Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2010

ΚΑΙ ΑΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΝΗΣΥΧΟΥΜΕ!

ΓΙΑ ΤΗΝ "ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ"
______Στο ζήτημα της πολυδιαφημιζόμενης "κάρτας του πολίτη" επικρατεί ένας γνόφος. Η περιρρέουσα ατμόσφαιρα δεν είναι καθαρή. Η Ιερά Σύνοδος κατ΄αρχήν διά του από 17ης Νοεμβρίου 2010 Ανακοινωθέντος εγνωστοποίησε τα εξής:

Ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου
Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο της Συνοδικής Επιτροπής Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κ. Προκόπιο, ότι, το απόγευμα της Δευτέρας 15 Νοεμβρίου ε.ε., συμμετείχαν σε κοινή Συνεδρίαση στο Συνοδικό Μέγαρο η Συνοδική Επιτροπή Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων, η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Στελέχη της Ελληνικής Κυβερνήσεως και ειδικοί Επιστήμονες και Εμπειρογνώμονες, τόσο από τον χώρο της Νομικής, όσον και της Πληροφορικής, με αντικείμενο την μελέτη της εκδόσεως της "Κάρτας του Πολίτη".

Από την Σύσκεψη προέκυψαν τα κάτωθι συμπεράσματα :
1. Η Κυβέρνηση προχωρεί στην αντικατάσταση της Αστυνομικής Ταυτότητος με την "Κάρτα του Πολίτη", η τεχνολογία της οποίας θα την καθιστά απαραχάρακτη και θα προστατεύονται τα δικαιώματα των πολιτών από την δράση του κοινού εγκλήματος. Σε αυτή θα περιέχονται μόνο τα στοιχεία ταυτότητος του κατόχου.
2. Αναμένεται από τις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες να δοθεί προς δημόσια διαβούλευση στις αρχές του νέου έτους 2011, και επομένως και προς την Διαρκή Ιερά Σύνοδο, σχέδιο κειμένου με τις τεχνικές και νομικές προϋποθέσεις για την έκδοση της "Κάρτας".
3. Από την πλευρά των Μελών των Συνοδικών Επιτροπών τονίσθηκε, ότι η Εκκλησία είναι υποχρεωμένη να διαφυλάττει την ελευθερία του προσώπου και να υπερασπίζεται την ακεραιότητα της πίστεως. Γι' αυτό :
α) Η "Κάρτα του Πολίτη" δεν πρέπει να περιέχει κατ' ουδένα τρόπο εμφανή η αφανή τον αριθμό "666".
β) Επίσης κατ' ουδένα τρόπο πρέπει με αυτή να παραβιάζονται οι προσωπικές ελευθερίες.
4. Τα στελέχη της Ελληνικής Κυβερνήσεως εδήλωσαν, ότι συμφωνούν με τις παρατηρήσεις των Μελών των αρμοδίων Επιτροπών της Εκκλησίας και θα τις λάβουν υπ' όψιν τους.
Τούτων δοθέντων η Ιερά Σύνοδος αναμένει το καταρτιζόμενο σχέδιο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την έκδοση της "Κάρτας" για να τοποθετηθεί υπευθύνως.
Γι' αυτό συνιστά στον ευαγή Ιερό Κλήρο, στους Μοναχούς και στους πιστούς να αναμένουν την τελική θέση Της.
Εκ της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου
______Εις τα ανωτέρω θα μπορούσε κάθε καλόπιστος κριτής να παρατηρήσει τα εξής:

ΠΡΩΤΟΝ
1. Η Κυβέρνηση προχωρεί στην αντικατάσταση της Αστυνομικής Ταυτότητος με την "Κάρτα του Πολίτη", η τεχνολογία της οποίας θα την καθιστά απαραχάρακτη και θα προστατεύονται τα δικαιώματα των πολιτών από την δράση του κοινού εγκλήματος. Σε αυτή θα περιέχονται μόνο τα στοιχεία ταυτότητος του κατόχου.

_____Αν ήταν τόσο απλά τα πράγματα, γιατί άραγε η Κυβέρνησις δεν προβαίνει σε μια ανακοίνωση, ώστε να ηρεμήσουν τά πνεύματα των Ελλήνων; Γιατί λοιπόν το Υπουργικό Συμβούλιο ή  ο Πρωθυποργός ή ο καθ΄ύλην αρμόδιος Υπουργός δεν βγαίνουν να μας είπουν, ότι στην κάρτα του πολίτη "θα περιέχονται μόνο τα στοιχεία ταυτότητος του κατόχου"; Πολύ φοβούμεθα, ότι η Κυβέρνησις δεν λέγει την αλήθεια πρός τούς εκπροσώπους της Εκκλησίας. Γράψτε το κάπου και εύχομαι να διαψευσθώ.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ
2. Αναμένεται από τις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες να δοθεί προς δημόσια διαβούλευση στις αρχές του νέου έτους 2011, και επομένως και προς την Διαρκή Ιερά Σύνοδο, σχέδιο κειμένου με τις τεχνικές και νομικές προϋποθέσεις για την έκδοση της "Κάρτας".

_____Αν έτσι έχουν τά πράγματα, γιατί άραγε η Κυβέρνησις έθεσε ήδη σε δημόσια διαβούλευση το θέμα της κάρτας; Καί όπως πολύ σωστά παρατηρεί ο Καθηγητής κ. Τσελεγγίδης. Επί τίνος ζητήματος ζητεί την γνώμην των Πολιτών της η Κυβέρνησις, αφού δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα ούτε κάποιο κείμενο, ούτε κάποια έστω περιγραφή της κάρτας; Στην Ιερά Σύνοδο η Κυβέρνησις λέγει, ότι θα δώσει στη  δημοσιότητα σχέδιο κειμένου στίς αρχές του 2011! Γιατί λοιπόν σήμερα πιά  άνοιξε το δημόσιο διάλογο καί μάλιστα χωρίς γνωστικό αντικείμενο; Βλέπε ----------Το ερώτημα προβάλλει αυθόρμητα: Ποιός κοροϊδεύει ποιόν; Γιατί άραγε η Ιερά Σύνοδος δεν διαμαρτύρεται για την πρόωρη έναρξη της "δημόσιας διαβούλευσης";

ΤΡΙΤΟΝ
4. Τα στελέχη της Ελληνικής Κυβερνήσεως εδήλωσαν, ότι συμφωνούν με τις παρατηρήσεις των Μελών των αρμοδίων Επιτροπών της Εκκλησίας και θα τις λάβουν υπ' όψιν τους.
_______Μας επιτρέπεται να ερωτήσουμε τίς Συνοδικές Υπηρεσίες: Η δήλωσις των Στελεχών της Ελληνικής Κυβερνήσεως, ότι συμφωνούν κλπ είναι άραγε γραπτή και τεκμηριωμένη; Ή μήπως είναι "λόγια του αέρα";  

ΤΕΤΑΡΤΟΝ
......Τούτων δοθέντων η Ιερά Σύνοδος αναμένει το καταρτιζόμενο σχέδιο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την έκδοση της "Κάρτας" για να τοποθετηθεί υπευθύνως. Γι' αυτό συνιστά στον ευαγή Ιερό Κλήρο, στους Μοναχούς και στους πιστούς να αναμένουν την τελική θέση Της.
______Θά συμφωνήσουμε κατ'αρχήν μέ τήν άποψη, ότι όλοι μας πρέπει να αναμένουμε την τελική θέση της Διοικήσεως της Εκκλησίας επί του ζητήματος τούτου και ότι συνεπῶς δεν μπορεί ο καθένας μας, δηλ. ούτε Επίσκοπος, ούτε Πρεσβύτερος, ούτε πιστός να σπεύδει για να εκδώσει είτε μανιφέστα εἰτε οδηγίες περί της αποδοχής ή της απορρίψεως της κάρτας του πολίτη. Η ενότης της Εκκλησίας  και η ενιαία αντιμετώπισις του θέματος είναι πρωταρχικόν ζήτημα.
______Αλλά παρά ταύτα δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με τον εφησυχασμό της Ιεράς Συνόδου, όπως εκφράζεται στα εξης λόγια "η Ιερά Σύνοδος αναμένει το καταρτιζόμενο σχέδιο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την έκδοση της "Κάρτας" για να τοποθετηθεί υπευθύνως". Αυτός ο εφησυχασμός μας εμβάλλει σε μεγάλη ανησυχία. Δεν αμφισβητούμε της ακεραιότητα των Αδελφών μας Συνοδικῶν καί τήν μεγίστη ευαισθησία ςοτους για τα ζητήματα της πίστεως. Πλήν όμως απέναντί μας έχουμε ένα ύπουλο αντίπαλο, ο οποίος πολλά μας έχει παρουσιάσει δείγματα της δολιότητός του. Οι απόψεις της κας Δραγώνα, της κας Ρεπούση π.χ. εισήχθησαν στην Εκπαίδευση "εν κρυπτώ και παραβύστω", δηλ. με δόλιο τρόπο! Ποιός λοιπόν μας εγγυάται, ότι μιά μέρα δεν θα μας παρουσιάσουν τη κάρτα μέ όσα κατακριτέα στοιχεία θα περιέχει; Προσωπικά μας γνώμη είναι, ότι η Ιερά Σύνοδος θά έδει να ακολουθήσει μια επιθετική στάση. Δηλ. εγγράφως και δια παραστάσεων πρός τόν κ. Πρωθυπουργό να καταστήσει σαφές, ότι με κανένα τρόπο δεν θα αποδεχθή μια κάρτα, η οποία θα έχει τόν δυσώνυμο αριθμό 666, προσωπικά δεδομένα κλπ. Ότι επίσης με κανένα τρόπο δεν θα αποδεχθή μιά κάρτα, της οποίας το περιεχόμενο δεν θα μπορεί να αναγνώσει, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά μέσα, ο κάτοχός της! Στην ταυτότητά μου σήμερα γνωρίζω ποιά στοιχεία περιλαμβάνει! Πρέπει και στο νέο τύπο ταυτότητος, δηλ. στην κάρτα του Πολίτη, να μπορώ να αναγνώσω, να ελέγξω καί να επιβεβαιώσω τα σοιχεία μου. Ούτε τραπεζικοί λογαριασμοί έχουν θέση εκεί, ούτε τα περί της υγείας μου, ούτε τα του ποινικού μητρώου μου. ΤΙΠΟΤΕ ΑΠΟ ΟΛΑ ΑΥΤΑ! Σήμερα,  λοιπόν, ε'δω καί τώρα, θα πρέπει η Ιερά Σύνοδος να εξασφαλίσει από την Κυβέρνηση μια επίσημη καί δεσμευτική διαβεβαίωση, ότι όλα αυτά ΔΕΝ θα περιλαμβάνωνται στην πρίφημη κάρτα! Αλλοιώς, αν περιμένουμε αύριο να μας κοινοποιήσουν "το καταρτιζόμενο σχέδιο "  θα είναι αργά, πολύ αργά μάλιστα!
_____Δεν είναι δυνατόν ένα Μέλος της Εκκλησίας, ο Ελλογιμώτατος κ. Δ. Τσελεγγίδης, Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ,  να είναι προμηθεύς, η δε Εκκλησία μας να ανήκει στην τάξη των επιμηθέων. Το προνοείν είναι ίδιον των σοφών. Ο κ.Τσελεγγίδης λοιπόν, τρέχοντας μπροστά από τα γεγονότα,  πρώτον μεν απευθύνει πρός τήν Κυβέρνησιν δέκα καυτά ερωτήματα για τόν χαρακτήρα της κάρτας  (βλ. Ορθόδοξον Τύπον της 26ης Νοεμβρίου ε.ε.), δεύτερον δέ συνιστά καί προτρέπει τήν Εκκλησίαν νά σπεύσει για να κατοχυρώσει τα δικαιώματά μας μέσα από το πρωτογενές Ευρωπαϊκό Συνταγματικό Δίκαιο, ζητώντας τήν θεσμοθέτηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων μας ως εξής:

ΠΕΜΠΤΟΝ, Ένα ερώτημα:
«Δέν επιτρέπεται η Ε.Ε. ή κράτος-μέλος της νά νομοθετήσει, νά προωθήσει καί νά επιβάλλει σέ οποιοδήποτε έγγραφο, κάρτα, μικροτσίπ, ταυτότητα ή ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών, κάποιο αριθμό - όπως τόν δυσώνυμο 666 - όνομα ή σύμβολο ή χάραγμα, πού προσβάλλει τή θρησκευτική συνείδηση των Χριστιανων ή των οπαδών άλλης θρησκείας».
______Τόσες και τόσες πληροφορίες κυκλοφορούν μέσα από τό διαδίκτυο ως πρός το σχήμα και το περιεχόμενο της κάρτας του πολίτη. Είναι λοιπόν ακατανόητο η μεν Κυβέρνησις να ισχυρίζεται, ότι δεν έχει ετοιμάσει ακόμη το Σχέδιο του σχετικού Νόμου, η δέ Εκκλησία της Ελλάδος νά πείθεται στις έωλες διαβεβαιώσεις -προφορικές μάλλον- στελεχών της Κρατικής Μηχανής  και να  μη αξιοποιεί όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, έστω καί με την παρενόχληση της Κυβερνήσεως υπό την μορφή ερωτήσεως για μια επίσημη διάψευσή τους του τύπου: "Πείτε μας κ. Υπουργέ, σκέπτεσθε νά .......";  Επί τέλους η Ιερά Σύνοδος ας ακολουθήσει τήν μέθοδο Τσελεγγίδη! Ας προλάβει τα γεγονότα. Τώρα είναι ο καιρός της δράσεως! Ας αξιοποιήσει ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος την προσωπική του σχέση με τον κ. Πρωθυπουργό!
Λοιπόν πως είναι δυνατόν να κυκλοφορούν μέσα από το διαδίκτυο τόσες πληροφορίες και η Ιερά Σύνοδος να αρκείται στις διαβεβαιώσεις Κυβερνητικών Στελεχών; 
   _______Ως επιβεβαίωση των ανωτέρω σας παραθέτω στη συνέχεια μιά περιγραφή της Κάρτας, όπως κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Βεβαίως ούτε να την επιβεβαιώσω δύναμαι, ούτε όμως και να την διαψεύσω.
 +Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ και ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Αίγιον, 6 Δεκεμβρίου 2010

Ο ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΜΑΣ:

Τώρα δείχνει 427.063 hits.

Το προηγούμενο Σημείωμά μας της 3ης Δεκεμβρίου ανέγνωσαν 1.751 αναγνώστες.

Ειδικώς το σημείωμά μας για τον κ. Πάγκαλο ανέγνωσαν:18. 023  από το Πρακτορείο "Romfea.gr"
  2.000 περίπου αναγνώστες από τό Blog "lehouri.blogspot.com"
   2.218 από το δικό μας Blog
Σὐνολον 22.241  αναγνώστες, η δε ανάγνωσις από τό Romfea.gr συνεχίζεται.....!
*******
Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Οι νέες ταυτότητες είναι γεγονός και αναμένεται να προκαλέσουν νέο γύρο έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ εκκλησίας και πολιτείας, καθώς το περίφημο 666 για το ηλεκτρονικό φακέλωμα και τα προσωπικά δεδομένα όπως η θρησκεία, θεωρούνται από τους θρησκόληπτους αιτία πολέμου αφού τα στοιχεία που θα καταγραφόνται στα νέα δελτία είναι προαιρετικά και όχι υποχρεωτικά, με το δικό τους ατομικό αριθμό (PIN) για τον κάθε Ελληνα πολίτη ξεχωριστά.
Σύμφωνα με όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το Μέγαρο Μαξίμου αλλά και το Υπουργείο Εσωτερικών, έπειτα από μελέτη που έγινε μεταξύ πολλών υπουργείων και γενικών γραμματέων, οι νέες ταυτότητες, που θα αποκαλούνται πλέον «Κάρτα του Πολίτη», θα τυπωθούν εντός του 2011 και μέχρι τα Χριστούγεννα θα πρέπει να προμηθευτούν όλοι οι Ελληνες πολίτες. Η δαπάνη της νέας ταυτότητας για τα 11 εκατομμύρια Ελλήνων που, σημειωτέων, θα προβλέπεται από τη γέννηση ενός πολίτη στη χώρα μας και θα αλλάζει κάθε 5 χρόνια, θα είναι από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ και αν αυτό δεν γίνει δυνατό τότε από εθνικούς πόρους με επιβάρυνση μέρους της δαπάνης στους κατόχους των καρτών.

Συναλλαγές
Η κάρτα του πολίτη θα εξυπηρετεί ψηφιακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με έμφαση στην ψηφιακή αυθεντικοποίηση των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες. Θα αποτελεί μεταξύ άλλων ταξιδιωτικό έγγραφο εντός της ζώνης Σένγκεν, θα περιέχει απαιτούμενα τεχνικά στοιχεία ώστε να λειτουργεί ως ψηφιακό διαβατήριο, να μπορεί ο πολίτης να αξιοποιήσει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα ακόμη και σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης, οικονομικής και περιουσιακής κατάστασης, αγροτικής παραγωγής και μακροπρόθεσμα να εξυπηρετείται μέσω ΑΤΜ στις τραπεζικές του συναλλαγές. Ιδίως στην περίπτωση των υγειονομικών στοιχείων, προβλέπεται με την προσθήκη μιικροεπεξεργαστή η κάρτα να χρησιμοποιείται για νοσηλεία και συνταγογραφήσεις. Η συλλογή στοιχείων για την κάρτα πολίτη θα γίνεται από το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω των ΚΕΠ.

Εκτός από την ταυτοποίηση των προσώπων, η κάρτα θα συνδεθεί και με άλλες δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όπως δημοτολόγιο, ταυτότητες, ΑΜΚΑ και το Υπουργείο Οικονομικών, για ευνόητους λόγους. Και επειδή τα μητρώα αυτά δεν είναι συμβατά μεταξύ τους και περιέχουν διάσπαρτες πληροφορίες, θα τροποποιηθούν και ο πολίτης θα έχει στην κατοχή του ένα αριθμό «PIN» ώστε να υπάρχει πρόσβαση σε όλα τα υπόλοιπα μητρώα που χρησιμοποιούν στο δημόσιο. Σύμφωνα με τις μελέτες, δεν παραβλέπεται το γεγονός ότι ενδεχομένως να υπάρξουν κοινωνικές αντιδράσεις στην παρουσίαση ενός μοναδικού αριθμού, ο οποίος θα προσδιορίζει την ταυτότητα του ατόμου (666 ηλεκτρονικό φακέλωμα κτλ.).

Κρυπτογραφημένα στοιχεία 
 
Πάνω στην κάρτα θα αναγράφονται όλες οι πληροφορίες για τη φυσική ταυτοποίηση του ατόμου, κάτι που ωστόσο δεν εξασφαλίζει το ανώτερο επίπεδο ασφαλείας και γι’ αυτό προβλέπεται η ψηφιακή αυθεντικοποίηση και η παραγωγή ψηφιακής υπογραφής του πολίτη. Γι’ αυτό το λόγο η χρήση κωδικού θεωρείται επιβεβλημένη καθώς διαφορετικά τίθεται θέμα προστασίας της ιδιωτικότητας του πολίτη, αφού η κάρτα θα συνδέει το άτομο με συγκεκριμένα αρχεία και πληροφορίες στις οποίες μπορεί να έχει κάποιος πρόσβαση εάν την κλέψει ή ο κάτοχός της τη χάσει.
  Η νέα κάρτα του πολίτη θα αντικαταστήσει όλα τα υπόλοιπα ταξιδιωτικά και όχι μόνο έγγραφα και θα περιέχονται εντός της δεδομένα που θα συνδέουν τον πολίτη με θέματα αστικής-δημοτικής κατάστασής του (Α.Δ), οικονομικά θέματά του (ΑΦΜ) και ασφαλιστικά του θέματα (ΑΜΚΑ), εκτός βέβαια της φυσικής του ταυτοποίησης (ΑΔΤ) και γι’ αυτό αναφέρεται πως η προμήθεια της κάρτας θα πρέπει να γίνεται από την ώρα της γέννησης και θα αλλάζει κάθε πέντε χρόνια μέχρι την ηλικία των 12 ετών.
 Για να γίνουν όλα αυτά μέχρι το φθινόπωρο του 2011, απαιτείται σε 24ωρη βάση να λειτουργεί η διεύθυνση διαβατηρίων της ελληνικής αστυνομίας και η αναβάθμιση του κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστικού συστήματος από 32 bit σε 64 bti με κόστος περίπου 100 χιλιάδες ευρώ.

Το "DNA" της κάρτας μέλους
 
Θα είναι από πολυανθρακικό πλαστικό μεγέθους ID-1 και θα φέρει μικροεπεξεργαστή επαγωγής και έναν μικροεπεξεργαστή επαφής που θα ισχύουν για δέκα έτη με ένα ή δύο chip. Η κάρτα δεν θα αντιδρά στις υπεριώδεις ακτίνες, θα ανθίσταται στην παραποίηση με σάρωση, εκτύπωση ή αντιγραφή και το σχέδιό της θα συντίθεται από βασικά χρώματα. Μεταβλητά οπτικά στοιχεία για την επαρκή παροχή προστασίας, για τη μη αλλοίωση της φωτογραφίας, αλλά και ειδικά ολογραφήματα.
Στην εμπρόσθια όψη, θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία του κατόχου: το όνομα του κράτους και την ένδειξη δελτίο ταυτότητας, σύμβολο του iCAO για ταξιδιωτικό έγγραφο, επώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, όνομα, φύλο, ιθαγένεια με τον τριψήφιο κωδικό της χώρας μας GRC, ημ. γέννησης, αριθμός ταυτότητας, ημερομηνία λήξης, υπογραφή και φωτογραφία κατόχου. Στην πίσω όψη, θα αναγράφονται τα προαιρετικά στοιχεία του κατόχου: τόπος γέννησης, με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, ημ. έκδοσης, ομάδα αίματος, αριθμός δημοτολογίου και δήμος πολιτογράφησης, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟΝ:
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ

______Με κανένα τρόπο δεν μπορώ να δεχθώ, ότι πιστά της Εκκλησίας τέκνα θα μπορούσαν να ξεπερνούν σε αγωνία ως πρός την κάρτα του Πολίτη την αγωνία της Ανωτάτης εκκλησιαστικής διοικήσεως! Και όμως η κα Ειρήνη Βούλγαρη φαίνεται πως εργάζεται με περισσότερη αγωνία και με ακόμη περισσότερη συστηματικότητα πάνω στο ζήτημα αυτό. Παραθέτω αυτούσιο ένα ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίον ευγενώς μας απέστειλε και επιγράφεται: ΠΩΣ ΝΑ ΘΕΣΟΥΜΕ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ "ΠΟΛΙΤΗ"

+ Ο Κ και Αι ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
*********
Σεβασμιώτατε,
Σας στέλνω την τελευταία μου ανάρτηση,
ΠΩΣ ΝΑ ΘΕΣΟΥΜΕ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ "ΠΟΛΙΤΗ"

H νέα κυβέρνηση της Βρεττανίας κατάργησε την “κάρτα πολίτη” για τους Βρετανούς που είχε επιβάλλει στους μετανάστες και σκόπευε να επιβάλλει και στους Βρεττανούς πολίτες η κυβέρνηση του Brown. H ταφόπλακα της κυβέρνησης του Brown ήταν η προσπάθεια της αυταρχικής επιβολής της “κάρτας πολίτη”. Θα είναι, Θεού θέλοντος, αν κουνηθούμε και λιγάκι, και η ταφόπλακα της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, και κάθε νεοεποχίτη, σε όποιο κόμμα κατοικοεδρεύει.
Πρόσφατο αμερικάνικο δημοσίευμα επί του θέματος:
"How to win the fight against the National Identity Card and the Associated National Identity Register",

δηλαδή

"Πως να κερδίσετε την μάχη κατά της Εθνικής Ταυτότητας (ηλεκτρονικής "κάρτας πολίτη", δηλαδή) και του Σχετιζόμενου (με αυτήν) Εθνικού Αρχείου Ταυτοτήτων" τιτλοφορείται το έγγραφο pdf που μπορείτε να βρείτε online βάζοντας τον τίτλο του στα Αγγλικά στην μηχανή αναζήτησης, και ανήκει στην Βρεττανική αυτοοργανωμένη ομάδα Βρεττανών πολιτών που ήδη πέτυχαν την κατάργηση όχι μόνο της επιβολής αυτής της κατασκοπευτικής και άκρως επικίνδυνης ηλεκτρονικής ταυτότητας, αλλά και την διαβεβαίωση της Βρεττανικής κυβέρνησης ότι θα καταστρέψει όλα τα προσωπικά δεδομένα που είχε συγκεντρώσει στις τεράστιες κρατικές βάσεις δεδομένων της.

Εδώ και μερικά χρόνια, με αφετηρία τις ΗΠΑ, έχει ξεκινήσει μια ενορχηστρωμένη προπαγάνδα των κυβερνήσεων να πείσουν τους πολίτες για την δήθεν αναγκαιότητα της ηλεκτρονικής ταυτότητας "για όλες τις δουλειές" (ταυτοποίηση, τραπεζικό λογαριασμό, ιατρική περίθαλψη, μισθοδοσία, εκλογικό βιβλιάριο κλπ), με πρόσχημα την εξάλειψη της τρομοκρατίας και της φοροδιαφυγής ... Στην αρχή η εν λόγω κάρτα είχε bar code, στην συνέχεια μαγνητική λωρίδα πληροφοριών και τώρα τσιπάκι ραδιοσυχνοτήτων επαφής ή μη επαφής ή και των δύο ειδών (υβριδικό). Με το εν λόγω τσιπάκι θα μπορεί η παγκόσμια ηλεκτρονική διακυβέρνηση (γιατί περί αυτής πρόκειται) να ξέρει σε κάθε κλάσμα του δευτερολέπτου που βρισκόμαστε και τι ακριβώς κάνουμε, αφού και για την απλούστερη ανάγκη μας (πχ χρήση κομπιούτερ ή κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος ή οδήγηση, ή αγορά ενός σάντουϊτσ, ή βενζίνης, ή τροφίμων στο σουπερμάρκετ, ή ρούχων, ή παρακολούθηση θεαμάτων, ή περίθαλψη στο νοσοκομείο, ή σε ιδιωτικό ιατρείο, ή κίνηση του τραπεζικού μας λογαριασμού, ή τις προσωπικές μας προτιμήσεις (facebook κλπ))θα χρειάζεται η χρήση της "κάρτας για όλες τις δουλειές" που εδώ στην Ελλάδα, το νεοεποχίτικο ΠΑΣΟΚ την βάφτισε "κάρτα πολίτη" και σκοπεύει να μας την επιβάλλει γκεμπελικά στο πρώτο εξάμηνο του 2011!!! Αμερικανικοί ιστότοποι που μάχονται κατά της ηλεκτρονικής ταυτότητας:

Bρετανικοί ιστότοποι στην μάχη κατά της ηλεκτρονικής ταυτότητας:Οι αεροπόροι του Μάντσεστερ είπαν ένα τρανταχτό ΟΧΙ στην ηλεκτρονική ταυτότητα!
To Nόττινχαμ, το πάλαι ποτέ λημέρι του “Ρομπέν των δασών”, στην μάχη κατά της ηλεκτρονικής ταυτότητας
Από την άλλη μεριά οι εταιρείες παραγωγής τσιπ που βέβαια θα έχουν τεράστια κέρδη από την ενδεχόμενη επιβολή των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, έχουν αρχίσει να παίζουν διαφημίσεις στην Αμερικανική τηλεόραση, κάνοντας πλύση εγκεφάλου στους Αμερικάνους ώστε να σπεύσουν να τσιπαριστούν με σύριγγα στο χέρι, ώστε να έχουν "ασφαλέστερη" ιατρική περίθαλψη... Δείτε με copy-paste σχετική διαφήμιση να δείτε που έχουν φθάσει οι εταιρείες αυτές...
Η εταιρεία παραγωγής τσιπ Verichip αγόρασε την εταιρεία παραγωγης πιστωτικών καρτών Steel Vault δημιουργώντας μια νέα τεράστια εταιρεία, την Positive ID. Περισσότερα για το τι σημαίνει αυτό στο ακόλουθο βίντεο και στο μεθεπόμενο το οποίο λέει για το πως πειραματίζονται με τα τσιπάκια ραδιοκυμάτων και με το facebook.
Αμερικανικοί ιστότοποι που μάχονται κατά της ηλεκτρονικής ταυτότητας:

EMEIΣ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ; ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ;

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΩ ΝΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΩ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΣΩ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. ΕΛΠΙΖΩ ΑΛΛΟΙ ΑΓΓΛΟΜΑΘΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ. ΣΑΣ ΠΑΡΑΘΕΤΩ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 2005 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, το "Real ID Act", και που χάρις στην δυναμική κινητοποίηση τουλάχιστον 700 ομάδων Αμερικανών πολιτών και νομοθετών και βουλευτών, δεν έχει ακόμα κατορθώσει να επιβληθεί σε υποχρεωτική βάση όπως προβλέπεται.
The Real ID Act:
Άκρως ενδιαφέρον άρθρο Αμερικανού REPRESENTATIVE, που πολιτεύεται στην πολιτεία της Πενσυλβάνια των ΗΠΑ, για τις άδειες οδήγησης με το τσιπάκι και το Real ID Act:
Τώρα συσχετίστε τα ανωτέρω με τις νέες ελληνικές άδειες οδήγησης που θα έχουν τσιπάκι:
ΚΑΙ ΒΓΑΛΤΕ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΑΣ, ΚΑΙ ΑΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ, ΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΔΡΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΑΜΕΣΩΣ, ΠΙΕΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΤΟΥΝΤΕΣ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΗ ΧΩΡΑ ΝΑ ΒΑΛΟΥΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΑΣ, ΠΡΙΝ ΕΊΝΑΙ ΠΙΑ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ! Ή, ΚΑΤΕΒΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΤΙΒΟ ΚΑΙ ΒΑΛΤΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΘΕΙΤΕ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ. ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΔΙΑΚΥΒΕΥΕΤΑΙ!

Με βαθύτατο σεβασμό,
Ειρήνη
Η φωτογραφία μας απεστάλη από το hellasxg@gmail.com
********************
ΚΑΙ ΤΩΡΑ Η ΑΠΟΨΗ ΕΝΟΣ ΕΝΤΙΜΥ ΔΙΚΑΣΤΟΥ 
Να γιατί δεν πρέπει να παραλάβουμε την κάρτα του πολίτη

(Πηγή: fotmich56@yahoo.gr)

H παρακάτω τοποθέτηση αναρτήθηκε στην ανοιχτή διαβούλευση του Υπουργείου Εσωτερικών από τον δικαστικό Αθανάσιο Π. Μαρίνη (30 Νοεμβρίου 2010, 22:24) και πιστεύουμε ότι δίνει ολοκληρωμένες απαντήσεις σε πολλά ζητήματα περί της κάρτας του πολίτη.
Επίσης δίνει ΟΛΑ τα νομικά επιχειρήματα στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο, που συνεδριάζει την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου, ώστε να ΜΗΝ αποδεχθεί την κάρτα. Ειδικά τώρα που αντιλαμβάνονται οι Άγιοι Πατέρες πως για άλλα τους διαβεβαίωναν οι κυβερνητικοί και άλλα προκύπτουν στην κάρτα του πολίτη.

Και τώρα η τοποθέτηση του κ. Μαρίνη (είναι εκτενής, αλλά διαβάστε την οπωσδήποτε!):


Αξιότιμοι κύριοι,
Ι) Πριν από μερικές ημέρες Ραδιοτηλεοπτικός Σταθμός μας ενημέρωσε ότι η Κάρτα του Πολίτη θα περιέχει τα εξής στοιχεία : A) τον Α.Φ.Μ, B) τον Α.Μ.Κ.Α και Γ) chip. Θα ήθελα να τοποθετηθώ επί των υπο αριθμ. Β ΄και Γ΄ στοιχείων, αφού αποτελούν τα δομικά υλικά γιά την έκδοση της σχεδιαζόμενης Κάρτας του Πολίτη.

ΙΙ) Σύμφωνα με τον Ν.3655/2008 από 01/6/2009 ο Α.Μ.Κ.Α. αποτελεί έναν αριθμό με διπλή ιδιότητα αφού καθιερώνεται υποχρεωτικά ως αριθμός εργασιακής και ασφαλιστικής ταυτοποίησης όλων των πολιτών της χώρας, (αρθρ. 153 §2). Χωρίς τον Α.Μ.Κ.Α. κανείς δεν θα μπορεί να εργαστεί ή να έχει ασφάλεια. Εδώ αξίζει να δούμε τι αναφέρεται στο άρθρο § 2 του ίδιου νόμου σε αντιπαραβολή με το αντίστοιχο χωρίο της Ιεράς Αποκάλυψης: Ν. 3655/08 αρθ. 153 §2 (κεφ. ΙΓ’ Αποκάλυψης):

Ουδείς δύναται (μη τις δύναται) να απασχοληθεί, να ασφαλιστεί ή να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, να εκδώσει ή να ανανεώσει βιβλιάριο ασθενείας, και να εισπράξει συντάξεις και γενικότερα πάσης φύσεως παροχές, επιδόματα και βοηθήματα, και να εργαστεί (αγοράσαι ή πωλήσαι), μισθωτός ή αυτοαπα-σχολούμενος (μικρός ή μεγάλος, πλούσιος ή φτωχός, ελεύθερος ή δούλος) εάν δεν διαθέτει Α.Μ.Κ.Α ο οποίος στην μηχανογράφηση (μέσω σαρωτή ή πληκτρολόγηση), και στα μικροτσίπ (ανιχνεύ-σιμα ή μη από τις ανθρώπινες αισθήσεις, εμφυτευμένα σε ηλεκτρονικές κάρτες και στον άνθρωπο) κωδικοποιείται με την μορφή bar code — 666 (ει μη ο έχων το χάραγμα, τον αριθμό του ονόματος ή το όνομα αυτού).

Εκ του ανωτέρω απειλητικού νόμου και κατ’ επέκταση κατά μείζονα λόγο και του νυν διαβουλευομένου θέματος περί Κάρτας του Πολίτη προκύπτει ότι:
α) Παραβιάζεται η ελευθερία της θρησκευτικής συνειδήσεως (άρθρ. 13 παρ. 1 Συντάγματος), η οποία είναι απαραβίαστη, ενώ περαιτέρω και το άρθρο 3 παρ. 1 Σ. που ορίζει ότι «η επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η Αγία του Χριστού Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία (που) τηρεί απαρασάλευτα τους Αποστολικούς και Συνοδικούς κανόνες και Ιερές Παραδόσεις…»,

β) σύμφωνα με αξιόπιστες επιστημονικές εργασίες στους πλέον διαδεδομένους τύπους bar code όπως το UPC, EAN 13 ενυπάρχει εμφανέστατα ο δυσώνυμος αριθμός 666, ενώ σε άλλους τύπους όπως το CODE 39 δεν είναι εμφανής αλλά κρυφός,
γ) ακυρώνεται το πρόσωπο όπως δημιουργείται και εκφράζεται μέσω του Μυστηρίου του Αγίου Βαπτίσματος, αφού η ταυτοποίησή του γίνεται μέσω του αριθμού της κάρτας του Α.Μ.Κ.Α και αναβαθμισμένη σε έξυπνη κάρτα μέσω εκείνης επί της οποίας διαβουλευόμαστε, δηλ. της Κάρτας του Πολίτη και με τον τρόπο αυτό γινόμαστε μία απρόσωπη μηδενιστική οντότητα, ενώ απαγορεύεται, σύμφωνα με την Ορθόδοξη Διδασκαλία, η αριθμοποίηση του υποκειμένου, σε αντίθεση με το αντικείμενο,
δ) παραβιάζεται το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντ., αφού η μη παραλαβή της Κάρτας απαγορεύει «το δικαίωμα κάθε προσώπου να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων…», καθώς και τα άρθρα 1,15,29,16,25,34, και 35 του νόμου ( c 364/18-02-2000) των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι
δα) προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια,
δβ) υποβιβάζει και εμποδίζει την έκφραση και πράξη του Ορθόδοξου Χριστιανού σύμφωνα με την θρησκευτική του συνείδηση,
δγ) καταλύει την ελευθερία παραβιάζοντας το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων (Ν. 2472/1997), προσβάλλεται δε επιπλέον το δημοκρατικό πολίτευμα της Πατρίδας μας, εφόσον Θεμελιώδεις Αρχές και Θεσμοί του Πολιτεύματος, καταλύονται και αλλοιώνονται όπως ι) η αρχή της δέσμευσης του νομοθέτη από το Σύνταγμα και ιι) η γενική ισχύς και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προβλέπει το Σύνταγμα.
Τέλος ο Ν. 3655/2008, και κατ’ επέκταση ως αποτέλεσμα εφαρμογής της Συνθήκης Σέγκεν είναι άκυρος διότι 1) αυτή ψηφίστηκε α) όχι από την ολομέλεια της Βουλής όπως θα έπρεπε (80 απόντες βουλευτές), β) μη τηρουμένης της απαιτούμενης πλειοψηφίας και γ) δόθηκαν αρμοδιότητες σε όργανα Διεθνών Οργανισμών που δεν προβλέπονται από το Σύνταγμα, κατά παράβαση του άρθρου 28 §2 του Συντάγματος.

ΙΙΙ) Αντιλαμβανόμεθα ότι η τεχνολογία των chip είναι σαφώς ανώτερη και πιο ασφαλής από την απλή μαγνητική ταινία που είχε η προηγούμενη έκδοση απλών καρτών όσον αφορά την «αντιγραφή» τους από ειδικά πρόσθετα μηχανήματα που τοποθετούσαν επίδοξοι hackers. Από την άλλη πλευρά όμως η χρήση αυτής της τεχνολογίας, εγκυμονεί περισσότερους κινδύνους και δημιουργεί, αν όχι άμεσα, οπωσδήποτε όμως στο μέλλον, περισσότερα προβλήματα από όσα λύνει. Οι εξελιγμένες μορφές αυτών των chip λειτουργούν με την τεχνολογία RFID (Radio Frequency Identification). Όπως γνωρίζετε αυτή η τεχνολογία στηρίζεται στην εκπομπή ραδιοσυχνοτήτων.

Επίσης δεν γνωρίζουμε, σε περίπτωση που η Κάρτα αυτή λειτουργεί με την ως άνω τεχνολογία, πώς διασφαλίζονται τα προσωπικά μου δεδομένα από έτερους κατόχους αναγνωστών RFID καθώς και εάν έχετε λάβει τη σχετική προηγούμενη έγκριση από την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ( Ν. 2472/1997).

Για την πληρέστερη και σαφέστερη παρουσίαση του προβληματισμού μου σχετικά με τα ηλεκτρονικά chips, σας παρουσιάζομε – αντιγράφοντας αποσπάσματα από το βιβλίο «Η ευθύνη της επιλογής μας»,Ιούνιος 2010, εκδόσεις «Ενωμένη Ρωμηοσύνη» – τα προβλήματα και τους κινδύνους που εγκυμονεί η χρήση αυτής της τεχνολογίας:

Α) Από την εφαρμογή της ίδιας τεχνολογίας RFID στα βιομετρικά διαβατήρια:
«…σελ 97-99: Όσον αφορά την εφαρμογή στην περίπτωση των βιομετρικών διαβατηρίων, το σύστημα RFID προσφέρει στους χρήστες του αρκετά πλεονεκτήματα έναντι του παλαιού συστήματος γραμμωτού κώδικα (bar code) που ήλθε να αντικαταστήσει, καθώς επιτρέπει την αναγνώριση των στοιχείων του διαβατηρίου, τη δυνατότητα εγγραφής ενός πλήθους δεδομένων που δεν είναι απαραιτήτως ορατά από το ανθρώπινο μάτι, καθώς και τη δυνατότητα προγραμματισμού εξ αποστάσεως…
…Γνωρίζουμε επίσης πως είναι δυνατόν να υποκλέψει κάποιος τα προσωπικά στοιχεία από το νέο διαβατήριο, αλλά και να τα αλλοιώσει κακόβουλα, παραχαράσσοντας την ταυτότητα του θύματος για να εκτελέσει παράνομες συναλλαγές στο όνομά του. Ο Lukas Grunwald, ερευνητής της γερμανικής εταιρείας DN – Systems, κατάφερε να αντιγράψει τις πληροφορίες από το βιομετρικό διαβατήριο σ’ ένα νέο chip, το οποίο συμπεριφέρεται σαν διαβατήριο…»
Β) Σύνοψη των κινδύνων της τεχνολογίας RFID:
«… σελ 99, σημείωση 32: Επειδή το περιεχόμενο της ταινίας (tag) RFID μπορεί να είναι προσβάσιμο από τρίτους αναγνώστες (readers) χωρίς ο φορέας της ταινίας να το γνωρίζει, δημιουργούνται σημαντικά προβλήματα που αφορούν την προστασία της ιδιωτικότητας του φορέα της ταινίας. Επί πλέον υπάρχει η δυνατότητα αλλοίωσης του περιεχομένου των ταινιών RFID και η χρήση πλαστών ταινιών. Ορισμένες από τις τεχνικές επιθέσεων, που μέχρι σήμερα έχουν εντοπισθεί, κατά συστημάτων RFID και οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία προβλημάτων ασφαλείας και ιδιωτικότητας είναι:

Η κρυφή σάρωση του περιεχομένου των ταινιών RFID,
Η κρυφή παρακολούθηση των κινήσεων του φορέα της ταινίας από μη εξουσιοδοτημένα μέρη,
Η κρυφή απογραφή των καταναλωτικών προτιμήσεων και συνηθειών μέσω συνδυαστικής ταυτοποιήσεως αγαθού (με ενσωματωμένη ταινία RFID) και κατόχου, με αποτέλεσμα να μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα που αφορούν όχι μόνον την «ανώδυνη» καταναλωτική δραστηριότητα συγκεκριμένου ατόμου, αλλά ακόμη και ευαίσθητα προσωπικά του δεδομένα, όπως την κατάσταση της υγείας του,
Η αντιγραφή, η μεταβολή και η αναπαραγωγή του περιεχομένου των ταινιών από ειδικές συσκευές…»

Γ) Μελλοντικές μορφές ταινιών RFID (σήμερα βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο):
«….σελ 105: Το πιο τρομακτικό όμως είναι ότι η συζήτηση ξεπέρασε το απλό chip. Έρευνες γίνονται ώστε τα βιομετρικά δεδομένα να αποθηκεύονται στο ίδιο το ανθρώπινο δέρμα του χεριού ή του προσώπου. Ακριβέστερα θα αποτυπώνεται από απόσταση και θα διαμορφώνεται από την αλατότητα του δέρματος (δηλ. ένας συνδυασμός νανοτεχνολογίας και βιοτεχνολογίας) μια μόνιμη ρύθμιση-σχέδιο, ένα αόρατο τατουάζ, κατασκευασμένο με τα ίδια τα κύτταρα του οργανισμού που θα λειτουργεί πλέον ως microchip.
Ήδη η IBM εργάζεται στον τομέα δικτυακής τεχνολογίας προσωπικών δεδομένων (Personal area network technology ή PAN) και μελετά τη δημιουργία ενός αναγνωρίσιμου ηλεκτρικού πεδίου στο ανθρώπινο σώμα, που θα αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα με βάση την αλατότητά του, ώστε οι πληροφορίες να ανταλλάσσονται απευθείας μεταξύ των ανθρώπων ή να πιστοποιούνται και να «χρησιμοποιούνται» κατάλληλα από ειδικά μηχανήματα. Αυτό βεβαίως δεν θα είναι εμφύτευμα, αλλά ένα χάραγμα!
Ποιος περίμενε ότι ο υψηλός πολιτισμός μας θα μας προσέφερε ως ένα ανεκτίμητο δώρο την επιστημονική αυτή υλοποίηση του χαράγματος της Αποκαλύψεως…! «Αυτό άλλωστε είχε προταθεί στο Λουξεμβούργο κατά την αρχική συζήτηση για τη συμφωνία Σέγκεν, να σφραγίζονται ή στο χέρι ή στο μέτωπο για τη διευκόλυνση…» Υπάρχουν προοπτικές, η σήμανση αυτή να γίνεται με τις τεχνικές F (F=Forehead=μέτωπο) ή Η(H=Hand=χέρι) για να λυθούν τα προβλήματα τυχόν κλοπής της κάρτας».
Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία -τα οποία σημειωτέον είναι πλήρως τεκμηριωμένα με επιστημονικές παραπομπές σε δεκάδες εργασίες επιστημόνων της πληροφορικής – αντιλαμβανόμεθα ότι τίθεται σημαντικό θέμα. Όσο εξελίσσεται η τεχνολογία, πέρα από την ικανοποίηση, την εξυπηρέτηση και την διευκόλυνση που μας προσφέρει πρέπει να μας δημιουργήσει και την καλή ανησυχία για το που οδεύουμε.

Για λόγους λοιπόν συνειδήσεως, θρησκευτικών πεποιθήσεών μου αλλά και για την προστασία των προσωπικών ατομικών δικαιωμάτων και δημοκρατικών μου ελευθεριών, και επειδή η Κάρτα του Πολίτη θα περιέχει chip (είτε με RFID είτε χωρίς RFID), προτίθεμαι να μη την παραλάβω.
Από την στιγμή όμως που εγείρεται θέμα πνευματικής συνειδήσεως, πιστεύω πως είστε υποχρεωμένοι στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης των πολιτών, να διατηρήσετε τον ήδη υπάρχοντα, ως εναλλακτικό, τρόπο ταυτοποίησης μου, μέσω του δελτίου ταυτότητός μου, ο οποίος και πρόσφορος είναι, αφού με ταυτοποιεί πλήρως, ώστε να εξυπηρετούμαι σε όλες τις συναλλαγές μου και ταυτόχρονα συμβατός με τις πεποιθήσεις μου.
Με εκτίμηση
Αθανάσιος Π. Μαρίνης - Δικαστικός

*******
ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ

_____Ελάβαμε μόλις και προβαίνουμε στην ανάρτησή του, ένα ηλεκτρονικό μήνυμα ανησυχίας, έπειτα από το σημερινό Ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου, ότι παρακολουθεί τό θέμα της κάρτας με ..........ανύστακτο ενδιαφέρον! 

"Σεβασμιώτατε καλησπέρα Σας! Διαβάζω από το πρωΐ ότι αφενός μεν μπαίνει η φοροκάρτα στη ζωή μας, η κάρτα των αποδείξεων που λέει το Υπουργείο Οικονομικών...Διαβάζω και την ανακοίνωση της ΔΙΣ και ειλικρινά περίμενα μια δυναμικότερη ανακοίνωση...Τι θα πει "ανύστακτο ενδιαφέρον"? Ο κόσμος είναι προβληματισμένος τόσο λόγω της θρησκευτικής χροιάς που ενέχει η συγκεκριμένη κάρτα, όσο και λόγω του ότι πιστεύει ότι θα πληγούν οι ατομικές ελευθερίες, αφού το κράτος ανά πάσα στιγμή θα ξέρει που πάμε και τι κάνουμε...Θα προσθέτουν και θα αφαιρούν λεφτά από εμάς χωρίς να το παίρνουμε μυρωδιά...Γι αυτούς τους λόγους πολλοί είναι εκείνοι που θα αρνηθούν να παραλάβουν την κάρτα του πολίτη με τα όσα συνεπακόλουθα θα έχει αυτό...θα στερηθεί κόσμος του μισθού του, της σύνταξής του, της ιατρικής του περίθαλψης...Όλα αυτά γιατί η παγκοσμιοποίηση μας θέλει απογυμνωμένους από κάθε τι δικό μας για να κάνουμε ό,τι θέλουν αυτοί...Ακόμα και ο γνωστός ηθοποιός Κώστας Βουτσάς,οπως διάβαζα στο Έθνος σήμερα, έχει απορήσει με αυτή την μειωμένη αντίδραση που δείχνουμε όλοι απέναντι τόσο στο μνημόνιο όσο και στα συνεπακόλουθά του...Η μήπως έγινε το αντίθετο? Μας βάλανε στο μνημόνιο δήθεν για την κρίση, στην ουσία όμως για να εκδιωχθεί η Εκκλησία, να πάρουμε τις παντοειδείς κάρτες και μετά να μας δώσουν και το τσιπάκι? Δεν ξερω τι να πώ, Σεβασμιώτατε...Είμαι πάρα πολύ προβληματισμένη με όσα διαβάζω...Εκείνο που ξέρω όμως είναι ότι η Εκκλησία δεν διαθέτει χρόνο πολύ. Από τη μια μεριά οι φτωχοί λόγω μέτρων θα αυξάνονται, από την άλλη μεριά θα γίνονται φτωχοί και όσοι αρνηθούν να υποταχθούν στα κελεύσματα της παγκοσμιοποίησης ...Που είσαι ρε Χριστόδουλε? Που είναι τώρα που τον χρειαζόμασταν όσο ποτέ? Όπως και νάχει πρέπει η Εκκλησία να είναι έτοιμη για όλα...Για τη στήριξη όλων των πνευματικών της παιδιών που θα είναι έτοιμα για χάρη του Χριστού και της Εκκλησίας αλλα και για χάρη του δώρου που ο Θεός τους έδωσε και λέγεται ελευθερία να απαρνηθούν τα πάντα...Περιμένουμε αν μη τι άλλο μια έκτακτη Σύνοδο της Ιεραρχίας για να τοποθετηθείτε όλοι οι Ιεράρχες επίσημα πλέον! Με όλο το σεβασμό που έχουμε στα μέλη της ΔΙΣ, για ένα θέμα που αγγίζει τη ζωή έντεκα εκατομμυρίων ανθρώπων χρειάζεται περισσότερη συζήτηση και περισσότεροι να κουβεντιάσουν και να πάρουν θέση...Ερχονται δύσκολες μέρες και ο Θεος να βάλει το χέρι Του !

Με σεβασμό και εκτίμηση, Κων. Σκ...από Αθήνα

Αίγιο, 8.12.2010, Ώρα 23:00'
+ Ο Κ & Αι Α.