Παρασκευή 8 Αυγούστου 2008

ΜΗΔΕΝ ΑΠΟ ΜΗΔΕΝ, ΜΗΔΕΝ!

ΜΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝΟ Υπουργός επί της Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Στυλιανίδης, απαντών στις διαμαρτυρίες της Εκκλησίας, διαβεβαίωσε τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ.κ. Ιερωνυμο, ότι το ζήτημα της διδασκαλίας των Θρησκευτικών, περί του οποίου ομιλούμε τώρα με συνεχεις αναρτήσεις, θα διορθωθή με νεώτερη Εγκύκλιο του Υπουργείου. Έπειτα μάλιστα από τη διαβεβαίωση αυτή, την οποία ο Αρχιεπίκσοπος κ. Ιερώνυμος μας μετέφερε στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο κατά τη Συνεδρία της 31ης Ιουλίου, τα ταραγμένα, καί πολύ μάλιστα. πνεύματα των Σεβ. Συνοδικών ηρέμησαν και όλοι μας αναχωρήσαμε για την Επαρχία του έκαστος, βέβαιοι πιά ότι ότι όλα βαίνουν καλώς! Καμμιά ανησυχία δεν εδικαιολογείτο! Η .......συντηρητική Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούσε να κάμει αυτό το ανοσιούργημα! Πως θα μπορούσε να δώση μιά ακόμα τσεκουριά στο δένδρο της Ορθοδοξίας;


Να όμως που όλα αυτά τελικά αποδείχθηκαν όνειρα θερινής νυκτός! Η νεώτερη -διορθωτική όπως μας είχαν υποσχεθή- Εγκύκλιος του Υπουργείου εκδόθηκε! Αλλά μόνον
δ ι ο ρ θ ω τ ι κ ή δεν μπορεί να θεωρηθή! Να τη, αγαπητοί φίλοι.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας _.........
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Μαρούσι, 04/08/2008
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/θΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 104071/Γ2
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


ΤΜΗΜΑΤΑ Γ" ΚΑΙ Γ
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι Τηλέφωνο:
Δ.Ε. 210-344-33.14Fax : Π.Ε. 210-344.32.88
Δ.Ε. 210-344.33.90ΠΡΟΣ:
1. Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. καιΔ.Ε. Έδρες τους
2. Γραφεία Σ χολικών Συμβούλων καιΓραφεία Υπεύθυνων -Προϊσταμένων Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Καθοδήγησης.Έδρας τους
3. Δ/νσεις και Γραφεία Π.Ε. και Δ.Ε.και Γραφείο Ε,Ε. της χώρας.Έδρες τους
4. Σχολεία Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας(μέσω Δ/νσεων και Γραφείων Δ.Ε.και Γραφείων Ε.Ε.)
ΘΕΜΑ; « Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων»

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. β1109/Γ2/10-7-2008 εγκυκλίου μας και προκειμένου να αποσαφηνισθούν τυχόν παρερμηνείες που δημιουργήθηκαν με αφορμή τη διαδικασία απαλλαγής κάποιων μαθητών από το μάθημα των Θρησκευτικών, διευκρινίζονται τα εξής:
σ) Το μάθημα των Θρησκευτικών διδάσκεται σε όλες τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιος και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα επίσημα υποχρεωτικά Αναλυτικά και Ωρολόγια Προγράμματα που έχουν καθορισθεί από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
β) Για τους γονείς των ανήλικων μαθητών ή τους ίδιους τους μαθητές, εάν είναι ενήλικοι, που για λόγους συνείδησης δεν επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα των Θρησκευτικών, δεν είναι αναγκαία η αιτιολόγηση της άρνησης στην υπεύθυνη δήλωση που απαιτείται. Διαδικασία άλλωστε που ακολουθείται στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση για πάρα πολλά χρόνια.
γ) Η ανωτέρω εγκύκλιος μας εναρμονίζει με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ανεξάρτητων αρχών της χώρος μας.

Εσωτερική Διανομή; ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
1) Γραφείο Υπουργού
2) Γραφεία Υφυπουργών
3) Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4) Γραφείο Ειδικού Γραμματέα κ- Γούση
5) Γραφείο Ειδικού Γραμματέα κ. Συρίγον ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΣΗΣ.
τμήματα Γ'&Γ'
6) Δ/νσεις Σττουδών Π.Ε * Δ.Ε.
7) Δ/νση Εκκλησιαστικής Εκπ/σης
Μη εμπαίζετε τον Ελληνικό Λαό, Κύριε Υπουργέ καί Κύριοι της Κυβερνήσεως.

Η Εγκύκλιος αυτή δεν προσθέτει τίποτε περισσότερο! Έτσι το αποτέλεσμα με τη γλώσαα των Μαθηματικών είναι "Μηδέν από μηδέν, ΜΗΔΕΝ"!!!!!!!
Όλοι μας βεβαίως γνωρίζουμε ότι το μάθημα των Θρησκευτικών διδάσκεται σ΄όλες τις βαθμίδες της Εκπαιδεύσεως! Δεν ήταν ανάγκη να μας το πήτε εσείς! Το επιτάσσει άλλωστε τό Σύνταγμα της Ελλάδος. Αυτό που περιμέναμε να μας πήτε είναι ότι για τους Ορθόδοξους μαθητές ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ! Αυτό δεν μας το είπετε. Άρα μας εμπαίζετε! Εμπαίζετε ακόμη και τον Αρχιεπίσκοπό μας, πρός τόν οποίο εδώσατε τις διαβεβαιὠσεις σας. Η Εγκύκλιός σας ώφειλε νά λέγει: "Το μάθημα των Θρησκευτικών διδάσκεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ σε όλες τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιος και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης". Μιά και μόνη λέξη, η λέξη Υποχρεωτικά, θά ἐλυνε το πρόβλημα. Αλλά δεν την είπατε!
Οδηγούμεθα λοιπόν σε μια σταδιακή και ύπουλα μεθοδευμένη ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ. Γιατί δεν μας το λέτε καθαρά; Οι Μασσώνοι των Βρυξελλών σας έβαλαν τα δυό πόδια σε ένα παπούτσι! Αυτό είναι όλο!
Ας το μάθει λοιπόν ο Ελληνικός Λαός και ας λάβει τις αποφάσεις του.

Αυτούς που βάλαμε να φυλάνε Θερμοπύλες, μας επρόδωσαν!

Το Σύνταγμα επιτάσσει τήν ἑλληνοχριστιανική αγωγή των Ελληνοπαίδων. Το Υπουργείο Παιδείας, μέ τήν επίμαχη Εγκύκλιο, παραβιάζει τις επιταγές του Συντάγματος.


ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΡΙΖΕΙ

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1975-ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001

ΑΡΘΡΟ 16
2. Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες.
Εις πάντα τα σχολεία μέσης και στοιχειώδους εκπαιδεύσεως η διδασκαλία αποσκοπεί την ηθικήν και πνευματικήν αγωγήν και την ανάπτυξιν της εθνικής συνειδήσεως των νέων επί τη βάσει των ιδεολογικών κατευθύνσεων του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού.
ΚΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1952

ΑΡΘΡΟ 16 Εις πάντα τα σχολεία μέσης και στοιχειώδους εκπαιδεύσεως η διδασκαλία αποσκοπεί την ηθικήν και πνευματικήν αγωγήν και ατην ανάπτυξιν της εθνικής συνειδήσεως των νέων επί τη βάσει των ιδεολογικών κατευθύνσεων του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού.
Όπερ έδει δείξαι!
Η Εγκύκλιος παραβιάζει τις επιταγές του Συντάγματος! Ποιός όμως θα καταγγείλει την προδοσία; Ο γράφων τις γραμμές αυτές είναι πολύ μικρός. Χρειάζεται ισχυρή φωνή, ως "βροντή υδάτων πολλών"! Δεν είναι δυνατόν οι Αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, περί των οποίων προνοεί η Εγκύκλιος, οὐτε και οι "Ανεξάρτητες Αρχές της Χώρας μας" νά είναι τίθενται υπεράνω τοῦ Ελληνικού Λαού, ούτε επίισης μπορούν να αποφασίζουν εναντίον της θελήσεως του Ελληνικσοῦ Λαού! Όλες οι πολιτικές Παρατάξεις μας επρόδωσαν!

Το ΠΑΣΟΚ
  1. Καθιέρωσε τον Πολιτικό Γάμο!
  2. Αφαίρεσε το θρήσκευμα από τις ταυτότητες!
  3. Αφαίρεσε την μοναστηριακή περιουσία από την Εκκλησία!
  4. Κάποια περίοδο αποπειράθηκε να βγάλει τις εικόνες από τα Νοσοκομεία και από τις Αίθουσες των Δικαστηρίων!
  5. Αποποινικοποίησε τό αδίκημα της μοιχείας! κ.α.

Η Νέα Δημοκρατία

  1. Διατήρησε την απαλοιφή του θρησκεύαμτος από τις ταυτότητες, παρά τις περί του αντιθέτου εξαγγελίες της!
  2. Με το Σύμφωνο Ελεύθερης Συμβίωσης επιχειρεί την νομιμοποίση των Γάμων των Ομοφυλοφίλων ενώ συγχρόνως ναρκοθετεί τόν ιερό θεσμό του Γάμου!
  3. Ενομοθέτησε την καύση των νεκρών!
  4. Με το διδακτικό Βιββλίο της Στ' Δημοτικού προέβη σε αλλοίωση της ιστορίας!
  5. Μέ την επίμαχη Εγκύκλιο καταργεί το μάθημα των Θρησκευτικών από τά Σχολεία! κ.ά.
Οι Πολιτικοί μας όλων σχεδόν των παρατάξεων εμήδισαν!
Εμήδισαν, Μακαριώτατε!
Εμηδισαν, Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος!
Εμηδισαν, Αγαπητοί Ορθόδοξοι γονεἰς!
Εμηδισαν, Ελλογιμώτατοι Καθηγητές των Θεολογικών Σχολών!
Εμήδισαν, Αγαπητοί Θεολόγοι Καθηγητές της δευτεροβάθμιας Εκπαιδεύσεως.
Εμήδισαν, Αγαπητοί Έλληνες συμπατριώτες! Κι εμεῖς κοιμώμαστε υπό τον μανδραγόρα!

Βαρύς ο λόγος, θα μού πήτε!
Αλλά και η πράξη ακόμη βαρύτερη.
Όλες σχεδόν οι πολιτικές παρατάξεις κλαδεύουν λίγο-λίγο τό δένδρο της Ορθοδοξίας! Εφαρμόζουν, συνειδητά ή όχι, το Σχέδιο Κίσσινγκερ! Η Ορθοδοξία μας τους ενοχλεί!
ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΩ!

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Καλάβρυτα, 9 Αυγούστου 2008

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΜΦΙΒΑΛΛΟΥΝ ΙΔΟΥ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ: Ο κ. Στέφανος Ματθίας, Επίτιμος Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, σύρει πιά το χορό των μηδισάντων:

δικαιοσύνη και εκκλησία
«Κύριε διευθυντά,
Η ελληνική Δικαιοσύνη βρίσκεται σε αφύσικο ενα­γκαλισμό με την Ορθόδοξη Εκκλησία:
Λατρευτικές εικόνες και ευαγγέλια σε όλα τα ακροατήρια και στα δικαστικά γραφεία, αγιασμός κατά την έναρξη του δικα­στικού έτους, καθιέρωση του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγί­τη ως προστάτη του δικαστικού σώματος, δικαστική αργία κατά την ημέρα που εορτάζεται ο Άγιος, λειτουργίες, λιτανεί­ες και αγρυπνίες στο φερώνυμο ναό, παρουσία εκπροσώπου της Εκκλησίας σε εκδηλώσεις της Δικαιοσύνης...
Αυτά είναι φαινόμενα αναχρονιστικά, ασυμβίβαστα προς ένα σύγχρονο κράτος δικαίου, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φαινόμενα που σκιάζουν την ελληνική Δικαιοσύνη, την εμφα­νίζουν υπό εκκλησιαστική κηδεμονία. Από τον Τύπο μαθαί­νουμε ότι σ' αυτά έρχεται τώρα να προστεθεί η οικοδόμηση και λειτουργία ναού στον χώρο του Αρείου Πάγου! Όταν το διάβασα, σταυροκοπήθηκα! Καθώς όμως οι μέρες περνούσαν, επανερχόταν η απορία: ποιος και γιατί εμπνεύ­στηκε αυτή την αφύσικη συστέγαση και πώς κατάφερε να την προωθήσει;
Θα πρόκειται, υποθέτω, για εκκλησιαστική πρωτοβουλία. Την ίδια πρωτοβουλία, για την ίδρυση και λειτουργία ναού στον Αρειο Πάγο, είχε εκδηλώσει η Εκκλησία και πριν από δέκα περίπου χρόνια. Συνάντησέ όμως τότε αντιστάσεις και το «σχέδιο» δεν προχώρησε. Τώρα βρήκε πρόθυμα ώτα;
Κατά τα τελευταία χρόνια η Εκκλησία προσπαθεί να διεισδύ­ει σε χώρους άσκησης κρατικής εξουσίας. Όμως η παρουσί­α ιερωμένων σε χώρους του Αρείου Πάγου μπορεί να ενθαρ­ρύνει κάποιους διαδίκους να επιζητούν τη μεσολάβηση κλη­ρικών σε εκκρεμείς δίκες... Οι κίνδυνοι είναι προφανείς για ό­λα τα μέρη.
Επιπλέον, μετά την ίδρυση «ορθόδοξου» πολιτικού κόμμα­τος, η εκάστοτε κυβέρνηση, για να συγκρατήσει τους ψηφο­φόρους της, ενδέχεται να ενδίδει σε παρεμβάσεις και υπο­δείξεις εκκλησιαστικών παραγόντων. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί και σε θέματα προαγωγών δικαστών, ιδίως στις ηγετι­κές θέσεις της δικαστικής ιεραρχίας. Αν λοιπόν ιδρυθεί ναός μέσα στον χώρο του ανώτατου δικαστηρίου, κάποιοι υποψή­φιοι για προαγωγή ή ενδιαφερόμενοι για άλλη ευνοϊκή μετα­χείριση (μετάθεση, τοποθέτηση στις Βρυξέλλες, συμμετοχή σε συμβούλια κ.λπ.) μπορεί να γίνουν τακτικοί «προσκυνη­τές» στον ναό και «συνομιλητές» ιερέων και μητροπολιτών! Οι κίνδυνοι υπονόμευσης της δικαστικής τάξης και της αμε­ροληψίας των δικαστών είναι και πάλι προφανείς.
Εξάλλου, η ίδρυση και λειτουργία ορθόδοξου ναού στον χώ­ρο του ανώτατου δικαστηρίου θα αποτελούσε προνομιακή μεταχείριση του ορθόδοξου δόγματος, ασυμβίβαστη με την, κατά το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ισότητα όλων των θρησκειών και δογμάτων. Η ιδιαίτερη αυτή μεταχείριση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ούτε από τη νεφελώδη και διαπιστωτική απλώς εξαγγελία περί «επικρατούσας» θρησκείας ούτε από την αριθμητική υ­περοχή των ορθοδόξων.
Επιπλέον, η κατασκευή και λειτουργία στον χώρο του ανώτα­του δικαστηρίου ορθόδοξου ναού θα υπονόμευε, στα μάτια αλλοθρήσκων ή αλλοδόξων, που συμβαίνει να αντιδικούν με ναούς, μονές ή άλλα ορθόδοξα καθιδρύματα, τη δικαστική α­μεροληψία του Αρείου Πάγου. Θα αντέβαινε άρα στο άρθρο 6 παρ.1 της ΕΣΔΑ και στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικα­στηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Για τους λόγους αυτούς ελπίζεται ότι η ηγεσία της Δικαιοσύ­νης, πολιτική και δικαστική, θα αντισταθεί στην υλοποίηση.
Στέφανος Ματθίας - Επίτιμος πρόεδρος του Αρείου Πάγου»

Δημοσιεύθηκε στην "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ", αναδημοσιύθηκε από τήν "ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ"