Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ

ΕΞ ΑΡΧΗΣ Η ΣΤΑΣΗ ΜΑΣ ΗΤΑΝ ΑΡΝΗΤΙΚΗ!

____Κάποιοι αναγνώστες μας εξέφρασαν τήν απορία τους πως και γιατί τόσον αργά εκφράσαμε την αρνητική τοποθέτησή μας για την δήθεν «ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ» Σύνοδο, εκεί κάτω στο Κολυμπάρι της Κρήτης. 
______Προκειμένου, λοιπόν, νά δοθεί μιά απάντηση στην απορία τους στη συνέχεια παραθέτουμε την τοποθετησή μας ενώπιον της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας μας κατά τήν Συνέλευσιν του Νοεμβρίου 2016.
______Εκεί από την αρχή τοποθετηθήκαμε αρνητικά! Αντιταχθή καμε ευθέως στις Αποφάσεις της Συνόδου Ορθοδόξων στο Κολυμπάρι. Για την ιστορία, λοιπόν, σήμερα παραδίδουμε στη δημοσιότητα τη σχετική Δήλωσή μας ενώπιον της Συνόδου της σεπτής Ιεραρχίας μας.
Αίγιον, 16 Ιουλίου 2018 
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ   

*****************
 ΔΗΛΩΣΙΣ της 24ης Νοεμβρίου 2016

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣΜακαριώτατε,

            Καθώς ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες της εκτάκτως συγκληθείσης Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας, της συγκληθείσης κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5300/Διεκπ. 2404/03.11.2016 Υμετέρας Προσκλήσεως, θα ήθελα διά την ιστορίαν καί μόνον νά σημειώσω σκέψεις τινας.

1.     Το αποτέλεσμα των εργασιών της Συνόδου της σεπτής Ιεραρχίας μας δέν πρόκειται να ικανοποίηση το Πλήρωμα της Εκκλησίας μας, καθ’ όσον πεπλανημμέναι Αποφάσεις της εν Κολυμπαρίω συνελθούσης Συνόδου δεν εθίγησαν κατά τας συζητήσεις μας. Η περί Εκκλησιών π.χ. Απόφασις της Κρήτης παραμένει ισχυρά καί αλώβητος! Τώρα πλέον δέν υπάρχει Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.

2.     Η διαίσθησίς μου υπαγορεύει, ότι διά των Αποφάσεων της Κρήτης η Ορθόδοξος Εκκλησία μας οδηγείται αργά μέν, αλλά σταθερά, πρός ένα νέον Σχίσμα!
3.     Τά Μοναστήρια μας και οι Μοναχοί μας εις τήν πλειονότητά των είναι εξοργισμένοι!
4.     Μεγάλη μερίς των χριστιανών μας είναι απογοητευμένοι!
5.  Εις τό διαδίκτυον οσημέραι πληθύνονται οι αντιδράσεις. Κείμενα συνεχώς δημοσιεύονται κατά των Αποφάσεων της Κρήτης.
6.  Η Εκκλησία της Βουλγαρίας απέρριψεν εν συνόλω τα εν Κολυμπαρίω  αποφασισθέντα!
7.     Μία ταραχή είναι διάχυτος εις τάς ψυχάς των πιστευόντων!
8.     Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Μόσχας κ. Κύριλλος διά χθεσινών  δηλώσεών του διετύπωσε τά εξής: «Η Ρωσσική Ορθόδοξη Εκκλησία  απέφυγε την συμμετοχήν της στην Πανορθόδοξη Σύνοδο για να αποφευχθή το σχίσμα μέ τό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως».
(βλ. www.pentapostagma.gr της 23ης Νοεμβρίου ε.ε.)
9.     Ο ρόλος του Οικουμενικού μας Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου είναι βλαπτικός πλέον διά τήν Ορθοδοξίαν!
10.  Η κρίσις θεσμών καί προσώπων εισήλθεν τώρα πλέον εντός των τειχών!  Η μεταπατερική Θεολογία, τα περί του μαθήματος των θρησκευτικών, η υιοθεσία τέκνων εκ μέρους ομοφυλοφίλων ζευγαριών, η απαγόρευσις της χρήσεως  των όρων «Πατέρας καί Μητέρα» εις τήν Ε.Ε. κλπ κλπ. συνθέτουν τήν μεγάλην κρίσιν! Ημείς όμως δέν ασχολούμεθα!
11.  Φοβούμαι, ότι ημέραι πονηραί έρχονται!  Εύχομαι τά γεγονότα νά μέ διαψεύσουν
                                                            Βαθυσεβάστως


Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ