Δευτέρα 27 Ιουλίου 2015

ΛΑΘΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΕ ΠΑΤΡΙΑΡΧΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ!

 ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ 

και ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ 

κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ

Παναγιώτατε,
 ________Ένας άσημος και ανάξιος εν Χριστώ αδελφός Σας τολμά να απευθύνεται προς Υμάς με ανοικτές διαδικασίες! Όχι βέβαια, επειδή ΔΕΝ Σας σέβεται, όπως κάποιος επιπόλαια θα ηδύνατο να σκεφθή! Παίρνει το θάρρος για να Σας μεταφέρη τον σκανδαλισμό του χριστεπωνύμου Πληρώματος από μια ενέργειά Σας, η οποία μας επίκρανε πάρα πολύ βαθειά τους εν επιγνώσει θρησκευομένους.
________Αντλούμε το θάρρος από την αρχαία ρήση, καθ’ ήν «τα δημοσίως πραττόμενα, δημοσίως πρέπει και να ελέγχωνται»! Έπειτα καί τα τεσσαράκοντα (40) έτη Αρχιερωσύνης περίπου, τά οποία με την Χάριν του Κυρίου έχομεν συμπληρώσει, μας υποχρεώνουν νά μη σιωπώμεν οσάκις η Ορθοδοξία αδικείται, Όποιος και άν είναι ο αδικών!
________Επί πλέον αρυόμεθα το δικαίωμα από την εντολήν του Κυρίου μας «μη δότε τα άγια τοις κυσί» (Ματθ. 7, 6).
________Χωρίς περιστροφές λόγων η παρακάτω δημοσιευομένη φωτογραφία ομιλεί ευγλώττως! Τελούντες την αναίμακτον Μυσταγωγίαν φέρεσθε να μεταδίδετε το Σώμα και το Αίματου Κυρίου μας σε ένα  Δημόσιο Πρόσωπο, το οποίον με την εν γένει συμπεριφορά του χλευάζει την Εκκλησίαν του Χριστού, καταπατεί τον ηθικόν Νόμον του Ευαγγελίου και σκανδαλίζει το πανελλήνιον με την άκομψον συμπεριφορά του, επαίρεται ότι είναι θαυμαστής των ανθρώπων της Κοινωνίας των Σοδόμων και Γομόρρων καί μιμητής των! 

  •         Δεν έχετε παρατηρήσει, ότι στο αυτί του φοράει ένα σκουλαρίκι, δείγμα των ηθικά ανωμάλων τύπων;
  •        Δεν έχετε πληροφορηθή, ότι προΐσταται του κύκλου των ομοφυλοφίλων;
  •    Δεν έχετε ακούσει, ότι ο άνθρωπος αυτός κάθε χρόνο στο χώρο της δημαρχιακής του ευθύνης  διοργανώνει παρέλαση των ομοφυλοφίλων;
  • Δεν έχετε σκεφθή, ότι ο ταλαίπωρος αυτός άνθρωπος –εν τω μέτρω των δυνάμεών του- προάγει  την ανηθικότητα;

_________Πως, λοιπόν, ετολμήσατε να του μεταδώσετε τα Άχραντα Μυστήρια;
_________Πως και διατί διά του τρόπου αυτού  συνετελέσατε εις την χλεύην του υπερτάτου των  Μυστηρίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας;  
________Υμείς ουδέποτε ανέγνωτε τον λόγον του Απ. Παύλου: «Δοκιμαζέτω δε άνθρωπος εαυτόν, και ούτως εκ του Άρτου εσθιέτω και του Ποτηρίου πινέτω»;  (Α΄Κορ. 11,28)
________Ουδέποτε διελογίσθητε την περίπτωσιν του Προδότου Μαθητού Ιούδα, ο οποίος αφού εκοινώνησεν αναξίως, παρέδωσε την καρδίαν του εις τον Διάβολον;  «Και μετά το ψωμίον, τότε εισήλθεν εις εκείνον ο Σατανάς» (Ιωάν, 13,27).
_________Ιδού, λοιπόν, τα πειστήρια του εγκλήματος, το  οποίον διεπράξατε:
Σχόλιο της φωτογραφίας: Η πρώτη επίσημη Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στη Σμύρνη από τη Μικρασιατική καταστροφή τελέστηκε το πρωί της Παρασκευής από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

 Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον ιστορικό ναό του Αγίου Βουκόλου, της μοναδικής ελληνορθόδοξης εκκλησίας που παρέμεινε όρθια από την καταστροφή του 1922 με εντολή του ίδιου του Κεμάλ Ατατούρκ.


Στην πρώτη επίσημη λειτουργία του Ιερού Ναού ο οποίος μέχρι πρόσφατα λειτουργούσε ως μουσειακός χώρος και χώρος εκδηλώσεων παρέστησαν όλες οι ελληνικές αρχές της Σμύρνης ενώ κατά τη Θεία Λειτουργία μετέλαβε των Αχράντων Μυστηρίων ο Δήμαρχος .................

ΠΗΓΗ: www.stoxos.gr


Παναγιώτατε,
_______Πολύ θα ηθέλαμε να σιωπήσουμε!  Πολύ θα επιθυμούσαμε να βγάλουμε το ράσο μας και να καλύψουμε την ασχήμια αυτή!  Αλλά δεν μπορούμε να το πράξουμε, μόνο και μόνο επειδή τα τελευταία ετούτα χρόνια προβαίνετε συνεχώς σε εκπτώσεις στα θέματα της πίστεως!  Να Σας θυμίσουμε μερικά: 

  1. Εχαρακτηρίσατε το Κοράνιον ως "άγιον" βιβλίο! «Σου παραδίδω το άγιον Κοράνιο» είπατε στον Διευθυντή του εργοστασίου της Coca Cola κάπου εκεί κάτω εις την Ατλάνταν των Η.Π.Α!
  2. Επισκεφθήκατε επισήμως την Συναγωγήν των Εβραίων κάπου εκεί εις την Νέαν Υόρκην! 
  3. Παρευρέθητε εις τα Εγκαίνια Εβραϊκής Συναγωγής εις την Ανδριανούπολιν!(26.03.2015)
  4. Εις τας σχέσεις Σας με τον Πάπα της Ρώμης πραγματοποιείτε απαράδεκτα ανοίγματα.
  5. Η Οικουμενική Κίνησις, όπως τελικά διαμορφώνεται, υπό πολλών αποκαλείται παναίρεσις.  «Η παναίρεσις του Οικουμενισμού», λέγουν!
______Κατά την ταπεινήν μας άποψιν εξ όλων των ανωτέρω υπερβάσεων, παραβιάσεων, ανομημάτων κλπ. Υμών, το σοβαρότερον είναι η μετάδοσις των Αχράντων Μυστηρίων εις άνθρωπον, ο οποίος "γυμνή τη κεφαλή"  εμπαίζει την χριστιανικήν Ηθικήν! 

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ
______Το παράδειγμά Σας εύρε μιμητάς στους Αγιορείτας Πατέρας, οι οποίοι υποδέχονται μετά πάσης τιμής τον Σοδομίτην αυτόν Δήμαρχον, μάλιστα δε και τον ανέδειξαν Πρόεδρον του Συλλόγου "Αγιορείτικη Εστία"!!!  Ευτυχώς, ότι δεν έχει μολυνθή ακόμη το σύνολον των Αγιορειτών Πατέρων!  Μια Ομάδα εξ αυτών απευθύνει Επιστολή διαμαρτυρίας προς την Ιερά Κοινότητα και τους ανακαλεί στην τάξη!  Το παράδειγμά Σας, λοιπόν, ενίοτε είναι καταστρεπτικόν δια την Ορθοδοξίαν!  Παρασύρει πολλούς, ελαφροσυνείδητους να κάνουν τα ίδια και χειρότερα.  Μη καταστρέφετε, λοιπόν, την Ορθοδοξίαν, δια την Οποίαν οφείλετε να είσθε Προστάτης και μόνον ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ! 

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ
______Επιστεγάζοντες το παρόν σημείωμά μας με όλον τον οφειλόμενον σεβασμόν πρός το σεπτόν Πρόσωπόν Σας, χρεωστικώς Σας πληροφορούμεν, ότι όσον τουλάχιστον εξαρτάται από ημάς τους ευτελείς και αχρείους δούλους του Σωτήρος ημών Χριστού ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΗ η αρχη, την οποίαν Υμείς εφαρμόζετε: δηλ.  "εμπάτε σκύλοι αλέστε και αλεστικά μη δώστε"

Ταπεινά και σεβαστικά 
πλην όμως και με την εν Χριστώ παρρησίαν.

+ Ο Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος
Αίγιον, 27 Ιουλίου 2015


*******************

Επιστολή Αγιορειτών προς την Ι. Κοινότητα δια τον κ. Μπουτάρη

Εν Αγίω Όρει τη 30η -6-2015

Προς την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους, Άθω
Σεβαστοί Πατέρες,

            Με μεγάλη θλίψη και αθυμία απευθυνόμαστε προς την Ιεροκοινοτική μας Αρχή, για να εκφράσουμε την απογοήτευση αλλά και την μη εφάμαρτη οργή μας, κατά το «οργίζεσθε και μη αμαρτάνετε» (Ψαλμ. 4,5), για να αναπληρώσουμε την εκ μέρους σας έλλειψη οργής και θυμού εναντίον της φρικτής και σιχαμερής αμαρτίας του Σοδομισμού, την οποία ούτε ο πανυπερεύσπλαχνος και ελεήμων Θεός ούτε οι πλήρεις αγάπης και φιλανθρωπίας Άγιοι Πατέρες ανέχθηκαν η επροστάτευσαν.
            Δεν τρέφουμε καμμία αντιπάθεια προς το πρόσωπο του δημάρχου Θεσσαλονίκης κ. Μπουτάρη.  Αντίθετα θα τον φιλοξενούσαμε και στις μονές και στα κελλιά μας, αν έπαυε να υποστηρίζει, να προβάλλει και να ενθαρρύνει τις παρελάσεις υπερηφανείας των ομοφυλοφίλων (Gay Pride) και να ισχυρίζεται ότι το διεστραμμένο αυτό πάθος, η αφύσικη σαρκική συνεύρεση προσώπων του ιδίου φύλου είναι απλή φυσιολογική διαφορετικότητα, τιθέμενος έτσι υπεράνω του Θεού και των Αγίων, υβρίζοντας τον Θεό και βλαφημώντας με τους λόγους και τις πράξεις του το Άγιον Όνομά του.
             ..........
            Τώρα ο κ. Μπουτάρης κουβαλάει και στο Άγιο Όρος των δαιμόνων τις φάλαγγες και σεις, άγιοι Πατέρες, τον δεχθήκατε πάλι και τον τιμήσατε, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, και τον επανεκλέξατε ως πρόεδρο της «Αγιορειτικής Εστίας».  Δεν λάβατε υπ’ όψιν τις παραπάνω διαμαρτυρίες.  Ο ίδιος σε συνέντευξή του στις 3-6-2015 εδήλωσε για τις αντιδράσεις που υπάρχουν εναντίον του τα εξής: «Μπορεί να δημιουργηθούν ορισμένες αντιδράσεις αλλά τα τρία τελευταία χρόνια που πραγματοποιείται το pride έτσι γίνεται. Εξτρεμιστές υπάρχουν παντού,» είπε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης προσθέτοντας τα (βαρυσήμαντα).  «Εάν είχε πρόβλημα η Ιερά Κοινότητα για το ήθος και την ηθική μου θα είχε αντιδράσει εξαρχής…»  Αυτό άγιοι Πατέρες προσβάλλει ξεκάθαρα την Ιερά Κοινότητα και όλο το Άγιον Όρος.  Εμείς σαν Αγιορείτες μοναχοί δεν ανεχόμαστε μια τέτοια προσβολή, και διαμαρτυρόμαστε δια τα δεδηλωμένα.  Κρύβουν τα πρόσωπα τους από εντροπή η Αγνή και Άσπιλη και Αειπάρθενος Παναγία μας, οι Άγιοι Άγγελοι, ο χορός των Αγίων Πάντων, και ιδιαιτέρως των Αγιορειτών.
            Μαζί τους και εμείς εκφράζουμε την ντροπή μας για το γεγονός και δηλώνουμε ότι σε αυτήν όπως και σε άλλες παρόμοιες παρεκκλίσεις στο δόγμα και στο ήθος είσθε μόνον τύποι εκπρόσωποι του Αγίου Όρους, της ασάλευτης κιβωτού της Ορθοδοξίας.  Πολλοί Αγιορείτες Αδελφοί και Πατέρες μας ενεθάρρυναν να σας γράψουμε αυτήν την επιστολή, για να εκπροσωπήσουμε ουσιαστικά την Αγιορείτικη Παράδοση και να αναπαύσουμε τις σκανδαλισμένες συνειδήσεις των εν τω κόσμω λαϊκών αδελφών μας.
            Ευχόμαστε, έστω το επόμενο έτος, αν στην πράξη δεν σταματήσει τις βλάσφημες παρελάσεις των Σοδομιτών ο ασεβής δήμαρχος, να ενεργήσετε κατά το θέλημα του Θεού και κατά το παράδειγμα των Αγίων.  Να προβήτε στις δέουσες νομικές ενέργειες να απομακρυνθεί από πρόεδρος της Αγιορείτικης Εστίας, να του απογορευθεί δια βίου η είσοδος στο Άγιο Όρος, όπως έχετε κάθε δικαίωμα και από τον Κ.Χ.Ο. και από το σύνταγμα της Χώρας, γιατί άλλως δεν θα υπήρχε και ο Θεσμός του διαμονητηρίου, επειδή υπαιτίως και αβιάστως ενώπιον όλων αντιστρατεύεται στο Θείο νόμο και στην ανθρώπινη οντολογία.

Επί δε τούτοι διατελούμεν

Μετά της εν Κυρίω αγάπης και φιλαδελφίας

Αγιορείτες ΠατέρεςΠηγή: Εφημερίδα "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ" 17/7/2015