Τρίτη 25 Ιουνίου 2013

ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΝΤΩΣ ΒΑΘΥ ΡΗΓΜΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΜΑΣ;

ΜΗΠΩΣ ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΕΓΙΝΕ "ΑΝΑΛΟΝ" ; 

ΜΗΠΩΣ ΔΗΛ. ΕΧΑΣΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ; 


__________Στο υπ' αριθμ. 1978 φ. της 7ης Ιουνίου 2013 του "Ορθοδόξου Τύπου"  αναγνώσαμε ένα βαθυστόχαστο άρθρο με τίτλο "ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ή ΤΗΣ ΠΑΣΟΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑΣ", το οποίο αρχίζει με την εξής παράγραφο:
"Το λεγόμενον αντιρατσιστικόν νομοσχέδιον ανέδειξε το βαθύ ρήγμα, το οποίον υφίσταται εις την Ιεραρχίαν δια κρίσιμα ζητήματα. Εν τμήμα της Ιεραρχίας είναι ταυτισμένον με τα κελεύσματα της κεντροαριστεράς. Ενεργεί ως η κλαδική του ΠΑΣΟΚ και της Αριστεράς εις την Εκκλησίαν. Υιοθετεί όλας τας υποδείξεις των κομμάτων της κεντροαριστεράς. Ενεργεί ως η «αριστερά του Κυρίου» εις την Εκκλησίαν, δια να θυμηθώμεν τα όσα έλεγον οι πολιτικοί καθοδηγηταί των σημερινών επισκόπων, της κομματικής και πολιτικής αυτής τάσεως, εναντίον του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών κυρού Χριστοδούλου".
Το άλλο τμήμα της Ιεραρχίας, το οποίον υπερασπίζεται το ανόθευτον της Ορθοδόξου Πίστεως, την παράδοσιν, την ιστορίαν και αντιτάσσεται εις την πολυφυλετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα της Ελλάδος, χαρακτηρίζεται από τους πολιτικούς του ΠΑΣΟΚ και της κεντροαριστεράς, ως χουντικοί, κεντροδεξιοί, γραφικοί, κομματάρχες της δεξιάς, ξεπερασμένοι, εκτός εποχής κ.λπ.
_________Με τά παραπάνω βαρυσήμαντα λόγια ο κ. Γ. Ζερβός, που υπογράφει το άρθρο, θέτει προς συζήτηση ένα πολύ σοβαρό ζήτημα: την ποιότητα των εκκλησιαστικών προσώπων, που συγκροτούν την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εμμέσως πλην σαφώς, κατά καιρούς κι εμείς έχουμε θίξει  το θέμα αυτό, πλην όμως με πιό ήπιο τρόπο. 
________Δυστυχώς δεν μπορούμε να αντιπαρέλθουμε το πολύ σοβαρό αυτό ζήτημα, το οποίο έτσι κι αλλοιώς και υπάρχει αντικειμενικά και ατύπως συζητείται στους κόλπους της Ιεραρχίας! Με την ιδιότητα του παλαιού Μέλους της Ιεραρχίας, καθώς με την Χάριν του Αρχιποίμενος Ιησού Χριστού συμπληρώνουμε ήδη τριάντα επτά (37)  έτη στην Αρχιερωσύνη, θα τολμήσουμε να "σχίσουμε τήν γάτα", να μιλήσουμε δηλ. δημοσίως και να στρέψουμε την κοινή γνώμη στο πολύ σοβαρό αυτό πρόβλημα.  
________Το ερώτημα, λοιπόν, που τίθεται ενώπιόν μας, είναι: υπάρχει αριστερή απόκλιση στην Ιεραρχία; Εμείς δεν θα δώσουμε απάντηση. Απλώς καταγράφουμε και μεταφέρουμε εδώ το ερώτημα. Το θέτουμε υπό τήν κρίση των Σεβασμιωτάτων Ιεραρχών, αλλά και του πλήθους των ορθοδόξως σκεπτομένων πιστών. Αν όντως αληθεύει η παρατήρηση, τότε η κρίση, που διέρχεται σήμερα η Κοινωνία μας, πρέπει να θεωρείται πολύ πιό βαθειά, απ΄ ό,τι ενομίζαμε! Διότι άν ό λόγος του Κυρίου μας για το "αλάτι" ίσχύει για τον πιστό χριστιανό, πολύ περισσότερο ισχύει για μας τους Ιεράρχες, οι οποίοι είμεθα "εις τύπον καί τόπον Χριστού"! Εμείς πρώτα και πρίν απ' όλους πρέπει να είμεθα το "αλάτι" του Χριστού, το "αλάτι της γής" (Ματθ. 5, 13) Ώστε, λοιπόν,  "εάν το άλλας μωρανθή, εν τίνι αλισθήσεται; εις ουδέν ισχύει έτι, ει μη βληθήναι έξω και καταπατείσθαι υπό των ανθρώπων"! Δηλ. κατά τήν ερμηνεία του αειμνήστου καθηγητού Παν. Τρεμπέλα:  "Αλλ΄ εάν το άλας χάση την δύναμίν του, με τι θα αλατισθή η Κοινωνία, ώστε να αποκτήση πάλιν την δύναμιν, που έχασε; Δεν χρησιμεύει πλέον εις τίποτε, παρά να πεταχθή έξω εις τους δρόμους και να καταπατήται από τους ανθρώπους. Εάν λοιπόν και σεις χάσετε την ηθικήν σας, δεν θα γίνετε άχρηστοι μόνον, αλλά και θα περιφρονηθήτε από τους ανθρώπους".
___________Αυτά τά τελευταία λόγια θά ήθελα να τα αφιερώσω στους εν Χριστώ Αδελφούς μου Αρχιερείς της νεώτερης γενηάς, οι οποίοι -παιδιά της εποχής άλλωστε είναι-, προκειμένου να κερδίσουν τις εντυπώσεις και την εύνοια της κοσμικής Κοινωνίας, αρκετά συχνά προβαίνουν όχι μόνον σε συνειδησιακές εκπτώσεις, αλλά καί σε πράξεις-δηλώσεις-ενέργειες διά των οποίων αλλοιώνεται το Ορθόδοξο φρόνημα! Θα τα επαναλάβω, λοιπόν, εδώ: "Εάν λοιπόν και σεις, Αδελφοί μου Αρχιερείς,  χάσετε την ηθικήν σας, δεν θα γίνετε άχρηστοι μόνον, αλλά και θα περιφρονηθήτε από τους ανθρώπους"!!!!! 
____________Θα συμπληρώσουμε τα παραπάνω λόγια, που απορρέουν από πόνο και αγωνία για το μέλλον της Εκκλησίας μας, με κάτι, που μας είπε πρίν από λίγες ημέρες ένας φίλος  Ακαδημαϊκός Διδάσκαλος για ανώτατο Κληρικό, που συχνά διαμένει στην γειτονιά του, κάπου στην Αθήνα: "Αν δέν τον είχε αναθρέψει μια γνωστή μου ευσεβής γυναίκα, θα τον ......εκαθάριζα! Η εν γένει εμφάνισή του είναι προκλητική! Τον βλέπεις και ντρέπεσαι! Προκαλεί μελαγχολίαν! Η συμπεριφορά του γενικά είναι πέρα για πέρα απαράδεκτη! Έχει σκανδαλίσει ολόκληρη τη γειτονιά μας." (!!!!) Διερωτώμαι: μήπως αυτή η περίπτωση είναι μια εφαρμογή των παραπάνω λόγων για το "άναλον" αλάτι; 
_________Ας συμπληρώσουμε το σημείωμά μας με τά λόγια του Κυρίου μας, όπως τα έχει διασώσει Ο Ευαγγελιστής Μάρκος:       "καλόν τό άλας· εάν το άλας άναλον γένηται, εν τίνι αυτό αρτύσετε; Έχετε εν εαυτοίς άλας και ειρηνεύετε εν αλλήλοις" (Μαρκ. 9, 50). Ο Καθηγητής Παν. Τρεμπέλας, αποδίδοντας σε ελεύθερη μετάφραση, τα παραπάνω λόγια, σημειώνει τά εξής:
" ......Έτσι και αι αρεταί, που κάνουν άλας τον πιστόν μαθητήν μου· η ακλόνητος πίστις δηλ. και η αυταπάρνησις, που οδηγεί εις πάσαν θυσίαν δια το καθήκον και η εγκαρτέρησις εις αυτό. Εάν αυταί αι αρεταί μεταστραφούν εις τας αντιθέτους  κακίας, ήτοι εις την απιστίαν και την φιλαυτίαν και τον εγωϊσμόν, ο μαθητής μου πλέον αυτός  χάνει το αλάτι του και γίνεται ανίκανος να προφυλάξη και εαυτόν και τους άλλους από της διαφθοράς  του κόσμου και του εαυτού του...." (βλ. Έκδοσις "Ο ΣΩΤΗΡ" 1974, σελ. 179).   
____________Κατά την ταπεινήν μας γνώμην στις τάξεις της νέωτερης Ιεραρχίας σιγά-σιγά, αλλά σταθερά, διαμορφώνεται ένα ρεύμα αυτοπροβολής, αυτοδικαιώσεως, εκκοσμικεύσεως, εκπτώσεων σε θέματα χριστιανικής ηθικής, διαμορφώσεως μιάς χαλαράς συνειδήσεως, συμβιβασμού με το πολιτικό γίγνεσθαι, αδιαφορίας ως πρός τις  κοσμογονικές αλλαγές που συντελούνται σήμερα, ελλείψεως αγωνιστικού φρονήματος, συνειδησιακών υποχωρήσεων, ανεπιτρέπτων παραχωρήσεων, ενίοτε δε και μιάς πολυτελούς διαβιώσεως, καί άρα φιλαυτίας και εγωϊσμού, όπως σημειώνει ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Ζητώ συγγνώμη για την τόλμη μου! Προσωπικώς είμαι ο αμαρτωλότερος όλων των Ιεραρχών! Με μια διαφορά, ότι με τις πτωχές μας δυνάμεις αγωνιζόμεθα, ώστε να μη αλλοιωθή το Ορθόδοξον Ήθος, η αγία Ορθοδοξία μας! Κατά την λειτουργική τάξη, όταν οι Πρεσβύτεροι  συμμετέχουν στην τέλεση της αναιμάκτου Θυσίας, μνημονεύοντες του Μητροπολίτου των, παρακαλούν τόν Κύριον με αυτά τα λόγια: "Εν πρώτοις μνήσθητι, Κύριε, του Αρχιεπισκόπου ημών δείνος, όν χάρισαι τη αγία Σου Εκκλησία εν ειρήνη, σώον, έντιμον, υγιά, μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα τον λόγον της Σης αληθείας". Σημασίαν έχει ο όρος "ορθοτομούντα". Προσκαλώ τους αγαπητούς μου εν Χριστώ Αδελφούς Αρχιερείς, ώστε όλοι μας να διερευνήσουμε και να διερωτηθούμε: με τον λόγον μας και την εν γένει συμπεριφοράν μας όρθοτομούμε τον λόγον της αληθείας; Κατά την άσκηση της ιεράς αποστολής μας αισθανόμεθα "ως λέοντες"; δηλ. ατρόμητοι; Ας μη λησμονούμε, ότι ο θρόνος του Αρχιερέως στη βάση του έχει δύο λιοντάρια! 
_________Η Ορθοδοξία μας βάλλεται πανταχόθεν! Η Ελλάδα μας καταστρέφεται! Η κατοχική Κυβέρνηση της Τρόϊκα δεν ασχολείται μόνο με τα οικονομικά προβλήματα της Χώρας! Εμμέσως πλήν σαφώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια απο-ιεροποίηση της Χώρας. Η Παιδεία μας καθίσταται αθεϊστική ή έστω πανθεϊστική! Ο κ. Αλεξ. Τσίπρας, Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως, διεκδικεί ήδη το δικαίωμα να κυβερνήσει την Ελλάδα! Αλλά αντί να υποκρύπτει την αθεΐα του, αντιθέτως την προβάλλει προκλητικά! 
  • Μετά τον πολιτικό γάμο και την πολιτική κηδεία, ο κ. Τσίπρας τώρα εισάγει και το πολιτικό "βάπτισμα"! "Εβάπτισε" το γυιό του χωρίς κολυμβήθρα, χωρίς παπά, χωρίς ανάδοχο! Μπορεί άραγε μία τελετή ονοματοδοσίας νά αποκαλείται "βάπτιση"; Αν μη τι άλλο, δεν είχαμε υποχρέωση να διαμαρτυρηθούμε τουλάχιστον για την χρήση του όρου; Δεν είχαμε υποχρέωση να διαμαρτυρηθούμε έστω και μόνο για να κατοχυρώσουμε  τον όρο "βάπτιση"; 
Κανείς όμως από εμάς τους Ιεράρχες δέν αντέδρασε!
  • Ο κ. 'Αλεξ. Τσίπρας επίσης ζεί με την γυναίκα του, αλλά δεν έχει τελέσει ούτε θρησκευτικό, ούτε και πολιτικό γάμο! Εμμέσως πλήν σαφώς προσβάλλει τα Δημόσια Ήθη! Διδάσκει και προωθεί την πορνεία!
  Κανείς όμως από εμάς τους Ιεράρχες δέν αντέδρασε!
  • Ο καταργηθείς Υπουργός κ. Αντώνιος Μανιτάκης της ΔΗΜ.ΑΡ., ο οποίος θεωρείται μάλιστα ως αποτυχών στο Υπουργείο του, στο βιογραφικό του, στη θέση "θρήσκευμα", έχει δηλώσει: "Εβραίος Σιωνιστής"! 
Κανείς όμως από εμάς τους Ιεράρχες δέν αντέδρασε! Μπορεί άραγε ένας Εβραίος-Σιωνιστής να στηρίξει τα συμφέροντα της Ελλάδος; Μήπως το κατήγγειλε  η Ιερά Σύνοδος;
  • Ο Πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπανδρέου "δρομολόγησε την υπαγωγή μας στην Τρόϊκα και το Δ.Ν.Τ. με όρους συνεπαγόμενους  την εξαθλίωση του λαού και την εξόντωση της ελληνικής φυλής, αφού η απόκτηση τέκνων θεωρήθηκε διά νόμου τεκμήριο πλούτου" με πολλήν σοφίαν γράφει ο κ. Βασ. Κόκκινος, τέως  Πρόεδρος του Α.Π. (βλ. Η ΑΞΙΑ, 22.06.2013, σελ. 3/21) Ώστε, λοιπόν, ο τέως Πρωθυπουργός, με την φορολόγηση των τέκνων,  έδωσε την χαριστική βολή στο θεσμό της οικογενείας! 
 Κανείς όμως από εμάς τους Ιεράρχες δέν αντέδρασε! Κάποιοι Ιεράρχες δημόσια πια αποκαλούνται "Πασοκατζήδες" Αρχιερείς!!!!! 
  • Ας βγούμε τώρα λίγο από τα σύνορα της Πατρίδος μας. Εκεί κάτω στην Αγία Γη ένας Πατριάρχης έξη χρόνια τώρα χωρίς δίκη και χωρίς κάποια καταδίκη ευρίσκεται σε πλήρη απομόνωση! Είναι κλειδωμένος και απομονωμένος στο κελλί του! Δεν του επιτρέπουν καμμιά επικοινωνία με τον έξω κόσμο! Γιατρός έχει να τον εξετάσει πρίν από έξη (6) χρόνια! Τόσο απάνθρωπη συμπεριφορά από εκκλησιαστικούς παράγοντες! Τον αποκαθήλωσαν από τον Θρόνο Του εντελώς αυθαίρετα και συνεπώς παρανόμως, ήτοι χωρίς τις διαδικασίες, που ορίζουν οι Ιεροί Κανόνες: ήτοι την απαγγελία κατηγορίας, τις ανακρίσεις, την απολογία, χωρίς δίκη και καταδίκη! Έπειτα Τού εστέρησαν και την Αρχιερωσύνη! Τον υποβίβασαν στις τάξεις των Μοναχών! Και τέλος τόν έκλεισαν σε αυστηρή απομόνωση μέσα στο κελλί Του! 'Ολα αυτά έγιναν εντελως αυθαίρετα, χωρίς καμμιά νόμιμη διαδικασία! Οι Ιεράρχες της Ελλάδος γνωρίζουν το γεγονός, καθώς  επίσης πολύ καλά γνωρίζουν και τον Μάρτυρα Πατριάρχην, τον Μακαριώτατον κ. Ειρηναίον! 
Κανείς όμως από τους Ιεράρχες της Εκκλησίας της Ελλάδος δέν αντέδρασε! Κανείς δεν εξέφρασε ένα λόγο συμπαθείας! Όλοι μας έχουμε κλείσει τά μάτια στην απάνθρωπη και εγκληματική αυτή συμπεριφορά, που αποτελεί μελανό στίγμα στην πορεία της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων!

________Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση σήμερα! Ο καθένας μας κοιττάζει τον εαυτούλη του. Ποιός, άραγε, θα υπερασπισθή το Ορθόδοξο Ήθος και την Ορθόδοξη Παράδοση, αν όχι οι Αρχιερείς; Εμείς όμως αδιαφορούμε! Τελικά, μήπως το αλάτι στις ημέρες μας έγινε "άναλον";  Αυτό είναι το τραγικό ερώτημα, που πρέπει όλοι μας να θέσουμε στον εαυτό μας! 
  • Παρά ταύτα ο χριστιανικός κόσμος αγνωνιά! Ο Δρ κ. Ιω. Κουλούρης, Μηχ/γος-Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ σε επιστολή του, που δημοσιεύεται στην εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ (23.06.2013 σελ. 26) με τίτλο "Το Έθνος μας βάλλεται εκ των έσω" σημειώνει και τα εξής: "Κάνω έκκληση σε όλους τους Έλληνες...να θέσουν σε πρώτη μοίρα την Πατρίδα, την Οικογένεια και τον Πολιτισμό μας, για να γλυτώσει η Χώρα από την κακή μοίρα που τηνπεριμένει"!  
Μήπως ακούσατε κάποιον από τους Ιεράρχες της Εκκλησίας μας να έχουν διατυπώσει μια παρόμοια κραυγή αγωνίας δημοσίως;
  •  Ο συντάκτης της παραπάνω εφημερίδος σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμά του  και στη στήλη " Θαρραλέα" γράφει:              "Κανένας τελικά δεν σκέφτεται την Χώρα! Για τη σωτηρία του εαυτούλη τους και για το μαγαζάκι τους μόνο ενδιαφέρονται...." (23.06.2013)   
Μήπως πάλιν ακούσατε κάποιον από τους Ιεράρχες της Εκκλησίας μας να έχει διατυπώσει μια παρόμοια κραυγή αγωνίας δημοσίως;
 ________Με πόνο ψυχής, λοιπόν,  σημειώσαμε τα παραπάνω. Με αίσθημα ευθύνης πρός την Μητέρα Εκκλησία μας και πρός την Μητέρα Πατρίδα μας, πρός την έως χθές Ελληνο-χριστιανική Ελλάδα μας, η οποία προδόθηκε πλέον εκ των έσω!
Αίγιον, 25 Ιουνίου 2013
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
 
********
Με αφορμήν το αντιρατσιστικόν νομοσχέδιον

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ Η ΤΗΣ ΠΑΣΟΚΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Μεγάλαι και τραγικαί αι ευθύναι του Αρχιεπισκόπου


Το λεγόμενον αντιρατσιστικόν νομοσχέδιον ανέδειξε το βαθύ ρήγμα, το οποίον υφίσταται εις την Ιεραρχίαν δια κρίσιμα ζητήματα. Εν τμήμα της Ιεραρχίας είναι ταυτισμένον με τα κελεύσματα της κεντροαριστεράς. Ενεργεί ως η κλαδική του ΠΑΣΟΚ και της Αριστεράς εις την Εκκλησίαν. Υιοθετεί όλας τας υποδείξεις των κομμάτων της κεντροαριστεράς. Ενεργεί ως η «αριστερά του Κυρίου» εις την Εκκλησίαν, δια να θυμηθώμεν τα όσα έλεγον οι πολιτικοί καθοδηγηταί των σημερινών επισκόπων, της κομματικής και πολιτικής αυτής τάσεως, εναντίον του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών κυρού Χριστοδούλου.

Το άλλο τμήμα της Ιεραρχίας, το οποίον υπερασπίζεται το ανόθευτον της Ορθοδόξου Πίστεως, την παράδοσιν, την ιστορίαν και αντιτάσσεται εις την πολυφυλετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα της Ελλάδος, χαρακτηρίζεται από τους πολιτικούς του ΠΑΣΟΚ και της κεντροαριστεράς, ως χουντικοί, κεντροδεξιοί, γραφικοί, κομματάρχες της δεξιάς, ξεπερασμένοι, εκτός εποχής κ.λπ. Το τμήμα αυτό κατά σύμπτωσιν υπερασπίζεται την Εκκλησίαν και το ποίμνιόν της λαμβάνον θέσιν και δια τα σοβαρά προβλήματα της κοινωνίας, όταν το άλλο της Πασοκοκρατίας και της Κεντροαριστεράς έχει μεταβάλλει την Εκκλησίαν εις μίαν Μη Κυβερνητικήν Οργάνωσιν, η οποία φροντίζει να εκπληρώνη μερικάς από τας κοινωνικάς φροντίδας του χρεωκοπημένου Κράτους. Οι γραφικοί, οι χουντικοί, οι κεντροδεξιοί και οι δεξιοί Επίσκοποι φροντίζουν να εξασφαλίζουν συσσίτια εις αλλοδαπούς και Έλληνας και παραλλήλως παρέχουν πνευματικήν τροφήν, κάμνουν κηρύγματα, έχουν αντιαιρετικόν λόγον, ενισχύουν το ορθόδοξον φρόνημα, ελέγχουν την συμπεριφοράν όλων των παραστρατημένων εξουσιαστών (κατά το παράδειγμα των Μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας), υπερασπίζονται την ιστορίαν του γένους και του έθνους και αγωνίζονται δια την μη διαγραφήν της προσφοράς της Εκκλησίας εις το υπόδουλον Γένος. Οι Επίσκοποι αυτής της τάσεως αξιώνουν τον τερματισμόν του εξευτελισμού του λαού και της Χώρας από τους δανειστάς και προειδοποιούν τους πολιτικούς δια την πολιτικήν γενοκτονίαν έναντι του ελληνικού λαού, την οποίαν ακολουθούν, αλλά δεν προβάλλονται υπό της τηλεοράσεως και του ραδιοφώνου.

Οι άλλοι Επίσκοποι της Πασοκοκρατίας και της Κεντροαριστεράς προβάλλονται ως χαρισματικοί, ως προοδευτικοί, ως υπερασπισταί της πολυφυλετικότητος, της πολυπολιτισμικότητος, ως προοδευτικοί, οι οποίοι είναι καινοτόμοι, μεταπατερικοί, υπερασπισταί της αλλαγής της γλώσσης της Εκκλησίας, υπέρμαχοι της αλλαγής του μαθήματος των Θρησκευτικών και της συρρικνώσεως των ωρών διδασκαλίας του εις τας σχολικάς αιθούσας, ως ανεκτικοί έναντι της ομοφυλοφιλίας, αλλά και ως πρωτοπόροι εις το αίτημα της καταργήσεως του ράσου κ.λ.π. Ούτοι έχουν μεγάλην προβολήν από τα ΜΜΕ και τας αλλοθρήσκους εκείνας δυνάμεις, αι οποίαι εσταύρωσαν τον Χριστόν και τα διάφορα αποκρυφιστικά τάγματά των, λειτουργούνται εν Ελλάδι υπό διαφόρους μορφάς. Οι πλέον ανίκανοι και ακατάλληλοι εξ αυτών προβάλλονται υπό των ΜΜΕ ως μελλοντικοί υποψήφιοι Αρχιεπίσκοποι. Είναι αυτοί, οι οποίοι επιδίδονται συστηματικώς εις δημοσίας σχέσεις και συστρατεύονται ακόμη και με τας πλέον τυραννικάς δυνάμεις του εξωτερικού. Είναι υπερασπισταί της Νέας Τάξεως Πραγμάτων και της παγκοσμιοποιήσεως. Συμμετέχουν ενεργώς ακόμη και εις εκδηλώσεις, τας οποίας οργανώνει η Νέα Εποχή δια την προστασίαν της γης, του περιβάλλοντος κ.λπ. Το κήρυγμά των είναι «περιορισμένης ευθύνης». Αι δε δηλώσεις των υπέρ του πάσχοντος λαού μετρώνται εις τα δάκτυλα.

Οι συγκεκριμένοι επίσκοποι έδωσαν το συγκλονιστικόν των παρόν εις το λεγόμενον αντιρατσιστικόν νομοσχέδιον. Έβαλον εναντίον Επισκόπων, οι οποίοι διείδον ότι αυτό δεν έρχεται, δια να αντιμετωπίση απλώς την καλπάζουσαν άνοδον της Χρυσής Αυγής, αλλά και δια να καταπνίξη την φωνήν των Επισκόπων, του παπά και των Ενόπλων Δυνάμεων. Διείδον τον κίνδυνον αυτόν καθηγηταί Συνταγματικού Δικαίου και εγκληματολόγοι προερχόμενοι από την ΔΗΜ.ΑΡ. και τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν τον είδαν οι Επίσκοποι της Πασοκοκρατίας και της Αριστεράς της σοκολάτας και του μαύρου ουΐσκι. Αντέδρασεν ακόμη και το ΚΚΕ, το οποίον διείδεν ότι απειλούνται αι λαϊκαί ελευθερίαι και τα ατομικά δικαιώματα, αλλά οι Επίσκοποι της Κεντροαριστεράς εις την Εκκλησίαν έβλεπον ρατσιστάς, χουντικούς, δεξιούς, γραφικούς και εκτός εποχής επισκόπους. Οι Επίσκοποι της Πασοκοκρατίας και της Κεντροαριστεράς ηπερησπίζοντο την απαίτησιν του Παγκοσμίου Εβραϊκού Συμβουλίου δια την νομικήν κατοχύρωσιν του ολοκαυτώματος εις την Ελλάδα (όποιος το αμφισβητεί θα ευρίσκεται αντιμέτωπος με ποινάς και οικονομικά πρόστιμα), αλλά εσιώπησαν, όταν η γνωστή ιστορικός και καθηγήτρια Πανεπιστημίου κ. Μαρία Ρεπούση, βουλευτής της ΔΗΜ.ΑΡ. εζήτησε να μη διώκωνται ποινικώς και με πρόστιμα όσοι αμφισβητούν την γενοκτονίαν του Ποντιακού Ελληνισμού.

Οι «προοδευτικοί» Μητροπολίται, οι κλαδάρχαι του ΠΑΣΟΚ και της κεντροαριστεράς εσιώπησαν. Θα μεταβούν όμως εις την Παναγίαν Σουμελά κατά την εορτήν της, δια να ομιλήσουν δια την σφαγήν του Ποντιακού Ελληνισμού (θρίαμβος της υποκρισίας). Η αυτή κατηγορία Επισκόπων ηκολούθησε την ιδίαν τακτικήν, όταν Έλλην (κατά τα άλλα) μουσουλμάνος βουλευτής της Θράκης, προειδοποίησε, δια δημοσίων δηλώσεων, ότι δεν θα ψηφίση τυχόν διάταξιν του αντιρατσιστικού νομοσχεδίου, η οποία θα προέβλεπε ποινικάς ευθύνας και διοικητικά πρόστιμα εις όσους πολίτας αμφισβητούν και δεν αναγνωρίζουν την γενοκτονίαν των Ποντίων. Ο μουσουλμάνος βουλευτής της κεντροαριστεράς εταυτίσθη με την ανακοίνωσιν του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, το οποίον εζήτει από την Ελλάδα να μην προβή εις ενεργείας εκ των οποίων θα προέκυπτεν η νομική αναγνώρισις της γενοκτονίας των Ποντίων. Οι «προοδευτικοί» και αντιρατσισταί Ιεράρχαι από ποίαν πολιτικήν δύναμιν έλαβον εντολήν και εσιώπησαν;

Αι ευθύναι του Αρχιεπισκόπου Αθηνών δια την εικόνα της Ιεραρχίας είναι μεγάλαι. Όλα δε ήρχισαν, όταν συνηντήθη μετά του Αρχηγού του ΠΑΣΟΚ κ. Ε. Βενιζέλου. Έδωσε την εντύπωσιν ότι ήναψε το πράσινον φως δια την κατάθεσιν του αντιρατσιστικού νομοσχεδίου. Έως εκείνην την στιγμήν επεκράτει η άποψις ότι η Εκκλησία αντιδρά. Μία δήλωσίς του (ότι η Εκκλησία δεν είχεν αντιρρήσεις) εστάθη ικανή δια να επανέλθη εις το προσκήνιον η άποψις ότι είναι ο άνθρωπος του ΠΑΣΟΚ εις την Εκκλησίαν.

Ευθύνας, όμως, έχει και η Ιερά Σύνοδος, η οποία τελικώς είναι ένα διακοσμητικόν όργανον της Εκκλησίας. Απέφυγε να εκδώση ανακοίνωσιν με τας θέσεις της Εκκλησίας. Αντιθέτως, το 2011, όταν είχε τεθή παρόμοιον θέμα, είχε λάβει θέσιν και είχε διατυπώσει επιφυλάξεις. Σήμερον απέφυγε επιμελώς την λήψιν θέσεων. Ίσως, διότι οι εκπρόσωποι της Πασοκοκρατίας και της κεντροαριστεράς εις την Εκκλησίαν είχον άλλην άποψιν από το 2011.
Γ. ΖΕΡΒΟΣ

Υστερόγραφον: Λυπούμεθα δια τους χαρακτηρισμούς Μητροπολίται της Πασοκοκρατίας και της Κεντροαριστεράς, αλλά οι ίδιοι έδωσαν το δικαίωμα με την σύμπλευσίν των με τα κόμματα αυτά, αλλά και με τας επιθέσεις, τας οποίας εξαπέλυσαν εναντίον των «αντιπάλων» Ιεραρχών. Εκτός αυτού έμειναν άφωνοι, όταν στελέχη των προαναφερομένων κομμάτων εξαπέλυον επίθεσιν εναντίον των συντηριτικών και σκοτεινών κύκλων της Ιεραρχίας. Ένας δε εξ αυτών, ο οποίος έχει σημαντικήν ακίνητον περιουσίαν και έχει το «στίγμα» του αντιπατερικού, ετόλμησε να είπη δια «γραφικόν», «ακροδεξιόν» και «ρατσιστήν» Μητροπολίτην ότι επρόδωσε με τας αντιδράσεις του εις το αντιρατσιστικόν νομοσχέδιον τον Χριστόν. Ο Μητροπολίτης αυτός είναι και επίδοξος δια την «κατάληψιν» του Αρχιεπισκοπικού θρόνου. Λεπτομέρεια: Χάριν της επιρροής του γραφικού Μητροπολίτου και προδότου του Χριστού (ως τον εχαρακτήρισεν) έγινε Μητροπολίτης.

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΝ ΤΟΥ BLOG

Ο Μητροπολίτης, στον οποίο αναφέρεται τό παραπάνω Υστερόγραφο, ο κατηγορηθείς υπό ετέρου αδελφού του Ιεράρχου και χαρακτηρισθείς "γραφικός, ακροδεξιός και ρατσιστής", ο και συντελέσας στήν ανάδειξη του κατηγόρου του Αρχιερέως στον Θρόνο, που σήμερα κατέχει, (ο "και αρνητής του Χριστού!!!!!!΄;;;;;;") είναι ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος. 'Οσο γιά τόν άλλον Μητροπολίτη, ο οποίος τον εστόλισε με τα παραπάνω επίθετα, ψάξετε να τον ανακαλύψετε!  
Δυστυχώς, αυτά είναι τα νέα ήθη στην σύγχρονη Ιεραρχία! 
+ ο Κ και Αι. Α.
*******************

"ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΩ"
ΕΙΣ ΩΤΑ ΜΗ ΑΚΟΥΟΝΤΩΝ!
Ένα παράδειγμα της σιωπής των Ιεραρχών, ακόμη και όταν προκαλούνται, είναι το παρακάτω διάβημα ημών. Μέχρι σήμερα παραμένει αναπάντητον! 
 
Αριθ. Πρ. 249                                                               Εν Αιγίῳ τη 31η Ιανουαρίου 2012


Προς
Την Διαρκή  Ιεράν Σύνοδον  της Εκκλησίας της Ελλάδος
Ιω. Γενναδίου, 14
115 21   ΑΘΗΝΑΣ


Μακαριώτατε άγιε Πρόεδρε,
Σεβασμιώτατοι εν Χριστώ Αδελφοί,

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  ΠΡΩΤΟΝ: Η Οικουμενική Κίνησις.
Εις την εκκλησιαστικήν μας ζωήν κατά τα τελευταία έτη εμφανίζεται συνεχώς ογκούμενον το φαινόμενον «Οικουμενισμός», ένεκα του οποίου οι πιστοί διαχωρίζονται εις δύο παρατάξεις: των οικουμενιστών και των αντι-οικουμενιστών, η των Ορθοδόξων και των Υπερ-ορθοδόξων!
  Ως άμεσος συνέπεια του διαχωρισμού τούτου εμφανίζεται η συσπείρωσις ομάδων πιστών, οίτινες συγκροτούν Συλλόγους και Ενώσεις, και η κυκλοφορία σχετικών εντύπων.
Ούτω πως  αι εκατέρωθεν σημειούμεναι υπερβολαί οδηγούν βαθμιαίως, πλην όμως με σταθερόν βήμα, εις ένα νέον Σχίσμα της Εκκλησίας.
Όταν γράφωμεν  «εκατέρωθεν υπερβολαί»  εννοούμεν πρωτίστως τον Παναγιώτατον Οικουμενικόν Πατριάρχην κ. Βαρθολομαίον, ο Οποίος –δυστυ-χως- προβαίνει συνεχώς μεν εις αυθαιρεσίας εις τα ζητήματα της Ορθοδόξου Πίστεως, εν ταυτώ δε ευρίσκεται εις το απυρόβλημον, ένεκα της υπεροχικής του θέσεως! Ποίος άραγε εκ των Ιεραρχών του Θρόνου τολμά να Τον ελέγξη; Ουδεις εν τη Ορθοδοξία αλάθητος!
1.      Εντίμως καταθέτω ενώπιόν Σας ενδεικτικώς μόνον συγκεκριμένα ολι-σθήματα του Πατριάρχου μας:
2.      Την 28ην Οκτωβρίου 2009 επεσκέφθη την κεντρικήν εβραϊκήν Συναγωγήν της Νέας Υόρκης. Δια της εξόχως τιμητικής επισκέψεώς Του εις το Κέντρον τούτο του Εβραϊσμού απένειμεν, άνευ όμως μηδεμιάς εξουσιοδοτήσεως των Ορθοδόξων, «συγχωροχάρτιον» εις τους σταυρωτάς του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού Εβραίους και τους δια-χρονικώς πολεμίους της Ορθοδοξίας!
3.      Την 29ην Οκτωβρίου 2009 επεσκέφθη το εργοστάσιον της Coca Cola εις την Ατλάνταν των ΗΠΑ, όπου Διευθυντής είναι ο Μουσουλμάνος κ. Μουχτάρ. Προς το πρόσωπον τούτο ο Παναγιώτατος προσέφερε ως δώρον το Κοράνιον, προφέρων τα, καθ’ ημάς, ανατριχιαστικά ταύτα λόγια: «Έχω ένα μικρό -μικρό αλλά και μεγάλο- ένθύμιο στη Δάφνη και τον Μουχτάρ. Είναι το άγιο Κοράνιο, το ιερό βιβλίο των Μουσουλμάνων αδελφών μας».
Ωσαύτως την 27ην Οκτωβρίου 2011 ο Πατριάρχης μας μετέσχεν αυτο-προσώπως εις την Διαθρησκειακήν Συνάντησιν της Ασίζης Ιταλίας. Ταύτα πάντα ενδεικτικώς μόνον αναφέρομεν. Παραλείπομεν πολλάς άλλας ενεργείας του κορυφαίου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, γνωστά άλλωστε τόσον εις Υμάς, όσον και εις το ευρύτερον κοινόν.
  
Και τώρα εντίμως Σας ερωτώ: Συμφωνείτε, Άγιοι Πατέρες και εν Χριστώ Αδελφοί μου, με τας ενεργείας ταύτας του Οικουμενικού μας Πατριάρχου; Εάν όχι, ήλεγξεν τις εξ υμών και ημών τον Παναγιώτατον δια τας αυθαιρεσίας ταύτας και μάλιστα 1) δια την «προσφοράν» αυτού τούτου του Κορανίου ως δώρον εκ μέρους ενός ορθοδόξου Πατριάρχου  και 2) δια τον χαρακτηρισμόν του Κορανίου ως «άγιον» βιβλίον εις την Ατλάνταν; Υπάρχει άραγε μία απόφασις εκκλη-σιαστικού Οργάνου, ήτις να καταδικάζη τας τοιαύτας ενεργείας του Πατριάρχου; Μήπως λοιπόν η σιωπή ημών αναδεικνύει τους  νέους «ήρωας και υπερασπιστάς» της Ορθοδοξίας;

Η σιωπή Υμών τε και ημών αναποφεύκτως διεγείρει τας συνειδήσεις των πιστών χριστιανών, όχι μόνον των φανατικών, αλλά και των υγιώς σκεπτομένων, παρέχει δε την ευκαιρίαν εις μερίδα των πιστών της Εκκλησίας τέκνων, κληρικών τε και λαϊκών,  να συσπειρώνωνται εις Συλλόγους κλπ ως προανέφερον, ώστε τελικώς διαμορφούνται δύο Ομάδες: των Οικουμενιστών και των Αντι-οικουμενιστών. Η οργάνωσις Κοσμάς Φλαμιάτος, επί παραδείγματι, της οποίας τυγχάνω θύμα, είναι μία εξ αυτών. Η «Σύναξη Ορθοδόξων Ρωμηών “ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ”» είναι μία άκόμη κ.ου.κ.

Υπό τα δεδομένα ταύτα θεωρούμεν   όλως αναγκαίαν -συγχρόνως δε και όλως επείγουσαν- την σύγκλησιν μιας εκτάκτου Συνελεύσεως της Ιεραρχίας με μοναδικόν θέμα την Οικουμενικήν Κίνησιν προς  επανατοποθέτησιν της Εκκλησίας της Ελλάδος  εις τον Θεολογικόν Διαλογον, την συμμετοχήν της Εκκλησίας μας εις τα διάφορα Όργανα της Οικουμενικής Κινήσεως κλπ. Εις μίαν τοιαύτην Σύναξιν ως πρώτιστον θέμα δέον να τεθή η κριτική θεώρησις των πρωτοβουλιών και των ενεργειών του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, ώστε να λάβουν έγκυρον απάντησιν σχετικαί απορίαι και μετεωρισμοί της συνειδήσεως του χριστεπωνύμου Πληρώματος. Δεν πρέπει, υπαιτιότητι ημών,  να μονοπωλήται η Ορθοδοξία από εκκεντρικά τινά στοιχεία-Μέλη της Εκκλησίας, τα οποία κατέφυγον ήδη και εις την διαδικασίαν της «Αποτειχίσεως».

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Μεταπατερική Θεολογία.

 Έτερον μείζονος σημασίας και σπουδαιότητος ζήτημα, το οποίον οσημέραι καθίσταται σοβαρώτερον, είναι η εκ Βόλου εκπορευομένη θεωρία της «Μεταπατερικής Θεολογίας». Ενδεχομένως να είναι ορθή η τε κίνησις και η ορολογία αύτη. Εν τούτοις ενώπιον των οφθαλμών ημών προβάλλει μόνον ως μία εγωϊστική πρόσληψις της Ορθοδόξου Θεολογίας και ως μία κίνησις δυναμένη να δυναμιτίση επίσης την ενότητα της Εκκλησίας.
Επί της κινήσεως ταύτης  έχουν τοποθετηθή, εμμέσως μεν πλην σαφώς, οπωσδηποτε όμως κατά τρόπον θετικόν, τόσον ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης, κ Βαρθολομαίος, όσον και ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος. Εκ παραλλήλου όμως έχουν τοποθετηθή αρνητικώς Ιεράρχαι, Καθηγηταί της Θεολογίας και πλήθος Κληρικών τε και Λαϊκών. Κορυφαίον γεγονός των ημερών μας υπήρξε το υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς συγκληθέν Συνέδριον της 15ης Φεβρουαρίου ε.ε. εις το Στάδιον Ειρήνης και Φιλίας με θέμα «Πατερική Θεολογία και μεταπατερική αίρεση»!


ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  ΤΡΙΤΟΝ: Χρήσις μεταγλωττισμένων λειτουργικών κειμένων εν τη θεία λατρεία.
Δεν είναι ανάξιον της προσοχής μας και το έτερον τούτο ζήτημα της χρήσεως δηλονότι μεταγλωττισμένων κειμένων κατά την τέλεσιν των ιερών ακολουθιών, όπερ εξεπορεύθη μεν ως νεωτεριστικόν ρεύμα εκ της ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης, επεκτείνεται δε οσημέραι ως πανώλης εις τους κόλπους της Εκκλησίας μας.  Το γεγονός τούτο έχει ως αποτέλεσμα τινές των Σεβ. Ιεραρχών να θεωρούνται ως «προοδευτικοί», άλλοι δε εξ ημών ως «συντηρητικοί» δηλ. «μουχλιασμένοι», ανίκανοι να συλλάβωμεν τα μηνύματα των καιρών. Ημείς δια  της από 20ης Ιανουαρίου 2011 αναφοράς μας είχομεν θέσει το πρόβλημα τούτο ενώπιον της Ιεράς Συνόδου, αλλ  οὐδεμιᾶς μέχρι σήμερον ετύχομεν απαντήσεως.

Μακαριώτατε Άγιε Πρόεδρε,
Σεβασμιώτατοι Σύνεδροι,

Δεν είναι μόνον η ενσκύψασα οικονομική κρίσις, ήτις μαστίζει σήμερον την Ελληνικήν κοινωνίαν! Μεγαλύτερον κίνδυνον διατρέχομεν από την συνειδησιακήν κρίσιν! Ασθένεια της εποχής μας είναι η ελαστική συνείδησις, ήτις πλήττει μεν λαϊκούς τε και κληρικούς, αλλ’ η οποία  εκδηλούται κατά τρόπον διαφορετικόν εις την οικονομικήν ζωήν και αλλέως πως εις την θρησκευτικήν σφαίραν. Η ελαστική αυτή συνείδησις εις τον εκκλησιαστικόν χώρον εμπεριέχει τον κίνδυνον δημιουργίας σχίσματος της εκκλησιαστικής Κοινότητος, όπερ καθίσταται ευχερέστερον υπό τα δεδομένα των συγχρόνων αντιλήψεων περί ελευθερίας και περί δημοκρατίας. Επικρέμαται, φρονώ ταπεινώς, υπεράνω της κεφαλής ημών η απειλή ουχί απλώς ενός σχίσματος, αλλά περισσοτέρων τοιούτων, καθ’ όσον άλλοι μεν θεωρούν ως αίρεσιν την λεγομένην οικουμενικήν κίνησιν, έτεροι δε την θεωρίαν της μεταπατερικής Θεολογίας, και άλλοι την μεταρρύθμισιν εις τα της Ορθοδόξου λατρείας.
Εις την ευαισθησίαν των καρδιών Υμών επαφίεμεν τα υπόλοιπα.
Ελάχιστος εν Χριστώ Αδελφός

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ: Σεβ. Μητροπολίτας της Εκκλησίας της Ελλάδος διά του ηλεκτρονικού των ταχυδρομείου (e-mail).