Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014

"Είπε τη εκκλησία" ΜΕΡΟΣ 2ον

 ΟΛΑ ΣΤΟ ΦΩΣ! 

ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΑΣ ΜΑΣ ΚΡΙΝΟΥΝ! 


ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: 
_____ Στη χθεσινή μας ανάρτηση σας παρουσιάσαμε δείγματα του νέου εκκλησιαστικού Ήθους, το οποίον σιγά-σιγά διαμορ-φώνεται δυστυχώς καί μέσα στους κόλπους της Ιεραρχίας! Ακούγεται παράλογο ή καί παράδοξο! Παρά ταύτα είναι μια πραγματικότης! Το είδατε στη χθεσινή αλληλογραφία, όπου ένας νεώτερος Ιεράρχης, με υψηλό (!!!) φρόνημα και με πιό υψηλό-υπεροπτικό βλέμμα, γράφοντας πρός ημάς, ένα ηλικιωμένο Αδελφό με 38 έτη Αρχιερωσύνης, μας εχαρακτήρισε, εμμέσως πλήν σαφώς, "αναίσχυντο"!!!!!! Είναι ο Ιεράρχης "Χ", ηλικίας πενήντα (50) περίπου ετών καί με δέκα περίπου χρόνια στην Αρχιερωσύνη!  
__________Σήμερα σας παρουσιάζουμε την αλληλογραφία μας με ένα άλλο Ιεράρχη, τον ονομάζουμε "Ψ", επειδή δεν θέλουμε να εκθέσουμε τα πρόσωπα! Αυτός δέν είναι τόσο νέος! Αριθμεί κάτι περισσότερο από έξ (6) δεκαετίες ζωής, έχει δε μόλις οκτώ χρόνια στην Αρχιερωσύνη! Είναι αρκετά.....σοβαροφανής άνθρωπος και ανήκει στους ....αριστερόστροφους Ιεράρχες! Επαναλαμβάνουμε, ότι δεν αναγράφουμε ονόματα, επειδή  σκοπός μας είναι να στιγματίσουμε όχι τα πρόσωπα! Αυτά θα τα κρίνει ο Θεός! Σκοπός μας είναι να καταγράψουμε πράξεις αήθεις προς το εκκλησιαστικό Ήθος. 
_________Ο καλός αυτός Αδελφός μας, με τον οποίον επί τέσσερες ημέρες συναντιόμασταν στο Συνοδικό Μέγαρο, συμμετέχοντας στις εργασίες της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας, απέφευγε συστηματικά νά μας χαιρετίσει!  Εμείς, αντιθέτως, τον προσκαλέσαμε και τού είπαμε τήν "καλημέρα"  μας!  Λίγες μέρες αργότερα με μια επιστολή μας σημειώναμε το γεγονός και την απορία μας και ζητούσαμε κάποιες εξηγήσεις. Η απάντησή του μας κατέπληξε! Ωμολόγησε, ότι εσκεμμένως μας έκοψε τήν "καλημέρα", συγχρόνως δε μας εδήλωσε, ότι εφ΄εξής αδυνατεί να συλλειτουργήσει μαζί μας!!!!!!

________Ακολουθώντας την εντολή του Κυρίου, λοιπόν, απευθυνόμεθα στην Εκκλησία, δηλ. στούς πιστούς, και καταγγέλλουμε την αήθη συμπεριφορά ενός υπεροχικού εκκλησιστικού προσώπου. κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, (κεφ. 18, στ. 15-17):
«Εάν ο αδελφός σου αμαρτήση, πήγαινε και έλεγξέ τον, όταν θα είσθε οι δυο σας μόνοι.  Εάν σε ακούση, τότε εκέρδισες τον αδελφόν σου.  Εάν δεν σε ακούση, τότε πάρε μαζί σου ακόμη ένα ή δύο, δια να πιστοποιηθή κάθε πράγμα από το στόμα δυο ή τριών μαρτύρων.  Εάν όμως δεν τους ακούση, τότε να το πης εις την εκκλησίαν· εάν δε και την εκκλησίαν δεν ακούση, τότε να τον θεωρής ως εθνικόν ή τελώνην…..» (Ματθαίου,κεφ. 18, στ. 15-17).

_________Η παρούσα ανάρτησή έχει τίτλο:  «Ειπέ τη Εκκλησία»  Νο 2.
 ________Επαναλαμβάνουμε, ότι στο χέρι σας είναι να κάμετε τις δικές σας εκτιμήσεις! Σημειώστε, παρακαλώ, ότι σχόλια στο Blog δεν καταχωρίζονται πιά. Ευχαρίστως όμως θα δεχθούμε επικριτικές ή και επικροτικές (από το επικροτώ) επιστολές, υπό τον όρο ότι δεν θα είναι ανώνυμες.
Αίγιον, 18 Νοεμβρίου 2014
+ Ο Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος

*************************
1η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ  

                                                 Σάββατον, 11 Οκτωβρίου 2014

Σεβασμιώτατον
Μητροπολίτην  «Ψ»

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

Σεβασμιώτατε εν Χριστώ Αδελφε,

  Επανακάμψας εις την έδραν της ταπεινής μου Επισκοπής, σπεύδω να επικοινωνήσω μετά της υμετέρας Σεβασμιότητος, προκειμένου να εξομολογηθώ εν αγάπη δύο τινά, άτινα με εσκανδάλισαν κατά την διάρκειαν των  εργασιών της προλαβούσης Συνόδου της Ιεραρχίας:
1.      Παρετήρησα μετά προσοχής, ότι καθ’ όλην την διάρκειαν των εργασιών, αν και πολλάκις συνηντήθημεν «tete a tete», επιμε-λως απεφύγατε να ανταλλάξετε χαιρετισμόν μαζί μου! Τελικώς, χθες Παρασκευήν, καθώς διήρχεσθο προ εμού Σας εχαιρέτησα πρώτος, εις τρόπον ώστε να φανερωθή η εκ μέρους Σας παράλειψις. Επιτρέψατέ μοι να Σας πληροφορήσω, ότι η τοιαύτη συμπεριφορά ΔΕΝ συνάδει προς το εκκλησιαστικόν ήθος!
2.       Επληροφορήθην ωσαύτως, ότι Υμείς –εν συνεργασία μετά του Σεβ.  «Ψ»- επεχειρήσατε την συλλογήν υπογραφών εκ μέρους των Σεβ. Μητροπολιτών-Μελών της Ιεραρχίας εναντίον της ελαχιστότητός μου!
Εάν η πληροφορία μου είναι ακριβής, εσωκλείστως διαβιβάζω προς την αγάπην Σας το κείμενον της Διαμαρτυρίας μου προς τον Παναγιώτατον Οικουμενικόν Πατριάρχην και παρακαλώ θερμώς, όπως ευαρεστηθήτε και σημειώσετε επί του κειμένου τα σημεία εκείνα, άτινα Σας ηνώχλησαν.
Ταύτα γράφων προς Υμάς, επικαλούμαι τον λόγον του Κυρίου μας: «εάν ...αμαρτήση εις σε ο αδελφός σου, ύπαγε και έλεγξον μεταξύ σου και αυτού μόνου....» (Ματθ. ιη , 15) και εν αναμονή απαντήσεώς Σας, διατελώ

Ελάχιστος εν Χριστώ Αδελφός

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ**********

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ «Ψ»


Εν…………, 24 Οκτωβρίου 2014

Σεβασμιώτατον
Μητροπολιτην Καλαβρυτων
και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιον


Σεβασμιώτατε,

            Προβληματίζομαι πολύ δια τον λόγο της προς εμέ επιστολής σας.  Εφόσον όμως την αποστείλατε, οφείλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας.  Σας ενόχλησε που δεν σας χαιρέτησα ή σας απέφυγα στην Ιεραρχία.  Είναι αλήθεια αυτό.  Αλλά δεν συνήθισα να υποκρίνομαι.  Είμαι αμαρτωλός και ζητώ το έλεος του Θεού.  Προσπάθησα όμως και προσπαθώ να αποφεύγω μερικά «εκκλησιαστικά» αμαρτήματα.  Το ότι όμως σας απέφυγα, μπροστά στην  ζημιά που έχετε προκαλέσει στην ψυχή μου.  Εγώ αδυνατώ πλέον Σεβασμιώτατε, να συλλειτουργήσω μαζί σας και είναι κάτι που προκαλεί αφόρητο πόνο στην ψυχή μου.
            Πώς όμως θα μπορούσα να συλλειτουργήσω μαζί σας όταν την ιερώτερη ώρα της Θείας Λειτουργίας, αμέσως μετά τον καθαγιασμό των Τιμίων Δώρων, θα επιχειρήσω να πω «Εν πρώτοις μνήσθητι Κύριε του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου…»  και η παρουσία σας θα λειτουργεί ως σκάνδαλον, γιατί θα μου θυμίζει ότι αυτόν που εγώ μνημονεύω «εν πρώτοις…» τον έχετε υβρίσει σκαιότατα;  Αν για σας αυτό είναι παρωνυχίδα για μένα είναι μεγάλο και σημαντικό τόσο, ώστε να με εμποδίζει να συλλειτουργήσω πλέον μαζί σας.
            Οι ύβρεις σας «αίσχος Παναγιώτατε» και ο εκ μέρους σας χαρακτηρισμός του «ως Ερντογάν Νο 2» ορθώνονται στην συνείδησή μου ως τείχος απροσπέλαστο.  Δικαιούσθε να έχετε τις απόψεις σας και όσο κι αν διαφωνώ και όπου διαφωνώ μαζί σας θα υπερασπίζομαι το δικαίωμα σας να τις έχετε και να τις λέτε.  Οι ύβρεις όμως δεν είναι απόψεις.  Οι ύβρεις σας εκθέτουν.
            Σας θυμάμαι και στην αντίδρασή σας στον Νίκο Δήμου.  «Αν δεν ήμουν Επίσκοπος θα του έλεγα… και παραθέσατε μια σειρά ύβρεων.  Όμως είσαστε Επίσκοπος και υβρίσατε κάποιον γιατί είναι άθεος!!!  Τον Νίκο Δήμου λίγο νωρίτερα τον είχα κρίνει πολύ αυστηρά για τις απόψεις του για το 1821.  Εκεί όμως ο έλεγχος έγινε με επιστημονικά κριτήρια.  Η απιστία και η αθεΐα όμως είναι ασθένεια και τον ασθενή δεν τον υβρίζουμε, τον λυπόμαστε.  Μας είπε πουθενά ο Χριστός να υβρίζουμαι τους αθέους;  Πόσο έχουμε ξεχάσει την παρατήρησή του στον Πέτρο «ουχ ούτως έσται εν ημίν…» . Και ο Δήμου σας απάντησε, άθεος ων, χριστιανικά γράφοντάς σας «Ευχαριστώ τον Σεβασμιώτατο για το μήνυμα αγάπης που μου έστειλε εν όψει του Πάσχα».
            Αναφέρεσθε επίσης στην υπογραφή ενός κειμένου.  Είναι κατ’ αρχήν πολύ ενδιαφέρον ότι «κατασκοπεύετε» τους αδελφούς σας και ελέγχετε την κάθε τους κίνηση.  Προσωπικά με αφήνει αδιάφορο.  Δεν φοβάμαι την αμφισβήτηση κανενός.  Στο κείμενο αυτό ζητούσαμε η Ιεραρχία να αποδοκιμάσει μόνον τις ύβρεις σας και όχι τις απόψεις σας.  Η συλλογή των υπογραφών σταμάτησε όταν ο Μακαριώτατος μας ζήτησε να τον εμπιστευθούμε και ότι θα αντιμετώπιζε εκείνος το θέμα.  Παραδώσαμε λοιπόν το κείμενο στον Αρχιγραμματέα και σταμάτησε η περαιτέρω συλλογή υπογραφών.  Είναι θλιβερό μια Ιεραρχία να ανέχεται τις ύβρεις. 
            Αποστείλατε εις εμέ το κείμενο σας προς τον Πατριάρχη και με ερωτήσατε που διαφωνώ.  Σας απαντώ ευθέως.  Σε όλα εκτός από την υπόθεση της Μονής Μαζίου και την ανακήρυξή της σε Σταυροπήγιο.  Όταν όμως είχαμε μπροστά μας τον Μακαριστό Μεγάρων δεν του ζητήσαμε εξηγήσεις.  Ή για την ακρίβεια μας αγνόησε  και δεν επιμείναμε.
            Όταν ως Ιεραρχία τότε δεν κρίνατε άξιο να εκλέξετε τον Ανδρούσης ως Κεφαλληνίας και το Πατριαρχείο τον εξέλεξε Αλβανίας γιατί δεν διαμαρτυρηθήκατε; Το ίδιο δια τον Βρεσθένης, όταν το Πατριαρχείο τον εξέλεξε ως Αμερικής; Για λόγους καθαρά προσωπικούς δεν εψήφισα τον προταθέντα υπό του Πατριάρχου ως Ιωαννίνων.  Δεν κατακρίνω όμως τον Πατριάρχη γιατί τον εξέλεξε ως Ανδριανουπόλεως.  Είχε κάθε δικαίωμα.  Εμείς του δώσαμε απολυτήριο.  Ούτε γιατί τον όρισε Διευθυντή του εν Αθήναις Γραφείου, χωρίς να μας ερωτήσει.  Δεν προβλέπεται ένα τέτοιο ερώτημα.  Αλλά γιατί;  Έχουμε για κάτι να φοβηθούμε;  Είναι εκφράσεις που τιμούν την Αρχιερωσύνη σας τα περί «κατάσκοποι» και άλλα τινά;
            Αν κάποια μέρα γίνει αυτό που εσείς επισείετε ως απειλή για τις Νέες Χώρες, τότε θα είσθε ο μοναδικός υπεύθυνος.   Ο τρόπος που μιλάτε και χειρίζεσθε το θέμα δίνει την εντύπωση ότι το επιδιώκετε.  Ενεργείτε με τρόπο που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως προβοκάτσια.  Ψάχνετε διαρκώς για αντιπάλους.
            Σας οφείλω όμως και άλλη μια απάντηση σε ερώτημά σας που διατυπώσατε σε παλαιότερη τηλεφωνική μας επικοινωνία.  Μου είχατε πει τότε: «Όταν με παρακαλούσατε να σας ψηφίσω ήμουν καλός; Όταν σας ψήφισα ήμουν καλός;».  Σας απαντώ λοιπόν·  Εάν με εφηφίσατε χαριστικά ή γιατί  σας παρεκάλεσα κακώς με εψηφίσατε.  Όμως, Σεβασμιώτατε, ποτέ δεν σας ζήτησα να με ψηφίσετε.  Ποτέ, τόσον εσείς, όσον και οι άλλοι Αρχιερείς δεν δεχθήκατε τηλεφώνημα δικό μου με ένα τέτοιο αίτημα.  Όχι από έλλειψη σεβασμού στα πρόσωπά των Αρχιερέων, αλλ’ ακριβώς εξ’ αιτίας του σεβασμού στα πρόσωπά σας και στην αρχιερωσύνη.  Ήταν μια από τις προσωπικές μου δεσμεύσεις, να μην ζητήσω από κανένα να γίνω Αρχιερέας.  Όταν ο μακαριστός Χριστόδουλος μου ανεκοίνωσε την απόφασή Του δεν μου ζήτησε να πάρω τηλέφωνο τους Αρχιερείς.  Σας λέγω, ότι και να μου το ζητούσε δεν θα το έκανα.  Ο Άγιος Χαλκίδος νομίζοντας ότι δεν κατάλαβα καλά πήρε στο τηλέφωνο τον Μακαριστό και τον ερώτησε, μήπως πρέπει να πάρουμε κανένα τηλέφωνο, είχε σκοπό να πάρει ο ίδιος.  Ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος του απήντησε: «Όχι, δεν χρειάζεται να πάρετε κανένα.  Κανείς δεν έχει αντίρρηση για τον «Ψ».  Αυτά μόνον για την ιστορία.
            Πολλά ακόμη θα είχα να σας πω.  Σταματώ όμως εδώ.  Δεν έχω διάθεση να ανοίξω διάλογο μεταξύ μας.  Αν δεν ανακαλέσετε τις ύβρεις σας, δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε κάτι περισσότερο.
Με λύπη βαθύτατη κατακλείω αυτό το γράμμα.


+ ο Μητροπολίτης «Ψ»

2η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ


 Δευτέρα 3η Νοεμβρίου 2014

Σεβασμιώτατον
Μητροπολίτην  «Ψ»


Σεβασμιώτατε εν Χριστώ Αδελφε,
   
Έλαβον την από 24ης Όκτωβρίου ε.ε. απαντητικήν επιστολήν Σας, την οποίαν μετά προσοχής ανέγνωσα, το περιεχόμενον όμως της οποίας βαθύτατα με ελύπησεν! Θλίβομαι δια το εκκλησιαστικόν ήθος νεωτέρων τινων Ιεραρχών της Εκκλησίας μας, όπως τούτο εκφράζεται πολλαπλώς επ’εσχάτων, ου μην αλλά και δια της Υμετέρας γραφίδος σήμερον!
Μετ' αγάπης πολλής, αλλά και μετ’ ειλικρινείας γράφω και απαντώ εις τας θέσεις Σας, συγχρόνως δε δηλώ προς Υμάς, ότι δεν προτίθεμαι να συνεχίσωμεν την αντιδικίαν. Ο Θεός της αγάπης ας κρίνη αναμέσον Υμών τε και ημών. Ούτω λοιπόν:
Πρωτίστως θεωρώ πάνυ αναγκαίον, όπως υποβάλω την μετάνοιάν μου προς την αγάπην Σας και ζητήσω συγγνώμην δι’ ό,τι και δι’ όσα παρ ἐμοῦ λεχθέντα η πραχθέντα Σας εσκανδάλισαν.
 Εν συνεχεία επιτρέψατέ μοι να αναφερθώ εις τινα σημεία της προς με επιστολής Σας και να δώσω την προσήκουσαν απάντησιν:
1.    Ομολογείτε, ότι εσκεμμένως απεφύγατε να με χαιρετήσετε κατά την διάρκειαν του  τετραημέρου των εργασιών της Ι.Σ.Ι.!!!! «Είναι αλήθεια αυτό», γράφετε.
·         Αλλ’ εν τοιαύτη περιπτώσει πως πλειστάκις της ημέρας, προσευχόμενος, απαγγέλλετε την Κυριακήν προ σευχήν και παρακαλείτε, λέγων: «Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών»;
·         Δι’ Υμάς άραγε δεν ισχύουν οι λόγοι του Κυρίου: «εάν δε αμαρτήση εις σε ο αδελφός σου, ύπαγε και έλεγξον αυτόν μεταξύ σου και αυτού μόνου......» (Ματθ. 18, 15)

2.  Ομολογείτε, ότι εφ’εξής δεν έχετε την δύναμιν να συλλειτουργήσετε μαζί μου κλπ.
·        Άλλο όμως είναι μία «καλημέρα» και εντελώς διαφορετικόν το να συμμετάσχωμεν από κοινού εις την προσφοράν της αναιμάκτου Θυσίας! Μήπως συγχέετε άσχετα μεταξύ των πράγματα;
3.     Αιτία του παραπικρασμού Σας είναι, καθώς εξάγεται εκ της επιστολής σας, ότι ημείς υβρίσαμεν τον Παναγιώτατον Πατριάρχην κ. Βαρθολομαίον!  Πως είναι δυνατόν, γράφετε, Σεις να μνημονεύετε του ονόματός Του εις το «εν πρώτοις μνήσθητι...»;
·       Πολύ σωστά! Ολίγον ενωρίτερον όμως ο λειτουργός Διάκονος μας είχε προσκαλέσει με την πρόσκλησιν και προτροπήν «αγαπήσωμεν αλλήλους, ίνα εν ομονοία ομολογήσωμεν»! Διατί άραγε αγνοείτε αυτήν την προτροπήν; Είναι επουσιώδης; Είναι περισσότερον ουσιώδης η εκφώνησις «Εν πρώτοις μνήσθητι, Κύριε....»; Σκεφθήτε λιγάκι πνευματικά. Η θεωρία Σας δεν συνιστά στρέβλωσιν του Ορθοδόξου Ήθους;  
4.  Έχετε ενοχληθή, διότι εχαρακτήρισα τον Οικουμενικόν Πατριάρχην ως «Ερντογάν Νο 2»!
·      Αλλά που οφείλεται ο σκανδαλισμός Σας; Ο αληθινός Ερντογάν επιβουλεύεται την εδαφικήν ακεραιότητα της Πατρίδος μας. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης επιβουλεύεται την εκκλησιαστικήν μας ενότητα και ακεραιότητα!  Συνεπώς δεν ύβρισα! Απλώς διεπίστωσα και κατέγραψα την πρόθεσιν και όχι μόνον! Διατί, Αδελφέ μου, εθελοτυφλείτε;
·  Ημείς, αναφερόμενοι εις λόγια και έργα του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου εγράφομεν και τα εξής: «Με άλλα λόγια, ΔΕΝ ΠΡΟΦΗΤΕΥΟΥΜΕ,  ΑΠΛΩΣ ΔΙΑΒΛΕΠΟΥΜΕ και προβλέπουμε, ότι ο Πατριάρχης πολύ γρήγορα θα αποκόψει από την Εκκλησία της Ελλάδος το κομμάτι αυτό των λεγομένων «Νέων Χωρών» και θα δημιουργήσει μια «δική» Του  εκκλησιαστική δικαιοδοσία! Η Κρήτη είναι ένα  παράδειγμα! Δηλ. θα διχοτομήσει την Ελλάδα, προσαρτώντας τις Νέες Χώρες στη δική Του αρμοδιότητα!» Αλήθεια, Αδελφέ μου, η καταγγελία αυτή δεν ήγγισε την καρδίαν Σας; Είσθε, λοιπόν, ανθρωπολάτρης;
·    Ημείς επίσης ηλέγξαμεν τον Παναγιώτατον δια πράξεις και ενεργείας απαραδέκτους εξ επόψεως Ορθοδόξου Θεολογίας! Συμφωνείτε άραγε με το γεγονός, ότι
a. ο Πατριάρχης μας, προσφέρων το Κοράνιον εις τον Μουσουλμάνον Διευθυντήν του εργοστασίου της Coca Cola εις την Ατλάνταν των ΗΠΑ, του είπε τα λόγια «Σου προσφέρω το «Άγιον Κοράνιον»; Σας ερωτώ: Υπάρχουν,  λοιπόν, δύο άγια Βιβλία: η Αγία Γραφή των Ορθοδόξων και το Άγιον Κοράνιον των Μουσουλμάνων;
b.    ο Πατριάρχης, ευρισκόμενος εις την Νέαν Υόρκην, επεσκέφθη επισήμως την Συναγωγήν των Εβραίων, όπου και εγένετο δεκτός μετά πάσης τιμής! Δεν Σας ενοχλεί, λοιπόν, αυτή η ισοπέδωσις των πάντων; Διαφεύγει της προσοχής Σας το υπό του Απ. Παύλου λεχθέν «τις δε συμφώνησις Χριστώ προς Βελίαλ;» (Β Κορ. 6,15) Διερωτώμαι, λοιπόν, εάν Σεις, νεώτεροι Ιεράρχαι, έχετε υποστή τόσην άμβλυνσιν του Ορθοδόξου φρονήματός Σας;  
5.    Επιτρέψατέ μοι επίσης να σημειώσω, ότι εμφανίζετε μίαν σύγχυσιν φρενών, όταν χαρακτηρίζετε την έκφρασιν «αίσχος,  Παναγιώτατε» ως ύβριν εκ μέρους μου προς το πρόσωπον του Πατριάρχου μας!
·         Η έκφρασις αύτη χαρακτηρίζει μίαν πράξιν του Πατριάρχου, αλλά δεν αποτελεί ύβριν! Επαναλαμβάνω: Δεν αναφέρεται εις το πρόσωπον! Χαρακτηρίζει μίαν πράξιν του συγκεκριμένου Προσώπου!   Ας μου επιτρέψετε ένα παράδειγμα:  Εάν τις συλληφθή να λέγη ψέμματα, δύο τρόποι αντιδράσεως υπάρχουν: Ο ένας είναι να του είπωμεν ευθέως: «Κύριε τάδε είσθε ψεύστης!». Ο έτερος είναι να του είπωμεν: «Αίσχος κύριε τάδε! Δεν σας επιτρέπετε να λέτε ψέμματα!». Εις την πρώτην περίπτωσιν μας συλλαμβάνουν ως υβριστήν, κατά τον Νόμον. Εις την δευτέραν περίπτωσιν ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΔΙΚΗΜΑ! 
6.      Ας έλθωμεν τώρα και εις το ζήτημα της συλλογής υπογραφών εναντίον μου εις την προλαβούσαν Ιεραρχίαν, όπου ήσασταν εκ των πρωτεργατών! Με συκοφαντείτε, άγιε Αδελφέ , όταν γράφετε τα λόγια: «Είναι κατ’ αρχήν πολύ ενδιαφέρον ότι «κατασκο-πεύετε» τους αδελφούς σας και ελέγχετε την κάθε τους κίνηση».
·    Με συκοφαντείτε, άγιε Αδελφέ! Διότι δεν συνηθίζω να εργάζωμαι εις το σκότος και εις το παρασκήνιον! Άρα ούτε και την κατασκοπείαν μετέρχομαι! Απλώς εις εκ των Αδελφών μας, προς τον οποίον απηυθύν-θητε Υμείς προσωπικώς δια να υπογράφη το κείμενον της Διαμαρτυρίας, μου είπε: «Ο «Ψ» συλλέγει υπογραφές εναντίον Σας. Εγώ αρνήθηκα να υπογράψω»! 
**************
Αγαπητέ μοι εν Χριστώ Αδελφέ,

 α) Διέρχομαι τα τελευταία έτη της ζωής μου! Χάριτι Θεού υπηρετώ την Εκκλησίαν μας επί πεντήκοντα και πέντε (55) έτη περίπου, εξ ων τα τριάκοντα και οκτώ (38) εις την Αρχιερωσύνην. Υμείς, αντιθέτως, αριθμείτε οκτώ μόλις έτη Αρχιερωσύνης, είσθε δε και κατά την ηλικίαν Σας κατά μίαν δεκαετίαν μικρότερος της ημετέρας ελαχιστότητος! Απορώ πως δύνασθε να έχετε τόσην παρρησίαν! Ισοπεδώνετε τα πάντα! Φέρεσθε ασεβώς προς ένα πρεσβύτερον Αδελφόν Σας. Του αρνείσθε την «Καλημέρα»! Κάποτε έλεγον, ότι η «Καλημέρα» είναι του Θεού, δηλ. δεν έχεις δικαίωμα να την στερήσης ούτε και από τον εχθρόν σου! Συγχαρητήρια, Αδελφέ μου! Αυτό, λοιπόν, είναι το νέον εκκλησιαστικόν Ήθος  Υμών και τινων άλλων νεωτέρων εν Χριστώ Αδελφών μας Μητροπολιτών!
β)  Είμαι ο αμαρτωλότερος όλων, αλλ’ ουδέποτε υπήρξα συκοφάντης και τα τοιαύτα! Δίδω την μάχην, εάν χρειασθή, κατά μέτωπον! Ουδέποτε ενεργώ υπούλως. Δεν είμαι κατάσκοπος! Δεν είμαι άνθρωπος των παρασκηνίων! Περί αυτού άλλωστε έχετε αποδείξεις: την μεθ’ Υμών αλληλογραφίαν! Επομένως με συκοφαντείτε, όταν με ονομάζετε «κατάσκοπον»!
γ)  Η καρδία μου συνέχεται υπό μεγίστης θλίψεως, όταν βλέπω εις νεώτερα Μέλη της Ιεραρχίας υπεροψίαν, εγωϊσμόν, υποκρισίαν, άκριτον παρρησίαν, ασέβειαν προς τους προβεβηκότας την ηλικίαν, προσωπολατρείαν, τάσιν αυτοπροβολής  και άλλα τινά....! Μεταξύ των Ιεραρχών τούτων, μετά την από 24ης Οκτωβρίου 2014 προς με επιστολήν Σας, συγκαταλέγω -φευ- και την Υμετέραν Σεβασμιότητα! Θεωρώ, ότι είσθε ακατάλληλος δια το ύψιστον της Αρχιερωσύνης αξίωμα, εις το οποίον ανήλθετε και δια της ημετέρας ταπεινής ψήφου. Ναι, Σας εψήφισα! Άρα δικαιούμαι και να Σας κρίνω και να Σας διορθώνω! Όθεν η ακροτελεύτιος πρότασις της επιστολής Σας, «Αν δεν ανακαλέσετε τις ύβρεις σας, δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε κάτι περισσότερο», σημαίνει οριστικήν διακοπήν των σχέσεών μας! Σημαίνει, ότι εφ’εξής ούτε αυτού του χαιρετισμού σας είμαι άξιος! Δηλαδή, μου κόβετε και αυτήν την «Καλημέρα»!!!!!
Ώστε, λοιπόν, η ακροτελεύτιος πρότασις της επιστολής σας καταδεικνύει, άνευ ετέρου, ότι η καρδία Σας τυγχάνει αιχμάλωτος ενός εωσφορικού εγωϊσμού!  Σας εύχομαι Καλήν Μετάνοιαν και διατελώ  

Ελάχιστος εν Χριστώ Αδελφός

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Σημείωσις:  Παρακαλώ να σημειώσετε, ότι διατηρώ το δικαίωμα, όπερ μοι παρέχει ο λόγος του Κυρίου: «Εάν δε αμαρτήση εις σε ο αδελφός σου, ύπαγε και έλεγξον αυτόν μεταξύ σου και αυτού μόνου.....εάν δε .....ειπέ τη Εκκλησία» (Ματθ. 18, 15-17).