Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2015

ΕΝΑ ΔΕΙΓΜΑ ΣΚΕΨΕΩΣ ΜΙΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΨΥΧΗΣ

ΝΑ ΠΩΣ ΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ 

ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!

___________Σε προηγούμενη ανάρτησή μας αναφερθήκαμε στο φαινόμενο της αποχριστιανοποιήσεως της Ελλάδος, που επιχειρείται στις ημέρες μας. Κυρίως οι νεώτερες γενηές δεν έχουν επαφή με την Εκκλησία! Δεν σκέπτονται με τον κώδικα της χριστιανικής σκέψεως! 
________Στις παρακάτω γραμμές παρέχεται ένα δείγμα γραφής! Είναι ένα γράμμα μιάς απλής ψυχής, που ανήκει στο ανώνυμο πλήθος, αλλά μπορεί όχι μόνον να σκέπτεται, αλλά και να εκφράζεται χριστιανικά! 
________Αφορμή διά νά μας αποσταλή η επιστολή αυτή ήτο το γεγονός, ότι ταχυδρομικώς είχαμε αποστείλει πρός την επιστολογράφον Κυρίαν, την αγαπητήν μας κυριαν Φωτεινήν, ένα πνευματικό βιβλίο με διηγήσεις από τον βιον των Αγίων μας,  με τίτλον Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ. 
________Σας το παραδίδουμε την επιστολήν σαν ένα εύγλωττο παράδειγμα του χριστιανικώς σκέπτεσθαι πρός διδαχήν και μίμησιν!
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Αίγιον,  6 Ιουνίου 2015
*********************
    
ΕΝ ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗ 8.5.2015

Σεβασμιώτατε χαίρε υγείαν δύναμη
                                                                        ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Παναγία Τριάς ελέησον ημάς
Κύριε ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών
Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν
Άγιε επίσκεψαι και ίασαι τας ασθενείας ημών
Ένεκεν του ονόματός Σου.

___________Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το σημαντικό βιβλίο, καθώς μας μιλά για τον βίο των Αγίων. Ένα βιβλίο με πολύ νόημα. Όλες οι αρετές πρέπει να στολίζουν την ζωή μας, με δάσκαλο την Εκκλησία μας, να στολίζουν τη ζωή του αληθινού αγωνιστού και πνεύματος. Μόνο έτσι θα υπάρχει συμφωνία μεταξύ εσωτερικής ζωής και εξωτερική κλίσεως. Ο Θεός ερευνά τις καρδιές μας.

__________Εμπρός στα μάτια του Θεού καθαροί και αγνοί. Η επιστροφή στο Χριστό και η μετάνοια είναι η σωτηρία. Θεέ μου κράτησέ με σταθερή. Δώσε μου τη βοήθειά σου, ώστε κάθε μέρα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Τα μάτια της ψυχής μας ας εξετάσουν την εσωτερική και εξωτερική ζωή μας.
___________Διαβάζω τον Βίο των Αγίων σαν το νερό που πίνω. Για μένα είναι ζωή. Η Παντάνασσα να μας φωτίζει στο δρόμο της σωτηρίας, να μας χαρίζει υγεία.

Σεβασμιώτατε,
__________Είστε των ηθικών αξιών διδάσκαλος και θα έχετε μακράν ζωή, πολλά τα έτη.
__________Στην εποχή μας κινδυνεύουμε. Η χώρα μας έχει πάρει άσχημες διαστάσεις, ώστε να κινδυνεύει εκ θεμελίων η ηθική μας φυσιογνωμία. Εμείς όμως έχουμε ως σωτηρία της πνευματική μας ζωή.

__________Ο τουρισμός με τους φορείς της διεθνούς αληθείας επιφέρει φθορά των ηθικών αξιών του τόπου, και μάλιστα ριζικής σημασίας. Όσο συνάλλαγμα και ας μας φέρει αυτός ο τουρισμός, θα μας μεταβάλλει σε απλά και θλιβερά παράσιτα.
Ο Χίτλερ είχε ονειρευτεί πολλά.
_________Εμείς πρέπει να φωτιζόμεθα, να γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού.
Κάποτε οι Ισραηλίτες έλεγαν προς τον Μωϋσή: Λάλησον σύ υμίν και μή λαλείτω προς ημάς ο Θεός πότε αποθάνομεν! Ο προφήτης Σαμουήλ λάλει Κύριε, ότι ο δούλος σου ακούει.
___________Εσύ, Κύριε Θεέ μου, είσαι που ενέπνευσες τους Προφήτες και τους εφώτισες να ζεστάνουν τις καρδιές μας.
__________Εύχομαι οι γονείς σας να είναι στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Κύριος είπε: «Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών έστι».Τα πάθη του Κυρίου Ιησού και αι Πανάγιαι πληγαί, τίς οποίες υπέστη, ας είναι το αντικείμενο της ευσεβούς μελέτης σας, να γράφετε σημαντικά βιβλία.
__________Η μελέτη αυτή δίδει παρηγοριά και θα σας ενισχύη.Οι οπαδοί και μιμηταί του Χριστού θα δοκιμάσουν πικρίες πολλές. Επιμένουμε εμείς γιατί έχουμε φλογερή αγάπη στο Χριστό. Αμήν.

Με πολύ σεβασμό
Φ....... Σ..... Α..............


ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!