Δευτέρα 30 Μαΐου 2011

Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ
κ. Stephen Harper

_________Μεγάλη τιμή για την ιστορική Μονή της Αγίας Λαύρας των Καλαβρύτων αποτέλεσε η επίσκεψη του Εξοχωτάτου κ. Stephen Harper, Πρωθυπουργού του Καναδά και γενικώτερα στη μαρτυρική πόλη των Καλαβρύτων, που έλαβε χώρα χθές Κυριακή 29η Μαΐου, τον Οποίο συνόδευε ο 'Εξοχώτατος Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Γεώργιος Παπανδρέου.
_________Ήταν προσωπή επιλογή του κ. Harper η πραγματοποίηση της επισκέψεώς Του στην παλαίφατη Ιερά Μονή μαζί με μιά πολυμελή ακολουθία, στην οποία είχε συμπεριλάβει και τον Σεβ. Μητροπολίτη Τορόνο κ. Σωτήριο, Υπέρτιμο καί Έξαρχο παντός Καναδά. Ήθελε να ατενίσει και να θαυμάσει
_________Εκεί τον υποδεχθήκαμε μετά πάσης επισημότητος, πλαισιούμενος από  τήν 'Αδελφότητα της Μονής καί αντιπροσωπεία των Αιδεσιμωτάτων Εφημερίων της περιοχής Καλαβρύτων. Πρώτος σταθμός ήταν ο ιστορικός Ναός, όπου τον προσφωνήσαμε και ακολούθως ξεναγήθηκε. Στη συνέχεια επισκέφθηκε το Κειμηλειαρχείο της Μονής (το Μουσείο), όπου απεθαύμασε το ιερό Λάβαρο και φωτογραφήθηκε. Ακολούθως έγινε δεκτός στο Αρχονταρίκι. Εκεί προσεφέρθη το πατροπαράδοτο κέρασμα, ενώ προσεφέρθησαν αναμνηστικά δώρα πρός αμφοτέρους τους Πρωθυπουργούς και το χρυσούν Μετάλλιον της Ιεράς Μητροπόλεως μετά Διπλώματος. Τέλος, εξερχόμενςο της Μονής, στάθηκε λίγο στον ιστορικό πλάτανο, όπου αποθαύμασε τον όγκο και την θαλλερότητα του υπερ-αιωνόβιου αυτού δένδρου, κάτω από τον οποίο έλαβαν χώρα μεγάλα ιστορικά γεγονότα τόσο κατά το 1821, όσο και κατά διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής.
________Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού κ. Harper ολοκληρώθηε με επίσκεψη στο Μουσείο των Καλαβρύτων καί στον Τόπο της Θυσίας, όπου ετελέσθη συντοο Τρισάγι από τόν Σεβ. Μητροπολίτη Καναδά κ. Σωτήριο καί κατέθεσε Στέφανο.
Αίγιο, 30 Μαΐου 2011
+ ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ  
ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ


Ιερά Μονή της Αγίας Λαύρας
Καλάβρυτα, 29η Μαΐου 2011


Εξοχώτατε Κύριε Πρωθυπουργέ
της Μεγάλης Χώρας του Καναδά,


και


Εξοχώτατε Κύριε Πρωθυπουργέ της Ελλάδος,

«Ως ευ παρέστητε»
εις τα ιστορικά, τα μαρτυρικά και τα ηρωϊκά Καλάβρυτα!

• Ιστορικά, καθ’ όσον η ιστορία αυτής της πόλεως χάνεται μέσα εις τα βάθη της προχριστιανικής αρχαιότητος! Γνωστή υπό το όνομα Αζανία η Αζανίς, αργότερα δε και ως Κύναιθα η Κυναίθη, μετέχει της Αχαϊκής Συμπολιτείας, δηλ. από του έτους 280 π.Χ., έχει δε το προνόμιον να εκδίδη και να κόβη το ίδικόν της νόμισμα.
• Μαρτυρικά, διότι η ιστορία αυτού του τόπου είναι ποτισμένη με το αίμα Μαρτύρων της Ορθοδοξίας και Ηρώων της Πατρίδος!
o Τελευταίος Μάρτυς της Ορθοδοξίας είναι ο Νεομάρτυς άγιος Παύλος ο εξ Αροανείας, του οποίου η γενέτειρα απέχει τριάκοντα (30) μόλις χιλιόμετρα από του σημείου τούτου.
o Τελευταίοι Μάρτυρες της Πατρίδος είναι όλοι οι άρρενες κάτοικοι της πόλεως, χίλιοι τριακόσιοι περίπου (1.300), οι οποίοι κατά την 13ην Δεκεμβρίου του έτους 1943 εξετε-λέσθησαν από την 117ην Μεραρχίαν Καταδρομών της Ναζιστικής Γερμανίας εις την λεγομένην κοιλάδα του Καπή, εκεί δηλ. όπου μετ’ ολίγον θα μεταβήτε και θα καταθέσετε στέφανον.
Και ηρωϊκά, διότι από της ιεράς ταύτης Μονής την 21ην Μαρτίου 1821 υπό του Μητροπολίτου Παλαιών Πατρών Γερμανού εκηρύχθη η Επανάστασις κατά των Τούρκων κατακτητών μας, από την οποίαν έμελλε να προέλθη το νεώ-τερον Ελληνικόν Κράτος. Με το σύνθημα «Ελευθερία η Θάνατος» οι εδώ ορκισθέντες Οπλαρχηγοί και τα ηρωϊκά παλληκάρια των, με πολεμικήν Σημαίαν το Παραπέτασμα της Ωραίας Πύλης, το περιώνυμον πλέον «Λάβαρον της Αγίας Λαύρας», ώρμησαν και απελευθέρωσαν τα Καλάβρυτα! Αυτή λοιπόν ήταν και η πρώτη πόλις, η οποία απηλλάγη από τον Τουρκικόν ζυγόν.
Ηρωϊκά, θα επαναλάβω, διότι εις την περιοχήν αυτήν ηυδόκησεν ο Θεός την 24ην Ιουνίου του έτους 1827 να διεξαχθή και η τελευταία μεγάλη Μάχη του απελευθερωτικού μας Αγώνος, η περιώνυμος Μάχη της Ιεράς Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου κατά του Ιμπραήμ Πασά, δια της οποίας ουσιαστικώς ωλοκληρώθη ο επαναστατικός Αγών των Ελλήνων και επεκράτησεν οριστικά η Επανάστασις. Ο ιστορικός Φωτάκος αναφέρει, ότι οι Μοναχοί του Μεγάλου Σπηλαίου «βλέποντας το δισταγμό των καπεταναίων, βλέποντας τον Νενέκο να έρχεται με 3.000 Τούρκους και προσκυνημένους, τραβολο-γώντας περί τους 300 αιχμαλώτους, βλέποντας το στρατό του Ιμπραήμ να τους έχει "κλείσει" από παντού, έβγαλαν τα ράσα, φόρεσαν φουστανέλες (100 περίπου), και με μπροστάρη τον Ηγούμενό τους Γεράσιμο Τορόλο, έπιασαν τη θέση "Παληάμπελο" και άρχισαν το τουφεκίδι!»( )

          Δεν θα ήτο λοιπόν υπερβολή, εάν ελέγομεν ότι η ιστορία των Καλαβρύτων είναι μία συνεχής και αδιάκοπος εναλλαγή ενδόξων γεγονότων και ηρωϊκών κατορθωμάτων, το άκρον άωτον των οποίων ταυτίζεται με την ιστορίαν της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας, είχε δε αποφασιστικήν σημασίαν δια την αναγέννησιν, την ανασυγκρότησιν και και την επιβίωσιν του Έθνους μας.

Εξοχώτατε Κύριε κ. Πρωθυπουργέ του Καναδά,
          Καλώς ήλθετε εις τον ηρωϊκόν και άγιον τούτον τόπον! Η Αδελ-φότης της ιστορικής ταύτης Ιεράς Μονής, ως επίσης και ο Ποιμενάρχης της, «εν ενί στόματι και μια καρδία» Σας υποδεχόμεθα σήμερον εγκαρδίως και με αισθήματα μεγάλης και βαθείας τιμής! Εις την μεγάλην Χώραν του Καναδά ζουν, εργάζονται, μεγαλουργούν και διαπρέπουν μυριάδες Ελλήνων Ορθοδόξων χριστιανών, οι οποίοι συντελούν εις την εύκλειαν και την πρόοδον της Χώρας Σας. Δραττομαι της ευκαιρίας να Σας ευχαριστήσω όλως ιδιαιτέρως, διότι εις την εκλεκτήν Συνοδείαν Σας συμπεριελάβετε τον πνευματικόν Πατέρα της Ελληνικής παροικίας, τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Τορόντο κ. κ. Σωτήριον, Υπέρτιμον και Έξαρχον παντός Καναδά, αγαπητόν μοι εν Χριστώ Αδελφόν και συλλειτουργόν, μετά του οποίου εφοιτήσαμεν εις την Θεολογικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εξοχώτατοι Κύριοι κ. Πρωθυπουργοί
             του Καναδά και της Ελλάδος,
        Η ημέρα της ενταύθα επισκέψεως Υμών είναι αξία όλως ιδιαιτέρας μνείας. Συμπληρούνται σήμερον 558 έτη από της αποφράδος εκείνης ημέρας της 29ης Μαΐου 1453, κατά την οποίαν «εάλω η Πόλις», έπεσεν δηλ. εις χείρας των Τούρκων κατακτητών της η Βασιλεύουσα, η Κων-σταντινούπολις, η Πρωτεύουσα του Βυζαντίου, η πόλις των ονείρων και των οραματισμών του Έλληνος. Η Πόλις έπεσε, δηλ. κατεκτήθη υπό των βαρβάρων κατακτητών της, αλλά δεν παρεδόθη! Δεν παρεδόθη, επαναλαμβάνω, έτσι ώστε να έχωμεν το δικαίωμα και πάλιν να την διεκδικήσωμεν και να την ανακτήσωμεν. Δια τον λόγον αυτόν και ο Λαός μας λέγει: «πάλιν με χρόνια με καιρούς, πάλιν δικά μας θάναι!».
           Σήμερον λοιπόν, από την ιστορικήν Ιεράν Μονήν της Αγίας Λαύρας, αποτίομεν φόρον τιμής και ευγωμοσύνης και μνημονεύομεν των χιλιάδων ανωνύμων και επωνύμων μαρτύρων της αλώσεως, με προ-εξάρχοντα τον Αυτοκράτορα και ιερομάρτυρα Κωνσταντίνον τον Παλαιολόγον, «τον άγιο της Ρωμηοσύνης, που επέλεξε τον εκούσιο θάνατο, παρά να συνομολογήσει παράδοση της Πόλης, αφήνοντας βαρειά κληρονομιά για την αναγέννηση του νεοελληνικού κράτους» (Δημήτριος Μαυροειδόπουλος, Εστία, της 25ης.05.2011)

Εξοχώτατοι Κύριοι κ. Πρωθυπουργοί
                     του Καναδά και της Ελλάδος,
          Η δουλεία του Ελληνισμού, η οποία διήρκεσε τετρακόσια τόσα χρόνια, έληξε όταν από του ιερού τούτου τόπου ένας Αρχιερεύς ύψωσε το Λάβαρον της Επαναστάσεως, ώρκισε τους Οπλαρχηγούς και τους Προύχοντες του Λαού και εκήρυξε την έναρξιν της Επαναστάσεως! Η προσφορά της Εκκλησίας βεβαίως δεν περιωρίσθη εις τον ρόλον αυτόν! Αντιθέτως δια την στήριξιν του απελευθερωτικού Αγώνος η Εκκλησία προσέφερε και ανθρώπινον δυναμικόν και τους θησαυρούς της! Δια την ελευθερίαν της Πατρίδος έπεσαν Πατριάρχαι και λοιποί Αρχιερείς, Ιερομόναχοι, Πρεσβύτεροι, Διάκονοι και Μοναχοί! Έδωκεν επίσης τα χρυσαφικά Της και τα ασημικά Της! Τα ασημένια κανδήλια των Μονών και των Ναών, τα ιερά Δισκοπότηρα, όλα τα υπάρχοντά Της!

Εξοχώτατε Κύριε Πρωθυπουργέ της Ελλάδος,
            Εξ ονόματος του ιερού Κλήρου και του πιστού Λαού της Επαρ-χίας μου παρακαλώ αυτό να το λάβετε όλως ιδιαιτέρως υπ’όψιν Σας! Το Ελληνικόν Κράτος οφείλει τα πάντα εις την Τροφόν του Ορθόδοξον Εκκλησίαν! Αγαπήσατέ Την και βοηθήσατέ Την!

Έρρωσθε και υγιαίνετε! Καλώς ωρίσατε εις την μαρτυρικήν και ηρωϊκήν Επαρχίαν μας.

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ


KAI Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Δίδα Μαρίαν Καμβυσέλλη

ADDRESS


to The Right Honorable Stephen Harper
Prime Minister of Canada

And to his Excellency Georgios Papandreou
Prime Minister of Greece


Holy Monastery of Agia Lavra
Kalavryta, May 29, 2011


Your Right Honorable Prime Minister of the great country of Canada,
and
Your Excellency the Prime Minister of Greece,

Allow me to extend our warmest welcome to Kalavryta,
a historical, a martyred, a heroic city!

a historical city because the history of the city is lost amid the depths of pre-Christian antiquity! Known under the names of Azania or Azanis, subsequently, as Kynetha or Kynethi, it was a city state part of the Achaean League. In the year 280 BC we find historical records showing that the city had the privilege of printing its own currency.
a martyred city because the history of this place is linked to the blood shed by martyrs of our orthodox faith and heroes of our nation and motherland Greece!
o The last bright Martyr of Orthodoxy is a newly recognized martyr, neomartyras St Paul of Aroania, whose birth place is located only thirty (30) kilometers away from the place we are standing on today.
o The last martyrs and heroes of our nation are all the male residents of the town during the Great War, about thirteen hundred (1300), who on the 13th of December of the year 1943 were executed in mass by the 117th Commando Nazi Division at the place named “Kapi” in the nearby valley where we are all going to be paying tribute later today by laying a wreath.
and a heroic city because it was here, on the 21rst of March 1821 under the direction of the then Metropolitan Bishop Paleon Patron Germanos, that the uprising of our nation against the Ottoman Empire was declared, marking the beginning of what would later become our sovereign modern nation of Greece.  With the slogan "Freedom or Death" the chieftains were sworn in alongside their heroic fighters. With the curtain of the sacrosanct as their flag, the now notorious “Lavoron of Agia Lavra”, they took Kalavryta by storm. Kalavryta thus became the first city of Greece to be freed from the oppression of the Ottoman Empire.
A heroic city I repeat, because it was the fate of this city that marked the end of the revolution as well, since God granted that on the 24th of June of the year 1827 the last battle of our nation’s war for freedom was also conducted here: it was the renewed battle of the Holy Monastery of Mega Spileo against Ibrahim Pasha, where the Greeks prevailed and the revolution spread to the rest of the Ottoman Empire.

          The historian Fotakos, who at the time recorded the events, reports: “The monks of the Monastery of Mega Spileon, seeing that the chieftains and their fighters hesitated to go into battle, reluctant to go against the 3,000 Turks and allies, took off the robes that marked them as monks and wore fustanellas, the traditional garb of the fighters. The foreign army was closing in from everywhere and the brave monks, following the leadership of their abbot Gerasimos Torolos, started the fusillade!”
         It would not be an exaggeration to say that the history of Kalavryta is a continuous and uninterrupted succession of events, of glorious and heroic exploits, that marked our national identity and the rebirth, the regrouping, and the ultimate survival of our nation.

Your Right Honorable Prime Minister of Canada,
           We welcome you to this heroic and holy place! Together with the abbot and brotherhood of this holy monastery with “one mouth and one heart” we cordially welcome you. In your great nation of Canada live, work, thrive and excel myriads of Greek Orthodox Christians who contribute to the progress and greatness of your country.I take the opportunity of your visit to thank you in particular because you asked to be accompanied by our brother, the Metropolitan Bishop of Toronto Sotirios, the spiritual father of the Hellenic community there, and my classmate at the Theological School of Athens University.

Your Right Honorable Prime Minister of Canada and
                                      Your Excellency the Prime Minister of Greece
            The day of your visit here is a day to remember. The 29th of May marks the 558th anniversary of that dreadful day in the year 1453, when the city of Constantinople, the capital city of Byzantium, the city of dreams and visions of the Hellenic nation, fell to the hands of the Ottoman Empire.   The city fell, meaning that it was occupied by barbarian invaders, but it never surrendered! It did not surrendered, I repeat, so in our hearts we still hold the right to claim it again. In the tradition of our people “again with years, again time, again ours it will be!"
            So today, from the historic Holy Monastery of Agia Lavra, we pay tribute and a debt of honor and gratitude to the thousands anonymous and named heroes of the revolution, first of whom we recognize the Emperor and Martyr Constantine Paleologos, "patron saint of our Hellenic nation, who chose a voluntary death never agreeing to surrender the city, thus leaving a heavy legacy for the rebirth of the modern Greek state "(D. Mafroeidopoulos, Estia Magazine, 25.05.2011)

Your Right Honorable Prime Minister of Canada and your Excellency the
                                  Prime Minister of Greece
           The slavery of our Hellenic Nation, that lasted some four hundred odd years, ended when a bishop of our Holy Church raised the banner of freedom here, swore in the chieftains and the notables and declared the beginning of our uprising! What our Holy Church offered to this nation though does not end there! The church offered its people and monks who gave their blood for this nation. The church opened its treasures and chests to finance the struggle for our nation’s freedom. In the name of our nation Patriarchs and Bishops, monks, priests and deacons, all gave their lives. The church gave its chests of gold and silver. The church even gave the gold and silver from the oil lamps and the holy relics of its churches and monasteries to finance the struggle. The church has already given everything it had to this nation.

Your Excellency the Prime Minister of Greece,
             On behalf of the Clergy and the faithful people of this province I ask you to please take special note of this! Our sovereign Greek State owes all this to our Great Orthodox Church, who breastfed our nation since its new inception.
Love our church and help our church.
We wish you strength and health. We welcome you into our historic, martyred, and heroic city.

+ The Metropolitan Ambrosios of KALAVRYTA AND AIGIALIA