Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014

ΕΝΑΣ ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΑΓΝΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΕΦΥΓΕ!

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ (+)

ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΑΙΩΝΙΟΝ

_________Την 28η Αυγούστου τρέχοντος έτους εκοιμήθη ο μακαριστός Νικόλαος Σωτηρόπουλος Θεολόγος και Φιλόλογος.  Υπήρξεν μεγάλη σύγχρονη θεολογική μορφή.  Αφωσιωμένος ορθόδοξος διδάσκαλος και θεμουργός κήρυξ της Ορθοδόξου πίστεως.  Σφοδρός πολέμιος των αιρέσεων και των κακοδοξιών, καθώς και των αλλοιώσεων της Ορθοδόξου πίστεως από Εκκλησιαστικά πρόσωπα.  
__________Το γνήσιο αγωνιστικό του φρόνημα το επλήρωσε πολύ ακριβά! Το τίμημα ήτο ο αντικανονικός αφορισμός του υπό του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως! Ας σημειωθή, ότι η μήνις του Οικουμενικού Θρόνου διατηρήθηκε μέχρι τελευτής του μακαριστού, διατηρείται δε και μετά θάνατον!  Ο δικαιοκρίτης Θεός γνωρίζει τον όλως αδίκως επιβληθέντα και συνεπώς αντικανονικό αφορισμό και ήδη θα έχη δικαιώσει τον αείμνηστο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, ανταμείβοντας αυτόν για την ολική αφοσίωσή του στο Νυμφίο Χριστό! 
ΤΟ ΣΚΗΝΩΜΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΝΙΚ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 
__________Για τον μεταστάντα ελέχθησαν και εγράφησαν τόσα πολλά, που δείχνουν το μεγαλείον της προσωπικότητός του! Όσο και άν προσπάθησαν να αμαυρώσουν τήν μορφή του οι τεταγμένοι να φυλάσσουν θερμοπύλες στην Ορθοδοξία μας, η φωταυγής μορφή του θα παραμένη ανεπανάληπτη στις ψυχές μας , η θεολογική του προσφορά θα παραμένη για πολλές δεκαετίες αξεπέραστη στην πνευματικά πτωχή εποχή μας.  
____________Αιωνία Σου η μνήμη αξέχαστε Φίλε και Αγωνιστή της Ορθοδοξίας Νικόλαε!
_____________Ως ένα αφιέρωμα στη μνήμη του διαλέξαμε ένα πολύ σπουδαίο δημοσίευμα του αγωνιστή Ιεράρχη, του Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ, για τον μακαριστό Νικόλαο Σωτηρόπουλο, προσεπιδηλούντες ότι προσυπογράφουμε τις θέσεις του. 
Αίγιον, 10 Νοεμβρίου 2014
+ ο Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος


__________________


O Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ για τον μακαριστό Νικόλαο Σωτηρόπουλο
Πειραιεύς, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
Μετεκλήθη στην ανέσπερο Βασιλεία του Θεού, ο ακατάβλητος, ανυποχώρητος, ασυμβίβαστος και οτρηρός εργάτης του Ευαγγελίου, ο μεγαλόπνοος και βαθυνούστατος Θεολόγος, Ιεραπόστολος και άφθαστος γνώστης του έλληνος λόγου μακαριστός Νικόλαος Σωτηρόπουλος, πνευματικό ανάστημα του αοιδίμου Μητροπολίτου Φλωρίνης κυρού Αυγουστίνου, , δια τον οποίον δυνάμεθα δίχα υπερβολής να είπωμεν ότι ανεδείχθη εν υστέροις χρόνοις διδάχος του Ορθοδόξου Γένους και μάρτυρας της Αληθείας, ο έργω και λόγω μισήσας τα έργα των Νικολαϊτών.

Ο θεσπέσιος και πεφωτισμένος νους του που χαριτώθηκε από τας ακτίστους ενεργείας του Παναγίου Θεού, συνέγραψε ανυπερβλήτου δυνάμεως θεολογικάς πραγματείας με κορωνίδα το μνημειώδες έργο «Ιησούς-Γιαχβέ» καθώς και τους 4 τόμους ερμηνείας δυσκόλων χωρίων της Γραφής, ερμηνεία της Καινής Διαθήκης και πλήθος άλλων εξαιρέτων συγγραφών.
Ως πολυτίμητο θησαυρό είχε την άφθαστο παρθενία του βίου του και ως φωτεινό οδοδείκτη και μέντορα της ζωής του τον «ηρωϊκότερο των Αγίων και Αγιώτερο των ηρώων» Μ. Αθανάσιο του οποίου μιμητής κατά πάντα απέβη.
Τυγχάνω αυτήκοος μάρτυς των απόψεων που κατεδίκασε ο μεταστάς και καταθέτω με την πολυχρόνιο εμπειρία της ενασχολήσεώς μου στην Εκκλησιαστική Δικαιοσύνη και της επιγνώσεως της σοβαρότητος και της ευθύνης μου ενώπιον της κρίσεως του Παναγίου Θεού εν τη ημέρα εκείνη αλλά και εν τη προσωπική μου κρίσει εν τη ώρα της εξόδου μου εκ του κόσμου τούτου, ότι η κανονική αυτού δίωξη και καταδίκη ήτο ιεροκανονικώς αλλά και ουσιωδώς ενώπιον του Παναγίου Θεού ανεπέρειστος, αβάσιμος και απαράδεκτος, διότι ο διωχθείς δια του λόγου του και της μαρτυρίας του απέτρεψε  την διασπορά κακοδόξων απόψεων δια το υπερύμνητο πρόσωπο του ενσαρκωθέντος Θεού Λόγου. Επιπροσθέτως η πρόσαψη σε αυτόν του κανονικού εγκλήματος της εισπηδήσεως ήτο παντελώς ανυπόστατος διότι δεν είχε ουδεμία κανονική θεμελίωση και στοιχειοθέτηση εφ’ όσον το κανονικό αυτό αδίκημα διαπράττεται μόνον υπό φορέων του Επισκοπικού λειτουργήματος (ΙΔ  Ἁγ. Αποστόλων, ΙΕ  Α  Οἰκουμ. Συνόδου, Ε  Δ Οἰκουμ. Συνόδου, Ις  Ἀντιοχείας). Συνεπώς δίχα κανονικής προβλέψεως δεν υφίστατο η δυνατότης προσάψεως ενός τέτοιου βαρυτάτου αδικήματος εις έναν λαϊκόν. Ειρήσθω δε ότι το ομοειδές παράπτωμα του πρεσβυτέρου κανονικώς προβλέπεται και κολάζεται ως παρ’ Ενορίαν πράξις.
Το ιλαρόν του σκηνώματος του μακαριστού Νικολάου Σωτηροπούλου και το χαρίεν του προσώπου του ως και η ευλογία της μοναχικής ευκαμψίας που είχε καταδεικνύουν και στον πλέον δύσπιστο ότι ο μακάριος δούλος του Θεού ήδη προγεύεται της αιωνίου δόξης και ότι τελικός κριτής όλων μας είναι ο «ετάζων καρδίας και νεφρούς Κύριος».
Είη η μνήμη αυτού αιωνία!
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜ