Πέμπτη 1 Μαρτίου 2012

ΑΦΙΕΡΩΝΩ, ΠΡΟΣΦΕΡΩ, ΔΩΡΙΖΩ = ΛΕΞΕΙΣ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ!
_________Στις ημέρες μας η ελληνική Κοινωνία ερευνά και αναζητεί τό όνομα του Βουλευτού, ο οποίος Νόμιμα, όπως μας διαβεβαίωσαν, έβγαλε ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ (1.000.000) € στην Ελβετία, προφανώς  για να περισώσει την περιουσία του! Αλλά και στον άλλοτε πανίσχυρο Υπουργό κ Άκη Τσοχαντζόπουλο απαγορεύθηκε η έξοδός του από την Χώρα, επιβλήθηκαν δε οι γνωστοί όροι της κατα τακτά διαστήματα εμφανίσεώς του  στο Αστυνομικό Τμήμα της γειτονιάς του.
________Γενική είναι η διαπίστωση, ότι η είσοδος ενός "Ελληνα στη Βουλή των Ελλήνων ταυτίζεται με παχυλές αποδοχές. Στη Βουλή μπαίνεις φτωχός και βγαίνεις πλούσιος!
________Σε άλλο, εντελώς αντίθετο, κλίμα κινείται η σκέψη ενός πολιτευομένου μιάς άλλης εποχής. Στην εφημερίδ ΅ΕΣΤΙΑ" της 21ης Σεπτεμβρίου 2011 αλιεύσαμε μια διακήρυξη, την οποία και σας παρουσιάζουμε. Θυμηθήτε την κυνική ομολογία του κ. Θεοδώρου Πάγκαλου "όλοι μαζί τά φάγαμε"! Ακούστε εν συνεχεία την ομολογάιτου πολιτευομένου της εποχής του1844: "Μη προθέμενος ουδεμίαν ιδιοτέλειαν, αλλά μόνον το συμφέρον της πατρίδος μετά της ατομικής μου ζημίας, αφιερώνω από τούδε την παρά του νόμου προσδιωρισμένην δια τους βουλευτάς αντιμισθίαν εις το εν Αθήναις νοσοκομείον"   και στοχασθήτε!   
 Αίγιον, 24 Φεβρουαρίου 2012
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ


**************


ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ «ΕΣΤΙΑ»

Μια διακήρυξις του 1844

            Στην πλούσια βιβλιοθήκη της Ναυπάκτου, της οποίας τυγχάνω τακτικός θαμών, ανευρόν την πάλαι ποτέ εκδιδομένην «δις της εβδομάδος» εφημερίδα «Αθήνα», προσκείμενη μάλλον προς τον Αλεξανδρον Μαυροκορδάτον.  Χρόνος, αμέσως μετά την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843, με την οποίαν έληξε η περίοδος της απολύτου μοναρχίας και άρχισε η περίοδος της συνταγματική τοιαύτης.
            Ένας πολιτευόμενος της εποχής, ο Κ. Κοκκίδης, εν όψει εκλογών, δημοσιεύει στην «Αθήνα» της 20ης Μαΐου 1844, μια διακήρυξη λόγων και αρχών, με τους οποίους προτίθεται ν’ασκήσει, εφ’ όσον εκλεγή, το λειτούργημα του βουλευτή.  Την παραθέτω αυτούσια.
            «Προς τους συμπολίτας μου,
            Επειδή τινες των φίλων μου εδημοσίευσαν τι αφορών εμέ ως ένα των υποψηφίων βουλευτών της Αττικής, κρίνω αναγκαίον να δηλώσω πανδήμως τας οποίας πρεσβεύω αρχάς, ελπίζων ότι και άλλοι θέλουσι μιμηθή το παράδειγμά μου προς το συμφέρον της πατρίδος.
            Α.  Δεν θέλω κανέν υπούργημα αρκούμενος εις το έντιμον επάγγελμά μου.
            Β.  Μη προθέμενος ουδεμίαν ιδιοτέλειαν, αλλά μόνον το συμφέρον της πατρίδος μετά της ατομικής μου ζημίας, αφιερώνω από τούδε την παρά του νόμου προσδιωρισμένην δια τους βουλευτάς αντιμισθίαν εις το εν Αθήναις νοσοκομείον.
            Γ. Πρεσβεύων ειλικρινώς τα συνταγματικάς αρχάς, είμαι φίλος της τάξεως.
            Δ.  Θέλω την δυνατήν ελλάτωσιν των εξόδων του Κράτους και επομένως την ελάφρυνσιν του λαού, την δυνατήν ελάττωσιν των φόρων.
            Ε.  Την δυνατήν περιστολήν της πολυτελείας εν γένει.
            ΣΤ.  Την ενίσχυσιν της γεωργίας και της εγχωρίου βιομηχανίας, την αύξησιν του Εθνικού Ναυτικού με τρόπον ώστε να μη βαρύνεται πολύ ως εκ τούτου η Επικράτεια.
            Ζ.  την τακτικήν ενέργειαν της Εθνοφυλακής και την δυνατήν ελάττωσιν του χρόνου της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, ώστε αλληλοδιαδόχως να γυμνασθή όλη η νεολαία την οπλασκίαν και εν καιρώ ανάγκης, να έχη η Πατρίς υπερασπιστάς εξησκημένους.
            Η.  Αποχή πάσης προσωπικής συμπαθείας ή αντιπαθείας αφοσίωσιν μόνον εις τας συνταγματικάς αρχάς και εις το συμφέρον της Πατρίδος.
            Θ.  Απλοποίησιν της κυβερνητικής μηχανής εν γένει επι το οικονομικώτερον.

Εν Αθήναις τη 19-5-1844
Κ. Κοκκίδης».


Η Διακήρυξη αυτή του άγνωστου πολιτευόμενου του 1844, διατυπωμένη με απλότητα, σαφήνεια αλλά και οξυδέρκεια, ας την λάβουν υπ’ όψη η Κυβέρνηση, ο πολιτικός κόσμος, ακόμα και η τρόικα.  Η έμφαση δίδεται στην «ελάττωση των εξόδων του Κράτους» και όχι στην επιβολή αμέτρητων φόρων.

Ευχαριστώ,
Αντώνης Ν. Βενέτης