Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2014

Η ΑΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 11ης.09.2014 ΟΥ Σ.τ.Ε. ....
.......ΗΤΑΝ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΧΑΣΤΟΥΚΙ!

________Το θέμα της καταργήσεως της αργίας κατά την ημέρα της Κυριακής επανήλθε στην επικαιρότητα! Το άθεο πλέον Ελληνικό Κράτος με Νόμο που ψηφίσθηκε από την Βουλή των Ελλήνων κατήργησε της αργία της Κυριακής και διέταξε τους καταστηματάρχες να τηρούν ανοικτά τα καταστήματά τους κατά την ημέρα της Κυριακής. Το μέτρον άρχισε να εφαρμόζεται «πιλοτικά», δηλ. δοκιμαστικά, σε επτά περιοχές της Χώρας.
________Εναντίον του Νομοσχεδίου, όταν τούτο συνεζητείτο, είχαν ταχθή  πολλοί παράγοντες, όχι όμως και η Μητέρα Εκκλησία!!!!!
________Οι εργαζόμενοι είχαν πραγματοποιήσει διαδηλώσεις εκεί καπου στην οδό Ερμού των Αθηνών! Οι καταστηματάρχες με πολλούς τρόπους είχαν διαμαρτυρηθή δημοσίως! Οι Εμπορικοί Σύλλογοι επίσης με ψηφίσματά τους είχαν ταχθή κατά του Νομοσχεδίου! Μόνον η φωνή της Μητρός Εκκλησίας δεν είχε ακουσθή! Τελικά οι Σύλλογοι των Εμπο-ϋπαλλήλων έκαμαν προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και εκέρδισαν!
________Το Σ.τ.Ε. με απόφασή του της 11ης Σεπτεμβρίου εκήρυξε παράνομη της κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας και έτσι ανεστάλη η εφαρμογή του Νόμου! Το Σ.τ.Ε αναγνωρίζει ότι η αργία της Κυριακής είναι αναγκαία για λόγους «οικογενειακής συνοχής» και «εκκλησιασμού», όπως μας πληροφορεί η Romfea.gr, η οποία μάλιστα χαρακτηρίζει ως «βόμβα» την σχετική απόφαση (βλ. 11.09.2014).
_______Τώρα λοιπόν μπορούμε να νοιώσουμε ανακούφιση! Διότι όταν το πρώτον ετέθη το ζήτημα είχαμε ζητήσει την έκτακτη σύγκληση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας με μόνο θέμα το ζήτημα αυτό. Για να στηρίξουμε τη θέση μας είχαμε απευθυνθή προς όλους τους αδελφούς Μητροπολίτες με την παράκληση να συνυπογράψουν το αίτημά μας. Δυστυχώς εκ των 81 Ιεραρχών μόνον ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) συνυπέγραψαν το αίτημά μας! Τότε, λοιπόν, μας εκυρίευσε μια μεγάλη κατάθλιψη! Διερωτηθήκαμε: τόσοι λίγοι, λοιπόν, Ιεράρχες ενδιαφέρονται για την επικράτηση του θείου Νόμου στη ζωή των Ελλήνων; Τόσοι πολλοί Ιεράρχες αδιαφορούν για την εφαρμογή της 6ης εντολής του Θεού, εντολής που εδόθη κάποτε από τον Επουράνιο Πατέρα Θεό στον Προφήτη Μωϋσή, γραμμένη στις δύο λίθινες Πλάκες;  Δεν αντιλέγω, καλό είναι το κοινωνικό έργο, τα συσσίτια π.χ. για τους ενδεείς, με το οποίο ασχολείται η εκκλησιαστική Διοίκηση, αλλά η εφαρμογή του θείου Νόμου δεν αποτελεί τήν πρωταρχική ευθύνη όλων μας, κληρικών και λαϊκών; Τόσην αδιαφορίαν επιδεικνύει η Εκκλησία στην φωνή των εργαζομένων;  σκεπτόμασταν τότε! Ήλθε, λοιπόν, η Απόφαση του Σ.τ.Ε. για να αποδειχθή, ότι οι πιστοί μερικές φορές, είναι πιο πιστοί από εμέ τον Ιεράρχη, τον Μοναχό, τον εξ ορισμού αφωσιωμένο στο Χριστό και στο έργο της  Εκκλησίας!
_________Αυτή, λοιπόν η Απόφαση είναι ένα ισχυρό χαστούκι, ένας Κόλαφος, για όλους εμάς τους Ιεράρχες με πρώτο τον υποσημειούμενο! Πρέπει να θρηνήσουμε και να ζητήσουμε δημοσίως συγγνώμην! Αλλοιώς δεν έχουμε θέση στη Διοίκηση της Εκκλησίας! Άν δέν έχουμε τό "τσαγανό" νά αρθουμε στο ύψος των περιστάσεων, τότε πρέπει όλοι μας να παραιτηθούμε, νά φύγουμε από τήν μεγάλη αυτή ευθύνη, που μας ανέθεσε ο Πανάγαθος Θεός καί να αφήσουμε την Εκκλησία στα χέρια κάποιων άλλων πιο θαρραλέων  μαχητών!
________ Υπό την έννοια αυτή έχει απόλυτα δίκαιο ο αρθρογράφος του ‘Ορθοδόξου Τύπου» κ. Γ. Ζερβός, όταν γράφει: «Ισοπεδώνονται τα πάντα εις την Ορθόδοξον Ελλάδα, αλλά η Ιεραρχία ασχολείται μόνο με τα συσσίτια»! Καί συμπληρώνει: « Οι Σεβ. Μητροπολίται έχουν λησμονήσει την πνευματικήν, ποιμαντικήν και αντιαιρετικήν των αποστολήν εις το όνομα των συσσιτίων και της μη εξεγέρσεως αλλοδαπών ή και Ελλήνων»!!!!. (βλ. φ. της 12.09.2014 κύριον άρθρον».
__________Ας θέσω στην αγάπη σας μια υποσημείωση: Η δια Νόμου κατάργηση της αργίας της Κυριακής είναι μια ακόμη δέσμευση από εκείνες του Μνημονίου, τις οποίες άλλη Κυβέρνηση αποδέχθηκε και άλλη Κυβέρνηση προσεφέρθη να εφαρμόσει! ΑΙΣΧΟΣ, και πάλιν ΑΙΣΧΟΣ, σε όλους τους υπευθύνους, όλων των εμπλεκομένων Κυβερνήσεων! Η κατάργηση της αργίας της Κυριακής, δηλ. της ημέρας του Κυρίου, δεν έχει σχέση με οικονομο-τεχνικά μέτρα! Δεν προσφέρει λύσεις στο οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδος! Απλώς προωθεί τις αρχές της παγκοσμιοποίησης, δηλ. της globalization, η οποία θέλει την κατάργηση των θρησκευτικών διακρίσεων και την καθιέρωση μιας παγκοσμίου θρησκείας -πανθρησκείας- στα μέτρα και στο μοτίβο του Τεκτονισμού (ή αλλοιώς της Μασσωνίας), που πιστεύει σε ένα αφηρημένο θεό, σε ανύπαρκτο δηλ. θεό, τον οποίο και ονομάζει Μέγα Αρχιτέκτονα του Σύμπαντος!!!!
__________Ας προχωρήσουμε λίγο ακόμη τους στοχασμούς μας. Η υπό της εκκλησιαστικής Δοικήσεως εφαρμοζόμενη σιγή και στο άλλο μεγάλο ζήτημα, ήτοι της ανεγέρσεως Μουσουλμανικού Τμένους στην Αθήνα, για το οποίον το Ελληνικό Δημόσιο θα δαπανήσει ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ευρώ  (80.000.000 €), δαπάνη, που έχει ψηφισθή,  για να καταβληθή από τα Μυστικά Κονδύλια του Κράτους από την άλλοτε Υπουργό Εξωτερικών κα Ντόρα Μπακογιάννη, όπως θρυλείται!   Και στο θέμα αυτό εμείς οι Ιεράρχες της Εκκλησίας της Ελλάδος, που εφαρμόζουμε την σιωπή για να τα έχουμε καλά με την Πολιτική Ηγεσία και Διοίκηση, δεχθήκαμε και άλλο ηχηρό ράπισμα από παράγοντες του κοινωνικού χώρου. Όπως έγινε γνωστό 34 Ακαδημαϊκοί Διδάσκαλοι με διάβημά τους διαμαρτύρονται και αντιτίθενται στην κατασκευή του Μουσουλμανικού Τεμένους,  καθ’ όσον «η κατασκευή του με χρήματα του Ελληνικού Κράτους ανταμείβει την παράνομον εισβολήν αλλοεθνών, ικανοποιεί τας απαιτήσεις της Τουρκίας και των παρανόμων μεταναστών, ενώ με το αντιρατσιστικόν νομοσχέδιον φιμώνεται η ελευθερία του λόγου εις τοιαύτα θέματα. …..Με την κατάργηση της (προϋπαρχούσης) Νομοθεσίας……. το πολιτικόν σύστημα ενισχύει το Ισλάμ εις την Ελλάδα» (Βλ. Ορθόδοξον Τύπον της 12.09.2014).
____________Έπειτα από τα παραπάνω ντρέπομαι που είμαι Μητροπολίτης και ευρίσκομαι «εις τύπον και τόπον Χριστού», κατά την ‘Ορθόδοξον Θεολογίαν. Από τη θέση αυτή, ως ταπεινός και ανάξιος Αδελφός εν Χριστώ, απευθύνω έκκληση προς όλους τους ιερωμένους της Εκκλησίας της Ελλάδος, μικρούς και μεγάλους, επώνυμους και ανώνυμους, γενικώς πρός όλους τους Κληρικούς παντός βαθμού, και τούς Μοναχούς, μάλιστα δέ τους πατέρες του Αγίου Όρους, και τους παρακαλώ να εξέλθουμε από την ραστώνη  και να αναλάβουμε τον ιερό ρόλο μας, δηλ. ένα ιερό αγώνα για να προστατεύσουμε την αγία Ορθοδοξία μας, αντιτασσόμενοι με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο σε όλους όσοι την  επιβουλεύονται, μικρούς ή μεγάλους, επώνυμους ή ανώνυμους, φανερούς ή κρυφούς, οι οποίοι ευρίσκονται είτε μέσα είτε έξω από την Εκκλησία! Να πάρουμε στα χέρια μας και πάλι το λάβαρο της εξεγέρσεως με σύνθημα: «ουκ αρνησόμεθά Σε φίλη Ορθοδοξία!»
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Αίγιον, 1η Οκτωβρίου 2014
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1ον  Η ΑΙΤΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ
   Αριθμ. Πρωτ.  636                                            Εν Αιγίω, Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2013

Μακαριώτατον
Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος
Κύριον κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ
Πρόεδρον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
ω. Γενναδου, 14
115 21 ΑΘΗΝΑΣ


                        Μακαριώτατε,
                        Σεβασμιώτατοι ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί,
             Τό ζήτημα τῆς διά νόμου καταργήσεως τῆς κατά Κυριακήν ἰσχυούσης ἀργίας τῶν καταστημάτων, ὡς διαφαίνεται, προωθεῖται ὁλοταχῶς πρός ρύθμισιν. Κατόπιν τούτου φρονοῦμεν, ὅτι ὑπό τάς παρούσας περιστάσεις, λαμβανομένου σοβαρῶς ὑπ’ ὄψιν καί τοῦ γεγονότος,  ὅτι ἡ ἁρμοδία Δ.Ι.Σ. δέν κατώρθωσε νά ἀποτρέψῃ τόν ἐπικρεμάμενον κίνδυνον, ἐπιβάλλεται ἡ ἄμεσος καί ἔκτακτος σύγκλησις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας μέ μοναδικόν θέμα εἰς τήν Ἡμερησίαν αὑτῆς Διάταξιν τό θέμα τοῦτο.
Ὅθεν, ἐπικαλούμενοι τήν διάταξιν τοῦ ἄρθρου 6 παράγρ. 1γ τοῦ ἰσχύοντος Καταστατικοῦ Χάρτου (Ν. 590/1977), εὐλαβῶς ἐξαιτούμεθα καί παρακαλοῦμεν, ὅπως συγκαλέσητε ἐκτάκτως τήν Ι.Σ.Ι., προκειμένου νά ἐπιληφθῇ τοῦ θέματος καί νά λάβῃ τάς ἀναγκαίας ἀποφάσεις καί διά τά καθ’ ’Υμᾶς.
‘Επί δέ τούτοις διατελοῦμεν
Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ Ἀδελφός

                                               

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

2ον  Η ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Αριθμ. Πρωτ.  636                                            Εν Αιγίω, Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2013

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος
***************

Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ Ἀδελφέ
Κατά τήν περίοδον τοῦ θέρους, ὅτε τό κοινωνικόν σύνολον εὑρίσκεται εἰς περίοδον ραστώνης,  ὡς ἐκ τούτου δέ κινεῖται δέ  μέ χαλαρούς ρυθμούς, αἱ ἑκάστοτε Κυβερνήσεις εὑρίσκουν τήν εὐκαιρίαν νά προωθήσουν πρός τήν Βουλήν εἴτε ἀντίχριστα, εἴτε ἀντικοινωνικά νομοθετικά Διατάγματα!
Τοὺτ’ αὐτό, κατά τήν ταπεινήν μας γνώμην, συμβαίνει καί σήμερον μέ τό προωθούμενον νομοθέτημα διά τοῦ ὁποίου καταργεῖται ἡ κατἀ Κυριακήν ἀργία τῶν καταστημάτων καί ἐπιχειρήσεων.
Αἱ μέχρι σήμερον, χλιαραί καθ’ ἡμᾶς, ἀντιδράσεις τῆς ΔΙΣ , ὡς κατά τρόπον σαφῆ διαφαίνεται πλέον, δέν ἔφερον τό ποθούμενον ἀποτέλεσμα! Κατά τήν εἰδησεογραφίαν τῶν Ἐφημερίδων τῆς Κυριακῆς 7ης Ίουλίου ἐ.ἔ. τό νομοθέτημα προωθεῖται ὁλοταχῶς! Τό μόνον, ὅπερ  σήμερον συζητεῖται ὑπό τῶν ἰθυνόντων εἶναι, ἐἀν θά τεθῇ κάποιον ὅριον εἰς τό μέγεθος τῶν Καταστημάτων, δηλ. εἰς τό ἐμβαδόν των (m2). Εἰς τό προσωπικόν μας Blog γράφομεν καί τά ἑξῆς:
Καί  όμως τό ζήτημα εναι πολύ-πολύ σοβαρόν! Διότι: 
  1. Κατ' αρχήν παραβιάζεται ευθέως ο Νόμος του Θεού, ο οποίος επιβάλλει την αργία της Κυριακής.
  2.  Αφαιρείται ένα κεκτημένο δικαίωμα των εργαζομένων, δηλ. να έχουν μια μέρα της εβδομάδος δική τους, καταδική τους! 
  3. Οδηγεί στην πλήρη αποδόμηση και την αποδιοργάνωση της παραδοσιακής ελληνικής οικογενείας. Όπως έχουν τα πράγματα σήμερα με την υπερ-απασχόληση όλων των μελών της οικογενείας, δηλ. του Πατέρα, της Μητέρας και των παιδιών (με τα φροντιστήρια κλπ), μόνον η Κυριακή έχει απομείνει για να συναντηθούν μεταξύ τους τα μέλη της οικογενείας, μικροί και μεγάλοι, και να νοιώσουν την οικογενειακή θαλπωρή, τόσο απαραίτητη σε όλους! Ώστε λοιπόν η κατάργηση της αργίας της Κυριακής οδηγεί ολοταχώς στην διάλυση του ιερού θεσμού   της οικογενείας! Επιφέρει την χαριστική βολή!
  4. Αν τελικά συμβεί αυτό, αν δηλ. διά νόμου καταργηθή η αργία της Κυριακής, ο πιστός χριστιανός θα στερηθή της δυνατότητος να εκτελεί τα θρησκευτικά του καθήκοντα της Κυριακής, δηλ. να εκκλησιάζεται, να επισκεφθή ένα άρρωστο στο νοσοκομείο, να μελετάει το λόγο του Θεού, να ασχοληθή με την γυναίκα του και τα παιδιά του, δηλ. να εξανθρωπισθή, κυρίως όμως να ενωθή με τον Θεό, τόν Σωτήρα και Λυτρωτή του, τον Κύριό μας Ιησούν Χριστόν! Η κατάργηση της αργίας της Κυριακής παραδίδει τον άνθρωπο ανυπεράσπιστο στην τυραννία του Διαβόλου! 
  5. ............οι αρμόδιοι παράγοντες δεν σκέφθηκαν καθόλου τον επερχόμενο πνευματικό ...... κατακλυσμό, ότι δηλ. εάν καταργηθή η αργία της Κυριακής, τότε ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΜΕΝΟΙ! Τότε οι ναοί αναγκαστικά θα κλείνουν προεχόντως μεν από την έλλειψη εκκλησιάσματος, δευτερευόντως δε και από την απώλεια των αναγκαίων οικονομικών πόρων, αναγκαίων όχι μόνον για την άσκηση της φιλανθρωπικής των δραστηριότητος, αλλά και για την εκπλήρωση των στοιχειωδών αναγκών των, ήτοι την μισθοδοσία των ιεροψαλτών, των νεωκόρων ή τις δαπάνες για τον ηλεκτροφωτισμό, την θέρμανση του ναού κλπ. 
  6. Καί μόνον από την άποψη αυτή, αν σκεπτόταν η Ιερά Σύνοδος,  θάπρεπε να βροντοφωνάξει ένα μεγάλο ΟΧΙ! και με τον τρόπο αυτό να αποτρέψει τον επαπειλούμενο κίνδυνο καταπατήσεως του θείου Νόμου, απο-ιεροποιήσεως του ανθρώπου και μετατροπής του από πνευματικο-σωματική οντότητα σε μια αμιγώς παραγωγική μηχανή, ένα παραγωγικό ζώο!
  7. Επί πλέον δέον να σημειωθή, ότι το Νομοσχέδιο επιφέρει την υπονόμευση, κυριολεκτικά τη διάλυση, του θεσμού της οικογενείας!!!!!!!! Έναντι όλων αυτών η Μητέρα Εκκλησία ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ;;;; Άρα οι Πνευματικοί Πατέρες εγκαταλείπουν ανυπεράσπιστο το χριστεπώνυμο Πλήρωμα;;;;
Σεβασμιώτατε,
Παραβιάζω ἀνοικτάς πύλας, γράφων πρός Ὑμᾶς ταῦτα! Συγχωρήσατέ μοι τό θράσος! Ἡ  συνέχουσα τήν ψυχήν μου ἀγωνία ὁδηγεῖ τήν πένναν μου!
Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω θεωρῶ, ὅτι ἤγγικεν ἡ ὥρα διά μίαν ἔκτακτον σύγκλησιν τῆς Ἱεραρχίας μέ μοναδικόν θέμα τῆς Ἡμερησίας Διατάξεως τήν σθεναράν ἀντίδρασιν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας εἰς τήν ἐπιχειρουμένην κατάργησιν τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς. Ἐάν δέν τό πράξωμεν, θά εἴμεθα ἔνοχοι ὄχι μόνον ἐνώπιον τοῦ δικαιοκρίτου Κυρίου μας, ἀλλά καί ένώπιον τῆς ἱστορίας! 
Διά νά συγκληθῇ ὅμως ἐκτάκτως ἡ ΙΣΙ,  ἀπαιτεῖται ἡ σχετική αἴτησις νά φέρῃ τήν ὑπογραφήν τοὐλάσχιστον ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27) Ἀρχιερέων.
Συνημμένως Σᾶς διαβιβάζομεν ἕνα Σχέδιον Αἰτήσεως καί ἀδελφικῶς παρακαλοῦμεν, ὅπως:
Ø      Συντάξετε καί προωθήσετε Ὑμεῖς πρός τήν ΔΙΣ ἕνα παρόμοιον κείμενον,
Ø      Εὐαρεστηθῆτε καί ὑπογράψετε τό ἡμέτερον συναποστελλόμενον ἔγγραφον-αἴτησιν, καί ἀκολούθως
Ø      Ἐπιστρέψετε πρός ἡμᾶς διά τοῦ FAX (26910 21634), τό συναποστελλόμενον ἔγγραφον, ὥστε νά παρακολουθήσωμεν τόν ἀριθμόν τῶν ὑπογραψάντων Σεβ. Ἱεραρχῶν καί–ἐάν συγκεντρωθοῦν αἱ ἀπαιτούμεναι ὑπογραφαί- νά προωθήσωμεν καί ἡμεῖς ἁρμοδίως τό ζήτημα δι’ ἄλλης ὁδοῦ.

Ἐπί δέ τούτοις, κατασπαζόμενος Ὑμᾶς ἐν Κυρίῳ,  διατελοῦμεν
Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ Ἀδελφος

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ


3ον Η ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΜΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΗΚΕ ΑΠΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΙΤΗΣΙΣ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΔΙΕΒΙΒΑΣΘΗ ΑΡΜΟΔΙΩΣ!

ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΙΧΕ ΧΑΘΗ!

Μακαριώτατον

Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος

Κύριον κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ

Πρόεδρον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

ω. Γενναδου, 14

115 21 ΑΘΗΝΑΣ

                        Μακαριώτατε,

                        Σεβασμιώτατοι ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί,            Τό ζήτημα τῆς διά νόμου καταργήσεως τῆς κατά Κυριακήν ἰσχυούσης ἀργίας τῶν καταστημάτων, ὡς διαφαίνεται, προωθεῖται ὁλοταχῶς πρός ρύθμισιν. Κατόπιν τούτου φρονοῦμεν, ὅτι ὑπό τάς παρούσας περιστάσεις, λαμβανομένου σοβαρῶς ὑπ’ ὄψιν καί τοῦ γεγονότος,  ὅτι ἡ ἁρμοδία Δ.Ι.Σ. δέν κατώρθωσε νά ἀποτρέψῃ τόν ἐπικρεμάμενον κίνδυνον, ἐπιβάλλεται ἡ ἄμεσος καί ἔκτακτος σύγκλησις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας μέ μοναδικόν θέμα εἰς τήν Ἡμερησίαν αὑτῆς Διάταξιν τό θέμα τοῦτο.

Ὅθεν, ἐπικαλούμενοι τήν διάταξιν τοῦ ἄρθρου 6 παράγρ. 1γ τοῦ ἰσχύοντος Καταστατικοῦ Χάρτου (Ν. 590/1977), εὐλαβῶς ἐξαιτούμεθα καί παρακαλοῦμεν, ὅπως συγκαλέσητε ἐκτάκτως τήν Ι.Σ.Ι., προκειμένου νά ἐπιληφθῇ τοῦ θέματος καί νά λάβῃ τάς ἀναγκαίας ἀποφάσεις καί διά τά καθ’ ’Υμᾶς.

                                                 ΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ

1.      Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας Ἀμβρόσιος

2.      Σερβίων καί Κοζάνης Παῦλος

3.      Γλυφάδας Παῦλος

4.      Κυθήρων Σεραφείμ

5.      Πειραιῶς Σεραφείμ

6.      Σπάρτης  Εὐστάθιος

7.      Ξάνθης Παντελεήμων

8.      Θεσσαλονίκης Άνθιμος

9.      Καρπενησίου Νικόλαος

10.  Ζακύνθου Διονύσιος

11.  Λήμνου Ιερόθεος