Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2010

ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ......

........ΕΟΡΤΗ ΘΕΙΩΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΝ

_____Τα Άγια Θεοφάνεια είναι μια πολυσήμαντη εορτή για την Ορθοδοξία μας. Πρώτον εξ όλων κατά την Βάπτιση του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό φανερώθηκε η Αγία Τριάς, την Οποίαν εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί λατρεύουμε και δοξάζουμε. Ο Πατήρ, φανερώθηκε διά της φωνής "ούτος εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός εν Σοί ηυδόκησα". Το Άγιον Πνεύμα, φανερώθηκε "ωσεί περιστερά", κατερχόμενον καί περιϊπτάμενον. Ο δέ Υιός, φανερώθηκε εν σαρκί, ως Θεός καί άνθρωπος, και έρχεται προς τον Πρόδρομον και Βαπτιστήν Ιωάννην για να βαπτισθή.
_____Η πλούσια σε νοήματα και μοναδική στην νοηματική απόδοση των λέξεων ελληνική γλώσσα, την οποία δυστυχώς δολοφονήσαμε, με την λέξη Θ-ε-ο-φ-ά-ν-ε ι-α απέδωσε πλήρως το θεολογικό νόημα της εορτής. Θεοφάνεια λοιπόν είναι η φανέρωσις του Θεού στον κόσμο. Έκτοτε ο άνθρωπος, με τον προσωπικό του αγώνα κατά των παθών, δυνητικά ομιλώ, καθαρίζεται και αγιάζεται, οπότε μπορεί να καταστή καί "θεόπτης!¨, να δεί τό άκτιστο φώς, να βιώσει δηλ. μέσα του τη δόξα του Θεού! "Μακάριοι οι καθαροί τη καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται" (Ματθ. 5΄, στ.8).
_____Η άψυχη και άλογη κτίση δεν άντεξε στην φανέρωση του Θεού! Ο Ιορδάνης ποταμός δεν άντεξε αυτή τη θεία συγκατάβαση, γι' αυτό και άλλαξε πορεία, η ροή των υδάτων του έκαμε αναστροφή, γύρισε πίσω! Σε είδαν, Κύριε, τα νερά και εφοβήθηκαν! "Ο Ιορδάνης εστράφη εις τά οπίσω, θεασάμενος το πύρ της θεότητος σωματικώς κατερχόμενον και εισερχόμενον εις αυτόν", διαβάζουμε στα ιερά γράμματα της εορτής. "Ο Ιορδάνης εστράφη εις τα οπίσω, ορών τον αόρατον οραθέντα, τον κτίστην σαρκωθέντα, τον Δεσπότην εν δούλου μορφή....και νεφέλαι φωνήν έδωκαν, θαυμάζουσαι τον παραγενόμενον, Φως εκ Φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού"! (βλ. Ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού).
_____Το μεγαλείο της Ορθοδόξου πίστεώς μας αποκαλύπτεται διαχρονικά μέσα από θαύματα και θαυμάσια γεγονότα, ώστε να συντρίβεται η λογική των "λογικών" καί η σοφία των "σοφών"! (βλ. το ρηθέν "θα αφανίσω τη σοφία των σοφών και των έξυπνων την εξυπνάδα θα την καταπατήσω" ή αλλοιώς "απολώ την σοφίαν των σοφών και την σύνεσιν των συνετών αθετήσω" Α΄ Κορινθ. 1, στ. 19) Καθ' όσον η πίστη είναι πάνω, έξω και πέρα από τα όρια της ανθρώπινης λογικής. Ο Απόστολος Παύλος στην πρός Εβραίους επιστολή του με απόλυτα σαφήνεια προσδιορίζει το περιεχόμεον της πίστεως: "Πίστη σημαίνει σιγουριά γι' αυτά που ελπίζουμε και βεβαιότητα γι΄αυτά που δεν βλέπουμε" (Εβρ. κεφ. 11, στ. 1)
_____Έτσι λοιπόν η αναστροφή του Ιορδάνη ποταμού κάθε χρόνο επαναλαμβάνεται κατά τρόπο ανερμήνευτο για την ανθρώπινη λογική! Στο video, που δανεισθήκαμε από το διαδίκτυο, και σας παραθέτουμε, αγαπητοί μου φίλοι, βλέπετε το θέαμα αυτό. Σας παρακαλώ και σας ικετεύω. Μή το προσπεράσετε βιαστικά. Σταθήτε λίγο. Βγάλτε τα υποδήματα της λογικής σας. Δείτε το με απλότητα. Και στη συνέχεια στοχασθήτε: τι είναι αυτό που κάνει τον Ιορδάνη να κάνει αυτή την αναστροφή; ή μάλλον: Ποιός είναι Αυτός, μπροστά στον Οποίο ο Ιορδάνης συστέλλεται και αλλάζει πορεία; Είναι ο Κύριος της Δόξης! Ο Λυτρωτής μας! Ο Σωτήρ του κόσμου! Ο Χριστός μας! Ας Τον προσκυνήσουμε κι εμείς δοξαστικά! Ας τον ικετεύσουμε να λάμψει μέσα μας το δικό Του Φως, το αΐδιον φώς! "Λάμψον και ημίν τοις αμαρτωλοίς το φώς Σου το αϊδιον, πρεσβείαις της Θεοτόκου, Φωτοδότα δόξα Σοι" (Απολυτίκιο της Μεταμορφώσεως".
_____Εμείς, αγαπητοί μου φίλοι, με τη βοήθεια του Κυρίου μας, στο χρόνο που άρχισε προτιθέμεθα να δώσουμε έμφαση στο θαύμα! Θα επιδιώξουμε δηλ. να καταγράφουμε και να σας παρουσιάζουμε όσα κατά καιρούς θαύματα της μεγαλωσύνης του Θεού πέφτουν στην αντίληψή μας, παληά και νεώτερα, ώστε να δυναμώσουμε την πίστη μας μέσα στις ψυχές μας, στη δική μου και την δική σας. Αρχίσαμε την Πρωτοχρονιά με το θαύμα της Αγίας Μαρίνης. Συνεχίζουμε με το κατ έτος επαναλαμβανόμενο θαύμα στον Ιορδάνη ποταμό, στο οποίο και πέρισυ αναφερθήκαμε. Έπεται συνέχεια, αν ο Θεός ευδοκήση.
Στη σημερινή μας ανάρτηση, ενημερωτικά, θα δήτε και εικόνες από τον αγιασμό των υδάτων στο Αίγιο! Θαυμάστε μαζί μας το πλήθος των νέων παιδιών, τα οποία -τιμώντας την εορτή των θεοφανείων- "βούτηξαν" στα παγωμένα νερά του Κορινθιακού, μπροστά από την Παναγία Τρυπητή για να περισυλλέξουν τόν Τίμιο Σταυρό.
Με περισσή εν Χριστώ αγάπη
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Αίγιο, 7 Ιανουαρίου 2010ΑΙΓΙΟΝ, 6.01.2010

ΑΙΓΙΟΝ, 06.01.2010 2ο VIDEO