Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2012

Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΦΑΓΕΑΣ! 

________ 14.000 νήπια "απο διετούς και κατωτέρω", καθώς κατά λέξη σημειώνει ο ιερός Ευαγγελιστής Ματθαίος (κεφ. β', 13-23)  ήσαν τά βρέφη τα οποία κατέσφαξεν ο θηριώδης Ηρώδης, στην προσπάθειά του να  φονεύσει τον νεογέννητο Χριστό,! Είχε τον φόβο μήπως του πάρει και τον Θρόνο και το σκήπτρο της απόλυτης Εξουσίας, που είχε τότε ο Ηρώδης!
______Για το φοβερό αυτό έγκλημα ουδέποτε  δικάσθηκε ο Ηγεμών της Ιουδαίας! 
_______Στον παρακάτω πίνακα, που ανακαλύψαμε στο Εθνικό Μουσεῖο του Detroit των ΗΠΑ, (όταν μεταβήκαμε κατά τόν παρελθόντα Μάρτιον για τον εορτασμό της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου 1821 με τον Χορευτικό Όμιλο Αιγίου), παρουσιάζεται ανάγλυφα και πολύ παραστατικά  το ασύλληπτο σε φρίκη έγκλημα του αιμοσταγούς Ηρώδη! 
_________Παρατηρείστε, παρακαλώ, την φρίκη ζωγραφισμένη στα πρόσωπα των μητέρων, τήν αγριότητα ζωγραφισμένη στα πρόσωπα των στρατιωτών,   και την άγρια σφαγή των αθώων νηπίων!  ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (14.000) ΗΣΑΝ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ της δαιμονικής  ψυχής του Ηρώδη!  
_________ΣΤοχασθήτε τώρα και θαυμάστε πόσο άλλαξε τα ήθη του κόσμου ο Χριστός με την ενανθρώπισή Του. Κατάργησε το θεσμό της δουλείας, έφερε την ισότητα των φύλων, εδίδαξε την αγάπη ως την νέαν διδαχήν Του, διεχώρισε την ιστορία σἐ δύο κομμάτια! Τώρα πιά έχουμε τήν πρό Χριστού καί την μετά Χριστόν εποχήν! 
_________Αγαπητοί μου αδελφοί, συλλειτουργοί, φίλοι και τέκνα μου εν Κυρίω αγαπητά, 
                    καθώς σήμερα τελειώνει το έτος 2012 σας αγαπητικά καί ικετευτικά σας καλώ και σας παρακαλώ να αρχίσουμε το νέο έτος 2013 με μια μοναδική και μεγάλη απόφαση: 
να πλησιάσουμε περισσότερο τόν Χριστό και να Του δώσουμε χώρο στην ψυχή μας! Να Τον καταστήσουμε κυρίαρχο της ζωής μας! Αυτός, μόνο Αυτός, δηλ. ο Ιησούς Χριστός,  είναι η αληθινή πηγή της ευτυχίας, την οποία τόσο επιθυμούμε, τόσο ως άτομα όσο και ως Λαός! 
    Ας είναι λοιπόν τό τό νέον έτος 2013 Χριστοκεντρικό, το έτος του Χριστού για τον καθένα μας.
      Εμείς με τον Χριστό καί ο Χριστός με εμάς. Αμήν!
 Αίγιον, 31η Δεκεμβρίου 2012
+ ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣΟ πιναξ αυτός εκτίθερται στο εθνικό Μουσείο του Detroit στις ΗΠΑ