Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2009

ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΗΚΕ ΤΟ MEGA CHANNEL!


Μια ευχάριστη δι εμέ είδηση κυκλοφόρησε χθές, ‘Οτι το ΕΡΣ κατεδίκασε το κανάλι MEGA σε χρηματική ποινή 15.000 €.
Μπορείτε να την παρακολουθήσετε από το Blog http://troktiko.blogspot.com/2009/02/blog-post_873.html
Ιδού η είδηση:


«Τρίτη, 24 Φεβρουάριος 2009
Αποφάσεις και πρόστιμα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης
Πρόστιμο 15.000 ευρώ επέβαλε το ΕΣΡ στο τηλεοπτικό κανάλι «Mega» για την εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega», λόγω παράληψης-παράδοσης ροής προγράμματος, που είχε ζητηθεί από το Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, Αμβρόσιο. Η Ιρις Αυδή και ο Κωνσταντίνος Τσουράκης πρότειναν σύσταση..» .

Η ιστορία της υποθέσεως αυτής έχει ως εξής:
Στά πλαίσια της εκπομπής του MEGA μέ τίτλο«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA» στις 7.15΄π.μ. το πρωΐ της 15ης Δεκεμβρίου 2008 οι τηλεπαρουσιαστές κ.κ. Δ. Καμπουράκης και Γ. Οικονομέας, χωρίς αφορμή και χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο, προέβησαν σε ύβρεις κατά του προσώπου μου. Να μερικές φράσεις:

«Αυτός ο θλιβερός ρασοφόρος, γιατί δεν μπορώ να το πως αλλοιώς, να μη τον πώ χειρότερα....δεν είναι καθόλου σεβάσμιος. Είναι θλιβερός ρασοφόρος.....Κατάλαβες ο άθλιος ρασοφόρος, ο γελοίοςτύπος, να μη πω καμμιά χειρότερη κουβέντα.....Μπράβο, ρε Αμβρόσιε, μπράβο ρε Αμβρόσιε.... Αυτός ήταν Ταγματάρχης της Χωροφυλακής, έχει δείρει κόσμο. Αυτός, ο Αμβρόσιος, έχει δείρει κόσμο..... Με στολή, με στολή, αλλά μετά....»

Έπειτα από την εκπομπή αυτή, την οποίαν δεν παρακολούθησα – άλλοι με επληροφόρησαν για το περιεχόμενό της- εζήτησα από τους υπευθύνους του Σταθμού να μου παραχωρήσουν αντίγραφο της σχετικής εκπομπής προκειμένου να ενημερωθώ υπευθύνως.

Κατά παράβασιν πάσης δεοντολογίας οι υπεύθυνοι του MEGA δεν με ετίμησαν με μίαν απάντησιν.
Κατόπιν τούτου στις 29 Ίανουαρίου 2009 απευθύνθηκα προς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και εζήτησα την παρέμβασίν του. Έτσι και το DVD έλαβα και ποινή επιβλήθηκε.

Πρός
τό «Ἐθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης»
Πανεπιστημίου καί Άμερικῆς, 5
105 64 ΑΘΗΝΑΣ

Τό πρωΐ τῆς 15-12-2008, ἐξ ἀφορμής σχολίου μου εἰς τήν προσωπικήν μου ἱστοσελίδα (mkka.blogspot.com), ἀναφερόμενον εἰς τά γεγονότα τῶν ἡμερῶν ἐκείνων, ὁ δημοσιογράφος κ. Δημήτριος Καμπουράκης, συμπαραστα-τούμενος καί ἀπό τόν συνάδελφόν του κ. Γεώργιον Οἰκονομέαν, κατά τήν διάρκειαν τῆς πρωϊνῆς ἐκπομπῆς των μέ τίτλον «ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΩΡΑ MEGA» τοῦ τηλεοπτικοῦ διαύλου MEGA CHANEL, κατεφέρθη ἐναντίον τοῦ προσώπου μου, χρησιμοποιῶν ἀνοικείους καί ἄκρως προσβλητικάς ἐκφράσεις, ὅπως «αὐτός ὁ θλιβερός ρασοφόρος, ὁ ἄθλιος ρασοφόρος» κ.ἄ.
Πρός πληρεστέραν ἐνημέρωσίν μου καί ἀντιμετώπισιν τῆς προκλήσεως τήν 16ην Δεκεμβρίου 2008 δι’ ἐξωδίκου Διαμαρτυρίας, ἐπιδοθείσης διά Δικαστι- κοῦ Ἐπιμελητοῦ, ἐζήτησα ἀπό τόν Σταθμόν νά μοῦ ἀποστείλῃ άντίγραφον τῆς ἐπιμάχου ἐκπομπῆς.
Μέχρι σήμερον οὐδεμιᾶς ἀπαντήσεως ἐτύχομεν! Διό καί θεωροῦμεν τήν περιφρόνησιν ταύτην μείζονα ὕβριν, βαρυυτέραν καί τῶν ὅσων εἰς τήν ἐπίμαχον ἐκπομπήν ἐλέχθησαν περί ἐμοῦ.
Ἀπευθυνόμενος σήμερον πρός Ὑμᾶς ἔχω τήν τιμήν νά Σᾶς παρακαλέσω, ὅπως:
1. Ἐν τῷ πλαισίῳ τῶν ἁρμοδιοτήτων Σας προστατεύσητε τό καλόν ὄνομα ἑνός Ἐπισκόπου, ὁ ὁποῖος ούδεμίαν ἄλλην περιουσίαν κέκτηται. Τό καλόν ὄνομα εἶναι ὁ θησαυρός μου. Χωρίς αὐτό ὁ λόγος μου δέν δύναται νά ἔχῃ ἰσχύν, οὐδέ κύρος. Ἑπομένως, παρακαλῶ νά λάβετε τήν παροῦσαν ὡς καταγγελίαν μου διά τά περαιτέρω.
2. Νά στηλιτεύσετε τήν ἐπιδεικνυομένην περιφρόνησιν πρός ἕνα θιγέντα θεατήν, ὁ ὁποῖος ζητεῖ ἀντίγραφον καί οἱ διοικοῦντες ἀρνοῦνται νά τό παραχωρήσουν.
3. Νά ἐκδώσετε ἐντολήν πρός τήν διεύθυνσιν του MEGA CHANEL, διά νά μοῦ ἀποστείλῃ ἔνα DVD-ἀντίγραφον τοῦ περιεχομένου τῆς ἐκπομπῆς, προκειμένου νά ἐνημερωθῶ ἐπισήμως καί πρός ὑπεράσπισιν τῆς ἀξιοπρεπείας μου.
4. Διά παντός μέσου καί τρόπου, ὅν ὑμεῖς διαθέτετε, νἀ ἀποδείξετε πρός με ὅτι ἐν Ἑλλάδι λειτουργοῦν εἰσέτι οἱ Νόμοι τοῦ Κράτους καί ὅτι δέν ἰσχύει τό «δίκαιον τοῦ ἰσχυρωτέρου».
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1. Φωτοαντίγραφον τῆς ἐξωδίκου διαμαρτυρίας μου
2. Ἀντίγραφον τοῦ σχολίου μου εἰς τό Blog
__________________________________

Κάποιος ευαίσθητος φίλος «ΑΝΩΝΥΜΟΣ» ενοχλήθηκε. Δεν έχει δίκηο. Ιδού ο ευγενής τρόπος, με τον οποίον θέλησε να με σωφρονήσει!
«Μα, π. Αμβρόσιε, δεν ντρέπεστε λίγο να τρέχετε συνέχεια τους χριστιανούς στα πολιτικά δικαστήρια; Μόνο αντιπροσωποι του Χριστου αποδεικνυετε οτι δεν ειστε. Λιγη ντροπη δεν βλαπτει, κυριε. Ντρεπομαστε για σας.Καπως ετσι εκανε και ο Ιησους Χριστος; Ντροπη, ντροπη, ντροπη!!!!»

Αγαπητέ Ανώνυμε.
Το καλό όνομά είναι η περιουσία μας. Να το καταλάβετε. Χωρίς αυτό ο λόγος μας θα είναι κενός και ατελέσφορος. Περιμένω να ακούσω τις κρίσεις σας για την δημοκρατική διαχείριση της ελευθερίας του λόγου από τα ΜΜΕ

Με αγάπη στην αλήθεια.
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
25 Φεβρουαρίου 2009
ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Σήμερα ελάβαμε το πολυπόθητο DVD εκ μέρους του κ. Καμπουράκη καί μία επιστολή, διά της οποίας εκφράζει μεταμέλειαν και ζητεί συγγνώμην.Επίσης χθές εδέχθημεν τηλεφώνημα από τον Δικηγόρον κ. Αναστάσιον Κωνσταντινίδην, Νομικόν Σύμβουλον της Εφημερίδος "ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ", ο οποίος μας ανήγγειλε τήν εκ μέρους κ. Καμπουράκη αποστολήν προσωπικής επιστολής καί εφάνη πρόθυμος διά τήν ηθικήν αποκατάστασιν ημών καί την προβολήν του έργου μας. Επεφυλάχθημεν να απαντήσωμεν.
Εις προσεχή ανάρτησιν θα εκθέσωμεν λεπτομερέστερον τα στοιχεία αυτά.
+ Ο Κ & Αι Α
26.02.2009
KAI ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ! ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ!
Β) Ανέκδοτο:
Ο Μπους επισκέπτεται ένα νηπιαγωγείο και αρχίζει να μιλάει στα παιδάκια για το πόσο μεγάλη είναι η Αμερική, για το πόσο δημοκρατική και σπουδαία... χώρα είναι και για το πώς υπερασπίζεται όλο τον κόσμο, για την τρομοκρατία και για το πώς τελικά θα μας σώσει από όλους τους τρομοκράτες. Αφού λοιπόν τελειώνει μετά από κάνα μισάωρο, λέει στα παιδάκια να κάνουν ότι ερώτηση θέλουν.
Σηκώνει το χέρι του ο μικρός Jack, ο πρόεδρος του χαμογελάει και ο Jack αρχίζει:
- Έχω 3 ερωτήσεις κ. πρόεδρε:
1. Πώς είναι δυνατόν να είστε πρόεδρος αφού πήρατε λιγότερες ψήφους από τον αντίπαλό σας στις εκλογές;
2. Συμφωνείτε πως η βόμβα στη Χιροσίμα ήταν η μεγαλύτερη τρομοκρατική πράξη της ιστορίας;
3. Είναι αλήθεια ότι θέλετε να βομβαρδίσετε το Ιράκ χωρίς καμία απόδειξη μόνο και μόνο για τα πετρέλαια;
Ο Bush χλωμιάζει, κομπιάζει και πάνω στην ώρα χτυπάει το κουδούνι και βγαίνουν τα παιδιά διάλειμμα.
Όταν επιστρέφουν λοιπόν, ο πρόεδρος ξαναλέει στα παιδιά να κάνουν ότι ερώτηση θέλουν. Σηκώνει το χέρι του ο μικρός Danny, ο πρόεδρος του χαμογελάει και ο Danny αρχίζει:
- κ. Πρόεδρε έχω 5 ερωτήσεις:
1. Πώς είναι δυνατόν να είστε πρόεδρος αφού πήρατε λιγότερες ψήφους από τον αντίπαλό σας στις εκλογές;
2. Συμφωνείτε πως η βόμβα στη Χιροσίμα ήταν η μεγαλύτερη τρομοκρατική πράξη της ιστορίας;
3. Είναι αλήθεια ότι θέλετε να βομβαρδίσετε το Ιράκ χωρίς καμία απόδειξη μόνο και μόνο για τα πετρέλαια;
4. Γιατί σήμερα το κουδούνι χτύπησε 20 λεπτά νωρίτερα;
5. Πού είναι ο Jack ;