Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015

ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ!

  ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΣ

ΠΟΥ ΒΑΔΙΖΟΥΜΕ; 

ΟΛΟΤΑΧΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΝ!

_________Ήμασταν ίσως ο μοναδικός Έλλην πολίτης, ο οποίος με θάρρος, εκτιμώντας την αντιστασιακή στάση του νέου  Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, απευθυνθήκαμε πρός Αυτόν και τον ενισχύσαμε με την φράση "Γειά σου λεβέντη Πρωθυπουργέ, κ. Αλέξη Τσίπρα". Ήταν μιά στάση του νέου Πρωθυπουργού αντιδραστική στούς μοχθηρούς Ηγέτες της Ε.Ε. Ήταν μια στάση, που ενέπνεε σε όλους μας εθνική υπερηφάνεια, όταν ο Πρωθυ-πουργός ύψωνε το ανάστημά του στούς σκληροπυρηνικούς και τυραννικούς Ηγέτες της Ε.Ε., οι οποίοι ήθελαν να μας βυθίσουν σε μια μόνιμη δυστυχία!
________Τελικά όπως φαίνεται, τότε είχαμε πλανηθή στην εκτίμησή μας! Διότι Πρωθυπουργός, ο οποίος διαπραγματεύεται επί πέντε συνεχείς  μήνες καί δεν παίρνει τις αναγκαίες Αποφάσεις, φυσικά δε και την σχετική ευθύνη γι' αυτές, δεν μπορεί να θεωρηθή ως τολμηρός! Έτσι, λοιπόν, ο κ. Τσίπρας ενεπλάκη μεν σε μιά διαπραγμάτευση με τούς Εταίρους μας στην Ε.Ε, η οποία όμως, άν καί κράτησε πέντε ολόκληρους μήνες εντατικής προσπαθείας, ΔΕΝ ΕΦΕΡΕ ΤΟ ΠΟΘΟΥΜΕΝΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ! Αυτό και μόνο τό γεγονός φανερώνει, καταδεικνύει καί αποδεικνύει την αδυναμία των παραγόντων της Κυβερνήσεως της Ελλάδος, που είχαν αναλάβει τό βάρος των διαπραγμα- τεύσεων στο να λάβουν τις δέουσες Αποφάσεις! Αποφάσεις, που μπορεί μεν να είναι δυσάρεστες καί δυσβάστακτες, αλλ΄ εν ταυτώ και αναγκαίες!  ΗΓΕΤΗΣ είναι ένας άνθρωπος, που μπορεί να αποφασίζει! Οι άλλοι ακολουθούν, η δέ Ιστορία τον κρίνει και τον κατατάσσει!
__________Ας καταφύγουμε σε ένα παράδειγμα: Φαντασθήτε, ότι  αύριον οι αίώνιοι εχθροί μας, οι Τούρκοι, ξαφνικά πραγματοποιούν  μια επίθεση κάπου στα σύνορα της Πατρίδος μας. Ο Πρωθυπουργός και οι στρατιωτική Ηγεσία πρέπει να κινηθούν ΑΜΕΣΩΣ! Πρέπει να αποφασίσουν το επόμενο βήμα! Θα αποκρούσωμε την επίθεση ή θα υποχωρήσουμε; Ο αληθινός Ηγέτης αποφασίζει  και ενεργεί. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να παραπέμψει τό ζήτημα σε ένα Δημοψήφισμα, ώστε να ερωτηθή ο Λαός περί του πρακτέου! Ο ΗΓΕΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ!
____________Υπό τα δεδομένα αυτά  ο Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας ώφειλε να λάβει τις αναγκαίες Αποφάσεις με τους Ευρωπαίους Εταίρους μας, εν συνεχεία δε θα ημπορούσε να εξηγήσει στους Έλληνες  το πως και το διατί έλαβε τις όποιες Αποφάσεις του. Η παραπομπή του ζητήματος σε Δημοψήφισμα  είναι ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ για την Ελλάδα μας. Το βλέπουμε ήδη! Οι Τράπεζες στην ουσία έκλεισαν! Η ευθύνη για την εξέλιξη αυτή βαρύνει αποκλειστικά καί μόνον την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς διέψευσαν εξ ολοκλήρου τις ελπίδες μας, που αρχικά είχαμε εναποθέσει στην ορμητική νεανική τους διάθεση! 
_________Τελικά οι διαπραγματεύσεις διεκόπησαν προς έκπληξιν όλων! Η λύσις του ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ, κατά την ταπεινήν μας γνώμη, δεν πρόκειται να λύση το πρόβλημα! Όποιο και άν είναι το αποτέλεσμα, η οικονομική καταστροφή της Ελλάδος δεν είναι απλώς επί θύραις! Έχει αρχίσει ήδη! Γράψτε το στο μυαλό σας, ότι ούτε με το ΝΑΙ, ούτε και με το ΟΧΙ θα λυθή το οικονομικό μας πρόβλημα!  Ένα ΝΑΙ, θα μας κρατήσει μέσα στν Ε.Ε., αλλά θα υποχρεώσει τον κ Τσίπρα να οδεύσει πρός τήν παραίτηση της Κυβερνήσεώς του!  Ένα ΟΧΙ, θα οδηγήσει τόν κ. Τσίπρα να σκληρύνει τη στάση τους πρός τους Ευρωπαίους Εταίρους, των οποίων όμως το αυτί τους δεν ιδρώνει! Σκεφθήτε για λίγο την κα Μέρκελ ή τον κ. Σώϋμπλε! Εάν είχαν κάποια φιλάνθρωπα αισθήματα, θα είχαν λύσει ήδη το πρόβλημα της Ελλάδος! Άρα ένα ΟΧΙ θα μας οδηγήσει είτε σέ ένα νέο Μνημόνιο, σκληρότερο από όλα τα προηγούμενα, ή και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά με διαδικασίες πολεμικής συρράξεως. Με ένα ΟΧΙ θα έχουμε την επαλήθευση της παροιμίας "καί ο σκύλος χορτάτος και η πήττα ακέραιη!". Δηλ. και ο Πρωθυπουργός  θα κοιμάται ήσυχος καί οι Έλληνες πολίτες θα νοιώθουν υπερήφανοι για τά Δημοκρατικά τους δικαιώματα! Η Ελλάδα όμως θα έχει εισέλθει σε περίοδο εσχάτης πενίας!  

__________Μια πρόγευση του τι πρόκειται να ακολουθήση έχουμε ήδη σήμερα με το κλείσμο των Τραπεζών! Εισήλθαμε ήδη και πορευόμεθα ολοταχώς πρός τήν οικονομική καταστροφή! 
_________Θα το επαναλάβουμε για να καταστή κατανοητό. Ο Πρωθυπουργός, όποιος και αν κατέχει τη θέση αυτή,  εξ ορισμού έχει την υποχρέωση να λαμβάνει Αποφάσεις, όταν αυτό καθίσταται απολύτως αναγκαίο! Ο Πρωθυπουργός οφείλει να λάβει τις Αποφάσεις του, ο δέ Λαός έχει το δικαίωμα να κρίνη θετικά ή αρνητικά τις όποιες Πρωθυπουργικές Αποφάσεις. Ο Λαός όμως ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΜΕ ένα "ΝΑΙ" ή ένα "ΟΧΙ", όταν μάλιστα δεν γνωρίζει τις περαιτέρω συνέπειες! Όταν, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός μετατοπίζει την ευθύνη μιάς ιστορικής Αποφάσεως, που οφείλει να λάβει ο ίδιος,  στον αδαή καί μή ενημερωμένο Λαό, τότε ο Πρωθυπουργός φυγομαχεί! Αποφεύγει να αναλάβει τις ευθύνες του! Ποιά βαρύτητα μπορεί να έχει η γνώμη ενός γεωργού, ο οποίος παραμένει στην ύπαιθρο, καλλιεργεί τα κτήματά του και εξαντλείται στα στενά όρια της κοινωνίας του χωριού του; Μπορεί άραγε να έχει γνώμη για την βαρύτητα που θά έχει ένα ΝΑΙ ή ένα ΟΧΙ στην πορεία της Χώρας; Ανάλογα παραδείγματα, όπως αυτό του γεωργού, θα είχαμε να αναφέρουμε για πολλές, μα πάρα πολλές, κατηγορίες Ελλήνων Πολιτών! Είναι, λοιπόν, λάθος μιάς Κυβερνήσεως νά εξαρτά την περαιτέρω πορεία της Χώρας, καί μάλιστα σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο,  από την γνώμη ανευθύνων, αναρμοδίων ή  καί μη πληροφορημένων Πολιτών, ώστε να έχει εξασφαλίσει το "άλλοθι" σε περίπτωση καταστροφής της Χώρας. 'Οταν γίνωνται Βουλευτικές Εκλογές εμείς οι αδαείς περί τα οικονομικά, περί τα των διεθνών Σχέσεων, περί τα περί των Μυστικών Υπηρεσιών κλπ κλπ. Έλληνες Πολίτες εκλέγουμε τους "ειδήμονες", τους "ειδικούς", τούς "επαΐοντες", τους "σοφωτέρους" από εμάς, ώστε αυτοί εξ ονόματος ημών των αδαών να κυβερνήσουν την Χώρα. Όταν Πρωθυπουργοί καί Υπουργοί, δηλ. οι εκλεγέντες για να μας κυβερνήσουν,  δεν μπορούν να χωρίσουν "δύο γαϊδουριών τα άχυρα", όπως λέγει ο θυμόσοφος Λαός μας, τότε η Χώρα είναι καταδικασμένη να πορευθή στο γκρεμό!
___________Αλλά δεν είναι μόνο ο κ. Πρωθυπουργός, που ευθύνεται για την όλη κατάσταση, στην οποία έχουμε φθάσει! Την ευθύνη φέρουν και μερικοί Υπουργοί, οι οποίοι στη θέση της σοβαρότητος έβαλαν την "μαγκιά". Στο πρόσωπο ενός Υπουργού ο Λαός μας θέλει να βλέπει ένα σοβαρό άνθρωπο, που θα εμπνέει σεβασμό καί όχι ένα "μάγκα". Οι μάγκες και η μάγκικη συμπεριφορά  έχουν θέση στα καφενεία καί στις παραλίες, όχι όμως και στον Υπουργικό θώκο! Υπό τα δεδομένα αυτά ποιό κύρος μπορεί να έχει ένας υψηλόβαθμος Υπουργός, ένας πρωτοκλασσάτος Υπουργός της Κυβερνήσεως, όταν γυρίζει στα διάφορα ευρωπαϊκά Forum με ένα σακ βουαγιάζ, δηλ. με ένα δισάκι, στον ώμο τoυ! Ο συγκεκριμένος αυτός άνθρωπος ακόμη και το όνομά του δεν μπορεί να γράψει με ορθογραφία! Ποτέ άραγε δεν έμαθε, ότι τό όνομα "Γιάννης" στην ελληνική γλώσσα εδώ και τριάντα αιώνες γράφεται με δύο"νν" ;  Τι θέλει άραγε να μας πεί, όταν αυτός το γράφει με ένα "ν", ως "Γιάνης";;; Ποιός σοβαρός Ευρωπαίος Ηγέτης θα μετρήσει στα σοβαρά ένα "Γιάνη" Βαρουφάκη; Άρα αυτός ο άνθρωπος είναι η αρχή του προβλήματος, που αντιμετωπίζει η Χώρα μας. Εστείλαμε κάποιους μάγκες να συσκεφθούν με τους Εταίρους μας, Εκείνοι όμως δεν μας αντιμετώπισαν στα σοβαρά! Μας είδαν σαν παιδάκια και άρχισαν να παίζουν μαζί μας! 
__________Άς επανέλθουμε στον Πρωθυ-πουργό. Όταν, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας εντελώς αιφνιδιαστικά καί απροσδοκήτως ταχύτατα αποφασίζει να διενεργήσει Δημοψήφισμα,  δύο πράγματα αποδεικνύει:  Ή ότι είναι "ευθυνόφοβος", ή ότι είναι ακατάλληλος για το άξίωμα του Πρωθυ-πουργού, αποστολή για την οποία ο Εληνικός Λαός τον εξέλεξε πανηγυρικά!  Μακάρι τά πράγματα να μας διαψεύσουν!
__________Κατόπιν όλων αυτών η ταπεινή μας άποψη είναι, ότι η Χώρα μας οδεύει πλέον πρός τόν γκρεμό της ολικής καταστροφής! Η ολική καταστροφή έρχεται ολοταχώς! Με το χέρι στην καρδιά γράφουμε όλα αυτά! Προαναγγέλλουμε πρός κάθε κατεύθυνση: Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα του Δημοψηφίσματος της Κυριακής 5ης Ιουλίου 2015, είτε ΟΧΙ, όπως θέλει ο Πρωθυπουργός, είτε ΝΑΙ, όπως θέλει η Αξιωματική Αντιπολίτευση, δεν θα αποφύγουμε την ολική καταστροφή! Ο Θεός ας μας λυπηθή!
___________Είχαμε καταγράψει τα ανωτέρω, όταν με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι και άλλοι έχουν την ίδια με την ταπεινότητα μας άποψη.

Από τη σοβαρή εφημερίδα ΕΣΤΙΑ της 29ης Ιουνίου ε.έ μεταφέρουμε τα εξής:
"Έτσι η προκήρυξις ενός δημοψηφίσματος, από την στιγμή που θέτει απατηλά διλήμματα, μπορεί να εξελιχθή σε πράξη λίαν αντιδημοκρατικής παραπλανήσεως. Ιδιαιτέρως όταν αυτό προκηρύσσεται υπό συνθήκες βιασύνης και εσκεμμένα ελλιπούς ενημερώσεως των πολιτών. Διότι πέρα από το γεγονός, ότι το ερώτημα που τίθεται είναι απατηλό, ουδείς έχει κάνει μέχρι στιγμής τον κόπο να τους ενημερώση τι μπορεί να σημαίνει η μια ή η αλλή επιλογή.  Και εννοούμε ενημέρωση από θεσμικούς παράγοντες. Όχι από την ανεύθυνη εμημέρωση των "non papers", τα οποία η Κυβέρνησις δεν έχει το θάρρος να υπογράψη."
Και παρακάτω:
"Τέτοια μαθήματα δημοκρατίας τα ευρίσκει κανείς όταν ανατρέχει στην ιστορία των θεσμών της Ευρώπης.  δεν θα τα βρεί ούτε στην Βενεζουέλα του μακαρίτη Τσάβες ούτε στις άλλες τριτοκοσμικές χώρες τις οποίες προβάλλουν ως πρότυπα οι φωστήρες του ΣΥΡΙΖΑ.  Άλλωστε και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίσθησαν την διαδικασία της διαπραγματεύσεως τους τελευταίους πέντε μήνες είναι ενδεικτικός του σεβασμού τους(!) προς τους θεσμούς της Ευρώπης.  Που είναι δημοκρατικοί με τους όρους της πραγματικότητος.  Όχι με τους όρους των ιδεοληψιών του ΣΥΡΙΖΑ" .

ΑΛΛΑ ΤΟ ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΕΞΕΙΣ:
"Ουδέποτε στην παγκόσμια ιστορία έχει κληθεί λαός να αποφασίσει διά δημοψηφίσματος την πτώχευσή του. Και μάλιστα κατά τρόπο τόσο συγκαλυμμένο, ώστε  να μην συνειδητοποιεί ότι αυτή θα είναι η πιθανώτερη συνέπεια της ετυμηγορίας του.  Ουσιαστικώς αυτό προτρέπει η Κυβέρνησις τους πολίτες να πράξουν την Κυριακή.  Να πούνε "Όχι" σε μια υποτιθέμενη πρόταση των δανειστών, η οποία όμως έχει ήδη αποσυρθεί.  Και με την ψήμο τους, να δρομολογήσουν οι ίδιοι την πτώχευση της χώρας".
" Φοβούμεθα  ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει συνειδητοποιήσει τι καλείται να ψηφίσει την Κυριακή.  Με τόσο ανεύθυνη Κυβέρνηση, είναι μεγάλες οι πιθανότητες να επικρατήσει το "Οχι".  Το οποίο, πέραν του ότι θα ισοδυναμεί με "Όχι στην Ευρώπη", θα σημάνει την πτώχευση της χώρας, με ότι αυτό συνεπάγεται.  Άραγε υπάρχει χρόνος μέχρι την Κυριακή, για να καταλάβουν οι πολίτες ποιό είναι το πραγματικό διακύβευμα;"  
 
 ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ

_________ Η κατάληξη αυτή της Ελλάδος έρχεται ως τιμωρία από τον Θεόν! Οι Έλληνες στις νεώτερες γενηές τους αποκόπτονται συνεχώς από τον δρόμο της ευσεβείας! Δεν τους απασχολεί ο Θεός! Δεν εκκλησιάζονται! Δεν σέβονται τον Νόμο του Θεού! Δεν εξομολογούνται τις αμαρτίες των! Δεν μεταλαμβάνουν των Αχράντων Μυστηρίων! Δεν μελετούν τήν Καινήν Διαθήκην! Δεν θέλουν σχέσεις με τον Αληθινόν Θεόν! Δεν σέβονται τον Θεό! Δεν αγαπούν τον συνάνθρωπο! Τρία πράγματα λατρεύουμε:
  1. Τον εαυτούλη μας
  2. Το χρήμα
  3. Και τη αχαλίνωτη σαρκική απόλαυση, το σεξ!
 ________Με την ψήφιση Νόμων ανατρέπουν την Ηθική Διδασκαλία του Χριστού! Ας θυμηθούμε π.χ. τον Νόμο περί του Γάμου Ομοφυλοφίλων, που τόσο πρόσφατα ψηφίσθηκε από την Βουλήν των Ελλήνων! Τό μάθημα των Θρησκευτικών στα Δημόσια Σχολεία της Χώρας γίνεται μάθημα Θρησκειολογίας! Δηλ. ο Χριστός καί ο Μωάμεθ τίθενται σε ίση μοίρα! Η Ελλάδα μας συνεχώς και συστηματικά αποβάλλει τον χαρακτήρα της ως Χώρα του Ελληνο-Χριστιανικού Πολιτισμού! Όλα αυτά σημαίνουν απομάκρυνση από τις ρίζες μας, αποστασία από τό δρόμο του Θεού! Κάποτε εμείς οι παλαιότεροι μαθαίναμε το τραγουδάκι: 
"Φεγγαράκι μου λαμπρό, 
φέγγε μου να περπατώ,
να πηγαίνω στο σχολειό,
να μαθαίνω γράμματα, 
γράμματα σπουδάγματα,
του Θεού τα πράγματα" !!!!!
_____________Σήμερα οι νεώτεροι Έλληνες είπαν πρός τον Θεό τα εξής θλιβερά λόγια: "απόστα απ' εμού! Οδούς Σου ου βούλομαι ειδέναι"! (Ιώβ, 21,14). Δηλ.Θεέ, φύγε από μπροστά μου! Δεν θέλω να ξεύρω το δικό Σου τον δρόμο"! Έτσι, λοιπόν, και ο Θεός μας αφήκε μόνους και απροστάτευτους! Πορευόμεθα πλέον χωρίς τό φανάρι της δικής Του γνώσεως και επιγνώσεως! Πορευόμεθα το δρόμο της καταστροφής!   
___________Συνεπώς μία είναι η οδός της σωτηρίας. Η επιστροφή μας στην Εκκλησία, στο δρόμο του Θεού. Κι ας μη λησμονούμε, ότι "πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν, οι δε εκζητούντες τον Κύριον, ουκ ελλαττωθήσονται παντός αγαθού". Κουράγιο, λοιπόν, αδελφοί  μου και παιδιά μου εν Κυρίω! 
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Αίγιον, 30 Ιουνίου 2015, Η Σύναξη των Αγίων Αποστόλων

 ***********************
Πηγή: jdimi1@optusnet.com.au

_________ Με ικανοποίηση βλέπουμε, ότι την άποψή μας υποστηρίζουν και άλλοι, όπως παρακάτω θα διαβάσετε:

ΑΠΟ ΤΟ BLOG "ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ"


Πραγματικά αδελφέ νεοέλληνα, πίστευες ότι θα γλίτωνες ύστερα από τα τόσα χρόνια της αλλοπρόσαλης πολιτικής σου συμπεριφοράς;
Πίστευες ότι δεν θα έρθει η ώρα της απολογίας σου;
Έχτισες την ζωή σου, εντεταγμένος σε κομματικούς στρατούς μόνο για σένα και την οικογένειά σου και έλεγες «οι άλλοι να πάνε να πνιγούν».
Ακόμα και τώρα, η αγωνία σου είναι αν θα ξανακάνεις αυτά που έκανες.
Ήρθε η ώρα όμως.
Ακόμα και το «ΝΑΙ» να επικρατήσει στο δημοψήφισμα, τα γεγονότα έχουν δρομολογηθεί, για σένα και όλη την χώρα.
Τίποτα δεν έχεις στα χέρια σου πλέον…είσαι γυμνός!!!
Μάθε τώρα τι σημαίνει στέρηση, μάθε τώρα τι σημαίνει ολιγάρκεια, μάθε τώρα να έχεις ανάγκη τον διπλανό σου.
Μάθε το, για το καλό σου. Μπας και αφήσεις κάτι σωστό σαν κληρονομιά στα παιδιά σου.
Γιατί τα τελευταία 40 χρόνια ήσουν όνειδος για την ελληνική ιστορία.
Συνεργάσθηκες με τον διάβολο και νόμιζες ότι θα σου φερθεί τίμια.
Αντάλλαξες την ψήφο σου άκριτα, επιπόλαια, λες και ψήφιζες στη “γιουροβίζιον”.
Απομακρύνθηκες από το Θεό και ξέχασες τις παραδόσεις σου, χάρην των υλικών αγαθών που ειδωλοποίησες και λάτρεψες.

See more at: http://hellas-orthodoxy.blogspot.gr/2015/06/blog-post_567.html#sthash.JLIarR8O.dpuf
*************************


  ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΗΡΥΚΑ ΤΩΝ ΗΠΑ

Σχόλιο του κ Α.Η. Διαματάρη

Ζούμε σε πραγματικά ιστορικές στιγμές. Πολλοί και πολλά θα κριθούν από αυτή την κρίση.

Τη μεγαλύτερη κρίση που γνώρισε η γενέτειρα για πολλές γενιές.

Την κρίση που οδήγησε για πρώτη φορά κυβέρνηση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να κλείσει τις τράπεζες και το Χρηματιστήριο.

Πάθαμε αυτό που κοροϊδεύαμε με τις Λατινο-αμερικανικές καταστάσεις.

Η Ελλάδα στο διεθνές προσκήνιο σήμερα, αλλά με τον χειρότερο τρόπο. Διασύρεται διεθνώς, τα διεθνή χρηματιστήρια βυθίζονται. Η κατακραυγή στρέφεται ενάντια στους «Ελληνες».

Το λέγαμε για μήνες. Εχετε απομονώσει εντελώς τη χώρα. Την οδηγείτε στα βράχια. Αλλάξτε στρατηγική πριν είναι αργά.

Διαπραγματευτείτε σκληρά, αυτό είναι η δουλειά σας.

Μην προκαλείτε όμως. Αφήστε την αλαζονεία.

Πείτε την αλήθεια στο λαό.

Και ιδού το αποτελέσματα.

Και το αποτέλεσμα είναι καταστροφικό.

Η καταστροφή, ο διασυρμός αυτός, δεν έγιναν μόνα τους.

Ακόμα και τις καλύτερες προθέσεις να είχαν οι κυβερνώντες αυτό που μετρά είναι το αποτέλεσμα.

Υπάρχουν λοιπόν ευθύνες. Που πρέπει να αποδοθούν.

Και φυσικά την ευθύνη την έχει η κυβέρνηση.

Αντί όμως να αναλάβει τις ευθύνες της, αντί να παραιτηθεί και να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές, αντί ακόμα καλύτερα να ζητήσει τη σύσταση μιας κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας -όπως σωστά το ζήτησε ο κ. Αντώνης Σαμαράς- προσπαθεί να στρέψει τον ελληνικό λαό ενάντια στους «εκβιαστές» των Βρυξελλών και να τον οδηγήσει σε ένα δημοψήφισμα «φάντασμα».

Αλλά και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ευθύνες.

Ας συγκαλέσει τουλάχιστον τους πολιτικούς αρχηγούς στο γραφείο του κι ας επιχειρήσει να τους πείσει να συνεργαστούν...

Σε κάθε περίπτωση το επείγον θέμα σήμερα είναι να αποφευχθεί το δημοψήφισμα. Ούτως ή άλλως, το σχέδιο που υποβλήθηκε και βάσει του οποίου ζητείται να ψηφίσει ο ελληνικός λαός δεν ισχύει πια.

Και δεν αρκούν πέντε μέρες για μια τόσο σημαντική απόφαση, ούτε ο μέσος όρος του Ελληνα μπορεί να κρίνει τέτοια τεχνικά θέματα, ούτε η χώρα μπορεί να διακινδυνεύσει το μέλλον της για να αποφύγει η κυβέρνηση τις ευθύνες της.

Επιβάλλεται λοιπόν να επανέλθουν οι διαπραγματευτές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το ταχύτερο δυνατόν. Οι διαφορές που τους χωρίζουν δεν είναι μεγάλες. Κάθε μέρα που περνά κάνει μεγάλη ζημιά.

Διαφορετικά, ας το πουν ευθέως οι κυβερνώντες ότι το σχέδιό τους είναι να βγάλουν τη χώρα από το ευρώ και με αυτή τη βάση να γίνει το δημοψήφισμα την Κυριακή.

Υπάρχει ακόμα καιρός. Αρκεί να υπάρχει και θέληση.

Να μη συνεχιστεί αυτό το δράμα, αυτή η ζημιά, αυτός ο διασυρμός.