Παρασκευή 15 Ιουνίου 2012

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


« ΟΣΙΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ »

     Ο όσιος Ιερώνυμος γεννήθηκε το 345 μ. Χ. στο Στριδώνι της Δαλματίας από γονείς ευσεβείς, οι οποίοι τον ανέθρεψαν «εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου», αλλά παράλληλα φρόντισαν και για την εκπαίδευσή του. Σπούδασε στην Ρώμη, όπου έλαβε και το βάπτισμα. Δυστυχώς, μετά το βάπτισμα παρασύρθηκε και ξεστράτισε από την οδό της σωτηρίας, αλλά επειδή είχε γερά πνευματικά θεμέλια μπόρεσε γρήγορα να ανανήψει και να επιστρέψει στην οδό του Θεού, με την ειλικρινή μετάνοια. Συνέχισε τις σπουδές του στην Γαλλία, την Ιταλία και την Αντιόχεια και κατόπιν αποσύρθηκε στην έρημο της Συρίας, προκειμένου να βιώσει τον ησυχαστικό τρόπο ζωής. Δεν μπόρεσε, όμως, εκεί να βρει αυτό πού αληθινά αναζητούσε και γι’ αυτό έφυγε για την Κωνσταντινούπολη, όπου, κατά θείαν οικονομία, «έτυχε του ποθουμένου». Η γνωριμία του με δύο μεγάλους Πατέρες της Εκκλησίας, ήτοι τον άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο και τον άγιο Γρηγόριο τον Νύσσης, επηρέασε καθοριστικά την μετέπειτα εξέλιξη και πρόοδό του στην πνευματική ζωή.
     Αργότερα πήγε στην Βηθλεέμ όπου «ασκήτευσε, συνέγραψε, εθεολόγησε». Τό 420 μ. Χ. «εγκατέλειψε» τα παρόντα και πρόσκαιρα, για να συνεχίσει την ζωή του στα ουράνια σκηνώματα μετά πάντων των Αγίων, εκεί όπου «νύξ ουκ έσται έτι, και ου χρεία λύχνου και φωτός ηλίου, ότι Κύριος ο Θεός φωτιεί αυτούς, και βασιλεύσουσιν εις τους αιώνας των αιώνων» (Αποκ. κβ', 5). Το ιερό λείψανο μεταφέρθηκε, αργότερα, από την Βηθλεέμ στην Ρώμη.
     Ο άγιος Ιερώνυμος μετέφρασε κάποια βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης από την εβραϊκή γλώσσα στην λατινική. Η μετάφραση αυτή είναι γνωστή ως «Bulgata». Ο όσιος Κασσιανός τον επαινεί για τα συγγράμματά του και τον ονομάζει Καθηγητή των Ορθοδόξων. Λέγει: «Όντως Ιερώνυμος των Ορθοδόξων Καθηγητής, του οποίου τα συγγράμματα λάμπουσιν ως θεϊκαί λαμπάδες ανημμέναι καί φέγγουσιν ως ηλιακαί ακτίνες από της Ανατολής έως την Δύσιν».
     Ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης αναφέρει ότι ο ιερός Αυγουστίνος, όταν ετοίμαζε το σύγγραμμά του «περί της Πόλεως του Θεού», ζήτησε να πληροφορηθεί από τον άγιο Ιερώνυμο τα περί της μακαριότητος της Βασιλείας τού Θεού, αλλά εν τω μεταξύ εκείνος «εκοιμήθη». Παρουσιάσθηκε, όμως, στο όνειρό του και τού διηγήθηκε όλα όσα ήθελε να μάθει, τονίζοντάς του μάλιστα ότι είναι όλα ασυγκρίτως ανώτερα και ωραιότερα από ό,τι νόμιζε όταν ζούσε στην γη, επειδή τότε έβλεπε «δι’ εσόπτρου εν αινίγματι», ενώ τώρα βλέπει «πρόσωπον προς πρόσωπον».
Ο βίος και η πολιτεία του μάς δίνουν την αφορμή να τονίσουμε τα ακόλουθα: Η παιδεία προσφέρεται στα παιδιά κατά κύριο λόγο από την οικογένεια, η οποία, όπως είναι φυσικό, διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στην διαμόρφωση τού χαρακτήρα και της προσωπικότητάς τους, επειδή μέσα στην οικογένεια τα παιδιά μαθαίνουν, κυρίως εμπειρικά, τον τρόπο ζωής, σκέψης και συμπεριφοράς.
     Πράγματι, μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον πρωτομαθαίνει το παιδί την αγάπη, την ανθρωπιά, την πραότητα, την υπομονή, τον σεβασμό στην ιδιαιτερότητα τού άλλου κ.λπ. ή και τα αντίθετα. Ακόμη, τον τρόπο –ορθό ή λανθασμένο- με τον οποίο θα αντιμετωπίζει τα ευχάριστα γεγονότα της ζωής, και κυρίως τα λυπηρά και δυσάρεστα, όπως είναι οι διάφορες αποτυχίες, η απώλεια προσφιλών προσώπων κ.ο.κ. Δηλαδή, η οικογένεια είναι εκείνη πού θέτει τα θεμέλια της ζωής των παιδιών, επάνω στα οποία θα κτισθεί σιγά-σιγά όλο το οικοδόμημα της προσωπικότητάς τους. Εάν τα θεμέλια αυτά είναι γερά, αυτό σημαίνει ότι αν το παιδί, κατά την δύσκολη περίοδο της εφηβείας του, ξεστρατίσει από τον ορθό δρόμο και μπερδευθεί μέσα σε λαβύρινθους και δύσβατα μονοπάτια, έχει όλες τις προϋποθέσεις να ξαναβρεί τον προσανατολισμό του και να επιστρέψει στην ευθεία οδό της αρετής και της τελειότητος, επειδή τα παιδικά βιώματα παραμένουν ανεξίτηλα και λειτουργούν σαν πνευματική πυξίδα. Στην αντίθετη περίπτωση τα πράγματα μπερδεύονται, γίνονται πολύ δύσκολα, οδηγούνται σε αδιέξοδο. Αλλά και τότε υπάρχει ελπίδα, επειδή η Εκκλησία έχει τον τρόπο να μεταμορφώνει τα δύσβατα και αδιέξοδα μονοπάτια σε λεωφόρους. Αυτό σημαίνει ότι με την ενέργεια της άκτιστης Χάρης τού Θεού και την συνέργεια τού ανθρώπου νοηματοδοτείται η ζωή, παρηγορείται και στηρίζεται ο κουρασμένος και πονεμένος άνθρωπος, αποκτά ελπίδα, και χαίρεται αληθινά την ζωή του.
     Η Εκκλησία είναι φιλόστοργη Μητέρα μέσα στην αγκαλιά τής οποίας χωράνε όλα τα παιδιά της, και τα υγιή και τα άρρωστα, τα οποία, όμως, φροντίζει να θεραπεύσει και να οδηγήσει στην προκοπή και την σωτηρία. Επομένως, η σύνδεση των παιδιών με την ασκητική και λατρευτική ζωή της Εκκλησίας, καθώς, επίσης, και με αγιασμένους ανθρώπους, δηλαδή με τα υγιή μέλη της Εκκλησίας, διαδραματίζει καθοριστικό λόγο στην διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους, στην πνευματική τους πρόοδο, αλλά και στην εξέλιξή τους στην κοινωνία, επειδή, όσοι αγαπούν αληθινά τον Θεό, αυτοί αγαπούν αυθεντικά και τούς συνανθρώπους τους και έτσι δεν δημιουργούν κοινωνικά προβλήματα. Είναι υγιή μέλη της κοινωνίας και, μάλιστα, με τον τρόπο της ζωής τους βοηθούν στην επίλυση των διαφόρων κοινωνικών προβλημάτων και κρίσεων.
     Η απομάκρυνση από την Εκκλησία και η άγνοια τού Τριαδικού Θεού, ο οποίος «Αγάπη εστί», συνεπάγεται την έλλειψη της γνήσιας αγάπης, η οποία δεν είναι ένα απλό συναίσθημα, αλλά ο θυσιαστικός τρόπος ζωής, δηλαδή σταυρός. Χωρίς την άκτιστη Χάρη τού Αγίου Πνεύματος κανείς δεν μπορεί να αγαπά αληθινά, όπως τονίζει ο όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Επομένως, εκείνος ο οποίος δεν γεύθηκε την γλυκύτητα της θείας αγάπης δεν γνωρίζει να αγαπά αληθινά και γι’ αυτό, με αφορμή διάφορα υπαρκτά αίτια, όπως είναι η κοινωνική ανισότητα, η εκμετάλλευση των οικονομικά αδυνάτων, η σκληρότητα, η αδικία κ.λπ., μπορεί εύκολα να οδηγηθεί στην αντιπάθεια και το μίσος για κάποιους ανθρώπους ή και για ολόκληρη την κοινωνία, σε σημείο, μάλιστα, πού να καταστεί κοινωνική πληγή.
     Οι Άγιοι, αλλά και όσοι αγωνίζονται να επιτύχουν τον προσωπικό τους αγιασμό, αποτελούν πνευματικές οάσεις στην έρημο της σύγχρονης άφιλης και ακοινώνητης κοινωνίας, όπου επικρατεί το άτομο και το ατομικό συμφέρον, και όχι το πρόσωπο, ήτοι η αγάπη και η ελευθερία.
Πρωτ. π. Γεωργίου Παπαβαρνάβα


Πηγή:  www.parembasis.gr

 ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ" ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

Πρωτ.  Βασίλειος Γιαννακόπουλος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Πρεσβυτέρα Νικολίτσα Γκοτσοπούλου


ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
+ ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ