασταυρώνει τον Χριστό μέσω των συμβόλων του Μοναχικού Θεσμού, σύμβολα πού ίσως εμείς οι σύγχρονοι μοναχοί αναξίως φορούμε, δεν παύουν όμως να είναι τα ένδοξα εμβλήματα των Αγγελικών Ταγμάτων καί των Απ' αιώνος Οσίων Πατέρων.
Είναι φοβερή η διήγηση από τά βιβλία της Εκκλησίας μας, σύμφωνα με την οποία ένας παλαιός Πατριάρχης για να εξευτελίση ένα Μοναχό πού αμάρτησε, φόρεσε το σχήμα του σε ένα χοίρο. Τότε εμφανίσθηκε ό Τίμιος Πρόδρομος καί Βαπτιστής καί του είπε ότι δεν θα του συγχώρηση αυτή τήν αμαρτία ούτε στή Δευτέρα Παρουσία. Και δεν του την συνεχώρησε, ούτε όταν ό Πατριάρχης αυτός έκτισε ένα Ναό προς τιμήν του Τιμίου Προδρόμου, διότι ό Τίμιος Πρόδρομος εμφανίσθηκε στον Πατριάρχη καί του είπε πάλιν, ότι όσους Ναούς καί εάν κτίση δεν θα του συγχώρηση τήν αμαρτίαν αυτή, με την οποία προσβλήθηκε το Μοναχικόν Σχήμα, του οποίου ο Βαπτιστής είναι Αρχηγός.
Παρακαλούμε θερμώς όσους πιστούς ακόμη αγωνίζονται στους προμαχώνες του Γένους καί της Πίστεως, ξεπερνώντας φόβο καί ανθρωπαρέσκεια, αλλά καί όσους θέλουν να βλέπουν τα γεγονότα βαθύτερα από τις τηλεοπτικές κάμερες καί διαχρονικώτερα από εφήμερους γελοιασμούς, να αντιληφθούν τους συμβολισμούς, τις συγκυρίες καί τους σκοπούς μιας τέτοιας πάνδημης βλασφημίας στην οποία παρασύρονται οι συμπατριώτες μας καί νά ασκήσουν πειθώ μετερχόμενοι κάθε ειρηνικό καί νόμιμο μέσο γιά τήν αποτροπή της. Και αν τίποτε δεν κατορθωθή, να απόσχουν παντελώς κάθε καρναβαλικής εκδηλώσεως, παρακαλώντας μέ δάκρυα το έλεος τού Θεού.
Και κάτι τελευταίο η διακωμώδηση των ιερών χριστιανικών θεσμών είναι συστατικό στοιχείο της τελετουργίας του σατανισμού καί της μαγείας. Αντιλαμβάνονται οι διοργανωτές του καρνάβαλου ποιες δαιμονικές πύλες ανοίγουν καί ποιους πνευματικούς νόμους ενεργοποιούν πάνω στην πόλη των Πατρών Ιδιαίτερα μέ τόν εφετινό καρνάβαλο;
Είθε ο Χριστός μέ τήν φιλανθρωπία Του να αποτρέψη την αμαρτία αυτή καί τά επακόλουθα της.
Ιεροσόλυμα, Φεβρουάριος 2009, Κυριακή του Ασώτου

ΟΙ ΣΑΒΒΑΪΤΑΙ ΠΑΤΕΡΕΣ
Shoufat, P.O.Box 25 196
East Jerousalem
97300 ISRAEL


***************************************************************
ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΜΙΑ ΑΞΕΧΑΣΤΗ ΟΜΙΛΙΑ ΜΙΑΣ ΑΞΕΧΑΣΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
Ευχαριστώ τον αγαπητό Συνεργάτη κ. Ν.Μ., που μας έστειλε αυτό το κέιμενο.
ΚΑΤΗΓΟΡΩ ΤΗΝ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑΝ...
Ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος Κυροῦ Μελίτωνος στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἀθηνῶν, τὴν Κυριακὴ τῆς Τυροφάγου, 8η Ἀπριλίου 1970.
Εἶναι γνωστὴ ὡς ἡ ὁμιλία γιὰ τὸν καρνάβαλο.

Ἀδελφοί μου,
Τίποτε δὲν καυτηρίασε ὁ Κύριος τόσο πολύ, ὅσο τὴν ὑποκρισία.Καὶ ὀρθῶς, εἰς αὐτὴν εἶδεν, ὅτι ὑπάρχει πάντοτε ὁ μεγαλύτερος παραπλανητικὸς κίνδυνος, δηλαδὴ τὸ ἑωσφορικὸν ἀγγελο-φανὲς φῶς. Εἶναι πράγματι φοβερὴ ἡ δύναμις τῆς ὑποκρισίας. Τόσο γι᾿ αὐτὸν ποὺ τὴ ζῆ καὶ τὴν ἀσκεῖ, ὅσο καὶ γι᾿ αὐτοὺς ποὺ τὴν ὑφίστανται.
Καὶ εἶναι ἐπικίνδυνη ἡ ὑποκρισία, γιατί ἀνταποκρίνεται πρὸς βαθύτατον ψυχολογικὸν αἴτημα τοῦ ἀνθρώπου.
Ὁ ἄνθρωπος θέλει νὰ φανῆ αὐτὸς ποὺ δὲν εἶναι. Ἀκόμη καὶ ἐνώπιον τοῦ ἐαυτοῦ του καὶ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. Καὶ ἔτσι ξεφεύγει ἀπὸ τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν ἁπλότητα καὶ φυσικὰ καὶ ἀπὸ τὴν μετάνοιαν καὶ τὴν σωτηρίαν.
Σὲ λίγες ὧρες ἔξω ἀπὸ αὐτὸν τὸν ναόν, ἔξω ἀπὸ τὴν γαλήνην του, εἰς τοὺς δρόμους αὐτῆς τῆς Πολιτείας, θὰ παρέλαση ὁ Καρνάβαλος. Μὴ τὸν περιφρονήσετε καὶ μὴ τὸν χλευάσετε καὶ μὴ μὲ κατακρίνετε, ποὺ τὸν ἀναφέρω αὐτὴ τὴ στιγμή. Δὲν εἶναι καθόλου ἄσχετος μὲ τὸ μέγιστο πρόβλημα τῆς ὑποκρισίας. Νὰ τὸν προσέξετε ἐφέτος τὸν Καρνάβαλο μὲ σεβασμὸ καὶ βαθὺ στοχασμό. Εἶναι πανάρχαιο τὸ φαινόμενο καὶ εἶναι φαινόμενο βαθύτατου καὶ ἀγχώδους αἰτήματος τῆς ψυχῆς τοῦ ἄνθρωπου, νὰ λυτρωθῆ ἀπὸ τὴν καθημερινή του ὑποκρισία μὲ μίαν ἔκφρασιν ἀνωνύμου, διονυσιακῆς νέας ὑποκρισίας.
Εἶναι τραγικὴ μορφὴ ὁ Καρνάβαλος.Ζητεῖ νὰ λυτρωθῆ ἀπὸ τὴν ὑποκρισίαν ὑποκρινόμενος. Ζητεῖ νὰ καταλύσῃ ὅλες τὶς ποικίλες προσωπίδες, ποὺ φορεῖ κάθε μέρα μὲ μία νέα, τὴν πιὸ ἀπίθανη. Ζητεῖ νὰ ἐκκενώσῃ ὅ,τι ὑπάρχει ἀπωθημένο μέσα στὸ ὑποσυνείδητό του καὶ νὰ ἐλευθερωθῇ, ἀλλὰ ἐλευθερία δὲν ὑπάρχει, ἡ τραγωδία τοῦ Καρνάβαλου παραμένει ἄλυτη. Τὸ βαθύτατο αἴτημά του εἶναι νὰ μεταμορφωθῆ.
Ἐδῶ, λοιπόν, εἶναι ἡ θέσις τῆς Ἐκκλησίας, κοντὰ στὸν Καρνάβαλο. Σ᾿ αὐτὸν ποὺ ζητεῖ μεταμόρφωση, τὸ κεντρικὸ κήρυγμα τῆς Ὀρθοδοξίας. Τὴ μεταμόρφωσι. Νὰ μὴ τὸν καταδικάσουμε, λοιπόν, τὸν Καρνάβαλο, ἀλλὰ νὰ σταθοῦμε καὶ κάτω ἀπὸ τὴν προσωπίδα του νὰ ἀκούσωμε τὴν ἀγωνία του, τὴν ἔκκλησί του καὶ τὸ δάκρυ του. Ἐπαναλαμβάνω, τῆς Ὀρθοδοξίας τὸ βαθύτερο κήρυγμα ζητεῖ ὁ Καρνάβαλος, περιφερόμενος εἰς τοὺς δρόμους τῆς Πολιτείας: Τὴ μεταμόρφωσι. Καὶ εἶναι ὁ εἰλικρινέστερος καὶ ἐντιμότερος τῶν ὑποκριτῶν.
Ἴσως θὰ νομίσετε, ὅτι ἀστειεύομαι. Ἀπολύτως ὄχι. Δὲν ὑπάρχει σοβαρώτερο πρόβλημα αὕτη τὴν ὥρα διὰ τὴν Ἐκκλησίαν. Δὲν εἶναι δυνατὸν ἡ Ἐκκλησία, καὶ μάλιστα ἡ Ὀρθόδοξος, ἡ δική μας Ἐκκλησία, νὰ νοηθῆ ὡς ἄσχετη πρὸς τὴ ζωή, πρὸς τοὺς καιρούς, πρὸς τὴν ἀγωνίαν αὐτῆς τῆς ὥρας, πρὸς τὰ φλέγοντα προβλήματα αὐτῆς τῆς στιγμῆς, ἁπλῶς ὡς πόλις ἐπάνω ὄρους κειμένη καὶ θεωροῦσα τὰ περὶ αὐτήν. Ὡς Ἐκκλησία εἴμεθα ἐμπεπλεγμένοι εἰς τὴν πορείαν τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων, εἰς τὴν μεγάλην αὐτὴν περιπέτεια, ποὺ ὀνομάζεται Ἱστορία, ἄγουσα εἰς τὴν τελείωσιν τῶν ἐσχάτων.
Ὑποκρινόμενοι τὴν χθές, ἀπουσιάζομεν ἀπὸ τὴν σήμερον καὶ ἡ αὔριον ἔρχεται ἄνευ ἡμῶν. Ὁμιλῶν εἰς τὴν 4ην Πανορθόδοξον Διάσκεψιν τῆς Γενεύης, εἶχον εἰπεῖ: «Ἡ χθὲς παρῆλθε πρὸ πολλοῦ, οὔτε κἂν τὴν σήμερον ζῶμεν, μᾶς προέλαβεν ἢ μεθαύριον». Τὸ ἐπαναλαμβάνω αὐτὸ σήμερον ἐντονώτερον. Διότι εἶναι ἡ πέραν τῆς αὐτάρκους ὑποκρισίας ἀλήθεια, ἡ ἁπλή, ἡ εὐκολωτέρα ἀντιμετώπισις τῶν προβλημάτων εἶναι νὰ τὰ χλευάση καὶ νὰ τὰ κατακρίνη κανεὶς καὶ νὰ ἀντιπαρέλθη, ὅπως ὁ Ἱερεὺς καὶ ὁ λευΐτης τῆς Σαμαρειτικῆς παραβολῆς. Ἀλλὰ ἡ πληγὴ εἶναι ἐδῶ καὶ κράζει.
Ποιὸς μπορεῖ ὑπευθύνως νὰ μᾶς πῆ, ὅτι εἶναι ἔξω κάθε ἱστορικῆς, ἐξελικτικῆς πραγματικότητας ὅλα αὐτὰ τὰ συνταρακτικὰ γεγονότα καὶ φαινόμενα τῆς νέας γενεᾶς τῆς ἀνθρωπότητος, ἡ ἔξαλλη μουσική, οἱ ἔξαλλοι χοροί, ἡ ἔξαλλη ἐπένδυσις, ὅλη αὐτὴ ἡ παγκόσμιος ἐπανάστασις τῆς νεολαίας;Άν ὅλοι οἱ μικρόνοες, ὅλοι οἱ ἐθελοτυφλοῦντες, ὅλοι οἱ παρελθοντολόγοι καὶ ἐγκαυχώμενοι διὰ τὴν ἀρετὴν τῆς ἐποχῆς των συνωμοτήσουν, διὰ νὰ κατακρίνουν ὅλα αὐτὰ τὰ πράγματα, ἡ Ἐκκλησία ἔχει χρέος νὰ σταθῆ μὲ θεανδρικὴν κατανόησιν, ἐνανθρωπιζομένη ὅπως ὁ Κύριός της ἐν μέσω ἑνὸς νέου κόσμου, ποὺ ἔρχεται μακρόθεν, καὶ νὰ ἀκούση αὐτὴ τὴν ἀγωνιώδη κραυγήν, ποὺ ἀναπηδᾶ ἀπὸ ὅλα αὐτὰ τὰ θεωρούμενα ἀπὸ μᾶς ἔξαλλα πράγματα. Κάτι ἔχει νὰ μᾶς πῆ μὲ ὅλα αὐτὰ τὰ φαινόμενα αὐτὸς ὁ κόσμος, ποὺ ἔρχεται νέος εἰς τὸ προσκήνιον τῆς Ἱστορίας.
Τὰ νομιζόμενα ἔξαλλα δι᾿ ἡμᾶς τοὺς παλαιούς, ὅταν λάβωμεν ὑπ᾿ ὄψιν τὸ φοβερὸν γεγονός, ὅτι ἕνα ἀπὸ τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς ἐποχῆς μας εἶναι ἡ τεραστία ἀπόστασις, ποὺ ὑπάρχει στὴ διαδοχὴ τῶν γενεῶν, δηλαδὴ ἡ γενεά, ἡ ὁποία ἔρχεται ἔπειτα ἀπὸ ἐμένα ἔχει ἀπόστασιν τριῶν γενεῶν. Πῶς ἔχομεν τὴν ἀξίωσιν νὰ τὴν κατανοήσωμεν ἡμεῖς αὐτὴν τὴν νέαν γενεάν, ποὺ ἔρχεται, ἐὰν δὲν εἴμεθα Ἐκκλησία Χριστοῦ συνεχῶς ἐνανθρωπίζομενη, συνεχῶς μεταμορφουμένη καὶ συνεχῶς μεταμορφώνουσα;
...
Δὲν θὰ ἐπιζήσωμεν ὡς χριστιανικαὶ ἐπὶ μέρους Ἐκκλησίαι καὶ Ὁμολογίαι τοῦ κύματος αὐτοῦ τῶν ἐπερχομένων, ἐὰν δὲν ἑνωθῶμεν ὅλοι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Εἶναι πλέον ἡ ὥρα νὰ λυτρωθῶμεν ἐκ τῆς ἀντιπατερικῆς Ἰδέας, ὅτι ἡ Ἐκκλησία μόνον μέχρις ἑνὸς ὁρισμένου σημείου τῆς Ἱστορίας ἦτο δυνατὸν νὰ ἑρμηνεύση τὴν θείαν Ἀποκάλυψιν. Πρέπει, ἐπὶ πλέον τοῦ πατερικοῦ πνεύματος, νὰ ἀναλάβωμεν ὡς Ἐκκλησία τὴν θείαν ὑπευθυνότητα καὶ τόλμην καὶ γενναιότητα τῶν Πατέρων καὶ νὰ θεολογήσωμεν τὸν Χριστόν, τὸ Εὐαγγέλιον καὶ τὴν Ἐκκλησίαν. Ὄχι μὲ νομοκρατικὴν φαρμακίδειον, φερ᾿ εἰπεῖν, σωματειακὴν ἀντίληψιν τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ τῆς Ἐκκλησίας ὡς Σώματος Χριστοῦ, ζῶντος ἐν τὴ ἀναστάσει.
Ἀδελφοί μου,
Τώρα εἰσερχόμεθα εἰς τὴν Ἁγίαν Τεσσαρακοστὴν καὶ στὸ βάθος μᾶς ἀναμένει τὸ δράμα, τὸ θαῦμα καὶ τὸ βίωμα τῆς Ἀναστάσεως, τὸ κατ᾿ ἐξοχὴν βίωμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἂς πορευθῶμεν πρὸς αὐτὸ τὸ ὅραμα καὶ βίωμα, ὄχι ἀσυγχώρητοι, ὄχι μὴ συγχωρήσαντες, ὄχι ἐν νηστείᾳ ἁπλῶς κρέατος καὶ ἐλαίου, ὄχι ἐν ὑποκρισίᾳ, ἀλλὰ ἐν θείᾳ ἐλευθερίᾳ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ. Ἐν τῷ πνεύματι τῆς ἀληθείας, ἐν τῇ ἀληθείᾳ τοῦ πνεύματος.
Ὁ Χαλκηδόνος ΜΕΛΙΤΩΝ
Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος Κύρου Μελίτωνος, Λόγοι καὶ Ὁμιλίαι, 1991,
ἐκδ. Πανσέληνος

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2009

ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΗΚΕ ΤΟ MEGA CHANNEL!


Μια ευχάριστη δι εμέ είδηση κυκλοφόρησε χθές, ‘Οτι το ΕΡΣ κατεδίκασε το κανάλι MEGA σε χρηματική ποινή 15.000 €.
Μπορείτε να την παρακολουθήσετε από το Blog http://troktiko.blogspot.com/2009/02/blog-post_873.html
Ιδού η είδηση:


«Τρίτη, 24 Φεβρουάριος 2009
Αποφάσεις και πρόστιμα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης
Πρόστιμο 15.000 ευρώ επέβαλε το ΕΣΡ στο τηλεοπτικό κανάλι «Mega» για την εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega», λόγω παράληψης-παράδοσης ροής προγράμματος, που είχε ζητηθεί από το Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, Αμβρόσιο. Η Ιρις Αυδή και ο Κωνσταντίνος Τσουράκης πρότειναν σύσταση..» .

Η ιστορία της υποθέσεως αυτής έχει ως εξής:
Στά πλαίσια της εκπομπής του MEGA μέ τίτλο«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA» στις 7.15΄π.μ. το πρωΐ της 15ης Δεκεμβρίου 2008 οι τηλεπαρουσιαστές κ.κ. Δ. Καμπουράκης και Γ. Οικονομέας, χωρίς αφορμή και χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο, προέβησαν σε ύβρεις κατά του προσώπου μου. Να μερικές φράσεις:

«Αυτός ο θλιβερός ρασοφόρος, γιατί δεν μπορώ να το πως αλλοιώς, να μη τον πώ χειρότερα....δεν είναι καθόλου σεβάσμιος. Είναι θλιβερός ρασοφόρος.....Κατάλαβες ο άθλιος ρασοφόρος, ο γελοίοςτύπος, να μη πω καμμιά χειρότερη κουβέντα.....Μπράβο, ρε Αμβρόσιε, μπράβο ρε Αμβρόσιε.... Αυτός ήταν Ταγματάρχης της Χωροφυλακής, έχει δείρει κόσμο. Αυτός, ο Αμβρόσιος, έχει δείρει κόσμο..... Με στολή, με στολή, αλλά μετά....»

Έπειτα από την εκπομπή αυτή, την οποίαν δεν παρακολούθησα – άλλοι με επληροφόρησαν για το περιεχόμενό της- εζήτησα από τους υπευθύνους του Σταθμού να μου παραχωρήσουν αντίγραφο της σχετικής εκπομπής προκειμένου να ενημερωθώ υπευθύνως.

Κατά παράβασιν πάσης δεοντολογίας οι υπεύθυνοι του MEGA δεν με ετίμησαν με μίαν απάντησιν.
Κατόπιν τούτου στις 29 Ίανουαρίου 2009 απευθύνθηκα προς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και εζήτησα την παρέμβασίν του. Έτσι και το DVD έλαβα και ποινή επιβλήθηκε.

Πρός
τό «Ἐθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης»
Πανεπιστημίου καί Άμερικῆς, 5
105 64 ΑΘΗΝΑΣ

Τό πρωΐ τῆς 15-12-2008, ἐξ ἀφορμής σχολίου μου εἰς τήν προσωπικήν μου ἱστοσελίδα (mkka.blogspot.com), ἀναφερόμενον εἰς τά γεγονότα τῶν ἡμερῶν ἐκείνων, ὁ δημοσιογράφος κ. Δημήτριος Καμπουράκης, συμπαραστα-τούμενος καί ἀπό τόν συνάδελφόν του κ. Γεώργιον Οἰκονομέαν, κατά τήν διάρκειαν τῆς πρωϊνῆς ἐκπομπῆς των μέ τίτλον «ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΩΡΑ MEGA» τοῦ τηλεοπτικοῦ διαύλου MEGA CHANEL, κατεφέρθη ἐναντίον τοῦ προσώπου μου, χρησιμοποιῶν ἀνοικείους καί ἄκρως προσβλητικάς ἐκφράσεις, ὅπως «αὐτός ὁ θλιβερός ρασοφόρος, ὁ ἄθλιος ρασοφόρος» κ.ἄ.
Πρός πληρεστέραν ἐνημέρωσίν μου καί ἀντιμετώπισιν τῆς προκλήσεως τήν 16ην Δεκεμβρίου 2008 δι’ ἐξωδίκου Διαμαρτυρίας, ἐπιδοθείσης διά Δικαστι- κοῦ Ἐπιμελητοῦ, ἐζήτησα ἀπό τόν Σταθμόν νά μοῦ ἀποστείλῃ άντίγραφον τῆς ἐπιμάχου ἐκπομπῆς.
Μέχρι σήμερον οὐδεμιᾶς ἀπαντήσεως ἐτύχομεν! Διό καί θεωροῦμεν τήν περιφρόνησιν ταύτην μείζονα ὕβριν, βαρυυτέραν καί τῶν ὅσων εἰς τήν ἐπίμαχον ἐκπομπήν ἐλέχθησαν περί ἐμοῦ.
Ἀπευθυνόμενος σήμερον πρός Ὑμᾶς ἔχω τήν τιμήν νά Σᾶς παρακαλέσω, ὅπως:
1. Ἐν τῷ πλαισίῳ τῶν ἁρμοδιοτήτων Σας προστατεύσητε τό καλόν ὄνομα ἑνός Ἐπισκόπου, ὁ ὁποῖος ούδεμίαν ἄλλην περιουσίαν κέκτηται. Τό καλόν ὄνομα εἶναι ὁ θησαυρός μου. Χωρίς αὐτό ὁ λόγος μου δέν δύναται νά ἔχῃ ἰσχύν, οὐδέ κύρος. Ἑπομένως, παρακαλῶ νά λάβετε τήν παροῦσαν ὡς καταγγελίαν μου διά τά περαιτέρω.
2. Νά στηλιτεύσετε τήν ἐπιδεικνυομένην περιφρόνησιν πρός ἕνα θιγέντα θεατήν, ὁ ὁποῖος ζητεῖ ἀντίγραφον καί οἱ διοικοῦντες ἀρνοῦνται νά τό παραχωρήσουν.
3. Νά ἐκδώσετε ἐντολήν πρός τήν διεύθυνσιν του MEGA CHANEL, διά νά μοῦ ἀποστείλῃ ἔνα DVD-ἀντίγραφον τοῦ περιεχομένου τῆς ἐκπομπῆς, προκειμένου νά ἐνημερωθῶ ἐπισήμως καί πρός ὑπεράσπισιν τῆς ἀξιοπρεπείας μου.
4. Διά παντός μέσου καί τρόπου, ὅν ὑμεῖς διαθέτετε, νἀ ἀποδείξετε πρός με ὅτι ἐν Ἑλλάδι λειτουργοῦν εἰσέτι οἱ Νόμοι τοῦ Κράτους καί ὅτι δέν ἰσχύει τό «δίκαιον τοῦ ἰσχυρωτέρου».
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1. Φωτοαντίγραφον τῆς ἐξωδίκου διαμαρτυρίας μου
2. Ἀντίγραφον τοῦ σχολίου μου εἰς τό Blog
__________________________________

Κάποιος ευαίσθητος φίλος «ΑΝΩΝΥΜΟΣ» ενοχλήθηκε. Δεν έχει δίκηο. Ιδού ο ευγενής τρόπος, με τον οποίον θέλησε να με σωφρονήσει!
«Μα, π. Αμβρόσιε, δεν ντρέπεστε λίγο να τρέχετε συνέχεια τους χριστιανούς στα πολιτικά δικαστήρια; Μόνο αντιπροσωποι του Χριστου αποδεικνυετε οτι δεν ειστε. Λιγη ντροπη δεν βλαπτει, κυριε. Ντρεπομαστε για σας.Καπως ετσι εκανε και ο Ιησους Χριστος; Ντροπη, ντροπη, ντροπη!!!!»

Αγαπητέ Ανώνυμε.
Το καλό όνομά είναι η περιουσία μας. Να το καταλάβετε. Χωρίς αυτό ο λόγος μας θα είναι κενός και ατελέσφορος. Περιμένω να ακούσω τις κρίσεις σας για την δημοκρατική διαχείριση της ελευθερίας του λόγου από τα ΜΜΕ

Με αγάπη στην αλήθεια.
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
25 Φεβρουαρίου 2009
ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Σήμερα ελάβαμε το πολυπόθητο DVD εκ μέρους του κ. Καμπουράκη καί μία επιστολή, διά της οποίας εκφράζει μεταμέλειαν και ζητεί συγγνώμην.Επίσης χθές εδέχθημεν τηλεφώνημα από τον Δικηγόρον κ. Αναστάσιον Κωνσταντινίδην, Νομικόν Σύμβουλον της Εφημερίδος "ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ", ο οποίος μας ανήγγειλε τήν εκ μέρους κ. Καμπουράκη αποστολήν προσωπικής επιστολής καί εφάνη πρόθυμος διά τήν ηθικήν αποκατάστασιν ημών καί την προβολήν του έργου μας. Επεφυλάχθημεν να απαντήσωμεν.
Εις προσεχή ανάρτησιν θα εκθέσωμεν λεπτομερέστερον τα στοιχεία αυτά.
+ Ο Κ & Αι Α
26.02.2009
KAI ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ! ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ!
Β) Ανέκδοτο:
Ο Μπους επισκέπτεται ένα νηπιαγωγείο και αρχίζει να μιλάει στα παιδάκια για το πόσο μεγάλη είναι η Αμερική, για το πόσο δημοκρατική και σπουδαία... χώρα είναι και για το πώς υπερασπίζεται όλο τον κόσμο, για την τρομοκρατία και για το πώς τελικά θα μας σώσει από όλους τους τρομοκράτες. Αφού λοιπόν τελειώνει μετά από κάνα μισάωρο, λέει στα παιδάκια να κάνουν ότι ερώτηση θέλουν.
Σηκώνει το χέρι του ο μικρός Jack, ο πρόεδρος του χαμογελάει και ο Jack αρχίζει:
- Έχω 3 ερωτήσεις κ. πρόεδρε:
1. Πώς είναι δυνατόν να είστε πρόεδρος αφού πήρατε λιγότερες ψήφους από τον αντίπαλό σας στις εκλογές;
2. Συμφωνείτε πως η βόμβα στη Χιροσίμα ήταν η μεγαλύτερη τρομοκρατική πράξη της ιστορίας;
3. Είναι αλήθεια ότι θέλετε να βομβαρδίσετε το Ιράκ χωρίς καμία απόδειξη μόνο και μόνο για τα πετρέλαια;
Ο Bush χλωμιάζει, κομπιάζει και πάνω στην ώρα χτυπάει το κουδούνι και βγαίνουν τα παιδιά διάλειμμα.
Όταν επιστρέφουν λοιπόν, ο πρόεδρος ξαναλέει στα παιδιά να κάνουν ότι ερώτηση θέλουν. Σηκώνει το χέρι του ο μικρός Danny, ο πρόεδρος του χαμογελάει και ο Danny αρχίζει:
- κ. Πρόεδρε έχω 5 ερωτήσεις:
1. Πώς είναι δυνατόν να είστε πρόεδρος αφού πήρατε λιγότερες ψήφους από τον αντίπαλό σας στις εκλογές;
2. Συμφωνείτε πως η βόμβα στη Χιροσίμα ήταν η μεγαλύτερη τρομοκρατική πράξη της ιστορίας;
3. Είναι αλήθεια ότι θέλετε να βομβαρδίσετε το Ιράκ χωρίς καμία απόδειξη μόνο και μόνο για τα πετρέλαια;
4. Γιατί σήμερα το κουδούνι χτύπησε 20 λεπτά νωρίτερα;
5. Πού είναι ο Jack ;

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2009

ΤΑ ΜΕΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΡΜΗΝΕΥΤΑ!Μεταφέρουμε εδώ από τό "Ζωνταντό ιστολόγιο" (18.02.08) μια είδηση, που είναι καταπληκτική. Έρχεται από την Μόσχα και λέγει, ότι, σύμφωνα με την επιστημονική έρευνα, κατά τήν ημέρα των θεοφανείων αλλάζει η σύσταση των υδάτων. Στη Ρωσσία ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο επομένως τά Θεοφάνεια εκεί εορτάζονται, όπως καί στα Ιεροσόλυμα, όταν το δικό μας ημερολόγιο δείχνει 19 Ιανουαρίου (13 ημέρες αργότερα).
Τα μεγαλεία του Θεού είναι και ανεξήγητα και θαυμαστά. "Ως εμεγαλύνθη τα έργα Σου, Κύριε".


+ Ο Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος


20 Φεβρουαρίου 2009

Θεοφάνεια, αγιασμός και χημικές ιδιότητες νερών Φεβρουαρίου 18, 2009
Posted by stylianosm in : Ενέργεια / Περιβάλλον, Ορθοδοξία / Εκκλησία , trackback
Αναδημοσιεύουμε μια διαφορετική είδηση από την Ρωσία που πληροφορηθήκαμε στη σημερινή (18/2/2009) πρωινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
Παρατίθεται η ελληνική μετάφραση της είδησης με δικές μας επισημάνσεις, και στη συνέχεια το αγγλικό και το ρωσικό πρωτότυπο άρθρο.
#Η ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ ΑΡΚΕΤΕΣ ΦΟΡΕΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
Μόσχα, 5 Φεβρουαρίου 2007, Interfax.

Όλα τα νερά, συμπεριλαμβανομένων αυτών του συστήματος τροφοδοσίας νερού, άλλαξαν τις φυσικές τους ιδιότητες την ημέρα των Θεοφανείων και την παραμονή, ανακάλυψαν πριν μερικές ημέρες, φυσικοί του Ερευνητικού Ινστιτούτου Sysin της Ανθρώπινης Οικολογίας και Υγιεινής του Περιβάλλοντος, της Ρωσικής Ακαδημίας των Ιατρικών Επιστημών (Russian Academy of Medical Sciences). Οι επιστήμονες του Ινστιτούτου καθημερινά εξέταζαν τις ιδιότητες και την ποιότητα του συνήθους νερού από το σωλήνα του δικτύου, μετρώντας την ποσότητα των ριζών ιόντων μέσα σ’ αυτό. Από τις 17 Ιανουαρίου (προπαραμονή των Θεοφανείων) το επίπεδο των ιόντων άρχισε να ανεβαίνει, και το νερό άρχισε να «μαλακώνει». Το επίπεδο του pH του νερού, ανέβαινε επίσης, κάνοντάς το λιγότερο όξινο, ανέφερε τη Δευτέρα η ημερήσια “Moskovsky Komsomolets”.
Όπως ανέμεναν, η μέγιστη δραστηριότητα έφτασε το βράδυ της 18ης Ιανουαρίου (παραμονή, και αγρυπνία των Θεοφανείων). Η υψηλή συγκέντρωση ιόντων έκανε την ηλεκτραγωγιμότητα του νερού ισοδύναμη με αυτήν από τεχνητό καταλύτη (ηλεκτρικά κεκορεσμένο νερό).
Η ηλεκτρομαγνητική δραστηριότητα άρχισε να πέφτει μετά το πρωί της 19 ης Ιανουαρίου και έφτασε στα κανονικά της επίπεδα κατά τις 20 Ιανουαρίου. Η αιτία για την γρήγορη άνοδο της ηλεκτρομαγνητικής δραστηριότητας του νερού την ημέρα των Θεοφανείων ήταν μία μεγάλη συγκέντρωση ιόντων στη λιθόσφαιρα της Γης, η οποία είναι ένα αληθινό ρεζερβουάρ ηλεκτρονίων, που μεταφέρει τα περισσότερα από αυτά στο νερό. Αυτά είπε ο δρ. Anatoly Stekhin, ένας πεπειραμένος ερευνητής. Οι ερευνητές επίσης μέτρησαν το επίπεδο (ποιότητας) της δομής του νερού των Θεοφανείων, παγώνοντας για το σκοπό αυτό νερό από τον αγωγό ύδρευσης, από τον ποταμό Moskva, και από ένα πηγάδι εκκλησίας.
Ακόμη και το νερό από το σύστημα τροφοδοσίας, το νερό της βρύσης, το οποίο συνήθως απέχει πολύ από του να είναι ιδανικό, φαινόταν αρμονικό στο μικροσκόπιο όταν το παγώσαμε είπε ο Stekhin.
Μετάφραση υπό Λεοντίου Μοναχού Διονυσιάτου.
#
Electromagnetic activity of water gets several times higher on Epiphany Day - scientists
Moscow, February 5, Interfax - All water, including that in the water supply system, changed its physical properties on the Epiphany Day and the day before it, the Sysin’s Research Institute of Human Ecology and Environmental Hygiene of the Russian Academy of Medical Sciences physicists found some days ago.
The institute’s scientists daily researched properties and quality of regular water from the pipe measuring quantity of ion radicals in it. From 17 January the ion radical level started rising, and the water started smoothening. The water’s pH level was rising too making it less acidic, the Moskovsky Komsomolets daily said on Monday.
As they had expected, the activity maximum was reached in the evening 18 January. The high amount of ion radicals made the water’s electroconductivity equivalent to that of an artificial catalyst (electron saturated water).
The electromagnetic activity started coming down in the morning 19 January and reached its normal level by 20 January.
The reason for that rapid raise of water electromagnetic activity on Epiphany Day was a great ion radical accumulation in the Earth lithosphere, which is ‘a real reservoir of electrons transferring most of them to water,’ Dr. Anatoly Stekhin, an experiment researcher, said.
The researchers also measured the Epiphany Day water’s level of structuring, freezing for that purpose some water from the pipe, some from the Moskva-River, and some form a church well.
‘Even water supply system tap water, which is usually far from ideal, looked harmonic in the microscope when we iced it,’ Stekhin said.
#
Святое распитие
Ученые доказали: вся вода на Крещение становится целебной

— Есть только одна разгадка тайны крещенской воды — ее божественное происхождение, — внушала мне бабушка. — Нам, смертным, большего знать не положено…Но, видно, так уж мы, смертные, устроены — вечно хотим вкусить запретного плода. Сенсационное открытие сделали на днях физики из НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. Сысина РАМН. В течение всего Крещения сотрудники института день за днем исследовали жидкость, взятую из-под крана. Итак, феномен подтвержден научно — вода в Крещение отличается от обычной высоким уровнем энергетики. Мало того, на возникновение этого необычного свойства в Крещение влияют… межпланетные магнитные поля. “МК” стал первым, с кем ученые поделились своим открытием.
О том, что крещенская вода исцеляет, гасит пламя страстей и отгоняет злых духов, церковь извещала испокон веков. А вот что именно делает ее такой волшебной? Этим вопросом задавались многие ученые. А вот специалисты лаборатории питьевого водоснабжения Института им. Сысина гадать не стали, а просто взяли и провели серьезное научное исследование.— Первым делом надо было зафиксировать фазу перехода воды в необычное состояние, — говорит один из участников эксперимента, кандидат технических наук Анатолий СТЕХИН. — Мы начали “следить” за ней аж с 15 января.— Каким образом?— Да просто набирали воду из-под крана, отстаивали и замеряли в ней количество ион-радикалов. В Крещение вода меняет свойства во всех источниках, включая столичный водопровод.Итак, число ион-радикалов в воде поползло вверх с 17 января. Вместе с этим вода становилась мягче, рос ее водородный показатель (уровень pH), что делало жидкость менее кислотной. Пика активности вода достигла, как и предполагалось, 18-го вечером. Из-за большого количества ион-радикалов электропроводность ее была действительно как у искусственно созданного католита (воды, насыщенной электронами). При этом водородный показатель воды перепрыгивал нейтральный (7 рН) на 1,5 пункта.— Мы изучили также степень структурированности крещенской воды, — поясняет Стехин. — Для этого нам пришлось заморозить несколько образцов — из-под крана, из церковного источника, из Москвы-реки. Так вот, даже вода из-под крана, которая обычно далека от идеала, в замороженном виде представляла собой под микроскопом гармоничное зрелище.Кривая электромагнитной активности воды начала снижаться уже утром 19 января и к 20-му приняла свой обычный вид.— Так что же стало причиной столь резкого повышения электромагнитной активности воды в Крещение?— Большое скопление ион-радикалов в литосфере Земли, — отвечает Стехин. — Ведь она является настоящим резервуаром электронов и передает большую их часть воде.В обычные дни количество энергии в воде меняется в зависимости от времени суток. С 7 часов вечера до 9 утра вода наиболее активна (но далеко не в той степени, что крещенская). Это самое хорошее время для того, чтобы умыться и сделать запасы для бытовых нужд. Когда же встает солнце, большое количество ион-радикалов “улетает” из воды в верхние слои атмосферы. Такими каналами, через которые от нас “убегает” энергия, являются все вихревые процессы в атмосфере. Неспроста во время активности циклонов у многих людей ухудшается самочувствие. Нам просто не хватает водной электромагнитной энергии. Но самое экстремальное явление, которое буквально опустошает Землю энергетически, — землетрясение.Что касается трех крещенских дней — это, по словам Стехина, “аномальный” период, когда на Земле всегда господствует антициклон. И электроны, повинуясь какому-то космическому воздействию, смирно “сидят” в литосфере и воде и насыщают нас целебными силами. Единственным объяснением этому может быть особое перераспределение полюсов магнитного поля, существующего между Солнцем и Землей. Именно космические силы и удерживают в Крещение энергию на Земле.— Кстати, в прошлые годы, когда мы делали разовые замеры показателей крещенской воды, ее активность была выше, чем в нынешнем, — отмечает ученый.На снижение параметров, безусловно, повлияли множество циклонов, которые бушевали на Земле перед Крещением, и теплая погода. Наверное, таким образом природа “намекает” нам о том, что со временем может вообще лишить грешное человечество своей благосклонности.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТАКомментарий профессора биофака МГУ, доктора наук Владимира ВОЕЙКОВА:— В том, что на воду влияют всевозможные магнитные и нейтронные бури, сомнений нет. В частности, учеными доказано, что свойства воды очень сильно меняет солнечное затмение. Причем повсеместно, независимо от степени затемнения в той или иной части земного шара. Что же касается процессов, которые влияют на воду в Крещение, они пока в полной мере не изучены. Возможно, в этот период действительно идет перестройка межпланетных магнитных полей и электроны воды каким-то образом “примагничиваются” к Земле. Но это лишь гипотеза. Чтобы объяснить феномен, нужны многолетние исследования.
Чем полезна крещенская водаТем, кто успел запастись самой активной крещенской водой, причем не важно, где вы ее набирали — из водопровода, из открытого источника или принесли из церкви, — ученые напоминают, что пить ее надо регулярно, желательно каждый день и натощак. Она великолепно поднимает иммунитет и делает человека устойчивым ко многим инфекциям. К примеру, если ребенка регулярно поить такой водой, он будет реже простужаться. Кстати, полезно не только пить крещенскую воду, но и умывать ею лицо по утрам и на ночь. Также будет не лишним поить крещенской водой живность и поливать растения. Все будут прибавлять в весе и активней расти.Преподобный Амвросий Оптинский посылал смертельно больному человеку бутылку со святой водой — и неизлечимая болезнь, к изумлению врачей, отступала. Старец Серафим Вырицкий всегда советовал окроплять продукты и саму пищу иорданской (крещенской) водой. Когда кто-нибудь сильно болел, он благословлял принимать по столовой ложке святой воды каждый час. Он говорил, что сильнее лекарства, чем святая вода, нет.

Πηγές: Μοναχός Λεόντιος Διονυσιάτης, Ιντερφάξ, Moskovsky Komsomolets μέσω της Πειραϊκής Εκκλησίας

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2009

ΕΛΑΤΕ, ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ, ΝΑ ΤΟ ΣΚΕΦΘΟΥΜΕ ΛΙΓΟ


ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΚΟ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΤΕΡΑ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ!

Ελάτε τώρα καλοί μου φίλοι να ξεκουρασθούμε λιγάκι από τις μεγάλες έννοιες και φροντίδες της καθημερινότητος. Ελάτε να θαυμάσετε μαζί μου την εξυπνάδα μερικών ανθρώπων, οι οποίοι χρησιμοποιούν τον χρόνο τους δημιουργικά καί όχι σε πράξεις βλακώδεις, πρός τις οποίες προέτρεπαν δύο συγκεκκριμένοι κ.κ. τηλεπαρουσιαστές. Ελάτε επίσης να θαυμάσετε τα δώρα της ηλεκτρονικής. Με ωραίες η και συνταρακτικές ενίοτε εικόνες από την ζωή και τη φύση καί με λόγια απλά, μας θέτουν ενώπιον των ευθυνών μας και μπροστά σε σοβαρά προβλήματα του περιβάλλοντος. Μας θυμίζουν, ότι έχουμε ιερό χρέος να συντηρήσουμε τον πλανήτη, που μας χάρισεν ο Πανάγαθος Θεός για προσωρινή κατοικία μας, νά τον συντηρήσουμε και να τον διατηρήσουμε. Η εντολή του Δημιουργού Θεού καί Πατρός πρός τους πρωτοπλάστους και δι αυτών πρός όλους μας ήταν ¨τηρείν καί φυλάττειν¨, δηλ. να τον συντηρούμε και να τον διαφυλάττουμε, να τον προστατεύουμε!

Ως πάροικος σ' αυτή τη γή αισθάνομαι τύψεις, ότι μερικές φορές ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΩ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Μπορεί να μήν υπήρξα ποτέ εμπρηστής καί άρα υπαίτιος καταστροφής ενός δάσους, αλλά δεν ημπορώ να καυχηθώ ότι ουδέποτε επέταξα στη θάλασσα ένα χαρτί, μια φλούδα από πορτοκάλι, μια πλαστική σακούλα....

Μήπως και σείς είσθε κάτω από τό αυτό κρίμα; Καιρός να συνέλθουμε. Καιρός να διορθωθούμε. Σας προσκαλώ λοιπόν σε μια ιερή σταυροφορία, που στόχο της θα έχει να περιορίσουμε τη χρήση του πλαστικού και μάλιστα στη μορφή της πλαστικής σακούλας.


ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΙΕΡΗ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ
Το ζήτημα της ευρείας χρήσεως του πλαστικού στην καθημερινή ζωή μας πέρα από την
χρηστικότητα έχει και μια πολύ βαθύτερη σημασία. Στο βάθος του χρόνου καταστρέφει τη ζωή μας.
Σας παρουσιάζω ένα πολύ ευχάριστο κείμενο με ωραίες εικόνες.
http://www.im-ka.gr/blog/plastiko.pps
ή και στη διεύθυνση: http://www.vpalmas.com/enviro/slide_show_1/plastic-bags.htm
(Για να αλλάζετε εικόνα να πατάτε το ENTER)
Παρακαλώ απολαύστε το και ......αν μπορείτε
α) ας ελαττώσουμε τη χρήση του πλαστικού
β) ας προσέξουμε που πετάμε κάθε τι πλαστικό, μάλιστα δε τις σακούλες.
Με αγάπη
+ Ο Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος.
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2009

ΣΗΜ. Απευθύνω από τη θέση αυτή θερμές ευχαριστίες σε όλους εκείνους, οι οποίοι παρακολουθούν το BLOG. O μετρητής μας δίδει τα ακόλουθα στατιστικά στοιχεία: Από τήν Κυριακή 7/02 έως την Κυριακή 15/02, δηλ. σήμερα, επεσκέφθησαν το Blog 2.993 επισκέπτες, δηλ. κατά μ.ο 374 επισκέπτες ημερησίως. Εξ αυτών οι 1.483 άνοιξαν το Blog για πρώτη φορά, είναι δηλ. καινούργιοι επισκέπτες.
Ημέρα αιχμής για την εβδομάδα (ογδομάδα θα την έλεγα) που μας πέρασε ήταν η Τετάρτη 11/02 με σύνολο 643 επισκεπτών, ημέρα δε με τους λιγώτερους επισκέπτες ήταν χθές Σάββατο 14/02 με 275 επισκέπτες.
Μας επισκέπτονται και μας παρακαλουθούν από Ευρώπη, Αμερική, Ασία, Αυστραλία και Αφρική! Αυτά ως απάντηση σε μερικούς μικρόψυχους επισκέπτες μας. Αυτή την ώρα ο Μετρητής δείχνει 114.322 επισκέψεις. Κυριακή 15/02/09 Ώρα 11.10' μ.μ.

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2009

ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.........ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΤΙΣΕΙ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΒΙΟΥ.


Χθές μόλις η κρατική Τηλέοραση (Νετ-ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ της 10ης Φεβρουαρίου, ώρα 06.30-06.55) διά των τηλεπαρουσιαστών της προέβη σε διδασκαλία και προτροπή πρός την πράξη του αυνανισμού, την οποία η διδασκαλία της Εκκλησίας εντάσσει στο χώρο των παθών και ονομάζει αμαρτία! Τό πάθος δηλ. που η καί "αργκώ" ακόμη το έχει απαξιώσει και το ονομάζει χλευαστικά μόνον με τον όρο μ@λ@κί@, το λανσάρισαν δημοσίως οι κ.κ. ΦΩΤΙΣΤΑΙ και ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ του Ελληνικού λαού! Καταφεύγω κατ' ανάγκην στη χρήση της απαραδέκτου αυτής λέξεως και ζητώ την κατανόηση των αναγνωστών μου, επειδή είναι λέξη που χρησιμοποιείται στο ιερό κείμενο του Ευαγγελίου, αλλά και σε ευχές της Εκκλησίας μας (.....θεραπεύων πάσαν νόσον καί πάσαν μ@λ@κί@ν εν τω λαώ). Αυτό λοιπόν, που καταδικάζει η ηθική του Ευαγγελίου οι κ.κ. τηλεπαρουσιαστές της Κρατικής TV το έκαμαν "συμβουλή" καί προτρέποντας μάλιστα έα νέο άνθρωπο να το επιχειρήσει!!!!!!

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ.
Λοιπόν, ένας φοιτητής από τά Γιάννενα, που ετοιμαζόταν για εξετάσεις μετά από δύο ώρες περίπου, και ετοιμαζόταν για αυτές επί ένα μήνα, παραπονέθηκε πως ένεκα της μελέτης είχε ένα μήνα τώρα να ζήσει μια γενετήσια ομιλία καί επαφή.

Τότε οι δύο υπεύθυνοι τηλεπαρουσιαστές, διερωτώμενοι ο ένας με τον άλλον είπαν πολλά ....... περί του σέξ χαριτωμένα μεταξύ τους, οπότε ο κ. Λυριντζής ακούσθηκε νά λέγει πρός τόν συνεργάτη του:

"ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΟΣΕΞ;" !!!!!!!


Μπράβο σας, κύριοι! Είσθε καί γονείς!

Με βάση αυτά τά δεδομένα, καί όχι μόνο, αποδέχομαι την πρόσκληση που κυκλοφορεί με e-mail από τόν ένα στον άλλο παραλήπτη με το κατωτέρω περιεχόμενο. Ελάτε, λοιπόν, κι εμείς σήμερα να κλείσουμε αυτό το χαζοκούτι, που λέγεται τηλεόραση, σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
Δώστε της σήμερα μια κλωτσιά, όπως ένα μουλάρι.


+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Σημ. Ευχαριστώ την αγαπητήν μοι Π. Χ...., που είχε την καλωσύνη να μου αποστείλει το e-mail

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣβήστε την τηλεόραση!
Για μια μέρα, έστω.
Δείξτε τους την δύναμη του κοινού
.Μην τους δώσετε άλλο το δικαίωμα της χειραγώγησής μας.
Ζητάμε ανεξάρτητη και αντικειμενική πληροφόρηση,
έγκαιρη, έγκυρη και σοβαρή ενημέρωση,
χωρίς ροζ και κίτρινες αποχρώσεις.

Λέμε όχι:

Στην παραπληροφόρηση της διαπλοκής.
Στα χειραγωγούμενα ΜΜΕ.
Στην συγκάλυψη των σοβαρών θεμάτων.
Στις εκπομπές - σκουπίδια χάριν τηλεθέασης.
Στα μονοθεματικά δελτία ειδήσεων.

Απαιτούμε σεβασμό και ποιότητα.

Κλείνουμε την τηλεόραση στις 11 Φεβρουαρίου.Όλοι μας!


Υ.Γ Στείλτε το με mail στους γνωστούς σας.Ας τους αποδείξουμε οτι δεν ανεχόμαστε άλλο τα σκουπίδια τους.
ΣΗΜ. Πέρασε πια η ημέρα, αλλά θα παρατείνω την ανάρτηση, μόνο και μόνο για να αναδειχθή το περιστατικό της ΝΕΤ!

Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2009

ΟΙ ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΕΣ "ΙΜΙΑ" ΚΑΙ ΠΆΛΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΑπό τόν δικτυακό ιστότοπο http://taxalia.blogspot.com/2009/02/blog-post_7475.html

δανεισθήκαμε και αναδημοσιεύουμε τα παρακάτω στοιχεία.


Τα κείμενα αναφέρονται στα θλιβερά γεγονότα των 'Ιμια, όπου χάθηκαν τρία παλληκάρια μας, Έλληνες κομμάντος. Ήταν τέτοιες ημέρες του έτους 1996. Τό θέμα επανέφερε στην επικαιρότητα ο Δημοσιογράφος κ. Χαρδαβέλλας, ο οποίος όμως φέρεται ότι υπέκλεψε καί επρόβαλε ως δικά του στοιχεία, γεγονότα τα οποία είχαν δημοσιευθή και σχολιασθή πολύ πρίν από άλλο δημοσιογράφο, τον κ. Όμηρο Φωτιάδη.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ 1η. Άν αληθεύει η καταγγελία της διευθύνσεως του ιστοτόπου " ta xalia mas", τότε αναδεικνύεται μια εισέτι αρρώστεια της σύγχρονης δημοσιογραφίας, ήτοι η υποκλοπή ξένης πνευματικής ιδιοκτησίας, καταγγέλλεται δηλ μία υποκλοπή!


Μια άλλη ασθένεια της σύγχρονης δημοσιογραφίας είναι η μη διασταύρωση των "πληροφοριών", βασικό χρέος του δημοσιογράφου. Κάτω από το σχήμα "δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν" δημοσιεύονται συνήθως τα πιό μεγάλα ψεύδη!
Τα κείμενα που ακολουθούν αναδεικνύουν και μια ακόμη αλήθεια. Το βράδυ των Ιμίων Πρωθυπουργός ήταν ο κ. Κωντ. Σημίτης. Στην κορύθφωση της κκρίσεως φανηκε σαν να τα έχει χαμένα ο άνθρωπος. Στο τέλος της κρίσεως, όπως ενθυμούμεθα, ευχαρίστησε δημοσίως τον Πρόεδρο των ΗΠΑ. Έκτοτε όμως τα Ίμια έγιναν γκρίζα ζώνη και ένα κομμάτι της εθνικής μας κυριαρχίας τέθηκε πλέον υοπό αμφισβήτηση. Άν μπορείτε, αγαπητοί μου, φίλοι, επισκεφθητε τά Ίμια. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ, διότι προβάλλει πιά διεκδικήσεις η Τουρκία. Σήμερα η Τουρκία επεκτείνει τις διεκδικήσεις της στο Αγαθονήσι......
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ 2α: Όπως καταδεικνύεται από τά κείμενα που ακολουθούν, οι κινήσεις των Τούρκων ήσαν εγκαίρως γνωστές στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών άπο μερικές ημέρες πρίν. Ο τότε Αρχηγός της ΕΥΠ Ναύαρχος κ. Βασιλικόπουλος ζητούσε επιμόνως να συναντήσει τον Πρωθυπουργό καί ο Σημίτης τον περιφρόνησε. ΔΕΝ ΤΟΝ ΔΕΧΘΗΚΕ! Ως αποτέλεσμα ήλθεν ο θάνατος των τριών παλληκαριών μας και η απώλεια ελληνικού εδάφους! Ποιός όμως εδίκασε τον τότε Πτωθυπουργό για την πράξη του εκείνη;


Συμπέρασμα: Όσο πιό ψηλά βρίσκεται η καρέκλα ενος αξιωματούσου, τόσο πιο εγγύτερα βρίσκεται στο απυρόβλητο.


Αν αληθεύουν όσα ο κ. Φωτιάδης γράφει, τότε οι Ελληνικές ένοπλες δυνάμεις ήσαν απολύτως έτοιμες να καταστρέψουν την Τουρκική υπεροψία και αναισχυντία. Αλλά δεν το έπραξαν, επειδή η πολιτική Ηγεσία δεν έξέδωκε την σχετική Εντολή!


Σε όλες τις εποχές υπάρχουν οι οσφυοκάμπτες πολιτικοί. Βεβαίως δέ και σήμερα!
Άν αληθεύουν όσα γράφουν τα κείμενα του κ. Φωτιάδη, οι δώδεκα Τούρκοι κομμάντος, που είχαν αποβιβασθή τότε στα Ίμια και ύψωσαν την Τουρκική σημαία εκεί, σήμερα δεν υπάρχουν στη ζωή. Κατά ένα μυστηριώδη τρόπο όλοι εξαφανίσθηκαν, όλοι εφονεύθησαν! Μερικοί εξ αυτών βρήκαν το θάνατο ομαδικά σέ ένα ελικόπτερο, το οποίον εξερράγη στον αέρα!
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ 3η: Άρα οι μυστικές δυνάμεις σ' όλα τα Κράτη έχουν το δικό τους κώδικα. Εξοντώνουν τους ανεπιθυμήτους ή τους μη εύχρηστους πιά με το δικό τους ευρηματικό τρόπο. Μήπως έτσι δεν εφονεύθη και ο μακαριστός Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πέτρος;


Κύριε ελέησον! Δειλά- δειλά όλο και πιό συχνά ακούγεται ότι και μια άλλη εκκλησιαστική προσωπικότης κάπως έτσι -μυστηριωδώς- έφυγε από τη ζωή. "Τον έφαγαν, ισχυρίζονται προφορικά κάποιοι και μερικοί άλλοι γράφουν, οι ξένες μυστικές Υπηρεσίες". ΑΥΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΝ ΤΟ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ.ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ 4η: Άν οι δώδεκα Τούρκοι Κομμάντος έχουν αποθάνει, γιατί άραγε τα ελληνικά ΜΜΕ δεν μας ενημέρωσαν; Γιατί καταχώνιασαν, γιατί κατάπιαν την είδηση; Απάντησις: Επειδή μια τέτοια είδηση δεν πουλάει; Επειδή μερικά ΜΜΕ εξυπηρετούν ξένα συμφέροντα; Η απάντησις ας δοθή από σας.
Άν θέλετε, ανατρέξτε και στον ιστότοπο: http://strategy-geopolitics.blogspot.com/

+ Ο Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος


6 Φεβρουαρίου 2009
Ο μετρητής μας τώρα δείχνει 110 485 επισκέψεις

****************************************


ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΣ ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΝΟ Blog.
ΠΩΣ ΧΑΘΗΚΑΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΚΟΜΑΝΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΑ ΙΜΙΑ.-

Χθες το βράδυ 03.02.2009) ο έγκυρος και λίαν αγαπητός δημοσιογράφος, κ. Κ. Χαρδαβέλας, στην εκπομπή του με διακριτικό τίτλο, «Αθέατος Κόσμος», παρουσίασε στοιχεία, για την τύχη των 12 Τούρκων κομάντος της «Ομάδος Καρντάκ», οι οποίοι είχαν αποβιβαστεί στα ΄Ιμια. Οι αναφορές της εκπομπής, βασίστηκαν κατά κύριο λόγο, σε παλαιότερο άρθρο του διαχειριστή του ιστολογίου. Ουδεμία αναφορά έκανε στην πηγή των πληροφοριών του ο κ. Κ. Χαρδαβέλας, παρουσιάζοντας το γεγονός ως δικό του προϊόν έρευνας…
......................
Στο τεύχος 9 του περιοδικού «ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ» (Μάρτιος-Απρίλιος 2008)
φιλοξενήθηκε άρθρο του ΄Ομηρου Φωτιάδη με τίτλο «ΕΥΠ-Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΟΠΩΝ». Υπήρξαν πλήθος αναφορές για το εν λόγω άρθρο και αρκετές αναδημοσιεύσεις, κυρίως στο διαδύκτιο. Ενδεικτικά αναφέρεται η αναδημοσίευση του άρθρου στο περιοδικό «FANTOMAS» τεύχος 24 (Ιούνιος-Ιούλιος 2008). Στοιχεία από το άρθρο δημοσιεύθηκαν και στο παρών ιστολόγιο στις 19. 06. 2008

Το άρθρο υπάρχει ανηρτημένο ολόκληρο στο έγκυρο και φιλικό μας site του Defencenet,
στην ενότητα του forum (http://www.defencenet.gr/forum/index.php?topic=4969.0)


Το επίμαχο θέμα δημοσιεύεται κάτωθι, από το ως άνω άρθρο.-

«ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ - ΙΜΙΑ 1996
Ενώ η ένταση και η κρίση μεταξύ της Ελλάδα και της Τουρκίας κορυφώνονταν, και ο Ελληνικός Στόλος ελάμβανε θέσεις μάχης στο Αιγαίο, Μονάδες του Στρατού βρίσκονταν κυριολεκτικά με το δάχτυλο στην σκανδάλη, ο τότε Αρχηγός της ΕΥΠ, Ναύαρχος κ. Βασιλικόπουλος, ζήτησε ακρόαση από τον τότε πρωθυπουργό, κ. Κ. Σημίτη, μια μέρα πριν την αποβίβαση των Τούρκων στρατιωτών στα Ίμια. Ούτε κάθισμα δεν πρόσφεραν στον κ. Βασιλικόπουλο κατά την διάρκεια της αναμονής του… ο Κ. Σημίτης απαξίωσε να δεχθεί τον Αρχηγό της ΕΥΠ. Ο Βασιλικόπουλος εκλιπαρεί να δει έστω κάποιον Υπουργό, καθώς τα ζητήματα που θέλει να θέσει είναι επείγοντα και υψίστης σημασίας…

Γιατί επέμενε ο κ. Βασιλικόπουλος τόσο έντονα να δει τον Σημίτη;
Η ΕΥΠ από μήνες πριν ήξερε με κάθε λεπτομέρεια τις κινήσεις και τα σχέδια των Τούρκων και είχε ενημερώσει τα αρμόδια όργανα της κυβέρνησης. Με το ξέσπασμα ης κρίσης, η ΕΥΠ κινητοποίησε κατάλληλα δεκάδες πράκτορές της στο εσωτερικό της Τουρκίας. Ακόμη και μέσα στα άδυτα του Τουρκικού Γενικού Επιτελείου Στρατού. Γνωρίζαμε κάθε λεπτομέρεια, κάθε κίνηση των Τούρκων. Η ΕΥΠ κατάφερε και υπέκλεψε τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ υψηλόβαθμων Τούρκων στρατιωτικών, στην οποία δίνονταν εντολή να μεταφερθεί ομάδα κρούσης Τούρκων κομάντος από την Κωνσταντινούπολη για να καταλάβει μια από τις νησίδες των Ιμίων.
Υπήρχε όλος ο χρόνος, να αποφύγει η Ελλάδα την ταπείνωση και τα μελλοντικά σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει μέχρι σήμερα. Απλά πράγματα… η μία νησίδα των Ιμίων ήταν αφύλαχτη. Οι Τούρκοι το γνώριζαν και την κατέλαβαν με μια επιχείρηση «αποβίβασης» η οποία ήταν για γέλια. Εάν άκουγαν τον κ. Βασιλικόπουλο, οι Τούρκοι ποτέ δεν θα πατούσαν στα Ίμια. Δεν θα φτάναμε να υποστείλουμε την Σημαία μας, ούτε να λέμε μέσα από το βήμα της Βουλής «ευχαριστώ» στους αμερικάνους.
Επίσης, ολόκληρη η αιχμή του δόρατος του Τουρκικού Στρατού στον Έβρο, η 9η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία, η οποία είχε λάβει επιθετική διάταξη και προχώρησε στους χώρους εφόρμησης της, είχε κωλύσει μέσα στα πλημμυρισμένα νερά του Έβρου. Όλα τα άρματα των Τούρκων, βρίσκονταν κάτω από το νερό μέχρι το ύψος του πύργου τους. Η Ελλάδα είχε στρατηγικό και τακτικό πλεονέκτημα ανέλπιστο. Η καλύτερη Ταξιαρχία αρμάτων του Τουρκικού Στρατού, ήταν ακίνητη και έτοιμη να καταστραφεί σε λίγα λεπτά από το Ελληνικό πυροβολικό. Η παρακώλυση της Ταξιαρχίας, έφερε σε τεράστια ταραχή τις Τουρκικές δυνάμεις. Ανατράπηκαν όλα τα επιθετικά τους σχέδια. Η καταστροφή τους σε περίπτωση σύγκρουσης στον Έβρο θα ήταν θέμα ωρών.
Πλήθος άλλα στοιχεία είχε στην διάθεσή του ο Αρχηγός της ΕΥΠ. Η ΕΥΠ είχε ενεργοποιήσει εκατοντάδες πράκτορές της μέσα στα βάθη της Τουρκικής ενδοχώρας. Στρατηγικές γέφυρες, κέντρα διοίκησης, υποδομές, τηλεπικοινωνίες και εκατοντάδες άλλοι στόχοι, ήταν έτοιμοι να καταστραφούν, προκαλώντας πραγματικό χάος στην Τουρκία. Αρκούσε μόνο η εντολή ανάληψης δράσης.
Οι Έλληνες πολιτικοί προϊστάμενοι του κ. Βασιλικόπουλου απαξίωσαν να μιλήσουν με τον Αρχηγό της Ελληνικής Μυστικής Υπηρεσίας, τις τόσο κρίσιμες αυτές ώρες. Εάν ο κ. Βασιλικόπουλος εισακούονταν, η τροπή των γεγονότων θα ήταν πολύ διαφορετική. Σε καμία περίπτωση η Τουρκία δεν θα έβγαινε κερδισμένη σε κανένα επίπεδο.
Χάσαμε στα Ίμια τρεις λαμπρούς αξιωματικούς μας, με την πτώση του ελικοπτέρου μας. Πιθανόν το ελικόπτερό μας να καταρρίφθηκε από τους Τούρκους κομάντος στα Ίμια. Η επίσημε εκδοχή ήταν ότι κατέπεσε 1.5 μίλι μακριά από τα Ίμια. Ποτέ δεν είπαν ότι το κράνος ενός πιλότου βρέθηκε μήνες αργότερα στα δίχτυα ενός ψαρά της Καλύμνου δίπλα στις ακτές των Ιμίων. Όσοι γνωρίζουν πως είναι τα κράνη των πιλότων θα βγάλουν μόνοι τους τα συμπεράσματά τους…

Μυστηριώδεις Απώλειες
Μετά λίγους μήνες η περιβόητη «ομάδα Καρντάκ» των Τούρκων κομάντος που κατέλαβαν τα Ίμια συμμετείχε σε άσκηση στον Κόλπο της Μαρμαρίδας. Η ομάδα αυτή πήγαινε στις ασκήσεις ως ομάδα πρότυπο υπό τις διαταγές του Τούρκου Ταγματάρχη Ζεκί Σεν. Ο Ζεκί Σεν, ήταν ένας λαμπρός αξιωματικός των Καταδρομών, μέλος της SAT Μονάδος Ειδικού Πολέμου της Τουρκίας. Ο Ζεκί Σεν ήταν αδειούχος κατά την προαναφερόμενη άσκηση… Η «ομάδα Καρντάκ» απογειώθηκε με ελικόπτερο COUGAR για να εκτελέσει αεραπόβαση. Ξαφνικά σφοδρή έκρηξη καταστρέφει το ελικόπτερο, το πλήρωμα του και την «ομάδα Καρντάκ». Αύτανδρο βυθίζεται στα νερά της Μαρμαρίδας.
Μαζί με τον Σακί Σεν, απουσίαζαν άλλα δύο μέλη της «Ομάδας Καρντάκ». Τούρκοι δημοσιογράφοι ανέφεραν ότι υπήρξε Ελληνικό σαμποτάζ, εκδίκησης για τα Ίμια. Άλλοι ανέφεραν ότι Ελληνικό Μιράζ τους κατέρριψε. Άλλοι ότι Ελληνικό υποβρύχιο έβαλε με το πυροβόλο του και το κατέρριψε.
Η «ομάδα Καρντάκ» διαλύθηκε. Οι δύο παρασημοφορημένοι κομάντος που απουσίαζαν μεταφέρθηκαν σε άλλες μονάδες καταδρομών. Ο Αρχηγός τους Ζεκί Σεν, αποσπάστηκε μυστικά στην Γεωργία ως προσωπικό του ΟΗΕ.
Μετά δύο μήνες με διαφορά 3 ημερών, φεύγουν από την ζωή και οι δύο επιζώντες Τούρκοι κομάντος… και οι δύο σκοτώθηκαν σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα… Μέσα στο ίδιο έτος, 1996, και οι 12 Τούρκοι κομάντος των Ιμίων, δεν ήταν πλέον στην ζωή… έμεινε μόνο ο Αρχηγός τους.
Τα ίχνη του Ζεκί Σεν χάθηκαν… ώσπου το 2003, επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη. Στις 6 Μαΐου του 2003, ο Ζεκί Σεν γιόρτασε τα γενέθλια του με την κοπέλα του και τους φίλους του σε γνωστό κλαμπ της Κων/πόλης (LAILA) στην Περιοχή Ορτάκιοϊ (Ortaköy). Την νύχτα των γενεθλίων την πέρασε στο κοντινό ξενοδοχείο “CIRAGAN PALACE HOTEL”, παλαιό παλάτι του Σουλτάνου.
Την επόμενη μέρα, το μεσημέρι στις 3.30 μ.μ., ο Ζεκί Σεν πήγε στην πλατεία Ταξίμ και μπήκε στο McDonald και αγόρασε ένα χάμπουργκερ. Μόλις βγήκε από το φαστ φουντ, δέχθηκε την επίθεση τριών νεαρών, οι οποίοι τον κατακρεούργησαν με μαχαίρια και διέφυγαν στα στενά σοκάκια της Πόλις…
Κανείς δεν ξέρει την αλήθεια για τον χαμό της «ομάδας Καρντάκ» …
Ούτε και εμείς δεν θα την μάθουμε ποτέ… Θεία Δίκη; Ή μήπως η ίδια η Τουρκία είχε λόγους να τους κλείσει το στόμα; Τότε γιατί τους παρασημοφόρησε; Λέτε να αληθεύουν τα όσα έγραψαν οι Τούρκοι δημοσιογράφοι…;»
΄Ομηρος Φωτιάδης
**********
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΜΑ
"Νέα, επιβεβαιωμένη έκκληση... κάποιο παιδάκι έχει την ανάγκη μας... Για άλλη μια φορά ο θεσμός της αιμοδοσίας κρίνεται επιτακτικός και αναγκαίος. Αυτή την φορά πρόκειται για παιδί που νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» και έχει άμεση ανάγκη από αιμοπετάλια για να κρατηθεί στην ζωή.Απευθύνουμε έκκληση για την διάθεση αιμοπεταλίων στο Τμήμα Αιμοδοσίας- Αιμοπεταλίων του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», που λειτουργεί καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή) από τις 9.00 έως τις 17.30 και από 9.30 έως τις 13.00 κάθε Σάββατο και Κυριακή.Η διάθεση γίνεται στο όνομα της ασθενούς Χρυσούλας Καρμίρη του Μιχαήλ και οι ομάδες αίματος που συνταιριάζουν είναι: • AB, A, B, O. Οι αιμοδότες θα πρέπει να είναι έως 47 ετών.Ευχαριστούμε εκ των προτέρων, όποιον ευαισθητοποιηθεί και διαθέσει τα αιμοπετάλια του, κινούμενος στα πλαίσια του ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης.".

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2009

ΜΙΑ ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ


ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ

Σάν σήμερα, Κυριακή, 1η τοῦ μῆνα Φλεβάρη, σέ μιά μεγάλη πολιτεία μακρυά ἀπό τήν πατρίδα μας, μιά νεαρά ὕπαρξη, μετά τόν ἐκκλησιασμό της στόν Ὀρθόδοξο Ναό τῆς χώρας πού τήν φιλοξενοῦσε, ἄρχισε νά περιδιαβαίνει τόν κεντρικό δρόμο τῆς πόλης πού ἔμενε, σκεφτική. Τά μαγαζιά, ὅπως εἶναι γνωστό, ἦταν ἀνοικτά, ὅπως σέ πολλές χῶρες τοῦ ἐξωτερικό, καί ἡ μέρα ἐπέτρεπε νά κυκλοφορεῖ ἀρκετός κόσμος. Οἱ ἀλκυονίδες μέρες, τούτη τή χρονιά κράτησαν περισσότερο. Εἶχε περάσει ἕνας ὁλόκληρος μῆνας, ὁ Ἰανουάριος, τοῦ χρόνου ἐκείνου καί ἀκόμα στό νοῦ της, δέν εἶχε ξεκαθαρίσει, τό τί ἔπρεπε νά ἐπιδιώξει, τί στόχους νά βάλει, ἤ τί τέλος πάντων νά στοχεύσει τή νέα χρονιά, μιᾶς καί ἡ καθημερινότητα, τόσο ἡ δική της, ὅσο καί τῆς ἐν γένει ἐποχῆς της, ἦταν γεμάτη μέ σκιές δυσκολιῶν, ἀγωνίας καί προβληματισμοῦ.
Ἡ μέρα στολιζόταν ἀπό τόν λαμπερό ἥλιο πού ἔκανε ὅλα γύρω της πιό ὄμορφα, πιό φωτεινά, πιό ζεστά, πιο αἰσιόδοξα καί χωρίς νά τό καταλάβει εἶχε φθάσει στό μεγάλο πάρκο, μέ τίς ἀτέλειωτες σειρές τῶν ἀειθαλῶν δένδρων καί τά πολύχρωμα γεράνια, τούς μενεξέδες καί τά γιούλια, πού ἐναλλάσσονταν μέ τά ἀπείρου κάλλους καί χρωματισμῶν κυκλάμινα, ρόζ, κόκκινα, μώβ, λευκά, ἀσπροκόκκινα καί μέ ἄλλους συνδιασμούς χρωμάτων, πού ἦταν ἀδύνατον νά φαντασθεῖ ὅτι ὑπῆρχαν. Σκέφθηκε : << Θεέ μου, τί μεγαλεῖο εἶναι τοῦτο >> ‼! Διάλεξε ἕνα παγκάκι νά καθίσει καί νά ἀπολαύσει τοῦτο τόν φυσικό πίνακα τῆς ποικιλίας εἰδῶν καί χρωμάτων. Ἀλήθεια εἶναι πώς, πολλές φορές εἶχε περάσει ἀπό κεῖ, ἀλλά πρώτη φορά δέν χόρταιναν τά μάτια της ὅ,τι ἔβλεπαν. Κάθισε καί ἄφησε τή ματιά της νά περπατᾶ ἀντί γιά κείνη, καί νά χαϊδεύει ἕνα - ἕνα χωριστά τά λουλούδια πού τῆς φαίνονταν τώρα σάν κέρινα πλασμένα.
Ἡ καρδιά καί ὁ νοῦς της πλημμύρισαν ἀπό εὐχαρίστηση καί ἀπόμεινε ἐκεῖ, γιατί σκεφτόταν ξαφνικά πώς, κάπως ἔτσι πρέπει νἆναι καί στόν Παράδεισο. Λίγα μέτρα μακρύτερά της, τά περιστέρια ἀνεβοκατέβαιναν ἀπό τή χλόη τοῦ κήπου, στά κλαδιά τῶν δένδρων, ἄλλοτε συντροφιαστά καί ἄλλοτε μόνα, γουργουρίζοντας.
Γιά λίγο, ξέφυγε ἀπό ὅ,τι τήν ἀπασχολοῦσε καί ἀπορροφήθηκε στήν ἀπερίγραπτη ὀμορφιά.
Χορτασμένη εὐδαιμονία καί γεμάτη χαρά ἀνείπωτη, μετά ἀπό ὥρα, σηκώθηκε καί συνέχισε τό σεργιάνι της, μέ τό βλέμμα της νά περιεργάζεται τίς πολύχρωμες καρτέλες πού ἦσαν κολλημένες στίς βιτρίνες τῶν καταστημάτων καί ἔγραφαν πάνω τους τά ποσοστά τῶν ἐκπτώσεων τῶν εἰδῶν πού πουλοῦσαν. Τά χρώματα ἔπαιζαν στά μάτια της, καί γοργά περνοῦσαν καί ἔφευγαν ἀπό τό μυαλό της, τά εἴδη καί οἱ προσφορές τους.
Ἄλλωστε δέν εἶχε σκοπό της κάτι συγκεκριμένο νά ἀγοράσει. Ἄλλο ἦταν τό πρόβλημά της.
Ξαφνικά, τά μάτια της καρφώθηκαν στήν πελώρια κρυστάλλινη εἴσοδο ἑνός πολυτελοῦς καταστήματος καί στό μεγάλο κομμάτι χαρτί πού ἦταν κολλημένο πάνω της καί τό ὁποῖο ἔγραφε μέ μεγάλα καί φανταιζί γράμματα:


"Ο,ΤΙ ΠΑΡΕΤΕ – ΣΧΕΔΟΝ - ΔΩΡΕΑΝ"


Τῆς κέντρισε τό ἐνδιαφέρον τούτη ἡ ρεκλάμα καί ἀποφασιστικά ἔσπρωξε τήν πόρτα καί μπῆκε μέσα. Ἡ ἔκπληξή της ἔφθασε στά ὕψη, ὅταν εἶδε πίσω ἀπό τόν πάγκο ἕνα λευκοφορεμένο Ἄγγελο νά τήν ὑποδέχεται μέ οὐράνιο χαμόγελο καί εὐγενικά νά τήν ρωτᾶ, τί ἐπιθυμοῦσε.
Μετά τό στιγμιαῖο ξάφνιασμα τόν ρωτᾶ :
Τί πουλᾶτε ἐσεῖς ἐδῶ ;
Πρόθυμα ὁ Ἄγγελος τήν πλησιάζει καί τῆς ἀπαντᾶ :
Ἔχουμε τά πάντα. Ὅ,τι ἐπιθυμεῑτε θά τό βρεῑτε σέ μᾶς, ἀρκεῖ νά μᾶς τό πεῖτε. Προσέξτε καί ὄχι μόνο αὐτό, ἀλλά ὅλα μας τά εἴδη τά προσφέρουμε – σχεδόν – ΔΩΡΕΑΝ.
Δέν εἶχε προλάβει ὁ Ἄγγελος νά ἀποσώσει τήν φράση του καί ἡ κοπέλα ἁρπάζοντας τήν μοναδική αὐτή εὐκαιρία, ἄρχισε νά τοῦ ἀπαριθμεῖ :
- Ἐάν προσφέρετε ὅ,τι ἐπιθυμῶ, παρακαλῶ νά σημειώσετε,
• Πολλή, μά πολλή ἀγάπη, κατανόηση καί ἀλληλεγγύη, σέ ὄλα τά κοινωνικά στρώματα,
• Σεβασμό στίς αἰώνιες ἀλήθειες πού δίδαξε ὁ Χριστός,
• Στήν καθημερινή ζωή χρειάζομαι, ἀξιοπρέπεια καί ἐντιμότητα,
• Ἐξαφάνιση ὅλων τῶν ἀσθενειῶν, ἀπό κάθε μέρος τῆς πλάσης ὁλόκληρης,
• Τό τέλος τῶν πολέμων, πού μαίνονται σέ κάθε γωνιά, σχεδόν, τοῦ πλανήτη μας,
• Οἱ καταυλισμοί πού μένουν συνάνθρωποί μας, ταλαίπωροι τρωγλοδύτες, καί πού δέν ἔχουν στό ἥλιο μοίρα, νά μεταβληθοῦν σέ σπίτια θαλπωρῆς καί στοργῆς,
• Οἱ χιλιάδες ἄνεργοι νἄβρουν ἐργασία, καί νά μή περνοῦν τή ζωή τους γυρνώντας, ἀπό διαγωνισμό - σέ διαγωνισμό καί ἀπό ἐπιχείρηση σέ ἐπιχείρηση, παίρνοντας πάντα τήν ἴδια ἀπάντηση, εἴτε εἶναι νέοι, εἴτε εἶναι ἡλικιωμένοι, << Δυστυχῶς ἔχουμε προσλάβει ἄλλον>>,
• Τό διώξιμο τῆς φτώχιας, τῆς ἀπάτης, τῆς ψευτιᾶς, τῆς ἀδικίας, τῆς ὑποκρισίας, τοῦ ἐγωϊσμοῦ, τῶν ναρκωτικῶν, τῆς παλιανθρωπιᾶς………..
Ὁ Ἄγγελος μέ ἕνα νεῦμα, τήν διακόπτει εὐγενικά λέγοντάς της :
- Σοῦ ζητῶ συγγνώμη πού σέ διακόπτω, γιατί, ἄν κατάλαβα καλά, θά ἔχεις καί ἄλλες τέτοιες ἐπιθυμίες. Ἀλλά ἀπό αὐτά πού ἄκουσα νά ζητᾶς, πιστεύω πρέπει νά ἔχεις κάνει μιά παρανόηση. Ἔμεῖς ἐδῶ στό κατάστημά μας, δέν δίνουμε ἤ δέν πουλᾶμε ἕτοιμους καί ὥριμους καρπούς, ἀλλά τούς σπόρους τους. Ἐσύ πρέπει νά τούς πάρεις, καί νά τούς καλλιεργήσεις. Δηλαδή, νά τούς σπείρεις, νά φυτρώσουν, νά περιποιηθεῖς τά φυντάνια μέχρι νά γίνουν δένδρα, νά κάνουν καρπούς, καί μετά νά ἀπολαύσεις τήν παραγωγή τους.
Ἡ νεαρή κοπέλα ἔνοιωσε ἕνα ἁπαλό χάδι στόν ὦμο της καί γύρισε νά δεῖ. Ἦταν μιά κυρία μεσόκοπη, πού εἶχε ἁπλώσει τό χέρι της καί στήν συνέχεια γλυκά τῆς χάϊδεψε στό πρόσωπο. Εἶχε ἀνοίξει τά μάτια της καί μπρός της, συνέχιζε νά ἁπλώνεται τό μεγάλο πάρκο τῆς πόλης μέ τά λογῆς -λογῆς ἄνθη, πού τήν εἶχαν γοητεύσει. Οἱ καρδιακές της ἐπιθυμίες, εἶχαν γίνει ὄνειρο στό παγκάκι τοῦ πάρκου, μέ τόν ἥλιο νά συνεχίζει νά τῆς κάνει παρέα καί τήν ἄγνωστη κυρία νά τῆς χαμογελᾶ μέ κατανόηση και καλωσύνη.
"Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ, καί σᾶς ζητῶ συγγνώμη" ψέλλισαν τά χείλη της. Καί ἐπανέλαβε, "Εὐχαριστῶ πολύ"
Βλέποντας τήν ἄγνωστη κυρία νά ἀπομακρύνεται, ἄρχισε νά σκέπτεται ὅσα εἶχαν διαδραματισθεῖ στό ξύλινο παγκάκι, πού ἀκουμπισμένη ἀνάλαφρα στό χερούλι του, εἶχε πάρει πολλές ἀπό τίς ἀπαντήσεις στά ἐρωτήματά της.
Καί ὁ ποιητής τῆς ἱστορίας μᾶς ἐπισημαίνει πώς, μετά ἀπό πολλή σκέψη, ἐπέλεξε γιά πρωταγωνίστρια τήν νεαρή γυναίκα, διότι αὐτή εἶναι ἡ αὐριανή ΜΗΤΕΡΑ τῶν παιδιῶν, πού θά χτίσουν τόν καινούργιο κόσμο καί ΜΟΝΟ αὐτή μπορεῖ νά σπείρει τούς σπόρους καί ἀπό αὐτούς νά προέλθουν οἱ καρποί πού ζητοῦσε. Αὐτή θά βάλει τό προζύμι γιά νά γίνει τό ψωμί.
Ἄλλωστε τά παραδείγματα εἶναι ἄφθονα καί μέσα στήν σημερινή κοινωνία μας - ἀρκεῖ νά τίς ἀναζητήσουμε - μέ θέση ξεχωριστή νά ἔχουν οἱ γνωστές, Μακρίνες, οἱ Νόννες, οἱ Ἐμμέλιες καί οἱ Ἀνθοῦσες, πού πρόσφεραν στόν κόσμο τούς καρπούς τῆς φροντίδας τους κάτω ἀπό τά ὀνόματα, Χρυσόστομοι, Βασίλειοι, Γρηγόριοι.


Ευγενική προσφορά από τον Συνεργάτη μας Δ.Μ.

Ευχαριστώ θερμά

+ Ο Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος

1η Φεβρουαρίου 2009