Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016

«ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ», ΔΗΛ. ΑΝΑΙΣΧΥΝΤΟΙ και ΑΔΙΑΝΤΡΟΠΟΙ!

ΚΑΤΑΘΕΣΑΜΕ ΜΗΝΥΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥΣ

«5ο THESSAλONIKI PRIDE»

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

__________Οι θιασώτες και οπαδοί της ανωμάλου σαρκικής συνάφειας, οι γνωστοί Gays, για μια ακόμη φορά μας προκαλούν! Διοργανώνουν στην Θεσσαλονίκη ένα ακόμη Gay's Party, δηλ. ένα Φεστιβάλ ανωμαλίας και ατιμίας, το 5ο κατά σειράν, το οποίον και διαφημίζουν ως «Φεστιβάλ Υπερηφάνειας»!!! 
________Με άλλα λόγια, αυτοί οι εξ επόψεως χριστιανικής ηθικής ανώμαλοι τύποι, η συνέχεια δηλ. και η προέκταση των ανθρώπων, που κάποτε εζούσαν στα Σόδομα και τα Γόμορρα, προβάλλουν και πάλιν προκλητικά ενώπιόν μας και με ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ, όπως λέγουν, θα εορτάσουν το πάθος τους! Άρα ΔΕΝ είναι υπερήφανοι, όπως διατείνονται, αλλά αναίσχυντοι και αδιάντροποι! Δυστυχώς η αναισχυντία αυτή σήμερα είναι «της μόδας»!!!!  Σε λίγα χρόνια, όπως πάνε τα πράγματα, οι ομαλοί, οι  φυσιολογικοί  άνθρωποι, θα τρέχουν να κρυφτούν, αφού οι ανώμαλοι θα πλεονάζουν καί θα κομπάζουν με την δαιμονική τους υπερηφάνεια!
_________Κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος! Δηλ. μπορεί  να διαμορφώνη τον χαρακτήρα του όπως αυτός θέλει καί να διάγη το βίο του μέ όσα «βίτσια», παρεκτροπές και ανωμαλίες θέλει, πλήν όμως υπό ένα και αποκλειστικό όρο: Να μη προκαλή το Δημόσιο αίσθημα! 
_________Όταν όμως κάποιος προβάλλει, μάλιστα δέ καί με υπερηφάνεια, το πάθος του ή το  «βίτσιο» του, τότε αυτός είναι κατακριτέος!    
________Διότι ο Φιλάνθρωπος Θεός εποίησε τόν άνθρωπον ως άνδρα και γυναίκα, έδωσε δε εις αυτούς την ικανότητα και το χάρισμα να γίνωνται συν-Δημιουργοί Του, να έρχωνται σε σαρκική συνάφεια, επικοινωνία καί ένωση, ώστε να διαιωνίζεται το γένος των ανθρώπων! 
_______«Άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς και ηυλόγησεν αυτούς ο Θεός λέγων: αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και πληρώσατε την γην και κατακυριεύσατε αυτής»! (Γένεσις, 1, 27-28)
________Στην Καινή Διαθήκη ο Σωτήρ του κόσμου, ο Χριστός, διασαφήνισε πλήρως τον ρόλο ανδρός και γυναικός με τα  παρακάτω λόγια: «άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς καί είπεν, ένεκεν τούτου καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και κολληθήσεται τη γυναικί αυτού και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν, ώστε ουκέτι εισί δύο, αλλά σάρξ μία» (Ματθ. 19, 5-6).
_______Έπειτα απο τα παραπάνω εισαγωγικά καιρός είναι να ρίψουμε τώρα μια ματιά, για να δούμε τι λέγει το Πνεύμα του Θεού για όσους εκτρέπονται από την φυσιολογική σαρκική σχέση, από τήν φυσική δηλ. πορεία, σχέση και σαρκική συνάφεια, υπηρετώντας την ανωμαλία καί την ομοφυλοφιλία. «Η οργή του Θεού φανερώνεται, μας λέγει ο Απόστολος Παύλος, από τον Ουρανό εναντίον κάθε ασεβείας  και κακίας των ανθρώπων, οι οποίοι διά της κακίας των καταπνίγουν την αλήθειαν......Διά τούτο τους παρέδωκεν ο Θεός  με τας επιθυμίας των καρδιών τους εις ακαθαρσίαν, ώστε να ατιμάζουν  τα σώματά τους  μεταξύ τους...Διά τούτο τους παρέδωκεν ο Θεός εις πάθη ατιμωτικά, διότι και αι γυναίκες τους αντήλλαξαν την φυσικήν χρήσιν με την αφύσικη, ομοίως και οι άνδρες, αφού άφησαν την φυσικήν χρήσιν  της γυναικός, άναψαν  απο τας ορέξεις τους μεταξύ τους, ώστε ασελγούν άνδρες με άνδρες, απολαμβάνοντας έτσι ο ένας από τον άλλον την ανταμοιβήν της πλάνης  των, που τους άξιζε....» (Ρωμ. 18-27) Καί ο Απ. Παύλος συμπληρώνει: «παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νούν....., υπερηφάνους, αλαζόνας, εφευρετάς κακών......Οι τα τοιαύτα πράσσοντες, άξιοι θανάτου εισίν....» (στ. 28-32).

 __________Ας ακούσουν τά θεϊκά αυτά λόγια καί κάποιοι Αδελφοί Ιεράρχες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι πρό τινος χρόνου ετόλμησαν να εκστομίσουν για τους ταλαίπωρους αυτούς ανθρώπους τα εξής απαράδεκτα λόγια: «οι ομοφυλόφιλοι, όπως όλοι οι άνθρωποι, είναι δημιουργήματα του Θεού και ισχύει και γι' αυτούς ο αντίστοιχος σεβασμός και η τιμή καί όχι η βία και η απόρριψη»! Θέσεις σαν κι' αυτές είναι πέρα για πέρα απαράδεκτες!

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΙ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΙ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΑΝΑΙΣΧΥΝΤΟΙ ΚΑΙ ΑΔΙΑΝΤΡΟΠΟΙ! 

ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΒΕΒΗΛΟΙ!


  

________Στην παραπάνω εικόνα βλέπετε με τα μάτια σας την βεβήλωση της ιεράς εικόνος του Εσταυρωμένου Χριστού. Ας τις απαριθμήσουμε: 
  1. Στη θέση της επιγραφής ΙΝΒΙ οι «υπερήφανοι» ανώμαλοι Gays έχουν τοποθετήσει την σημαία του Οργανισμού τους. Δηλ. Ο Σωτήρας Χριστός προβάλλει με την Σημαία των ανωμάλων τύπων! Κάποιος θα διερωτηθή: Με αυτό δηλ. τι θέλουν να μας πούν, ότι και ο Χριστός ήταν.... (Συγγνώμην, δεν τολμώ να το γράψω...).
  2. Στις δύο πλευρές εκατέρωθεν του Εσταυρωμένου θέτουν τήν επιγραφή "No HATE", δηλ. «ΟΧΙ ΜΙΣΟΣ»! Ο Χριστός όμως συχαίνεται τους Σοδομίτες! Έστειλε φωτιά από τόν ουρανό και τους κατέκαυσε! 
  3. Στο κάτω μέρος του τιμίου Σταυρού γράφουν: «ΣΤΑΥΡΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΑΣ»!  Ναί, όντως γιά κάθε αμαρτωλό σταυρώθηκε ο Σωτήρ του κόσμου, ο Χριστός! Αλλά για κάθε «εν μετανοία» τελούντα αμαρτωλό! Σταυρώθηκε και για τον ομοφυλόφιλο, όταν αυτός ΔΕΝ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΥΕΤΑΙ για το πάθος του, ΑΛΛΑ ΤΡΕΧΕΙ ΣΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ και εξομολογείται τις αμαρτίες του.
_________Άρα η βεβήλωση της εικόνος του Εσταυρωμένου είναι προφανής! Συγχρόνως προφανής είναι και η αλλοίωσις της διδασκαλίας της χριστιανικής Ηθικής. 
_________Συμπερασματικά, λοιπόν, οι άνθρωποι, που διοργανώνουν το «ΦΕΣΤΙΒΑΑΛ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ» της 24-25/6/2016  είναι α-π-α-ρ-ά-δ-ε-κ-τ-ο-ι!
_______Γι' αυτό κι εμείς σήμερα 07 Ιουνίου καταθέσαμε Μήνυση κατά παντός υπευθύνου για την δημιουργία και χρήση της παραπάνω αφίσας. Ελπίζουμε, ότι η Δικαιοσύνη θα αρθή στο ύψος των περιστάσεων.

Αίγιον, 7 Ιουνίου 2016
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ   *******


ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΗΝΥΣΗ
Του  Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, Αμβροσίου
ΚΑΤΑ
παντός υπευθύνου για την δημιουργία και χρήση της αφίσας που απεικονίζει τον Τίμιο Σταυρό με τον Εσταυρωμένο Χριστό και με επιγραφή την σημαία του κινήματος ομοφυλοφίλων, γνωστού ως GAY PRIDE (Εικόνα 1)

Κύριε Εισαγγελεύ,

Α. Ιστορικό
Με έκπληξη διαπίστωσα σε πρόσφατη, χθεσινή, επίσκεψή μου στο διαδίκτυο ότι έχει κατασκευασθεί αφίσα η οποία απεικονίζει τον κύριο ημών Ιησού Χριστό Εσταυρωμένο, στη θέση δε της επιγραφής του Τιμίου Σταυρού έχει τοποθετηθεί η σημαία του κινήματος των ομοφυλοφίλων, αντικαθιστώντας την επιγραφή του Τιμίου Σταυρού 'Ο Βασιλεύς της δόξης' (Σχ.1, Σχ.1γ). Η εν λόγω αφίσα χρησιμοποιείται στη Θεσσαλονίκη για να διαφημίσει την παρέλαση του κινήματος ομοφυλοφίλων, γνωστού ως GAY PRIDE, όπως έχει προγραμματισθεί για τις 24 και 25 Ιουνίου 2016. Η συγκεκριμένη ενέργεια αποτελεί ανήκουστη βλασφημία και προσβολή του Θεανθρώπου Χριστού. Ταυτόχρονα με την αφίσα αυτή υβρίζεται ο Τίμιος Σταυρός, κύριο σύμβολο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Παράλληλα, η αφίσα προσβάλλει σε υπερβολικό βαθμό την Ορθόδοξη Εκκλησία, κεφαλή της οποίας είναι ο Ιησούς Χριστός, όπως αναγράφεται και στο Σύνταγμα της Ελλάδος, στο άρθρο 3 παράγραφος 1. Σε σχετική δημοσίευση στο διαδίκτυο αναφέρεται ότι 'το σύνθημα του 5ου Thessaloniki Pride ταυτίζεται με την πασίγνωστη ευαγγελική ρήση «αγαπάτε
αλλήλους» (κατά Ιωάννην, ιγ΄:34)' (Σχ.1α, Σχ.1β, Σχ.2, Σχ.3). Με άλλα λόγια η φετινή παρέλαση των ομοφυλοφίλων στην Θεσσαλονίκη βασίζεται στην προσπάθεια σύνδεσης/ ταύτισης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και συνακόλουθα όλων των μελών της ορθοδόξου εκκλησίας, με την ομοφυλοφιλία.
Να τονισθεί ότι η σημαία που έχει τοποθετηθεί σαν επιγραφή του Τιμίου Σταυρού στην υπό κρίση αφίσα αποτελεί τη σημαία/ βασικό σύμβολο του κινήματος Gay Pride και χρησιμοποιείται σε κάθε δραστηριότητα του κινήματος, όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες στα σχετικά 8 και 9, που απεικονίζουν σκηνές από την παρέλαση του εν λόγω κινήματος στην Αθήνα το έτος 2015, και στο σχετικό 10, που απεικονίζει σκηνές από την παρέλαση του κινήματος στην Θεσσαλονίκη το έτος 2015. Να τονισθεί επίσης ότι το εν λόγω κίνημα κάνει χρήση της εντολής του Χριστού περί αγάπης, όπως διατυπώνεται στα Ιερά Ευαγγέλια. Όμως η 'αγάπη' στην οποία το κίνημα αυτό αναφέρεται δεν είναι η αγάπη στην χριστιανική της έννοια, όπως βασίζεται στην αγάπη ως συναίσθημα και ως συνδρομής στον πλησίον, αλλά είναι μια έκφραση σεξουαλικών παρορμήσεων, όπως φαίνεται ξεκάθαρα από τις φωτογραφίες στα σχετικά 8, 9 και 10 (Σχετικά 8, 9, 10). Κατά τον τρόπο αυτό η υπό κρίση αφίσα επιχειρεί την συσχέτιση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και κατ' ακολουθίαν των ορθοδόξων χριστιανών, με ομοφυλοφιλικές σεξουαλικές προτιμήσεις!
Ομως η ομοφυλοφιλία, ως σαρκικό πάθος, ρητά καταδικάζεται από το Θεό, όπως η καταδίκη αυτή καταδεικνύεται τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη. Πιο συγκεκριμένα, στη Γένεση (Παλαιά Διαθήκη) αναφέρεται η πληροφόρηση εκ μέρους της Αγίας Τριάδος προς τον Αβραάμ ότι ο Θεός επροτίθετο να αποστείλει πυρ στα Σόδομα για την την φοβερή και σιχαμερή, όπως χαρακτηρίζεται από την Αγία Γραφή, αμαρτία της ομοφυλοφιλίας (Γεν. 18: 20, 19: 4-13). Σε άλλο σημείο της Παλαιάς Διαθήκης περιγράφεται ως εντολή από το Θεό προς τους άνδρες 'μετά άρρενος δεν θέλεις συνουσιασθή, ως μετά γυναικός’ είναι βδέλυγμα' (Λευιτικό, 18:22-23). Η καταστροφή των Σοδόμων με επέμβαση του Θεού φαίνεται και σε άλλο σημείο της Αγίας Γραφής όπου αναφέρεται ότι '«Και κατεκρήμνισε τους οίκους των σοδομιτών, τους εν τω οίκω του Κυρίου…» (Β' Βασιλέων, 23:7). Στην Καινή Διαθήκη και στην Α' προς Ρωμαίους επιστολή αναφέρεται ότι 'Γι’αυτό και τους άφησε ο Θεός να παραδοθούν σε ατιμωτικά πάθη. Και έτσι οι γυναίκες τους μετέβαλαν τη φυσική χρήση στην παρά φύσιν. Ομοίως δε και οι άνδρες άφησαν τη φυσική χρήση της γυναίκας, και άναψαν από το σφοδρό πάθος τους ο ένας για τον άλλο' (Στιχ.26 & 27). Επίσης στην Β' Επιστολή Πέτρου αναφέρεται ότι 'και αφού τις πόλεις των Σοδόμων και της Γομόρρας με το να μεταβάλη σε στάχτη τιμώρησε με εξαφάνισι, και έτσι έθεσε παράδειγμα γι’ αυτούς, που θ’ ασεβούσαν στο μέλλον..' (κεφ.2, στιχ.6).

Β. Το νόημα και η σημασία του Τιμίου Σταυρού
Ο Τίμιος Σταυρός δεν αποτελεί τυχαίο και επουσιώδες σύμβολο. Αντίθετα ο Τίμιος Σταυρός  περιγράφεται στην Ιερά παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας ως το κύριο συστατικό στοιχείο της Ορθόδοξης πίστης, έχοντας λειτουργική και σημειολογική βαρύτητα. Ως σύμβολο, ο Τίμιος Σταυρός, πληρεί απολύτως τους όρους του θρησκευτικού συμβόλου, όπως έχει ορισθεί ως '«το αισθητόν σημείον ή παράστασις υποσημαίνουσα θρησκευτικάς αξίας» (Σταματάκου Ιωάννου, Λεξικόν της Νέας Ελληνικής Γλώσσης, τομ. 3, σ. 2626). Στην ελληνική νομολογία έχει κριθεί ότι απαγορεύεται ρητά η χρήση θρησκευτικών συμβόλων για επίτευξη σκοπών μη θρησκευτικών καθώς μια τέτοια χρήση συνιστά προσβολή της πίστης (ΠΠρΑθ 2317/1985 ΕΕμπΔ ΛΣΤ, 179).
Να τονισθεί ότι ο Τίμιος Σταυρός δεν τιμάται ως 'ως απλό σχήμα, αποδεσμευμένο από τον εσταυρωμένο Κύριο' (Σχ.6, σελ.2). Αντίθετα, 'βλέποντας ο πιστός το σχήμα του σταυρού, κάνοντας το σημείο του σταυρού, προσκυνώντας τον «τύπον» και το σύμβολο του σταυρού, βλέπει με τα μάτια της ψυχής του και προσκυνεί τον εσταυρωμένο Ιησού' (Σχ.6, σελ.2). Επιπλέον, ο Τίμιος Σταυρός έχει την ίδια βαρύτητα και ρόλο είτε έχει την μορφή ξύλινης κατασκευής είτε έχει την μορφή απεικόνισης. Σχετικά ο ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός διευκρινίζει ότι, εκτός από το τίμιο Ξύλο, «προσκυνούμε και τον τύπο του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, αν και είναι από διαφορετική ύλη κατασκευασμένος, όχι βέβαια τιμώντας την ύλη, μη γένοιτο, αλλά τον τύπο, ως σύμβολο του Χριστού» (Σχ. 6, σελ.2).
Η βαρύτητα του Τιμίου Σταυρού ως έκφραση της ορθοδόξου πίστεως και ως συστατικού στοιχείου της ορθόδοξης λατρευτικής ζωής φαίνεται και από το γεγονός ότι το σημείο του Σταυρού χρησιμοποιείται για την ομολογία από τους ορθόδοξους χριστιανούς της πίστεώς τους και της αφοσίωσής τους προς την Αγία Τριάδα . Ο Αγιος Κοσμάς ο Αιτωλός τονίζει σχετικά '«Όταν ενώνεις τα τρία δάχτυλα για να κάνεις το Σταυρό, ομολογείς ότι ο Θεός είναι Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Όταν φέρεις τα τρία δάχτυλα ψηλά στο μέτωπο και το ακουμπάς, ομολογείς πως ο Χριστός ήταν ψηλά, είναι Θεός, κάθεται στο θρόνο του Ουρανού. Όταν κατεβάζεις τα τρία δάχτυλα χαμηλά, ομολογείς πως ο Χριστός άφησε το θρόνο του Ουρανού, κατέβηκε κάτω χαμηλά και φόρεσε σάρκα ανθρώπινη. Όταν φέρεις τα τρία δάχτυλα στο δεξιό ώμο, ομολογείς την ύπαρξη του Παραδείσου και παρακαλείς το Θεό να σε βάλει εκεί, στα δεξιά Του με τους δικαίους. Όταν φέρεις τα τρία δάχτυλα στον αριστερό ώμο, ομολογείς την ύπαρξη της αιωνίου κολάσεως και παρακαλείς το Θεό να μη σε βάλει εκεί με τους αμετανόητους αμαρτωλούς. Και όταν, τέλος, όλη τη παλάμη τη φέρεις στο στήθος, δηλώνεις την άπειρη ευχαριστία σου για τα αγαθά που Εκείνος σου προσφέρει».
Λόγω των ανωτέρω απαγορεύεται ρητά η χρήση του Τιμίου Σταυρού εκτός των πλαισίων της λατρευτικής ζωής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, όπως τα πλαίσια αυτά έχουν οριστεί στο πέρασμα των αιώνων από την Ιερά Παράδοση και τους Ιερούς Κανόνες. Ενδεικτικό της βαρύτητας του Τιμίου Σταυρού ως συστατικού στοιχείου της ορθόδοξης εκκλησίας αποτελεί η έκδοση το έτος 2015 εκ μέρους της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος απόφασης περί απαγόρευση της κυκλοφορίας παπουτσιών που έφεραν στο κάτω μέρος τους (σόλα) την αποτύπωση του Τιμίου Σταυρού (Σχ.4, Σχ.5). Επίσης το έτος 2012 δόθηκε εντολή από την Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Τρικάλων να αποσυρθεί φανέλα ποδοσφαιρικής ομάδας που απεικόνιζε τον Τίμιο Σταυρό, κρίνοντας ότι είχε λάβει χώρα προσβολή θρησκευτικού συμβόλου και συγκεκριμένα του Τιμίου Σταυρού (Σχ.7).

Γ. Νομικό σκέλος
Η δημιουργία και η χρήση της αφίσας που παρουσιάζεται στην 1η σελίδα της παρούσης αντιτίθενται σε σωρεία διατάξεων του Ποινικού Κώδικα αλλά και του Συντάγματος.
Κατ' αρχήν, η συγκεκριμένη αφίσα αποτελεί βάναυση και κακόβουλη βλασφημία του κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ήτοι του δευτέρου προσώπου της Αγίας και Ομοουσίου Τριάδος, που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του Συντάγματος της χώρας. Πράγματι στην αρχή του κειμένου του Συντάγματος της Ελλάδας, και πριν τα άρθρα αυτού, υφίσταται η φράση 'Εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος'. Το γεγονός αυτό δεικνύει την βαρύτητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας για την κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας αλλά και για την ίδια την ύπαρξη του Ελληνικού κράτους δικαίου.
Περαιτέρω, το άρθρο 198 παρ.1 ορίζει ότι: 'Με φυλάκιση μέχρι δύο ετών τιμωρείται όποιος δημόσια και κακόβουλα βρίζει με οποιονδήποτε τρόπο το Θεό' (Κακόβουλη βλασφημία)'. Συγχρόνως, το άρθρο 199 ΠΚ ορίζει ότι: 'Οποιος δημόσια και κακόβουλα καθυβρίζει με οποιονδήποτε τρόπο την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού .... τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών' (Καθύβριση θρησκεύματος).
Επίσης το άρθρο 3 παρ.1 ορίζει ότι 'Επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού.' Επίσης στην παρ. 3 του άρθρου 3 ορίζεται ότι ''Το κείμενο της Αγίας Γραφής τηρείται αναλλοίωτο'.
Ακολούθως στο άρθρο 5 παρ.1 ορίζεται ότι 'Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη'. Αυτό σημαίνει ότι η δημιουργία και χρήση της εν λόγω αφίσας (Εικόνα 1, σελίδα 1 της παρούσης) σε καμία περίπτωση δεν δύναται να δικαιολογηθεί με αναφορά στα δικαιώματα των δημιουργών και των χρηστών της καθόσον το περιεχόμενο της αφίσας αντίκειται πρόδηλα στα χρηστά ήθη τα οποία έχουν οριστεί από τα ελληνικά δικαστήρια ως 'θεμελιώδεις ηθικές και κοινωνικές αντιλήψεις του μέσου κοινωνικού ανθρώπου' (ΑΠ 1969/ 1990) και ως 'ηθικές αρχές και αντιλήψεις που επικρατούν στην Ελλάδα και αντιπροσωπεύουν την περί του πρέποντος λαική συνείδηση και το αίσθημα πάντων των συνεπώς και δικαίως σκεπτόμενων ανθρώπων' (ΑΠ 398/1975). Στην υπ' αριθ. 17115/ 1988 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών ορίζεται ότι το θρησκευτικό συναίσθημα, εφόσον παραβιασθεί, είναι υπέρτερο παντός άλλου δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 16 παρ.1 του Συντάγματος.
Επειδή η υπό κρίση αφίσα έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το άρθρο 3 παρ.1 του Συντάγματος το οποίο αναγνωρίζει ως επικρατούσα θρησκεία της Ελλάδος την θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού.
Επειδή η υπό κρίση αφίσα αποτελεί ευθεία παραβίαση των χρηστών ηθών, κατ' άρθρο 5 παρ.1 του Συντάγματος.
Επειδή επί τη βάσει των ανωτέρω η υπό κρίση αφίσα (Εικόνα 1 στην 1η σελίδα της παρούσης) πληρεί τους όρους των άρθρων 198 παρ.1 ΠΚ (κακόβουλη βλασφημία) και 199 ΠΚ (καθύβρισης θρησκεύματος).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου

ΜΗΝΥΩ
Κάθε υπεύθυνο για την δημιουργία και χρήση της αφίσας, που παρουσιάζεται στην 1η σελίδα της παρούσης μήνυσης (Εικόνα 1), ως μέσο προβολής της παρέλασης του κινήματος ομοφυλοφίλων και

ΖΗΤΩ
την άμεση απόσυρση της αφίσας αυτής και την απαγόρευση χρήσης της, κατά οιονδήποτε τρόπο, τόσο εντός όσο και εκτός της Θεσσαλονίκης, δηλαδή την απαγόρευσή της σε όλη την Ελλάδα, και
την ποινική τιμώρηση του δημιουργού της εν λόγω αφίσας αλλά και κάθε υπεύθυνου για την χρήση της ως μέσο προβολής της παρέλασης του κινήματος ομοφυλοφίλων.
  

   (Εικόνα 1, Σχ.1α)


Σχετικά συνυποβάλλω:
ΣΧΕΤΙΚΟ 1:   Δημοσίευση του ιστολογίου 'Ορθόδοξα Περάσματα'
ΣΧΕΤΙΚΟ 1α: Δημοσίευση του ιστολογίου 'Εκκλησία On-line'
ΣΧΕΤΙΚΟ 1β: Δημοσίευση του ιστολογίου 'ΚΑΤΑΝΥΞΙΣ'
ΣΧΕΤΙΚΟ 1γ: Δημοσίευση του ιστολογίου 'ΑΚΤΙΝΕΣ'
ΣΧΕΤΙΚΟ 2: Δημοσίευση του ιστολογίου 'PASMINA'
ΣΧΕΤΙΚΟ 3: Δημοσίευση του ιστολογίου DIFER NEWS
ΣΧΕΤΙΚΟ 4: Δημοσίευση του ιστολογίου της Εφημερίδας ΄ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ'
ΣΧΕΤΙΚΟ 5: Δημοσίευση του ιστολογίου της Εφημερίδας 'ΤΑ ΝΕΑ'
ΣΧΕΤΙΚΟ 6: Δημοσίευση του ιστολογίου της ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ               ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ
ΣΧΕΤΙΚΟ 7: Δημοσίευση των ιστολογίων 'TRIKALA NEWS' και 'PALO NEWS'
ΣΧΕΤΙΚΟ 8: Φωτογραφίες εκ του Athens pride 2015
ΣΧΕΤΙΚΟ 9: Φωτογραφίες εκ του Athens pride 2015
ΣΧΕΤΙΚΟ 10: Φωτογραφίες εκ του Thessaloniki Pride 2015

Αίγιον, 07/06/2016

Ο μηνυτής
+ o ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ  ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ