Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016

ΑΤΟΠΗΜΑΤΑ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΓΕΝΕΩΝ


ΑΔΕΛΦΩΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ

Α Ν Α Δ Ε Λ Φ Η   ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ!


_________ «Ως κεραυνός  εν αιθρία» ακούσθηκε η είδηση, ότι Μητροπολίτης της Εκκλησίας της Ελλάδος απέστειλε πρός τον Υπουργό της Παιδείας και πολέμιο της Εκκλησίας μας κ. Νικόλαο Φίλη επιστολή, με την οποία του εκφράζει την συμπάθειά του για τις επιθέσεις που δέχεται «εκ στόματος κάποιων εκκλησιαστικών προσώπων», όπως γράφει και αναφέρεται σε κάποιους «απρεπείς και απαράδεκτους χαρακτηρισμούς» των προσώπων αυτών πρός τον κ. Υπουργό! 
______ Ομιλεί περί χριστιανικού ήθους ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος πρώτον μεν καθυβρίζει, εμμέσως πλην σαφώς, ένα μεγαλύτερο καί αρχαιότερο Αδελφό του, και δεύτερον συντάσ- σεται και συμμαχεί με ένα πολιτικό Πρόσωπο, το οποίον με κάθε τρόπο εκφράζεται περιφρονητικά για τη μεγάλη Μάννα μας, την  Εκκλησία! 
_________Η μεγαλύτερη ύβρις, που ακούσθηκε ποτέ για την Εκκλησία της Ελλάδος είναι αυτή, που βγήκε από το στόμα του Υπουργού κ. Φίλη: «Η Εκκλησία, είπε, ευθύνεται για την ηθική κατάπτωση της Κοινωνίας μας»!!!!!
__________Πρός τον κ. Φίλη, λοιπόν, ο ......Σεβασμιώτατος αυτός Μητροπολίτης γράφει: «Αγαπητέ Κύριε Υπουργέ, .... με το θάρρος της παλιάς μας γνωριμίας σας εύχομαι ολόψυχα υγεία καί δύναμη». Και προσθέτει: «Σας αναμένω στο Διδυμότειχο»!
  _________Πρόκειται περί του - κατά την εντολήν του Χριστού μας- αγαπητού μας Αδελφού Μητροπολίτου Διδυμοτείχου κ. Δαμασκηνού, προς τον οποίον, διαμαρτυρόμενοι, απεστείλαμε την παρακάτω επιστολήν.  Ο κ. Δαμασκηνός κατά το έτος 1995 χειροτονήθηκε Βοηθός Επίσκοπος μέ τόν τίτλον του Διαυλείας. Από της 12ης Οκτωβρίου 2009 διαποιμαίνει την Ιερά Μητρόπολη Διδυμοτείχου και Ορεστιάδος, εγεννήθη δέ κατά το έτος 1959. Ανήκει, λοιπόν, στη γενηά των νεωτέρων Επισκόπων.
Ο Μητρ. Διδυμοτείχου στηρίζει τον Νίκο Φίλη - Δείτε την επιστολή του
___________Πολύ γρήγορα, όπως αποδεικνύεται, έχει λησμονήσει όσα κατά την ώραν της εις Επίσκοπον χειροτονίας του μεγαλοφώνως είπε και εξεστόμισεν!!! Ιδού, λοιπόν,  τί είπε:  «Αναθεματίζω Άρειον,  καί τούς συν αυτώ σύμφρονας καί κοινωνούς της αυτού μανιώδους κακοδοξίας.....και τους τούτων ομόφρονας αποβάλλομαι και αναθεματίζω και τρανώς ανακηρύττω μεγίστη φωνήΠάσι τοις αιρετικοίς ανάθεμα. Όλοις τοις αιρετικοίς ανάθεμα...» (Τάξις ειςχειροτονίαν Επισκόπου, βλ. Μέγα Ευχολόγιον, Έκδοσις Σαλίβερου, Αθήναι 1925, σελ.131)

_________________Ερωτώ, λοιπόν, τον Σεβασμιώτατον Αδελφόν μας: Μπροστά σ' αυτά τά φοβερά λόγια, τα οποία, αναφερόμενος στους εχθρούς της Πίστεώς μας, είπε κατά την ώραν  της χειροτονίας του, μήπως τα ιδικά μου είναι  πολύ ευγενικά; Τι είπα; «Παχεία γαστήρ λεπτόν ου τίκτει νόα»! Επικαλέσθηκα δηλ. ένα αρχαίο γνωμικό, το οποίο ο Υπουργός ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΕ ΝΑ ΕΞΗΓΗΣΕΙ!

___________Αγαπητοί μου Χριστιανοί, Κληρικοί και Λαϊκοί,
                       Παρακαλώ να μελετήσετε στοχαστικά την επιστολή συμπαραστάσεως του Μητροπολίτου πρός τον Υπουργό καί να βγάλετε τα συμπεράσματά Σας. Να διερωτηθήτε: Μήπως σε τέτοια χέρια το μέλλον της Εκκλησίας  προμηνύεται ζοφερόν; Μήπως οι ενέργειες του Υπουργού κ. Φίλη, συγκρινόμενες με την αδελφοκτόνο, εγκληματική και προδοτική στάση του Μητρο-πολίτου Διδυμοτείχου,  είναι απλώς πταίσμα; 
   __________Κατά την διάρκεια των εργασιών της Ιεραρχίας μας (4-7 Οκτωβρίου) προσπαθήσαμε να έλθουμε σε κάποια συνεξήγηση με τον  αγαπητό αδελφό μας, τον Μητροπολίτη κ. Δαμασκηνό, αλλά δεν το αποδέχθηκε! Ο κόπος μας απεδείχθη μάταιος! Οπότε τώρα την τελική κρίση θα την κάμετε εσείς οι αναγνώστες μας. Η εντολή του Κυρίου μας είναι: «Εάν αμαρτήση εις σέ ο αδελφός σου......ειπέ της Εκκλησία» (Ματθ. 18,17). Τούτο ακριβώς και επράξαμε. Είπαμε τα παράπονά μας σε σας!
  __________Στον αγαπητό μας Αδελφό, επιστεγάζοντας, λέμε την παροιμία: «Πες μου το φίλο σου, να σου πώ ποιός είσαι».
 
Αίγιον, 10 Οκτωβρίου 2016
+ ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

***********************

       Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΣ


                                                          Σάββατον, 1η Οκτωβρίου 2016

Σεβασμιώτατον
Μητροπολίτην Διδυμοτείχου κλπ.
Κύριον κ. Δαμασκηνόν
683 00  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΝ

 Σεβασμιώτατε και Αγαπητέ μοι εν Χριστώ Αδελφέ,

          Με μεγάλην έκπληξιν επληροφορήθημεν το διάβημα Υμών προς τον Υπουργόν Παιδείας κ. Νικ. Φίλην προς έκφρασιν της συμπαθείας Υμών και της «στοργικής» συμπαραστάσεως προς τον ταλαίπωρον αυτόν άνθρωπον, τον διώκτην της αμωμήτου ημών Πίστεως, τον ασεβέστατον  και άκρως επικίνδυνον εχθρόν της Εκκλησίας. Και οι κοσμικοί ακόμη κύκλοι της Ελληνικής Κοινωνίας έχουν απορρίψει τον επικίνδυνον αυτόν Υπουργόν.

«Ιδιαίτερα ο κ. Φίλης, ...χαρακτηρίζεται, πέρα από τη γραφικότητα, και επικίνδυνος για πολλά πράγματα που αφορούν το Έθνος» γράφει σήμερα η εφημερίς «Δημοκρατία»! (σελ. 14)
             Δικαίωμά Σας βεβαίως να ενεργήσητε ούτω πως. Αλλά θεωρούμεν μέγα ατόπημα εκ μέρους Υμών  την διατύπωσιν επικρίσεων  εναντίον εν Χριστώ Αδελφών Σας, οίτινες δια δηλώσεών των έκριναν και επέκριναν τον πολέμιον της αμωμήτου ημών Πίστεως και της αγιωτάτης Μητρός ημών Εκκλησίας.

          «Θλίβομαι βαθύτατα, διότι εκ στόματος κάποιων εκκλησιαστικών προσώπων ακούσθηκαν πρόσφατα απρεπείς και απαράδεκτοι χαρακτηρισμοί.... Σαφώς δεν συμβιβάζονται με το χριστιανικό ήθος και ασφαλώς δεν εκφράζουν όλους μας...», γράφετε εις την από 29ης Σεπτεμβρίου ε.ε. επιστολήν Σας.

          Αδελφικώς φερόμενοι, Σας συγχωρούμεν από καρδίας δια την άφρονα ταύτην ενέργειάν Σας, δια της οποίας ασφαλώς ζημιούται η Μήτηρ ημών Εκκλησία, καταγράφομεν όμως το πνευματικόν τούτο ολίσθημά Σας δια την ιστορίαν, και ίνα παράσχωμεν προς ‘Υμάς μίαν αφορμήν προς μεταμέλειαν.
                  Επί δε τούτοις διατελούμεν
Ελάχιστος εν Χριστώ Αδελφός
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Σημείωσις:  Σεβασμιώτατε,
                       Ο κ. Φίλης εξεστόμησε τον εξής βαρύτατον λόγον:
«Η Εκκλησία έχει συμβάλει στην ηθική κατάπτωση της Κοινωνίας»!!!! Σεις, λοιπόν, τον  αμνηστεύετε; Τον καλύπτετε; Τον στηρίζετε;  Εύγε, αγαπητέ εν  Χριστώ Αδελφέ!
+ Ο Κ και Αι. Α.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ: Σεβ. Μητροπολίτας της Εκκλησίας της Ελλάδος, διά του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

*************************
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ του Σεβ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


+ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ και ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ


Διδυμότειχον, 29 Σεπτεμβρίου 2016


Προς
Τον Εντιμότατον
Υπουργόν Παιδείας, Ερευνών και θρησκευμάτων
κ. Νικόλαο Φίλη


Αγαπητέ κύριε Υπουργέ,

          Θλίβομαι βαθύτατα διότι εκ στόματος κάποιων «εκκλησιαστικών» προσώπων ακούσθησαν πρόσφατα απρεπείς και απαράδεκτοι χαρακτηρισμοί, που οπωσδήποτε Σας προσβάλλουν. Σαφώς δεν συμβιβάζονται με το χριστιανικό ήθος και ασφαλώς δεν εκφράζουν όλους μας.  Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές τοποθετήσεις απόψεις και προσεγγίσεις, όπως είναι φυσικό σε μια ελεύθερη κοινωνία, αλλά ο σεβασμός στην προσωπικότητα του άλλου είναι χριστιανική εντολή και προϋπόθεση δημοκρατίας.  Με το θάρρος της παλαιάς μας γνωριμίας σας εύχομαι ολόψυχα υγεία και δύναμη.

+ ο Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου ΔαμασκηνόςΣας αναμένω στο Διδυμότειχο

**********************

ΚΑΙ ΜΙΑ ΦΩΝΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΝ
Συνήγορο τον Δαμασκηνό! Απέκτησε ο Φίλης.
Κύλησε ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι.

«Επιστολή στον υπουργό Παιδείας, Νίκο Φίλη, απέστειλε την Πέμπτη ο Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας και Σουφλίου Δαμασκηνός, στην οποία εκφράζει την θλίψη του για την επίθεση κάποιων εκκλησιαστικών προσώπων κατά του υπουργού.  Αναλυτικά η επιστολή του Μητροπολίτη αναφέρει: «Προς τον Εντιμότατον Υπουργόν Παιδείας, Ερευνών και Θρησκευμάτων, κ. Νικόλαο Φίλη.
Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, θλίβομαι βαθύτατα διότι εκ στόματος κάποιων «εκκλησιαστικών» προσώπων ακούσθησαν πρόσφατα απρεπείς και απαράδεκτοι χαρακτηρισμοί, που οπωσδήποτε Σας προσβάλλουν. Σαφώς δεν συμβιβάζονται με το χριστιανικό ήθος και ασφαλώς δεν εκφράζουν όλους μας.  Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές τοποθετήσεις απόψεις και προσεγγίσεις, όπως είναι φυσικό σε μια ελεύθερη κοινωνία, αλλά ο σεβασμός στην προσωπικότητα του άλλου είναι χριστιανική εντολή και προϋπόθεση δημοκρατίας.  Με το θάρρος της παλαιάς μας γνωριμίας σας εύχομαι ολόψυχα υγεία και δύναμη. Σας αναμένω στο Διδυμότειχο».

          Θα ήθελα να σας αποκαλέσω Σεβασμιώτατε, δεν το κάνω όμως.  Γιατί με την επιστολή σας προς Υπουργό Παιδείας απαξιώνετε τον αγώνα που κάνουν άξιοι Επίσκοποι, ενάντια σ’ αυτόν τον κύριο, που θέλει να αλλάξει με νομοσχέδια τις θρησκευτικές και Πατριωτικές παραδόσεις στην Πατρίδα μας.
          Όπως γράφετε στην επιστολή σας προς τον Υπουργό Παιδείας και Φίλο σας ότι: θλίβεστε βαθύτατα για κάποιους εν Χριστώ αδελφούς σας, που πρόσβαλαν αυτό το ανθρωπάκι και φιλαράκι σας, που θέλησε να τα βάλει με την Εκκλησία μας, την μάνα του έθνους μας, που σε δύσκολους καιρούς έβαζε τα στήθια της, σαν ασπίδα για την σωτηρία της Πατρίδας μας.  Με αυτούς τους επισκόπους έπρεπε να συνταχθείτε.  Εσείς τους προδώσατε και στενοχωρεθήκατε, που πρόσβαλαν την προσωπικότητα του Φίλη.  Μάθετε λοιπόν από ένα ασήμαντο παπαδάκι ότι:
Για να έχει κάποιος προσωπικότητα, και μάλιστα όταν κατέχει αξίωμα, πρέπει: Να σέβεται τις θρησκευτικές και πατριωτικές παραδόσεις του λαού.  Γιατί αυτός ο λαός με την φήφο του τον έβαλε σε αυτή την θέση. 
Αυτός ο κύριος Φίλης καταπάτησε και πρόδωσε αξίες Θρησκευτικές και Πατριωτικές που βρίσκονται βαθειά φυτεμένες μέσα στο ντιενέει του κάθε Έλληνα πατριώτη.  Με νομοσχέδια και τηλεοπτικές του τοποθετήσεις προσπαθεί να καταργήσει την πνευματική κατάρτιση της χριστιανικής νεολαίας μας.
Παραμερίζει τις απόψεις της Εκκλησίας, με αυταρχισμό διαλαλεί ότι:
Η  ευθύνη γι’ αυτόν τον καταρτισμό ανήκει σε αυτόν και μόνο.
Με αυτόν τον κύριο και τις απόψεις του, δείχνετε με την επιστολήν σας ότι συντάσσεστε. Αν είναι έτσι τότε προδίδετε την αποστολήν σας και την Ορθόδοξο πίστη, που αυτός ο κύριος θέλει να την βάλει στο περιθώριο.
Γι’ αυτό θα ήταν καλύτερα, να βγάλετε αυτό το τιμημένο ράσο το ποτισμένο με αίμα, απ’ αυτούς που αγωνίστηκαν για του Χριστού την Πίστη την Αγία και της Πατρίδος την Ελευθερία.  Όταν έρθει επάνω ο φίλο σας μετά την πρόσκληση που του κάνατε, ας σας πάρει μαζί του, να σας βάλει σε κανένα γραφείο στο Υπουργείο.  Αργότερα δε όταν χτιστούν και άλλα Τζαμιά: (προς τα εκεί το πάνε.) Ας σε κάνει και ΙΜΑΜΗ να σε βάλει σε ένα από αυτά, να τον λιβανίζεις.
Γιατί στο θυμιατό απ΄ ότι βλέπω είσαι άριστος.


Ιερεύς Παναγιώτης Παλαιοξάρης
Αθήνα