Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2008

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ


Προς τον Ιερόν Κλήρον τους Εντίμους Άρχοντας
Και το ευσεβή Λαόν της καθ Ημάς Θεοσώστου Επαρχίας


«Χριστός γεννάται δοξάσατε»
Ψάλλουμε καί πάλιν χαρρμοσύνως «Χριστός γεννάται δοξάσατε» μέ πλημμυρισμένη τήν καρδιά μας από ανέκφραστη χαρά και αγαλλίαση, γιατί «ετέχθη σήμερον Σωτήρ».
Πραγματοποιείται αυτή τή νύκτα η μεγαλύτερη ευεργεσία τού Θεού Πατρός καί Δημιουργού τού Παντός. Κι' αυτή είναι η αποστολή τού μονογενούς Υἱοῦ Του στόν κόσμο. Η κάθοδος τού θείου Λόγου στή γή μαρτυρεί τό μέγιστο ύψος τής αγάπης τού Θεού Πατρός πρός τό άνθρωπο καί τό βάθος τής πανσοφίας του γιά τήν εκλογή της ανθρωπωσωτηρίου μεθόδου. Δέν εκπλήσει τόσον η δημιουργία τού Ουρανού και τής γής καί «πάντων των εν αυτή», όσον η Οικονομία Αυτού περί τήν ενανθρώπηση τού Θείου Λόγου , τού Χριστού.
Η Ενανθρώπηση τού Χριστού αποτελεί πλέον τό απελευθερωτικό σάλπισμα ανά τά πέρατα της Οικουμένης. Όπως ο φυσικός ήλιος αποτελεί τόν μόνιμο τροφοδότη τού φυτικού καί ζωϊκού Βασιλείου, έτσι καί ο πνευμετικός Ήλιος τής Δικαιοσύνης, ο Ιησούς Χριστός, αποτελεί τήν μοναδική πηγή πρός τήν οποία πρέπει νά στρέφεται κάθε ανθρώπινη καρδιά, ώστε νά ζωογονείται καί νά λαμβάνει από Αυτόν, δύναμη, φώς καί ζωή.
Η θεική αυτή ακτινοβολία του πλημμυρίζει και περιλούζει κάθε πιστό άνθρωπο σέ όλο του τό είναι, ώστε από κάθε ψυχοσωματικό πόρο, νά διέρχονται οι αντίστοιχες ακτίνες καί η όλη ψυχοσωματική του ύπαρξη νά φωτίζεται καί νά φλέγεται, χωρίς νά κατακαίεται όπως η «φλεγόμενη καί μή καιόμενη βάτος» ενώπιον τού Μωυσέως.
Αδέλφια μου και Παιδιά μου, χρονικά μία φορά γεννήθηκε ο Χριστός στή Βηθλεέμ τής Ιουδαίας. Όμως στήν καρδιά κάθε πιστού, στήν καρδιά μας κατά τούς Πατέρες, γεννάται πάντοτε. Κάθε ψυχικά καθαρός πιστός, αισθάνεται αυτή τή νύχτα σκιρτήματα πνευματικά. Ο γνώστος καί μεγάλος Ρώσος συγγραφέας Ντοστογιέφσκι γράφει: «Όταν έρχονται Χριστούγεννα, ή καρδιά μου σκιρτά. Ω κόσμε, έχεις σκιρτήματα γιά πράγματα μάταια. Σκιρτήματα πνευματικά, πού χαρακτηρίζουν τήν αγία αυτή ημέρα».
Οι Εκκλησίες σήμερα είναι γεμάτες κι' αυτό είναι ευχάριστο. Όμως πόσο ευχάριστο καί σωτήριο θά είναι, εάν όλοι ή τουλάχιστον οι περισσότεροι αισθανόμαστε τά άγια σκιρτήματα δυστυχώς ζούμε σέ μία εποχή μέ ύφεση στήν οικονομίαπολοί χάνουν μέρος τού εισοδήματός των. Στό «Κελάρι της Αγάπης», πού διανέμονται δωρεάν είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης, η στρατιά των προσερχομένων αυξάνεται μέ γεωμετρική πρόοδο.
Αλλά πιο σοβαρή είναι η ύφεση. Η υποχώρηση των ηθικών αξιών, η επέκταση της ανομίας, η αναισχυντία των αμαρτανόντων. Ελημοσνήθη πλέον η ανάγκη της ηθικής διαπαιδαγωγήσεως των ανθρώπων. Η οικογένεια δεν είναι θερμοκήπιον αρετής και αγάπης. Η Παιδεία με βήμα ταχύ απομακρύνεται από τις ρίζες της φυλής μας. Εκπαιδευτικοί αφαιρούν την εικόνα του Χριστού από τις αίθουσες διδασκαλίας, αρνούνται να διδάξουν το μάθημα τον θρησκευτικών. Το κράτος εξισώνει το Ευαγγέλιο με το Κοράνιο και θέλει το μάθημα των Θρησκευτικών, γενικό μάθημα θρησκειών, παραβιάζοντας θεμελιώδεις διατάξεις του Συντάγματος.
Υπάρχει και τρίτη ύφεση και οπισθοδρόμηση. Η ύφεση της Εθνικής συνείδησης. Ο πατριωτισμός χαρακτηρίζεται «Εθνικισμός». Όποιος αγαπά την πατρίδα κατηγορείται «εθνικιστής» κι’ αυτή η κατηγορία τείνει να γίνει η πιο μεγάλη ύβρις στην εποχή μας. Βόρεια και Βορειοδυτικά της πατρίδος μας υπάρχει σοβαρή απειλή μειώσεως της εδαφικής ακεραιότητας και ο σύγχρονος Έλληνας αδιαφορεί και υπνωτεί.
Τά Μέσα μαζικής ενημέρωσης μεταδίδουν μεγιστοποιώντας, ότι ηθικό κακό, ότι σκανδαλώδες, ότι ερεθιστικό των κατωτέρων έξεων του ανθρώπου. Κι έτσι καταλύουν την ηθική και κάθε διαχρονική αξία, καταστρέφοντας την κοινωνία, ετοιμάζοντας την έλευση του Αντιχρίστου.
Μακάρι η σημερινή προσέλευσή μας στο Ναό να μην είναι αποτέλεσμα συνήθειας. Μακάρι να είναι μία πράξη μετάνοιας. Μία κίνηση επιστροφής στο Χριστό. Μακάρι τά Χριστούγεννα εφέτος να μην είναι γιορτή ρουτίνας, αλλά μια γιορτή της ψυχής μας. Ο Χριστός γεννήθηκε για να σώση τον Κόσμο. Γεννήθηκε και μας εδόθη. Όσοι δεν έλαβαν Αυτόν «έδωκεν αυτοίς εξουσίαν τέκνα Θεού γενέσθαι». Τά Χριστούγεννα λοιπόν, είναι μια πρόσκληση, από δούλοι της αμαρτίας να γίνουμε «απελεύθεροι Χριστού», από εργάτες του ψεύδους, εργάτες της αλήθειας.
Σας το εύχομαι από τά βάθη της ψυχής μου,


Χρόνια Πολλά, Πατέρες και αδελφοί
Χρονιά Πολλά, τέκνα μου εν Κυρίῳ αγαπητά και πολυπόθητα
Μετ’ ευχών πατρικών

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ