Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2009

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ...

.....ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

____Συνήλθε σήμερα σε έκτακτη συνέλευση η Ιερά Σὐνοδος της Ιεραρχίας, έπειτα από πρόσκληση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

____Κατά τήν έναρξη των εργασιών οι Σεβ. Σύνεδροι άκουσαν με προσοχή την εμπεριστατωμένη και λίαν ενημερωτική Εισήγησή του.

____Ακολούθησε μια μακρά και διεξοδική συζήτηση μέσα σε ένα κλίμα απολύτου ηρεμίας και αδελφικής ομοψυχίας. Πολλοί Σεβασμιώτατοι Ιεράρχες έλαβαν τόν λόγο για να τοποθετηθούν πάνω στα σύγχρονα καυτά προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζει η Εκκλησία, αλλά και σε όσα μέλλει να αντιμετωπίσει στο όχι και τόσο μακρυνό μέλλον.

____Στο σημείωμα αυτό δεν προτιθέμεθα να δώσουμε ένα δημοσιογραφικό ρεπορτάζ για τις εργασίες της Ιεραρχίας, πράγμα τό οποίο θά πράξουν άλλοι απο καθήκον. Σκοπός του παρόντος ποστ είναι να δώσουμε μια περίληψη της δικής μας αγορεύσεως, η οποία έχει ως εξής:

Μακαριώτατε,
Σεβασμιώτατε εν Χριστῶ Αδελφοί,
****Ουδόλως αμφισβητώ την ακεραιότητα του εκκλησιαστικού φρονήματος ούτε Υμῶν προσωπικώς, Μακαριώτατε, ούτε καί των Σεβασμιωτάτων Αδελφών μου, οι οποίοι συγκροτούν το ιερό τούτο Σώμα. Ουδόλως επίσης ισχυρίζομαι έστω και εμμέσως, ότι το ιδικόν μου εκκλησιαστικό φρόνημα είναι υπέρτερο ή γνησιώτερο των άλλων Σεβασμιωτάτων Αρχιερέων-Αδελφών μου.
****Ζητώ όμως νά μου συγχωρήσετε τό δικαίωμα να εκφράζωμαι ελευθέρως και ηχηρώς, διότι τούτο, καθώς όλοι το γνωρίζετε, αποτελεί ιδίωμα του χαρακτήρος μου. Οι καυστικές λέξεις, τίς οποίες ενίοτε χρησιμοποιώ, κυρίως στο γραπτό λόγο μου, λειτουργούν ως βαλβίδες ψυχικής εκτονώσεως μιάς ενδόμυχης αγωνίας για τα όσα συμβαινουν ολόγυρά μας.
**** Συμφωνώ λοιπόν με τις προτάσεις της Εισηγήσεώς Σας, Μακαριώτατε, με μόνην εξαίρεσιν τήν σύστασιν Επιτροπής, η οποία θα μελετήσει τις Σχέσεις Εκκλησίας καί Πολιτείας. Ταπεινά φρονώ, ότι το ζήτημα αυτό θα μπορούσε να μελετηθή μυστικά, μόνο και μόνο για να μη τροφοδοτείται η συζήτηση, που τελικά έγινε καραμέλλα στο στόμα πολλών ασεβών, περί χωρισμού Εκκλησίας κaι Πολιτείας. Τώρα πλέον, όσοι καλλιεργούν την ιδέα αυτή, θα έχουν ένα επί πλέον επιχείρημα! Δύνανται νά ισχυρίζωνται, ότι η Εκκλησία έχει αποδεχθή τον χωρισμό και γι αυτο ακριβώς έχει συστήσει Επιτροπήν, η οποία θα μελετήσει τό ζήτημα.
****Τον χωρισμό Εκκλησίας και Κράτους δεν μπορούμε κaι δεν θα τον ζητήσουμε εμείς! Θα τον συζητήσουμε βεβαίως, εάν η Κυβέρνησις αποφασίση, αλλά θα οδηγηθούμε πρός τα εκεί συρόμενοι καί όχι προπορευόμενοι! Ο χωρισμός θα ζημιώσει το Εθνος και όχι την Εκκλησία, τον ελληνικό Λαό και όχι τον ιερό Κλήρο!
****Κατά λοιπά συμφωνώ με τις προτάσεις Σας περί συστάσεως Επιτροπών πρός ενδελεχή μελέτην των προβλημάτων της συγχρόνου εκκλησιαστικής ζωής και Διοικήσεως υπό τον όρον, ότι ο Διάλογος θα είναι μία εσωτερική λειτουργία της Εκκλησίας.
****Έπειτα από την γενική αυτή τοποθέτηση, παρακαλώ ευλαβώς να μου συγχωρήσετε να σημειώσω μερικές πτωχές σκέψεις, με τις οποίες θα αναφερθώ στο γενικώτερα υφιστάμενο σήμερα κλίμα και την περιρρέουσα ατμόσφαιρα.

  1. ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΧΑΛΕΠΟΙ! Συντάσσομαι απολύτως μέ όσα είπαν ήδη οι Σεβασμιώτατοι Πειραιώς, Νέας Σμύρνης και Περιστερίου, οι οποίοι με τις τοποθετήσεις των άγγιξαν την ουσία του προβλήματος. Μερικοί εκ των διοικούντων σήμερα Υπουργεία δεν τρέφουν σεβασμό πρός τήν Εκκλησία. Αντιθέτως διακατέχονται από ένα νεωτεριστικό πνεύμα, που θέλει την απώθηση της Εκκλησίας στο περιθώριο της ζωής! Η συμπεριφορά τους φέρει στη μνήμη μου την συμπεριφορά μερικών δήθεν "φωτισμένων", οι οποίοι ήλθαν στην απευλευθερωμένη μετά την Επανάσταση του 1821 Χώρα μας, μεταφέροντας στην οικοσκευή τους από την Εσπερία ένα πνεύμα απαρέσκειας, ίσως και μίσους, πρός την Μητέρα Εκκλησία! Αντί της ευγνωμοσύνης επέδειξαν αχαριστίαν! Την κατάσταση εκείνη περιγράφει πολύ έντονα ο Παλαιών Πατρών Γερμανός: "Βλέπεις εις ποίαν κατάστασιν έφθασεν η Ανατολική Ορθόδοξος Εκκλησία῾ βλέπεις πόσον εκαταφρονήθη και αυτή και το ιερατείον῾ βλέπεις ότι προχωρούν τα της Εκκλησίας εις το χείρον.....κατήντησε τώρα εις κατάστασιν πολλά χειροτέραν απο εκείνην οπού ήτο υπό την τυραννίαν του Μωάμεθ. Ποία άραγε να είναι η αιτία; Ιδού: Εις την διοίκησιν των πραγμάτων της Πατρίδος μας επροχώρησαν εξ αρχής άνθρωποι χωρίς ευλάβειαν διόλου εις την θρησκείαν......, οι οποίοι διέσπειραν την καταφρόνησιν εις την θρησκείαν και το ιερατείον (βλ. Αρχιμ. Θεοφίλου Σιμοπούλου, Μάρτυρες και Αγωνισταί Ιεράρχαι, Αθήναι 1972, σελ. 122-123) Και ο Μακρυγιάννης συμπληρώνει:" Ό,τι τους λές, η θρησκεία δεν είναι τίποτας!" Σήμερα λοιπόν ωρισμένοι παράγοντες του Δημοσίου Βίου, οι οποίοι ανήκουν σέ ολόκληρο σχεδόν το πολιτικό φάσμα, εκδηλώνουν την απαρέσκειά τους πρός την Εκκλησίαν και επενδύουν στο γεγονός, ότι -έπειτα από το πρόβλημα ή και το φιάσκο της Μονής Βατοπεδίου, το κύρος της Εκκλησίας μας είναι υποβαθμισμένο στη συνείδηση του Ελληνικού Λαού. Έπειτα, επαναλαμβάνω, από το πρόβλημα ή και το φιάσκο της Μονής Βατοπεδίου, για το οποίο η Εκκλησία της Ελλάδος δεν έχει καμμιά αρμοδιότητα και επομένως καμμιά ευθύνη.


  2. ΥΠΟ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΑΥΤΑ ανακύπτει ένα ερώτημα . Με ποιά μέθοδο θα πορευθούμε σε ένα διάλογο με την Κυβέρνηση, αν και όταν η ανάγκη το επιβάλει; Επιθετικά ή αμυντικά; Δυναμικά ή συντηρητικά; Με τη δύναμη της προσφοράς μας πρός τό Έθνος ή με ηττοπάθεια; Έχουμε και φωνήν και δύναμιν! Θα την χρησιμοποιήσουμε; Αν όχι, τότε ο διάλογος της Εκκλησίας με την Πολιτεία θα έχει λάβει την μορφήν ενός διλήμματος: Θα ήταν ως εάν η Πολιτεία μας ερωτούσε: Έτσι κι αλλοιώς εμείς θα σας κόψουμε το κεφάλι· αποφασίστε λοιπόν πως θα θέλατε να σας αποκεφαλίσουμε· με πριόνι ή με μαχαίρι;

  3. Ας μη διαφεύγει της προσοχής μας ότι η Κυβέρνησις σήμερα, 60 ήμέρες μετά τις εθνικές εκλογές, παραπαίει σε ένα χάος! Η Κυβερνητική Μηχανή δεν έχει πάρει ακόμη τις αναγκαίες στροφές! Οι Περιφερειάρχες της Χώρας μόλις προχθές ανέλαβαν τα καθήκοντά τους! Υπουργοί, εκτεθέντες για παραπτώματα ηθικης δεοντολογίας, παραιτούνται έπειτα από θητεία 40 μόλις ημερών! Γενικός Γραμματεύς διορίσθηκε την μία μέρα και την επομένη απολύθηκε! Η Γραμματεύς του Υπουργείου Παιδείας κα Δραγώνα αμφισβητεί την ελληνικότητα των Ελλήνων! "Δεν είμαστε Έλληνες, αλλά μας ...έκαμαν¨ λέγει, ξεπερνώντας την ασέβεια και αυτής της κας Ρεπούση! Λέγεται, ότι κάποιος Υφυπουργός εξεστόμισε τα εξής βλάσφημα λόγια: "Τι θα πεί Χριστός; Όλοι οι Θεοί το ίδιο είναι! Όλες οι θρησκείες το ίδιο είναι"! Υπουργοί, κατά την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής, διαφωνούν μεταξύ τους δημόσια και φωναχτά! "Αδιανόητα λάθη με την οικονομία" έγραψε η ΕΣΤΙΑ μόλις προχθές, στις 12 Δεκεμβρίου. "Έρχεται το τέλος για τον ελληνισμό των Ελλήνων" έγραψε ο Δρ. Αναστ. Μαρίνος σε επιφυλλίδα (βλ. ΕΣΤΙΑ, 2.12.2009). Με το ζήτημα των Κρατικών Αυτοκινήτων μας ευτέλισαν χωρίς λόγο. Χθές μόλις διάβασα την είδηση, ότι ο κ. Ανωμερίτης βρήκε στον ΟΛΠ και απομάκρυνε αμέσως δύο πολυτελή υπηρεσιακά αυτοκίνητα, ένα Lexus 3500 κυβικών και ένα BMW 525, τα οποία επεβάρυναν τον Οργανισμό με το αστρονομικό ποσό των 70.000 € ετησίως! Τα δικά μας σαράβαλα εμάραναν την Κυβέρνηση; Ο Υπουργός των Οικονομικών καί τινες άλλοι επιδεικτικά απέφυγαν να δώσουν τον όρκο τους κατά την Ορκομωσία της Κυβερνήσεως! Από την ονομασία του Υπουργείου Παιδείας κλπ. απώθησαν όσο πιο μακρυά γινόταν τον τίτλο "και Θρησκευμάτων¨! Αύριο ίσως θα τον απαλείψουν τελείως! Τα θρησκευτικά Σύμβολα απειλούνται με απομάκρυνση από τη ζωή μας! Από Δημόσια Σχολεία ἀρχισαν ήδη να αφαιρούν τις Εικόνες. Στην πόλη της Δράμας π.χ. το ανοσιούργημα αυτό συνετελέσθη ήδη σε δύο Σχολεία! Ζωηρός Εισαγγελεύς κάπου στη Θράκη από της έδρας επετίμησε την Πρόεδρο του Δικαστηρίου, επειδή έφερε στο στήθος της τόν τίμιο Σταυρό! Όλα αυτά δηλοποιούν, ότι όχι μόνον η Κυβέρνηση πάσχει από μια ιδιότυπη αρρυθμία, αλλά καί ότι στούς κόλπους της συνυπάρχουν δύο αντίρροπες δυνάμεις! Η μία εξ αυτών, η οποία αντιπροσωπεύει το λεγόμενο "βαθύ Κράτος", ΔΕΝ θέλει τήν Εκκλησία! Ελπίζουμε ότι ο Πρωθυπουργός, ως συνετός Άρχων και ως ανοικτός στο μυαλό άνθρωπος, τελικά θα επιβληθή, θα εξουδετερώσει αυτά τα μετανεωτεριστικά μυαλά και ότι θα αποδώσει στην Ορθόδοξη Εκκλησία και την προστασία της Πολιτείας, κατά τις επιταγές του Συντάγματος, καθώς επίσης και τον οφειλόμενο σεβασμό για τη διαχρονική και ανεκτίμητη προσφορά Της στο Γένος! Παρά ταύτα έχομε εμφανή τα δείγματα σήμερα, ότι το ¨βαθύ Κράτος", το βαθύ κομματικό Κράτος, προβάλλει απειλητικά, όπως ετόνισαν προλαλήσαντες Αδελφοί. Ας μη το λησμονούμε, ότι με βήματα αργά αλλά και σταθερά πορευόμεθα πρός την εγκαθίδρυση του "άθρησκου Κράτους"! Αυτό μας επιβάλλουν αόρατες σκοτεινές δυνάμεις, οι οποίες δρούν πέρα των συνόρων μας. Περί αυτών ωμίλησε σθεναρώς ο Σεβ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ. Επομένως ας είμεθα έτοιμοι. Έρχονται δύσκολοι καιροί.

  4. Θα πάμε λοιπόν, άν χρειασθή, σε ένα Διάλογο με την Ελληνική Πολιτεία. Ένα διάλογο όμως που θα αρχίζει από μηδενική βάση και θα καλύπτει όλα τα ζητήματα. Δεν αποδέχομαι ούτε την μέθοδο του σαλαμιού, δηλ. να μας πετσοκόβουν λίγο λίγο, ούτε και την λήψη των οιωνδήποτε μέτρων και αποφάσεων κατά της Εκκλησίας, αν προηγουμένως δεν ολοκληρωθή ο Διάλογος. Δεν μπορεί δηλ. την ώρα που Σεις, Μακαριώτατε, πορεύεσθε πρός το Μέγαρο Μαξίμου για να συσκεφθήτε με τον Πρωθυπουργό της Χώρας, ένας Υπουργός να ψηφίζει τόν Νόμο για την υπέρ-φορολόγηση της Εκκλησίας και άλλος να προωθή τό Νόμο περί ΑΣΕΠ. Θα μπορούσαν να περιμένουν δυό-τρείς ημέρες, μόνο καί μόνο για να τηρηθούν τα προσχήματα.

  5. ΑΣ ΕΛΘΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ της Εκκλησίας. Πρέπει να καταστήσουμε σαφές πρός κάθε πάσα κατεύθυνση, ότι αν χρειασθή είμεθα ἐτοιμοι να δώσουμε στο Κράτος μας και για το Κράτος μας τα τιμαλφή της Εκκλησίας, τα αφιερώματα των πιστών, ακόμη και αυτά τα Ιερά Σκεύη, τα Αγιοπότηρα και τά Κανδήλια μας, όπως καί άλλοτε έπραξε η Εκκλησία. Αλλά για να φθάσουμε σ'αυτή την υπέρτατη θυσία οφείλει η Πολιτεία να μας πείσει, ότι ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΕΙ "στράφι", δηλ. ΧΑΜΜΕΝΗ Η ΘΥΣΙΑ η θυσία μας! Για να πεισθούμε, οφείλει η Κυβέρνηση να καταγγείλει αμέσως, να συλλάβη και να φυλακίση τους καταχραστές του δημόσιου χρήματος, πολίτες ή Πολιτικούς, όσους δηλ. έφεραν τη Χώρα σε κατάσταση έσχατης ενδοιας! Η Κυβέρνηση οφείλει επίσης να σταματήσει την διασπάθιση του δημόσιου χρήματος, να ξαναπάρει πίσω τά λεφτά που κάποιοι έφαγαν, να περιορίσει τις άσκοπες δαπάνες βιτρίνας, να πατάξει την διαφθορά που εισάγουν και πολλαπλασιάζουν τα μεγάλα συγκροτήματα των ΜΜΕ, να περικόψει τους παχυλούς μισθούς κλπ. Έγραψαν οι Εφημερίδες ότι Διοικητής Τραπέζης στην Ελλάδα στη φορολογική του Δήλωση εδήλωσε εισοδήματα από αποδοχές για το έτος 2008 που ανέρχονται στο αστρονομικό ύψος των ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ (4.051.949) (βλ. VETO 6.12.2009). Επίσης ότι ΕΚΑΤΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ (100.000.000) ΕΥΡΩ, τα οποία εδόθησαν από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ε.Ε και προορίζονταν για τους πυρόπληκτους της Πελοποννήσου, "έγιναν καπνός!" (βλ. Veto, 6.12.2009). Ορθώς λοιπόν είπε ο Σεβ. Ιωαννίνων: Δεν θα πληρώσουμε εμείς, δηλ. η Εκκλησία, τα λάθη, ήτοι το φαγοπότι, των άλλων! NAI, να φορολογηθή η Εκκλησία. Να δώσουμε στο Κράτος! Αλλά σε ένα δίκαιο Κράτος, το οποίο διαχειρίζεται σωστά, και κυρίως έντιμα, το Δημόσιο χρήμα! Ναί, να φορολογηθούμε και να δώσουμε πρώτοι εμείς, αλλά και συγχρόνως να διεκδικήσουμε ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΆ τέλη για την κοινωνική μας δραστηριότητα και προσφορά μας! Η Εκκλησία, με το επιτελούμενο κοινωνικό της έργο, συμβάλλει σπουδαίως στον Κρατικό Κορβανά. Υπολογίζεται ότι τό επιτελούμενο κοινωνικό εκκλησιαστικό έργο κοστίζει στην Εκκλησία ΕΚΑΤΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ (100.000.000 €). Να μας φορολογήσει λοιπόν η Κυβέρνηση, αλλά και να εντάξει τα Εκκλησιαστικά Ιδρύματα στον Προϋπολογισμό του Κράτους, όπως ακριβώς πράττει και για τα κρατικά Ιδρύματα κοινωνικής προστασίας.

  6. ΕΠΙΤΡΕΨΑΤΕ ΜΟΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΩ ΣΤΟ ΑΣΕΠ. Η στάση της Εκκλησίας ώφειλε να είναι κάθετα αρνητική στο ζήτημα αυτό, πολλώ δε μάλλον διότι παραβιάζεται ουσιώδης όρος του Πατριαρχικού Τόμου του έτους 1850, διά του οποίου παραχωρήθηκε και αναγνωρίσθηκε το Αυτοκέφαλο στην Εκκλησία της Ελλάδος. Με την εκ μέρους μας αποδοχή της διαδικασίας προσλήψεως εκκλησιαστικών Υπαλλήλων διά του ΑΣΕΠ, όσες κι αν υπάρξουν ασφαλιστικές δικλείδες, καταλύεται το αυτοδιοίκητο της Εκκλησίας μας! Κατά τούτο λοιπόν αισθάνομαι προδομένος από την Εκκλησίαν μου, όπως διετύπωσα πρό ημερών και το επαναλαμβάνω σήμερα. Και λέγω ταύτα επειδή όλοι σχεδόν ημεῖς, άγιοι Αδελφοί, όσοι συμμετέχουμε σήμερα στη Συνεδρία καί συγκροτούμε το ιερό τούτο Σώμα, πρό ολίγων μόλις ετών υπερψηφίσαμε, πλήν εμού βεβαίως, όλες εν γένει τις διατάξεις της Πατριαρχικής και Συνοδικής Πράξεως του έτους 1928. Αποδεχθήκαμε δηλ. να είμεθα πειθήνεια όργανα, μέχρι ευτελισμού μας, στα κελεύσματα του Οικουμενικού Πατριάρχου και δηλώσαμε πλήρη υποταγή στον Παναγιώτατο, ο Οποίος, για να κατοχυρώση τα δικαιώματά Του, έφθασε ένα μόλις βήμα πρό του αφορισμού του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου! Καλώ, λοιπόν, σήμερα έκαστον εξ Υμών να απολογηθή στη συνείδησή του, κι εγώ πρώτος, θέτοντας το ερώτημα: Πως αποδέχομαι την διαδικασία του ΑΣΕΠ, διά της οποίας η Πολιτεία υπεισέρχεται στα ενδότερα της εκκλησιαστικής Διοικήσεως καί αποκτά αποφαστικό ρόλο στην επιλογή και τον διορισμό των εκκλησιαστικών υπαλλήλων, εφ΄ όσον ο Πατριαρχικός και Συνοδικός Τόμος του 1850 ορίζει μεταξύ καί άλλων τα εξής: η ..Ορθόδοξος Εκκλησία..... υπάρχει κανονικώς αυτοκέφαλος, υπερτάτην εκκλησιαστικήν αρχήν γνωρίζουσα Σύνοδον διαρκή, συνισταμένην εξ Αρχιερέων....και διοικούσαν τα της Εκκλησίας κατα τους θείους και ιερούς κανόνας ελευθέρως και ακωλύτως από πάσης κοσμικής επεμβάσεως; (1)

  7. Η εμπειρία μου απο το ΑΣΕΠ είναι τραγική. Εκ της Διαθήκης του ιατρού Κλεομένους Οικονόμου, τυγχάνω Πρόεδρος ενός Κρατικού Ιδρύματος στο Αίγιο υπό την επωνυμία ΚΑΦΑ Αιγίου. Συνέβη λοιπόν πρό τινων ετών το εξής παράδοξον. Διά του ΑΣΕΠ διορίσθηκαν δέκα υπάλληλοι στο ΚΑΦΑ. Οι διορισθέντες προσήλθαν κανονικά για να αναλάβουν υπηρεσίαν, έδωσαν την αρμόζουσα διαβεβαίωση και ανέλαβαν τα καθήκοντά τους. Πλήν όμως την ΕΠΟΜΕΝΗΝ αμέσως ημέραν οι οκτώ (8) ἐξ αυτών υπέβαλαν αίτηση μεταθέσεως η αποσπάσεώς των σε αντίστοιχα Ιδρύματα του τόπου καταγωγής των. Είχαν έλθει στο Αίγιο από την Κομοτηνή, από τη Βέρροια, από τα Γρεβενά, από το Αγρίνιο κλπ. Και όντως σιγά -σιγά έφυγαν όλοι, ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ! Έτσι όμως το Ίδρυμα τούτο υπολειτουργεί. Μάλιστα για να παρακινήσω εθελοντές και εθελόντριες, ώστε να έλθουν εκεί και να βοηθήσουν στις ανάγκες του Ιδρύματος μια φορά το μήνα, στις 22 εκάστου μηνός και επί ένα έτος, μετέβαινα στο ΚΑΦΑ, διημέρευα εκεί και έπλυνα τα πιάτα και τα μαγειρικά σκεύη στο νεροχύτη της κουζίνας! Το Κρατικό τούτο Ίδρυμα ακόμη και σήμερα υπολειτουργεί, επειδή δεν έχει το αναγκαίο υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό. Ὡστε και εκ του πρόσθετου τούτου λόγου το ΑΣΕΠ δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα της Εκκλησίας!


  8. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΘΕΛΩ, ΚΑΘΙΣΤΑΜΑΙ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ. Σημειώστε, λοιπόν, ότι μεγάλος πονοκέφαλος για την Εκκλησία, μετά το ΑΣΕΠ, θα αποδειχθή η ΑΡΧΗ Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όλες αυτές οι ΑΡΧΕΣ, των οποίων τα Μέλη διορίζονται και δεν εκλέγονται, -επομένως ΔΕΝ διαθέτουν την λαϊκή εντολή-, αποφαίνονται αυθαιρέτως και συντελούν -δυστυχώς- στην αποδόμηση και όχι στην οικοδόμηση του Κράτους! Αργότερα λοιπόν, είμαι περί αυτού βέβαιος, θα έχουμε ακύρωση διαγωνισμών της Εκκλησίας μόνον και μόνον, επειδή δεν αποδεχθήκαμε τον διορισμό ενός Μουσουλμάνου στη Μητρόπολή μας, αφού και αυτός θα είναι Έλλην υπήκοος και .........φορολογούμενος!


  9. ΤΕΛΟΣ, παρακαλώ, άγιοι Αδελφοί, να προσέξουμε ένα ακόμη ζήτημα. Έχει τεθή ήδη σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο Νόμου, διά του οποίου καθιερώνεται θεσμικά η διαφάνεια στις Πράξεις της Δοικήσεως. Τούτο σημαίνει, ότι κάθε Πράξη Διοικητικού Οργάνου του Δημοσίου Τομέως και των Ν.Π.Δ.Δ. δεν θα έχει ισχύν, άν προηγουμένως δέν θα έχει αναρτηθή στο Διαδίκτυο. Στο όνομα της διαφάνειας, προκειμένου για την Εκκλησία της Ελλάδος, καταρρίπτεται και καταπατείται για μια ακόμη φορά το Αυτοδιοίκητο της Εκκλησίας μας! Εν τούτοις η Εκκλησία της Ελλάδος, οι Μητροπόλεις, οι Ενορίες και οι Μονές ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΩΣ ΜΟΝΟΝ ονομάζονται ΝΠΔΔ. ΔΕΝ μπορούν και ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να εξισώνωνται με τα λοιπά ΝΠΔΔ, επειδή αυτά είναι Κρατικά Όργανα Διοικήσεως, η δε συντηρησή τους βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Η Εκκλησία, αντιθέτως, συντηρείται από δικούς της πόρους! Γι αυτό ακριβώς και δεν πρέπει να υπαχθή στις διατάξεις του νομοσχεδίου τούτου. Στην ουσία τους τα εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα είναι και πρέπει να ονομάζωνται "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ και ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΑ". Υπάρχει όμως και μια άλλη διάσταση στο ζήτημα αυτό. Με την εκ μέρους μας αποδοχή των ρυθμίσεων του Νομοσχεδίου τούτου κάθε Μητρόπολις θα πρέπει να προσλάβει αμέσως ώς υπαλλήλους της δύο τουλάχιστον ηλεκτρονικούς επιστήμονες, οι οποίοι θα συνθέσουν και θα διαμορφώσουν την ιστοσελίδα της στο Διαδίκτυο, εν συνεχεία δέ και θα την ενημερώνουν συνεχώς, θα διεκπεραιώνουν την τρέχουσα εργασία, δημοσιεύοντας καθημερινώς τόσες και τόσες διοικητικές Πράξεις του Μητροπολίτου. Φαντασθήτε π.χ. τι μέλλει να γίνει με την δημοσίευση των ονομάτων των διοριζομένων εκκλησιαστικών Επιτρόπων, μελών των εκκλησιαστικών Συμβουλίων των Ενοριών μας! Ωσαύτως κάθε Ενορία θα πρέπει να διαθέτει τη δική της ιστοσελίδα και να δημοσιεύει εκεί δημοπρασίες για την μίσθωση βοσκοτόπων, λιβαδίων, αγροτεμαχίων κλπ. Κάθε Ενορία, π.χ. αυτή των Λουσών των Καλαβρύτων πάνω στο Χελμό, θα αναγκασθή να προσλάβει ενα τουλάχιστον ηλεκτρονικό επιστήμονα σαν υπάλληλό της για τή διεκπεραίωση του έργου αυτού. Υποκύπτω στον πειρασμό να Σας είπω την παροιμία: "Όλα τάχει η Μαριωρή, ο φερεντζές της λείπει"! Στο Διαδίκτυο λοιπόν πρέπει να δημοσιεύωνται όλες οι πράξεις του Μητροπολίτου, διορισμοί, μεταθέσεις, άδειες των εφημερίων, οικονομικά στοιχεία, δωρεές, πληρωμές κλπ. Όλα αυτά καταλύουν το αυτοδιοίκητο της Εκκλησίας. Ό,τι ισχύει για ένα Δήμο δεν μπορεί να ισχύει και για την Μητρόπολη! Με το νομοσχέδιο αυτό, που κατά την γνώμη μου αποτελεί νομοσχέδιο εωσφορικής συλλήψεως προκειμένου ως πρός την Εκκλησία μας, τίθεται λοιπόν δυναμίτης στα θεμέλια της Εκκλησίας της Ελλάδος! Το περί διαφάνειας Νομοσχέδιο θα επιφέρει μεγάλη αναστάτωση στην Εκκλησία και θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα στοχεύει να λύσει. Λέμε λοιπόν Ναί στη Διαφάνεια, ΟΧΙ στο Νομοσχέδιο!

______Μακαριώτατε,

________Σεβασμιώτατοι εν Χριστώ Αδελφοί,

__________Ταπεινά φρονώ, ότι το σημερινό Ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου πρέπει να έχει ένα επιθετικό χαρακτήρα. Δεν μπορεί η κα Δραγώνα να παραμένει στη θέση της, θέση τόσο σημαντική για την εκπαίδευση των παιδιών μας, και η Εκκλησία να σιωπά! Δεν μπορεί ο κάθε εκπαιδευτικός να αφαιρεί τις Εικόνες του Χριστού από την αίθουσα Διδασκαλίας και η Εκκλησία να τηρεί σιγήν αιδήμονος Αρσακιάδος! Δεν μπορεί να υβρίζεται ο Χριστός μας και εμείς να σιωπούμε! Δεν επιτρέπεται να σιωπά η Εκκλησία, όταν πολλοί άλλοι εγείρουν φωνήν διαμαρτυρίας. Ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου κ. Γ. Καλαμίδας π.χ. καταδίκασε την προσπάθεια αφαιρέσεως των θρησκευτικών Συμβόλων (βλ. Ορθόδοξος Τύπος της 20ής Νοεμβρίου 2009). Ο επ. Πρόεδρος του Αρείου Πάγου κ. Βασ. Κόκκινος κάθε Παρασκευή στην εφημερίδα "ΕΣΤΙΑ" και κάθε Σάββατο στην εφημερίδα "Η ΑΞΙΑ" με τά πύρινα άρθρα του στιγματίζει την ηθική φθορά του σύγχρονου Κράτους, της κοινωνίας γενικώτερα. Ο νεώτερος Βετεράνος του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου κ. Ιάκωβος Τσούνης στο Χριστου-γεννιάτικο Μήνυμα του υψώνει την ιδικήν του φωνήν του "Έλληνες Γρηγορείτε, λέγει. Ποιό είναι το όραμά μας ως ΕΘΝΟΣ;" Με τον ιδικό του τρόπο εκφράζει την αγωνία του για την πορεία αυτού του τόπου. Πολλοί άλλοι επώνυμοι και πολλοί εισέτι πιστοί ανωνύμως εγείρουν φωνήν αγωνίας! Πρέπει να ακουσθή και η φωνή της Εκκλησίας. Αδελφοί!

____ Πρέπει λοιπόν να περάσουμε στην αντεπίθεση. Να θέσουμε ευθέως μερικά ερωτήματα πρός την Κυβέρνηση και πρός τον Πολιτικό Κόσμο της Χώρας, όπως π.χ. τα ακόλουθα:

Εξοχώτατε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Κύριοι κ. Υπουργοί,

Κύριοι κ. Βουλευταί,

μας θέλετε;

Ναι ή Όχι! Πήτε το καθαρά, ώστε να το ακούσουν όλοι!

Να το ακούσει και ο Ελληνικός Λαός!

Μας αναγνωρίζετε;

Μας σέβεσθε;

Εάν ναί, τότε γιατί προσπαθείτε να μας αποδομήσετε;

Γιατί μας υπονομεύετε;

Γιατί επεμβαίνετε στα εσωτερικά μας;

Το Κ.Κ.Ε. αρνήθηκε να δεχθή οικονομικό έλεγχο

της οικονομικής Διαχειρίσεώς του!

Και όλοι τότε εσιώπησαν!

Γιατί λοιπόν επιδεικνύετε τόσο μίσος εναντίον της Εκκλησίας;


Ρυθμίστε τα του Κράτους, όπως θέλετε!

Αφήστε όμως την Εκκλησία απερίσπαστη να επιτελή τό έργο της.

Αν μη τι άλλο, επικαλούμεθα το κεκτημένο δικαίωμα της αυτοδιοικήσεως

υπό την προστασία του Κράτους!

Ακόμη, κατά το Σύνταγμα, είμεθα "η επικρατούσα Θρησκεία"!

**** Αγαπητοί Αδελφοί,

____Και ο τελευταίος συνδικαλιστής έχει φωνήν! Η Εκκλησία άραγε δεν έχει το δικαίωμα να υψώσει τη δική Της φωνή; Βεβαίως και το έχει! Πρέπει λοιπόν να την υψώσει αμέσως! Το "ναί σε όλα" οδηγεί στην καταστροφή! Να υψώσουμε τη φωνή μας! Να μη πέσουμε αμαχητί! Κι αν χρειασθή, ως τελευταίο όπλο μας, έχουμε την κραυγή των διωκομένων! Μπορούμε να κηρύξουμε την Εκκλησία εν διωγμώ! Η κοινωνία των Εθνών δεν μπορεί να υποτάσσεται ή και να υπηρετεί παντού και πάντα τα σχέδια και την βούληση είτε της Μασσωνίας, είτε των Μελών της Λέσχης Bilderberg και ει τινος άλλου, όπως πολύ εύστοχα παρατήρησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ!

____Ως έσχατος όλων υψώνω την φωνήν μου! Ἐκαστος έχει τον χαρακτήρα του, κι εγώ τον ιδικόν μου! Όπως γνωρίζετε, δεν χαρίζομαι σε κανέναν. Ο Χριστός μας και η Εκκλησία μας αξίζουν περισσότερο από όλα! Περισσότερο και από αυτήν την ζωήν μας! Τολμήστε, παρακαλώ, ἐνα ΟΧΙ! Ας βροντοφωνάξουμε urbi et orbi: "ΚΑΤΩ ΟΛΑ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΑ ΒΕΒΗΛΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ"!

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Αίγιον, 18 Δεκεμβρίου 2009

(1) Το κείμενο αυτό εδώ παρέχεται απερίτμητο. Εν τούτοις κατά την ανάγνωσή του ενώπιον της Ιεράς Συνόδου παρελήφθησαν ωρισμένα σημεία του, όπως π.χ. τα περί Πατριαρχικής και Συνοδικής Πράξεως του 1928 και τα περί του Πατριαρχικού και Συνοδικού Τόμου του 1850 (βλ. παράγρ. 6). Ταύτα σκοπίμως παρέλειψα να τα αναγνώσω όχι μόνον διότι δεν ήθελα να διεγείρω σάλον αναφερόμενος σε υπεροχικά τινα Πρόσωπα, αλλά κυρίως και προεχόντως για να μη εκτραπή η συζήτηση από το κύριο θέμα της. Τα παραθέτω εδώ όμως, ώστε να τύχουν μιάς ψύχραιμης μελέτης και αντιμετωπίσεως.

ΕΚΦΡΑΖΩ ΤΗΝ ΒΑΘΥΤΑΤΗ ΛΥΠΗ ΜΟΥ

Στην ενημερωτική ιστοσελίδα Amen.gr ο καλός φίλος δημοσιογράφος κ Νικ. Παπαχρήστου προέβη σε μια απρέπεια. Αναφέρθηκε στο δικό μας ποστ και σχολιάζει με φανταστικό τρόπο δύο μικρά και μόνο για διακοσμητικούς λόγους video, τα οποία καταχωρίσθηκαν στον δικό μας ιστότοπο (mkka.blogspot.com) και παρουσιάζουν την Συνεδρία της Ιεραρχίας α) κατά την ώρα της προσευχής και β) τόν Σεβ. Μητροπολίτην Φιλίππων κ. Προκόπιον ομιλούντα. Η διάρκεια του φιλμ δεν είναι περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα! Ο σχολιαστής δημοσιογράφος με την φαντασία του πλέκει σενάρια περί δήθεν μυστικής κάμερας στην Αίθουσα της Ιεραρχίας, όταν μάλιστα γνωρίζει ότι όλα τα κινητά τηέφωνα νέας τεχνολογίας έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιούν λήψεις φωτογραφίας και video καί όταν επίσης όλοι σχεδόν οι Ιεράρχες έχουν στη διάθεσή τους κινητά τηλέφωνα. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν την ανησυχία του κ. Παπαχρήστου. και τον παρακαλώ να μη ανησυχή! Πρόβλημα υπάρχει μόνο μέσα στη σκέψη του. Ας προσπαθήσει να μη κατεβάζει τόσο χαμηλά την δημοσιογραφία. Η δεοντολογία επέβαλε να μας ερωτήσει σχετικά, πρίν ή προβή σε άλλες ενέργειες. Όσον αφορά τον Σεβ. Φιλίππων κ. Προκόπιο η αντιπροσωπευτική παρουσία του μέσα από το φίλμ μόνον τιμητική δύναται να θεωρηθή. Είναι ο μόνος ο οποίος προβάλλεται και βέβαια επαξίως! Εάν βέβαια ενοχλήθηκε, ζητώ συγγνώμην. Μόνον αγαθήν προαίρεσιν είχα. Ευχαριστώ τον αγαπητό φίλο κ Ν.Π. για την κακοποίηση του προσώπου μου. Τίποτε περισσότερον.

+ Ο Κ & Αι Α, 19.12.2009