Παρασκευή 22 Απριλίου 2011

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

            Η Ανάσταση είναι νίκη πάνω στο θάνατο, θανάτωση του θανάτου, κατάλυση του κράτους του θανάτου, δια του θανάτου του Θεού.  Και ταυτόχρονα η έκρηξη και ο εμπλουτισμός της ζωής και της κοινωνίας της ζωής, το μυστήριο της αληθινής και αιώνιας ζωής, η δύναμη της τελικής και έσχατης ελευθερίας μας.  Είναι πόθος της αιώνιας ζωής, η οριστική ελευθερία από το θάνατο.  Μ’ αυτή την ελευθερία νικούμε την παραμόρφωση του ανθρώπου, τον ουσιώδη παραλογισμό του κόσμου, που είναι ο θάνατος, ως χωρισμός η αλλοτρίωση από το Θεό.  Αν η ελευθερία μας δεν είναι ελευθερία από το θάνατο ή ενώπιον του θανάτου, τότε είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε υποκριτικά ή φοβισμένα σ’ έναν κόσμο βαθιά αποσυνθεμένο και πραγματικά άθεο.  Πρόκειται βέβαια για την ελευθερία που κατέχει η κατορθώνει μόνο ο Χριστιανός, εκκείνος που, δια της συμμετοχής του στο σταυρό και την ανάσταση του Κυρίου του, γεύεται ήδη τη δύναμη του μέλλοντα αιώνα, προγεύεται την τελειότητα των εσχάτων, μια εμπειρία που κάνει δυνατή και τελειώνει του Άγιο Πνεύμα, το Πνεύμα της ελευθερίας και της αναστάσεως.  «Χθές συνεθαπτόμην σοι Χριστέ, συνεγείρομαι σήμερον αναστάντι σοι· συνεσταρούμην σοι χθές· αυτός με συνδόξασον Σωτήρ, εν τη βασιλεία σου…  Ώ πάσχα το μέγα, και ιερώτατον Χριστέ· ώ σοφία και λόγε, του Θεού και δύναμις· δίδου ημίν εκτυπώτερον, σου μετασχείν, εν τη ανεσπέρω ημέρα της βασιλείας σου» (Τροπάρια Κανόνα του Πάσχα).

            Το Πάσχα λοιπόν, που είναι ο Χριστός στο Σταυρό και την Ανάστασή Του, είναι η εορτή των Ορθοδόξων, που μας μαθαίνει, κατά τη διδασκαλία του Μελίτωνος Σαρδέων, ότι «από το πάθος επήγασε απάθεια, από το θάνατο αθανασία, από τη νέκρωση ζωή, από την πληγή ίαση, από την πτώση ανάσταση, από την κάθοδο ανάβαση».  Αυτό τον πλούτο των δωρεών της Αναστάσεως ανακεφαλαιώνει ο λόγος του Αγίου Μαξίμου: « Ο της αναστάσεως μυηθείς την απόρρητον δύναμιν, έγνω τον εφ’ ώ τα πάντα προηγουμένως ο Θεός υπεστήσατο σκοπόν».  Η ανάσταση του Χριστού μας εισάγει και πάλι στον παράδεισο της ατέλευτης και αιώνιας ζωής, της ζωής του Θεού και της θεώσεως, στην οποία εγκεντριζόμαστε με το Βάπτισμα, τύπο του σταυρού και της αναστάσεως του Χριστού, και την οποία ζωοποιούμε με την Ευχαριστία, καταγγελία του σταυρού και της αναστάσεως του Χριστού.  Ο πασχάλιος χαιρετισμός «Χριστός Ανέστη!» εκφράζει όλη την ευφροσύνη και την ελπίδα των Ορθοδόξων.
            Στην ορθόδοξη πατερική μας παράδοση, η Ανάσταση είναι η αρχή και η εικόνα της «όγδοης ημέρας της δημιουργίας», δηλαδή της ζωής έξω από το χρόνο και την ιστορία, της ζωής της αιωνιότητας ή της αθάνατης ζωής.  Στα ασκητικά του Αγίου Ισαάκ διαβάζουμε: «Αύτη εστίν η κατάστασις η μεγάλη των μελλόντων αγαθών, η διδόμενη εν τη ελευθερία της αθανάτου ζωής, εν τη διαγωγή τη μετά την ανάστασιν… Διότι εν εκείνη τη πατρίδι της ελευθερίας η φύσις ημών ου δέχεται αλλοίωσιν, ουδ’ εκκλινισμόν κάτωθεν του φόβου της εναντιώσεως και ότι τελεία εστίν εν πάσι».  Η Ανάσταση είναι το μυστήριο του καινού κόσμου και του καινού ανθρώπου, η απαρχή του αιώνα του Πνεύματος και της τελειώσεως της Δημιουργίας.  Είναι ακριβώς η ανατολή της όγδοης ημέρας της δημιουργίας, αιώνιας και ατελεύτητης.  Όλοι μας οι πόθοι τρέφονται στην ατμόσφαιρα αυτής της ημέρας, στο όραμα της καθολικής αναστάσεως των νεκρών, της αναστάσεως όλων των δημιουργημένων όντων.  Κατά του λόγους του Αγίου Μαξίμου, «ο της ογδόης (ημέρας) αξιωθείς, εκ των νεκρών ανέστη των μετά Θεού, λέγω, πάντων αισθητών τε και νοητών και λόγων και νοημάτων· και έζησε την του Θεού μακαρίαν ζωήν, του μόνου κατ’ αλήθειαν κυρίως ζωής και λεγομένου και όντος· οία και αυτός γινόμενος τη θεώσει Θεός… Ογδόη δε, η προς θέωσιν των αξίων μετάταξις τε και μετάβασις… Η ογδόη, το του αεί ευ είναι των όντων άρρητον μυστήριον υπαγορεύει».
ΠΗΓΗ: π. Μιχαήλ Καρδαμάκης - Κεφάλαια Κατανυκτικά - Εκδόσεις Ακρίτας
*********
Καλή Ανάσταση!

*********
*ΠΗΓΗ: ΝΕΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΝΔΙΚΤΟΣ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ" ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
Αρχιμ. Χρυσόστομος Μυλωνάς
Πρεσβύτερος Βασίλειος Γιαννακόπουλος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Πρεσβύτερος Βασίλειος Νικολόπουλος
Πρεσβυτέρα Νικολίτσα Γκοτσοπούλου

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
Πρωτ. Βασίλειος Πετρόπουλος