Κυριακή 29 Ιουνίου 2014

ΟΤΑΝ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΧΕΙ ΘΕΟ ΜΕΣΑ ΤΟΥ..

ΑΠΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΕ ΚΥΡΙΑΚΗ


38 ΑΠΙΘΑΝΕΣ ΦΩΤΟ......


Ας θαυμάσουμε τις παρακάτω φωτογραφίες χωρίς σχόλια....

Πηγή: http://sdsakis10.blogspot.gr/


 Ψαλμός 103ος: "Άσω το Κυρίω εν τη ζωή μου"
27. Όλα αυτά τα ζώα του ουρανού και της γης και της θαλάσσης από σε περιμένουν να τους δώσης εις την κατάλληλον ώραν την τροφήν των.
28.  Όταν δε συ τους την δώσης εκείνα θα σπεύσουν να την συλλέξουν. Όταν εν τη αγαθότητί σου ανοίγης το πλουσιόδωρον χέρι σου, τα σύμπαντα γεμίζουν από τα αγαθά σου.