Δευτέρα 16 Μαΐου 2016

Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΑΙ......ΩΣ ΕΝΔΕΙΞΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

_________Μερικά πραγματικά γεγονότα οδηγούν ενίοτε την πέννα μας σε μια αυστηρή κριτική τοποθέτησή μας έναντι του Παναγιωτάτου Οικουμενικού μας Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου. Είμεθα υποχρεωμένος για μια ακόμη φορά να χρησιμοποιήσουμε την γλώσσα της αληθείας, αποβλέποντες όχι στην κολακεία των Προσώπων, αλλά στη δόξα της Μητρός Εκκλησίας και στην υπηρεσία της Αληθείας του Χριστού! Άλλωστε με την Α.Θ.Π. τον Πατριάρχην μας κ. Βαρθολομαίον γνωριζόμεθα από της εποχής,  που αμφότεροι ήμασταν Διάκονοι! 
Ιδού, λοιπόν, μερικά δεδομένα, ένεκα των οποίων αποφασίσαμε να αναδημοσιεύσουμε ένα όχι και τόσο κολακευτικό κείμενο για τον Πατριάρχη μας, καθώς προαισθανόμεθα, ότι, μετά τήν Μεγάλη Σύνοδο της Κρήτης, η Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως και η «Θυγατέρα»  Εκκλησία της Ελλάδος θα οδηγηθούν σε κρίση! Αιτία θα είναι η επεκτατική και η κατακτητική Του διάθεση σε βάρος της Εκκλησίας της Ελλάδος! Είθε τα πράγματα να μας διαψεύσουν!  
 
Δεδομένον 1ον. 
 _________Η πρόσφατη συνάντηση του Πάπα της Ρώμης κ. Φραγκίσκου και του Οικουμενικού μας Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στη νήσο Λέσβο, με πρόφαση την δήθεν συμπαράσταση προς τους πρόσφυγες, επλήγωσε βαθύτατα  την καρδιά μας ως Ορθοδόξων. Διότι εκεί ο Πάπας της Ρώμης μέ τήν υπεροπτική συμπεριφορά Του, κεκαλυμμένη πάντοτε με ένα ανθρωπιστικό δήθεν ένδυμα, έλλαμψεν ως ο Μέγας Ηγέτης της Χριστιανωσύνης στον σύγχρονο κόσμο, ενώ την ίδια ώρα ο ημέτερος Πατριάρχης, ο Ηγέτης της αληθινής Χριστιανωσύνης  και της ανόθευτης Ορθοδοξίας, παρίστατο ως ο «φτωχοσυμπέθερος» στήν όλη υπέρ-μεγαλοπρεπή υποδοχή Του!

Δεδομένον 2ον. 
__________Ως δεύτερον, θα θέλαμε να απαριθμήσουμε την αναμενόμενη Μεγάλη Πανορθόδοξο Σύνοδο, η οποία πρόκειται να συνέλθη στην Κρήτη τον επόμενο μήνα Ιούνιο, όπου - κατά την ταπεινή μας γνώμη- η Ορθοδοξία θα εξέλθη τραυματισμένη και πολυ-πληγωμένη!  Κραυγές αγωνίας ακούονται ήδη από πολλές κατευθύνσεις! Θιασώτες του Οικουμενισμού, δηλ. «Οικουμενιστές»  Ιεράρχες και Πανεπιστημιακοί Διδάσκαλοι, θα έχουν τον πρώτο λόγο! 

Δεδομένον 3ον. 
________Έχει γνωστοποιηθή ήδη, ότι ο Πατριάρχης μας εζήτησε τόν Σεβ. Μητροπολίτην Εδέσσης και Πέλλης κ. Ιωήλ να προστεθή στην Πατριαρχική Αντιπροσωπεία, δηλ. να είναι Μέλος της Συνοδείας του Οικουμενικού Πατριάρχου. Αυτό εξ επόψεως εκκλησιαστικού Δικαίου είναι απαράδεκτον! Διότι πως είναι δυνατόν ένας Ιεράρχης να ανήκει σε δύο εκκλησιαστικές Συνόδους; Τις ανησυχίες μας έχουμε ήδη αναπτύξει εκτενώς τόσο πρός την Διαρκή Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος διά της από 18.04.2016 αναφοράς μας, όσο και από το χώρο αυτό (βλ. mkka.blogspot.com: ανάρτηση επίσης της 18ης Απριλίου 2016). Σχετίζεται με το γνωστό θέμα των «Νέων Χωρών». Εάν όντως ο Πατριάρχης μας εζήτησε από τήν Κυβέρνηση κ. Τσίπρα την  υπαγωγή των Μητροπόλεων των Νέων Χωρών στην κανονική Δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, (οπότε η Εκκλησία της Ελλάδος θα περιορισθή και θα τελειώνη στην περιοχή της Λαρίσσης), τότε η ενέργεια αυτή αποτελεί μια προδοτική  και γι' αυτό αυτόχρημα μια εγκληματική πράξη! 
________Ευτυχώς η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος με πρόσφατη Απόφασή Της αρνήθηκε την συμμετοχή του εξονομασθέντος Σεβ. Αρχιερέως!

Δεδομένον 4ον. 
_________Εξ αφορμής της παραπάνω διοικητικής ενεργείας μας ο επώνυμος και αξιοσέβαστος Δικηγόρος της Θεσσαλονίκης κ. Δ.Ν., διά της από 3ης Μαΐου ε.έ. προσωπικής πρός ημάς επιστολής του, μας ήλεγξεν δριμύτατα για τη θέση μας ως πρός τις «Νέες Χώρες», διαμαρτυρόμενος δε, μας έγραψε μεταξύ άλλων τα εξής: «Ανέγνωσα μετά αφάτου αγανακτήσεως εις τον Ο.Τ. την από 18ης Απριλίου τ.ε. επιστολήν σας πρός τήν Ι.Σ. με οχετόν ύβρεων κατά της Α.Θ.Π. του Πατριάρχου μας κ.κ. Βαρθολομαίου, όπου βιάζετε τήν αλήθειαν και προσπαθείτε  να κάνετε το άσπρον μαύρον!!»
__________Αυτή η ενέργεια του κατά τα άλλα αξιοσέβαστου Δικηγόρου κ. Δ.Ν.  ηρέθισε το πνεύμα μας, καθ' όσον δι αυτής αυτο-εντάσσεται στους «νεο-ειδωλολάτρες» της εποχής μας, ως πρός τον Πατριαρχικόν Θρόνον, οι οποίοι, ατυχώς, κινούμενοι εκ σεβασμού πρός τα Πρόσωπα,  παραβλέπουν απαράδεκτες ενέργειες Εκκλησιαστικών Ταγών εις βάρος της αμωμήτου ημών Πίστεως! Υποστηρίζουν δηλ. τα Πρόσωπα και αμνηστεύουν πράξεις των προδοτικές! Όταν π.χ. ο Παναγιώτατος Πατριάρχης μας κ. Βαρθολομαίος μετέδωσε τα Άχραντα Μυστήρια σε Δημόσιο Πρόσωπο της μεγάλης πόλεως Θεσσαλονίκης, όστις όμως τυγχάνει όχι μόνον υμνητής, αλλά και προστάτης και προβολεύς των ανωμάλων τύπων και ομοφυλοφίλων προσώπων, ΔΕΝ ΑΝΕΓΝΏΣΑΜΕ ΚΑΠΟΥ ΜΙΑΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΝ του κ. Δικηγόρου και υβριστού μας. Εφ' όσον, λοιπόν, ο Δικηγορος κ. Δ.Ν., αφρόνως φερόμενος, ηρέθισε την Ορθόδοξον συνείδησίν μας, ας δεχθή τώρα την έκρηξιν της ψυχής μας.     

________Όθεν, έχοντες τα παραπάνω δεδομένα, αποφασίσαμε να δώσουμε στη δημοσιότητα ένα κείμενο, διά του οποίου πολύ θα πληγωθή ο Παναγιώτατος Πατριάρχης μας κ. Βαρθολομαίος. Πρέπει όμως να γνωρίζη, πως σκέπτονται οι άλλοι δι' Αυτόν! 
________Εκ προοιμίου δηλούμεν, ότι ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΟΛΑ,  όσα καταγράφονται εκ μέρους τρίτων προσώπων στο παρακάτω επικριτικό για τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη σημείωμα. Πλήν όμως η καταγραφή πράξεων και ενεργειών του Πατριάρχου μας, διά των οποίων έχει σκανδαλισθή το Πλήρωμα της Εκκλησίας, θα είναι χρήσιμη σε ένα τόσο Μεγάλο Εκκλησιαστικό Ηγέτη, ιδιαίτερα τώρα που ετοιμάζεται για το μεγάλο τόλμημα, την σύγκληση δηλ. της Μεγάλης Πανορθοδόξου Συνόδου. Πρέπει εκεί ο Παναγιώτατος να συμπεριφερθή -εάν τελικά πραγματοποιηθή η Σύναξη-, με περισσή σύνεση, ώστε να αμβλύνη ή και να διορθώση την μέχρι σήμερα κακήν εικόνα, την οποίαν έχει δώσει στο Πανορθόδοξο Πλήρωμα με πράξεις όχι απλώς απαράδεκτες, αλλά ενίοτε και προδοτικές για την Ορθοδοξια μας, όπως π.χ. είναι η μετάβασή Του στην Εβραϊκή Συναγωγή, οι συμπροσευχές Του με τους Ρωμαιοκαθολικούς, ο χαρακτηρισμός του Κορανίου ως «το άγιο Κοράνιο», η εμμονή Του στην διεκδίκηση της κυριότητος για τις λεγόμενες «Νέες Χώρες»   κ. ά.
Αίγιον,  16 Μαΐου 2016
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

******************************
Η ΞΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Α) Εις τον ένδοξον Πατριαρχικόν θρόνον της Κωνσταντινουπόλεως, εκάθησαν μορφές ευσεβών, αγωνιστών και ομολογητών Πατριαρχών, οι οποίοι με τους αγώνες των υπέρ πίστεως και πατρίδος, ελάμπρυναν και εδόξασαν την Ορθοδοξίαν και τον Πατριαρχικόν θρόνον.
Β) Τέτοιοι αληθείς Αρχιερείς του Θεού και της Ορθοδοξίας πρόμαχοι και Διδάσκαλοι υπήρξαν οι: Ιωάννης Χρυσόστομος, Γρηγόριος Θεολόγος, Αλέξανδρος, Γερμανός, Ταράσιος, Νικηφόρος, Μεθόδιος, Ιγνάτιος, Στέφανος, Αντώνιος, Νικόλαος, Γρηγόριος Ε΄, Ιερεμίας, Άνθιμος και πολλοί άλλοι.
Γ) Στον ίδιο θρόνο όμως ανερριχήθησαν «κρίμασιν οἷς οἶδεν Κύριος» αναξίως και πολλοί αιρετικοί και λατινόφρονες, οι οποίοι με τις διεστραμμένες και μυσαρές αιρέσεις των, έβλαψαν και επρόδωσαν την Πίστιν και την Ορθοδοξίαν. Ως τοιούτους αναφέρομεν ενδεικτικώς τους: τον εικονομάχον Ιωάννην Ζ΄, τον αποκαλούμενον προς δυσφημισμόν και Ιαννήν, τον λατινόφρονα Ιωάννην Βέκκον, τον Ιωσήφ Β΄ τον απαρνηθέντα την Ορθοδοξίαν εις τήν Σύνοδον της Φλωρεντίας, τον αιφνιδίως αποβιώσαντα το 1439 και ταφέντα εις την Φλωρεντίαν στον ναόν της Santa Maria Novella. Εσχάτως δε τους λατινόφρονας και οικουμενιστάς, τον τοποτηρητήν του Πατριαρχικού Οικουμενικού θρόνου Κωνσταντινουπόλεως Δωροθέου, τον συντάκτην της αιρετικής εγκυκλίου του 1920, τον Μελέτιον Μεταξάκην, που εισήγαγε το Παπικόν ημερολόγιον εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν, τον Αθηναγόραν, που το 1965 προέβη εις την «άρσιν» των αναθεμάτων και την έναρξιν διαλόγων για την ένωσιν της Ορθοδοξίας με την παπικήν παρασυναγωγήν, τον Δημήτριον τον ακολουθούντα πιστώς τον προκάτοχόν του Αθηναγόρα.
Δ) Όλους όμως τους ανωτέρω αιρετικούς, λατινόφρονας και οικουμενιστάς Οικουμενικούς Πατριάρχας υπερέβαλεν ο νύν «Πατριάρχης Βαρθολομαίος». Ούτος από την ημέραν που αναξίως ανήλθεν εις τον Πατριαρχικόν θρόνον, αγωνίζεται λόγοις και έργοις, όχι απλώς να ενώσει την Ορθοδοξίαν με την παπικήν αίρεσιν, αλλά να την καθυποτάξει και να την παραδώσει βορά στο στόμα της λέαινας της Ρώμης τον παναιρετικόν και Αντίχριστον Πάπα. Εάν ήθελε κανείς να απαριθμήσει τις μέχρι τούδε κακοδοξίες του, δεν θα επαρκούσε ούτε βιβλίον πολλών σελίδων να καταχωρηθούν.
Για να αποδείξω όμως τα αιρετικά του πιστεύω και τα προδοτικά του σχέδια εναντίον της Ορθοδόξου Εκκλησίας θα αναφέρω τα σπουδαιότερα απ’ αυτά:   
1)     Ανεγνώρισε τον Παπισμόν και την Ουνίαν, εις το Balamand του Λιβάνου το 1993 («Διάλογοι χωρίς προσωπείον» Π. Γ. Μεταλληνού). 
2)     Το 1995 μετά την «συλλειτουργίαν» του εν Ρώμη μετά του Πάπα υπέγραψαν «κοινήν δήλωσιν, ότι αμφότεραι αι Εκκλησίαι έχουν ιερωσύνην, μυστήρια και είναι αδελφαί Εκκλησίαι» («ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» 22.12.1995).
3)     Το 2002 στην Ασίζη συμπροσευχήθη μετά αντιπροσώπων (12) θρησκειών.
4)  Εχαρακτήρισε τούς Ιερούς Κανόνας ως «τείχη αίσχους» («Επίσκεψις» 15.06.89) και τους Αγίους Πατέρας ως «ατυχή θύματα του αρχεκάκου όφεως, που ευρίσκονται ήδη εις χείρας του δικαιοκρίτου Θεού» («Εκκλησιαστική Αλήθεια» 16.12.1998).
5)     Κατά την συνάντησίν του με τον Πάπα Ιωάννη Παύλο τον Β΄ εις την Ρώμην την 29.06.2004 επί τη εορτή των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, σε κοινή δήλωσίν των είπον «να μνησθώμεν ότι το 1995, ότε συμπροσευχήθημεν εν τω Ναώ του Αγίου Πέτρου, εχωρίσθημεν μετά θλίψεως κατά την τέλεσιν της Ευχαριστιακής λειτουργίας, εφ’ όσον δεν κατέστη δυνατόν να μετάσχωμεν του αυτού ποτηρίου του Κυρίου» («ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» 30.7.2004 σελ. 3).
6)     Την 9.6.2002 εις την Ραβένναν της Ιταλίας εκοινώνησε αιρετικούς και αβάπτιστους Φράγκους («ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» 10.08.2002, «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» 16.6.2002, «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 12.6.2002).
7)     Την 27.11.2004, συμπροσεύχεται και συλλειτουργεί με τον Πάπα στο Βατικανό και δηλώνει για μια ακόμα φορά ότι Ορθοδοξία και Παπισμός είναι «Αδελφαί Εκκλησίαι» και ότι ή Ορθοδοξία δεν κατέχει όλην την Αλήθειαν («ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» 3.12.2004, σελ. 1 και 6).
8)     Έχει αναγνωρίσει εκτός από το βάπτισμα των Παπικών και το βάπτισμα της Ευαγγελικής Εκκλησίας (Προτεσταντών), (περιοδικό «ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ» τεύχος 38/2004, σελ. 21, «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» 17.12.2004, σελ. 1 και περιοδικό «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» τεύχος 498, σελ. 22).
9)     Την 13.3.2007 του απενεμήθη διεθνές Παπικό βραβείο για τη συμβολή του στην κίνηση του οικουμενισμού (περιοδικό «ΒΟΑΝΕΡΓΕΣ» τεύχος 32, σελ. 82).
10)            Είναι μασώνος 33ου βαθμού (περιοδικό «ΒΟΑΝΕΡΓΕΣ» τεύχος 45/2009, σελ. 57 καί περιοδικό «ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΙΤΗΣ» τεύχος 260/2013, σελ. 32 και 33 και εφημερίδα «ΚΑΘΟΛΙΚΗ» 29.10.87).
11)            Εις τον «ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΤΥΠΟΝ» φ. 1804, σελ. 6, χαρακτηρίζεται ως πηγή πάσης διοικητικής ανωμαλίας εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν και αστείρευτος πηγή πνευματικής μολύνσεως των Ορθοδόξων.
12)            Την 28.10.2009, εισήλθε εις την αντίχριστον Εβραϊκήν Συναγωγήν East Park Avenue της Ν. Υόρκης και αφού συμπροσευχήθη με τον Ραββίνον, τον ησπάσθη («ΑΓ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΙΤΗΣ» τεύχος 236, σελ. 1-7).
13)            Την 7.10.2009, εκήρυξε την έναρξιν των εργασιών του Συνεδρίου του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών στην εν Κολυμπάρι Χανίων Οικουμενιστικήν Ακαδημίαν («ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΙΤΗΣ, τεύχος 237, σελ. 40 καί «ESPRESSO» 2.9.2009).
14)            Συνιστά στους φοιτητάς, που τον επισκέπτονται, να ακολουθούν τον αιρετικόν Πάπα, που τον αποκαλεί αγιώτατον αδελφόν («ΑΓ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΙΤΗΣ» τεύχος 245, σελ. 11).
15)            Την 27.10.2011, μετέβη στη συνάντηση που οργάνωσε ο Πάπας στην Ασίζη και συμπροσευχήθηκε με τον Πάπα, Βουδιστές και Παγανιστές (περιοδικό «ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ» τεύχος 80, σελ. 18-19).
16)            Την 11.10.2012 μετέβη στο Βατικανό και συνεώρτασε με τον Πάπα Ράτσινγκερ τα (50) χρόνια του Οικουμενισμού. Συλλειτούργησε και συμπροσευχήθηκε με τους Παπικούς και τους Ουνίτας ψευδοεπισκόπους. Εις ομιλίαν του εξήρε την Β΄ Βατικάνιον Σύνοδον, θεωρώντας την εφάμιλλον των Επτά Οικουμενικών Συνόδων («ΑΓ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΙΤΗΣ», τεύχος 253, σελ. 41).
17)            Βάσει των Ιερών Κανόνων το Πατριαρχείον μας είναι ακέφαλον, διότι ο ουρανός διέγραψε τον νύν «Πατριάρχην» Βαρθολομαίον από την λίστα των Ορθοδόξων Πατριαρχών («ΑΓ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΙΤΗΣ» τευχος 251, σελ. 36 και «ΑΥΡΙΑΝΗ» 27.9.2014 σελ. 3).
18)            19.3.2013 παρέστη εις την ενθρόνιση του νέου Πάπα Φραγκίσκου Α΄ πράγμα που έγινε για πρώτη φορά από το σχίσμα του 1054 μ.Χ. και τον προσεφώνησε ειπών: «Αγιώτατε, συγχαίρομεν ολοκαρδίως την υμετέραν πεφιλημένη Αγιότητα, εν ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων, δια την θεοπρόβλητον εκλογήν και επαξίαν ανάληψιν των νέων υψηλών καθηκόντων σας, ως πρωθιεράρχου της προκαθημένης της αγάπης σεβασμίας Εκκλησίας της Πρεσβυτέρας Ρώμης». Αποκαλεί «Αγιώτατον» έναν αιρετικόν και αβάπτιστον φονέα αθανάτων ψυχών.
Το Πανάγιον όνομα του Κυρίου βλασφημείται από την αναφορά του εις το σατανικό αυτό πανηγύρι, ΟΧΙ «θεοπρόβλητος» δεν είναι αλλά σατανοπρόβλητος («ΑΓ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΙΤΗΣ» τεύχος 256, σελ. 6 και 8). 
19)            Ήταν και είναι ο φανατικότερος υποστηρικτής της θρησκείας της Νέας Εποχής, δηλαδή της λατρείας της «Θεάς Γαίας». Είναι γεγονός ότι μέσω του Οικουμενισμού και της «Ένωσης» των Εκκλησιών που προωθεί ο Βαρθολομαίος, οι διαφορετικές θρησκείες απαλείφονται και στη θέση τους έρχεται η ΜΙΑ (ψευδο)θρησκεία με ΜΙΑ παγκόσμια διακυβέρνηση: Η Νέα Εποχή με «Μεσσία» τον ίδιο τον Αντίχριστο… Ώστε τον Αντίχριστον προβάλλει και επιθυμεί ο Βαρθολομαίος; («ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ» 12.7.2014, σελ. 4).
20)            Είναι πιστός υποτακτικός του Σιωνισμού. Έλαβε το χρίσμα από την Εβραϊκήν Χάβραν των Η.Π.Α. και συντάχθηκε όπως και ο Φραγκίσκος στο στρατόπεδο του Αντιχρίστου («ΑΓ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΙΤΗΣ, τεύχος 263, σελ. 4).
21)            Δεν είναι πολέμιος και προδότης της Ορθοδοξίας μόνον, αλλά και της Ελλάδος. Λίγους μήνες μετά το Συνέδριο της Καμπέρας, τον Οκτώβριο του 1991, ως Επίσκοπος Χαλκηδόνος τόλμησε να σπηλώσει τη μνήμη των ηρώων της επαναστάσεως του 1821, δηλώσας μία βδομάδα πριν την ενθρόνισή του: «Δυστυχώς οι δύο λαοί διέκοψαν την υπέροχη συμβίωση των (400) χρόνων, όταν ξεσηκώθηκαν κάτι ξεβράκωτοι το 1821 και εδημιούργησαν τις γνωστές προστριβές» (εφημ. «ΑΥΡΙΑΝΗ» και «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ» 30.10.1991 και «ΑΓ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΙΤΗΣ», τεύχος 264, σελ. 17-18).
 Προσπαθεί να επαναφέρει τις Μητροπόλεις των Νέων χωρών εις την δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως με δυσμενή συνέπεια την έμμεσον υπαγωγήν των υπό Τουρκικήν Διοίκησιν Ελληνικών εδαφών.
(«ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» φ. 157, σελ. 26 και η εφημερίδα «ΤΟ ΠΑΡΟΝ» της 28.9.2014 σελ. 1 και 10, δημοσιεύει εκτενές άρθρο με τίτλο «ΔΙΑΣΠΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ο Βαρθολομαίος!». Και γράφει: απαιτεί να κοπούν από τον κορμό της Ελληνικής Εκκλησίας αι (36) Μητροπόλεις των Νέων χωρών και να προσαρτηθούν εις το Οικουμενικόν Πατριαρχείον Κωνσταντινουπόλεως.
Θέλει αυτόνομη Εκκλησία, τις (36) Μητροπόλεως των Νέων χωρών. Στην ουσία πρόκειται περί εσχάτης προδοσίας.
Αποκαλεί την Τουρκία «πατρίδα». Όταν ήταν ιεροδιάκονος υπηρέτησε εις τον Τουρκικόν Στρατόν ως έφεδρος Αξιωματικός. Οι Τούρκοι δεν δίδουν εύκολα στρατιωτικά αξιώματα εάν δεν είσαι άνθρωπος της εμπιστοσύνης των και δεν εξυπηρετείς τα συμφέροντά των.
Στα Εθνικά θέματα, Σκοπιανό, Θράκη, Τουρκία πήρε φιλοτουρκικές θέσεις (Εφημερίδα «ΤΟ ΠΑΡΟΝ» 28.9.2014, σελ. 10 και «ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» φ. 157, σελ. 27).
22)            Ο Μητροπολίτης  Χ, μετά τα διαπραχθέντα εις τα Ιεροσόλυμα της 25.5.2014, την συμπροσευχή του με τον Πάπα Φραγκίσκο μέσα στον Πανάγιον Τάφον και την κακόδοξον κοινή διακήρυξιν, τον ενάγει ως προδότη της Ορθοδοξίας και της Ελλάδος. Η προδοσία, γράφει, συνετελέσθη με την εξίσωση μεγεθών, πού δεν έχουν απολύτως καμία σχέση μεταξύ των!
Με την έκπτωση στον τομέα της Πίστεως, ήτοι, Χριστός και Αλλάχ, Ορθοδοξία και Ισλάμ, είναι η πρώτη εξίσωση! Αγία Γραφή και Άγιο Κοράνιο, είναι η δεύτερη εξίσωση! Συμπροσευχή μεταξύ ενός Ορθοδόξου Πατριάρχου, ενός Πάπα, ενός Εβραίου και ενός Μουσουλμάνου Εκκλησιαστικού Ηγέτη, είναι η τρίτη εξίσωση! Υποκριτικό χειροφίλημα του Πάπα στον Βαρθολομαίο, και τον κ. Σίμον Περές, είναι η τέταρτη εξίσωση! Η επί το αυτό συμπόρευση, συνύπαρξη και συνεργασία Ορθοδόξου, Ρωμαιοκαθολικού, Εβραίου και Μουσουλμάνου Ηγετών, αποτέλεσαν τον «αχταρμά». Η παγκοσμιοποίηση λοιπόν, είναι η Πέμπτη εξίσωση! Τέλος, η ύβρις των ηρώων του 1821, είναι λόγια απαράδεκτα και προδοτικά κατά της Ελλάδος και μαρτυρούν έλλειψιν Ελληνικής συνειδήσεως («ΑΓ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΙΤΗΣ» τεύχος 264, σελ. 17-18).
23)            Με τις συμπροσευχές του στους Αγίους Τόπους την 25.5.2014, έπαιξε το ρόλο του προδότη Ιούδα. Πιστός διάδοχος των μασόνων και αιρετικών Πατριαρχών Μελετίου Μεταξάκη και Αθηναγόρα Σπύρου ((«ΑΓ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΙΤΗΣ» τεύχος 263, σελ. 5).
24)            Αρνηθείς τον γλυκύτατον Ιησούν, την Μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, «συμπροσκυνήσας» εις τον Πανάγιον Τάφον με τον αιρετικόν Πάπα «το βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως ἐν τόπῳ ἁγίῳ», ο οποίος παριστάνει τον «Πατριάρχη» της Δύσεως και τον διάδοχον του Αποστόλου Παύλου.
Ο άνθρωπος αυτός δεν έχει ίχνος φόβου Θεού, διότι απλούστατα δεν πιστεύει στην Θεότητα του Χριστού, παίζει θέατρο και είναι όντως πρόδρομος του Αντιχρίστου μαζί με τον αδελφόν του Φραγκίσκο.
25)            Συνεχίζοντας το Σιωνιστικόν και μασονικόν κήρυγμα, ο Βαρθολομαίος μας νουθετεί: Να σεβόμεθα το αιρετικόν φρόνημα των αιρετικών και αλλοδόξων. Να μην εναντιούμεθα στους Ιεχωβάδες. Να μην προβάλωμεν την Ορθοδοξίαν και να σεβόμεθα την διαφορετικότητα των ομοφυλοφίλων!!! ((«ΑΓ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΙΤΗΣ», τεύχος 263, σελ. 6).
26)            Προσκύνησε τον σφαγέα των Ελλήνων Κεμάλ εις την Θεσσαλονίκην και έγραψε στο βιβλίο των επισκεπτών «Ο Θεός να αναπαύση την ψυχήν του» (περιοδικό «ΑΓ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΙΤΗΣ» τεύχος 260, σελ. 41, «ΒΟΑΝΕΡΓΕΣ» τεύχος 70, σελ. 69, «ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ» τεύχος 92, σελ. 19»).
27)            Τέλος, ως προκύπτει από την κακόδοξον κοινήν διακήρυξιν Βαρθολομαίου και Φραγκίσκου, υπογραφείσα εις Ιεροσόλυμα την 25.5.2014, ο Ουνίτης του Πάπα Βαρθολομαίος προχωρεί ακάθεκτος και χωρίς πλέον καμίαν επιφύλαξιν εις την ένωσιν της Ορθοδοξίας με την παπικήν παρασυναγωγήν και δεν βλέπει την ώραν που θα γευθεί το κοινόν ποτήριον με τον παναιρετικόν και Αντίχριστον αδελφόν του Φραγκίσκο. Έχει δε το θράσος ο αθεόφοβος να επικαλήται και την μεσιτείαν της Παναγίας μας, για την ενότητα και το κοινό ποτήριο και παραβλέπει το γεγονός ότι η Παναγία μας το 1280, διεμήνυσε εις τον Μοναχόν της Ιεράς Μονής Ζωγράφου, ότι οι αφιχθέντες εις Άγιον Όρος Λατινόφρονες Μιχαήλ ο Αζυμίτης και Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Λατινόφρων Ιωάννης Βέκκος, είναι εχθροί της ιδίας και του Υιού της Ιησού Χριστού. Απ’ όλα τα ανωτέρω εκτεθέντα και από πολλά άλλα, πολύ περισσότερα, που αποδεικνύουν τις αιρετικές κακοδοξίες, λόγοις και έργοις του κ. Βαρθολομαίου ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ανενδοιάστως ότι:
α) Ο κ. Βαρθολομαίος είναι παναιρετικός, Λατινόφρονας, Ουνίτης του Πάπα, Οικουμενιστής, λάτρης της «Θεάς Γαίας», τουτέστιν ειδωλολάτρης, πρόδρομος του Αντιχρίστου και σε αγαστή συνεργασία με τον αδελφόν του Φραγκίσκο προετοιμάζουν τον δρόμον για την παγκόσμον διακυβέρνησιν, την πανθρησκείαν και την έλευσιν του Αντιχρίστου.
β) Είναι διώκτης των Ορθοδόξων και όλων εκείνων που του γίνονται εμπόδιον εις τα οικουμενιστικά του σχέδια. Απόδειξις αυτού, είναι ο σκληρός και αμείλικτος διωγμός των (118) Μοναχών της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου του Αγίου Όρους, μόνον και μόνον επειδή έπαυσαν να τον μνημονεύουν, διότι κηρύσσει γυμνή τη κεφαλή την παναίρεσιν του Οικουμενισμού, παραβιάζει τους Ιερούς Κανόνες που τούς χαρακτηρίζει «τείχη του αίσχους», συμπροσεύχεται και συλλειτουργεί με τους Παπικούς και όλους τους αιρετικούς και προσπαθεί να μεταβάλλει το Άγιον Όρος από προπύργιο της Ορθοδοξίας σε κέντρο της κακοδοξίας.
γ) Έγινε τέλειον ὄργανον του μισόκαλου. Τρέχει όπισθεν των μασόνων αρχηγών κρατών, των αθέων υπουργών, αρχηγών κομμάτων, των Ραββίνων, Μουσουλμάνων και Βουδιστών!!! Διά να κορέσει ο ταλαίπωρος την ματαίαν του δόξα και την πνευματικήν του γυμνότητα. Εζήλωσε την δόξα του κόσμου, παρά την δόξαν του Θεού.
δ) Σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνας, είναι καθηρημένος στη Γη και στον Ουρανό. Δεν είναι πλέον, όχι μόνον Ορθόδοξος Πατριάρχης, αλλά ούτε καν Χριστιανός Ορθόδοξος.
Φέρει ένδυμα κληρικού και προσποιείται τον Οικουμενικόν Πατριάρχην, ενώ έσωθεν είναι λύκος βαρύς και αιμοβόρος, που υπονομεύει την Ορθοδοξίαν και απεργάζεται την φθοράν του ποιμνίου του Χριστού, τόν οποίον έχει αρνηθή λόγοις και έργοις. Σ’ αυτόν αρμόζει, ότι εις τον εικονομάχον Ιωάννην Ζ΄ (836-846), ο και Ιαννής προς δυσφημισμόν αποκαλούμενος, το αναφερόμενον εις τον Μέγα Συναξαριστήν του Τριωδίου, τόμον ΙΓ΄ σελ. 249 «Ὁ μαντιάρχης καί δαιμονιάρχης μᾶλλον ἤ Πατριάρχης, νά ὀνομάζεται ἄξιος».
ε) Ἀπεδείχθη, διά των λόγων του, ότι είναι ἐχθρός και πολέμιος, όχι μόνον της Ορθοδοξίας αλλά και της Ελλάδος και είναι απορίας άξιον πως η Ελληνική πολιτεία παραβλέπει την ανθελληνικήν του δράσιν και δεν τον ανακαλεί εις την τάξιν και εις περίπτωσιν μη συμμορφώσεως να του απαγορεύση την είσοδον εις το Ελληνικόν έδαφος, ως επικίνδυνον εις την Εθνικήν Ασφαλείαν της Πατρίδος μας.
στ) Ούτος και οι ακολουθούντες αυτόν, εν επιγνώσει των αιρετικών κ.λπ. κακοδοξιών αυτού, ενώνονται με τον Διάβολον και τους σκοτεινούς υπηκόους του υπέρ του ερχομένου Αντιχρίστου και θησαυρίζουν εαυτοίς «ὀργήν ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς καί ἀποκαλύψεως καί δικαιοκρισίας τοῦ Θεοῦ» (Ρωμ. Β΄, 5).
ζ) Το ερώτημα είναι ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος και λοιποί Ιεράρχες της Κρατούσης Εκκλησίας της Ελλάδος, πλην ελαχίστων, αρκουμένων και τούτων εις λόγια, γιατί σιωπούν μπροστά στην οικουμενιστικήν επέλασιν του Βαρθολομαίου.
Δύο τινά πρέπει να συμβαίνουν. Ή συμφωνούν με τις κακόδοξες ενέργειες αυτού και την αίρεσιν του Οικουμενισμού, ἤ ζήλωσαν την δόξαν του κόσμου, παρά την δόξαν του Θεού. Σ’ αυτήν τήν περίπτωσιν, ισχύουν και γι’ αυτούς τα αναφερόμενα εις την παράγραφον στ΄.
η) Εκείνο όμως που προκαλεί κατάπληξιν και θλίψιν αβάσταχτον στις καρδιές των Ορθοδόξων πιστών, είναι η σιωπή και συμπόρευσις των Μοναχών των (19) Ιερών Μονών του Αγίου Όρους, του άλλοτε κάστρου της Ορθοδοξίας. Πού είναι οι ομολογηταί, οι μάρτυρες και οι Άγιοι του Αγίου Όρους;»

ΣΗΜ. Το παραπάνω κείμενο προφανώς προέρχεται  από κάποιο Περιοδικό του Παλαιού Ημερολογίου, σελ. 11-16, το οποίον όμως εμείς αγνούμε. Κάποιος ανώνυμος Μοναχός μας το απέστειλε. με ημερομηνίαν 11.02.2016. Εμείς το δημοσιοποιούμε σήμερα έξ αφορμής της θεατρικής επισκέψεως του Πάπα Φραγκίσκου  στη Λέσβο και της επικειμένης Πανορθοδόξου Συνόδου του Ιουνίου καί μόνον ως ένδειξιν διαμαρτυρίας. Ας όψεται ο δικηγόρος κ. Δ.Ν., ο οποίος, υπεραμυνόμενος του Οικουμενικού Πατριάρχου, ΔΕΝ γνωρίει να διαμαρτύρεται με τον οφειλόμενο σεβασμό, όταν απευθύνεται σε αγωνιστές της Ορθοδοξίας Επισκόπους της Εκκλησίας μας. Αν, λοιπόν, ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης έχει «τέτοιους φίλους, τότε τι να τους κάνει τους εχθρούς Του;», για να θυμηθούμε την λαϊκή παροιμία.
   + Ο Κ καί Αι. Α.