Πέμπτη 8 Μαρτίου 2012

ΙΚΕΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ 
ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ


__________Ατενίζοντες με αγωνία την κατάσταση, η οποία επικρατεί σήμερα στον εκκλησιαστικό χώρο, αισθανθήκαμε την ανάγκη να απευθυνθούμε στην Ιερά Σύνοδο, δηλ. στην Ανώτατη Εκκλησιαστρική Αρχή της Εκκλησίας μας, με τήν από 22.02.2012 αναφορά μας, και να εκφράσουμε την αγωνία της ψυχής μας. Το περιεχόμενο της αναφοράς μας εκοινοποιήσαμε καί πρός όλους τους εν Χριστώ Αδελφούς μας Αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος διά του ηλεκτρονικού των ταχυδρομείου.
___________Δεν είχαμε την πρόθεση να δώσουμε ευρύτερη δημοσιότητα τό κείμενο αυτό γιά λόγους δεοντολογίας, καθ΄όσον οσάκις αναφερόμεθα στην Εκκλησιαστική μας Αρχή δεν πρέπει να δημοσιεύουμε τα κείμενά μας πρίν αποφανθή επ' αυτών η Ιερά Σύνοδος. Παρά ταύτα κάποιος Αδελφός Αρχιερεύς, εξ εκείνων που παρέλαβον τήν αναφοράν μας, εθεώρησε καλό να γνωστοποιήσει τό κείμενο πρός τό Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων   "Amen.gr", τό οποίο και τήν δημοσίευσε αποσπασματικά καί με δικά του σχόλια  την 1η Μαρτίου ε.έ. Δεν παραλείπω να σημειώσω, ότι τό "amen.gr" σχολιάζει τό κείμενό μας με ένα ήπιο μεν αλλ εν τούτις ειρωνικό τρόπο. Είναι όμως γνωστό, ότι στον Ελλαδικό χώρο το "amen.gr" εκφράζει τις απόψεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου και γι΄αυτό δικαιολογούμε τον συντάκτη του σημειώματος και αγαπητό μας φίλο κ. Παπαχρήστου. 
___________'Επειτα από την τροπή αυτή καθίσταται αναγκαίο πλέον να δημοσιοποιήσουμε ολόκληρο το κείμενο της αναφοράς μας, ώστε να λάβει γνώση το Πλήρωμα της Εκκλησίας, δηλ. οι ευσεβείς χριστιανοί, όσοι δηλ. αγωνιούν για τα προβλήματα της εκκλησιαστικής Κοινότητος των Ορθοδόξων. 
____________Πρίν κλείσουμε τις γραμμές αυτές θα ηθέλαμε να σημειώσουμε και ένα σχόλιο γύρω από το ζήτημα της Μεταπατερικής Θεολογίας. Στο "amen.gr" είδαμε να δημοσιεύεται το Μήνυμα του Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος, αγαπητού δε Αδελφού και συμμοναστού μας άλλοτε, κ. Ιγνατίου με την ευκαιρία της Κυριακής της Ορθοδοξίας. Εκεί μεταξύ άλλων ο Σεβασμιώτατος αναφέρεται και στην Μεταπατερική Θεολογία, λέγει δε επί λέξει τά εξής:

Δεν υπάρχει μεταπατερικότητα ξεκομμένη από τη διαχρονική διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, ξεκομμένη από την αιώνια Αλήθεια της Ορθοδοξίας. Αυτό, που κάποτε καλούμε «μεταπατερική», δεν είναι «αντιπατερική» θεολογία, αλλά θεολογία «μετά», δηλ. μ α ζ ί  με τους Αγίους Πατέρες. 
 _________Ομολογούμε πως αυτή η διευκρίνηση του Αγίου Δημητριάδος μας ικανοποιεί αρκετά, διότι έτσι τα πράγματα μπαίνουν σε κάποια λογική σειρά. Παρά ταύτα θα μας επιτρέψει ο Αδελφός μας να παρατηρήσουμε ότι η πρόθεση "μετά", όταν χρησιμοπιείται στον όρο "μεταπατερική Θεολογία" δεν σημαίνει μ α ζ ί με τους Πατέρες!   'Αλλο είναι τό νόημά της! 'Οταν θα πούμε "μετά των Αγίων.." σημαίνει μαζί με τους Αγίους! Όταν όμως λέμε "μετά τήν εικόνα του δείνος Αγίου" εννοούμε κατόπιν, επειτα από την εικόνα του δείνος Αγίου, όπως ακριβώς  όταν λέμε "μετά Χριστόν", εννούμε την εποχή έπειτα, ύστερα, μετά την έλευση του Χριστού". Όταν λέμε "μετά το πρώτο φανάρι..." εννοούμε έπειτα από τό πρώτο φανάρι κ.ού.κ. Η παρέμβαση λοιπόν του Σεβ. Δημητριάδος πιστοποιεί αυτό ακριβώς το οποίον υποστηρίζει η ελαχιστότητά μας, ότι δηλ. τό ζήτημα της Μεταπατερικής Θεολογίας χρειάζεται συζήτηση και άρα με το δικό του εκφραστικό τρόπο επιβεβαιώνει τις ανησυχίες μας.
_________Να λοιπόν η αναφορά μας πρός τήν Ιερά Σύνοδο.
Αίγιον, 7 Μαρτίου 2012
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ


********************

Αριθ. Πρ. 249                                                               Εν Αιγίῳ τη 22α Φεβρουαρίου 2012


ΠροςΤην Διαρκή  Ιεράν Σύνοδον 
της Εκκλησίας της Ελλάδος
Ιω. Γενναδίου, 14
115 21   ΑΘΗΝΑΣ


Μακαριώτατε άγιε Πρόεδρε,
Σεβασμιώτατοι εν Χριστώ Αδελφοί,


ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  ΠΡΩΤΟΝ: Η Οικουμενική Κίνησις.
Εις την εκκλησιαστικήν μας ζωήν κατά τα τελευταία έτη εμφανίζεται συνεχώς ογκούμενον το φαινόμενον «Οικουμενισμός», ένεκα του οποίου οι πιστοί διαχωρίζονται εις δύο παρατάξεις: των οικουμενιστών και των αντι-οικουμενιστών, η των Ορθοδόξων και των Υπερ-ορθοδόξων!
  Ως άμεσος συνέπεια του διαχωρισμού τούτου εμφανίζεται η συσπείρωσις ομάδων πιστών, οίτινες συγκροτούν Συλλόγους και Ενώσεις, και η κυκλοφορία σχετικών εντύπων.
Ούτω πως  αι εκατέρωθεν σημειούμεναι υπερβολαί οδηγούν βαθμιαίως, πλην όμως με σταθερόν βήμα, εις ένα νέον Σχίσμα της Εκκλησίας.
Όταν γράφωμεν  «εκατέρωθεν υπερβολαί»  εννοούμεν πρωτίστως τον Παναγιώτατον Οικουμενικόν Πατριάρχην κ. Βαρθολομαίον, ο Οποίος –δυστυχως- προβαίνει συνεχώς μεν εις αυθαιρεσίας εις τα ζητήματα της Ορθοδόξου Πίστεως, εν ταυτώ δε ευρίσκεται εις το απυρόβλητον, ένεκα της υπεροχικής του θέσεως! Ποίος άραγε εκ των Ιεραρχών του Θρόνου τολμά να Τον ελέγξη; Ουδεις εν τη Ορθοδοξία αλάθητος!
1.      Εντίμως καταθέτω ενώπιόν Σας ενδεικτικώς μόνον συγκεκριμένα ολι-σθήματα του Πατριάρχου μας:
2.      Την 28ην Οκτωβρίου 2009 επεσκέφθη την κεντρικήν εβραϊκήν Συναγωγήν της Νέας Υόρκης. Δια της εξόχως τιμητικής επισκέψεώς Του εις το Κέντρον τούτο του Εβραϊσμού απένειμεν, άνευ όμως μηδεμιάς εξουσιοδοτήσεως των Ορθοδόξων, «συγχωροχάρτιον» εις τους σταυρωτάς του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού Εβραίους και τους δια-χρονικώς πολεμίους της Ορθοδοξίας!
3.      Την 29ην Οκτωβρίου 2009 επεσκέφθη το εργοστάσιον της Coca Cola εις την Ατλάνταν των ΗΠΑ, όπου Διευθυντής είναι ο Μουσουλμάνος κ. Μουχτάρ. Προς το πρόσωπον τούτο ο Παναγιώτατος προσέφερε ως δώρον το Κοράνιον, προφέρων τα, καθ’ ημάς, ανατριχιαστικά ταύτα λόγια: «Έχω ένα μικρό -μικρό αλλά και μεγάλο- ένθύμιο στη Δάφνη και τον Μουχτάρ. Είναι το άγιο Κοράνιο, το ιερό βιβλίο των Μουσουλμάνων αδελφών μας».
  _______Ωσαύτως την 27ην Οκτωβρίου 2011 ο Πατριάρχης μας μετέσχεν αυτοπροσώπως εις την Διαθρησκειακήν Συνάντησιν της Ασίζης Ιταλίας. Ταύτα πάντα ενδεικτικώς μόνον αναφέρομεν. Παραλείπομεν πολλάς άλλας ενεργείας του κορυφαίου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, γνωστά άλλωστε τόσον εις Υμάς, όσον και εις το ευρύτερον κοινόν.
   Και τώρα εντίμως Σας ερωτώ: Συμφωνείτε, Άγιοι Πατέρες και εν Χριστώ Αδελφοί μου, με τας ενεργείας ταύτας του Οικουμενικού μας Πατριάρχου; Εάν όχι, ήλεγξεν τις εξ υμών και ημών τον Παναγιώτατον δια τας αυθαιρεσίας ταύτας και μάλιστα 1) δια την «προσφοράν» αυτού τούτου του Κορανίου ως δώρον εκ μέρους ενός ορθοδόξου Πατριάρχου  και 2) δια τον χαρακτηρισμόν του Κορανίου ως «άγιον» βιβλίον εις την Ατλάνταν; Υπάρχει άραγε μία απόφασις εκκλη-σιαστικού Οργάνου, ήτις να καταδικάζη τας τοιαύτας ενεργείας του Πατριάρχου; Μήπως λοιπόν η σιωπή ημών αναδεικνύει τους  νέους «ήρωας και υπερασπιστάς» της Ορθοδοξίας;
Η σιωπή Υμών τε και ημών αναποφεύκτως διεγείρει τας συνειδήσεις των πιστών χριστιανών, όχι μόνον των φανατικών, αλλά και των υγιώς σκεπτομένων, παρέχει δε την ευκαιρίαν εις μερίδα των πιστών της Εκκλησίας τέκνων, κληρικών τε και λαϊκών,  να συσπειρώνωνται εις Συλλόγους κλπ ως προανέφερον, ώστε τελικώς διαμορφούνται δύο Ομάδες: των Οικουμενιστών και των Αντι-οικουμενιστών. Η οργάνωσις Κοσμάς Φλαμιάτος, επί παραδείγματι, της οποίας τυγχάνω θύμα, είναι μία εξ αυτών. Η «Σύναξη Ορθοδόξων Ρωμηών “ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ”» είναι μία άκόμη κ.ου.κ.

Υπό τα δεδομένα ταύτα θεωρούμεν   όλως αναγκαίαν -συγχρόνως δε και όλως επείγουσαν- την σύγκλησιν μιας εκτάκτου Συνελεύσεως της Ιεραρχίας με μοναδικόν θέμα την Οικουμενικήν Κίνησιν προς  επανατοποθέτησιν της Εκκλησίας της Ελλάδος  εις τον Θεολογικόν Διαλογον, την συμμετοχήν της Εκκλησίας μας εις τα διάφορα Όργανα της Οικουμενικής Κινήσεως κλπ. Εις μίαν τοιαύτην Σύναξιν ως πρώτιστον θέμα δέον να τεθή η κριτική θεώρησις των πρωτοβουλιών και των ενεργειών του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, ώστε να λάβουν έγκυρον απάντησιν σχετικαί απορίαι και μετεωρισμοί της συνειδήσεως του χριστεπωνύμου Πληρώματος. Δεν πρέπει, υπαιτιότητι ημών,  να μονοπωλήται η Ορθοδοξία από εκκεντρικά τινά στοιχεία-Μέλη της Εκκλησίας, τα οποία κατέφυγον ήδη και εις την διαδικασίαν της «Αποτειχίσεως».

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Μεταπατερική Θεολογία.

 Έτερον μείζονος σημασίας και σπουδαιότητος ζήτημα, το οποίον οσημέραι καθίσταται σοβαρώτερον, είναι η εκ Βόλου εκπορευομένη θεωρία της «Μεταπατερικής Θεολογίας». Ενδεχομένως να είναι ορθή η τε κίνησις και η ορολογία αύτη. Εν τούτοις ενώπιον των οφθαλμών ημών προβάλλει μόνον ως μία εγωϊστική πρόσληψις της Ορθοδόξου Θεολογίας και ως μία κίνησις δυναμένη να δυναμιτίση επίσης την ενότητα της Εκκλησίας.
Επί της κινήσεως ταύτης  έχουν τοποθετηθή, εμμέσως μεν πλην σαφώς, οπωσδηποτε όμως κατά τρόπον θετικόν, τόσον ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης, κ Βαρθολομαίος, όσον και ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος. Εκ παραλλήλου όμως έχουν τοποθετηθή αρνητικώς Ιεράρχαι, Καθηγηταί της Θεολογίας και πλήθος Κληρικών τε και Λαϊκών. Κορυφαίον γεγονός των ημερών μας υπήρξε το υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς συγκληθέν Συνέδριον της 15ης Φεβρουαρίου ε.ε. εις το Στάδιον Ειρήνης και Φιλίας με θέμα «Πατερική Θεολογία και μεταπατερική αίρεση»!


ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  ΤΡΙΤΟΝ: Χρήσις μεταγλωττισμένων λειτουργικών κειμένων εν τη θεία λατρεία.
Δεν είναι ανάξιον της προσοχής μας και το έτερον τούτο ζήτημα της χρήσεως δηλονότι μεταγλωττισμένων κειμένων κατά την τέλεσιν των ιερών ακολουθιών, όπερ εξεπορεύθη μεν ως νεωτεριστικόν ρεύμα εκ της ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης, επεκτείνεται δε οσημέραι ως πανώλης εις τους κόλπους της Εκκλησίας μας.  Το γεγονός τούτο έχει ως αποτέλεσμα τινές των Σεβ. Ιεραρχών να θεωρούνται ως «προοδευτικοί», άλλοι δε εξ ημών ως «συντηρητικοί» δηλ. «μουχλιασμένοι», ανίκανοι να συλλάβωμεν τα μηνύματα των καιρών. Ημείς δια  της από 20ης Ιανουαρίου 2011 αναφοράς μας είχομεν θέσει το πρόβλημα τούτο ενώπιον της Ιεράς Συνόδου, αλλ  οὐδεμιᾶς μέχρι σήμερον ετύχομεν απαντήσεως.

Μακαριώτατε Άγιε Πρόεδρε,
Σεβασμιώτατοι Σύνεδροι,
Δεν είναι μόνον η ενσκύψασα οικονομική κρίσις, ήτις μαστίζει σήμερον την Ελληνικήν κοινωνίαν! Μεγαλύτερον κίνδυνον διατρέχομεν από την συνειδησιακήν κρίσιν! Ασθένεια της εποχής μας είναι η ελαστική συνείδησις, ήτις πλήττει μεν λαϊκούς τε και κληρικούς, αλλ’ η οποία  εκδηλούται κατά τρόπον διαφορετικόν εις την οικονομικήν ζωήν και αλλέως πως εις την θρησκευτικήν σφαίραν. Η ελαστική αυτή συνείδησις εις τον εκκλησιαστικόν χώρον εμπεριέχει τον κίνδυνον δημιουργίας σχίσματος της εκκλησιαστικής Κοινότητος, όπερ καθίσταται ευχερέστερον υπό τα δεδομένα των συγχρόνων αντιλήψεων περί ελευθερίας και περί δημοκρατίας. Επικρέμαται, φρονώ ταπεινώς, υπεράνω της κεφαλής ημών η απειλή ουχί απλώς ενός σχίσματος, αλλά περισσοτέρων τοιούτων, καθ’ όσον άλλοι μεν θεωρούν ως αίρεσιν την λεγομένην οικουμενικήν κίνησιν, έτεροι δε την θεωρίαν της μεταπατερικής Θεολογίας, και άλλοι την μεταρρύθμισιν εις τα της Ορθοδόξου λατρείας.
Εις την ευαισθησίαν των καρδιών Υμών επαφίεμεν τα υπόλοιπα.
Ελάχιστος εν Χριστώ Αδελφός

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ: Σεβ. Μητροπολίτας της Εκκλησίας της Ελλάδος δια του ηλεκτρονικού των ταχυδρομείου (e-mail).