Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΥΣ ΙΕΡΑΡΧΑΣ ΤΗΣ ΛΗΞΑΣΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
                                                                                            Αίγιον 3 Σεπτεμβρίου 2018
               _____________________________________________________________________
Και πάλιν το θέμα: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ
                                              
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΟΛΩΣ ΑΒΑΣΑΝΙΣΤΩΣ ΤΟΥ ΕΔΩΣΑΝ "ΣΥΓΧΩΡΟΧΑΡΤΙ"!
________________________________________________________________________ 


Προς τους Σεβ. Μητροπολίτας:


1.     Σύρου κλπ. κ. Δωρόθεον,

2.     Χαλκίδος κ. Χρυσόστομον,

3.     Νέας Σμύρνης κ. Συμεών,

4.     Κερκύρας κλπ. κ. Νεκτάριον,

5.     Γλυφάδας κλπ. κ. Παύλον,

6.     Θήρας κλπ. κ. Επιφάνιον,
7.     Δράμας κ. Παύλον,
8.     Σισανίου κλπ. κ. Παύλον,
9.     Κιλκισίου  κλπ. κ. Εμμανουήλ,
10.  Λαγκαδά  κλπ. κ. Ιωάννην,
11.  Χίου κλπ. κ. Μάρκον         και
12.  Πρεβέζης κλπ. κ. Χρυσόστομον
 Μέλη της ληξάσης 161ης Συνοδικής περιόδου
Εις τας έδρας των            ΘΕΜΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ:    Η Ιερά Σύνοδος αποδέχθηκε την μετάνοια του Δήμου Βερύκιου. Στη σύνοδο αναγνώστηκε η επιστολή μετανοίας που απηύθυνε στην ΔΙΣ ο γνωστός δημοσιογράφος, ο οποίος είχε αναρτήσει στο twitter παραποιημένη την εικόνα της Παναγίας.
"Ανεγνώσθη πράγματι η επιστολή-δήλωση μετανοίας, την οποία ο κ. Βερύκιος απέστειλε στην Ιερά Σύνοδο. Η Ιερά Σύνοδος επισημαίνει το μέγιστο λάθος και το μέγιστο σφάλμα το οποίο διεπράχθη διά της παραποιήσεως του Αγιωτάτου προσώπου της Παναγίας όμως στην μακροθυμία που δείχνει πάντοτε η Εκκλησία, εδέχθη και την μετάνοια του κ. Βερυκίου", δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Συνόδου και Μητροπολίτης Σύρου κ. Δωρόθεος .
Ο γνωστός δημοσιογράφος και αντιπρόεδρος του τηλεοπτικού σταθμού Alpha στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media χρησιμοποίησε μία εικόνα προσβλητική για την Παναγία με το πρόσωπο αρουραίου...Μετά τον σάλο που προκάλεσε, αφαίρεσε την προσβλητική εικόνα και με δήλωσή του ζήτησε συγγνώμη για αυτό το σφάλμα τονίζοντας ότι παραπλανήθηκε επειδή έψαχνε γρήγορα μια φωτογραφία στο διαδίκτυο.
Για την επίμαχη ανάρτηση τον αφόρισε ο Μητροπολίτης Αμβρόσιος.    (Πηγή: NEWSROOM IEFIMERIDA.GR-27.08.2018).

************
Σεβασμιώτατοι και Αγαπητοί μοι εν Χριστώ Αδελφοί,

          Ως φαίνεται, ήτο θέλημα του Κυρίου μας να δοκιμάσω και αυτήν την μεγάλην πικρίαν κατά την δύσιν της ζωής μου, ου μην αλλά και της ταπεινής αρχιερατικής μου διακονίας, έπειτα από μίαν θητείαν και προσφοράν τεσσαράκοντα και δύο (42) ετών Αρχιερωσύνης!  
            Πρόκειται δια την ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗΝ, βλαπτικήν δε δια την Ορθόδοξον Διδαχήν, Απόφασιν Υμών, ως Μελών της Διοικήσεως της Εκκλησίας μας, περί του ασεβεστάτου εκείνου ατόμου, του Δημητρίου Βερυκίου, Απόφασιν ήτις ελήφθη την 27ην Αυγούστου ε.ε. κατά την ολοκλήρωσιν της θητείας Σας ως Μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 161ης Συνοδικής περιόδου! Δι’αυτής οποίας έχετε αλλοιώσει το περιεχόμενον της αμωμήτου ημών πίστεως.
Δια της παρούσης Εγκυκλίου επιστολής ημών θα επιχειρήσωμεν να Σας παρουσιάσωμεν τα δύο βασικά σημεία  της Υμετέρας Αποφάσεως της 27ης Αύγούστου 2018, δια των οποίων αλλοιούται η Ορθόδοξος Διδασκαλία. Ιδού λοιπόν ταύτα:

1.     ΚΑΤΑΡΓΗΣΑΤΕ  ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΝ;
Απετολμήσατε και εχορηγήσατε άφεσιν αμαρτιών εις τον υβριστήν του Θεανθρώπου και Σωτήρος ημών Χριστού και της Παναγίας Αυτού Μητρός, της Υπεραγίας Θεοτόκου, δια τινος διοικητικής Αποφάσεως Υμών! Ηρκέσθητε δηλ. εις μίαν δήλωσιν μετανοίας, ήτις εγένετο δημοσίως βεβαίως, δια της οποίας όμως ΔΕΝ ΕΞΑΛΕΙΦΕΤΑΙ μία συντελεσθείσα αμαρτία; «Η Ιερά Σύνοδος .... εδέχθη την μετάνοια του κ. Βερυκίου» εδήλωσεν ο Εκπρόσωπος Τύπου της Δ.Ι.Σ.
Δεν θα έδει, άραγε, το Υμέτερον Ανακοινωθέν να συμ-πληρωθή και με μίαν υπόδειξιν ως η ακόλουθος: «Υπενθυμίζομεν όμως εις τον αμαρτήσαντα αδελφόν μας, ότι η συγχώρησις των αμαρτιών μας παρέχεται αποκλειστικώς και μόνον δια του Μυστηρίου της ιεράς Εξομολογήσεως! Μόνον δια του επιτραχηλίου του πνευματικού-εξομολόγου ιερέως. Εκεί, λοιπόν, οφείλει να σπεύση ούτος το ταχύτερον, δια να λάβη την άφεσιν δια το υπ’αυτού διαπραχθέν έγκλημα». Δια της φράσεως «Η Ιερά Σύνοδος... εδέχθη και την μετάνοια του κ. Βερυκίου», ο  τελέσας το έγκλημα της καθυβρίσεως των ιερών Εικόνων δύναται πλέον να έχη ήρεμον την συνείδησίν του!

Σεβασμιώτατι Αδελφοί μου εν Χριστώ,
Σας ερωτώ: Ποίος  Σας έδωσε το δικαίωμα να ακυρώνετε τα ιερά Μυστήρια της Ορθοδοξίας μας και να αλλοιώνετε το περιεχόμενον της αμωμήτου ημών Πίστεως;
Και ταύτα μεν ως την μίαν πλευράν του υφ’ Υμών συντελεσθέντος εγκλήματος. Υπάρχει όμως και η άλλη πτυχή προς ολοκλήρωσιν της αφέσεως της υπό του Δημητρίου Βερυκίου συντελεσθείσης αμαρτίας: Δεν θα έδει ωσαύτως εις τον εκτραχηλισθέντα τούτον υπηρέτην της δημοσιογραφίας να υποδείξετε, ότι εν ταυτώ οφείλει να επανορθώση αμέσως το σφάλμα του, ήτοι να ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ εις το twitter αυτού και εις την αυτήν θέσιν την ιεράν Εικόνα της Θεομήτορος και του Θείου Βρέφους άνευ αλλοιώσεων, δηλ. ως αύτη έχει παραδοθή εις την Εκκλησίαν; Μετάνοια με λόγια ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ! Μετάνοια σημαίνει επανόρθωσιν ενός σφάλματος! Η μετάνοια οφείλει να είναι έμπρακτος και ουχί μόνον με λόγια!
Διατί, λοιπόν, Σεβασμιώτατοι εν Χριστώ Αδελφοί, απερρίψατε αβασανίστως την διδαχήν του Αποστόλου Παύλου, ο Οποίος, απολογούμενος ενώπιον του Βασιλέως Αγρίππα, είπε τα εξής αθάνατα λόγια: «Όθεν, Βασιλεύ Αγρίππα,.....εις πάσάν τε την χώραν  της Ιουδαίας, και τοις έθνεσιν, απήγγελλον μετανοείν και επιστρέφειν επί τον Θεόν, άξια της μετανοίας έργα πράσσοντας» (Πραξ. 26,20).
Έμπλεως ανησυχίας και αύθις Σας ερωτώ: Διατί αλλοιώνετε το περιεχόμενον  της αμωμήτου ημών πίστεως;    Διατί καταργείτε α β α σ α ν ι σ τ ω ς  το Μυστήριον της Εξομολογήσεως; Ηκούσατε τι περί εξομολογήσεως να εξέρχεται εκ των χειλέων του ασεβούς τούτου ανθρώπου; Δεν διηρωτήθητε μήπως και αυτή αύτη η δημοσίως εκφρασθείσα μεταμέλειά του εντάσσεται εις τά  «κόλπα» και τας μεθοδεύσεις της δημοσιογραφίας;

2.   ΑΓΝΟΗΣΑΤΕ, ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΣ ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΑΦΟΡΙΣΜΟΝ!

Το δεύτερον -και συγχρόνως σπουδαιότερον- σημείον, εις το οποίον επιτρέψατε ημίν να οδηγήσωμεν την σκέψιν Σας, είναι το γεγονός, ότι ημείς ο ταλαίπωρος και ευτελής δούλος του Νυμφίου Χριστού, εξ ιεράς αγανακτήσεως ορμώμενοι, απηγγείλαμεν και εδημοσιεύσαμεν τον γνωστόν εκκλησιαστικώς Μέγα Αφορισμόν κατά του ασεβεστάτου τούτου ανθρώπου, όστις απετόλμησε να βλασφημήση εμπράκτως την ιεράν Εικόνα της Θεομήτορος και του Θείου Βρέφους, παρουσιάζων τήν «Παναγίαν την Αρουραίαν»; Δεν γνωρίζετε, άραγε, ότι η ποινή του Αφορισμού είναι η εσχάτη ποινή, ήτις επιβάλλεται εις ειδικάς περιπτώσεις υπό Αρχιερέως; Δεν γνωρίζετε επίσης, ότι η ποινή αύτη ΔΕΝ ΕΞΑΛΕΙΦΕΤΑΙ ούτε και δι’ αυτής της Εξομολογήσεως; Τέλος, ΑΓΝΟΕΙΤΕ, ότι και αυτή αύτη η Ιερά Σύνοδος ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΡΗ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΑΦΟΡΙΣΜΟΝ; Το δικαίωμα τούτο έχει ΜΟΝΟΝ ο επιβαλών τόν  Αφορισμόν Αρχιερεύς!
Διατί, λοιπόν, απετολμήσατε  να αγνοήσετε τον υφ’ ημών επιβληθέντα Αφορισμόν; Πως θα αρθή τώρα η σύγχυσις εις την καρδίαν του ηθικώς εγκληματίσαντος;     
           
Σεβασμιώτατοι και Αγαπητοί μοι εν Χριστώ Αδελφοί,
Δια λόγους συνειδήσεως εθεωρήσαμεν χρέος να Σας γνωστοποιήσωμεν τον ηθικόν σκανδαλισμόν της ψυχής μας. Και επειδή «τα δημοσίως πραττόμενα, δημοσίως πρέπει και να ελέγχωνται», εθεωρήσαμεν χρέος αδελφικόν να Σας γνωστοποιήσωμεν τας απορίας μας. Με πολλήν αγωνίαν θα αναμένωμεν, ως είναι φυσικόν, την Υμετέραν απόκρισιν. Επειδή όμως το ανακύψαν ζήτημα τυγχάνει μείζονος σημασίας και σπουδαιότητος δια την Εκκλησίαν, θα μας συγχωρήσητε, ίνα κοινοποιήσωμεν τούτο και προς την Διαρκή Ιεράν Σύνοδον, παρά της Οποίας και θα αναμένωμεν την δέουσαν απάντησιν.
Επί δε τούτοις, κατασπαζόμενοι εν Κυρίω πάντας Υμάς, διατελούμεν

Ελάχιστος εν Χριστώ Αδελφός
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ:  Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος.


************


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΑΞΙΣ 
ΑΦΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΕΡΥΚΙΟΥ
****
+ ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Παντί τω πληρώματι της Αγίας του Χριστού
 Ορθοδόξου Εκκλησίας,
«Προσέχετε εαυτοίς και παντί τω ποιμνίω, εν ω υμάς το πνεύμα το άγιον έθετο επισκόπους ποιμαίνειν την Εκκλησίαν του Κυρίου και Θεού, ην περιεποιήσατο διά του ιδίου αίματος» Πραξ. 20, 28-29). 
           Τω θείω τούτω του μακαρίου Παύλου παραγγέλματι επόμενοι και Ημείς, ως πιστός και άγρυπνος θεματοφύλαξ της εμπιστευθείσης Ἡμῖν άνωθεν ιεράς της πίστεως παρακατα-θήκης, ουδέποτε επαύσαμεν αντεχόμενοι των ευαγγελικών διδαγμάτων και των θείων και ιερών Κανόνων, ους οι πνευματέμφοροι Πατέρες και Διδάσκαλοι της Εκκλησίας, επί κραταιώσει της πίστεως και παραφυλακή των πιστών από καινοφώνων διδασκαλιών εθέσπισαν, καθώς η Μήτηρ Εκκλη-ία, αείποτε ουκ επαύσατο εκκόπτουσα εν Αγίω Πνεύματι τα εν τω περιβόλω αυτής φυόμενα ζιζάνια και τη των λειτουργών αυτής ευσταθεία, τας υπονομευτικάς εναντίον αυτής μεθοδείας αποκρούουσα.  Όθεν δη τη αιωνοβίω ταύτη της Εκκλησίας πράξει, καταστοιχούσα και η Μετριότης ημών, έγνωμεν, ίνα την από της πρώτης αρχής αποδοκιμασθείσαν και κατακριθεί-αν πάσαν πράξιν βεβηλώσεως τῶν ιερών Είκόνων, συμβόλων  και σεβασμάτων της Αγίας ημών Εκκλησίας και την ασεβε-στάτην συμπεριφοράν του δημοσιογράφου Δημητρίου Βερυκίου διά της απεικονίσεως της ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΟΥΡΑΙΑΣ, δημο-σία νυν και παρρησία αποκηρύξαι και καταδικάσαι επί σκαν-δαλισμώ των πιστών, επί προτροπή αυτών εις απείθειαν, επί καταφρονήσει της Ορθοδόξου Διδαχής -φεῦ-, ην δημοσία εκήρυξε. 

       Όθεν, οφειλετικώς προνοούμενοι του πνευματικού συμφέροντος σύμπαντος του Ορθοδόξου πληρώματος, αφορίζομεν και εκόπτομεν τούτον τέλεον του σώματος της Μητρός ημών Εκκλησίας. Αφωρισμένος είη παρά της Παναγίας, Ομοουσίου, Ζωοποιού και αδιαιρέτου Τριάδος, του ενός τη φύσει Θεού κυρίου Παντοκράτορος. Κατηραμένος, ασυγχώρητος, και μετά θάνατον άλυτος και τυμπανιαίος. Κληρονομήσει την λέπραν του Γιεζή και την αγχόνην του προδότου Ιούδα. Σχισθείσα η γη καταπίοι αυτόν ως τον Δαθάν και Αβειρών. ....... Κατηραμένος έστω και ο εισερχόμενος εν τη οικία αυτού και ο εξερχόμενος. Τα υπάρχοντα αυτού έστωσαν εις διαρπαγήν. Συνεκλειπέτωσαν εκ της οικίας αυτού, ως εκλείπει καπνός από προσώπου πυρός. Εν γενεά μια εξαληφθείη το όνομα αυτού. Άγγελος Σατάν προπορεύεσθω έμπροσθεν αυτού. Γένοιτο έμπνους, κατάβρωμα των σκωλήκων, στένων και τρέμων επί της γης ως ο Κάϊν. Πρόσωπον Θεού ου μη ίδοι. Είη υπόδικος τω αιωνίω αναθέματι και υπέκαυμα της ατελευτήτου κολάσεως, έχοιεν δε και τας αράς απάντων των Οικουμενικών Συνόδων και λοιπών αγίων πατέρωνΕι δε τις των Ορθοδόξων χριστιανών συγχρωτίζεται και συνεργεί αυτώ, και ούτος έσται κατάκριτος από της Εκκλησίας. Ο δε Θεός της υπομονής και της παρακλήσεως δώη ἡμίν το αυτό φρονείν, εν αλλήλοις, κατά Χριστόν Ιησούν, ίνα ομοθυμαδόν και εν ενί στόματι δοξάζωμεν τον Θεόν και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού (Ρωμ. 1,5), Ού η χάρις και το άπειρον έλεος είη μετά πάντων υμών. Αμήν»! 

Κούτελη Καλαβρύτων,
 εν έτει σωτηρίω 2018 κατά μήνα Αύγουστον (κγ’),
επί τη αποδόσει της σεβασμίας εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου. 
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

       Το παρόν επιτίμιον ισχύει έως ότου ο αφοριζόμενος προσέλθει εν μετανοία γονυπετής ενώπιον ἡμῶν επ’ Ἐκκλησία καί  ζητήσει δημοσίως συγγνώμην. Αυτά, λοιπόν, για τον ασεβέστα-το υβριστή της Παναγίας μας προς τον οποίον  και ευχόμεθα ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ! 

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Αίγιον, 23 Αυγούστου 2018

(Πηγή:Blogmkka.blogspot.com -Ανάρτησις της 23.08.2018