Τετάρτη 6 Ιουλίου 2011

ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΘΑΥΜΑ

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
Η αφοπλιστική συνεισφορά μας στην τοπική Κοινωνία


Ούτε στιγμή η Τοπική μας Εκκλησία δεν παύει να αγωνιά για το παρόν αλλά και το αύριο των ανθρώπων της ευρύτερης περιοχής μας. Η φιλανθρωπική της δράση είναι γνωστή στους πάντες, αλλά αυτή τη φορά η εργοδοτική της παρουσία ξεπερνά τις δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες και μας εκπλήσσει ελπιδοφόρα.
Παρόλο που τα έσοδα των ενοριακών ναών έχουν ελαχιστοποιηθεί όπως και οι δωρητές μας, και ενώ η φορολογία έχει υπέρμετρα αυξηθεί με αποτέλεσμα να υπάρχουν αιτήματα και ανάγκες που αδυνατούμε πλέον να καλύψουμε, ΩΣΤΟΣΟ, στα φιλανθρωπικά Ιδρύματα της Μητροπόλεώς μας και στις υπόλοιπες δραστηριότητές της, εργάζονται και μισθοδοτούνται 93 άτομα! Αν μάλιστα προστεθούν σ’ αυτούς και κάποιες δεκάδες προμηθευτών και εξωτερικών συνεργατών τότε πραγματικά γινόμαστε μάρτυρες ενός μεγάλου ΘΑΥΜΑΤΟΣ ! Ένα γνήσιο εργοτάξιο δρα δημιουργικά και ωφελείται μέσα στην τοπική μας Κοινωνία η οποία δυστυχώς μαστίζεται από την ανεργία.
Προς επαλήθευση των προηγουμένων παραθέτουμε και τα εξής αναλυτικά στοιχεία πού αποτελοῦν τήν μισθοδοσία και το Δώρο Πάσχα κατά τόν μήνα Απρίλιο 2011, που ανήλθε στο ποσόν των ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΩΝ (154.703,97 €). 
Α/Α
Ονομασία
Εργαζόμενοι
Μισθός Απριλίου 2011 & Δώρο Πάσχα
1
Καλλιμανοπούλειο Εκκλησιαστικό Διακονικό
Κέντρο Καλαβρύτων  &

Μονάδα Κατακοίτων και μη αυτοεξυπηρετουμένων

35
69.023,36 €
2
Οίκος Ευγηρίας Αιγίου
 «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» -
Μονάδα Κατακοίτων
26
50.174,57
3
Βρεφονηπιακός Σταθμός
«ΤΑ ΑΓΓΕΛΟΥΔΑΚΙΑ»
7
9.951,69€
4
Κατασκηνώσεις
 «ΤΟ ΟΡΑΜΑ»
1
2.393,20 €
5
«ΤΟ ΚΕΛΑΡΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ»
1
1.216,04 €
6
«ΤΟ ΣΤΕΚΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ»
1
1.728.90€
7
Βιβλιοπωλείο «Βιβλίο & Εικόνα»
1
1.675,01€
8
Σχολή Βυζαντινής Μουσικής
1
2.156,79 €
9
Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως
20
16.384,41 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011
93
154.703,97 €Εκκλησιαστικό Κέντρο Νεότητας "Το Όραμα"

Μονάδα Φροντίδας Μη αυτοεξυπηρετουμένων - Καλάβρυτα

Βρεφονηπιακός Σταθμός "Τα Αγγελουδάκια"

Βιβλιοπωλείο "Βιβλίο και Εικόνα"

Αγάπης Μέλαθρον "Ο Αγιος Χαράλαμπος"

Καλλιμανοπούλειο Εκκλησιαστικό Διακονικό Κέντρο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ "ΤΟ ΚΕΛΑΡΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ"

Εστιατόριο "Το Στέκι της Αγάπης "

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΠΟ ΑΝΕΓΕΡΣΙΝ
ΠΑΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΕΚΤΗ